Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

28 Οκτωβρίου 2013

ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΙΑ


ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΙΑ

Συναφώς έχομε ήδη γράψει γιά τον "Φανατισμο του σταυρού" των Ελληνιζόντων ο οποίος κατεσκευάσθη από τους χριστιανούς διότι γνωρίζουν ότι το Χ.Ο. ζεί εδώ στην Ελλάδα μόνον και μόνον επειδή επιβάλλεται ως "οιονεί ιθαγένεια" και ως "νομιμότητα" και θεμέλιο της θεωρίας της νομιμότητος και της ταυτίσεως Χ.Ο.-κράτους είναι ότι τα σύμβολα τα επίσημα του κράτους είναι χριστιανικά: το εθνόσημον με τον σταυρόν και η σημαία με τον σταυρόν. Γνωρίζουν δε ακόμη ότι ούτως ή άλλως και ανυπερθέτως πλησιάζει η στιγμή που θα εγκαθιδρυθή και εδώ το Ανθρώπινον Δικαίωμα της Θρησκευτικής Ελευθερίας και τότε θα είναι αδύνατον να σταθούν θρησκευτικά εμβλήματα ως κρατικά τοιαύτα, οπότε ως προβλεπτικοί που είναι έχουν έτοιμον το εναλλακτικόν σχέδιόν των: Ο σταυρός ΜΕΝΕΙ διότι είναι ελληνικός!!!
Οφείλομε λοιπόν να είμεθα κατηγορηματικοί, το παρόν εθνόσημον και η παρούσα σημαία ΟΥΔΕΝ το ελληνικόν, ιστορικόν, παραδοσιακόν έχουν! Ούτε τα χρώματα κυανούν και λευκό έχουν κάποια ιστορικήν ή άλλην σχέσιν με την Ελλάδα, οι υπέρμαχοι της χρήσεώς των λέγουν κάτι απιθάνους απλοϊκότητας όπως "το γαλάζιο του ουρανού, της θαλάσσης" - συγγνώμην, και στην Ζανζιβάρη γαλάζιος είναι και ο ουρανός και γαλάζια η θάλασσα! Το Βυζάντιον δεν είχε μεσαιωνική-αναγεννησιακή Εραλδική επιστήμη όπως η Δύσις, το μοναδικόν έμβλημα το οποίον γνωρίζομαι είναι η σημαία των Παλαιολόγων: πορφυρό πεδίον-χρυσούς σταυρός και 4 βήτα. Παραδοσιακά χρώματα ανέκαθεν ήσαν το ερυθρόν και το μελανόν και αυτά εχρησιμοποίησαν ταυτοσήμως οι σημαίες του Ρήγα και του Ιερού Λόχου. Πώς εγεννήθη η ιδέα του κυανού χρώματος; Ως εξής: η Οθωμανική διοίκησις στα τέλη του 18ου αιώνος επέβαλε στην θάλασσα γιά να διακρίνει το λιμενικόν της σώμα τα πλοία των ραγιάδων μία σημαία με τρείς οριζόντιες ρίγες, ερυθρές πάνω και κάτω και η μεσαία διαφέρουσα ανά εθνότητα, ούτως των Αλβανών η μεσαία ρίγα ήτο μαύρη, των Ελλήνων κυανή!
Διά την αλλαγήν της σημαίας υπάρχουν ενστάσεις, όπως: Πώς να αλλάξης μία σημαία που σκέπασε μυριάδες σώματα πεσόντων; Απάντησις: Δεν θα την σχίσωμε, αντιθέτως στον ιδρυθησόμενον δωρικόν Ναόν των πεσόντων στον Μαύρο Βράχο και στο Αλή Βεράν, στην Πίνδο και στην Τρεμπεσίνα, θα έχει θέσιν τιμητικήν! Εις την Ευρώπην συνέβη το αντίθετον: οι προοδευτικοί-αριστεροί-Μαρξιστές μετά μανίας έσχισαν-απηγόρευσαν-διεπόμπευσαν εθνόσημα και σημαίες χιλιετούς παρουσίας και όλοι εχειροκρότησαν! Μόλις προ ολίγων ημερών ο προοδευτικός-κομμουνιστής-αριστερός πρόεδρος της Λευκορωσσίας υπέστειλε την ηλικίας χιλίων ετών σημαίαν την συνυφασμένην με την ύπαρξιν την ιδίαν του Λευκορωσσικού έθνους και την έσχισε τελετουργικώς με πρωτοφανή λύσσα και την αντικατέστησε με την ασχημίαν της ιδεολογίας του! 
Ναί, καταλήγομε! Το εθνόσημον και η σημαία να αλλάξουν!

Σημαία Ιερού Λόχου = Σημαία Παλαιολόγων
Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ" ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΙΩΠΗ! (β)

Εικ. 1. Εχομε δημοσιεύσει την πανομοιότυπη σημαία Ρήγα-Υψηλάντη, Ιερού Λόχου (τρείς οριζόντιες ρίγες, ερυθρό, λευκό, μαύρο). Εδώ στο πρώτο κείμενο μαθαίνουμε τον λόγο που η Επίδαυρος ΔΕΝ την ήθελε! Στό ίδιο κείμενο βλέπομε την σημαία των Πατρών που μπορούμε να πούμε ότι όταν κηρύχθηκε η επανάστασι εθεωρήθη ως η "επίσημη"
Εικ. 2. Στο κείμενο μαθαίνουμε έκπληκτοι ότι ΟΥΔΕΙΣ από τους βουλευτές τις Επιδαύρου ή την Κυβέρνησι ή τους διανοουμένους, έγραψε δυό λόγια επί του ΔΙΑΤΙ εσχεδιάσθη αυτή η άγνωστος έως τότε σημαία και ΟΥΤΕ τα δύο νομοθετήματα εσυνοδεύοντο από αιτιολογική έκθεσι! ΤΟΣΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ, ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΣΗΜΑΙΑ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΙ ΜΕ ΟΛΕΣ ΟΣΕΣ ΤΟΤΕ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΙΠΗ ΔΥΟ ΛΕΞΟΥΛΕΣ ΕΣΤΩ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΕΣ? ΟΥΤΕ Ο ΕΚΔΟΣΑΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΛΥΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ? Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ" ΕΓΕΝΝΗΘΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΙΩΠΗ! ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ΟΥΤΕ ΣΕ ΕΘΝΗ ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΝΕΟΠΑΓΗ (Συγκρίνατε π.χ. με την πλούσια ιστορική και μεταφυσική μυθολογία που εσυνόδευσε την καθιέρωσιν της σημαίας της Αργεντινής). 


===ΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦ===


Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ
Η νέα μάστιγα.

Συγγενής δοξασία και συνοδοιπορούσα με τον Ελληνοκεντρισμόν είναι ο Ελληνο-χριστιανισμός. Πρόκειται διά μία νέα εκδοχή του πνιγμένου πλέον στο απίθανον και στο γελοίον "Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού" η οποία κατεσκευάσθη από τους χριστιανούς ως ένα νέον ανάχωμα κατά της εγκαθιδρύσεως των Ελληνικών ιδεών.
Ασφαλώς δεν χρειάζεται κανείς δικαιολογίαν διά να είναι χριστιανός ή μωαμεθανός και νά λατρεύη τον σταυρόν ή το Κοράνιον, εδώ όμως τα πράγματα αντιστρέφονται: επειδή είμαι Έλλην είμαι και χριστιανός!
Το πρώτον χονδροειδές ψεύδος που προβάλλεται είναι ότι ο χριστιανισμός τα πήρε όλα από τον Ελληνισμόν! Εδώ συνεπικουρεί ο Ελληνοκεντρισμός: αφού όλα είναι ελληνικά, προφανές είναι! 
Λοιπόν! Ασφαλώς όχι! Σχεδόν ΤΙΠΟΤΕ δεν πήρε ο χριστιανισμός από τον Ελληνισμόν! 
Πρώτον, οι χριστιανικές ιδέες είναι ιδικές του αποκλειστικώς και μάλιστα απολύτως περίεργες και πρωτοφανείς και ενώ είναι μία ιουδαϊκή αίρεσις οι ιδέες του είναι ακριβώς το αντίθετον όχι μόνον των Ελληνικών αλλά και των Ιουδαϊκών ιδεών, από την λατρείαν των σωματικών λειψάνων έως την αποθέωσιν της αγαμίας ως την ιδεώδη καταστάσι του ανθρώπου. 
Δεύτερον, ως κοσμοπολιτική θρησκεία της Υστέρας εποχής βεβαίως δεν έχει τύπους ιδικούς της αλλά έλαβε ό,τι υπήρχε έτοιμο εμπρός της π.χ. ολόκληρη η στολή των επισκόπων είναι αντιγραφή της ενδυμασίας των ιερέων του Ηλίου της Εδέσσης της Συρίας. Όμως και εδώ το 90% των τύπων της προέρχεται από την Μέση Ανατολή και φυσικά αφού είναι μία Μεσανατολίτικη θρησκεία και όχι από τον Ελληνισμό.
Αφού λοιπόν τεθεί αυτή η πρώτη αρχή κατόπιν ακολουθεί η πλέον απίθανος και ανατριχιαστική σοφιστεία: Αφού όλα του χριστιανισμού είναι Ελληνικά γιατί να μην είμαι χριστιανός, γιατί όχι να μην τον αγαπήσω; Δες! και τα στέφανα είναι ελληνικά και η κολυμβήθρα! Ναι, αυτό το λέγουν, ενώ ποτέ κανείς τρελλός δεν είπε: "πολύ αγαπώ τον ληστή που μπήκε στο σπίτι μου, γιατί να! φοράει το κοστούμι μου και το ρολόϊ μου, μα και το καπέλλο μου!"
Ο ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Αιχμή της αφελούς αλλά συνάμα κακοήθους αυτής δοξασίας είναι το "δόγμα του σταυρού". Άπαξ και ετέθη από τους κατασκευαστάς της θεωρίας ανθρώπους του Αρχιεπισκόπου, το δόγμα τούτο το υιοθέτησαν με πρωτοφανή φανατισμό πλήθος Ελληνιζόντων οι οποίοι επιμένουν με στρεψοδικίαν παρανοϊκού: "Ο ισοσκελής σταυρός είναι ελληνικός"! Αδίκως τους καλώ:
=Λέτε ότι "ο ισοσκελής σταυρός είναι ελληνικός και συμβολίζει τα 4 στοιχεία και …". Σας παρακαλώ δείξτε μου την παραπομπήν ενός κλασσικού συγγραφέως που το γράφει αυτό! Αδίκως προκαλώ! 
=Λέτε ότι "ο ισοσκελής σταυρός είναι ελληνικός και τον βλέπουμε παντού". Σας παρακαλώ δείξτε μου ένα και μόνον ένα κλασσικό αγγείο ή μωσαϊκό που να το δείχνει αυτό! Αδίκως προκαλώ!
Σαφώς όχι! Ο σταυρός ΔΕΝ υπάρχει ως προχριστιανικόν σύμβολον πουθενά, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Μέση Ανατολή, ούτε στην Κίνα, ούτε στον κόσμο όλο!
Διατί το ασύστατον τούτο δόγμα το υιοθέτησαν με απίθανον πάθος οι Ελληνίζοντες; Διότι τους επιτρέπει να παραμένουν χριστιανοί!
Διατί κατεσκεύασαν το δόγμα τούτο οι άνθρωποι του Αρχιεπισκόπου; Διότι γνωρίζουν ότι το Χ.Ο. ζεί εδώ στην Ελλάδα μόνον και μόνον επειδή επιβάλλεται ως "οιονεί ιθαγένεια" και ως "νομιμότητα" και θεμέλιο της θεωρίας της νομιμότητος και της ταυτίσεως Χ.Ο.-κράτους είναι ότι τα σύμβολα τα επίσημα του κράτους είναι χριστιανικά: το εθνόσημον με τον σταυρόν και η σημαία με τον σταυρόν. Γνωρίζουν δε ακόμη ότι ούτως ή άλλως και ανυπερθέτως πλησιάζει η στιγμή που θα εγκαθιδρυθή και εδώ το Ανθρώπινον Δικαίωμα της Θρησκευτικής Ελευθερίας και τότε θα είναι αδύνατον να σταθούν θρησκευτικά εμβλήματα ως κρατικά τοιαύτα, οπότε ως προβλεπτικοί που είναι έχουν έτοιμον το εναλλακτικόν σχέδιόν των: Ο σταυρός ΜΕΝΕΙ διότι είναι ελληνικός!!!