Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

22 Νοεμβρίου 2014

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΜΕ
--------
Οι νέοι φίλοι μας επί τη ευκαιρία της συζητήσεως περί των Θρησκευτικών Ενώσεων μας ερωτούν τί πιστεύομε, συνοπτικώς. Αγαπητοί φίλοι, η επιτροπή μας, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, η οποία δρά υπό την καθοδήγησιν του Παν. Μαρίνη, από του 1996 διά την Αναγνώρισιν της Θρησκείας μας, με το Υπόμνημα αναγνωρίσεως της Θρησκείας μας και την πρώτην αίτησιν ιδρύσεως Ευκτηρίου Οίκου που κατέθεσε στο αρμόδιον Υπουργείον το 1998 ( (αρ. πρωτ. Α3/3-Α3/98, 24/6/1998), κατέθεσε και τας Βασικάς Αρχάς μας, τουτέστιν, την Ομολογίαν Πίστεως, κατά τον όρον του νόμου. Τούτο το κείμενον καταθέτομε έκτοτε κατά τας επομένας ενεργείας μας. Αυτήν δε τήν Ομολογίαν Πίστεως βλέπετε περαιτέρω εις εικόνα, ενώ μετά ερμηνευτικών σχολίων εις το pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKR0lGYVJkSTFhYk0/view?usp=sharing.
Πρόσφατον κείμενον της Επιτροπής μας, της 16ης Νοεμβρίου 2014 ερμήνευσε εγκύρως λεπτομερέστερον το ζήτημα περί της ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ και τούτο το θεωρούμε ως ερμηνευτικόν προσάρτημα στας Βασικάς Αρχάς μας· υπάρχει δε εις pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKT1R5VWVQTjFycmc/view?usp=sharing .
Περισσοτέρας πληροφορίας περί του έργου της Επιτροπής μας έχομε εις το κείμενον της Δεκαετηρίδος το οποίον υπάρχει εις pdf: https://drive.google.com/file/d/0B8V_fhA6elUKQkoydUFWdmlTZHM/view?usp=sharing .