Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

16 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΧΟΥΝΤΑ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ


Επ' ευκαιρία της επετείου του "Πολυτεχνείου"
Η ΧΟΥΝΤΑ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διατί ήμασταν και είμεθα κατά της Χούντας
Μία ολική αποτίμησις
----------
Οταν εδόθη το σύνθημα του Πολυτεχνείου, οι ΚΚΕδες δεν συμμετείχον. Εμείς, μία μεγάλη μερίδα Δεξιών, ναί, διότι ήμασταν κατά της Χούντας διά πολλούς λόγους:

1. Διότι ουδέποτε ομίλησε ουσιαστικώς διά το ποία ήτο η ανάγκη που επέβαλε να γίνη το πραξικόπημα! Ήτο αντικομμουνιστικόν πραξικόπημα; Οπωσδήποτε όχι, διότι η Χούντα επεδίωξε πάση θυσία την σύσφιξιν των σχέσεων με τις χώρες του Παραπετάσματος και τις άλλες αριστερές χώρες. Γνωστός ο έρωτας της Χούντας με τον Κάστρο και την Κούβα όπου ο εδώ πρέσβης της συμπεριεφέρετο ωσάν κάποιος άρχοντας που λύνει και δένει! Γνωστόν ακόμη ότι η Χούντα ανεγνώρισε το καθεστώς της Κομμουνιστικής Κίνας και ο Μακαρέζος επεσκέφθη το Πεκίνον!
Στα σχολεία (και στα πανεπιστήμια φυσικά) όχι μόνον δεν εδόθη ενα βιβλίον ιστορίας με το Δεξιόν (ή το Χουντικόν) αφήγημα της Ιστορίας του 20ου αιώνος, αλλά δεν εστάλη ουδεμία εγκύκλιος προς τους καθηγητάς, δεν εγένετο ούτε μία ομιλία, ούτε μία διαφώτισις περί του Μπολσεβικισμού (ιδού το μικρόν και απολύτως έγκυρον βιβλίον του Αριστείδου Ανδρονίκου, πάρε το άνθρωπέ μου και μοίρασέ το παντού!), περί του "Μακεδονικού ζητήματος", περί της Κομμουνιστικής απειλής, περί των κακουργημάτων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ! Και να σκεφθούμε ότι τότε υπήρχον ήδη δεκάδες σωστών εμπεριστατωμένων βιβλίων εφ' όλων αυτών των ζητημάτων! Εχω ερωτήσει καθηγητάς της εποχής εάν είχον ομιλήσει στους μαθητάς, αυτοβούλως έστω, διά το επικατάρατον Παιδομάζωμα, το μεγαλύτερον κακούργημα της Παγκοσμίου Ιστορίας! Αποτέλεσμα: ούτε οι ίδιοι το εγνώριζον, ως Παιδομάζωμα εγνώριζαν μόνον αυτό της Τουρκοκρατίας! Οι Χουντικοί είχον προσεγγίσει μερικούς διανοουμένους ως ο Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, ο Ευάγγελος Φωτιάδης και φυσικά ο Γεώργιος Γεωργαλάς, όμως αυτοί ουδέποτε αξιοποιήθησαν διά μίαν συστηματικήν Αντικομμουνιστικήν διαφώτισιν των νέων και του πληθυσμού γενικώς!

2. Διατί η Χούντα ανέλαβον αυτήν την ευθύνην;; Πολλοί με εγκαλούν διατί την αποκαλώ Χούντα: Χούντα ήτο αριθμού μεσαίων αξιωματικών και έκανε ένα πραξικόπημα αυτοβούλως, χωρίς την έγκρισιν και την γνώσιν της Δεξιάς και τού Βασιλέως! Μάλιστα δεν εσεβάσθησαν την θέλησιν του Βασιλέως και στα γεγονότα του Δεκεμβρίου γελοίοι χουντικοί λοχαγοί στις μονάδες της Βορείου Ελλάδος εστράφησαν εναντίον του και τελικώς η Χούντα τον εξεθρόνισε! Με ποίαν προοπτικήν;; Με μίαν: Να παραμείνη από προσωπικό καπρίτσιο ο Γ. Παπαδόπουλος στην εξουσία· η εξουσία ως αυτοσκοπός! Συλλυπητήρια!
Θα ερωτήση τις: Ώφειλον οι πραξικοπηματίες να λαμβάνουν υπ' όψιν την γνώμην τών Ανακτόρων; Σαφώς ώφειλον, διότι ο νικητής του Αντισυμμοριακού Αγώνος ήσαν τα Ανάκτορα· σκεφθείτε μόνον ένα: εαν δεν υπήρχε η μετάβασις της Βασιλίσσης Φρειδερίκης στην Κόνιτσα τώρα θα υπήρχε η Κομμουνιστική Βόρειος Ελλάδα (το ολιγώτερον). Δι' αυτό η λύσσα των Αριστερών κατά της Βασιλίσσης Φρειδερίκης!
Και ποιοί ήσαν αυτοί που εγνώριζαν καλύτερα από ότι εγνώριζε ο Πρωθυπουργός Παναγιώτης Κανελλόπουλος;; Και πάλι φαύλος κύκλος: ουδέποτε ομίλησε η Χούντα διά το ποία ήτο η ανάγκη που επέβαλε να γίνη το πραξικόπημα, τί ακριβώς αυτή εγνώριζε καλύτερα απ' ότι η ηγεσία της Δεξιάς;

3. Μας ενδιαφέρει το διατί ανέλαβον αυτήν την ευθύνην! Διότι δεν ήτο ένα κοινόν γελοίον πραξικόπημα Λατινοαμερικανικού τύπου, αλλά από όλους τους Ελληνες εξελήφθη και εκλαμβάνεται έως της σήμερον ως το "Πραξικόπημα της Δεξιάς" και διά τούτο με την κατάρρευσί της η χούντα πήρε μαζί της όλες τις Δεξιές αξίες, από την Ελληνική γλώσσα και το Δεξιόν αφήγημα της ιστορίας έως ολόκληρον την παραδοσιακήν δομήν της κοινωνίας! Η Μεταπολίτευσις ήλθε και διεφημίσθη (ναί, από τον Κ. Καραμανλή και το νεοϊδρυθέν κόμμα της Νέας Δημοκρατίας) ως η Ρεβάνς της Δημοκρατίας νοουμένης ως δικαίωσις του ΚΚΕ (και διά τούτο ενομιμοποιήθη χωρίς να υπογράψη ουδεμίαν δήλωσιν μετανοίας) και του Συμμοριτοπολέμου (διά τούτο οι επέτειοι μνήμης των ηρωϊκών αγώνων αποκρούσεως των Κομμουνιστών, ως αυτή του Συντάγματος Μακρυγιάννη, εκηρύχθησαν από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. "εορτές μίσους" και τα στελέχη και οι βουλευτές της με στάσιν σαφώς εθνοπροδοτικήν δεν συμμετέχουν) και όλων των Κομμουνιστικών αξιών και προτάσεων (ούτως ισοπεδώθη προγραμματικώς η Ελληνική γλώσσα και το πρόγραμμα και τα βιβλία των σχολείων ξαναγράφησαν σύμφωνα με το ΚΚΕδικόν αφήγημα της Ιστορίας και την Μαρξιστικήν αντίληψιν)!

4. Η Χούντα προέβαλε κάποιαν ιδεολογίαν; Εγραψε, μάς έδωσε μίαν ιδικήν της ιδεολογίαν; οπωσδήποτε ΟΧΙ! Ουδεμία ιδεολογία! Ήτο εναντίον του Κοινοβουλευτισμού και της Καθολικής ψηφοφορίας; Οπωσδήποτε όχι, καθώς μάλιστα εχρησιμοποίησε την Καθολικήν ψηφοφορίαν στο Δημοψήφισμά της! Οταν οι ξένοι δημοσιογράφοι ερωτούσαν τους Χουντικούς ποιοί είναι, τί πιστεύουν και τί σκοπεύουν να κάνουν, η απάντησις ήτο ότι όταν «διορθωθεί η κατάστασις» ασφαλώς θα επανέλθη το προηγούμενον πολίτευμα (Αβασίλευτον βέβαια) και αληθώς έλεγον, καθώς προς τούτο, προς διενέργειαν "Δημοκρατικών εκλογών", διωρίσθη η Κυβέρνησις Μαρκεζίνη! Αλλά και γενικώτερον, ψάχνοντας γιά στελέχη η Χούντα απέρριπτε εξ υπαρχής τους ιδεολόγους Φασιστές και ζητούσε Κεντρώους! Εξαίρεσιν αποτελεί το Κομμα της 4ης Αυγούστου το οποίον κόλλησε στην Χούντα (χωρίς να γνωρίζη το διατί και σαφώς επί ζημία του) και μερικά στελέχη του έλαβον ελάσσονες κυβερνητικές θέσεις χωρίς να προσφέρουν απολύτως τίποτε στην ιδεολογίαν!
Είχον οι ίδιοι οι Χουντικοί κάποιαν ιδεολογίαν εκτός του ότι ήσαν γενικώς εθνικόφρονες; Από ότι γνωρίζω δεν είχαν εκτός από τον Ιω. Λαδάν που ως λέγεται είχε ορθάς φασιστικάς αντιλήψεις!
Ουδέποτε εσκέφθησαν οι Χουντικοί ότι ναι μεν ήσαν καλοί άνθρωποι και έντιμοι αξιωματικοί, όμως η χώρα εχρειάζετο τον Κοινωνικόν Αναμορφωτήν, τον Αισυμνήτην, ο οποίος θα έδιδε νέους θεσμούς και συγκεκροτημένην ιδεολογίαν! Θα ηδύναντο να τον εύρουν και μόνον αυτό να είχαν πράξει όλα τα άλλα θα τους τα συγχωρούσαμε!

5. Λέγεται ότι οι χουντικοί ήσαν πράκτορες των ΗΠΑ και το πραξικόπημα Αμερικανοκίνητον! Αυτό ήτο και είναι ένα μέγα και χονδροειδέστατον ψέμμα, ένα από τα συνήθη προϊόντα της γνωστής προπαγάνδας του ΚΚΕ! Οι αξιωματικοί έδρασαν αυτοβούλως! Μετά αι ΗΠΑ θέλησαν να κερδίσουν από το πραξικόπημα, όπως τώρα από την νυν κυβέρνησιν, πιθανώς, έτσι γίνεται πάντα από τους ισχυρούς! Αληθές είναι ότι όταν ο Γ. Παπαδόπουλος είπε το ένα και μοναδικόν άξιον ΟΧΙ της Νεοελληνικής Ιστορίας: Να μην χρησιμοποιηθή ο ελληνικός εναέριος χώρος από τα αμερικανικά μέσα κατά τον εκσπάσαντα τότε πόλεμον του Γιόμ Κιπούρ· τότε ναί, οι μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ εδημιούργησαν το "Πολυτεχνείον"! *

6. Λέγεται ότι οι χουντικοί ήσαν καλοί και απολύτως έντιμοι άνθρωποι. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μόνον διά τα κορυφαία στελέχη, οι από κάτω, οι λοχαγοί, ήσαν στην πλειονότητά τους όπως το πλείστον των Ελλήνων: έβλεπαν το καθεστώς ως ευκαιρίαν προσωπικού τους αυθαιρέτου πλουτισμού!  Λέγεται ότι η Χούντα κατεπολέμησε την διαφθοράν στο δημόσιον. Είναι αλήθεια, μεγάλη αλήθεια και εδημιούργησε τον άριστον θεσμόν του «Επιτρόπου Διοικήσεως» που η Δημοκρατία τον κατήργησε, ώστε ο αδικηθείς πολίτης ή ο δημόσιος υπάλληλος που θέλει να καταγγείλη κάτι, να μην έχη πού να προστρέξη! Λέγεται ότι η Χούντα ήθελε το καλόν της Ελλάδος (όπως το εννοούσε αυτή) και έκανε έργα διάφορα αναπτύξεως. Ναί, αλήθεια είναι και τότε έγιναν έργα περισσότερα από όσα είχαν γίνει όλον τον 20ον αιώνα. Είναι αλήθεια ότι η Χούντα έφερε την οικονομικήν ευημερίαν και ο Μακαρέζος ήτο πανθομολογουμένως ο μόνος επιτυχής διαχειριστής των δημοσίων οικονομικών σε όλην την νεοελληνικήν Ιστορίαν! Ο Ελλην και ψωμί έφαγε (και ροδάκινα διά πρώτη φορά καθώς δεν πήγαν στην χωματερή) και σπίτι αγόρασε με το ατοκο δάνειο του ΤΠκΔ! Ομως, όλα αυτά δεν αρκούν διά να την δικαιώσουν!

7. Σήμερον μετά μίαν πεντηκονταετίαν σχεδόν, η Ιστορία απομακρύνεται, τυλίγεται στην ομίχλην του χρόνου και στην θαμπή αυτή εικόνα η Χούντα φαίνεται ως η καλυτέρα διακυβέρνησις που γνώρισε η Ελλάδα! Από ωρισμένες πλευρές ήτο, όχι όμως από αυτές που θα δικαιολογούσαν την επέμβασίν της!!
------
* ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ
ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ"
Διαβάζομε: ««Σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε στο «Βήμα» (2-7-2011), ο πρέσβης της Ελλάδος στην Αίγυπτο, κατά την περίοδο της δικτατορίας, Αντώνιος Κοραντής, η ανατροπή του Παπαδόπουλου, οφείλεται καθαρά στους Αμερικανούς, λόγω της άρνησής του να επιτρέψει την διέλευση και τον ανεφοδιασμό των αμερικανικών αεροπλάνων, που είχαν σαν στόχο την παροχή βοήθειας στο Ισραήλ, κατά τον «Πόλεμο του Γιομ Κιπούρ» (ή αλλιώς Δ’ αραβοϊσραηλινός πόλεμος), τον Οκτώβριο του 1973…»» Ο Α. Ι. Κοραντής γράφει στην εν λόγω επιστολήν:
««Μετά μία εβδομάδα περίπου, αν πάντοτε δεν με απατά η μνήμη μου, μου τηλεφώνησαν γύρω στις 11 (23.00) τη νύχτα να μεταβώ τα μεσάνυχτα στο γραφείο του Σαντάτ «για κάτι το κατεπείγον». Πράγματι, πήγα στα Ανάκτορα και ο Σαντάτ μού είπε, χωρίς περιστροφές, τα εξής -τα αναφέρω, κατ΄ ανάγκην, περιφραστικά: «Πείτε στον ομόλογό μου και συνάδελφον εν όπλοις ότι ο Κίσινγκερ προτίθεται να στείλει αεροπορικώς μεγάλη βοήθεια σε υπερσύγχρονο πολεμικό υλικό στο κινδυνεύον Ισραήλ, και θα ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την άδεια υπερπτήσεως και προσγειώσεως σε ελληνικά αεροδρόμια των μεταφερόντων το υλικό τούτο αμερικανικών αεροπλάνων. Εμείς οι στρατιωτικοί είμεθα τίμιοι άνθρωποι, γι΄ αυτό πιστεύω ότι και ο συνάδελφός μου Έλληνας πρόεδρος θα συγκατανεύσει. Όπως βλέπετε, ο αραβικός κόσμος είναι τώρα ενωμένος στον κοινόν αγώνα και ο πρόεδρός σας πρέπει να λάβει τούτο σοβαρά υπόψη και να απορρίψει το αίτημα Κίσινγκερ, άλλως ξεχάστε τον κόσμον αυτόν, με όλες τις δυσάρεστες συνέπειες για τον Ελληνισμό» κ.λπ.
Επιστρέψας στην πρεσβεία συνέταξα ένα άκρως απόρρητο τηλεγράφημα -διπλής κρυπτογραφήσεως- και το έδωσα γύρω στις δύο το πρωί στους συνεργάτες μου για τα περαιτέρω. Ομολογώ ότι βρέθηκα ενώπιον του μεγαλύτερου διλήμματος της καριέρας μου: «Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα»! Τελικώς, αναλογιζόμενος τους Έλληνες στις αραβικές χώρες, εισηγήθηκα την αποδοχή του αιτήματος του Αιγυπτίου προέδρου. Το τηλεγράφημα είχε πρώτο παραλήπτη τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Γ. Παπαδόπουλο, με κοινοποίηση στους Σπ. Μαρκεζίνη και Χ. Ξανθόπουλο-Παλαμά, αντιστοίχως πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών. […] Όπως πληροφορήθηκα τότε, και οι τρεις προαναφερθέντες συμφώνησαν με την εισήγησή μου και απαγορεύθηκε η διέλευση κ.λπ. Στη συνέχεια, έσπευσα να γνωστοποιήσω στον Αιγύπτιο πρόεδρο τη θετική απάντηση της Αθήνας.
Μετά την ανάκλησή μου στην κεντρική υπηρεσία, ζήτησε να με δει στο σπίτι του ο μακαρίτης πρέσβης Σπύρος Τετενές, στενότατος φίλος μου. Με υποδέχθηκε με τις λέξεις: «Αντώνη, ξέρεις ότι εσύ έριξες τον Παπαδόπουλο; Μου το είπε ο Παλαμάς σοβαρολογώντας!».
Και μου εξήγησε τι είχε συμβεί: «Στην πρόσφατη Σύνοδο του Συμβουλίου των ΥΠΕΞ του ΝΑΤΟ και κατά την έξοδο από την αίθουσα συνεδριάσεων ο Αμερικανός ΥΠΕΞ κ. Χένρυ Κίσσινγκερ επλησίασε τον Έλληνα ομόλογό του [Χ. Ξανθόπουλο-Παλαμά] και κινώντας απειλητικά τον αντίχειρά του είπε υψηλόφωνα: “Αυτό που κάνατε με τα αμερικανικά αεροπλάνα, θα το πληρώσετε πολύ ακριβά”».
Τα ίδια μου επανέλαβε ο μακαρίτης υπουργός μου σε τυχαία συνάντηση -και λίγους μήνας προ του θανάτου του- στο γνωστό καφέ της Γενεύης «Αux Αmbassadeurs», προσθέσας τα ακόλουθα: «Κατόπιν των όσων σας ανέφερα,τι γνώμη έχετε για την εξέγερση του Πολυτεχνείου που έλαβε χώρα μερικές εβδομάδες αργότερα;».
Σε απάντησή μου ότι δεν μπορούσα να αποκριθώ, εφάνη εκνευριζόμενος λέγοντάς μου: «Λυπάμαι, γιατί διπλωμάτης με την εμπειρία σας, δεν αντελήφθη ποίος ήταν όπισθεν της εξεγέρσεως κάτι το ολοφάνερο». Προφανέστατα, υπονοούσε τον αμερικανικό παράγοντα.
[…] Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι όσα αποκαλύπτω ανωτέρω θα γίνουν πιστευτά και θα τεθεί τέρμα στην εκμετάλλευση της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου από ορισμένους που συμμετέσχον σε αυτήν, αλλά δεν τη διοργάνωσαν.»»
----

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ, 16/11/2017
===========

15 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΤΟ 1922 ΚΑΙ "ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ"

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ:

ΤΟ 1922 ΚΑΙ "ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ"
β΄έκδοσις
-----
- Πολλοί φίλοι μας δεν έχουν ακούσει διά το διαβόητον "Ραντεβού της Χίου"! Τούτο δεν είναι γενικώς γνωστόν και ακόμη και στην εποχήν του εκαλύφθη από παχύτατον πέπλον ενόχου σιωπής! Ο θείος μου υπηρέτησε στην Μικρασιατικήν εκστρατείαν εις μίαν μονάδα που ευρίσκετο στον Βόρειον τομέα του μετώπου, όπου δεν εξεδηλώθη Τουρκική επίθεσις! Έλεγε με απορίαν ότι μόλις εγένετο γνωστή η κατάρρευσις του μετώπου στην "Εξέχουσαν του Αφιόν", τότε όλοι οι αξιωματικοί της μονάδος πήραν τα αυτοκίνητα και έφυγαν! Δεν ηδύνατο να εξηγήση το γεγονός, τού εφαίνετο απίθανον, αδιανόητον· ήσαν όλοι δειλοί λιποτάκτες, ριψάσπιδες, κιοτήδες;; Δεν έδειχναν κάτι τέτοιο! Και εγώ απορούσα, καθώς αυτό είναι ένα γεγονός πρωτάκουστον, πρωτοφανές διά τον Ελληνικόν στρατόν αλλά και γιά κάθε τακτικόν στρατόν! Καθώς μάλιστα, οιαδήποτε και εάν ήτο η έκβασις του πολέμου τους ανέμενε φυσικά το Στρατοδικείον!
- Απορούσα έως ότου έμαθα διά την υπάρχουσαν εις το στράτευμα βενιζελικήν συνωμοσίαν! Οπότε πλέον όλα εξηγούνται! Οι εν λόγω αξιωματικοί έσπευδον βιαστικοί διότι έπρεπε να προλάβουν το "Ραντεβού της Χίου"!
- Ας ιδούμε από την αρχήν τα γεγονότα!
- Ενώ η Μικρασιατική εκστρατεία ευρίσκετο εν εξελίξει ο πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος απεφάσισε την διεξαγωγήν εκλογών, οι οποίες διεξήχθησαν την 1ην Νοεμβρίου 1920. Από τις εκλογές αυτές νικητής ανεδείχθη η "Ηνωμένη Αντιπολίτευσις" με πρωθυπουργόν τον Δημήτριον Γούναρην. Οι Βενιζελικοί υπέστησαν πανωλεθρίαν και δεν εξελέγη βουλευτής ούτε ο ίδιος ο Ελευθέριος Βενιζέλος!
Η οργή του Βενιζέλου και των Βενιζελικών υπήρξε πρωτοφανής και ανεξέλεγκτος! Ο Βενιζέλος ανεχώρησε διά το Παρίσι, απαξιών να ζεί σε μία χώρα που δεν ήτο αυτός πρωθυπουργός! Έδωσε το παράδειγμα δημοκρατικού ήθους και δι' αυτό η Ελλάς ευγνωμονούσα του απένειμε τον τίτλον του "μεγάλου κοινοβουλευτικού"! Συγχρόνως ο Βενιζέλος έδωσε εντολήν στους υπουργούς του να εξαφανισθούν και να μην παραδώσουν τα υπουργεία τους! Μάλιστα, μεσούντος του πολέμου η κυβέρνησις του Νοεμβρίου δεν εγνώριζε κυριολεκτικώς τίποτε περί των πραγμάτων της χώρας π.χ. το ότι διεξήγοντο συνομιλίες μεταξύ των Μεγάλων δυνάμεων και της ελληνικής κυβερνήσεως περί της Βορείου Ηπείρου η Κυβέρνησις το επληροφορήθη τυχαίως από έναν Βορειοηπειρώτη!
- Περισσότερον όλων μένεα έπνεον κατά της Κυβερνήσεως του Νοεμβρίου οι Βενιζελικοί αξιωματικοί! Ηύχοντο να χάση η Ελλάς τον πόλεμον ώστε η ήττα να αποδοθή στην Κυβέρνησιν, πράγμα που έγινε τελικώς και αυτοί, οι υπαίτιοι της ήττης, βεβαίως έκαναν το πραξικόπημά τους και η Βενιζελική Χούντα εδίκασε σε μίαν δίκην παρωδίαν, σε ένα kangaroo court όπως διεθνώς ονομάζονται τα "στημένα" δικαστήρια, και εδολοφόνησε τα κυριώτερα στελέχη της Κυβερνήσεως· πρόκειται διά την γνωστήν «Δίκην των Έξ»!
- Οι Βενιζελικοί αξιωματικοί συνεσκέφθησαν τί έπρεπε να πράξουν και απεφάσισαν ένας αριθμός από αυτούς να εγκαταλείψη το στράτευμα ώστε αυτό να εξασθενίση και ένας άλλος αριθμός να παραμείνη ώστε να σαμποτάρει την πολεμικήν προσπάθειαν εκ των ένδον!
- Ο Αρχιστράτηγος της εκστρατείας Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, δουλικός οπαδός του Βενιζέλου, «Με την ήττα των Βενιζελικών παραιτήθηκε από το στράτευμα και αποσύρθηκε στο Παρίσι», προφανώς διά να είναι εκεί στην υπηρεσίαν του Βενιζέλου! Παρομοίως διαβάζομε διά τον Γεώργιον Κονδύλην: «Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, εγκατέλειψε την μονάδα του και εγκαταστάθηκε αυτοβούλως στην Κωνσταντινούπολη απ' όπου άσκησε οξύτατη αντιπολίτευση στην τότε νέα ελληνική κυβέρνηση.» Μάλιστα, οι Βενιζελικοί αξιωματικοί που απεφασίσθη να εγκαταλείψουν το στράτευμα συνεκεντρώθησαν όλοι στο γνωστόν ξενοδοχείον της Κων]πόλεως, το "Πέρα πάλας", στο Πέραν, συντηρούμενοι από τον προσωπικόν φίλον του Βενιζέλου, τον πατριάρχην Μελέτιον Μεταξάκην, ο οποίος είναι γνωστός καθώς με την εισαγωγήν του Γρηγοριανού ημερολογίου προεκάλεσε το Παλαιοημερολογιτικόν σχίσμα. Σήμερον οι γράφοντες τις εγκυκλοπαίδειες και τα ιστορικά άρθρα, όλοι Βενιζελικοί-Κεντροαριστεροί, λέγουν χονδροειδή ψεύδη οι τρισάθλιοι, διά να δικαιολογήσουν την κατάρρευσιν, όπως ότι «Ο Γούναρης έκανε στρατηγούς του Ελληνικού στρατού άσχετους και άπειρους μοναρχιστές»! Αντιθέτως, ο Λεωνίδας Παρασκευόπουλος και οι άλλοι Βενιζελικοί υπήρξαν ριψάσπιδες και λιποτάκτες, προδότες της πατρίδος!
- Οι Βενιζελικοί αξιωματικοί του "Πέρα πάλας" εξέδιδον και μίαν εφημερίδα όπου παρώτρυναν τους στρατιώτας να λιποτακτήσουν! Την εφημερίδαν αυτήν αγόραζε ο Κεμάλ πακέττα όπως εξήρχετο εκ του τυπογραφείου και με δύο μικρά αεροπλανάκια που είχε τα έρριπτε στις γραμμές του μετώπου ώστε να τα διαβάζουν οι στρατιώτες καθώς μάλιστα είχαν σε υπόληψιν τους αξιωματικούς αυτούς διότι ο περισσότεροι, όπως ο Γ. Κονδύλης, ήσαν καλοί διοικητές! Όσοι αξιωματικοί παρέμενον εις το στράτευμα με πρωτοφανές μένος διέλυον το ηθικόν του στρατεύματος π.χ. ο στρατιώτης ζητούσε μία κουβέρτα και ο αξιωματικός απαντούσε: «Δεν έχουμε, να πης στον Γούναρη να σού δώση!»
- Ο Γ. Κονδύλης εταξίδευσε στην Ευρώπην, επεσκέφθη τον Βενιζέλον και επιστρέφων (πρώτες ημέρες Ιουλίου 1922) ανεκοίνωσε στους αξιωματικούς αυτούς αλλά και στο ευρύτερον Βενιζελικόν μέτωπον (προς τούτο μετέβησαν στην Κων[πολιν και διευθυνταί Αθηναϊκών εφημερίδων) εν συνεργασία με τον Μελέτιον Μεταξάκην, ότι οι Αγγλογάλλοι είναι πολύ εκνευρισμένοι που με το Δημοψήφισμα επέστρεψε στην Ελλάδα ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος και θέλουν οπωσδήποτε να φύγη «προτιμούν να γίνη Επανάστασις ή εμφύλιος πόλεμος», όπως έλεγε ο Κονδύλης!  Επομένως πρέπει οπωσδήποτε να ηττηθή ο στρατός, να καταρρεύση το μέτωπον, ώστε αμέσως να γίνη ένα πραξικόπημα, να καταδικασθή η κυβέρνησις και ο Βασιλεύς ως τάχα υπαίτιος της καταστροφής και να εγκατασταθή Βενιζελική κυβέρνησις, οπότε μετά οι Αγγλογάλλοι θα μας δώσουν όσα δικαιούμεθα στην Μικρασία με την Συνθήκην των Σεβρών και την Ανατολικήν Θράκην! Όλοι οι παριστάμενοι συνεφώνησαν και απεφασίσθη να ενεργήσουν τοιουτοτρόπως! Ως εγράφη «Η Επανάστασις δεν εξερράγη εν συνεπεία της ήττης. Παρεσκευάσθη η ήττα διά να επιτύχη ετοίμη από πριν διευθυνομένη από την "Άμυναν", από τον αρχηγόν τών βενιζελικών, η επανάστασις. Ο συνταγματάρχης Πλαστήρας ήτο η ψυχή της και ο στρατηγός Παπούλας ήτο ο προστάτης του συνταγματάρχου Πλαστήρα.»
- Οπότε κατεστρώθη το σχέδιον: Μόλις εξεδηλούτο η Τουρκική επίθεσις οι εις το μέτωπον Βενιζελικοί αξιωματικοί θα εφρόντιζαν θετικώς να επέλθη η κατάρρευσίς του! Πράγμα που εγένετο! Ο Πλαστήρας δεν προσήλθε προς υπεράσπισιν του Μαύρου Βράχου αλλά και με άλλους τρόπους έβλαψε τον στρατόν, όπως με την προδοτικήν του στάσιν στην Μάχην του Αλή Βεράν, σε αυτές τις νέες ελληνικές Θερμοπύλες! Ομοίως ο Γονατάς έχων ως καθήκον την σφράγισιν και υπεράσπισιν των Στενών του Τουλού Μπουνάρ τα εγκατέλειψε και έφυγε συνενωθείς με το Απόσπασμα Πλαστήρα!
- Προς δικαιολόγησιν της στάσεως του Πλαστήρα λέγονται διάφορα! Διά παράδειγμα ο Ταξίαρχος ε.α. Βασίλειος Λουμιώτης γράφει υπό τον τίτλον «Για ποιό λόγο δεν εκτέλεσε την αποστολή του ο συνταγματάρχης Πλαστήρας;»: «Κατ’ αρχήν πρέπει να αναφέρουμε ότι στον πόλεμο δεν υπάρχουν δικαιολογίες για τη μη εκτέλεση της αποστολής, παρά μόνο αντικειμενικές αδυναμίες. Αλλά η προϊσταμένη διοίκηση πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως για τη μη δυνατότητα εκτέλεσης. Ο συνταγματάρχης Πλαστήρας ισχυρίστηκε στην Ανακριτική Επιτροπή ότι δεν εκτέλεσε την αποστολή του επειδή πάνω στην τοποθεσία στην οποία έπρεπε να ταχθεί, βρήκε τμήματα του 23ου Συντάγματος. Αυτό είναι μεν αληθές, αλλά δεν αποτελεί «αντικειμενική αιτία» μη εκτέλεσης της αποστολής. Θα έπρεπε να παραμείνει όπισθεν και πλησίον της τοποθεσίας μέχρι τη διευκρίνιση της κατάστασης.» Και συμπεραίνει «Η άποψή μου είναι ότι ο Πλαστήρας δεν σταμάτησε επί των νοτίως Κιουπρουλού υψωμάτων, επειδή αν το έκανε θα έχανε το σύνταγμα του» διότι «το ηθικό των ευζώνων πρέπει να είχε καταρρεύσει»! Και περαιτέρω: «Βεβαίως η μη εκτέλεση από το Απόσπασμα Πλαστήρα της αποστολής που του ανατέθηκε, είχε ως αποτέλεσμα τον αιφνιδιασμό της IVης Μεραρχίας το πρωί της επομένης. Αλλά μια μεραρχία ποτέ δεν διαλύεται επειδή αιφνιδιάστηκε ή επειδή μια μονάδα δεν εκτέλεσε την αποστολή της. Η διάλυση μιας μεραρχίας είναι αποτέλεσμα άλλων παραγόντων.» Ας μην τα σχολιάσωμε όλα αυτά διότι το αναμφισβήτητον γεγονός είναι ότι «ο Πλαστήρας εγκαταλείψας σκοπίμως τας θέσεις άς εφύλασσε το σύνταγμά του και φυγών, αφήσας δ' ούτω αφύλακτον και κενόν μέτωπον 15 περίπου χιλιομέτρων αναπτύξεως (μεταξύ δεξιού 4ης Μεραρχίας και αριστερού 1ης) εξ ού ως διά θύρας ανοικτής διήλθε το Τουρκικόν ιππικόν πορευθέν εις τα νώτα των έμπροσθεν του Αφιόν μεραρχιών μας. Και το αποτέλεσμα ήτο ο πανικός, η φυγή άνευ αντιστάσεως, ήτοι αμαχητί, και η αποσύνθεσις της Στρατιάς!»
- Διά την εγκατάλειψιν υπό του Γονατά της θέσεώς του τί έχουν να ειπούν;; Έμειναν αφύλακτα τα Στενά του Τουλού Μπουνάρ, πράγμα που άφησε ακάλυπτον το Βον Σώμα Στρατού!
- Συμφώνως προς το σχέδιον όλοι οι Βενιζελικοί αξιωματικοί θα συνεκεντρώνοντο στην Χίον και από εκεί θα εκκινούσαν διά την κατάκτησιν των Αθηνών! Αυτό ήτο το διαβόητον "Ραντεβού της Χίου"! Οπότε, εκεί απεφασίσθη το πραξικόπημα! Το σύνθημα που συνήνωσε όλους τους αξιωματικούς, ως μάς λέγουν «εύρεν απήχησιν εις όλους τους διοικητάς μονάδων διότι όλοι είχον διαπράξει σφάλματα και επομένως ο φόβος της τρομεράς ευθύνης που τούς ανέμενε τους συνεσπείρωσεν» ήτο το εξής απλούστατον: «Εκεί που θα μάς τουφεκίσουν αυτοί εμάς, ας πάμε να τους τουφεκίσουμε εμείς!» 
- Πράγματι έτσι και εγένετο! Κατέλαβε την εξουσίαν η Χούντα Πλαστήρα-Γονατά-Πάγκαλου και πάραυτα ο Θεόδωρος Πάγκαλος ωργάνωσε την δίκην παρωδίαν και την δολοφονίαν των 'Εξ! Βεβαία η Χούντα διά το κατόρθωμά της, καθώς μάλιστα την συνέδραμον και οπορτουνιστές πολιτικοί ως ο γνωστός μας Γεώργιος Παπανδρέου, διαλαλούσε στον αφελή λαόν ότι ο κύριος λόγος του πραξικοπήματος ήτο να μην χαθεί κι η Ανατολική Θράκη και να φύγη ο Βασιλεύς Κων[νος οπότε οι Αγγλογάλλοι θα μας δώσουν όσα δικαιούμεθα στην Μικρασία!
- Φυσικά τα πράγματα δεν εξελίχθησαν ούτως! Οι Μεγάλοι μας Σύμμαχοι ήθελαν Μεγάλη Τουρκία Κεμαλικού τύπου διότι αυτοί είχον δημιουργήσει τον Κεμάλ κι όχι επειδή τους ενοχλούσε ο Βασιλεύς! Κι ούτε είχον σκοπόν να τηρήσουν οιανδήποτε υπόσχεσιν είχον δώσει (εάν αληθώς είχον δώσει) στους γελοιωδώς αφελείς Βενιζελικούς αξιωματικούς! Αντιθέτως η Αγγλία διέκοψε τας διπλωματικάς σχεσεις με την Ελλάδα, λόγω τάχα του ανοσιουργήματος της δολοφονίας των Εξ! Οταν δε οι Ελληνες έφθασαν στα Μουδανιά όπου θα εγίνετο η διαπραγμάτευσις διά την Σύναψιν Αναχωχής οι Αγγλοι τους είπαν ότι υπέγραψαν αντ' αυτών διότι άργησαν να φθάσουν και ότι η Ανακωχή περιλαμβάνει την αποχώρησιν από την Ανατολικήν Θράκην! Υπήρξεν ζήτημα το τίνι τρόπω θα αποχωρήση ο Ελληνικός Στρατός από την Ανατολικήν Θράκην, μαζί φυσικά με τον πληθυσμόν που θα ακολουθούσε πρόσφυγας πιά! Ο Κεμάλ δεν είχε δυνατότητα να διαπεραιωθή στην Θράκην και ο Στρατός μας ήτο πολυπληθής και ετοιμοπόλεμος! Οπότε στους Μεγάλους μας Συμμάχους εγεννήθη μία φαεινή ιδέα! Οι Ελληνες θα φύγουν μόνοι τους! Πράγματι, ο Βενιζέλος ετηλεγράφησε στην Χούντα ότι οφείλουν να εκκενώσουν την Ανατολικήν Θράκην ταχύτατα! Πράγματι, τούτο κατώρθώθη εις χρόνον ρεκόρ και ο Βενιζέλος σε νέαν τηλεγράφημά του συνεχάρη θερμώς την Χούντα διά το κατόρθωμά της!  
- Σήμερον στην Ελλάδα επικρατεί η αντίληψις ότι υπάρχουν κακά πραξικοπήματα και καλά ως αυτά τών Βενιζελικών, κακές Χούντες και καλές ως οι Βενιζελικές-Δημοκρατικές και ότι η Χούντα Πλαστήρα-Γονατά-Πάγκαλου ήτο ό,τι δημοκρατικόν και άριστον και διά τούτο ο Πλαστήρας έχει αναχθή εις εθνικόν ήρωα και προς τιμήν του στήνονται προτομές και ανδριάντες και ονομάζονται οδοί και τοποθεσίες! Στην Ελλάδα κατά κανόνα του μαύρο γίνεται άσπρο!
- Αυτό λοιπόν ήτο το  "Ραντεβού της Χίου" και οι αγλαοί καρποί του! Ας σημειώσωμε μόνον ότι το μέγεθος το γεωπολιτικόν, το ψυχολογικόν, το εθνικόν, της "Μικρασιατικής καταστροφής", την ανήκεστον βλάβην που προεκάλεσε στην ψυχήν της Συλλογικής οντότητος Ελληνισμός και τίς επερχόμενες συνέπειές της ουδείς τάς αντελήφθη, ούτε οι Βενιζελικοί ηλίθιοι και φανατικοί, ούτε οι Δεξιοί και Βασιλόφρονες πολιτικοί, ούτε ο Ιω. Μεταξάς που ομιλούσε στα 1936 δι' επάνοδον των πληθυσμών στην Μικρασία, ούτε φυσικά οι σημερινοί ανιστόρητοι πολιτικοί, αλλά ούτε οι Ιστορικοί τού τότε και του τώρα! Όλα αυτά ούτε τα είδαμε, ούτε τα βλέπομε, ούτε επιθυμούμε να τα αναλύσωμε! Βαυκαλιζόμεθα ότι η μόνη συνέπεια ήτο η "Προσφυγιά" και ικανοποιούμεθα με ένα μοιρολόϊ! Μακάρι να είχον ούτως τα πράγματα! Πιστεύομε ότι τις σημαντικότερες συνέπειες της ήττης, που απορρέουν νομοτελειακώς από την αλλαγήν της γεωπολιτικής καταστάσεως και από την ψυχικήν καθίζησιν του Ελληνισμού, δέν τις έχομε ιδεί ακόμη!  
----
Εικών: Καντζίδη: Αφιόν Καραχισάρ
15/11/2017
===========

14 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΘΡΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» επεσωρεύθησαν μυριάδες δεινά στην κοινωνίαν και μεταξύ των άλλων εγεννήθη η Τρομοκρατία!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΑΘΡΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ»
επεσωρεύθησαν μυριάδες δεινά στην κοινωνίαν και μεταξύ των άλλων
εγεννήθη η Τρομοκρατία!
------

Οταν ένα κράτος χάνει τον πόλεμο υπογράφει μίαν συνθηκολόγησιν και η ζωή του λαού συνεχίζεται!
Αυτό εγίνετο εξ απαρχής κόσμου έως το 1939. Τότε η Αγγλία επέβαλε στις συμμαχικές της κυβερνήσεις να μην υπογράψουν συνθηκολόγησιν και να μην συνεχίσουν να διοικούν την χώραν τους αλλά να σχηματίσουν "εξόριστες κυβερνήσεις" με έδραν την Αγγλικήν επικράτειαν! Εν τω μεταξύ τί θα εγίνετο η χώρα και ο λαός; Δεν έπρεπε να συνεχισθή η διοίκησις και η ομαλή κοινωνική ζωή της χώρας; Τί έπρεπε να γίνη; Να μεταβληθή η χώρα σε ζούγκλα; Ο λαός να κάνη χαρακίρι; Διατί τάχα το εσκέφθη αυτό η Αγγλία; Αυτή είχε κατακτήσει μυριάδες κράτη και μετά την κατάκτησιν η ζωή κυλούσε πολύ κανονικά υπό την εποπτείαν του Αγγλου Αρμοστού. Επομένως διατί εγεννήθη στους Αγγλους αυτή η ιδέα, η οποία μάλιστα εφηρμόσθη με μεγάλην σκληρότητα π.χ. ο Βασιλεύς του Βελγίου που ηρνήθη να εγκαταλείψη τον λαόν του διά να ζήση σε ένα ανάκτορον στην Αγγλίαν, μετά τον πόλεμον εθεωρήθη "εγκληματίας πολέμου" και ηναγκάσθη να παραιτηθή! Περίεργη, ακατανόητη ιδέα, προϊόν φρενικής διαταραχής; Τί έγινε στα κράτη της Ευρώπης που οι Βασιλείς και οι Κυβερνήσεις εγκατέλειψαν τους λαούς τους κι έφυγαν γιά να ζήσουν υπό την ασφάλειαν της αγγλικής επικρατείας, όπως συνέβη στην Ελλάδα; Σε ωρισμένα κράτη εσχηματίσθησαν εθνικές κυβερνήσεις από εντόπιες προσωπικότητες που εξησφάλισαν την απαραίτητον ομαλότητα της ζωής, μεταπολεμικώς οι κυβερνήσεις αυτές ωνομάσθησαν «κατοχικές κυβερνήσεις δοσιλόγων» και τα μέλη των κατεδικάσθησαν εις θάνατον διότι ήσαν «συνεργάτες του εχθρού» και δεν άφησαν την κοινωνίαν να διαλυθή! Εις άλλα κράτη, ως π.χ. στην Πολωνίαν, το κράτος και οι υπηρεσίες του εδιοικήθησαν κατευθείαν από Γερμανόν Αρμοστήν και Γερμανούς δημοσίους λειτουργούς! Βεβαίως, όλοι αντιλαμβανόμεθα το πλεονέκτημα διά την χώραν και τον λαόν να έχει κυβέρνησιν εντοπίων και όχι Γερμανών· εμείς το καταλαβαίνομε, όμως το αντίθετον επίστευε η Αγγλία και οι "εξόριστες κυβερνήσεις"! Συγχρόνως η Αγγλία και οι "εξόριστες κυβερνήσεις" εφεύρον την καινοφανή έννοιαν της «Εθνικής Αντίστασης», η οποία σημαίνει ότι θα δημιουργούνται αυτοβούλως «αντιστασιακές οργανώσεις» που θα προκαλούν βλάβην στο κατακτητήν και πολλαπλασίαν βλάβην στον πληθυσμόν! Η βλάβη που θα υφίστατο ο πληθυσμός δεν ενδιέφερε διόλου, ούτε την Αγγλίαν, ούτε τις "εξόριστες κυβερνήσεις"! Από όλες τις τότε "εξόριστες κυβερνήσεις" η πλέον απαράδεκτος, ψυχρά και αναίσθητος έναντι των δεινών του λαού, υπήρξε η ελληνική Κυβέρνησις του Καΐρου και βεβαίως ο βασιλεύς Γεώργιος που την είχε υπό το στέμμα του! Χάρις στην στυγεράν, αδιάφορον και τω όντι εθνοπροδοτικήν αυτήν Κυβέρνησιν επείνασε και κατερρακώθη ο ελληνικός λαός!

ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: Η ΠΕΙΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
Η πείνα της Κατοχής ωφείλετο σε τρία αίτια:
Α) Το μέγα έγκλημα του αυστραλιανού σίτου. Ο Κορυζής είχε αγοράσει, προβλέποντας το κακό, πληρώνοντας μάλιστα προκαταβολικώς και μετρητοίς σιτάρι από την Αυστραλία, 200.000 τόννους ετησίως επί τετραετίαν. Πράγματι, η πρώτη παρτίδα έφθασε στην Αλεξάνδρειαν και εκεί παρεκρατήθη από τους Αγγλους με την σύμφωνον γνώμην της Κυβερνήσεως του Καΐρου, η οποία είπε: "Να πεινάση ο λαός να διώξη τους Γερμανούς!" Πολύ πρωτότυπη ιδέα στην παγκόσμιον στρατηγικήν σκέψιν, στίφη πειναλέων εκδιώκουν τακτικούς στρατούς!
Β) Ο εγκληματικός Αγγλικός ναυτικός αποκλεισμός που δεν επέτρεπε την άφιξη εμπορικών πλοίων από την Τουρκίαν. Μόλις έληξε ήρκεσαν 2-3 αφίξεις του "Κουρτουλού" γιά να γεμίση η Αθήνα τρόφιμα. Ο αποκλεισμός ετέλη φυσικά υπό την έγκρισιν της Κυβερνήσεως του Καΐρου, με την ιδίαν συλλογιστικήν: "Να πεινάση ο λαός να διώξη τους Γερμανούς!"
Γ) Η εγκληματική σαδιστική στάσις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που απηγόρευσε στους αγρότες να πωλήσουν προϊόντα τους στις πόλεις. Ελάμβανε αυτό ό,τι ήθελε και δεν άφηνε καν το υπόλοιπο να πωληθή, "γιά να πεινάσουν οι πόλεις, να γίνουν κομμουνιστικές"! Αυτή η τακτική ήτο γνωστή, τόσον στους Αγγλους συνδέσμους που τροφοδοτούσαν το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ με άφθονον οπλισμόν και με άπειρους τενεκέδες με χρυσές λίρες, όσον και στην Κυβέρνησιν του Καΐρου. Ομως ουδείς εκ των δύο αντέδρασε! Συμφωνούσαν όλοι ότι το άριστον ήτο να πεινάση ο λαός και να σκάση!  
---- 

Τίνι τρόπω εδημιουργήθη η «Εθνική Αντίσταση»;; Η Αγγλία ήλθε εις επαφήν με τα Κομμουνιστικά κόμματα των διαφόρων υπό κατοχήν χωρών και Αγγλοι σύνδεσμοι ωργάνωσαν «αντιστασιακές οργανώσεις» τροφοδοτώντας αυτές όπως είπαμε με άφθονον οπλισμόν και με άπειρους τενεκέδες με χρυσές λίρες! Τοιουτοτρόπως οι οργανώσεις αυτές επανδρώθησαν από σκληρούς Κομμουνιστές και από τα περιτρίμματα της κοινωνίας, ποινικούς, περιθωριακούς, ανωμάλους τύπους και κατσαπλιάδες! Ούτως εν Ελλάδι οι Αγγλοι ήλθον εις συμφωνίαν με το ΚΚΕ οπότε ιδρύθη το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ! Τούτο προέβαινε σε διάφορες πράξεις με σκοπόν να προκαλεί την οργήν των Γερμανών και συγχρόνως να προετοιμάζεται διά το αύριον, ούτως π.χ. εδημιουργήθησαν οι διαβόητοι Κατάλογοι της ΟΠΛΑ, οι οποίοι περιελάμβανον τους εξέχοντες πολίτες κάθε πόλεως ή χωρίου, ιατρούς, δικηγόρους, εμπόρους κλπ, οι οποίοι δεν ήσαν ΚΚΕδες και διά τούτο έπρεπε να δολοφονηθούν ώστε ολόκληρος η πολιτεία να παραμείνη ακέφαλος ώστε την στιγμήν της καταλήψεως της εξουσίας από το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ να είναι αδύνατον να προβληθή οιαδήποτε αντίστασις! Η μέθοδος αυτή αποκεφαλισμού της κοινωνίας εφηρμόσθη επιτυχώς υπό της ΕΣΣΔ όταν κατέλαβε τις τρείς χώρες της Βαλτικής (Λιθουανία, Εσθονία, Λεττονία) οπότε συνέλαβε και έστειλε στα Γκούλαγκ όλους όσοι είχαν πτυχίον πανεπιστημίου! Τοιουτοτρόπως εβασίλευσε εν Ελλάδι η ανομία, το έγκλημα, η τρομοκρατία και η σαδιστική δολοφονία των «αντιδραστικών πολιτών», τουτέστιν όποιων δεν ήθελαν να εγγραφούν στο ΕΑΜ και να συμμετάσχουν στις αισχρουργίες τού κάθε σαδιστή π.χ. ο δήμιος των Αθηνών Στέφανος Λιόλιος έμεινε στην ιστορίαν του εγκλήματος χάρις στο "στομωμένο τσεκούρι" που χρησιμοποιούσε, ώστε να πρέπει να καταφερθούν πολλά κτυπήματα διά να καρατομηθή το θύμα οπότε αυτό θα ζούσε πολλή ώρα πόνου και αγωνίας! Μάλιστα, κατα την δολοφονίαν της γνωστής ηθοποιού Ελένης Παπαδάκη το τσεκούρι "δεν έκανε δουλεία" οπότε η θανάτωσίς της τελικώς επετεύχθη διά στραγγαλισμού! Βεβαίως, τα αντίποινα κατά του πληθυσμού ήσαν δεδομένα, όμως αυτά τα ήθελαν όλοι, ώστε ο πληθυσμός «να μισήση τους Γερμανούς»! Ομιλώντας από το ραδιόφωνον του BBC η Κυβέρνησις του Καΐρου υπέθαλπε την «Εθνική Αντίσταση»! «Κι ένα καρφί να βγάλετε από μία εγκατάσταση του εχθρού κάνετε κάτι ωφέλιμον» έλεγαν οι τρισάθλιοι! Πολύ πρωτότυπη ιδέα στην παγκόσμιον στρατηγικήν σκέψιν και αυτή! Οτι τακτικοί στρατοί θα καμφούν από μίαν δολιοφθοράν ή από τους κατσαπλιάδες που δολοφονούσαν δύο Γερμανούς πάνω σε μία μοτοσυκλέττα στον δρόμο! Τόσον αφελής ήτο η Αγγλία και η Κυβέρνησις του Καΐρου;
Φυσικά όχι! Ουδείς ήτο αφελής, όλοι ήσαν πονηροί και δόλιοι και η εξήγησις περί της χρησιμότητος της «Εθνικής Αντίστασης» απλή! Πρώτον, διατί η Αγγλία επέλεξε να ιδρύση «αντιστασιακές οργανώσεις» από τα Κομμουνιστικά κόμματα που είχον και μικράν απήχησιν στο κοινόν και ήσαν λίαν ολιγομελή και όχι από τα μεγάλα κυβερνητικά κόμματα; Διότι το σχέδιον αλλαγής της όψεως της Ευρώπης, χάριν του οποίου εγένετο ο πόλεμος καθώς με μεγάλην μαεστρίαν έκλεισαν την Γερμανίαν στην ποντικοπαγίδα του Δάντσιχ, προέβλεπε να εγκατασταθούν παντού κομμουνιστικά καθεστώτα. Πρακτικοί λόγοι κατόπιν ωδήγησαν στην αναθεώρησιν του σχεδίου ώστε να γίνη κομμουνιστική μόνον η Ανατολική Ευρώπη. Δεύτερον, πώς θα επετυγχάνετο τούτο; Εφόσον θα παρέμενε εις τον τόπον η εθνική του κυβέρνησις, αυτή θα διέθετε ικανόν αριθμόν ενόπλων ανδρών, αστυνομίας, καραμπινιερίας και λοιπών ώστε όταν θα αποχωρούσαν οι Γερμανοί θα συνέχιζε απροσκόπτως να υπάρχη, οπότε θα ήτο αδύνατος η αντικατάστασίς της και μάλιστα από μίαν αντιδημοφιλή κομμουνιστικήν κυβέρνησιν! Όθεν η λύσις ήτο να παύση υφισταμένη η εθνική κυβέρνησις, να καταστή "εξόριστος", τουτέστιν ανίσχυρος! Οι λεγόμενες «δοσιλογικές κυβερνήσεις» ήσαν ένα μέγα εμπόδιον στην σχεδιαζομένην αλλαγήν καθεστώτος καθώς διέθεταν και αυτές τις αναλόγους ενόπλους δυνάμεις, οπότε ο καταφθάνων εις την χώραν "Συμμαχικός στρατός" ώφειλε να τίς εξοντώση πάραυτα! Τα κράτη στα οποία η διοίκησις ησκείτο απευθείας από την Γερμανίαν η κατάστασις ήτο ιδανική διότι μόλις θα απεχώρουν οι Γερμανοί, οι ένοπλοι της «Εθνικής Αντίστασης» θα κατελάμβανον ανενόχλητοι την εξουσίαν ή θα εγκαθιστούσε την κυβέρνησιν της αρεσκείας του ο καταφθάνων "Συμμαχικός στρατός" αντιστάσεως μή ούσης!
Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωσις της Πολωνίας. Εκεί κατωρθώθη να μην σχηματισθή κυβέρνησις από εντοπίους αλλά να διακυβερνηθή η χώρα κατευθείαν από την Γερμανίαν οπότε το πράγμα ήτο απλό: ο εισερχόμενος Σοβιετικός στρατός θα εγκαθιστούσε την κομμουνιστικήν κυβέρνησιν της αρεσκείας του. Ομως υπήρχε ένα σοβαρόν εμπόδιον! Η εξόριστος κυβέρνησις στο Λονδίνον υπό τον εθνικόν ήρωα στρατηγόν Σικόρσκυ ήτο ισχυρά και έχαιρε της αγάπης του πολωνικού λαού και συνάμα ήτο ατίθασος! Οταν ο Τσώρτσιλ είπε εις τον Σικόρσκυ ότι το κομμάτι της Πολωνίας, τουτέστιν άνω του ημίσεως αυτής, που είχε καταβροχθίσει η ΕΣΣΔ δεν επρόκειτο να τής επιστραφή, αυτός αντέδρασε λέγων: «Πώς είναι δυνατόν ο πρώτος νικητής του πολέμου να εξέλθη αυτού κολοβωμένος;». Σωστή απάντησις δοθέντος μάλιστα ότι η Αγγλία και η Γαλλία εκήρυξαν τον πόλεμον στην Γερμανίαν διότι είχον υπογράψει το «Σύμφωνον εγγυήσεως της εδαφικής ακεραιότητος της Πολωνίας»! Τότε ενοχλημένος ο Τσώρτσιλ «εβούλιαξε στο Γιβραλτάρ τον Σικόρσκυ, την οικογένειάν του και τους επιτελείς του», όπως εχαρακτήρισε το γνωστόν "πεποιημένον" αεροπορικόν ατύχημα ο Στάλιν ομιλών με τον Μίλοβαν Τζίλας!
Πλέον ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωσις της Ιταλίας. Εκεί δεν υπήρξε "κατακτητής", όμως αυτό δεν ημπόδισε τους Αγγλους από τού να ιδρύσουν «Εθνική Αντίσταση»! Οι Ιταλοί «Αντιστασιακοί» διέφερον από τους άλλους· καθώς δεν υπήρχε "κατακτητής" αυτοί ήσαν Αντιφασίστες, εχθροί της κυβερνήσεως της χώρας τους! Αυτοί έκαναν «αντίσταση» διότι επίστευαν ότι οι Ιταλοί (δηλαδή αυτοί οι ίδιοι) είναι πολύ κακοί άνθρωποι, οπότε δεν τους ταιριάζει το παγκόσμιον Impero, αντιθέτως, επίστευον ότι το παγκόσμιον Impero ταιριάζει στους Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν που είναι πολύ καλοί άνθρωποι! Κι όταν ενεφανίσθη ο κατακτητής με την απόβασιν των Αγγλοαμερικανών στην Σικελίαν, οι «Αντιστασιακοί» δεν ήσαν "κατά του κατακτητή", ήσαν υπέρ του κατακτητή, εγένεντο δοσίλογοι και δουλικοί συνεργάτες του Αϊζενχάουερ! Ποιοί ήσαν αυτοί οι Ιταλοί «Αντιστασιακοί»; Ησαν σκληροί Κομμουνιστές, Μαφιόζοι και άλλοι ποινικοί και περιθωριακοί! Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: όταν κατελήφθη η Σικελία, ο Αϊζενχάουερ, βάσει ενός καταλόγου που τού είχε δώσει ο φίλος του Λάκης Λουτσιάνο, έβγαζε τους Μαφιόζους από τις φυλακές και τους διόριζε δημάρχους! Διεμαρτύροντο κάτι αφελείς εντόπιοι· «αυτοί είναι Μαφιόζοι» έλεγαν! «Οχι, ήταν φυλακή διότι ήταν Αντιφασίστες» απαντούσε ο Αϊζενχάουερ! Ένα άλλο ενσταντανέ από την "Αντιστασιακή" Ιταλία: Οταν συνελήφθη ο Μουσσολίνι από τους «Αντιφασίστες» το ζήτημα ανέλαβε ο Αγγλος σύνδεσμος "Κάπταιν Τζών" διότι ετέλουν γενικώς υπό τας διαταγάς του καθώς αυτός δεν ήτο κατακτητής! Ο "Κάπταιν Τζών" εξήγησε ότι πρέπει να τον δολοφονήσουν «διότι δεν συμφέρει σε κανέναν να παραπεμφθή σε δίκη», προσέθεσε δε ότι «πρέπει να δολοφονήσουν και την κοπέλα [την Κλαρέττα Πετάτσι] διότι ξέρει πολλά»! Ο αφελής Ιταλός Αντιφασίστας είπε: «Εμείς εδώ στην Ιταλία δεν σκοτώνουμε τα κορίτσια!», οπότε ο "Κάπταιν Τζών" ατάραχος του απήντησε: «Κανένα πρόβλημα, θα την σκοτώσω εγώ!» και έβγαλε το πιστόλι του και την πυροβόλησε! Στην Μεταπολεμικήν Ιταλίαν αυτοί οι «Αντιστασιακοί» οι υπέρ του κατακτητή τιμώνται υπεράγαν και το να ήσουν τέτοιος άθλιος δοσίλογος αποτελεί πρώτης τάξεως διαβατήριον διά να γίνης Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως ο Σάντρο Περτίνι και προσφάτως ο Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο!        
Στην Ελλάδα, όπου κατά το αρχικόν σχέδιον θα εγκαθίστατο επίσης κομμουνιστική κυβέρνησις, η κατάστασις ήτο επίσης πολύπλοκος διότι οι «δοσιλογικές κυβερνήσεις» που είχον σχηματισθή διέθετον την αγάπην του λαού, ήσαν ομολογουμένως επιτυχείς στο δυσχερές έργον των, και συγχρόνως διέθετον ικανάς ενόπλους δυνάμεις, τουτέστιν την Χωροφυλακήν και την Αστυνομίαν πόλεων, ενώ είχον επιπλέον ιδρύσει προς προστασίαν του πληθυσμού και έτερον σώμα, τα γνωστά Τάγματα Ασφαλείας. Συμφώνως προς το σχέδιον η Αγγλία δεν εδέχθη η "εξόριστος κυβέρνησις" να είναι η ιδία, αυτή η υπάρχουσα εις τας Αθήνας, αλλά επέμεινε να σχηματισθή νέα, χωρίς τα στελέχη της 4ης Αυγούστου, ασθενής και ανίσχυρος κυβέρνησις από στελέχη "δημοκρατικά", "βενιζελικά", "κεντρώα" και από "ρόζ αξιωματικούς" ώστε να είναι πλήρως χειραγωγήσιμος και να δεχθή ότι εν τοις πράγμασι η επομένη κυβέρνησις θα ήτο αυτή του ΚΚΕ. Ούτως εσχηματίσθη η Κυβέρνησις του Καΐρου της οποίας η αδυναμία ήτο καταφανής καθώς δεν ηδυνήθη καν να αποτρέψη την κομμουνιστικήν ανταρσίαν των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που είχον σχηματισθή στην Αίγυπτον! Όπως είπαμε, η κυβέρνησις αυτή αδιαφορούσε πλήρως διά το καλόν του λαού και της Ελλάδος και τον μόνον μέλημα των δημοκρατικών της αστέρων, ως ο Γ. Παπανδρέου, ο Σ. Βενιζέλος, ο Π. Κανελλόπουλος, ήτο το πώς θα διατηρούν την θλιβεράν και σκιώδη εξουσίαν τους! Αρα η κυβέρνησις αυτή δεν αποτελούσε εμπόδιον στα Αγγλικά σχέδια όπως αποτελούσε η Κυβέρνησις Σικόρσκυ· καλό αυτό! Το σχέδιον ήτο μόλις αποχωρήσουν οι Γερμανοί να κατεβή από τα βουνά το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ και να στρογγυλοκαθήση στην εξουσία! Ομως, διά να συμβή αυτό έπρεπε να υπερνικηθούν τα εμπόδια που  ενεφανίσθησαν, δηλαδή η Χωροφυλακή, η Αστυνομία πόλεων και τα Τάγματα Ασφαλείας και επιπλέον οι αδοκήτως σχηματισθείσες αυτοβούλως χωρίς την επίνευσιν και την βοήθειαν των Αγγλων μη-κομμουνιστικές «αντιστασιακές οργανώσεις» ως ο ΕΔΕΣ, το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων, η Οργάνωσις Χ του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή. Αυτές οι «αντιστασιακές οργανώσεις» συνεκέντρωσαν την συσσωρευμένην οργήν του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ, καθώς κινδύνευε από αυτές να χάση την εξουσίαν και ούτως με την σύμφωνον γνώμην των Αγγλων το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ αφιερώθη από του Οκτωβρίου του 1943 εις την εξόντωσιν αυτών των οργανώσεων! Επί ένα έτος λυσσομανούσε η επίθεσις εναντίον του ΕΔΕΣ! Η μεγαλυτέρα επιχείρησις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήτο η συγκέντρωσις στρατού 6.000 ανδρών υπό τον επιλεγόμενον Αρη Βελουχιώτη εναντίον των 600 μαχητών, των περισσοτέρων μονίμων και εφέδρων αξιωματικών, τού υπό την ηγεσίαν του Συνταγματάρχου Δημητρίου Ψαρρού «5/42 Συντάγματος Ευζώνων». Συνελήφθησαν αιχμάλωτοι υπερδιακόσιοι άνδρες του 5/42 και ο ίδιος ο Δημ. Ψαρρός και άπαντες οικτρώς εθανατώθησαν! Σήμερον οι Κομμουνιστές θεωρούν την εξόντωσιν του 5/42 ένα από τα λαμπρά επιτεύγματά τους καθώς, ως λέγουν, «ήταν γεμάτο από φιλοβασιλικά, αντικομμουνιστικά στοιχεία»! Γνωστές επίσης οι μάχες ιδίως στην Αθήνα, ως η γνωστή «Μάχη του Θησείου», του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εναντίον της Οργανώσεως Χ, η οποία ητο ιδιαιτέρως αντιπαθής στους Αγγλους επειδή ως γνωστόν ο Γ. Γρίβας ήτο Κύπριος! Οι νεκροί των συγκρούσεων μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ και λοιπών ως και των φόνων αμάχων υπό του ΕΛΑΣ, όπως στον Μελιγαλά, υπολογίζονται εις άνω των δέκα χιλιάδων!  
----

Ποιό ήτο το νόημα της «Εθνικής Αντίστασης»; Ότι ο οιοσδήποτε βουλόμενος ήτο δυνατόν να λάβη ένα όπλον και αδιαφορών διά τας συνεπείας να προκαλεί βλάβην στον "κατακτητήν"! Εδώ η Αγγλία και η Κυβέρνησις του Καΐρου διόρισαν αρχηγέτην της «Εθνικής Αντίστασης» το ΚΚΕ, το οποίον ηργάσθη παντί σθένει διά να έλθη η Μικρασιατική καταστροφή και η πρώτη αντιστασιακή πράξις του ήτο να συνεργασθή με τους Τίτο, Δημητρώφ διά να δημιουργηθή η "Ανεξάρτητη Μακεδονία"!
Ούτως σε κάθε μικρή κοινωνία εξωπλίσθησαν κατά κύριον λόγον τα κακοποιά στοιχεία αλλά και εδόθη η ευκαιρία εις όλους να εμφανίσουν ό,τι χειρότερον είχε η ψυχή τους π.χ. στο χωριό μας, παιδιά του χωριού με κουκούλες (φυσικά γνωρίζεις τα παιδιά του χωριού ακόμη και με κουκούλες) μπήκαν στο απομονωμένο σπίτι της γιαγιάς μου (μιά γυναίκα μόνη της με παιδιά) κι έψαχναν μανιωδώς με τις ξιφολόγχες στον αχυρώνα «να βρούν τις κρυμμένες λίρες»! Εναν δυστυχή κάτοικο του χωριού που τον δολοφόνησαν, λένε ότι τούς πλήρωσε η γυναίκα του που ήθελε να τον ξεφορτωθή! Μία κυρία στα Ιωάννινα μού είπε ότι μία ημέρα μία ομάδα Αντιστασιακών που περνούσε από εκεί μπήκε στο σπίτι της γιά να καταλύσουν εκεί το βράδυ. Περίφοβη αυτή, διότι ο λαός τούς ΕΛΑΣίτες εφοβείτο που τούς αποκαλούσε "κατσαπλιάδες" κι όχι τους Ιταλούς φυσικά, τους εφιλοξένησε όπως μπορούσε βγάζοντας τα ολίγα τρόφιμα που είχε. Την πρωΐα τους έφτιαξε πρωϊνό και εκεί τής έπιασε συζήτησι ένας νέος άνδρας ο οποίος τής συστήθηκε ως "δικηγόρος από την Αθήνα" και έβγαλε από την τσέπη του ένα κονσερβοκούτι κι έλεγε με ηδονή μανιακού: «Ξέρεις πόσους λαιμούς έχω κόψει με αυτό!» Ούτως ή άλλως η σαδιστική συμπεριφορά ήτο ίδιον του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ όπου τα στελέχη του παραδειγματίζοντο από την ηγέτη, τον επιλεγόμενον Αρη Βελουχιώτη, ο οποίος εφόνευε όποιον δεν του άρεσε προκαλώντας του τομές με την μάχαιρα και ρίχνοντας χονδρό αλάτι! Στον Πτελεό Μαγνησίας μού είπαν την ιστορίαν όπου εισήλθον στο χωριό οι ΕΛΑΣίτες και μάζεψαν τους κατοίκους στην πλατεία και φώναζαν όποιος νέος και νέα θέλει να βγή να καταταγή στον ΕΛΑΣ! Όλοι εγνώριζαν τί σημαίνει η λέξις "θέλει" κι έτσι όλοι βγήκαν έξω και παρουσιάσθησαν, όλοι εκτός από μία κοπέλλα 18 ετών! Εναντίον της τα στελέχη του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έβγαλαν όλον τον βόρβορον της ψυχής τους: Την εκούρεψαν και την διεπόμπευσαν κτυπώντας την με τους υποκοπάνους των όπλων τους ενώ διέτασσαν τους κατοίκους του χωριού να την πτύουν και να την κτυπούν και αυτοί και έτσι την πέταξαν ημιθανή σε ένα χαντάκι στην άκρη του χωριού! Η κοπέλλα αυτή ευτυχώς έζησε! Στον Κισσό του Πηλίου κατέβηκαν την νύκτα από το βουνό κι ανάγκασαν έναν ανθρωπάκο να κτυπήση στο σπίτι του γιατρού ότι τάχα η γυναίκα του ήτο άρρωστη. Ο γιατρός βγήκε από το σπίτι του και τον δολοφόνησαν «επειδή ήταν δεξιός»! Πλήθος όλες αυτές οι ιστορίες τρόμου και βεβαίως υπάρχουν βιβλία γεμάτα από αυτές! Τοιουτοτρόπως το κύριον κατόρθωμα της «Εθνικής Αντίστασης» υπήρξε ο διχασμός του λαού, διχασμός που ζεί έως της σήμερον, διχασμός μεταξύ των ΚΚΕδων και των συνοδοιπόρων τους αφ' ενός και του υπολοίπου λαού αφ' ετέρου! Ηθικόν επιμύθιον: Προκειμένου να προκαλέσης κάποια βλάβη στον "κατακτητή" έχεις κάθε δικαίωμα να προβαίνεις εις οιανδήποτε αισχρουργίαν γουστάρεις και να διχάζης τον λαόν!
Ενα άλλο μέγα κατόρθωμα ήτο ότι σκοπίμως εξοργίζοντες του Γερμανούς διά να προβούν εις αντίποινα έπραξαν ώστε πολλά χωριά εκάησαν και πολλοί άμαχοι εφονεύθησαν! Στην Βόρειον Εύβοια μου έδειξαν ένα χωριό (λησμονώ το όνομα, είναι δίπλα στην Στροφυλιά) και μού είπαν ότι οι Γερμανοί έβγαλαν έξω τους κατοίκους και το έκαψαν. Γιατί; ερώτησα: «Διότι ΕΛΑΣίτες έστησαν ενέδρα και δολοφόνησαν δύο Γερμανούς που περνούσαν πάνω σε μία μοτοσυκλέττα!» Στα Καλάβρυτα οι ΕΛΑΣίτες επέδραμον από το βουνό αιφνιδίως και συνέλαβον την ολιγομελή Γερμανικήν φρουράν. Τους αιχμαλώτους τους εθανάτωσαν και μετά τα πτώματα τα εκρέμασαν ανάποδα αφού πρώτα έκοψαν τα αιδοία και τα έβαλαν μέσα στο στόμα των τεθνεώτων! Φαίνεται ότι αυτός είναι ο Ελληνικός τρόπος μεταχειρίσεως των νεκρών! Φυσικά επηκολούθησαν τα αντίποινα! Προσοχή!! διά να μην προλάβουν να φύγουν οι κάτοικοι στα βουνά κι έτσι γλυτώσουν τα αντίποινα οι ΕΛΑΣίτες σκοπιμως απηλευθέρωσαν έναν τον αιχμαλώτων ώστε να ειδοποιηθούν πάραυτα οι Γερμανοί! Στις εορτές μνήμης που γίνονται ετησίως, στους λόγους που εκφωνούνται ουδέποτε αναφέρονται σε αυτά τα γεγονότα που προεκάλεσαν τα αντίποινα. Διατί;; Δεν πρέπει οι νέοι να μαθαίνουν τον ορθόν Ελληνικόν τρόπον μεταχειρίσεως των νεκρών;; Ηθικόν επιμύθιον: Αξίζει να δολοφονήσης δύο Γερμανούς κι ας γίνεις αίτιος να φονευθούν στα αντίποινα εκατόν Ελληνες, δεν έγινε και τίποτε, "παράπλευρες απώλειες" είναι!!
Πού κατέληξε αυτή η λοιμική; αυτή η αρρώστεια και πληγή που την ονομάζουν «Εθνική Αντίσταση»;; Κατέληξε στον πενταετή Συμμοριτοπόλεμον ή "Εμφύλιον" όπως τον λέγουν οι ΚΚΕδες και οι άλλοι αριστεροί· εσείς όπως σας αρέσει πείτε τον! Όπως κι αν τον ονομάσετε διόλου δεν αλλάζει η ουσία του, ότι επί μίαν πενταετίαν η Ελλάς ρήμαξε, χωριά και κωμοπόλεις εκάησαν, περιοχές ολόκληρες εκκενώθησαν από τους κατοίκους των, όπως διαβάζομε: «Η χώρα θα ρημάξει κυριολεκτικά, θα αλλάξει η ανθρωπογεωγραφία της καθώς ερημώνονται εκτεταμένες, ορεινές κυρίως, ζώνες με εκατοντάδες χιλιάδες Ανταρτοπλήκτους να φεύγουν»· ο αριθμός των προσφύγων αυτών υπολογίζεται περί τις επτακόσιες χιλιάδες! Επίσης εφονεύθησαν χιλιάδες, μόνον εις το πεδίον της μάχης οι νεκροί έφθασαν τις πενήντα χιλιάδες (και από τις δύο πλευρές) ενώ οι τραυματίες (μόνον του Στρατού μας) τίς τριάντα χιλιάδες!  Επιπλέον χιλιάδες παιδιά έφυγαν διά τις χώρες του Παραπετάσματος με το μεγαλύτερον ανοσιούργημα της παγκοσμίου ιστορίας, το επικατάρατον Παιδομάζωμα! Βεβαίως, ο "Εμφύλιος" ήτο η εποχή που οι αισχρουργίες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ έφθασαν στο αποκορύφωμά τους καθώς τότε δεν υπήρχον Γερμανοί, αλλά υπήρχον οι μοναρχοφασίστες, οι "εχθροί του λαού", ούτως π.χ. στην Κεφαλληνία οι Αντάρτες έστησαν ενέδρα σε ένα αυτοκίνητον το οποίον μετέφερε 48 νέους 18 ετών επιστράτους του Στρατού και τους εφόνευσαν όλους! Οι άνθρωποι αυτοί, που μόνον άνθρωποι δεν ήσαν, εφόνευσαν τους νέους της γειτονιάς τους, γνωστούς τους και πιθανώς φίλους τους! Στην Ελλάδα επερίσσευσε η χολή, το μίσος, η κακουργία! Την εποχήν 1945-1950 όπου και οι πλέον κατεστραμμένες χώρες της Ευρώπης, ως η Γερμανία και η Πολωνία, ανεσυγκροτήθησαν, ανοικοδομήθησαν και εδημιούργησαν την οικονομίαν τους, η Ελλάς που διόλου δεν είχε υποστή ζημίες από την κατοχήν, τότε συστηματικώς κατεστρέφετο! Λόγου συμπεσόντος, ερώτησις που απάντησιν δεν έχει λάβει: οι Γερμανοί διόλου δεν έθιξαν την Αθήνα, όμως μετά την αποχώρησίν των το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ συστηματικώς ανετίναξε πολλά οικοδομικά τετράγωνα, τετράγωνα κοινά, οικιστικά ή εμπορικά! Γιά ποιό λόγο τάχα;; Λοιπόν, ο "Εμφύλιος" όπως αρέσει να λέγεται σήμερον, παρότι μόνον εμφύλιος δεν ήτο, καθώς η μία μερίς απετελείτο από εξωμότες, πράκτορες της 3ης Διεθνούς, που ήθελαν να οδηγήσουν την Ελλάδα σιδηροδέσμια στο μαντρί που ωνομάσθη από τον Τσώρτσιλ "Σιδηρούν Παραπέτασμα", ο "Εμφύλιος" λέγω, ήτο ο σημαντικώτερος και δηλητηριωδέστερος καρπός της κακοήθους «Εθνικής Αντίστασης» μας, που σήμερον την ενδοξοποιούμε διά να ενδοξοποιήσωμε μέσω αυτής τον Κομμουνισμόν, το ΚΚΕ, την Αριστεράν και τους συνοδοιπόρους τής Κεντροαριστεράς! Θλίψις και ντροπή γιά το κατάντημα τού συγχρόνου Έλληνα!
----

Όμως, η «Εθνική Αντίσταση» δεν παύει να παράγει δηλητηριώδεις καρπούς που πλήττουν καιρίως το Έθνος και ένας τοιούτος καρπός είναι η Τρομοκρατία! Πότε εγεννήθη η  Τρομοκρατία;; Το 1974 συγχρόνως με την επίσημον αναγνώρισιν του ΚΚΕ και την ενδοξοποίησιν της «Εθνικής Αντίστασης» και την αποδοχήν των πράξεων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ ως λαμπρών, αξίων και εθνοφελών! Τί κακό έκανε το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ;; Κανένα κακό, αντιθέτως έκανε μεγάλο καλό, καθώς εδολοφονούσε με καταπληκτικήν ευκολίαν, ωσάν να ήσαν μύγες, τους "εχθρούς του λαού", τους μοναρχοφασίστες και το σόϊ τους και την σπορά τους (όπως στον Μελιγαλά νήπια 3-4 ετών) κι έτσι καθάριζε την χώρα, ως ισχυρόν εντομοκτόνον από τα "παράσιτα" (ούτως λέγονται στην αριστερή γλώσσα οι μη-Αριστεροί)! Οι ίδιοι οι Τρομοκράτες αλλά και οι φιλικώς προσκείμενοι εις αυτούς δημοσιογράφοι και ΜΜΕ διά να δικαιολογήσουν τις απεχθείς πράξεις τους ανελύοντο και αναλύονται σε συνεχείς συγκρίσεις με τα κατορθώματα της «Εθνικής Αντίστασης»! Σημειώσατε: Διατί μάς λέγουν οι ειδικοί οτι την Τρομοκρατία την γνωρίζουμε, την αναγνωρίζουμε, ψηφίζονται νόμοι εναντίον της, η Αστυνομία και τα Δικαστήρια αποφαίνονται αν κάποια πράξις είναι τρομοκρατική ή όχι, όμως δεν υπάρχει επίσημος και επιστημονικός ορισμός περί του τί εστί Τρομοκρατία;; Διότι απλούστατα, όποιον ορισμό να σκεφθούμε οπωσδήποτε θα περιλαμβάνεται η «Εθνική Αντίσταση», η ιδική μας και όλων των άλλων ευρωπαϊκών χωρών! Εδώ υπήρξε και η ουσιαστική δυσχέρεια του Ιταλικού κράτους να αντιμετωπίση ιδεολογικώς και κοινωνιολογικώς τις Ερυθρές Ταξιαρχίες! Εάν ο φόνος του Μουσσολίνι από τους αυτοκλήτους και αυθαιρέτους λαϊκούς επαναστάτας, δικαστάς και δημίους και από τον άγνωστον αλλοδαπόν, τον  "Κάπταιν Τζών", ήτο κάτι δικαιολογημένον, καλόν και αγαθόν, τότε διατί δεν ήτο ακριβώς το ίδιο και ο φόνος του Άλντο Μόρο;; Και ποιός είναι δυνατόν να αποδείξη ότι το σημερινόν Ιταλικόν καθεστώς δεν είναι "τυραννικόν" και ο πρωθυπουργός κ. Τζεντιλόνι "τύραννος"; Θα ηδύναντο να ασχολούνται ατερμόνως με το ζήτημα οι Σοφισταί της Κλασσικής Αθήνας! Εμείς ως λογικοί άνθρωποι ας δεχθούμε το αυτονόητον, ότι ναί, η «Εθνική Αντίσταση», Ελληνική, Ιταλική, Γαλλική, η Γιουγκοσλαυϊκή, ήτο Τρομοκρατία!! Ούτως, έχομε ιδεί φωτομοντάζ που εμφανίζουν δίπλα-δίπλα καπεταναίους του ΕΛΑΣ, αυτούς ξέρετε που διήγον ως ελέχθη «με γενειάδα, ραχάτι και αυθαιρεσία», και συγχρόνους «επαναστάτες» (ούτως αποκαλεί ο φιλικός τους τύπος τους Τρομοκράτες γιά να τους ενδοξοποιεί)! Και δικαίως όλα αυτά! Εφ' όσον ο καθείς επισήμως δικαιούται να παίρνη ένα όπλον και να δολοφονεί τον "κατακτητή" και τον "εχθρό του λαού" αδιαφορώντας πλήρως γιά τα αποτελέσματα των πράξεών του και να βγάζη ατιμώρητα στην επιφάνειαν όλα τα σαδιστικά του ένστικτα, τότε ανοίγουν διάπλατα οι ασκοί του Αιόλου διά την διάπραξιν οιουδήποτε κακουργήματος! Το κάθε τί και ο καθείς είναι δυνατόν να θεωρηθή "εχθρός του λαού", "κατακτητής" κάποιου είδους ή "συνεργάτης του κατακτητή"! Η Κυβέρνησις είναι "κατακτητής" και "εχθρός του λαού", εφ' όσον δεν είναι κομμουνιστική κυβέρνησις· σαφές αυτό! Και επομένως  "συνεργάτης του κατακτητή" είναι ο κάθε δημόσιος υπάλληλος και δη ο κάθε Αστυνομικός, οπότε με κάθε ηθικήν άνεσιν δολοφονούμε την Αρχηγό των ΜΑΤ, τον Αστυνόμον Παντελή Πέτρου και τον αστυφύλακα οδηγόν του Σωτήρη Σταμούλη, επίσης τον Χρήστο Μάτη, τον Αστυφύλακα που ήτο φρουρός στην τράπεζα στα Πετράλωνα και όποιον άλλον Αστυνομικό βρούμε όπως τον Νίκο Γεωργακόπουλο, τον Γιάννη Βαρή, τον Νικόλαο Τσιμπούρα, τον Απόστολο Βέλλιο, τον Κωνσταντίνο Ζάμπαλα και τέλος ο κατάλογος δεν έχει· βεβαίως θανατώνουμε Διοικητές οργανισμών, όπως ο Μιχάλης Βρανόπουλος και ασφαλώς Δικαστάς, όπως ο Γεώργιος Θεοφανόπουλος, ο Θεόδωρος Βερνάρδος, ο Κώστας Ανδρουλιδάκης, ο Παναγιώτης Ταρασουλέας. Οπωσδήποτε, "εχθροί του λαού" είναι οι ιδιοκτήτες "δοσιλογικών" ΜΜΕ φιλικών προς την Κυβέρνησιν, όπως ο Τζώρτζης Αθανασιάδης ή ο Νικος Μομφεράτος (και βεβαίως σημασία δεν έχουν τα "παράπλευρα θύματα", οπότε δολοφονούμε άνετα και τον οδηγόν του Σ. Ρουσέτη) και ασφαλώς βουλευτές όπως ο Παύλος Μπακογιάννης, που θέλουν να πλανέψουν το ΚΚΕ και να φέρουν την "εθνικήν συμφιλίωσιν"! Αυτό το τελευταίον είναι και ιστορικώς και ηθικώς καταξιωμένον διότι δι' αυτόν τον λόγον η ΟΠΛΑ το 1948 έστησε καρτέρι και εδολοφόνησε τον υπουργόν τής τότε κυβερνήσεως Χρήστο Λαδά! Όμως πυροβολούμε και άνευ λόγου βουλευτές όπως ο Λευτέρης Παπαδημητρίου! Βεβαίως, οι καπιταλιστές, οι επιχειρηματίες, οι εφοπλιστές είναι αναμφιβόλως οι πρώτοι "εχθροί του λαού" που τού πίνουν το αίμα και ούτως με όλο μας το δίκιο τούς δολοφονούμε στο πεζοδρόμιο σαν νάταν κατσαρίδες, δεν άξιζε κάτι καλύτερον στον Κωστή Περατικό, στον Δημήτριο Αγγελόπουλο, στον Αλέξανδρο Αθανασιάδη! Ασφαλώς, δολοφονούμε αθρόως και αλλοδαπούς "κατακτητές", όπως ήσαν οι Γερμανοί είναι και αυτοί, Αμερικανοί, Αγγλοι και λοιποί, ατέλειωτος ο κατάλογος: Ρίτσαρντ Γουέλς, Τζώρτζ Τσάντες, Γουίλιαμ Νορντίν, Ρόναλντ Στιούαρτ,  Στίβεν Σόντερς, Γιοργκού Τσετίν, Ομέρ Σιπαχίογλου και άλλοι! Πανθομολογούμενον ότι είναι "κατακτητές", εδώ ουτωσί παρουσιάζει και την κ. Μέρκελ το εξώφυλλον του Spiegel! Βεβαίως, ο κατάλογος των "εχθρών του λαού" ή των "των φίλων των εχθρών του λαού" ή των "εχθρών των φίλων του λαού" δεν έχει τέλος, οπότε καίμε την τράπεζα MARFIN μαζί με τρείς τραπεζοϋπαλλήλους! Αξίζει να αναφερθή εδώ ένας άλλος λησμονημένος εμπρησμός:
«Στις 11.01.1991 καίγονται ζωντανοί από ρίψη μολότωφ μέσα στο μέγαρο που στέγαζε το πολυκατάστημα Κ. Μαρούσης, οι Περικλής Ρεπαπής που είχε στον 6ο όροφο γραφείο μηχανογράφησης, ο 60ετής χρυσοχόος Γιάννης Μεμετζίδης, που εργαζόταν στον 1ο όροφο και ο 57ετής δικηγόρος Εμμανουήλ Κοντόπουλος που βρέθηκε εγκλωβισμένος στο ασανσέρ. Απανθρακωμένο βρέθηκε και το πτώμα ενός ακόμη νεαρού, η ταυτότητα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε ποτέ.»
Ο κατάλογος δεν τελειώνει, όμως σταματούμε με μία τελευταία αναφορά: «Από τις Συνωμοσίες των πυρήνων της Φωτιάς, έχουμε τη δολοφονία του Δημήτρη Μίχα, του 53χρονου οδηγού ταξί που προσπάθησε να τους σταματήσει μετά από ληστεία τράπεζας στις 19.08. 2012. Από τη Σέχτα των Επαναστατών έχουμε τη δολοφονία του γνωστού δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια στις 19.07.2010 στο κατώφλι του σπιτιού του.»
----
Κλείνομε εδώ την αναφοράν μας στην «Εθνική Αντίσταση» ελπίζοντας να μην γίνει το παράδειγμά της πρόξενος και άλλων δεινών γιά την χώρα και να μην θρηνήσωμε και άλλα θύματα!

13/11/2017
====
4 Νοεμβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Ο ΕΛΛΗΝΟΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ
---------
Εγραφα ότι οι Πομάκοι εφόσον θέλουν να λέγονται Ελληνες οφείλουν να παύσουν να είναι Μωαμεθανοί και ενας φίλος μου έγραψε: Γιατί;; Αυτοί είναι Ελληνες, ως Ελληνομωαμεθανοί, εχουν διαφορά από τους Ελληνοχριστιανούς;;
ΔΥΣΤΥΧΩΣ φίλε μου, έχουν και παραέχουν!

ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ: Εσύ ως "ειδωλολάτρης" που είσαι ναί μεν ΔΕΝ απολαμβάνεις πλήρη τα Ανθρώπινα δικαιωματά σου εδώ εν Ελλάδι, ΟΜΩΣ παρά την εχθρότητα της Εκκλησίας και υπάρχεις και μιλάς και εκφράζεις ατιμώρητα ακραίον και υβριστικόν αντιχριστιανισμόν! Αν ζούσες όμως σε ένα από τα 57 μωαμεθανικά κράτη του κόσμου, ως "ειδωλολάτρης" που είσαι θα σε είχαν φονεύσει προ πολλού!!

Ομως διατί γίνεται αυτό;;

ΠΡΩΤΟΝ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝ ΚΑΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ;;

Διά να απαντήσωμε εις το ερώτημα αυτό ας λάβωμε και ας εξετάσωμε τα ιερά κείμενα και την ιεράν παράδοσιν του Ισλάμ. Ας λάβωμε την ιεράν τριάδα κειμένων (το Κοράνιον, τις Χαντίθ και την Σίρα, την βιογραφίαν του Μωάμεθ) και τα πεπραγμένα των τεσσάρων Εναρέτων Χαλιφών, των συντρόφων και διαδόχων του Μωάμεθ! Τί εξάγεται εξ' αυτών;;
Ευρίσκομε εκεί την πρυτανεύουσαν αρχήν του σημερινού Δυτικού Πολιτισμού, αυτήν του Πολιτιστικού Σχετικισμού, η οποία δογματίζει ότι όλες οι θρησκείες, οι κουλτούρες, οι παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα όλων των λαών της Υδρογείου είναι εξ ίσου και απολύτως αξιοσέβαστα και οπωσδήποτε αποδεκτά από τα κράτη της Δύσεως να συνυπάρξουν εντός των κοινωνιών τους;; ΟΧΙ, ευρίσκομε τον Απόλυτον Ρατσισμόν που με ασυγκράτητη λύσσα διατάζει, ορίζει ως απόλυτον θρησκευτικήν επιταγήν ότι ο Καφίρ, πληθ. kuffar (η μεγαλυτέρα ύβρις που μπορεί να σας απευθύνη ο Μωαμεθανός), δηλαδή ο μη-μωαμεθανός, είναι χειρότερος από τα χειρότερα ζώα και πρέπει οπωσδήποτε να φονευθή ή έστω να πωληθή στο σκλαβοπάζαρο ή, εφ' όσον είναι Χριστιανός ή Εβραίος, είναι δυνατόν στην μεγαλοθυμία του ο Χαλίφης να του επιτρέψη να ζήση κατά τους "Κανόνας του [εναρέτου χαλίφου] Όμαρ" ως ραγιάς ξευτιλισμένος [π.χ. αναφέρει διαταγή του Χαλίφου Al-Amir (1101-1130) ότι «η ταπείνωσις του απίστου είναι πράξις πίστεως και η επιβολή της Τζίζγιας είναι σαφής θεϊκή επιταγή (Σούρα 9:29)»] ;;
-----

ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Ο ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;; Ως γράφει η Wafa Sultan : «Οι διδάσκαλοι στο σχολείο [στο πιό 'κοσμικό" μωαμεθανικό κράτος, στην Συρία του Ασσαντ] δεν σταματούσαν να μας λέγουν ιστορίες και λόγια του Μωάμεθ που ομιλούν διά τους Εβραίους και τους Χριστιανούς και αυτά έχουν αφήσει στην ψυχή μας βαθύ σημάδι. Η ιστορία που περισσότερον όλων εχαράχθη στην μνήμην μου είναι αυτή όπου ο Μωάμεθ και οι συνοδοί του άκουσαν έναν μακρινό θόρυβο και ηρώτησαν: «Τί είναι αυτός ο θόρυβος Ω Προφήτη του ΑΛΛΑΧ; και αυτός απεκρίθη: Είναι οι Εβραίοι που υφίστανται βασανιστήρια μέσα στους τάφους τους» (Sahih Bukhari, 1286). Εις μίαν άλλην Χαντήθ ο Μωάμεθ λέγει ότι θα έλθη η ώρα που οι Εβραίοι θα εξολοθρευθούν, θα καταδιωχθούν και θα κρύβωνται πίσω από πέτρες και δένδρα και η πέτρα και το δένδρο θα βγάζουν φωνή λέγοντα: "Ω Μωαμεθανέ, εδώ είναι ένας Εβραίος έλα και θανάτωσέ τον! Η μόνη εξαίρεσις θα είναι το αλατόδενδρο (tamarisk, salt cedar) διότι ανήκει εις αυτούς.» Οι διδάσκαλοι έλεγαν, κι αυτό είναι μία φήμη που κυκλοφορεί στην Συρία, ότι οι Εβραίοι αναγνωρίζουν την αλήθειαν αυτήν και διά τούτο στο Ισραήλ φυτεύουν πολλά τοιαύτα δένδρα!»
-----

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ: Είναι δυνατόν ένας καλός Μωαμεθανός να είναι φιλικός μαζί μας;; ΟΧΙ, φυσικά, το απαγορεύει το Κοράνιον!  Παράδειγμα: Σούρα 5:51 «Ω πιστοί! Μην παίρνετε τους Εβραίους και τους Χριστιανούς ως φίλους σας! Αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους! Κι εκείνος από εσάς που πιάνει φιλίες με αυτούς γίνεται ένας από αυτούς! Ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί τον άδικο και παράνομο!» Αυτό γράφετε επίσης σε άλλες δώδεκα Σούρες του Κορανίου! Γενικώς, υπάρχει το δόγμα «al-wala' wa'l-bara» (νομιμοφροσύνη [έναντι της κοινότητος] και αποφυγή [των απίστων]),  τουτέστιν ότι ο συμφυρμός με τους απίστους προκαλεί την διάστασιν του πιστού από την κοινότητά του, πράγμα που είναι θανάσιμον αμάρτημα και καταστρεπτικόν δι' αυτόν! Λέγουν, ότι οι Μωαμεθανοί στην Ευρώπην αντιμετωπίζουν την περιθωριοποίησιν, ότι δεν συμμετέχουν στο κύριον ρεύμα της κοινωνικής ζωής. Ας με συγχωρούν, οι Ευρωπαίοι πταίουν αν οι Μωαμεθανοί αποκλείουν τελείως κάθε επαφήν με τους απίστους; Αυτοί οι ίδιοι, συμφώνως προς τας 13 Σούρας του Κορανίου και τα γενικώς ισχύοντα θεωρούν, ως βλέπομε ανωτέρω, θανάσιμον αμάρτημα κάθε σχέσιν με τους απίστους!
-----

Είναι το Ισλάμ, ως λέγουν, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ;; Εις εκάστην προσευχήν, δηλαδή πεντάκις ημερησίως, ακούγεται η λεγομένη Φάτεχα, το εναρκτήριον του Κορανίου κεφάλαιον, η Σούρα 1:6-7: Οδήγησέ μας στην ευθείαν οδόν. Στην οδόν εκείνων που τους ευεργέτησες. Και όχι στην οδόν των υποπεσόντων εις την Οργήν Σου και στην οδόν των πεπλανημένων.
Οι «μαγντούμπη αλέϋκομ», οι υποπεσόντες εις την Οργήν Σου, είναι οι Εβραίοι, και οι «ουάλα αλ-ντάλιν», οι πεπλανημένοι, είναι οι Χριστιανοί. Ούτως πεντάκις ημερησίως υπενθυμίζεται στον πιστόν η διαφορά μεταξύ των θρησκειών και καλλιεργείται η Θρησκευτική μισαλλοδοξία (Religious Intolerance) καθώς ευθέως αποδίδεται μομφή στις άλλες θρησκείες!
Τί λέγουν οι θρησκευτικές κορυφές του Ισλάμ;;  Οι πιστοί λαμβάνουν την θρησκευτικήν διδασκαλίαν τους κατευθείαν από την εκκλησιαστικήν κεφαλήν, τον Γκραν-Μουφτή της Σαουδικής Αραβίας. Ούτος εμφανίζεται μέσω του Saudi state television εις μίαν γιγαντο-οθόνην με σύνδεσιν διπλής κατευθύνσεως, οπότε οι πιστοί θέτουν ερωτήσεις και ο  Γκραν-Μουφτής απαντά αυθεντικώς και η απάντησίς του συνιστά φετφά. Παράδειγμα:
Ερώτησις: «Ωρισμένοι λέγουν ότι δεν πρέπει να ονομάζωμε τους Εβραίους και τους Χριστιανούς kuffar και πρέπει να υπάρξη διάλογος και καλές σχέσεις μεταξύ μας, τί απαντάτε εις αυτό;»
Απάντησις: «Δεν είναι αλήθεια. Εβραίοι και Χριστιανοί δεν ακολουθούν τον Προφήτην Μωάμεθ και είναι kuffar. Θα υπάγουν στην Γέενναν του Πυρός. Οι Μωαμεθανοί δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν τους απίστους. Οιοσδήποτε βοηθεί ή υπερασπίζεται έναν αποστάτην, έναν παγανιστήν, έναν άθεον ή οιονδήποτε επιτιθέμενον στο Ισλάμ, υφίσταται την κατάρα του ΑΛΛΑΧ!»
-----

ΟΠΟΙΟΣ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΙ ΔΙ ΑΥΤΑ ΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙ: Ας ερωτήσει τον Μουφτή της Κομοτηνής (δημόσιος λειτουργός του Ελληνικού κράτους είναι με εξουσίαν απεριόριστον)! Ας ερωτήσει: Ο Μουφτής καταδικάζει, αποδιοπομπεί, διαγράφει τις Σούρες του Κορανίου που τον διατάσσουν να θανατώση εμένα τον "ειδωλολάτρη";; Αποδέχεται ως θεολογικώς ορθήν την συνοίκησιν μαζί μου;; Θεωρεί την Ελλάδα ως χώραν εχθρικήν του Νταρ-αλ-Χαρμπ (επικράτεια των απίστων) ή καταδικάζει αυτήν την έννοιαν;; Στις τηλεοράσεις της Δύσεως καλούν μουφτήδες και τους ερωτούν, εδώ διατί τα ΜΜΕ καλύπτουν τον Μουφτή (Δημόσιον λειτουργόν με βαθμόν Γενικού Γραμματέως υπουργείου) με ασπίδα προστασίας;;;
=====

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, Η ΣΑΦΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΝ:

Η κυρία διαφορά:
ΚΟΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Το Κοράνιον θεωρείται το διαχρονικόν και απόλυτον ιερόν βιβλίον, θεόπνευστον ακριβώς όπως είναι, με τις αραβικές λέξεις του! Καθώς, ο Μωάμεθ φερόμενος υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ανήλθε στον έβδομον ουρανόν, όπου είδε ειλητάρια όπου ήτο γεγραμμένον το Κοράνιον ακριβώς με γράμματα αραβικά! Επομένως, το Κοράνιον είναι η αλήθεια του Κόσμου, τρόπον τινά ο μωαμεθανικός Κόσμος των Ιδεών και επ' ουδενί δεν είναι βιβλίον ανθρώπινον και φολκλορικόν, καθρέπτης της εποχής που εγράφη! Ο Προφήτης Μωάμεθ αποτελεί την ενσάρκωσιν του Κορανίου και διά τούτο είναι «ο τέλειος άνθρωπος», κάθε δε λέξις ή πράξις του είναι διαχρονικώς και εις τους αιώνας των αιώνων ορθή και πρέπουσα! Π.χ. προ μερικών ημερών μόλις το Κοινοβούλιον της Μαλαισίας κατέβασε την ηλικίας γάμου των θηλέων εις τα εννέα έτη, διότι η Αϊσά ήτο εννεαετής ότε το πρώτον διεκορεύθη υπό του Μωάμεθ! Σημειώσατε δε ότι: Το Κοράνιον είναι γραμμένον στην απλήν γλώσσαν των ολιγογραμμάτων της εποχής και έχει έννοιες απλές και ουχί φιλοσοφικούς στοχασμούς, οπότε τα λεγόμενά του δεν είναι δυνατόν να τύχουν διαφόρων ερμηνειών! Οι προσταγές του είναι σαφείς και αναπόφευκτες! Τούτο είχε και έχει ως αποτέλεσμα κάθε μωαμεθανική κοινωνία ανεξαιρέτως να είναι αφεύκτως καθηλωμένη στην κοσμοθέασιν, στις κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις, στα ήθη και στα έθιμα, της κοινωνίας της Αραβικής ερήμου του +7ου αιώνος! Οθεν, ο Μωαμεθανισμός όντας δεσμώτης των ανωτέρω αντιλήψεων είναι αδύνατον ουδέποτε να αλλάξη έστω και κατ' ελάχιστον! Αντιθέτως, κάθε κίνησις Νεωτερισμού καταπνίγεται άμεσα με στροφήν στον Αρχαϊσμόν! Π.χ. το Χιτζάμπ δεν είναι αρχαίον ένδυμα αλλά εφευρέθη μετά το 2000 από "χειραφετημένα κορίτσια" στο Πανεπιστήμιον της Δαμασκού!
Αντιθέτως, η χριστιανική και η ιουδαϊκή κοινωνία ηδυνήθησαν να εξελιχθούν διότι το ιερόν βιβλίον των θεωρείται θεόπνευστον μεν αλλά γεγραμμένον από ανθρώπους που κατανοούν στο ανθρώπινον μέτρον και ζουν στην κοινωνίαν της εποχής των στα πλαίσια της οποίας ο Θεός προτείνει βελτιώσεις, τουτέστιν είναι βιβλίον φολκλορικόν! Τούτο έχει ως αποτέλεσμα ότι δυνάμεθα να είπωμεν π.χ. ότι ο Αβραάμ δεν ήτο κακός άνθρωπος, καλός και θεοσεβής ήτο, αλλά είχε δούλους και παλλακίδας διότι τοιαύτα ήσαν τα ήθη της εποχής του! Εμείς βεβαίως τον θεωρούμε πρότυπον αγαθότητος αλλά καθώς η εποχή άλλαξε δεν τον μιμούμεθα έχοντες δούλους και παλλακίδας! Ούτως, οι χριστιανικές διομολογήσεις κατεδίκασαν ακραία φαινόμενα Αρχαϊσμού, όπως π.χ. την προσπάθειαν των Μορμόνων και άλλων να επανέλθη η πολυγαμία «διότι την είχαν οι πατριάρχες» ή την προσπάθειαν μερικών θεολόγων του Αμερικανικού Νότου να δικαιολογήσουν την  δουλείαν διότι επίσης «την είχαν οι πατριάρχες»! Διατί η χριστιανική Ανατολή, και δη η Ελλάς, εμφανίζεται καθυστερημένη έναντι της Δυτικής Ευρώπης και αντιδραστική εις οιανδήποτε πρόοδον; Διότι την έχουν εμποτίσει με τις μωαμεθανικές αντιλήψεις 14 αιώνες ρεαγιαδικής ζωής υπό τον Μωαμεθανόν και η Ανατολική Εκκλησία επηρεασθείσα εις σημαντικόν βαθμόν είναι εξόχως δυσκαμπτος στις αλλαγές, εις σημείον μάλιστα τρελλόν, όπως π.χ. εδημιουργήθη το Παλαιοημερολογιτικόν σχίσμα διότι ευρέθησαν επίσκοποι που δεν συμφωνούσαν με ένα αστρονομικώς σωστόν και σύγχρονον ημερολόγιον! 

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
============

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;;;

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;;;

 ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΘΛΙΒΕΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Μία θλιβερά ιστορία από την τελευταίαν τρομοκρατικήν ενέργειαν στο Λονδίνον (2017 Westminster attack):
Ο Leslie Rhodes, φτωχός ανθρωπάκος (ητο καθαριστής παραθύρων) 75 ετών βγήκε από το νοσοκομείον ΣαίνΤόμας (όπου ενοσηλεύετο διά γλαύκωμα) που ευρίσκεται στην γωνίαν όπου η γέφυρα του Ουεστμίστερ και όδευε προς την απέναντι στάσιν των λεωφορείων όταν έπεσε επάνω του το αυτοκίνητον του Μωαμεθανού δολοφόνου, του έσπασε όλα τα κόκκαλα και μετά δύο ημέρες ο φτωχός απεβίωσε στο νοσοκομείον!
-----
Μία δευτέρα θλιβερά ιστορία από την τελευταίαν τρομοκρατικήν ενέργειαν στο Βερολίνον (2016 Berlin attack):
Η νέα κοπέλα, η Ιταλίδα Fabrizia Di Lorenzo, ετηλεφώνησε στους οικείους της ότι πηγαίνει στην υπαιθρίαν χριστουγεννιάτικην αγοράν να αγοράσει μερικά δωράκια και επιστρέφει στην Ιταλίαν. Ομως, μετά ολίγην ώραν την έλυωσε το αυτοκίνητον του Μωαμεθανού δολοφόνου!
-----
Μία τρίτη θλιβερά ιστορία από την τρομοκρατικήν ενέργειαν στην Νέαν Υόρκην της πρώτης προσπαθείας ανατινάξεως των Διδύμων Πύργων (1993 World Trade Center bombing):
Ο εκ των βομβιστών Αιγύπτιος, νέος άνθρωπος, ήτο καλώς ενσωματωμένος, φιλικός και αγαπητός, με καλώς αμοιβομένην εργασίαν και οικογένειαν, ομως μόλις τον ειδοποίησε ο γνωστός Αιγύπτιος ιμάμης, ο Σεΐχης Omar Abdel Rahman, ότι τον καλεί το ισλαμικόν καθήκον προσέτρεξε!
-----
Μία τετάρτη θλιβερά ιστορία: Ο Georges Bensoussan, Γάλλος Εβραίος που γεννήθηκε και έζησε στο Μαρόκον, είναι επιφανής ιστορικός ειδικός στην μωαμεθανικήν κουλτούρα και στις ιστορικές σχέσεις Μωαμεθανών και Εβραίων. Ούτος εσύρθη στα Γαλλικά δικαστήρια κατηγορηθείς και ταλαιπωρηθείς (η τελευταία δίκη εγένετο τώρα, 7 Μαρτίου 2017) από Γάλλους εισαγγελείς και δικαστάς επί ρατσισμώ, ενώ συγχρόνως του επετέθησαν σφοδρώς όλες οι μεγάλες οργανώσεις Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταξύ αυτών όλες οι Εβραϊκές! Η κατηγορία ήτο ότι είπε εις τηλεοπτικήν εκπομπήν ότι «οι Μωαμεθανοί προσλαμβάνουν μαζί με το μητρικόν γάλα και τον Αντισημιτισμόν»! Κατά τους δικαστάς, «μαζί με το μητρικόν γάλα» σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι Μωαμεθανοί προσλαμβάνουν, επομένως αποδίδεται ρατσισμός σε έναν ολόκληρον πληθυσμόν, αδίκημα σοβαρόν!
-----

 Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΜΑΣ

ΜΕΤΑ ΚΑΘΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ και ενώ είναι ακόμη άταφοι οι νεκροί της τραγωδίας (ιδέ την 1ην και 2αν ιστορίαν) εν χορώ όλοι όσοι έχουν δημοσίαν φωνήν, από τους προέδρους και πρωθυπουργούς έως τα ΜΜΕ και τους εκκλησιαστικούς ηγέτες, με εκκωφαντικές φωνές μάς πληροφορούν όλοι ότι οι Μωαμεθανοί είναι καλοί άνθρωποι, φιλικοί, ειρηνικοί, φιλήσυχοι, εργατικοί και ουδεμίαν σχέσιν δεν έχουν με τους πολύ ολίγους δολοφόνους οι οποίοι, ούτως ή άλλως, ούτε καλοί μωαμεθανοί είναι, ούτε τα κίνητρά τους είναι θρησκευτικά, κυρίως δε πταίει που βιώνουν τον "αποκλεισμό" από την ιδική μας κοινωνία, π.χ. τα κορίτσια δεν θέλουν να τους κάνουν παρέα οπότε τί να κάνουν κι αυτοί αναγκάζονται να τα κακοποιούν και να τα βιάζουν! Και εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν θρησκευτικά κίνητρα εμπνέονται από το ISIS το οποίον είναι διαστρέβλωσις του Ισλάμ! Οπότε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος όλων είναι μετά μία τέτοια φρικτή τρομοκρατικήν ενέργειαν να στοχοποιήσωμε τους Μωαμεθανούς! Παράδειγμα: Με ατάφους ακόμη τους νεκρούς της γεφύρας του Ουεστμίνστερ, η πρωθυπουργός κ. Μέϋ μας είπε ότι με το ίδιο σθένος που οφείλομε να καταπολεμήσωμε την τρομοκρατίαν, οφείλομε να καταπολεμήσωμε και την hate-speech, την ομιλίαν μίσους κατά του Ισλάμ!

Ας μην ασχοληθώμεν εδώ με την αλήθειαν των ισχυρισμών αυτών, παρότι εις το έργον μας ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ έχομε λεπτομερώς καταδείξει ότι:
Πρώτον, η κοινή γνώμη των Μωαμεθανών πρόσκειται ευνοϊκώς προς τους τρομοκράτες! Ενα παράδειγμα: Η συνοικία Μολενμπέκ των Βρυξελλών ξεσηκώθηκε κι έγιναν μάχες με τα ΜΑΤ όταν η αστυνομία συνέλαβε έναν των βομβιστών του αεροδρομίου (2016 Brussels bombings)! Υποκριτικά μόνον οι "μετριοπαθείς μωαμεθανοί" αντιτίθενται εις αγριότητες!
Δεύτερον, οι δολοφόνοι-τρομοκράτες, από τους επιτεθέντας στους Διδύμους Πύργους έως τον δολοφόνον του Ουεστμίνστερ, διόλου δεν ήσαν φτωχοί-αποκλεισμένοι! Εξ άλλου όλες οι κοινωνιολογικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η τρομοκρατία, ισλαμική ή όχι, δεν αποτελεί χόμπυ των φτωχών (ελάτε και εις τα καθ' ημάς, από τα στελέχη της 17Ν έως τον Ν. Ρωμανό και την παρέα του)!
Τρίτον, το ISIS θεμελιώνει θεολογικώς ορθώς κάθε πράξιν του π.χ. κατακρημνίζει από ταράτσες υψηλών κτηρίων τους ομοφυλοφίλους: Ο φόνος των LGΒΤ υπάρχει στο ισλαμικόν δίκαιον (Εξ' άλλου, σήμερον εννέα κράτη ορίζουν την ποινήν του θανάτου διά την ομοφυλοφιλίαν: Σαουδική Αραβία, Ιράν, Υεμένη, ΗΑΕ, Αφγανιστάν, Μαυριτανία, Σουδάν, Μπρουνέϊ, Βόρειος Νιγηρία.  Εις το Ιράν, από το 1979 έως το 1999, εθανατώθησαν 4.000 LGBT άτομα) και ο ίδιος ο Ενάρετος Χαλίφης Αλής, ο ανεψιός του Μωάμεθ, έρριψε έναν ομοφυλόφιλον από έναν μιναρέ!  Ομοίως οι σταυρώσεις που τόσον μας εξοργίζουν
----

ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: ΟΙ ΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

Είναι απόλυτα Κορανικός τρόπος τιμωρίας, γράφει η γνωστή μας Σούρα 5:33 του Κορανίου: «Η τιμωρία εκείνων οι οποίοι πολεμούν τον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του, και διαβιούν στη γη άσχημα, είναι να εκτελούνται ή να σταυρώνονται…». Ο πρώτος Ενάρετος Χαλίφης μετά τον θάνατον του Προφήτου, ο Αβουβάχαρ (Abu Bakr), εφόνευε διά σταυρώσεως τους "αποστάτες" Άραβες. Συνήθης τρόπος θανατώσεως των Χριστιανών από τους Τούρκους ήτο επίσης η σταύρωσις καθ' όλην την εποχήν της Τουρκικής κυριαρχίας στην Μικρασία και μάλιστα  έως του νυν, διά παράδειγμα, η Aurora Mardiganian, στο γνωστόν αυτοβιογραφικόν χρονικόν των σφαγών του 1915, Ravished Armenia, περιγράφει που είδε, μεταξύ άλλων, στην σειρά δεκαέξη σταυρούς με γυμνά νεαρά κορίτσια των οποίων τις σάρκες έτρωγαν γύπες. Η σταύρωσις χρησιμοποιείται σήμερον στην Σαουδικήν Αραβίαν διά τα αδικήματα της τρομοκρατίας και της ληστείας και γενικώς θεωρείται ως η πρέπουσα ποινή διά την Αποστασίαν (να απαρνηθή ένας Μωαμεθανός την θρησκείαν του), αδίκημα που, ούτως ή άλλως, τιμωρεί με θάνατον η Σαρία.
----

Τέταρτον, όπως δεικνύει η τρίτη ιστορία μας, ουδέποτε γνωρίζεις αν κάποιος είναι "καλός άνθρωπος" κατά τα ιδικά σου κριτήρια! Ο Αιγύπτιος αυτός κατά τα ισλαμικά κριτήρια ήτο και καλός άνθρωπος και πιστός στην θρησκείαν και στις προσταγές των λειτουργών της! Άλλα τα κριτήρια του χαρακτηρισμού κάποιου ως "καλού ανθρώπου" που χρησιμοποιεί ο Δυτικός Πολιτισμός και ολωσδιόλου άλλα αυτά που έχει η μωαμεθανική κουλτούρα!
Πέμπτον, έχομε γράψει αναλυτικώς διά το προαιώνιον μίσος των Μωαμεθανών κατά των Εβραίων! Ο ίδιος ο Προφήτης Μωάμεθ και οι Ενάρετοι Χαλίφες κατέσφαξαν τις ανθούσες Εβραϊκές κοινότητες της Αραβικής χερσονήσου! Αυτά δεν τα έλαβον υπ' όψιν τους οι Γάλλοι δικαστές της υποθέσεως Bensoussan, όπως δεν έλαβον υπ' όψιν τους κάποιες άλλες λεπτομέρειες, όπως ότι όταν ένα μικρό παιδί κάμνει κάποιαν αταξίαν οι Μωαμεθανοί γονείς το εξυβρίζουν αποκαλούντες αυτό υποτιμητικώς "Εβραίο"!  Ως γράφει η Wafa Sultan : «"Εβραίος", πρέπει να είναι μία από τις λέξεις που ακούουν συχνότερον πάσης άλλης οι Μωαμεθανόπαιδες προ της ηλικίας των δέκα ετών. Επίσης είναι μία από τις σκληρότερες λέξεις που ακούουν καθώς στην φαντασίαν των είναι συνδεδεμένη με οράματα φόνων, διεστραμμένων πράξεων, ψευδών και εκφυλισμού. Όταν δύο άτομα μαλώνουν αποκαλεί ο ένας τον άλλον Εβραίο κι όταν ένα άτομον θέλει να εκφράση την περιφρόνησίν διά κάποιον τον αποκαλεί Εβραίον. Όταν θέλουν να ειπούν ότι κάποιος είναι άσχημος, λέγουν: "είναι σαν Εβραίος." Με το μητρικό μας γάλα πίνομε και το μίσος διά τους Εβραίους και έχομε κατασκευάσει και μίαν θεωρίαν κατά την οποίαν οιοσδήποτε διαφωνεί μαζί μας είναι πράκτωρ του Σιωνισμού. Αυτή η θεωρία βοηθεί πολύ να παραμένουν οι Μωαμεθανοί μέσα στον στενό κορσέ όπου το Ισλάμ έχει περιορίσει την νόησί τους. Οι Μωαμεθανοί δεν διστάζουν να κατηγορήσουν τον οιονδήποτε που προσπαθεί να εισαγάγη νέας ιδέας ή τρόπους διαφυγής από το αδιέξοδόν μας ως πράκτορα του Σιωνισμού και ο φόβος αυτής της κατηγορίας εμποδίζει τα εκατομμύρια των μωαμεθανών να επανεξετάσουν αυτά τα οποία εδιδάχθησαν.»

Παρά ταύτα, ας ειπούμε και εμείς, μαζί με τον κ. Ομπάμα, τον κ. Ολάντ, τις κυρίς Μέϋ και Μέρκελ, και όλους τους άλλους άρχοντες της Δύσεως ότι οι Μωαμεθανοί είναι καλοί άνθρωποι, καθώς διόλου αυτό δεν έχει κυρίαρχον σημασίαν!

ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι εάν το Ισλάμ αυτό καθαυτό είναι καλόν, αγαθόν, ειρηνικόν, αν διαπλάθει φιλειρηνικές αγαθές προσωπικότητες ή όχι!
Διά να απαντήσωμε εις το ερώτημα αυτό ας λάβωμε και ας εξετάσωμε τα ιερά κείμενα και την ιεράν παράδοσιν του Ισλάμ. Ας λάβωμε την ιεράν τριάδα κειμένων (το Κοράνιον, τις Χαντίθ και την Σίρα, την βιογραφίαν του Μωάμεθ) και τα πεπραγμένα των τεσσάρων Εναρέτων Χαλιφών, των συντρόφων και διαδόχων του Μωάμεθ! Τί εξάγεται εξ' αυτών;;
Ευρίσκομε εκεί την πρυτανεύουσαν αρχήν του σημερινού Δυτικού Πολιτισμού, αυτήν του Πολιτιστικού Σχετικισμού, η οποία δογματίζει ότι όλες οι θρησκείες, οι κουλτούρες, οι παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα όλων των λαών της Υδρογείου είναι εξ ίσου και απολύτως της ιδίας πολιτιστικής και ηθικής αξίας, ισόκυρα και αξιοσέβαστα, άπαντα καλά και αγαθά και οπωσδήποτε αποδεκτά από τα κράτη της Δύσεως να συνυπάρξουν εντός των κοινωνιών τους;; Ευρίσκομε αυτήν την αρχήν του Πολιτιστικού Σχετικισμού ή ευρίσκομε τον Απόλυτον Ρατσισμόν που με ασυγκράτητη λύσσα διατάζει, ορίζει ως απόλυτον θρησκευτικήν επιταγήν ότι ο Καφίρ, πληθ. kuffar (η μεγαλυτέρα ύβρις που μπορεί να σας απευθύνη ο Μωαμεθανός), δηλαδή ο μη-μωαμεθανός, είναι χειρότερος από τα χειρότερα ζώα και πρέπει οπωσδήποτε να φονευθή ή έστω να πωληθή στο σκλαβοπάζαρο ή, εφ' όσον είναι Χριστιανός ή Εβραίος, είναι δυνατόν στην μεγαλοθυμία του ο Χαλίφης να του επιτρέψη να ζήση κατά τους "Κανόνας του [εναρέτου χαλίφου] Όμαρ" ως ραγιάς ξευτιλισμένος [π.χ. αναφέρει διαταγή του Χαλίφου Al-Amir (1101-1130) ότι «η ταπείνωσις του απίστου είναι πράξις πίστεως και η επιβολή της Τζίζγιας είναι σαφής θεϊκή επιταγή (Σούρα 9:29)»] ;;

Η ΕΒΡΑΙΟΦΟΒΙΑ

Τί λέγει ειδικώς διά τους Εβραίους ο Μωαμεθανισμός; Το γνωρίζουν οι Γάλλοι δικαστές;  Ως γράφει η Wafa Sultan : «Οι διδάσκαλοι στο σχολείο [στο πιό 'κοσμικό" μωαμεθανικό κράτος, στην Συρία του Ασσαντ] δεν σταματούσαν να μας λέγουν ιστορίες και λόγια του Μωάμεθ που ομιλούν διά τους Εβραίους και τους Χριστιανούς και αυτά έχουν αφήσει στην ψυχή μας βαθύ σημάδι. Η ιστορία που περισσότερον όλων εχαράχθη στην μνήμην μου είναι αυτή όπου ο Μωάμεθ και οι συνοδοί του άκουσαν έναν μακρινό θόρυβο και ηρώτησαν: «Τί είναι αυτός ο θόρυβος Ω Προφήτη του ΑΛΛΑΧ; και αυτός απεκρίθη: Είναι οι Εβραίοι που υφίστανται βασανιστήρια μέσα στους τάφους τους» (Sahih Bukhari, 1286). Εις μίαν άλλην Χαντήθ ο Μωάμεθ λέγει ότι θα έλθη η ώρα που οι Εβραίοι θα εξολοθρευθούν, θα καταδιωχθούν και θα κρύβωνται πίσω από πέτρες και δένδρα και η πέτρα και το δένδρο θα βγάζουν φωνή λέγοντα: "Ω Μωαμεθανέ, εδώ είναι ένας Εβραίος έλα και θανάτωσέ τον! Η μόνη εξαίρεσις θα είναι το αλατόδενδρο (tamarisk, salt cedar) διότι ανήκει εις αυτούς.» Οι διδάσκαλοι έλεγαν, κι αυτό είναι μία φήμη που κυκλοφορεί στην Συρία, ότι οι Εβραίοι αναγνωρίζουν την αλήθειαν αυτήν και διά τούτο στο Ισραήλ φυτεύουν πολλά τοιαύτα δένδρα!»
Λέγομε: Πω-πώ! Κάποιοι φορούσαν στους Εβραίους το "κίτρινο αστέρι"! Ποιοί άραγε τούς το είχαν φορέσει;; Μία διαταγή του 1121 εκδοθείσα στην Βαγδάτην ορίζει ότι «Δύο κίτρινα εμβλήματα θα φέρωνται από τους Εβραίους, ένα στο κάλυμμα της κεφαλής και ένα στον λαιμό. Επιπλέον κάθε Εβραίος πρέπει να φέρη κρεμασμένο με αλυσιδίτσα από τον λαιμό του ένα τεμάχιον μολύβδου με γεγραμμένην επ' αυτού την λέξιν Dhimmi. Επίσης αυτός οφείλει να φορή ένα ζωνάρι κίτρινο. Οι γυναίκες οφείλουν να φορούν ένα μαύρο και ένα ερυθρόν υπόδημα και να έχουν κρεμασμένη στον λαιμό ή στα υποδήματα μία μικρή καμπανίτσα.»

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ

Είναι δυνατόν ένας καλός Μωαμεθανός να είναι φιλικός μαζί μας;; ΟΧΙ, φυσικά, το απαγορεύει το Κοράνιον!  Παράδειγμα: Σούρα 5:51 «Ω πιστοί! Μην παίρνετε τους Εβραίους και τους Χριστιανούς ως φίλους σας! Αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους! Κι εκείνος από εσάς που πιάνει φιλίες με αυτούς γίνεται ένας από αυτούς! Ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί τον άδικο και παράνομο!» Αυτό γράφετε επίσης σε άλλες δώδεκα Σούρες του Κορανίου! Γενικώς, υπάρχει το δόγμα «al-wala' wa'l-bara» (νομιμοφροσύνη [έναντι της κοινότητος] και αποφυγή [των απίστων]),  τουτέστιν ότι ο συμφυρμός με τους απίστους προκαλεί την διάστασιν του πιστού από την κοινότητά του, πράγμα που είναι θανάσιμον αμάρτημα και καταστρεπτικόν δι' αυτόν!
Λέγουν, ότι οι Μωαμεθανοί στην Ευρώπην αντιμετωπίζουν την περιθωριοποίησιν, ότι δεν συμμετέχουν στο κύριον ρεύμα της κοινωνικής ζωής. Ας με συγχωρούν, οι Ευρωπαίοι πταίουν αν οι Μωαμεθανοί αποκλείουν τελείως κάθε επαφήν με τους απίστους; Αυτοί οι ίδιοι, συμφώνως προς τας 13 Σούρας του Κορανίου και τα γενικώς ισχύοντα θεωρούν, ως βλέπομε ανωτέρω, θανάσιμον αμάρτημα κάθε σχέσιν με τους απίστους!
----

ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΦΟΒΙΑΣ:

 Βλέπομε βίντεο όπου δημοσιογράφος επισκέπτεται ένα σχολείον στην Γερμανίαν και θέτει ερωτήσεις σε νεαρές, "ενσωματωμένες" βεβαίως, Μωαμεθανές (φαίνονται 15-17 ετών, Αράβισσες, λευκές ίσως Βορειο-αφρικανές). Ερωτά τί σημαίνει η λέξις die Integration και απαντούν άνευ βεβαιότητος "να αποκλείης κάποιους"· τους εξηγεί ότι είναι το αντίθετον. Ερωτά: -Ποιά από εσάς έχει Γερμανούς φίλους; Τα κορίτσια ξεσπούν σε χαχανιτά! -Όχι, εγώ όχι! -Ούτε έναν; -Ούτε έναν! -Ούτε εγώ! -Ούτε εγώ! -Γιατί δεν έχετε Γερμανούς φίλους; Μία κοπέλα, με κάποια αμηχανία  και παίζοντας με το κολλιέ της, εξηγεί: -Διότι αυτοί δεν ανήκουν σε εμάς. Δεν μπορώ να είμαι σαν κι αυτούς. Η δημοσιογράφος γυρίζει σε μία άλλη κοπέλλα: -Εσύ δεν συμπαθείς τους Γερμανούς; Αυτή με περισσότερον θάρρος απαντά: -Έχει ως εξής το πράγμα: Αν κάνεις παρέα με Γερμανούς, αυτοί κάνουν διαφορετικά πράγματα από σένα. Διά παράδειγμα τρώγουν χοιρινό. Είμαι αηδιασμένη από αυτούς, γιά να είμαι ειλικρινής. Όταν το βλέπω αυτό αηδιάζω απολύτως! Κοιτάξτε! Αν οι μετανάστες μείνουν στην Γερμανία κι όλοι οι Γερμανοί εξαφανισθούν σε μία ημέρα, ουδείς θα δώση σημασία!
----

Είναι το Ισλάμ, ως λέγουν, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ;; Εις εκάστην προσευχήν, δηλαδή πεντάκις ημερησίως, ακούγεται η λεγομένη Φάτεχα, το εναρκτήριον του Κορανίου κεφάλαιον, η Σούρα 1:6-7: Οδήγησέ μας στην ευθείαν οδόν. Στην οδόν εκείνων που τους ευεργέτησες. Και όχι στην οδόν των υποπεσόντων εις την Οργήν Σου και στην οδόν των πεπλανημένων.
Οι «μαγντούμπη αλέϋκομ», οι υποπεσόντες εις την Οργήν Σου, είναι οι Εβραίοι, και οι «ουάλα αλ-ντάλιν», οι πεπλανημένοι, είναι οι Χριστιανοί. Ούτως πεντάκις ημερησίως υπενθυμίζεται στον πιστόν η διαφορά μεταξύ των θρησκειών και καλλιεργείται η Θρησκευτική μισαλλοδοξία (Religious Intolerance) καθώς ευθέως αποδίδεται μομφή στις άλλες θρησκείες!
Τί λέγουν οι θρησκευτικές κορυφές του Ισλάμ;;  Οι πιστοί λαμβάνουν την θρησκευτικήν διδασκαλίαν τους κατευθείαν από την εκκλησιαστικήν κεφαλήν, τον Γκραν-Μουφτή της Σαουδικής Αραβίας. Ούτος εμφανίζεται μέσω του Saudi state television εις μίαν γιγαντο-οθόνην με σύνδεσιν διπλής κατευθύνσεως, οπότε οι πιστοί θέτουν ερωτήσεις και ο  Γκραν-Μουφτής απαντά αυθεντικώς και η απάντησίς του συνιστά φετφά. Παράδειγμα:
Ερώτησις: «Ωρισμένοι λέγουν ότι δεν πρέπει να ονομάζωμε τους Εβραίους και τους Χριστιανούς kuffar και πρέπει να υπάρξη διάλογος και καλές σχέσεις μεταξύ μας, τί απαντάτε εις αυτό;»
Απάντησις: «Δεν είναι αλήθεια. Εβραίοι και Χριστιανοί δεν ακολουθούν τον Προφήτην Μωάμεθ και είναι kuffar. Θα υπάγουν στην Γέενναν του Πυρός. Οι Μωαμεθανοί δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν τους απίστους. Οιοσδήποτε βοηθεί ή υπερασπίζεται έναν αποστάτην, έναν παγανιστήν, έναν άθεον ή οιονδήποτε επιτιθέμενον στο Ισλάμ, υφίσταται την κατάρα του ΑΛΛΑΧ!»
----

Είναι δυνατόν να παραδεχθή ο Μωαμεθανός ότι τού έκανες ένα καλόν;;  Ως γράφει η Wafa Sultan : «Στο σχολείον μας έδιδαν ένα ποτήρι γάλα στα πλαίσια της βοηθείας του ΟΗΕ προερχόμενον από τις ΗΠΑ. Ο διδάσκαλός μας έλεγε: "Φαντάζεσθε τί συμβαίνει εδώ; Η Αμερική δωρίζει γάλα στα παιδιά της Συρίας γιά να εξαπατά τον κόσμον ότι τάχα είναι γενναιόδωρη, ενώ χαρίζει τανκς στα Εβραιόπουλα!" Οι περισσότεροι από εμάς δεν έπιναν το γάλα αλλά το έχυναν στο χώμα της αυλής διότι ήτο το δηλητηριασμένον δώρον του εχθρού!»
----
 
Ας κλείσωμε με μίαν ιστορίαν αφιερωμένην εις όσους φρικιούν με τους αποκεφαλισμούς:
Ο θάνατος του Kaab Bin al-Ashraf

Από τον Ibn al Athir, τον Άραβα Μωαμεθανόν ιστορικόν της ζωής του Μωάμεθ: «Ο Μωάμεθ, ο Θεός ας τον ευλογεί, έστειλε πέντε άνδρες να φονεύσουν τον Kaab Bin al-Ashraf ο οποίος τον εχλεύαζε και διήγειρε την φυλήν των Κουραϊσιτών (Quraysh) εναντίον του. Μεταξύ των πέντε ήτο και ο αδελφός του Kaab, ο Abu Naila. Ο Μωάμεθ τους συνώδευσε έως το μέρος ονόματι Baqi’ al-Gharqad και από εκεί τους εξαπέστειλε λέγοντας: "Πηγαίνετε στο όνομα του ΑΛΛΑΧ. Είθε ο ΑΛΛΑΧ να σας βοηθήση. Όταν οι πέντε άνδρες έφθασαν στον καταυλισμόν του Kaab, ο αδελφός του ο Abu Naila τον εφώναξε και ο Kaab πετάχθηκε από την κουβέρτα του και βγήκε έξω αισθανόμενος ασφαλής επειδή άκουσε την φωνήν του αδελφού του. Τότε οι πέντε επέπεσαν επ' αυτού και τον εφόνευσαν, απέκοψαν την κεφαλήν του και επέστρεψαν στο Baqi’ al-Gharqad και ανεκραύγασαν "Μεγάλος είναι ο Θεός". Ο Μωάμεθ, ο Θεός ας τον ευλογεί, τους άκουσε και είπε "Μεγάλος είναι ο Θεός", αντιλαμβανόμενος ότι εφόνευσαν τον Kaab. Όταν έφθασαν πλησίον του Μωάμεθ αυτός προσηύχετο. Τους είπε: "Επιτύχατε αξιοτίμως" και αυτοί πέταξαν την κεφαλή του Kaab στα χέρια του.»
Όταν ένας Μωαμεθανός διαβάζει αυτήν την ιστορίαν, ασχέτως του πόσον μορφωμένος ή πληροφορημένος είναι, δεν ευρίσκει εις αυτήν τίποτε που να τον κάνει να ανερωτηθή: "Εις ποίον σημείον αυτής της ιστορίας φαίνεται η Αποστολή την οποίαν ενεπιστεύθη ο ΑΛΛΑΧ στον Προφήτην;" Όταν οι τρομοκράτες στο Ιράκ και αλλού αποκεφαλίζουν τους ομήρους χωρίς οιονδήποτε ενδοιασμόν, ο κόσμος ερωτά: "Διατί το πράττουν;" Ο Μωαμεθανοί που χαρακτηρίζουν εαυτούς ως μετριοπαθείς απαντούν: "Αυτοί οι τρομοκράτες αντιλαμβάνονται κακώς τις διδασκαλίες του Ισλάμ." Αλλά ερωτούμε: Δεν αντελήφθησαν καλώς την ιστορίαν του τίνι τρόπῳ οι σύντροφοι του Μωάμεθ εδολοφόνησαν τον Kaab Bin al-Ashraf και κατόπιν πέταξαν το κεφάλι του στα χέρια του Μωάμεθ;
Οι τρομοκράτες δεν κατανοούν τα λεχθέντα υπό του Μωάμεθ όμως επίσης δεν κατανοούν και τις πράξεις του; Εκατοντάδες ιστορίες παρόμοιες με τον φόνον του Kaab Bin al-Ashraf γεμίζουν τις βιογραφίες του Προφήτου και αποτελούν την κυρίαν πηγήν μαθήσεως του Μωαμεθανικού κόσμου. Η Umm Qirfa ήτο μία γραία άνω των εκατόν ετών η οποία έγραψε ένα σατιρικόν τετράστιχον διά τον Μωάμεθ. Οι ακόλουθοι του Μωάμεθ έδεσαν τα πόδια της σε δύο καμήλες και οδηγούντες αυτάς προς τας αντιθέτους διευθύνσεις την διεμέλισαν. Οι Μωαμεθανοί υπερηφανεύονται δι' αυτήν την δολοφονίαν, την οποίαν θεωρούν ως απόδειξιν της πίστεως των οπαδών του Μωάμεθ στο Ισλάμ. Αυτό το πολιτιστικόν κεφάλαιον των λόγων και των πράξεων του Μωάμεθ παραμένει επί δεκατέσσερεις αιώνες η "ηθική πυξίδα" του κάθε Μωαμεθανού, όποιος κι αν είναι!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
=============