Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

26 Ιουνίου 2011

Anatoli Karpov-Veselin Topalov ( 1-0 ) , Linares 1994

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ "ΠΑΙΧΝΙΔΙ" ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΕΝΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ -- ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟ ΕΧΟΜΕ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΕΙ -- ΚΑΚΩΣ !!!  ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ, ΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΗΘΩΜΕΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ, ΙΣΩΣ, ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗΝ ΠΑΡΤΙΔΑ ΤΟΥ ANATOLI KARPOV !!!

Anatoli Karpov-Veselin Topalov ( 1-0 ) , Linares 1994
One of Karpov's most brilliant games. The sacrifices in this game seem to be the work of
maybe Kasparov or Tal ... and not the stodgy player that Karpov is usually portrayed as.

1.d4 Nf6;  2.c4 c5!?; 
A very sharp move, but not an unsound one. 
This move follows the general principal that Black should strike
at the center as quickly as possible.
     [  More commonly played is:  2...e6!?;
        aiming for a Nimzo-Indian.  
        or even  2...g6;
        aiming for a King's Indian Defense or even a Gruenfeld. ]   

3.Nf3, ('!') 
Karpov develops a piece, controls the center, and even prepares
King-side castling.
(But it is more normal for White to play d5 in this position.) 
This line actually transposes out of the QP Openings, and makes
 the game a type of symmetrical English where White breaks
 with an early d4. 
(The common move order for this line is: 1.c4, c5;  2.Nf3!?,
  2...Nf6;  3.d4, etc.)  
Here the pawn structure is very similar to the Maroczy-Bind formation
in a Sicilian Defense. 

     [  Conventional opening theory says the best line is d5. But this is not
        set in stone. After the moves:
        3.d5 e64.Nc3 exd55.cxd5 d6;
        we have reached the pawn structure of a  Modern Benoni.
        (Black will almost always follow with a fianchetto of his King's Bishop.) 
        This line, while usually good for White, has never been proven to be
         a forced win.  ]   

Both sides continue to develop in a very reasonable manner.
3...cxd4!?;  4.Nxd4 e6;  
The standard method of development for this particular variation. 
     [  By playing the moves:  4...d6!?5.Nc3 g66.e4 Nc6;
        7.Be2, "+/="  {Diagram?}
        {White has a VERY small edge - in this position.}
        we transpose to a Maroczy-Bind Sicilian type of set-up.
        (This formation could have come from just about any move order,
          which includes 1.c4, 1.d4, and of course 1.e4.)  ]   

5.g3!?,  (Maybe - '!') 
Some (older) books say the correct line here is Nc3, but this is highly
debatable.  
This is a good move here, White prepares a very hyper-modern
development of his King's Bishop. The slight drawback to this line
is that White's c-pawn can be seen as a little under-protected.  
     [  Another line is:  5.Nc3 Nc66.g3 Qb67.Nb3
         7...Ne5!?;  "~" 
         and Black has good counterplay.  
        My own database, and also ChessBase's on-line db says there
        has been nearly 350 games in this line. The earliest example was:
        GM M. Taimanov - GM E. Geller;  22nd USSR Championship;
        Moscow, (RUS); 1955.  (1-0, 44m)  
        The latest pertinent example is:
        GM G. Zaichik - S. Kriventsov;  R. Aronow Mem. Tourn; 2002.  (62)
        (White took a nice game, although it took over sixty moves to win.)  ]   

Both sides continue their normal plans of development.
5...Nc6; ('!?') 
This - a simple developing move - is perfectly playable.
(Sometimes in the modern main line, Black often develops
 this Knight to d7 ... which is sometimes seen as a more
 flexible square.)  
     [  MCO  gives the following continuation as the main line here:
        5...Qc76.Nc3 a67.Bg5 Be78.Rc1 d69.Bg2,
        9...Nbd7;  {Diagram?}
        The normal move. (And the end of the column.) 
         (Of course not: 9...Qxc4??;  10.Nd5, "+/-")     
        10.0-0 h611.Be3 0-0;  "="
         MCO calls this position even, I would say that White
         has a tiny edge here. ("+/=")  
         GM A. Yusupov - GM L. Psakhis;  Yerevan, 1982.  
         [ See  MCO-14; page # 702; columns # 103 through # 105,
           (mainly column # 105 here);  and see also (mainly) note # (j.). ]  ]   

6.Bg2 Bc5;  7.Nb3 Be7;
Standard development.  
     [  7...Bb4+!?; "~" - GM Z. Ribli  ]  

8.Nc3 0-0;  9.0-0 d6;  10.Bf4! Nh5!?;
Black decides to remove the troublesome White Bishop.
(This does not seem to a grossly unreasonable plan, nor is there
 any dramatic change in the evaluations of most programs.)  
     [  If Black plays ...Na5!?; Karpov had prepared a nice Queen
        sacrifice, viz:  10...Na5!?11.Nxa5 Qxa512.Bxd6 Rd8;
        13.Bxe7 Rxd114.Raxd1,  "+/="  (Maybe - '±')  {Diagram?}
        with a nice positional superiority.  - GM A. Karpov.  
        Or Black could try: = 10...e5!?11.Bg5, "+/=" {A.J.G.}  
        Maybe: 10...Ng4!?; "~"  ]  

11.e3!,  (TN?)  
A nice move, and rather unusual too.
(The natural move is to retreat the Bishop and safe-guard
  White's control of the dark-squares.)  
'!?'  -  GM John Emms.   '!'  -  GM Anatoly Karpov. 
This looks to be a new idea, I can't find any games with e3 here
 prior to this one in any database. {A.J.G.} 
     [  The standard move for White  -here, in this position -  is:
         11.Be3, "+/="  {Diagram?}
         and White maintains a modest advantage in this line.
         - GM John Emms.  ]   

11...Nxf4;  
Black captures, there is no reason for him not to.
(His Knight was being attacked by the Queen.) 
     [   11...Nf6?!12.Qe2, "+/=  ]  


12.exf4!, 
White captures AWAY from the center - a violation of most
conventional wisdom. 
I am sure many players would be at least tempted to play gxf4,
and try to use the g-file for the attack. 
Karpov sees that the open lines give him a huge space advantage.
The remarkable thing about this game is how quickly he manages
to convert this into tangible assets.  
     [ Interesting was:  12.gxf4!? ]   

12...Bd7;  
Black develops, he will have to mobilize his Queen-side sooner
or later. 
     [  Another move was:  12...Bf6!?; "~" 
        with the positional threat of doubling White's c-pawns.  
        According to one author, a much better move was: 
        >/=  12...Na5!?; -  I. Damsky. 
        (This move fails to impress me  much, White retains
         a large advantage after Qd3.  {A.J.G.} )  ]   

13.Qd2, (Maybe - '!')  White patiently prepares the possible doubling of the heavy
pieces on the d-file.  
      [ 13.Ne4!? ]  

13...Qb8!?;
Black must defend d6 somehow.
(Of course ...Qc7? immediately, runs into Nb5.)
"A classic Hedgehog move."
  - GM John Emms.
.
(Seirawan questions this move, but analysis does not justify his conclusions.)
     [  Maybe a TINY improvement would have been:  13...a5!?;  "~" 
        but White probably maintains a very small advantage ... 
        no matter what Black plays here.  ]   

14.Rfe1!,  (Maybe - '!!')  {Diagram?} 
This is easily one of the best moves (and deepest!) of the game.
 It is not at all clear even what future - if any! - the Rook will have here.
You could reasonably argue that this is a natural move ... to place a
heavy piece on a half-open file, and you would be correct. But in modern
GM practice such generalities, (without a concrete follow-up or plan); are
rarely good enough to defeat the very best players in the world! 'Nuff said? 
     [  Fritz 7.0  computes for nearly an hour and plays:  14.Rad1, "+/=" 
         and White has a solid edge. ]  

Black's next has been condemned as inferior, but is a common plan,
{in these types of positions}; to re-deploy the dark-squared defender to
the g7-square ... where it is usually much more effective than e7. 
14...g6!?;  {Diagram?}
Black's lack of space makes it difficult to come up with a really effective

plan in this position. 
'?!' - GM Yasser Seirawan.  
     Maybe a little better would have been the try:  14...a5!?;  
        but White seems to keep a fairly substantial edge no matter
        what Black tries here.  ]  

White immediately sets about gaining more territory ...
and also weakens Black's King-side.
15.h4!,
The best move, and also given an exclam by several other annotators here.  
     [ 15.Rad1!?, "+/=" ]  

15...a6; 
This could be best here, ...h5 (?!) looks like it weakens Black's King-side
far too much.
     [   15...h5!?16.Rad1 Rd817.f5! gxf5[]18.Qh6, '±'  {Diag?}
                - GM A. Karpov] 


16.h5!,
An excellent move ... several authors have said that Nd5 here might have
been better here. (Its definitely not!)  
     [ 16.Nd5!? exd517.cxd5 Bf618.dxc6 bxc6; "=" ]
***

Black now makes a rather desperate bid for counterplay.  
16...b5!? ; (Maybe - '?!') 
Nunn labels this as an error.
(Ftacnik calls in dubious. GM Y. Seirawan gives it no mark at all.)  
'?'  -  GM John Emms.  
Part of Topalov's style is fierce resistance and often a disregard
for material considerations. I think that Black thought he would get
adequate play by this move ...
and a subsequent sacrifice of an exchange. But Karpov crosses
him up ... and does not take the bait! 

     [  >/=  16...Rc8!?17.Rad1, "+/="  
***
        >/=  16...Ra717.Qe2,  "+/="  
          (Or 17.h6 b5;  18.Nd4, "+/=")    ]   

17.hxg6 hxg6;  18.Nc5!, 
A nice move ... and a surprise for the Bulgarian super-star.
 (He was probably expecting White to capture on b5, but this line
  would give Black a lot of counterplay on the light squares.)  
'!'  -  GM Anatoly Karpov.   '!'  -  GM Yasser Seirawan.
'!'  -  GM John Emms.  
     [  Very tempting for White had to have been the continuation:
        18.cxb5 axb519.Nd4!?, "+/="  {Diagram?}
        when the first player seems to have a very clear advantage.
        (But Black had planned to sacrifice  the exchange to generate
         much-needed counterplay.)  ]   

18...dxc5!?;
Topalov said after the game that he felt this was forced.  
**********
     [  Black could have tried:    18...Qa719.Nxd7 Qxd720.cxb5,
        20...axb521.Nxb5 d522.Rec1,  '±'  
        but White is clearly better here, and Black's compensation for
        the pawn is highly questionable.   
***
          18...Be8?!19.Nxa6!,
        I think this is best. 
          ( 19.Nxe6!? fxe6; 20.Rxe6 Rf6!?; 21.Rae1!? Rxe6!?; 22.Rxe6 Bf7?!; (?) 
             23.Qe3!? Qc8!?; 24.Bxc6, '±'  (Maybe  "+/-")  {Diagram?}    
             - GM A. Karpov
             {Some of these moves are not clearly forced or best.} )      
        19...Rxa6{Diagram?}
         What choice does Black have?  
         20.cxb5 Rb621.bxc6 Bxc6!; 22.Bxc6 Rxc623.a4, '±'  
         White is better ... and Black has almost zero counterplay here.  ]   

19.Qxd7 Rc8;  {See the diagram just below.}
This looks to be forced.  
     [  One fan suggested a Rook move, but it does not work out:
         I.e. 19...Re8??20.Bxc6,  "+/-"
         with a decisive edge for White.  ]   

***


   The critical position - Black just played ...Rc8.  (kar-top_l94.gif, 67 KB)
***
White has quite an obvious edge in this position. But I think it can be
CLEARLY argued that Karpov's play has been incredibly non-routine
and VERY inventive.  (!!!)  
While White is clearly better here, the final denouement looks to be
a VERY long way off.  
"Karpov now crowns some powerful positional play with a devastating
 sacrificial sequence."  - FM Graham Burgess.  
***
 20.Rxe6!!,   (Maybe - '!!!')  
An extremely brilliant and well thought out sacrifice that is far from
being obvious.
(Several Masters, that I showed this game to, did NOT seriously
 consider this sacrifice. NOTE: AFTER posting this game, I got
 like 7 e-mails, & they all said basically the same thing:
 "White wins a free piece on c6."  WRONG!!)  
While White has sacrificed on e6 before, the combination of
(other) elements here is probably unique. 
Seirawan  calls this both brilliant and charming. 
 (Every annotator worth his salt gives this move two exclams.)    
     [  White gains a fairly decent advantage after continuation:
        20.cxb5 axb521.Bxc6 Ra722.Qd3 Rxc623.Nxb5, "+/=" 
 *** 
         One reader wrote in and asked: "Why not just grab the free piece 
         on c6 here?"  Well ...  (I offer just one line, based on the moves that  
         this particular chess fan suggested.)    
         20.Bxc6!? ('?!/?')  20...Ra7; ('!')  21.Qd3 Rxc622.cxb5 c4!23.Qf3!?,
         23...Rc824.bxa6!? Qxb225.Rab1 Qa3;  "=/+"   26.Re3?!,  ('?')
         26...Bc5;  "/+" 
         and both  ChessMaster8000  and  Fritz  agree Black is clearly better.
         (The pawn on a6 is doomed, there is no rush to capture it.)  ]  

20...Ra7!; 
This is clearly is the best defense. 
'!' - Damsky and Burgess.   
     [    20...fxe621.Bxc6 Ra722.Qxe6+ Kg7;
        23.Be4, '±'  (Maybe  "+/-")  {Diagram?}
        White is clearly better.  
***
          20...Rc7?!21.Qd5 fxe622.Qxe6+ Kg7;
        23.Bxc6, "±"  (Maybe  "+/-")  ]    

21.Rxg6+!,  (Maybe - '!!') 
This is clearly the best ... and is also clearly planned in advance by Karpov.  
 (desperado)   '!!' - GM John Emms. 
     [ 21.Qd5!?, "+/=" ]  

21...fxg6;  
This is forced.
(Other moves look like they will allow Black to be mated.)  
     [    21...Kh7?22.Qh3+ Kxg623.Be4+, "+/-"  
        or    21...Kf8?22.Qh3,  "+/-"  ]  

22.Qe6+ Kg7!?;  23.Bxc6 Rd8;  24.cxb5 Bf6;
This could be forced as well.
 (Karpov gives it a "box" symbol.)   
     [  Two continuations that were MUCH worse than the game were:  
          24...Qd6?25.Qxd6 Bxd626.b6, "+/-" 
        (White is winning.)  
        Or    24...Rd6?25.Qe5+ Bf626.Qxc5, "+/-"
        and, again ... White is winning; and rather easily too.  
        And    24...axb5?25.Nxb5, "+/-" 
         - FM G. Burgess.  ]  

The smoke has cleared, and White has a material advantage.
 ---->  But Topalov is always dangerous!  
25.Ne4!,
This centralized Knight is worth its weight in gold.
(And is probably better than both of Black's Rooks put together!!) 
     [ 25.Qe3, '±' ]  

25...Bd4;
This looks like Black's only chance in this position.  
     [    25...Bxb2!?26.Rb1 Bd427.b6 Rf728.Ng5, "+/-" ]   

26.bxa6,
This is very good ... and of course, it wins.  
Damsky claims that pawn to f5 may have won more quickly, and
was a better continuation  ... but Karpov has something VERY
specific in mind here.  
     [  The move  26.f5!?, '±'  ("+/" maybe  "+/-")
         was/is {also} worth a look.  
***
        Karpov gives a long line, that begins with the move of:
        26.Qg4!?, "+/=" 
        and seems to lead to a win for White as well.  ]  

26...Qb6!?;  {Diagram?}
This is close to being forced for Black ...
 the capture on b2 was probably too risky.  
     [  Probably too dangerous - mainly because it gets the Queen
         out of play - was the variation:
         26...Qxb2!?; ('?!')  27.Re1, '±'
         (I think I have worked out a pretty much forced win, but it is
          very long and banal - - - so I will skip it here.)   
***
        Black could not allow Qe7+ ... for example:
        26...Rxa6?27.Qe7+ Kh828.Ng5 Ra729.Nf7+ Kg7;
        30.Qxd8 Qxb231.Qh8+ Kxf732.Bd5+ Ke733.Re1+ Kd6;
        34.Qd8+ Rd735.Re6+ Kxd536.Qxd7+("+/-") 
         ... "and White finally wins."  - GM John Emms]   

27.Rd1 Qxa6;  {Diagram?}
Black defends as best he can.  
     [  Maybe just as bad was:
        27...Qxb2!?28.Bb7, '±'  (Maybe  "+/-")
        {And then again, maybe it is worse!!}  ]    

White's next move elevates this game into chess immortality.
28.Rxd4!!,
Super-brilliant, especially if you stop to consider there were much
simpler ways to proceed from this position.
(The third Rook offer in only nine moves of this game. White has
 also managed to sacrifice TWO!! exchanges, another rare motif
 for high-level, GM chess.)  
The dark-squared Bishop is the only glue that holds the tatters of
Black's position together, so White naturally removes it. 
***
<< As the ad men say, "It doesn't get any better than this!"  We've
     seen two Exchange sacrifices in the same game, and an
     interweaving of the initiative with incremental positional pluses.
     Classic Karpov. >>   -  GM Yasser Seirawan.
     (Who gave White's 28th move only one exclamation point.) 
     [  Also winning for White ... and much simpler to calculate
        over-the-board; was the continuation:
        28.Nxc5! Qb629.Rxd4 Rxd430.Qe5+ Kh731.Qxd4 Qxc6;
        32.Ne4! Ra833.a3, "+/-"  {Diagram?}
        and White has FOUR pawns; a good, centralized Knight;
        {for a Rook}; and a vastly superior (winning) game.  ]  

28...Rxd4;
This (also) appears forced.  
     [  28...cxd429.Qf6+ Kh630.Qh4+ Kg731.Qxd8,
        31...Qxc632.Qxd4+,  ("+/-")  ]   

29.Qf6+ Kg8; 
This was forced to avoid a quick mate. (Damsky) 
     [  Bad is:  29...Kh6?30.f5,  "+/-"  
         Or  29...Kh7?30.Ng5+,  "+/-"  ]  

30.Qxg6+ Kf8[];  31.Qe8+ Kg7;  32.Qe5+!, 
The best line ... among many different and attractive moves.  
     [  Also winning was:  32.Nxc5 Rd1+33.Kh2 Qf134.Qe5+ Kh6;
        35.Qg5+ Kh736.Be4+ Kh837.Qe5+! Kg838.Qb8+ Kg7;
        39.Qxa7+,  ("+/-")  {Diagram?}  and White wins.  
        (Line by - Yakov Damsky.)
        {White gives mate ... and ALL his moves are with check!  ...
         in like nine or ten moves.}  ]  

22...Kg8; 
This seems to be forced.
(Virtually all the annotators agree on this.)  
     [  Much worse was:    32...Kh7?33.Nf6+ Kg6[];
        34.Be8+ Kg7;  {Diagram?}  This has got to be forced. 
           (34...Kh6??;  35.Qg5#)   
        35.Nd7+ Kg836.Qg5+,  ("+/-")
        and White will mate in like 10 - 12 moves from this position ...
        and win just about all of Black's pieces along the way. 
***
        Also bad was:    32...Kg6?33.Be8+! Kh7[];  (Box.)
        (This appears to be forced.) 
          ( Even worse was: 33...Kh6?; 34.Qg5+ Kh7; 35.Nf6+,  ("+/-")  {Diag?}  
            and Black loses his Queen ...  or gets mated. )   
        34.Nf6+ Kh835.Nd7+ Kg836.Qg5+,  "+/-"  {Diagram?}
        transposing to the above line.  ]  

33.Nf6+!?, ('!') 
This is/was (very) good, but there may have been other ways to win.  
  And while there may have been other ways to win, I find Karpov's  
  method of deciding the game to be the most attractive.     
     [  White is probably winning with:  33.Qg5+{Diagram?}  
        or    33.Bd5+
        or   33.Qe6+,  {Diagram?}  
        which all give White a decisive attack. ("+/-")  ] 

33...Kf7;  34.Be8+ Kf8;
Once again ... Black's choices are very limited.
     [  Slightly worse - if that was even possible! - was:
         34...Kg7?!; ('?')  35.Nd7+ Kg836.Qg5+ Kh837.Qh5+ Kg7;

         38.Qf7+ Kh639.Qf8+ Kh740.Nf6+ Qxf641.Qxf6, "+/-"  {Diag?}
         and White is winning.  - GM John Emms]  

35.Qxc5+ Qd6;  36.Qxa7!,
White has no fear here. 
     [ Also good was:  36.Qf5!?, '±'  ]   

36...Qxf6;
Maybe the only move.
      [  An interesting line was:  36...Rd1+!?37.Kg2 Rg1+;
         38.Kh3,  {Diagram?}  The correct move.  
          (38.Kxg1?? Qd1+; 39.Kg2 Qh1+!; 40.Kxh1, stalemate.)      
         38...Rh1+39.Kg4 Rh4+!?40.Kg5!,  "+/-"  {Diagram?}
         and White is winning.  
          ( White cannot play: 40.gxh4?! Qxf4+!!;  41.Kh3 Qg3+!; 
            42.fxg3, ("=")  {Diagram?}  and Black is STALEMATED. 
            (By the rules of chess, its only a draw.) )    ]  

You could (perhaps) give all of White's remaining moves an exclamation point.
37.Bh5 Rd2;  38.b3 Rb2;  39.Kg2, ("+/-")  {Diagram?}
Black Resigns.  (1-0) 
(There is nothing left for the second player to play for here.)
*******
A star of the very first magnitude.
(It is also a very sharp and scintillating game ... with as many sacrifices
 and difficult, complex positions as one could ask for.) 
This was picked as the game of the year by several different chess magazines.
It was also the top game - picked by a distinguished panel of judges -
for the Informant.
This is definitely one of Karpov's better games. The icing on the cake is that
it came during one of the very best tournament performances that he ...
(or anyone!!) ever had.
(He scored 11/13 ... vastly out-distancing a field that included all the best players,
 including some guy named Garry Kasparov! It was also the highest category
 tourney {18} ever held up to this point in history.)  
***
"A very beautiful and impressive victory by Anatoly. Bravo!"
   - GM Yasser Seirawan.  
http://www.lifemasteraj.com/old_af-dl/karp-topa_lin94.html

Για να "ξεφορτώσουν" οι ξένες τράπεζες σκλαβώνουν τη χώρα...

Για να "ξεφορτώσουν" οι ξένες τράπεζες σκλαβώνουν τη χώρα...


H μεγαλύτερη σύγχρονη κομπίνα στην ιστορία του τραπεζικού συστήματος, το «ξεφόρτωμα» των ελληνικών ομολόγων από τα θησαυροφυλάκια των ιδιωτικών τραπεζών προς την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, δηλαδή από τους άπληστους ιδιώτες επενδυτές, στην «πλάτη» των πολιτών των ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, μπαίνει στην ημιτελική της φάση:


Περίπου 120 δισ. ευρώ θα επαναδανειστούν στην Ελλάδα με αντάλλαγμα … την ίδια την Ελλάδα, ίσα-ίσα για να ολοκληρωθεί αυτό που ξεκίνησε πέρσι το Μάϊο: Το τραπεζικό «ξεφόρτωμα». Πέρσι το ελληνικό χρέος ήταν 300 δισ. ευρώ. Μας δάνεισαν 110 και τώρα μας δανείζουν επιπλέον 120. Αν σε αυτά προσθέσουμε και τα 80 δισ. που έχουν επενδύσει οι εγχώριες τράπεζες και κυρίως τα ταμεία ξεπερνάμε ελαφρά τον μαγικό αριθμό των 300 δισ. ευρώ! Τόσο απλά.
 

Μόνο που το «ξεφόρτωμα» τελειώνει στα τέλη του 2013 και τότε η Ελλάδα θα πρέπει κανονικά να βγει στις αγορές να … δανειστεί!

Υπάρχει κανένας στο υπουργείο Οικονομικών ή σε ολόκληρο το Εurogroup που να πιστεύει στα σοβαρά ότι στα τέλη του 2013, όταν οι ξένες τράπεζες θα έχουν «ξεφορτώσει» και τα υπόλοιπα ελληνικά ομόλογα, ότι θα υπάρχει έστω και ένα πιστωτικό ίδρυμα που θα δανείσει την Ελλάδα της οποίας πλέον το χρέος θα έχει ξεπεράσει τα 400 δισ. ευρώ και θα κοντεύει το 200% του ΑΕΠ το οποίο κατρακυλά με ρυθμό -5% σε ετήσια βάση την στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές;

Αν υπάρχει έστω και ένας, θα πρέπει να μάθουμε την ύπαρξή του, αλλά πάνω απ’όλα θα πρέπει να μας τεκμηριώσει την θέση του με επιχειρήματα. Διότι θέσεις όπως αυτές που εξέφρασε πριν λίγο ο Σ.Κ.Γιούνγκερ, ότι «Αν η Ελλάδα ακολουθήσει πιστά το Μεσοπρόθεσμο το χρέος της θα καταστεί βιώσιμο» μόνο ως κοροϊδία ακούγονται.

Και αν γυρίσουμε στην εποχή των σπηλαίων, θα γίνουμε αυτάρκεις σε ενέργεια. Είναι αυτό λύση;

Ερχόμενοι στα αυστηρά καθ’ημάς, έχουμε έναν ολόκληρο πόλεμο και μια, μυθιστορηματικών διαστάσεων, υπόθεση που λέγεται «Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα». Το οποίο υποτίθεται ότι αν ψηφιστεί θα μας σώσει από την πτώχευση. Λάθος. Αν ΔΕΝ ψηφιστεί υπάρχουν κάποιες ελπίδες να γλυτώσουμε την πτώχευση με εθελοντικό «κούρεμα» του χρέους.

Αν τώρα, έστω και στην εσχάτη στιγμή, δεν δεχθούμε άλλα δανεικά και καλέσουμε τους δανειστές-επενδυτές να κάνουν αυτό που προσπαθούν να αποφύγουν τώρα: Να μην «ξεφορτώσουν» τα ελληνικά ομόλογα στις πλάτες των Ευρωπαίων ή και των Αμερικανών φορολογουμένων μέσω της ΕΚΤ και το ΔΝΤ και να επαναδιαπραγματευθούν μία συνολική λύση επιμήκυνσης της αποπληρωμής του εναπομείναντος μετά το «κούρεμα» του χρέους.

Θα πει κάποιος «Μα, αυτό συνεπάγεται επίσημα πτώχευση, έστω ελεγχόμενη». Ε, και; Ο τίτλος μας μάρανε; Ή θα στεναχωρηθούμε επειδή κάποιοι θα χάσουν τα ασφάλιστρα προς όφελος εκείνων που έχουν ποντάρει στη  χρεοκοπία της χώρας; Η χώρα είτε το θέλουμε, είτε όχι, έχει πτωχεύσει, την πτώχευσαν οικονομικά τον χειμώνα του 2010.

Η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα τον Οκτώβριο του 2009 δανειζόταν περίπου με το ίδιο επιτόκιο με αυτό που δανειζόταν και η Γερμανία, με spread στις 140 μονάδες. Πως έφτασε στις 1500 δεν είναι του παρόνοτυς να αναλυθεί, αλλά η κούρσα ξεκίνησε μήνες αργότερα και για την υπόθεση αυτή θα πούμε πολλά μελλοντικά. Άλλο να πτωχεύσουμε κατόπιν συμφωνίας ελεγχόμενα, άλλο ανεξέλεγκτα όταν θα μας έχουν «στραγγίξει» στ ατέλη του 2013.

Αν ψηφιστεί τώρα το Μεσοπρόθεσμο, απλά το «κανόνι» μεταφέρεται για τα τέλη του 2013. Αν πούμε «Στοπ, δεν παίρνουμε άλλα δανεικά, ελάτε να συζητήσουμε για το χρέος, τι θα κοπεί και τι θα επιμηκυνθεί» έχουμε μια ελπίδα γιατί τώρα μας έχουν ακόμα ανάγκη.

Λιγότερη ανάγκη από αυτή που μας είχαν την άνοιξη του 2010, όταν ήταν οι τράπεζές τους φορτωμένες με 300 δισ. ελληνικού χρέους και ήταν απόλυτα ευάλωτες σε «φιλικές προειδοποιήσεις» του τύπου «ή “κουρεύουμε” ή πτωχεύουμε» και δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα τρελά στοιχήματα στα CDS. Αυτό λένε ακόμα και οι σοβαροί του συστήματος, όπως ο Γκίκας Χαρδούβελης. Αλλά ακόμα και τώρα θα μπορούσαμε να πούμε «Στοπ στα υπόλοιπα των 110 δισ.».

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι θα μας πετάξουν έξω από το ευρώ, ότι θα τεθεί ακόμα και θέμα παραμονής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες τέτοιες ανοησίες. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν άνετα και στα τέλη του 2013.  Τώρα που χρωστάμε σε ιδιώτες τα πολλά λεφτά έχουμε ένα εργαλείο, ένα μοχλό να παλέψουμε ακόμα. Τότε κανείς δεν θα μας δώσει σημασία.

Όσο για το περίφημο Μεσοπρόθεσμο, αυτό μόνο σαδιστές και τύρανοι θα μπορούσαν να το εμπνευστούν. Δεν είναι τόσο το θέμα των αποκρατικοποιήσεων. Εν πάση περιπτώσει για την καταστροφή που συμβαίνει σήμερα έχει τεράστια ευθύνη το συνδικαλιστικό κίνημα που εξετράπη των στόχων του και κατάντησε καθεστώς. Η ΔΕΗ ανήκει σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό όχι μόνο στη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και το ίδιο ισχύει για όλες τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του δημοσίου. Είναι επώδυνο να πουληθούν έναντι «πινακίου φακής».

Το ξεπούλημα είναι ξεπούλημα και κανένας νόμος δεν σώζει ούτε τον Ε.Βενιζέλο, ούτε αυτούς που θα το υπογράψουν. Βέβαια μέσα από την στάχτη των ξεπουλημένων ΔΕΚΟ θα γεννηθεί η ελπίδα των υπεραξιών και της προοπτικής των επενδύσεων, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης.

Αυτό που είναι της παρούσης και πρέπει «εδώ και τώρα» η κυβέρνηση να απαντήσει, είναι με ποιο τρόπο η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου θα φέρει μεσο-μακροπρόθεσμη πολιτική ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Η οικονομία εκτός από κλίμα είναι και απλή αριθμητική: «Στραγγίζουν» και την τελευταία ικμάδα της ελληνικής οικονομίας με μία φορολογική πολιτική που κάνει τους φόρους των σουλτάνων να φαίνονται ως «φιλική εισφορά» στο οθωμανικό κράτος. Στα τέλη του 2013 θα χρωστάμε ναι ή όχι 400 δισ. ευρώ; Η ανάπτυξη είναι δυνατόν να προέλθει με τέτοια καταστροφή των δομικών στοιχείων της ελληνικής οικονομίας; Πως θα γυρίσει σε δύο χρόνια θετικό το ποσοστό του ΑΕΠ, όταν υπάρχει η μεγαλύτερη από-επένδυση της ιστορίας, η κατανάλωση έχει καταρρεύσει και θα εξαφανιστεί σχεδόν τελείως τα επόμενα δύο χρόνια, πράγματα που σημαίνουν ότι φορολογικά έσοδα «καπούτ»;

Εύλογα διερωτάται κάποιος: «Και τότε γιατί να παίρνουν αυτά τα μέτρα»; Μα, για να δώσουν το κατάλληλο άλλοθι στους λαούς τους το «φόρτωμα» που υφίσταται με τα ομολόγα των ιδιωτών η ΕΚΤ και το ΔΝΤ. Κάτι πρέπει να δείξουν και αυτοί ότι κάνουν. Και κατά δεύτερο να φάνε όλο το λίπος της φοροδιαφυγής που απομένει – όσο απομένει – στη χώρα.

Εδώ πρόκειται περί καλοστημένης και επιστημονικής κομπίνας. Με μπροστάρηδες στην Ελλάδα την πολιτική και οικονομική ελίτ που ευθύνονται 100% για την κατάντια της χώρας. Η έλευση του μεσαιωνικού «λευκού ιππότη» που θα οδηγήσει τη χώρα και πάλι μπροστά μπορεί να ακούγεται – και είναι – παραμύθι, αλλά τείνει να καταστεί και εθνική ανάγκη.

Αρκετά με τις "ειρηνικές συγκεντρώσεις"!

 ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΡΕΣΑΛΤΟ"

Αρκετά με τις "ειρηνικές συγκεντρώσεις"!


Στις 15 του μήνα πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμος κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας. Ανάλογοι αριθμοί σε άλλες πόλεις: Ηράκλειο, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη, κ.α. Κάτι το πρωτοφανές μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου (1973) με δεδομένο μάλιστα ότι συνέβαινε για πρώτη, από τότε, φορά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΗΓΕΣΙΕΣ. Και φυσικά είχαν προηγηθεί οι μικρότερες πλην διόλου ευκαταφρόνητες κινητοποιήσεις όλων των προηγούμενων εβδομάδων.

Πολλά γεγονότα σημάδεψαν εκείνη την ημέρα: Η αποχώρηση του «αρχι - πόντικα » Γιώργου Λιάνη από το βυθιζόμενο καράβι (ΠΑΣΟΚ) ήδη από την προηγουμένη, παραιτήσεις και αποχωρήσεις και άλλων βουλευτών, δεδηλωμένη διάθεση για ανταρσία σε μεγάλο αριθμό μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνόντος κόμματος με συμμετοχή ακόμα και «βαρέων ονομάτων» όπως η Βάσω Παπανδρέου, εσπευσμένη επίσκεψη του Τσολάκογλου Β’ (Τζέφρυ) στον Παπούλια, διαρροές περί αποχώρησής του από την πρωθυπουργία…

Και μετά άρχισαν «άλλα» γεγονότα: Συνδυασμένο γιουρούσι των ΜΑΤ με καταιγισμό δακρυγόνων, από την μία, και των κουκουλοφόρων χαφιέδων από την άλλη, και μάλιστα ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΩΡΑ που ο ΓΑΠ βρισκόταν στον Παπούλια, ή λίγο μετά, όταν όλοι «ψάχνονταν» για το ποιος θα αντικαθιστούσε τον «λακίζοντα» πρωθυπουργό και η χώρα βρισκόταν σε ένα είδος «ακυβερνησίας» έστω και για μερικές ώρες. Πέρα από αυτό, κατά την διάρκεια αυτής ακριβώς της περιόδου «ακυβερνησίας», όταν όλοι (ΜΜΕ & Σια) είχαν «αποφασίσει» την κυβέρνηση Παπανδρέου και έψαλλαν ήδη τον «επικήδειο της», ο Παπακωνσταντίνου έσπευσε να δηλώσει χαρακτηριστικά, «δίνοντας γροθιά στο μαχαίρι»: «Εμείς προχωρούμε με την εφαρμογή του μνημονίου, κανονικά!» (Φαίνεται πως ήξερε κάτι παραπάνω, σε σχέση με όσους κουβέντιαζαν - ή παρίσταναν ότι κουβέντιαζαν - για την «μετά Παπανδρέου εποχή».) Τέλος δε, ο Τσολάκογλου Β’, σαν «άλλος Ντε Γκωλ», επανήλθε ξαφνικά στο προσκήνιο με θριαμβευτικά σαλπίσματα, επαναλαμβάνοντας ακριβώς την δήλωση του αρχιρουφιάνου του: «Συνεχίζω μόνος μου, στον ίδιο δρόμο!»

Δεν μπορώ να φανταστώ πόσοι είναι δυνατόν να πειστούν από τις ερμηνείες που δόθηκαν για την παραπάνω θεαματική «ανατροπή» του σκηνικού: Ότι δηλ. ο ΓΑΠ άλλαξε γνώμη ως προς την κυβερνητική σύμπραξη και την αποφασισμένη αποχώρησή του από την πρωθυπουργία επειδή… «οι διαρροές που έγιναν από την πλευρά της ΝΔ τον εξέθεσαν, και θα φαινόταν σαν αποτυχημένος πρωθυπουργός» (ενώ τώρα λάμπει από διαφαινόμενη «επιτυχία»)!!! Και οι γάτες ακόμα καταλαβαίνουν πως κάτι άλλο συνέβη: Πιέσεις «άνωθεν» (= κατευθείαν από τους αφεντάδες του 4ου Ράιχ, εντεύθεν και πέραν του Ατλαντικού) αυστηρές διαταγές, επιπλήξεις, ακόμα και ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ. Το άρθρο, π.χ., των «Επικαίρων» σχετικά με την «παλαιότερα» σχεδιαζόμενη δολοφονία του Καραμανλή, που κυκλοφόρησε ακριβώς εκείνες τις ημέρες και εξακολουθεί να διατυμπανίζεται, είναι, προφανώς, χαρακτηριστική προειδοποίηση με πολλούς αποδέκτες…

Τα γεγονότα αυτά εμπεριέχουν - κατά την εκτίμησή μου - τρία μηνύματα προς τους (ειρηνικά, μέχρι τώρα) εξεγερμένους που κατέκλυσαν εκείνη την ημέρα (και όχι μόνο) την Αθήνα και όλη την χώρα. Τρία μηνύματα, τα οποία ακριβώς από το γεγονός ότι επιδόθηκαν την ημέρα της πλέον πολυάριθμης κινητοποίησης (με μια λαοθάλασσα που παρέπεμπε σε εποχές Νοεμβρίου 1973) καθιστούν σαφές το ότι οι «ειρηνικές» κινητοποιήσεις με τις απλές συγκεντρώσεις (πολυάριθμες, έστω) έφτασαν στα όριά τους. Έδωσαν ότι ήταν να δώσουν. Η προσφορά τους ήταν ΤΕΡΑΣΤΙΑ και ΙΣΤΟΡΙΚΗ, αλλά μάλλον εξαντλήθηκε, και είναι καιρός να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Ιδού ποια ήταν τα μηνύματα αυτά:

1) Η κατά μέτωπο επίθεση ΜΑΤ και κουκουλοφόρων σε συγκέντρωση ενός εκατ. Κόσμου. Μήνυμα: «Ας είστε όσοι θέλετε - ένα, δύο, τρία εκατομμύρια, και βάλε! Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να σας αντιμετωπίσουμε με τη σκληρότερη βία. Αν θέλετε να μας ξεφορτωθείτε θα πρέπει να μας ΤΣΑΚΙΣΕΤΕ - αλλιώς ΘΑ ΣΑΣ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ!» Άλλο θέμα, βέβαια, το κατά πόσο μπορούν να πραγματοποιήσουν το τελευταίο, όπως διαφάνηκε όχι μόνο από την Κερατέα και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά και από τον ξυλοδαρμό των κουκουλοφόρων οι οποίοι, χωρίς τον καταιγισμό ασφυξιογόνων των συνεργατών τους, είναι ζήτημα αν θα είχαν γλιτώσει σώοι, όπως και από το γεγονός ότι ο κόσμος κάθε άλλο αποχώρησε από το Σύνταγμα, σε πείσμα όλων τον προηγηθέντων εξαγγελιών για κάτι τέτοιο, οι οποίες, είναι αλήθεια, έγιναν με αρκετά «αγανακτισμένο», προς τους κουκουλοφόρους, ύφος («Ορίστε τι έκαναν τώρα! Κατάφεραν να διώξουν τον κόσμο από το Σύνταγμα»!)

2) Η πραγματοποίηση της παραπάνω εφόδου ακριβώς κατά την σύντομη «περίοδο ακυβερνησίας» όταν δηλ. πρωθυπουργός, υπουργοί και βουλευτές έψαχναν την πόρτα για να φύγουν και δεν είχαν καιρό ούτε διάθεση να δώσουν εντολές για έφοδο της Αστυνομίας και τα παρόμοια - οπότε η σχετικές διαταγές πρέπει να εστάλησαν από αλλού, είτε από την άλλη όχθη του Ατλαντικού, είτε από τις Βρυξέλλες. Μήνυμα: «Ξεχάστε τον Παπανδρέου, τον Σαμαρά, το ΠΑΣΟΚ, την ΝΔ, τους βουλευτές και τις ανταρσίες τους. Δεν σας κυβερνούν αυτοί, αλλά ΕΜΕΙΣ. ΕΜΕΙΣ αποφασίζουμε αν και πότε θα σας χτυπήσουν οι πραιτοριανοί μας (είτε με κράνος είτε με κουκούλα) ΜΕ ΕΜΑΣ θα έχετε να κάνετε, άσχετα αν ο πρωθυπουργός "σας" είναι στο γραφείο του και εκτελεί κανονικά τις εντολές μας, ή, αντίθετα, σχεδιάζει την φυγή του!»

3) Η στροφή κατά 180 μοίρες του Τσολάκογλου Β’ (από αναμενόμενη παραίτηση σε δηλώσεις του τύπου «Συνεχίζω μόνος μου στον ίδιο δρόμο!») και η επιστροφή όλων των «απολωλότων προβάτων» («εξεγερθέντων» βουλευτών) στο μαντρί τους, πειθήνια και με τα στόματα ραμμένα. Μήνυμα: «Η κυβέρνηση, οι βουλευτές, οι αρχηγοί των κομμάτων, ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ, θα κάνουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ό,τι τους διατάξουμε ΕΜΕΙΣ! Μπορεί να φοβηθούν τους προπηλακισμούς και τα γιαουρτώματά σας, μπορεί να τους κάνετε την ζωή δύσκολη σπάζοντάς τους ακόμα και στο ξύλο, όπου τους πετύχετε, εμείς όμως έχουμε ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΥ. Από εμάς εξαρτάται και αυτή η ζωή τους. Το ενδεχόμενο να πληρώσουν ένα φοβερό τίμημα, αν λιποτακτήσουν από την υπηρεσία τους σε εμάς και δεν στηρίξουν το μνημόνιο και την κατοχή που σας έχουμε επιβάλλει, ΤΟ ΤΡΕΜΟΥΝ πολύ περισσότερο από το ενδεχόμενο να οδηγηθούν στην αγχόνη από εσάς σαν δοσίλογοι δικοί μας!»

Συμπέρασμα: Οι ειρηνικές συγκεντρώσεις έδωσαν ό,τι ήταν να δώσουν. Ποιο ήταν αυτό; Το να συσπειρώσουν τον κόσμο και να τον βγάλουν στους δρόμους ΚΑΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ, ανεξάρτητα από κόμματα και «ηγεσίες». Επίσης το να θέσουν σε ημερήσια διάταξη το ζήτημα ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - σε αυτό είναι ΟΛΟΙ σύμφωνοι, ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΑ ΔΡΟΜΟΥΣ, είτε υποστηρίζουν την «ειρηνική οδό» είτε την οδό της εφόδου στην Βουλή και της βίαιης ανατροπής. Είναι όμως επιβεβλημένο το κίνημα να προχωρήσει πλέον προς τα εμπρός. Αφού κατέστη σαφές ότι η δοσιλογική κυβέρνηση και Βουλή, και η κατοχή του 4ου Ράιχ δεν είναι διατεθειμένες να υποχωρήσουν «πολιτισμένα» μπροστά στην μαζικότητα των ειρηνικών, κατά τ’ άλλα, συγκεντρώσεων, πρέπει οι πολίτες να προχωρήσουν σε ενέργειες όπως:

 • Συγκρότηση λαϊκών συνελεύσεων που θα αποφασίσουν και θα συντονίσουν την συνέχεια των κινητοποιήσεων και τους αμέσως επόμενους στόχους.
• Κατάληψη της Βουλής των υπουργείων, των δημοσίων υπηρεσιών, των τραπεζών.
• Γενική απεργία διαρκείας, μέχρι την παραίτηση της κυβέρνησης. ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ ΠΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΚΔΙΩΞΗ όλων των απεργοσπαστών.
• Διακοπή του ρεύματος, του νερού, των τηλεπικοινωνιών σε Βουλή, υπουργεία, κόμματα, πολιτικά γραφεία, ΜΜΕ, ΜΚΟ, σε ό,τι κτήριο έχει σχέση με την τρόικα, κ.ο.κ.
• Συγκρότηση ομάδων πολιτοφυλακής με στόχο την πάταξη της εγκληματικότητας και την επιβολή των αποφάσεων των λαϊκών συνελεύσεων.
• Συγκέντρωση και καταγραφή όλων των αλλοδαπών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΙΩΞΗ των UCKάδων, μαφιόζων, εγκληματικών στοιχείων, ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΩΝ, Αφγανών «εχθρών των Ταλιμπάν» κ.ο.κ. Όσοι δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις κατηγορίες αυτές ή άλλες ανάλογες, αλλά είναι απλοί βιοπαλαιστές, η αντιμετώπισή τους θα πρέπει να προσδιοριστεί και πάλι από τις λαϊκές συνελεύσεις (π.χ. παραμονή, εφόσον υπάρχουν θέσεις εργασίας και υπό ποιους όρους, απομάκρυνση στην αντίθετη περίπτωση καθώς και ο τρόπος που θα γίνει αυτή).

Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στη Νάουσα

Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στη Νάουσα

Αγαπητοί φίλοι και φίλες της Νάουσας,
            Εκ μέρους του Κινήματος των Ανεξάρτητων Πολιτών σας απευθύνω εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό
            Τελικός σκοπός του Κινήματός μας είναι η οριστική κατάκτηση από το Λαό μας της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας και της διακυβέρνησης της χώρας από τους εκπροσώπους του Παλλαϊκού Πατριωτικού Μετώπου, που φιλοδοξούμε να σχηματίσουμε μαζί με όλες τις υπόλοιπες ανεξάρτητες δυνάμεις που παλεύουν σήμερα για τον ίδιο σκοπό. Να εκπονήσουμε ένα νέο Σύνταγμα και νέους θεσμούς, που να υπηρετούν το Όραμα της Άμεσης Δημοκρατίας. Με τη δύναμη του Ενωμένου Λαού να επιβάλουμε ισότιμες σχέσεις με όλους τους Λαούς. Να εξασφαλίσουμε με κάθε τρόπο την Εδαφική μας Ακεραιότητα και τέλος με ένα σύγχρονο επιστημονικό και ρεαλιστικό πρόγραμμα ανάπτυξης να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε πρόοδο και ευτυχία στον ελληνικό λαό και υπερηφάνεια, εκτίμηση, λάμψη και σεβασμό στην πατρίδα μας την Ελλάδα.

            Είμαστε Δημοκράτες όχι στα λόγια αλλά με έργα, αγώνες και θυσίες. Είμαστε πατριώτες όχι στα λόγια αλλά με πράξεις, έργα και θυσίες. Πιστεύουμε ότι για κάθε υπεύθυνο πατριώτη ο αγώνας για την Πατρίδα, την Ελευθερία και τη Δημοκρατία πρέπει να είναι η βάση για την κάθε του σκέψη, για την κάθε του προσπάθεια και για τον ύψιστο αγώνα που μπορεί να τον οδηγήσει ακόμα και έως την προσωπική του θυσία.

            Με αυτά τα ιδανικά γαλουχηθήκαμε και με τα ίδια φιλοδοξούμε να γαλουχήσουμε τις σημερινές γενιές. Με τα ίδια ιδανικά παρουσιαζόμαστε σήμερα μπροστά σας και σας καλούμε να βοηθήσετε να γίνει το Μεγάλο Μέτωπο του Λαού, το μόνο που υπολογίζουν οι ντόπιοι και ξένοι δυνάστες της πατρίδας μας.

            Μετρήσαμε σχολαστικά τον συσχετισμό δυνάμεων. Δεν υποτιμούμε τις δυνατότητες που εξακολουθεί να έχει το Φρούριο της εξουσίας, που το αποτελούν οι ντόπιοι και ξένοι οικονομικοί Ολιγάρχες, που με το χρήμα τους μπορούν να εξαγοράζουν κόμματα, κυβερνήσεις, τηλεοράσεις και έντυπα, που έχουν τη δύναμη να αποβλακώνουν το λαό και να εξαγοράζουν συνειδήσεις. Οι ξένοι, οι ολιγάρχες και οι πολιτικοί τους σύμμαχοι ελέγχουν τον Κρατικό Μηχανισμό, τις ΔΕΚΟ, την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, τις Τράπεζες και τα ΜΜΕ. Δεν γνωρίζω σε ποιο βαθμό ελέγχουν τις Ένοπλες Στρατιωτικές και Αστυνομικές Δυνάμεις. Διαθέτουν όμως τμήματα των ΜΑΤ που όπως είδαμε, άρχισαν να χτυπούν αλύπητα. Σε μεγάλο βαθμό επίσης επηρεάζουν το Δικαστικό Σώμα, καθώς και ένα μεγάλο μέρος του Επιστημονικού Κόσμου και του χώρου της Τέχνης και της διανόησης. Και ας μην απορήσουμε αν αύριο-μεθαύριο βάλουν μπροστά το οπλοστάσιο των αντιλαϊκών Νόμων για να μας φοβίσουν και να μας τρομάξουν.

            Όμως πρέπει όλοι να ξέρουν ότι δεν θα ξαναϋπάρξουν Βάρκιζες και Εμφύλιοι Πόλεμοι. Γι’ αυτό κρατάμε σταθερά το πηδάλιο στον δρόμο της ειρηνικής πάλης θεωρώντας ως κύριο όπλο τον ενωμένο λαό, που είναι ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε και να νικήσουμε το Φρούριο της Εξουσίας. Γι’ αυτό είμαστε προσεκτικοί. Μετράμε τα βήματά μας.
            Ο Λαός μας έχει διδαχθεί από τα λάθη του και τώρα είναι αδύνατο να μας τυλίξουν σε μια κόλα χαρτί και να μας στήσουν στον τοίχο, όπως έκαναν άλλοτε. Ποιος είναι αυτός που θα τολμήσει να μας πει ότι τάχα δεν είμαστε πατριώτες, δεν είμαστε Έλληνες και πως δεν αγαπάμε το Λαό και την Χώρα μας; Τώρα φροντίσαμε να σηκώσουμε στους ώμους την Ελλάδα και την Πατρίδα, γεγονός που το γνωρίζει και το εκτιμά όλος ο Λαός. Για το ποιος δεν αγαπά και ποιος ξεπουλά την Ελλάδα φρόντισαν να μας το δείξουν οι ίδιοι, με τις άφρονες αντιπατριωτικές πράξεις τους.

            Ο Λαός βγήκε αυθόρμητα στους δρόμους, τους φτύνει, τους μουντζώνει, τους γιαουρτώνει και θα πρέπει να είναι ευτυχείς γι’ αυτό. Γιατί αλλοίμονο αν ξεσπάσει η οργή του Λαού. Αλλοίμονο αν δεν υπάρξει τότε μια δύναμη υπεύθυνη και ισχυρή να οδηγήσει αυτή την οργή σε πράξεις υπεύθυνες και ωφέλιμες για τον Λαό και την Πατρίδα.

Όμως ξέρουμε ότι δεν φτάνει να ενωθεί ο λαός. Θέλουμε τον Λαό ενεργητικό γνώστη της αλήθειας. Ένα λαό υπεύθυνο που μόνο έτσι μπορεί να δώσει στην ενότητα τον χαρακτήρα της πίστης, του πείσματος, της αποφασιστικότητας και του θάρρους. Μαζί με τη βεβαιότητα όχι μόνο της τελικής νίκης αλλά και του τι θα πρέπει να γίνει μετά τη νίκη, ώστε η Πατρίδα να είναι ελεύθερη, ακέραιη και δυνατή και ο λαός ελεύθερος και ικανός να χτίσει όπως αυτός θέλει το ίδιο του το μέλλον.

Πρέπει να υπενθυμίσουμε εδώ, ότι μόνο ο Λαός μπορεί να γράψει ιστορία. Εκατομμύρια Έλληνες, που όλοι μαζί κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, εμφορούμενοι από τα ίδια ιδανικά, γίνονται αυτομάτως δύναμη ιστορική. Που σημαίνει ότι τότε όλα αλλάζουν. Πρώτα και κύρια αλλάζει η ψυχολογία του ίδιου του Λαού, που από Λαός αβέβαιος και φοβισμένος γίνεται Λαός βέβαιος και αποφασισμένος. Λαός νικητής. Αλλάζει ακόμα και η στάση των εχθρών και των φίλων του απέναντί του. Γιατί όλοι υπολογίζουν και σέβονται έναν Όρθιο Λαό. Όπως είπα και στα Προπύλαια, όταν δύο εκατομμύρια Έλληνες φυσήξουν προς την ίδια κατεύθυνση, τότε θα σαρωθούν η Ξένη Εξάρτηση και το Σύστημα Εξουσίας. Και τότε ακόμα είναι βέβαιο ότι θα έρθουν να ενωθούν μαζί του τα ένοπλα τμήματα του ελληνικού λαού, ο Στρατός, η Αστυνομία, γιατί σήμερα δεν είναι όπως χτες, που υπήρξαν τυφλά όργανα της Αντίδρασης. Σήμερα στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν διαφοροποιηθεί.

Θα πρέπει όμως και μεις να φροντίσουμε να καταλάβουν ότι είμαστε μια δύναμη που πάνω απ’ όλα αγαπά την Ελλάδα. Μια δύναμη έτοιμη να θυσιαστεί για την Ελλάδα. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι ο χαρακτήρας της πάλης είναι σήμερα πατριωτικός. Και επομένως το μόνο κριτήριο που μετρά για μας είναι η αγάπη και η αφοσίωση στον Λαό και την Πατρίδα, πάνω από διαχωριστικές γραμμές και αντιπαλότητες. Ο αγώνας μας είναι δημοκρατικός, απελευθερωτικός, πατριωτικός και ριζοσπαστικός, είναι επαναστατικός, βασισμένος μόνο στη δύναμη του ενωμένου Λαού, δηλαδή ειρηνικός.


Συνοπτικά αγωνιζόμαστε:
1. Για να απαλλαγούμε από το Μνημόνιο-Τρόικα-ΔΝΤ.
2. Να χαρακτηρίσουμε άκυρες όλες τις Δεσμευτικές Συμβάσεις, Συμφωνίες που υπέγραψε η Κυβέρνηση του Μνημονίου.
3. Να απαλλαγούμε οριστικά και τελεσίδικα από τα χρέη και τους τόκους.
4. Να απαιτήσουμε τις πολεμικές επανορθώσεις από την Γερμανία.
5. Να συνάψουμε Δάνεια και επικερδείς Συμφωνίες με τρίτες χώρες.
6. Να διεκδικήσουμε το Status της Ουδετερότητας με την καθιέρωση ισότιμων σχέσεων με όλες τις χώρες του κόσμου. Και με επιδίωξη να μη διαταραχθεί η θέση μας στην Ευρώπη. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, το Status της Ουδετερότητας οδηγεί σε αναθεώρηση των σχέσεών μας. Τέλος οι διεθνείς εγγυήσεις που θα συνοδεύουν την Ουδετερότητα της χώρας, μάς απαλλάσσουν από τα βάρη των εξοπλισμών.
7. Να επιβάλουμε τα Κυριαρχικά μας Δικαιώματα στους τομείς των διεθνών σχέσεων και της Άμυνας της χώρας.
8. Να αξιοποιήσουμε τον ορυκτό και υποθαλάσσιο πλούτο της χώρας ξεκινώντας με την ΑΟΖ (την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη).
9. Να αναθεωρήσουμε τον Συνταγματικό μας χάρτη με νέους θεσμούς, που να εξασφαλίζουν το πολίτευμα της γνήσιας-πραγματικής και άμεσης Δημοκρατίας.
10. Να εφαρμόσουμε ένα Νέο Πρόγραμμα Οικουμενικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Ανόρθωσης, Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης και Πολιτιστικής Αναγέννησης με στόχο την ραγδαία άνοδο του οικονομικού, κοινωνικού, μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του ελληνικού λαού με την παράλληλη ανάδειξη του κύρους της χώρας στο διεθνή χώρο.


            Αυτή είναι η Πρότασή μας για ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης που θα προτείνουμε σε όλες τις παράλληλες με μας Κινήσεις, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα κοινό Αντιμνημονιακό Μέτωπο Ανεξάρτητων Κινήσεων, που να διεκδικήσει άμεσα την Κυβερνητική Εξουσία. Και σας καλούμε να το στηρίξετε με την ισχύ και το κύρος της δυναμικής παρουσίας σας. Πιστεύω ακράδαντα ότι η θέλησή του Λαού και μόνο, είναι ικανή να γράψει ιστορία.

            Πριν λίγες μέρες όλοι μας παρακολουθήσαμε την τραγική φαρσοκωμωδία με πρωταγωνιστές τον Πρωθυπουργό και τον αρχηγό της Αντιπολίτευσης και με ντεκόρ τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είδαμε στιγμές μιας απόλυτης κατάρρευσης, απελπισίας και πρωτοφανούς ομολογίας της αποτυχίας ενός πρωθυπουργού, ο οποίος παραιτείται δημόσια και αμέσως ανακαλεί χωρίς ντροπή τα όσα είπε για να καταλήξει στο τέχνασμα του κυβερνητικού ανασχηματισμού. Άλλαξε ο Μανωλιός, έβαλε τα ρούχα του αλλοιώς, όπως λέει ο λαός μας. Κι όλα αυτά γιατί έχει πάνω απ’ το κεφάλι του τα Αφεντικά των Βρυξελλών που του φωνάζουν «Θέλουμε συναίνεση, γιατί πιστεύουμε ότι τα δύο κόμματα της εξουσίας μαζί, θα μπορέσετε ευκολότερα να ολοκληρώσετε τα αντιλαϊκά μέτρα και να πουλήσετε τον πλούτο της χώρας για να μας ξοφλήσετε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Άλλο αν εμείς με τα δάνεια που δήθεν δίνουμε για το καλό του λαού σας, φορτώνουμε κι εσάς και τις επόμενες γενιές με νέα δυσβάσταχτα χρέη, ενώ στο μεταξύ το μεγαλύτερο μέρος από αυτά που σας δίνουμε, ξαναγυρίζει στα ταμεία μας ξοφλώντας τα παλαιότερα χρέη σας».

            Όπως το έχω ξαναπεί, μας έχουν βάλει στο μαγγανοπήγαδο, όπως βάζουν τα μουλάρια, που γυρίζουν χωρίς σταματημό γύρω-γύρω έως ότου σωριαστούν από την αδυναμία. Αυτό είναι το μόνο που έχει «δικαίωμα» να κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Να μετατρέψει έναν ολόκληρο λαό σε μουλάρι που γυρίζει ασταμάτητα γύρω από το απύθμενο πηγάδι του χρέους και τρέχει όλο και πιο γρήγορα έως ότου καταρρεύσει.

            Ποιος όμως υπήρξε ο μεγάλος πρωταγωνιστής σ’ αυτή τη μέρα του απόλυτου πανικού, όχι μόνο της εξουσίας αλλά και όλου του συστήματος εξουσίας; Το φάσμα της απειλητικής παρουσίας των εκατοντάδων χιλιάδων αγανακτισμένων πολιτών. Ο μεγάλος ελληνικός λαός. Εσείς, εμείς κι όσοι είναι έτοιμοι να ξεσπάσουν. Είμαστε το 70% του λαού, θυμωμένοι, ζαλισμένοι, απελπισμένοι, αμήχανοι, πολιορκημένοι από τα προβλήματα που κάθε μέρα μας σφίγγουν όλο και πιο πολύ. Και το πιο σπουδαίο, χωρίς να βλέπουμε διέξοδο, λύση από πουθενά. Όσους ψηφίσαμε, τους χάσαμε πίσω από τα τείχη της εξουσίας. Γιατί όλοι, θέλουν δε θέλουν, έχουν γίνει πιόνια στη μεγάλη σκακιέρα των κυριαρχικών διεθνών δυνάμεων, που παίζουν καθημερινά κορώνα-γράμματα τις ζωές των απλών ανθρώπων στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο.

            Όταν την 1η Δεκεμβρίου του 2010 ξεκινήσαμε την Κίνησή μας, πολύ λίγοι γνώριζαν τι μας περιμένει. Ξέραμε πάνω-κάτω για το Μνημόνιο, την Τρόικα και το ΔΝΤ. Όμως εμείς φροντίσαμε να διαβάσουμε πίσω από τις επτασφράγιστες σελίδες της Σύμβασης που υπέγραψε μόνος ο Παπακωνσταντίνου και φρίξαμε. Με μια και μόνο υπογραφή υποχρεωθήκαμε να υποθηκεύσουμε για χάρη των δανειστών μας την Εθνική μας Ακεραιότητα και ένα μέρος του Εθνικού μας πλούτου. Τώρα με το Δεύτερο Μνημόνιο όχι μόνο υποθηκεύουμε το σύνολο του πλούτου της χώρας αλλά και δεχόμαστε αυτές τις αγοραπωλησίες να τις κάνουν οι ξένοι, ώστε οι εισπράξεις για την πώληση λ.χ της Εγνατίας οδού να πάνε κατ’ ευθείαν στους δανειστές μας. Δηλαδή σε λίγο θα παρακολουθούμε τους ξένους να πουλούν, να εισπράττουν και να στέλνουν τα χρήματα κατ’ ευθείαν στις Τράπεζες των δανειστών μας καθώς θα ξεπουλούν πότε ένα λιμάνι, πότε ένα αεροδρόμιο, μια υποθαλάσσια εξόρυξη πετρελαίου ή άλλη υπόγεια εξόρυξη ορυκτού πλούτου. ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ έχουν ήδη πουληθεί και θα μείνουν τα Μνημεία, Δελφοί-Ολυμπία-Ακρόπολη σαν είδη σε τιμές ευκαιρίας.

            Κι όλα αυτά γιατί; Για να μας σώσουν!

Φέτος δανείστηκαν 60 δισ. Πού πήγαν; Μας λένε πως τα μισά τα έδωσαν στη Νάουσα και γι’ αυτό αποφασίσαμε να ρθούμε κοντά σας, να δούμε με τα μάτια μας να τρώτε με χρυσά πηρούνια. Έγιναν, μάθαμε, νέα Εργοστάσια. Όχι ένα αλλά δύο Νοσοκομεία. Νέες καλλιέργειες και νέες αγορές με ψηλές τιμές άνοιξαν για σας. Έτσι μας λένε πως η ευτυχία τρέχει απ’ τα μπατζάκια σας…
            Τα υπόλοιπα τριάντα δισ. νομίζω πως πήγαν κατά Πρέβεζα μεριά. Μας κοροϊδεύουν. Όσα μας δίνουν, τα παίρνουν πίσω για τα παλιά μας χρέη. Που δεκαπλασιάστηκαν με τους τόκους και τα πανωτόκια.

            Για να δείτε τι γδάρτες είναι οι αξιοσέβαστοι δανειστές μας, έμαθα ότι ένα χρέος του 1985 ύψους 1 δισ. δολλαρίων, εξοφλήθηκε φέτος! Πόσα πληρώσαμε για να ξοφλήσουμε αυτό το 1 δισ.;  54 δισ. Ευρώ! Τέτοια κοροϊδία, αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι δεν έχει γίνει ως τώρα ούτε σε χώρα της Αφρικής.

            Σε μια προσπάθεια να αλλάξουν το σκηνικό, αντί για την περιβόητη συναίνεση των 3 ωρών που παρακολουθήσαμε από τις τηλεοράσεις, ο ταχυδακτυλουργός Γιώργος Παπανδρέου μας έβγαλε από το καπέλο του το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τους θανάσιμους αντιπάλους του με επί κεφαλής τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Του πρόσφερε βέβαια την ηλεκτρική καρέκλα του Υπουργού των Οικονομικών. Κι αυτός, αν και έξυπνος άνθρωπος, τη δέχθηκε με χαρά και συγκίνηση. Απόδειξη, φίλοι μου, ότι για τους επαγγελματίες πολιτικούς, πάνω απ’ όλα, ακόμα και από το προσωπικό τους συμφέρον, βρίσκεται η καρέκλα. «Δώστε μου σας παρακαλώ μια καρέκλα και ας είναι και η ηλεκτρική». Ποιος θα καταβροχθίσει τελικά τον άτυχο Βαγγέλη; Σε πολύ λίγο διάστημα θα το ξέρουμε. Γιατί όσο περνά ο καιρός, τόσο θυμώνει ο Λαός. Είπαμε, «ειρηνικά». Είπαμε, «μαλακά». Είπαμε, «φρόνιμα». Έχετε όμως δει ποτέ πλήθος απελπισμένων; Ένα κοπάδι ανθρώπων χωρίς ηγεσία και ηγέτες, όταν ξεσηκωθεί γιατί τα μάτια του θα έχουν γίνει κόκκινα από΄την αδικία και τον πόνο;

            Χωρίς υπερβολή πιστεύω ότι όλα κρέμονται από μια κλωστή… Σας βλέπω έναν-έναν. Γνωρίζω ότι για να έλθετε να μ’ ακούσετε, ξέρετε εκ των προτέρων αυτά που θα σας πω. Γιατί; Γιατί μπορώ να δω μετά στο βάθος της ψυχής και της σκέψης σας. Θα σας ρωτώ και πείτε μου αν έχω λάθος. Απαντήστε με ένα «ναι». Είστε αγανακτισμένοι; Θυμωμένοι; Απελπισμένοι; Πιστεύετε ότι όλοι σας ξεγελάσανε; Ψάχνετε να βρείτε λύση; Ξέρετε με τι μοιάζει ο καθένας σας; Με ένα βαρέλι μπαρούτι. Σκεφτείτε τι θα γίνει αν πάρουν φωτιά 5 εκατομμύρια βαρέλια. Γι’ αυτό αγαπητοί κύριοι της εξουσίας, δεν πρέπει να υποτιμάτε τον Λαό, γιατί παίζετε με τη φωτιά.

Και τώρα από το «ναι», ας πάμε στο «όχι». Πιστεύετε ότι η σημερινή εξουσία, τα Μνημόνια και οι Τρόικες, οι Παπανδρέου και οι Βενιζέλοι θα σας δώσουν λύση; Εδώ φωνάζουμε «ΟΧΙ». Όχι φίλοι μου, το Σύστημα δεν μπορεί να δώσει λύση. Είναι πιασμένο όπως η μύγα στον ιστό της αράχνης και όσο κουνιέται, τόσο η αράχνη το τυλίγει πιο σφιχτά, για να το καταβροχθίσει με την ησυχία της.
Εμείς φίλοι μου είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που μείναμε ηθελημένα έξω από το Σύστημα, γιατί πιστεύουμε ότι το Σύστημα Εξουσίας έχει σαπίσει και γι’ αυτό θα πρέπει να το γκρεμίσουμε από τα θεμέλιά του και πάνω του να χτίσουμε τη Νέα Ελλάδα. Μόνο έτσι θα δώσουμε την τελειωτική λύση στο εθνικό μας πρόβλημα. Το πιστεύουμε, το θέλουμε και στο τέλος θα πετύχουμε να επιβάλουμε την Εθνική Ανεξαρτησία, την Παλλαϊκή Εξουσία και την Πατριωτική Αναγέννηση. Ορισμένοι από μας παλεύουμε από το 1940 ως σήμερα γι’ αυτά τα ιδανικά. Πολεμήσαμε με το όπλο στο χέρι. Πολεμήσαμε μέσα από τη σκληρή παρανομία. Στα ξερονήσια. Στο Μακρονήσι. Στις φυλακές, στις Εξορίες, στην Ασφάλεια. Και μετά στην Ασφάλεια ξανά και στα μπουντρούμια, στις εξορίες και στα στρατόπεδα της Χούντας. Χωρίς ανάσα. Χωρίς αναπαμό. Δεν το βάλαμε κάτω. Είπαμε, πρώτα θα δούμε να πραγματοποιείται το Όραμά μας και ύστερα θα πεθάνουμε.

Τελειώνοντας θέλω να κάνω ένα κάλεσμα από την ιστορική σας πόλη: Κύριοι της Πολιτικής Εξουσίας, επειδή πολύς λόγος γίνεται τελευταία για συναίνεση και για εθνική συνεργασία, αν πραγματικά θέλετε εθνική ενότητα, αυτό δεν γίνεται μέσα στη Βουλή. Δεν σας βγαίνουν τα κουκιά. Η πραγματική πλειοψηφία βρίσκεται έξω από τη Βουλή. Μόνο μαζί μας μπορεί να πραγματοποιηθεί εθνική ενότητα.
Εσείς μέσα από τη Βουλή κι εμείς έξω από τη Βουλή, αρχίζοντας από την Πλατεία Συντάγματος και φτάνοντας ως τη Νάουσα και όλες τις πλατείες της Ελλάδας. Όλοι μαζί να σχηματίσουμε μια χαλύβδινη πανστρατιά από 10 εκατομμύρια πατριώτες (βάζω μέσα και τα μωρά). Μια στρατιά αήττητη. Τη Στρατιά των Υπερήφανων και ελεύθερων Ελλήνων. Και τότε, όλοι μαζί θα αποφασίσουμε, θα πούμε και θα πραγματοποιήσουμε. Όλοι μαζί για τη μοναδική σωτηρία της κοινής μας πατρίδας.

- Να φύγουν οι ξένοι. Να φύγει η Τρόικα.
- Η Ελλάδα δεν χρωστάει τίποτα. Και δεν πληρώνει τίποτα.
- Μπορούμε να βρούμε δάνεια με επιτόκιο ακόμα και 1% για να σταθούμε
    στα πόδια μας
            - Θέλουμε να είμαστε φίλοι με όλους. Δυτικούς, Ανατολικούς,
                Βόρειους και Νότιους.
            - Θέλουμε να μας αφήσετε ήσυχους.
            - Είμαστε εργατικοί, αγαπάμε τη γη και τη θάλασσά μας.
            - Έχουμε πλούτο γύρω μας και μέσα μας.
            - Είμαστε λαός της Ειρήνης, της Αγάπης, της Ζωής, του Έρωτα, του Κρασιού,
               του Γλεντιού, που ζει με το Τραγούδι και τον Χορό.
            - Που δημιουργεί μέσα απ’ τους αιώνες έναν ανυπέρβλητο πλούτο πνεύματος
               και ομορφιάς.
Πιστεύω ακράδαντα ότι όταν αυτός ο λαός πει μέσα του «Μπορώ» και το πιστέψει βαθειά, είναι ικανός να μετακινήσει βουνά.

            Ελάτε λοιπόν όλοι μαζί πιασμένοι χέρι με χέρι να βροντοφωνάξουμε «ΜΠΟΡΟΥΜΕ!»
            Και μην ξεχνάμε ότι από το 1821 η έρμη η Ελλάδα περιμένει να ακούσει από τα παιδιά της αυτή τη λέξη:  ΜΠΟΡΩ !

[Ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στην πλατεία Καρατάσου της Νάουσας
 Κυριακή 26 Ιουνίου 2011]