Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

31 Δεκεμβρίου 2016

ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ!!!!!!ΚΑΛΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ 1960-1965
------
Το 1960-65 πραγματι ητο η ΧΡΥΣΗ ΕΠΟΧΗ, Ναι δεν υπήρχε ο κομμουνιστικός κίνδυνος και οι 70 τόσοι φόνοι τῆς Μεταπολιτεύσεως (μόνον εδώ στην γωνία του σπιτιού μου δύο: Μπακογιάννης, Βρανόπουλος)! Δεν υπήρχαν οι «Ἁντιεξουσιαστές» που καίνε και διαγουμίζουν την ζωή μας! Κάθε χρονιά ήταν και καλύτερη, πήραμε το βραβείο διά την οικονομική ανάπττυξη από τον ΟΟΣΑ! Μόνον φτώχεια δεν υπήρχε! Ο πατέρας μου ητο δημόσιος υπάλληλος και με εκείνον τον μισθό ζήσαμε καλά και πήραμε και σπίτι! Και ΚΥΡΙΩΣ η κοινωνία μας είχε ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΟΜΟΙΟΓΕΝΕΙΑ, ούτε Νεγρίδες , ούτε ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ έποικοι, ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΝ να φαντασθής τότε τον Νόμο της Ιθαγένειας!
Παν. Μαρίνης
-------

16 Νοεμβρίου 2016

Παν. Μαρίνης : ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΟΜΠΑΜΑ

Παν. Μαρίνης
ΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ κ. ΟΜΠΑΜΑ
----


Στὴν Ἀμερικὴν ἡ κάθε εἴδους κριτικὴ διὰ τὰ πεπραγμένα τῶν Προέδρων εἶναι συνήθης καὶ ἐθιμικὴ καὶ ἀπὸ αὐτὴν δὲν διέφυγε οὐδεὶς πρόεδρος! Νομίζεις ὅτι σκοπὸς τῶν ΜΜΕ εἶναι νὰ καταβροχθίζουν τὸν Πρόεδρον!  Καθημερινὴν κριτικὴν ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους σκώματα ἀντιμετώπισαν οἱ Μπούς, ὁ Κλίντον, ὁ Τζίμμυ Κάρτερ καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι! Τώρα ὅλοι ὁμοῦ ἐπιτίθενται ὡς ὕαινες νὰ κατασπαράξουν τὸν Ντόναλντ Τράμπ, ὅλα τοὺς ἐνοχλοῦν, ἀπὸ τὰς ἰδέας του ἕως τὸ πρόσωπόν του καὶ τὸ χρῶμα καὶ τὸ κτένισμα τῆς κόμης του! Βεβαίως, ἡ ζωή τους μπαίνει στὸ μικροσκόπιον, συχνάκις κατὰ τρόπον ἀνάξιον καὶ μικρολογικόν! Ὅμως, τὸ ἀντίθετον συμβαίνει μὲ τὸν κ. Ὀμπάμα καὶ τὴν σύζυγόν του! Ἡ ζωή τους ἕως τὴν ἀνάρρησιν στὸν Λευκὸν οἶκον παραμένει τελείως σκοτεινὴ καὶ παντελῶς ἄγνωστος, οὐδεὶς δὲ ἔχει διάθεσιν νὰ τὴν ἐρευνήσῃ! Ἡ σιωπὴ διὰ τὸ παρελθόν τους λαμβάνει τὴν διάστασιν ἀφ᾽ἑνὸς σκανδάλου καθὼς ἔχουν ἐξαφανισθῆ ἀκόμη καὶ τὰ πρακτικὰ τῆς Βουλῆς τοῦ Ὀχάϊο μὲ τὶς ὁμιλίες του ὅτε ἦτο ἐκεῖ βουλευτής, καὶ ἀφ᾽ἑτέρου ἀξιοπεριέργου καθὼς δὲν ἔχει δημοσιευθεῖ οὐδεμία φωτογραφία ἀπὸ τὴν ζωὴν τοῦ ζευγαριοῦ καὶ τῶν παιδιῶν τους στὴν μικρὴν ἡλικίαν τους! Τὸ ἀντίθετον συνέβη μὲ ὅλους τοὺς προέδρους καὶ τώρα μὲ τὸν Ντόναλντ Τράμπ, ὅπου λεπτομερῶς τὰ ΜΜΕ ἀναλύουν κάθε ἡμέραν τοῦ προτέρου βίου των! Ὡς ἐνθυμεῖσθε τὸ πρῶτον ποὺ ἐμάθαμε διὰ τὸν Μπὶλ Κλίντον ἦτο τὸ ἀνάγνωσμα τῶν νεανικῶν του χρόνων! Ὅταν δὲ οἱ πρόεδροι ἀναλαμβάνουν τὸ ἀξίωμά των τότε ἡ καθημερινὴ κάθε εἴδους κριτικὴ ἀποτελεῖ τὸ περιεχόμενον τῶν ἐφημερίδων! Ἐξαίρεσις καὶ ἐδῶ τὰ πεπραγμένα τοῦ κ. Ὀμπάμα τὰ ὁποῖα προσεγγίζονται μὲ πολλὴν προσοχὴν καὶ ἀντιμετωπίζονται ἀποκλειστικῶς μὲ ἀηδιαστικοὺς δουλικοὺς ἐπαίνους ἀνταξίους τοῦ χειρίστου τυραννικοῦ καθεστῶτος! Τοιαύτη εἶναι ἡ στάσις ὄχι μόνον τῶν ἀμερικανικῶν ΜΜΕ ἀλλὰ καὶ αὐτῶν ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης καὶ ἀφορμὴν διὰ τὸ παρὸν σημείωμά μας λαμβάνομε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ἐμετικοὺς ἐπαίνους διὰ τὸν κ. Ὀμπάμα ἀπὸ τὴν πρωϊνὴν ραδιοφωνικὴν ἐκπομπὴν τῆς ΕΡΤ!
Ὁ κολοφὼν τῆς δουλικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ κ. Ὀμπάμα ἀπὸ ὅλον τὸν Δυτικὸν κόσμον ἦτο ἡ ἀπονομὴ εἰς αυτὸν προτοῦ ἀναλάβει τὸ ἀξίωμά του τοῦ Νόμπελ Εἰρήνης! Ἀπονομὴ ἡ ὁποία ἐξηυτέλισε τὴν ἰδίαν τὴν ὔπαρξιν τοῦ βραβείου καὶ ἐνεθύμισε ἐποχὰς ἐσχάτης παρακμῆς! Συναφῶς, ὑπῆρξε καλὸς Πρόεδρος ὁ κ. Ὀμπάμα; Καλὸς διὰ τὴν Εἰρήνην ἢ καλὸς διὰ τὰ συμφέροντα των ΗΠΑ καὶ τῆς Δύσεως; Ἡ ἀπάντησις εἶναι σαφής: Διέλυσε ὁτιδήποτε παρέμενε εἰρηνικὸν στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴν καὶ ὁτιδήποτε ἦτο προοδευτικὸν-φιλοδυτικόν! Ἐδημιούργησε μὲ πράκτορες καὶ χρῆμα καὶ τελικῶς μὲ τὴν γυμνὴν βίαν τὴν Ἀραβικὴν Ἄνοιξιν χωρὶς νὰ ἔχῃ κἂν πρόγραμμα διὰ τὴν ἐπομένην ἡμέραν! ''Κάναμε λάθος'' εἶπε ἡ κ. Χίλαρυ πρὸ μερικῶν ἡμερῶν: Ὄχι!  ''Κάναμε λάθος'' δικαιούμεθα νὰ τὸ εἰποῦμε ὅταν εἰχαμε σχέδιον καὶ πρόγραμμα τὸ ὀποῖον δὲν εὐοδώθη εἰς τὴν πρᾶξιν! Ὅταν δὲν υπῆρχε οὐδὲν σχέδιον; Στὴν Τυνησίαν ἐκρήμνισαν τὸ καθεστὼς Μπὲν Ἀλῆ τὸ ἄριστον ὅλου τοῦ μωαμεθανικοῦ κόσμου χωρὶς πρόνοιαν τοῦ τί θὰ ἐπακολουθήσῃ μὲ ἀποτἐλεσμα νὰ ἐγκατασταθῇ τὸ πλέον ἀχρεῖον ἀπὸ ὅλα τὰ παγκοσμίως ὑπάρχοντα μωαμεθανικὰ κόμματα! Στὴν Λιβύην ἀνέτρεψαν τὴν δικτατορίαν Καντάφι καὶ ἔφεραν τὸ ἀπόλυτον χάος! Ἡ χώρα ἐγύρισε στὴν λιθίνην ἐποχήν! Στὴν Αἴγυπτον ἀνέτρεψαν τὸ ἐπίσης ἄριστον καὶ φιλοδυτικὸν καθεστὼς Μουμπάρακ καὶ ἔφεραν (δὲν ἔφεραν, μόνα τους ἐξηλίχθησαν τὰ πράγματα) τὴν Μωαμεθανικὴν Ἀδελφότητα καὶ μετὰ τὴν στρατιωτικὴν δικτατορίαν! Στὴν Συρίαν μὲ μανίαν ἠθέλησαν καὶ θέλουν νὰ ἐξοντώσουν τὸ κοσμικὸν προοδευτικὸν καθεστὼς τοῦ κόμματος Μπάαθ ὑπὲρ τῶν φανατικῶν καὶ θρησκολήπτων Σουννιτῶν τῆς Χόμς-Χάμας ποὺ τοὺς ἔχουν βαπτίσει ''μετριοπαθής ἀντιπολίτευσις''! Στὸ Ἰρὰκ, Ἀφγανιστὰν πάλιν ἠκολουθήθη πολιτικὴ χωρὶς πρόγραμμα ὥστε ἐδημιουργήθη καὶ ἐθέριεψε τὸ ISIS. Ἀπὸ ὅλην αὐτὴν τὴν δρᾶσιν τῶν Ὀμπάμα-Κλίντον ΔΕΝ ωφελήθηκε οὔτε ἡ Εἰρήνην κι οὔτε τὰ συμφέροντα των ΗΠΑ καὶ τῆς Δύσεως κι οὔτε φυσικὰ οἱ ἴδιοι οἱ δύσμοιροι αὐτοὶ λαοί! Τώρα, λέγομε, νὰ τοῦ ἀπονεμηθῇ τὸ  Νόμπελ Εἰρήνης! Σὲ σεμνὴ τελετὴ ἐπὶ τῶν ἐρειπίων τῆς Ἐγγὺς-Μέσης Ἀνατολῆς! Ὁ κ. Ὀμπάμα ὑπῆρξε ὅθεν ὁ κατ᾽ἐξοχὴν ἀποτυχὼν Πρόεδρος, ὁπότε πρὸς τί οἱ ἔπαινοι;
Πιστεύομε ὅτι τελικῶς ὑπάρχει ἕνα στοιχεῖον ποὺ δικαιολογεῖ τὴν δουλικὴν συμπεριφορὰν καὶ τοὺς ἐπαίνους! Ὁ κ. Ὀμπάμα ἀποτελεῖ τὸ πρότυπον τοῦ νέου Δυτικοῦ ἀνθρώπου ποὺ θέλουν οἱ Κοσμοεξουσιαστές: Βιολογικὸν ὑβρίδιον, Νεγρίδης μὲ ἐκφυλισμένο Λευκό, Μωαμεθανὸς ἐκ Μωαμεθανοῦ πατρός! Τουτέστιν ὁ ΤΕΛΕΙΟΣ νέος ἄνθρωπος! Τὸ ἰδεῶδες τοῦ προγράμματος δυσγονικῆς ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐπιβάλλουν οἱ Σκανδιναυΐκὲς χῶρες!

9 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΝΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΙ, ΦΟΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ:
ΝΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΙ, ΦΟΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ!!
--τὸ κύριον ζήτημα--
-------Μάλιστα διὰ πρώτη φορὰ ἡ λευκὴ ἐργατικὴ τάξις τῆς Ἀμερικῆς ἀνεγνώρισε τὴν ὕπαρξίν της καὶ ἐψήφισε ὡς μειονότης! Ἕως τὰ τώρα ἡ ἐκκωφαντικὴ καὶ κακοήθης διδασκαλία καὶ προπαγάνδα τῶν νικητῶν τοῦ πολέμου διεμόρφωσε μίαν ἀξιοπερίεργον ψυχικὴν κατάστασιν στὴν Εὐρώπην καὶ στὶς ὑπερπόντιες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ΗΠΑ, Καναδᾶς, Αὐστραλία κλπ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΩΤΗ:
Συμφώνως πρὸς αὐτὴν ὅλοι οἱ λαοὶ πλὴν τῶν Εὐρωπαίων διαθέτουν ράτσα, ἔθνος, κουλτούρα, γῆ καὶ σύνορα. Εδονεῖτο ἀπὸ διαδηλώσεις ἡ Εὐρώπη ἐπὶ δεκαετίας ὑπὲρ αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων τῶν τριτοκοσμικῶν! Διαδηλώσεις: τί δουλειά ἔχουν οἱ Ὁλλανδοὶ στὴν Νότιο Ἀφρική; Νὰ τοὺς σφάξουμε! [οἱ ἀγράμματες αὐτὲς γενεές τῶν Εὐρωπαίων δὲν γνωρίζουν καὶ ἱστορία, ὅτι οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς εἶναι οἱ Ὁλλανδοὶ καὶ κατόπιν κατέφθασαν οἱ ἐπιδρομεῖς Καφρῖδες καὶ Ζουλοῦ!] Ναί! Τί δουλειὰ ἔχουν οἱ Ἕλληνες στὴν Αἴγυπτο; Ὁ Νάσερ δὲν ἤθελε νὰ βλέπῃ Ἕλληνες κι οἱ Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος τὸν χειροκροτοῦσαν [πιὸ ἀγράμματες αὐτὲς οἱ γενεές τῶν Ἑλλήνων δὲν ἐγνώριζαν ὅτι οἱ  Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου ἐγκατεστάθησαν προσκληθέντες ἀπὸ τὸν Φαραὼ Ψαμμίτυχο, 1.500 ἔτη προτοῦ στρογγυλοκαθήσουν οἱ κατακτητὲς Ἄραβες!] Πολὺ ρατσιστὲς οἱ τριτοκοσμικοί, δὲν θέλουν νὰ βλέπουν Ἕλληνες στὴν γειτονιά τους, κι ἔτσι εἶναι τὸ σωστὸ μᾶς ἔλεγαν καὶ μᾶς λέγουν σὲ ὅλους τοὺς τόνους οἱ προοδευτικοὶ ἀριστεροὶ ὀπαδοὶ τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ! Ρατσιστὲς μεγάλοι οἱ τριτοκοσμικοί, καὶ θέλουν τὴν γῆ ἰδική τους καὶ ἔχουν καὶ κουλτούρα δική τους καὶ διόλου δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ βλέπουν τὴν εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα! Καὶ οὕτως εἶναι τὸ σωστὸ διεκήρυξαν οἱ 121 Γάλλοι διανοούμενοι ποὺ στὴν γνωστὴν διακήρυξίν των ἀπεφαίνοντο ὅτι ὅποιος Ἀλγερινὸς φονεύει ἔναν Γάλλο δὲν κάνει ἁπλῶς ἕνα καλό, ἀλλὰ δύο καλά!!
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ:
Οἱ Εὐρωπαῖοι ΔΕΝ διαθέτουν ράτσα, ἔθνος, κουλτούρα, γῆ καὶ σύνορα! Ὅπως λέγει σήμερον ἡ κυβέρνησις τῆς Σουηδίας, ὅταν κάνει αἴτησιν διὰ μίαν θέσιν ἐργασίας ἕνας Σομαλὸς κι ἕνας Σουηδὸς πρέπει νὰ προτιμηθῇ ὁ  Σομαλὸς διότι αὐτὸς ἔχει καταγωγή, ράτσα, ἔθνος καὶ κουλτούρα, πράγματα πολὺ σημαντικὰ ποὺ διαπλάθουν σωστὰ τὸν ἄνθρωπο, ἐνῷ αὐτὰ τὰ στερεῖται Ὁ Σουηδός!! Ὁλλανδοὶ δικαστὲς δικάζουν διὰ πολλοστὴν φορὰν τὸν κ. Βίλντερς διότι εἶναι ρατσιστὴς διότι «διακρίνει μεταξὺ τῶν Μαροκινῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν ἐντοπίων Ὁλλανδῶν»!! Στὴν Ἀμερικὴ τὰ πλέον δολοφονικὰ κινήματα τοῦ Νεγρικοῦ ρατσισμοῦ ὅπως οἱ Μαῦροι Πάνθηρες καὶ τώρα τὸ Black lives matter γίνονται δεκτὰ μὲ καθολικὲς ἐπευφημίες, ὅπως ἡ ὑπὲρ ρατσιστικὴ καὶ τρομοκρατικὴ Μωαμεθανικὴ CAIR ποὺ πράγματι διαφεντεύει τὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ! Ὅμως κάθε ὀργάνωσις Λευκῶν ἢ ἡ ἀπλῆ ὁμολογία ὅτι ἠ ράτσα τῶν Λευκῶν εἶναι ἀνώτερη καταδικάζεται καὶ διώκεται ὡς ἐγκληματική, Κου Κουξ Κλάν [ἡ ἀντίστασις τῶν Λευκῶν στὴν Νεγρικὴ τρομοκρατία ποὺ ἐδημιούργησαν καὶ ἐπέβαλαν οἱ νικηταὶ Βόρειοι] κι ἄλλα χειρότερα! Οἱ μορφωμένοι στὰ πανεπιστήμια Λευκοὶ τὰ πιστεύουν ὅλα αὐτά! Τὰ ἀμερικανικὰ πανεπιστήμια εἶναι ὅμοια τὰ ἑλληνικά, λίγο ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν γνῶσιν καὶ ἔχουν ὡς κύριον σκοπὸν τὴν πλύσιν ἐγκεφάλου τῶν ἀφελῶν ἄβγαλτων Λευκῶν νέων στὶς ἀρχὲς τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ! Οὕτως οἱ μορφωμένοι στὰ πανεπιστήμια Λευκοὶ ὄντες ἀπολύτως ἀντιρατσιστὲς καὶ πεπεισμένοι ὅτιν ὅλα τὰ κακὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν κατώτερη καὶ ἐγκληματικὴ Λευκὴ ράτσα ἐψήφισαν μαζικῶς τὸν κ. Ὀμπάμα διότι ἦτο μουλάτος καὶ Μωαμεθανός, ὁ τέλειος συνδυασμὸς ποὺ τὸν ἀνεδείκνυε ὡς λυτρωτὴ τῆς Ἀμερικῆς ἀπὸ τοὺς κακοήθεις Λευκοὺς WASP!!
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ…
ὅτι ἡ δευτέρα διδασκαλία ἔρχεται εἰς δεινὴν ἀντίφασιν πρὸς τὴν πρώτην ἀλλὰ καθὼς ἡ Μεταπολεμικὴ Ἐξουσία βγάζει προγραμματικῶς ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἄλογα καὶ παράλογα ἀνιμάλια, διόλου δὲν τὴν ἐνοχλεῖ ἡ ἀντίφασις, ἀφοῦ κανἐνα ἀνιμάλιο δὲν θὰ τὴν ἐντοπίση!
ΟΠΟΤΕ ΧΘΕΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΤΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ:
Βλέπετε τὸν ἐκλογικὸν χάρτην! Οἱ μορφωμένοι καλῶς ἔχοντες Λευκοὶ τῶν πλουσίων περιοχῶν τῶν δύο Ἀκτῶν, πίστοι στὴν πλύσι ἐγκεφάλου τους ἐψήφισαν κατὰ τὰς ἐπιταγὰς τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ τὸν κακοήθη προπαγανδιστὴν καὶ ἐφαρμοστήν του, τὸ ὁλοὲν καὶ Μαρξιστικώτερον Δημοκρατικὸν κόμμα!!
Ὅμως, ἡ λευκὴ ἐργατικὴ τάξις τῆς Ἀμερικῆς, οἱ Blue collars ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πλειονότητα τῶν πληθυσμῶν τῶν Μέσων καὶ Νοτίων πολιτειῶν ἀνένηψαν καὶ ἐψήφισαν καὶ ἔδωσαν στὴν νίκην στὸν Ντόναλντ Τράμπ! Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐργασίας, τοῦ τιμίου μόχθου, οἱ ἀπόγονοι τῶν πιονιέρων ποὺ ἔκαναν τὴν Ἀμερικὴ μεγάλη! Δὲν εἶναι ἀφελεῖς καὶ κατανοοῦν καλύτερον ἀπὸ τοὺς πανεπιστημιακοὺς τὴν δεσποτεία τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς τοκογλυφίας ποὺ ἀπομυζεῖ τὴν ἰκμάδα τοῦ μόχθου τους καὶ τοὺς ἀνόμους σκοποὺς τῆς καταστροφῆς των ποὺ ὑπηρετεῖ ἡ δῆθεν φιλάνθρωπη ὑποδοχὴ τῶν λαθρομεταναστῶν! Ὁπότε ἐχρειάζετο ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ ἐξέφραζε τὶς γνώμες καὶ τοὺς φόβους των, ὁ λαϊκὸς ἡγέτης! Ὁ  Ντόναλντ Τράμπ ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ἕνας λαϊκὸς ἡγέτης ποὺ αἰσθάνεται καὶ ἐκφράζει τοὺς πόθους τοῦ λαοῦ κι ὄχι μιὰ μαριονέττα στημένη ἀπὸ τὰ ΜΜΕ! Διὰ τοῦτο τὸν φοβοῦνται παθολογικὰ οἱ ἐξουσιαστές, τὸ κατεστημένο, τὸ λόμπυ τῶν τραπεζιτῶν καὶ φυσικὰ τὰ παπαγαλάκια τῶν ΜΜΕ! Ὁ Ντόναλντ Τράμπ ὑπῆρξε δι᾽αὐτοὺς ἡ φωνὴ ἐξυπνισμοῦ ποὺ τοὺς ἔκανε νὰ αἰσθανθοῦν τὸ ποῖοι εἶναι καὶ νὰ ἰδοῦν τὴν ἰσχῦν τους! Τοὺς ἔδειξε ὅτι ὀφείλουν νὰ εἶναι καὶ μισαλλόδοξοι καὶ φοβικοί! Νὰ μισοῦν καὶ νὰ φοβοῦνται τὰ μεγάλα δεινά, τὶς καταστρεπτικὲς θεομηνίες, τὸν κακοήθη Πολιτιστικὸν Μαρξισμόν, τὸν εἰσβολέα Μωαμεθανισμόν, τοὺς Hispano ποὺ συρρέουν μὲ τὶς Μεξικανικὲς σημαίες τους διὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὸν νοσηρὸν ἀντιρατσισμὸν τῶν Λευκῶν καὶ νὰ καρπωθοῦν τὰ πλούσια ἐπιοδόματα καὶ τελικὰ ὡς λέγουν νὰ γίνῃ ἡ χῶρα ἀπὸ τὸ Τέξας ἕως καὶ τὴν Καλιφόρνιαν καὶ πάλιν Μεξικανική! Ἐπίσης, ὅτι κατὰ κύριον λόγον ὀφείλουν νὰ εἶναι ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ, νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ἰδεολογίαν καὶ τὴν Κοσμοθέασιν τὴν τόσον σοφὴν καὶ σεβαστὴν τῶν Ἱδρυτῶν Πατέρων, τὴν ὁποίαν δυστυχῶς ἐγκατέλειψε ἡ Ἀμερικὴ ὅταν μετὰ τὴν δολοφονίαν τοῦ προέδρου William McKinley (1901) ἐγκατεστάθη στὴν ἐξουσίαν τὸ λόμπυ τῶν τραπεζιτῶν, καὶ τῆς ὁποίας τὸ ἄκρως ἀντίθετον ἀποτελεῖ ἡ νῦν  ἰδεολογία τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος!

============

6 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
-κυρία θέσις-
-----
Οἱ δημοσιογράφοι ποὺ ἀναλύουν τὸν ἀνασχηματισμόν τῆς κυβερνήσεως στέκονται εἴτε στὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν διαφωνούντων μὲ τὴν Τρόϊκα (σωστό; ἡ ἰδεολογία τοῦ κ. Παπαδημητρίου τί εἶναι; φιλοτροϊκανὴ ἢ φιλοτριτοκοσμική;), εἴτε στὰ σηπτικὰ φαινόμενα ''ρωμαϊκῆς παρακμῆς'', π.χ. ὁ Κατρούγκαλος ἔφυγε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον Ἐργασίας καταδιωκόμενος ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἐμπαίζοντάς μας, αὐτὸς καὶ ὁ πρωθυπουργός, ὑπουργοποίησαν τὴν νεαρὰ ὑπάλληλον τοῦ γραφείου του.*
Ὅμως, τὸ κύριον ζήτημα εἶναι ἄλλον: Προωθεῖται ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸν διπλοῦς στόχος:
1) Ἀφ᾽ἑνὸς ὁ κομμουνιστικὸς μετασχηματισμὸς τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς κοινωνίας κατὰ τὸ Λατινοαμερικανικὸν πρότυπον Κάστρο-Σαντινίστας-Τσάβες** καὶ τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνασχηματισμοῦ πρὸς τὰ ἐκεῖ ἄγουν, ὡς π.χ. ἡ παρέα τῶν τριῶν 40ρηδων προσωπικῶν φίλων τοῦ πρωθυπουργοῦ!
2) Ἀφ᾽ἑτέρου, ὁ Ἀριστερισμός-Κομμουνισμός-Μαρξισμὸς ἀποτελοῦν ἀπὸ τὸ 1945 τὴν κυρίαρχην πολιτικὴν ἰδεολογίαν τῆς Ἑλλάδος!*** Τώρα ἐπιβάλλεται πλέον ὡς ἡ ὑποχρεωτικὴ κρατικὴ ἰδεολογία ποὺ δὲν θὰ δέχεται νὰ ὑπάρχῃ δεύτερη (ἰδὲ π.χ. τὴν διαδήλωσιν στὴν Ξάνθη κατὰ τῶν γραφείων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ ἐπικεφαλῆς τέσσαρες βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ) καὶ τὰ δημόσια σχολεῖα μετατρέπονται σὲ σοβιετικοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦτο ἐγένετετο ὑπουργὸς Παιδείας ὁ σκληρὸς κομμουνιστὴς ἰδεολογικὸς καθοδηγητὴς κ. Γιαβρόγλου!  
------------
*(α) Τὴν παρακμὴν ἐγκαθίδρυσε στὴν Ἑλλάδα ὁ Ἀνδέας Παπανδρέου, ὑπουργοποίησε τὸν δικηγόρο του, τὸν γιατρό του κλπ. ὅμως τηροῦσε κάποια προσχήματα, ἂν καὶ εἶχε γνωρίσει ἀρκετὲς νεαρές! (β) Οἱ κλασσικοὶ εἶχον ὡς ἀπαράβατον θεσμὸν τὸ CURSUS HONORUM, τὴν σταδιοδρομιάν τῶν ἀξιωμάτων, ἡ ὁποία, λίγο-πολὺ ἐτηρείτο καὶ στὴν προ-1974 Ἑλλάδα, δηλαδὴ ὁ ὑπουργός, ὁ νομάρχης, ὁ δήμαρχος, ἦτο τὸ ἐπιστέγασμα μιᾶς καρριέρας, π.χ. ὁ συνταξιοδοτηθεὶς μὲ τὸν βαθμὸν Γ.Γ. ὑπουργείου δημόσιος ὑπάλληλος ἐγίνετο δήμαρχος. Σήμερον τὰ πράγματα ΑΝΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ: Ἡ ἐν λόγῳ νέα τὸ 2014 ἐτελείωσε τὰς σπουδάς της καὶ ἔλαβε τὸ διδακτορικόν της καὶ σήμερον ἀρχίζει καὶ αὐτὴ τὴν καρριέραν της διορισθεῖσα …ΥΠΟΥΡΓΟΣ!!

** Τὴν προτίμησίν του πρὸς  τὸ Λατινοαμερικανικὸν πρότυπον Κάστρο-Σαντινίστας-Τσάβες δὲν τὴν κρύβει ὁ Ἀλέξης ἀλλὰ φιλαλήθης ὢν τὴν ἔχει ὁμολογήσει πολλάκις καὶ μάλιστα ἤδη πρὸ τῶν ἐκλογῶν π.χ. στὴν συνέντευξίν του στὸν δημοσιογράφο Θόδωρο Ανδρεάδη-Συγγελάκη, ποὺ ἔγινε βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Alexis Tsipras, la mia sinistra» ἢ στὸ λατινοαμερικανικὸ κανάλι Telesur, 12/6/2012: «Η Βενεζουέλα αποτελεί ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να αφήσουμε πίσω το καπιταλιστικό μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα στην Ευρώπη.»

***  Ὁ Ἀριστερισμός-Κομμουνισμός-Μαρξισμὸς ἀποτελοῦν ἀπὸ τὸ 1945 τὴν κυρίαρχην πολιτικὴν ἰδεολογίαν τῆς Ἑλλάδος, ὅμως τίνι τρόπῳ ἐπετεύχθη αὐτό; Τὴν στιγμὴν ποὺ ὁ Κομμουνισμὸς ἠττήθη στὸ πεδίον τῆς μάχης;; Συνηθίζομε νὰ ἐπαναλαμβάνομε τὸ λεχθὲν ὐπὸ τοῦ Στάλιν (Συνομιλίες μὲ τὸν Μίλοβαν Τζίλες) ὅτι πλέον στοὺς πολέμους ὁ νικητὴς θὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἰδεολογίαν του! Πράγματι αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια: ὁ καλύτερος τρόπος διὰ νὰ σὲ φονεύσουν ταχύτατα στὶς χῶρες τοῦ Σιδηροῦ Παραπετάσματος (καὶ στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα) ἦτο νὰ ὁμολογήσῃς ὅτι εἶσαι Μοναρχοφασίστας! Τώρα πῶς γίνεται στὴν Ἑλλάδα νὰ νικήσουν οἱ Μοναρχοφασίστες στὸν ἄγριο καὶ πολύνεκρο Συμμοριτοπόλεμο καὶ συγχρόνως, παρὰ τοὺς σωροὺς τῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων τῶν Κομμουνιστῶν,  νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ Κομμουνιστικὴ κι ὄχι ἡ Μοναρχοφασιστικὴ ἰδεολογία;; Ἔχομε μίαν ἐξήγησιν: ἡ ἀπαισία φωνὴ τῶν νικητῶν τοῦ πολέμου εἶπε: «Στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἔχομε κομμουνιστικὴ κυβέρνησι, ὅμως θὰ ἔχομε κομμουνιστικὴ κοινὴ γνώμη, ὥστε ἀδύνατη καὶ ἀσταθὴς νὰ τρώῃ σφαλιάρες γύρω-γύρω!» 
-------------
ΦΩΤΟ: Ἡ κ. ὑπουργὸς Ἐργασίας.

2 Νοεμβρίου 2016

18 Σεπτεμβρίου 2016

"ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2016"

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
------
Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστάς της επιτυχίας της εκδηλώσεώς μας "ΠΛΑΤΑΙΑΙ 2016".
Ευχαριστούμε τους προσελθόντας φίλους και των ιερατικόν μας κύκλον, τους οργανωτάς και τους συμμετέχοντας στο θεατρικόν δρώμενον και ιδίως τον σκηνοθέτη κ. Κοντογιάννη. Ευχαριστούμε τα μέλη του "ΑΡΕΣ ΑΝΑΞ" που ήλθαν από την Θεσσαλονίκη. Επίσης ευχαριστούμε θερμώς τις "ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ" διά την αρτίαν και ανωτέρας ποιότητος κινηματογράφησιν της εκδηλώσεως! Φυσικά, χίλια ευχαριστώ στην ψυχήν της διοργανώσεως, την Χρύσα Ζαφειροπούλου! Ευχόμεθα εις όλους υγείαν και χαράν και του χρόνου! --- Παν. Μαρίνης


11 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ

ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ
Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ
-----
1) Το Σύνταγμα και οι Διεθνείς συμβάσεις ορίζουν το Ανθρώπινον Δικαίωμα της Ελευθερίας του λόγου το οποίον σήμερον μεταφράζεται ουσιαστικώς εις την δυνατότητά μου να ομιλώ από της τηλεοράσεως! Είναι σήμερον το ΜΟΝΟΝ ΜΜΕ που έχει διείσδυσιν εις τον πληθυσμόν, διότι ολίγοι πλέον διαβάζουν εφημερίδες, βιβλία ή περιοδικά και σχεδόν εις κανένα σπίτι δεν υπάρχει ραδιόφωνον! Διά τούτο η κυβέρνησις ενδιαφέρεται διά τον έλεγχο των καναλιών!

2) Οι συχνότητες των ΗΜ κυμάτων που χρησιμοποιεί η τηλεόρασις και η ραδιοφωνία είναι ΑΠΕΙΡΕΣ και τις παρέχει δωρεάν η Φύσις, ΔΕΝ τις κατασκευάζει η κυβέρνησις στα εργοστάσια της ΔΕΗ! Η κυβέρνησις ζητεί εκατοντάδες εκατομμύρια διά να δώση μίαν άδειαν!! ΔΙΑΤΙ;; Τις παράγει και της κοστίζουν;; ΑΛΗΘΕΙΑ;;

3) Το θέμα των συχνοτήτων ΜΕΤΕΘΕΣΕ η κυβέρνησις εις ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ και εγένετο συζήτησις με όρους νεφελώδεις και στερουμένους ορισμού, όπως "διεφθαρμένοι", 'διαπλεκόμενοι" κλπ κλπ!

4) Η ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΑ είναι ίδιον των τυραννικών καθεστώτων και δη των αριστερών-κομμουνιστών τυράννων! Οσοι δεν συμφωνούν μαζί τους είναι ανήθικοι και προδότες, «πράκτορες της διεθνούς μπουρζουαζίας»! Στα ευνομούμενα καθεστώτα το ηθικόν και το ανήθικον-κολάσιμον περιγράφονται σαφέστατα στον Ποινικόν Κώδικα. Οι άνθρωποι δε ΔΕΝ χωρίζονται εις 'καθαρούς" και "διεφθαρμένους" αλλά εις έχοντες λευκόν ποινικόν μητρώον και εις έχοντες καταδικασθή διά συγκεκριμένην πράξιν!

5) Οχι μόνον, οι αγράμματοι, ο πρωθυπουργός και το γραφείον του, αλλά ειδικοί επιστήμονες, οπως ο ευρωβουλευτής κ. Χρυσόγονος, συνταγματολόγος το επάγγελμα, ωμίλησαν με όρους ασυστάτους και καφενειακούς! Είπε ο κ. Χρυσόγονος ότι «Δεν νοείται να έχουν κανάλι τα πρωτοπαλλήκαρα του Εσκομπάρ!» Δεν γνωρίζω ποιά είναι αυτά κι αν αναφέρεται εις πραγματικά ή μυθιστορηματικά πρόσωπα, ΟΜΩΣ μετά μικράν έρευναν είδα ότι δεν αναφέρονται ουδαμού στην Νομολογίαν μας! Λοιπόν, εάν θέλει ο κ. Χρυσόγονος να ομιλήση επιστημονικώς ως αρμόζει στο επάγγελμά του, ας περιγράψει τί εννοεί και η Βουλή ας ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ, ας αλλάξη τον Π.Κ.! Ας περιγράψει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ο Π.Κ. θα απαγορεύει να έχουν δημοσίαν φωνήν, θα τους στερήση το Δικαίωμα της Ελευθερίας του λόγου! Στην Ελλάδα παράγονται κατά μ.ο. 8,7 νόμοι ημερησίως, ΚΙ ΟΜΩΣ ζούμε την τυραννίαν αγράφων νεφελωδών νόμων και κανόνων! Χαρακτηριστικόν των χωρών που διοικεί η τυραννία!

6) Είπε ο κ. πρωθυπουργός μόλις σήμερα στην ΔΕΘ ότι «δώσαμε μόνον τέσσερεις άδειες γιά να είναι τα κανάλια βιώσιμα και να μην υπάρχη διαπλοκή»! Η απάντησις είναι απλή: Α) Στο ελληνικόν Σύνταγμα δεν υπάρχει ΟΥΤΕ η προληπτική λογοκρισία, ΟΥΤΕ η προληπτική αξιολόγησις της ηθικής των πολιτών!  Εφ' όσον η μη-νομικώς οριζομένη λέξις «διαπλοκή» σημαίνει παραβάσεις του Π.Κ. αυτό είναι έργον της Δικαιοσύνης να κριθή όπως η κάθε άλλη παράβασις και ΟΧΙ μέρος των εξουσιών της κυβερνήσεως! Ο πρωθυπουργός ασκεί την εκτελεστικήν εξουσίαν, δεν είναι ο Επιθεωρητής της ηθικής! Β) Υποχρέωσις της κυβερνήσεως είναι να ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΗ την άσκησιν του Δικαιώματος της Ελευθερίας του λόγου κι όχι να με αποκλείει λέγοντας «ΔΕΝ είσαι βιώσιμος»! Ειναι ζήτημα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ιδικόν μου αν το κανάλι μου, ο ραδιοασταθμός μου, η εφημερίδα μου κλπ θα είναι βιώσιμα ή όχι και ΟΥΔΕΝΟΣ άλλου!

7) Η ΜΟΝΗ ρύθμισις η αρμόζουσα στο υγιές πολίτευμα είναι ΜΟΝΟΝ να γίνεται μία δήλωσις των συχνοτήτων, ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ διά να μην διαλέξουν δύο άτομα την ιδίαν συχνότητα!!!

8) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ: Ας μην έχομε ουδεμίαν αμφιβολίαν ότι τα μέτρα αυτά ελέγχου και φιμώσεως της τηλεοράσεως και τα ανάλογά των αποσκοπούν εν τοις πράγμασι στην εγκαθίδρυσιν τυραννικού καθεστώτος τύπου Κούβας ή Βενεζουέλας διά τα οποία, ούτως ή άλλως, ο κ. πρωθυπουργός δεν αποκρύπτει την συμπάθειάν του!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
11/9/2016
==============

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ


8 Ιουνίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΑΙ ΔΥΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΙ ΔΥΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ
=βασική θέσις=
Υπάρχουν δύο θεμελιώδεις ιδεολογίες περί του Νέου Ελληνισμού: η θεωρία του "Βαλκανικού συνονθυλεύματος" και η θεωρία της Ελληνικότητος.
Η πρώτη, η θεωρία του "Βαλκανικού συνονθυλεύματος", ομολογεί ότι εμείς, οι Νεοέλληνες οι λεγόμενοι, είμεθα κάποιοι τρισάθλιοι βάρβαροι που χωρίς πατρίδα, γλώσσα ή ιστορία, επλανώμεθα τῆδε κἀκεῖσε πιεζόμενοι από άλλους ισχυροτέρους βαρβάρους έως ότου συμπιεζόμενοι κατελήξαμε εδώ, σ' αυτήν την άκρη του κόσμου, κάποτε, άγνωστον πότε, τον 7ο αιώνα, τον 13ο αιώνα, κάποτε!
Εδώ εμάθαμε από τα απομεινάρια των παλαιών κατοίκων κι ακούγοντας κάτι απ' το Βυζαντινό κράτος κι απ' την Εκκλησία, μιά γλώσσα χυδαία και  άξεστη, απομεινάρι κάποιας αρχαίας, κλασσική Ελληνική την έλεγαν, και παραγεμισμένη με πανσπερμία λέξεων περιέργων. Αυτή την γλώσσα, είπαμε κάποια στιγμή, ακολουθώντας αυτά που συνέβαιναν στις άλλες γλώσσες της Ευρώπης, που από βαρβαρικά ιδιώματα οι Ευρωπαίοι πολιτισμένοι πιά εκάθηντο σε ένα γραφείο και τους έδιδαν μία στοιχειώδη δομή, να κάνουμε κι εμείς το ίδιο, και ανεπτύχθησαν διάφορες απόψεις, άλλοι έλεγαν νάναι πιό "καθαρή", άλλοι πιό "χυδαία", "δημοτική", και φυσικά ποτέ δεν σκεφθήκαμε ότι αυτό που ομιλούσαμε ήτο υπόλειμμα μιάς σπουδαίας κλασσικής γλώσσας με την πληρέστερη γραμματική και λογοτεχνία σε όλη την Υφήλιο, ούτως ή άλλως αυτό ήτο και λίγο μυθολογικό και δεν μας αφορούσε. Δεν μας αφορούσε διότι βιολογικά, ανθρωπολογικά, δεν έχουμε φυσικά καμμία σχέση με την λίγο μυθολογική φυλή των αρχαίων Ελλήνων, δεν είμεθα κληρονόμοι τους, ούτε έχουμε τίτλους κυριότητος σε εκείνη την γλώσσα που ούτως ή άλλως μας φαίνεται λίγο γελοία και όποιο παιδάκι στο σχολείο ειπή μιά λέξι της, μαθητές και καθηγητές το χλευάζουν ώσπου να σκάση και είναι ευτύχημα ότι έχουμε πλήθος λέξεις ωραίες που δεν έχουν σχέσι με εκείνο το αστείο, από την λέξι "κομπιουτεράκι" ως την λέξι "σοκάκι" και "ντουλάπι"!
Όπως η ράτσα μας δεν έχει σχέσι βιολογική, ανθρωπολογική, με τους αρχαίους Έλληνες, ούτως δεν έχομε, ως οίκοθεν νοείται, ουδεμίαν ιστορικήν συνέχειαν και επομένως στερούμεθα και οιουδήποτε τίτλου κυριότητος επί της γεωγραφίας, επι της  γής, την οποίαν ως μη έχουσαν τας θήκας των προγόνων, δεν την αισθανόμεθα και πολύ ως "πατρίδα", φράσεις ως "το όνομα της Μακεδονίας" είναι κενές περιεχομένου, καθώς οι ατομοκεντρικές κοινωνίες δεν έχουν ιστορίαν-γεωγραφίαν και τας εκστομίζουν οι πολιτικοί μας απλώς διά να εξαπατούν τους οπισθοδρομικούς χαχόλους. Το νυν Ελληνικόν Κράτος μας φαίνεται μεγάλο διά τα μέτρα μας: άλλοι άθλιοι βάρβαροι στοιβάχθηκαν πάνω απο εμάς σε Μακεδονία-Θράκη, δεν έχουμε σχέσι μαζί τους, τί σχέσι νά έχουμε άλλωστε, γι' αυτό λογικό ακούγεται το "Ανεξάρτητη Μακεδονία -Θράκη"· ως την Κρήτη φθάσαμε; μάλλον όχι, γι' αυτό διόλου δεν μας ενοχλεί το "Ανεξάρτητη Κρήτη", είναι φυσικό όπως το "Κύπρος ανεξάρτητο κράτος" και εφ' όσον δεν αισθανόμεθα και πολύ "πατρίδα" το Αιγαίο, ποτέ δεν θα κάνουμε πόλεμο "γιά μιά βραχονησίδα" σαν αυτή που την έλεγε χθες "Καρντάκ" ο βουλευτής του Σύριζα κι έχει κι ένα κάπως αστείο όνομα που τις είχαν δώσει οι Έλληνες.
Λοιπόν, εμείς, χωρίς πατρίδα, ράτσα, ιστορία και παρελθόν, ας τακτοποιήσουμε την γλώσσα κάπως, ώσπου να την αντικαταστήσουμε ολοκληρωτικά με τα Αγγλικά, κι ας βρούμε και μιά ιδεολογία-εθνικό στόχο, γιά να φαινόμαστε κάπως πολιτισμένοι, και μία τοιαύτη ιδεολογία-εθνικός στόχος που μας πηγαίνει γάντι είναι η θρησκεία της Ατομοκεντρικής Νεωτερικότητος με όλα της τα αξεσσουάρ, όπως η Δημοκρατία και η πολιτιστική ουδετερότητα, όπως κατεσκευάσθη στο γαλλικόν εργαστήριον, και επιτέλους οι Διαφωτισταί με επικεφαλής τον Κοραή ανεκάλυψαν τον εθνικόν στόχον που μας "πήγαινε γάντι": "να γίνουμε (εμείς οι βάρβαροι) Ευρώπη".
Αυτήν την ιδεολογία την υιοθετήσαμε με ενθουσιασμό και  σήμερα απο εθνικός στόχος έχει γίνει κάτι πολύ περισσότερο: εθνική μονομανία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ετοποθετήτη ως κυρίαρχον στοιχείον η Χ.Ο. Εκκλησία: "σε εσάς τους βαρβάρους εμείς σας δώσαμε θρησκεία, γλώσσα, πολιτισμό, σε εμάς τα οφείλετε όλα"! Εν τῷ μεταξύ η εικόνα συνεπληρώθη από την εισαγωγή μιάς άλλης ιδεολογίας-κλάδου της θρησκείας της Ατομοκεντρικής Νεωτερικότητος, που κατεσκεύασε και έκανε δώρο σε εμάς και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο ο Διεθνής Τοκογλύφος, αυτήν του Αριστερισμού-Σοσιαλισμού-Μαρξισμού. Την υποδεχθήκαμε κι αυτήν με ενθουσιασμόν, ιδρύσαμε ιδιαίτερον φορέα διαδόσεώς της, το ΚΚΕ, και ούτως συνεπληρώθη πλήρως η εικόνα που έχομε γιά τον εαυτό μας!
Ως ευκόλως εννοείται, μία τοιαύτη κοινωνία όπως η ιδική μας, δεν συνιστά καν "έθνος" υπό την οιανδήποτε έννοιαν και διά τούτο όταν ακούμε να λέγουν αυτήν την λέξιν οι επαρχιώτες χαμογελούμε με συγκατάβασιν, όταν την λέγουν κάποιοι κάπως πεπαιδευμένοι τότε επιτιθέμεθα με λύσσα· τους εξοντώνομε πριν προλάβουν να ειπούν κιχ. Οπότε, μέσα σε αυτήν την κοινωνία, που δεν συνιστα, ούτε ράτσα, ούτε έθνος, ούτε καν συγκεκροτημένη κοινωνία, δεν υπάρχει ουδείς λόγος να αισθανόμεθα ως κάτι σημαντικόν, ιδιαίτερον, σεβαστόν ή πολύτιμον, την ελληνικήν ιθαγένειαν και διά τούτο τελείως δικαιολογημένως την δίδομε δώρον στον οιονδήποτε επιθυμήσει να εμφανισθή σε αυτες τις ακτές καθώς είμεθα εκ της φύσεως μας πολυπολιτισμικοί και αντιρατσισταί. Επομένως, όλο το ρητόν και άρρητον πλέγμα ιδεών και απόψεων που βλέπομε να συνέχει τους σημαντικούς πολιτικούς σχηματισμούς, το πανεπιστήμιον και την Ιντελλιγκέντσια, δεν είναι, ούτε ασύνδετον σύνολον, ούτε αδικαιολόγητοι ευκαιριακαί απόψεις, αλλά αποτελεί λογικόν σύνολον το οποίον εδράζεται επί της ανωτέρω περιγραφείσης βάσεως.  
Αυτήν την ανωτέρω ιδεολογίαν επίστευσαν και υπηρέτησαν όλοι οι οπαδοί της "νέας γλώσσης", είτε οπαδοί μιάς καθαρευούσης, είτε οπαδοί μιάς χυδαίας. Εκφράσεις ως "η γλώσσα που μιλάει ο λαός" υποκρύπτουν και μία δευτερεύουσα πρότασι: "η γλώσσα που μιλάει ο λαός ο οποίος δεν έχει ιστορικό παρελθόν και ιστορική συνέχεια". Ομοίως, αυτήν την ιδεολογία επίστευσαν και υπηρέτησαν όλοι οι σημαντικοί πολιτικοί σχηματισμοί, από τον Ελ. Βενιζέλο έως τον Ιω. Μεταξά (να μην λησμονούμε ότι η 4η Αυγούστου παρήγγειλε στον Τριανταφυλλίδη την γνωστή Γραμματική διά να καθιερώση την "δημοτική").
---
Η δευτέρα, η θεωρία της Ελληνικότητος, θεωρεί ότι υπάρχει πράγματι η συλλογική οντότης «Ελληνική Πατρίδα», και ότι εμείς είμεθα μέλη της. Αυτό σημαίνει ότι έχομε άμεσον σχέσιν ανθρωπολογικήν με τους αρχαίους Έλληνες, είμεθα γνήσιοι βιολογικοί απογονοί της, με την βούλα και με το DNA, και διαθέτομε επίσης πλήρη ιστορική και πολιτιστική συνέχεια και γεωγραφική συνοχή και συγκροτούμε έθνος υπό την πλήρη αυτού έννοιαν, συγκεκριμένον και κλειστόν. Τούτο μας καθιστά νομίμους κληρονόμους όλης της πολιτιστικής παραγωγής των και συγχρόνως απάσης της ιστορίας των και μας χορηγεί αδιαψεύστους τίτλους κυριότητος επί της ελληνικής γής. Εξ αυτής της θεμελιώδους παραδοχής συμπαρέλκονται μυριάδες συμπερασμάτων και αποτελεσμάτων. Ενα εξ αυτών είναι ότι η γλώσσα η ιδική μας είναι μία και μόνη, η γλώσσα των πατέρων μας, η Κλασσική Ελληνική.
--- 

24 Μαρτίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ - ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΗ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΧΙΤΖΑΜΠ;

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΗ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΧΙΤΖΑΜΠ;
--------

Εις την Αίγυπτον του 1940 όλες, ακόμη και οι θρησκευόμενες, γυναίκες της μεσαίας και της ανωτέρας τάξεως δεν έφερον κάποιου είδους κάλυψιν της κεφαλής διότι την θεωρούσαν παλαιομοδίτικην. Ο εκσυγχρονισμός έβαινε καλώς και αργότερον το καθεστώς Mubarak απέδωσε ωρισμένα κοινωνικά δικαιώματα στις γυναίκες, όμως μία ανερχομένη λαϊκή κουλτούρα "αποφιλελευθεροποιήσεως - illiberalization" τα εροκάνισε. Μετά την ήτταν της Αιγύπτου το 1967 τα έγκατα της Ισλαμικής λαϊκής ψυχής αντέδρασαν με ένα τυπικόν διά την Φιλοσοφίαν της Ιστορίας "κίνημα αρχαϊσμού" και από το 1970 οι γυναίκες άρχισαν να καλύπτονται. Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι εξέφρασαν το λαϊκόν αυτό αίσθημα, τα χρήματα του Σαουδαραβικού Βαχαβισμού το εβοήθησαν και στην πρωτοπορείαν του ετέθησαν οι μορφωμένες γυναίκες των πανεπιστημίων που εκήρυξαν το κίνημα επανακαλύψεως - re-veiling movement, το οποίον κατέλαβε τα πάντα μετά τον πόλεμον του 1973» Την διαδικασίαν αυτήν περιέγραψε η Leila Ahmed εις το βιβλίον της «A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence, from the Middle East to America»  (Yale, 2012).
Σήμερον η οπισθοδρόμησις έχει πλήρως ολοκληρωθεί! Το αιγυπτιακόν κορυφαίον ιερονομοθετικόν όργανον, το οποίον είναι κρατικόν ίδρυμα συνδεδεμένον με το υπουργείον Δικαιοσύνης και αρμόδιον διά την έκδοσιν φετφάδων προς αυθεντικήν διευκρίνησιν οιουδήποτε ζητήματος, είναι το Dar al-Ifta al-Misriyyah. Τούτο εις τον πρόσφατον φετφά όπου ορίζει την συμπεριφοράν των Μωαμεθανών που κατοικούν εις μη-Μωαμεθανικάς χώρας, τον Fatawa - What is the fine line between integration and dissolving in non Muslim countries? αναφέρει: As for the issue of hijab, it is obligatory on adult Muslim women and the woman is not permitted to take off her hijab unless she fears harm on herself or her family. Ως προς το ζήτημα του Χιτζάμπ, τούτο  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ διά τας ενηλίκους Μωαμεθανάς και η γυναίκα δεν επιτρέπεται να το βγάζη εκτός εάν υπάρχει κίνδυνος δι' αυτήν ή την οικογένειάν της.
Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ RE-VEILING MOVEMENT
Οι κοσμοπολιτικές θρησκείες έχουν εξάρσεις και υφέσεις οι οποίες αναδύονται από τα σκοτεινά βάθη της ασυνειδήτου συλλογικής ψυχής των πληθυσμών και οι διανοούμενοι, ως ο Sayyid Qutb, και οι πολιτικοί απλώς τας εκφράζουν. Τα κινήματα εκσυγχρονισμού του Ισλάμ, ως ο Κεμαλισμός, απέτυχον όλα διότι η ψυχή του Ισλάμ αντιθέτως από την χριστιανικήν ψυχήν στερείται κάθε δυνατότητος εξελίξεως, επομένως το Ισλάμ είναι υποχρεωμένον να αντιδρά με κινήματα αρχαϊσμού.  Από του 1950 ζώμεν μίαν έξαρσιν του Ισλάμ. Η ψυχή του Ισλάμ γνωρίζει μόνον να κερδίζη, να καταπατά τους άλλους, να είναι πάντα ο νικητής, ο Χαλίφης, κι ο άλλος ο ραγιάς. Αυτό δεν αλλάζει, και είναι εξ άλλου πεποίθησις θεολογική ότι ο χειρότερος Μωαμεθανός είναι πολύ καλύτερος από τον καλύτερον άπιστον. Ο Μωαμεθανός δεν κατανοεί ούτε την έννοιαν της ισότητος και της ανεκτικότητος κι ούτε πολλώ μάλλον ότι είναι δυνατόν στην ζωήν επίσης να χάνης. Όταν χάνει και πληγώνεται ο ανδρισμός του (εννοούμε το συναίσθημα, ουχί το φύλον) ο Μωαμεθανός αλλόφρων και πλήρης οργής επιθυμεί να σώση την τιμήν του και κατά το Ισλάμ το μόνον που σώζει την τιμήν είναι ο φόνος. Τούτο εκφράζεται εναργώς στο Ισλαμικόν δίκαιον με την έννοιαν του "ανταποδοτικού φόνου". Επομένως η από του 1950 έξαρσις του Ισλάμ εξεφράσθη με μίαν ισχυράν κίνησιν αρχαϊσμού η οποία χρησιμοποιεί τους τρόπους τους αρχεγόνους του Ισλάμ, της εποχής του Προφήτου, όπου τα πράγματα εδιόρθωνε ο φόνος. Εις την Αίγυπτον ο Σαντάτ υπέκυψε στο κίνημα αρχαϊσμού και κατέστησε την Μουσουλμανικήν αδελφότητα συνεταίρον του κράτους, όμως αυτό δεν εθεωρήθη αρκετόν και ούτως εδολοφονήθη. Εντός αυτής της ατμοσφαίρας η Τρομοκρατία, η κατατρομοκράτησις και ο φόνος του απίστου προέκυψε ως κάτι φυσικόν και συνάμα θεολογικώς καταξιωμένον. Οι μορφωμένες γυναίκες ησθάνθησαν όλα αυτά να αναδύονται από την ψυχήν τους και απετέλεσαν την ορατήν κεφαλήν του κινήματος. Και τούτο είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνον διότι η εξημμένη γυναικεία ψυχή δεν γνωρίζει χαλινόν.
Διατί η ἐξαφθεῖσα νεαρά φέρει το βέλο; Ουχί φυσικά ως ισχυρίζεται από θρησκευτικότητα, αιδημοσύνη ή σεμνότητα. Αυτά είναι αστείες δικαιολογίες και το γνωρίζει και το γνωρίζω και μόνον οι Ισλαμόφιλοι κοινωνιολόγοι προσπαθούν ατέχνως να τις πιστεύσουν. Ως παρατηρεί η Leila Ahmed: the Western meanings of the veil inspired the movement, το κίνημα της επανακαλύψεως είχε αυτήν την έμπνευσιν από την Δυτικήν έννοιαν του βέλου και αποτελεί a form of Islamic and anti-Western identification, μίαν μορφήν επιδείξεως Ισλαμικής και αντι-Δυτικής ταυτότητος. Δι' αυτές το βέλο είναι ένας τρόπος απορρίψεως του υλισμού του Δυτικού καπιταλισμού. For them the veil is a way of rejecting the materialism of Western capitalism.
Ως λέγει ο Jean-Paul Carvalho , το βέλο αποτελεί social signalling, τουτέστιν "κοινωνικήν διακήρυξιν" και η από του 1970 κίνησις της καλύψεως είχε "την επιθυμίαν να δηλώση ότι η φέρουσα αυτό γυναίκα ανθίσται στην ενσωμάτωσιν των κοσμικών αξιών των εμπεδωμένων στην Δυτικήν κοινωνίαν και των πολιτιστικών προτύπων του κοσμικού τρόπου ζωής και της θρησκευτικώς απηγορευμένης συμπεριφοράς", the desire to resist the transmission of secular values 'embedded' in Western cultural representations of secular lifestyles and religiously prohibited behaviour.
Τα ανωτέρω αποτελούν την "θεωρίαν της πολιτιστικής αντιστάσεως - theory of cultural resistance" εξηγήσεως της σημερινής επανακαλύψεως. Όμως και αυτή δεν είναι αρκετή. Η νεαρά ήτο δυνατόν να είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς να το φωνάζη. Ο καθείς άνθρωπος στην ευρωπαϊκήν κοινωνίαν έχει τας ιδέας του όμως ολίγοι τις φορούν ως κονκάρδα στο πέτο κι ακόμη ολιγώτεροι ως ιδιαιτέραν ενδυμασίαν! Η Μωαμεθανίς εφόρεσε το βέλο λόγω της σημασίας που εγώ δίδω εις αυτό, του Western meaning του! Ο Ευρωπαίος έχει συνδέσει το Ισλάμ το μεσαιωνικόν, το επιθετικόν, το κατακτητικόν, με το βέλο κι αν του ζητήσωμε να μας το δείξη με μίαν εικόνα θα εκλέξη την φιγούρα της γυναικός που είναι obumbrata et velata. Επειδή λοιπόν εγώ το βέλο το έχω συνδέσει με το Ισλάμ των Εναρέτων Χαλιφών το οποίον με μία σφαλιάρα εκρήμνισε όλον τον Ελληνορρωμαϊκόν κόσμον, διά τούτο η νεαρά το φέρει ως μίαν επιθετικήν κίνησιν απέναντί μου, εκφράζουσα βιαίως την θέλησίν της να κατακρημνίση την άπιστον κοινωνίαν της Ευρώπης, την οποίαν θεωρεί ως "ηθικώς διαφθείρουσαν", Veiling as an expression of opposition to the morally corrupting cultural influences of the West (Jean-Paul Carvalho). Επομένως το βέλο σημαίνει επιθετικήν και επιδεικτικήν άρνησιν εντάξεως και ενσωματώσεως στην Ευρωπαϊκήν κοινωνίαν. Οπότε είναι απολύτως ορθή η άποψις όσων ενοχλούνται από την θέαν του βέλου και βλέπουν όπισθεν αυτού έναν εχθρόν της Δυτικής κοινωνίας και έναν τρομοκράτην. Ατυχώς, ούτως έχουν τα πράγματα! Το βέλο είναι σύμβολον εχθροπαθείας!  
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
------