Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

12 Μαρτίου 2015

«Ασύμμετρη απειλή»


«Ασύμμετρη απειλή»
-----------

Ο όρος «Ασύμμετρη απειλή» είναι σύγχρονος στρατιωτικός όρος που καθιερώθηκε κυρίως από στρατιωτικούς αναλυτές πολεμικών επιχειρήσεων μόλις στις δύο τελευταίες δεκαετίες.
Ο όρος αυτός περιέχεται στα σενάρια νατοϊκών και εθνικών ασκήσεων καθώς και σε περιορισμένες κατά τόπους δραστηριότητες αμυντικής ανάπτυξης. Σήμερα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη σε ανάπτυξη ειδικών μέτρων ασφαλείας.

Ο καθηγητής Κων.Γρίβας αναφέρει πως σε πολύ γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι ως ασύμμετρη εννοούμε την απειλή αυτή η οποία δεν αποσκοπεί να συντρίψει τις άμυνες του στόχου της με περίσσεια ισχύος, αλλά να τις υπερκεράσει και να κτυπήσει στα αδύνατά του σημεία. Δηλαδή μια μεθοδολογία προσβολής ενός στόχου που σκοπεύει στις «αχίλλειες πτέρνες» του.
Υπό μία έννοια, λοιπόν, ασύμμετρη απειλή είναι αυτή που προσαρμόζει την ισχύ της στις αδυναμίες του στόχου της. Ένα άλλο στοιχείο για τις απειλές αυτής της κατηγορίας αποτελεί το ότι είναι απροσδόκητες και απρόσμενες. Δεν τις περιμένουμε και κατά συνέπειαν δεν έχουμε προβλέψει άμυνες για αυτές. Ίσως ο πληρέστερος ορισμός που μπορούμε να δώσουμε για τις ασύμμετρες απειλές, είναι ότι με τον όρο αυτό εννοούμε οπλικά συστήματα, τακτικές, στρατηγικές, εγκληματική δραστηριότητα κλπ., που απειλούν κάποιον στόχο (ο οποίος επίσης μπορεί να είναι ένα όχημα, ένα πλοίο, ένας ολόκληρος στρατός, μια κοινωνία. ένας πολιτισμός, ή οτιδήποτε άλλο) με τέτοιον τρόπο που ο στόχος δεν είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει. 

Για τις ασύμμετρες απειλές (asymmetric threats) και τον ασύμμετρο πόλεμο (asymmetric warfare) δεν υπάρχουν απόλυτα συμφωνημένοι ορισμοί διεθνώς και τούτο προκειμένου οι σχεδιασμοί να προλαμβάνουν πιθανές δράσεις και μέσα. Γενικά, ασύμμετρος θεωρείται ο πόλεμος που διενεργείται από οργανωμένες μη-συμβατικές ομάδες, βασίζεται στην αναίρεση των κανόνων του δικαίου και του δικαίου του πολέμου, ενώ χρησιμοποιεί κυρίως χαμηλού σχετικά κόστους όπλα και επιχειρησιακή δράση που προκαλεί όμως, δυσανάλογα, μεγάλου (ασύμμετρου) κόστους αποτελέσματα στον υπέρτερο αντίπαλο, τόσο σε ανθρώπινες ζωές και υλικό όσο και σε ψυχολογικό και κοινωνικό κόστος. Κύριος σκοπός του είναι η εξασθένιση/κάμψη της αποφασιστικότητας και της αποτελεσματικής χρήσης των συντελεστών ισχύος του υπέρτερου αντιπάλου.

Στις ασύμμετρες απειλές/συγκρούσεις συγκαταλέγονται ακόμη και οι επιθέσεις ανταρτών, τρομοκρατικών ομάδων ή άλλων οργανωμένων οντοτήτων που ενστερνίζονται τα ανωτέρω, και μπορεί να χρησιμοποιούν από συμβατικά ή αυτοσχέδια όπλα μέχρι όπλα μαζικής καταστροφής WMD (Weapons of Mass Destruction), πχ μικρά πυρηνικά (mini πυρηνικές βόμβες πλουτωνίου), ραδιολογικά (π.χ. dirty bombs), χημικά και βιολογικά όπλα. Ιστορικά, τέτοιες μεθόδους ακολούθησαν ασθενέστερες δυνάμεις εναντίον πολύ ισχυρότερων αντιπάλων (κυβερνήσεων κρατών ή πολυεθνικών οντοτήτων, πχ συλλογικών οργανισμών άμυνας και ασφάλειας).

Οι μορφές που μπορούν να πάρουν οι ασύμμετρες απειλές είναι οι εξής:

-τρομοκρατία
-ανταρτοπόλεμος
-διεθνές οργανωμένο έγκλημα
-λαθρομετανάστευση

Με άλλα λόγια μια απειλή που δεν αντιμετωπίζεται με συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις και μπορεί να πραγματοποιηθεί από μικρές ομάδες ατόμων οι οποίες επίσης δεν θα χρησιμοποιήσουν συμβατικά μέσα. Δεν απαιτείται οι ομάδες αυτές να έχουν πολιτικά ή εθνικά κίνητρα. Μπορεί να έχουν οικονομικά ή προσωπικά κίνητρα. Δεν γνωρίζουμε πως, πότε και με ποια μέσα θα επιτεθούν. Για την αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, έχει αναπτυχθεί ένας ολόκληρος κλάδος ασφαλείας το λεγόμενο homeland security. 

Μέσα που χρησιμοποιούνται:

-συμβατικά όπλα
-όπλα μαζικής καταστροφής
-αυτοσχέδια όπλα
-τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

Για την αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών απαιτείται η θεσμική και οργανωτική ενίσχυση των μηχανισμών ασφάλειας και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Καθώς οι ασύμμετρες απειλές ενέχουν το στοιχείο του αιφνιδιασμού καθίσταται αναγκαία η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος πληροφοριών που θα μπορέσει να προειδοποιήσει έγκαιρα για τον οποιονδήποτε κίνδυνο και να μειώσει τις πιθανές καταστροφικές συνέπειες. Γι΄ αυτό απαιτείται η βελτίωση των ικανοτήτων των υπηρεσιών πληροφοριών.


Οι εξελίξεις στο επίπεδο των ασύμμετρων απειλών οδηγούν τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών να αλλάξουν μορφή, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις επιχειρησιακές απαιτήσεις των ασύμμετρων συγκρούσεων και ταυτόχρονα να διατηρήσουν τον κύριο ρόλο τους.

ΠΗΓΗ
=======

6 Μαρτίου 2015

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ --  Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Μιά κοινωνία που δεν έχει τίποτε γιά το οποίον να δύναται να υπερηφανευθή!
-----
31-3-2012 
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ 21-6-2012
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ 6-3-2015
-----

ΕΛΛΑΣ: Η ΧΩΡΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟ, ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑ, ΣΗΜΑΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ!

Ολες ο χώρες έχουν σύμβολα και προβάλλουν το πραγματικό ή υποθετικό παρελθόν τους, την Ιστορία τους και τον υποτιθέμενον Πολιτισμόν τους. Με υπερηφάνεια τα επιδεινύουν στα καίρια επίσημα στοχεία της κρατικής προβολής, όπως η σημαία ή ο ζωγραφικός πίνακας πίσω από το κάθισμα του ηγεμόνος.
Μόνον το Ελληνικόν Κράτος δεν έχει τίποτε από αυτά!
ΣΗΜΑΙΑ ΓΙΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ
Αμα τη ιδρύσει του μας φόρεσαν μιά ασήμαντη σημαία που εψηφίσθη χωρίς αιτολογική έκθεσι ή εισήγησι ή επεξήγησι, τίποτε, σιωπή και από τον Τύπο της εποχής, εγκαθιδρύθη ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΙΩΠΗ - συγκρίνατε εδώ με την πλούσια μυθολογία που συνοδεύει τις σημαίες και τα εθνικά σύμβολα ακόμη και χωρών νεοπαγών, όπως π.χ. η Αργεντινή! Περάσαν χρόνια, κατόπιν το Αναγνωστικόν του σχολείου εύρε την εξήγησιν: "Της πατρίδος μου η σημαία …σαν την θάλασσα ειν' γαλάζια και λευκή σαν τον αφρό!" Συγγνώμην τί είμεθα; Οι ιθαγενείς από τις Νότιες ακτές; Μα τί λέγω; Οι ιθαγενείς έχουν -αυτοί κι αν έχουν- σύμβολα!
Οι ιθαγενείς και σύμβολα έχουν και πίνακες που εξυμνούν τα κατορθώματα της φυλής τους (άτεχνους κάπως, ναΐφ, αλλά έχουν)!

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ

Υπάρχουν κράτη χωρίς συνακόλουθη εθνική-πολιτιστική δομή? Οχι! δεν υπάρχουν!
Ακόμη και πολυεθνικές οντότητες, όπως το Μεξικό, αι ΗΠΑ ή η ΕΣΣΔ ή η Κίνα (εκεί υπάρχουν εκτός απο  την κυρία εθνότητα Χαν, περίπου άλλες 450 διακριτές εθνότητες) ή η Βραζιλία, έχουν κατασκευάσει μία υπερεθνική εθνική-πολιτιστική δομή, ο Αμερικανός, ο Κινέζος, ο Σοβιετικός, ο Βραζιλιανός κ.ο.κ.
Στις ΗΠΑ μάλιστα, τώρα έχει αναπτυχθή, καλλιεργημένος απο την ίδια την κυβέρνησι, ενας Σωβινιστικός υπερεθνικισμός που έχει περάσει προ πολλού τα όρια της παράνοιας και της μανίας! Αυτοί είναι ο περιούσιος λαός, όλοι οι άλλοι είναι κτήνη και υποζύγια και αποτελεί φιλανθρωπικό καθήκον τους, αυτών, των Αμερικανών, να τους εξουσιαζουν, να τους κηδεμονεύουν και να τους έχουν εγκλείστους σ' ένα οικουμενικό νοητό Γκουαντανάμο, για το καλό τους βεβαίως!
Ομοίως, υποεθνικές οντότητες, όπως η Αυστρία (αναπόσπαστο τμήμα του Γερμανικού έθνους), ο Λίβανος (αναπόσπαστο τμήμα της Συρίας), έχουν κατασκευάσει μία (ψευδο)εθνική δομή, ο Λιβανέζος, ο Αυστριακός κ.ο.κ.
Ενα συναφές φαινόμενον εμφανίζεται σήμερον εις ολόκληρο την Αφρική, όπου δημιουργούνται νέα (ψευδο)έθνη στις κρατικές οντότητες που δεν είναι τίποτε άλλο πάρεξ τα εντός τυχαίων αποικιακών συνόρων νεοπαγή κράτη, αποτελούμενα αφ' ενός, από τμήματα μεγάλων ανθρωπολογικών οντοτήτων (Νεγρίδες) ή μικροτέρων (π.χ. Καφρίδες) και αφ' ετέρου και συγχρόνως απο σύνολα υποεθνικών οντοτήτων που καλούνται φυλές (προσοχή! οχι υπο την ανθρωπολογική έννοια, αλλά υπο την προαποικιακή αυτοδιοικητική έννοια)! Οθεν όλη η υποσαχάριος Αφρική απαρτίζεται από (ψευδο)έθνη και νεο-πολιτιστικά μορφώματα. 

Συνακολούθως, την εθνική δομή ακολουθεί μία (αληθής ή ψευδής, συνήθως ψευδής) εθνοποιητική διαδικασία, όπου το εθνος ανακαλύπτει οτι έχει ιστορία, γεωγραφία, προγόνους, γλώσσα κλπ.
Μία χαρακτηριστική γνωστή μας τοιαύτη περίπτωσις είναι το ψευδοέθνος των "Μακεδόνων" όπου παρατηρείται η ταχυτάτη διαδικασία, απο το 1920 έως σήμερον, η οποία παρα το φανερά πρόχειρο και πλαστό και ταχύ, διέπλασε συνειδήσεις!
Εν άλλο παράδειγμα, απο την Αφρική,ειναι το εξής: οι Καφρίδες που ζούσαν στην Ροδεσία,εγένοντο προσφάτως κύριοι της χώρας. Τότε, ήρχισαν την ιδική τους εθνοποιητική διαδικασία, ευρίσκοντας ορισμένα αρχαία ερείπια στην περιοχή Ζιμπάμπουε, είπον οτι αποτελούν κτίσματα των προγόνων των, τα ενεθρόνισαν στην σημαία και στα άλλα εθνικά συμβολα και ονόμασαν εξ αυτής της τοποθεσίας και ολόκληρο την χώρα, απορρίπτοντες το όνομα του μεγάλου Σέσιλ Ρόντς! Βεβαίως, οι Καφρίδες δεν είναι λιθοκτίστες, ποτέ δεν έχουν έως τα σήμερα κτίσει τίποτε, και τα ερείπια αυτά υπάρχουν εκεί από εποχάς προκατακλυμιαίας, ενώ οι Καφρίδες έφθασαν εκεί προσφάτως, μετά τους Ολλανδούς! Οι Νεγρίδες κατά την Κλασσικήν εποχήν του Αυγούστου, υπήρχον μόνον στην κοιτίδα τους την Σενεγάλη και εξ αυτής εκινήθησαν βραδέως Ανατολικά αποσφάττοντες τους κατοίκους της Αφρικής, τους Βουσμάνους, και έφθασαν στην Νοτιωτέρα Αφρική μετά το 1.700--διό στην Νότιο Αφρική οι μόνοι που δύνανται να ονομασθούν γηγενείς είναι οι Ολλανδοί και όχι οι Ζουλού (=φυλή -εθνοτικώς, ουχι ανθρωπολογικώς- των Καφριδών)!

Πολλές φορές εγένοντο και πόλεμοι και άλλαι κινήσεις με σκοπόν την αλλαγήν της εθνικής δομής του κράτους! Ούτως ο Κωνσταντίνος γύρισε έναν μοχλό και μετέτρεψε την Αυτοκρατορία απο το κράτος του Ελληνικού Πολιτισμού, στο κράτος της Χριστιανικής κουλτούρας!
Ομοίως, στην Ισπανία, ο ψευδώς καλούμενος εμφύλιος πόλεμος, έλαβε χώραν μεταξύ αυτών που ήθελαν να διατηρήσουν τον εθνισμόν Ισπανός και αυτών που είχον αλλάξει εθνισμόν, είχον τον κοσμοπολιτικόν εθνισμόν Σοσιαλιστής-Μαρξιστής (διό ψευδώς εμφύλιος) και ήθελαν να μεταλλάξουν το κράτος, εις κράτος κοσμοπολιτικόν Μαρξιστικόν, αντικαθιστώντες την Ισπανικήν ιστορίαν, μυθολογίαν, ανθρωπογεωγραφίαν κλπ. με τας αντιστοίχους Μαρξιστικάς. Το αυτό εγένετο και στην Ελλάδα και είχαμε τον Συμμοριτοπόλεμον (καλούμενον νεωστί "εμφύλιον") μεταξύ των Ελλήνων και των εξωμοτών των εχόντων ασπασθή την κοσμοπολιτικήν ιθαγένειαν Μαρξιστής με όλην την συνακόλουθον ιστορίαν, μυθολογίαν, ανθρωπογεωγραφίαν της κλπ.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Σήμερον στην Ευρώπη ζώμεν την Χρυσήν Εποχήν της Αναγεννήσεως του Εθνους-Κράτους! Τα έθνη εξυπνούν και ακόμη και λαοί που έζησαν όλον τον ιστορικόν των βίον μαζί διαλύουν τας κρατικάς των οντότητας! Ούτω διελύθη η Τσεχοσλοβακία και η Γιουκοσλαυϊα!
Επίσης εδημιουργήθησαν εκ του μηδενός καινοφανείς εθνότητες, ως η εθνότης "Μακεδών" ή  η εθνότης "Μωαμεθανός" (πρόκειται διά τους Σέρβους μωαμεθανούς)!
Εις αυτάς τας διεργασίας περιέργως συνέτεινε και παντοιοτρόπως εβοήθησε η σημερινή μεγάλη δύναμις Δυνάστης και Κηδεμών του Κόσμου, αι ΗΠΑ!
Η υπερδύναμις πράττει αναλόγως και στον κόσμο όλο, έτσι, εδιχοτόμησε το Σουδάν και εις τον Νότο εδημιούργησε την καινοφανή εθνότητα "Χριστιανός", ομοίως εδημιούργησε τρείς εθνότητας στο άλλοτε Ιράκ (Κούρδοι, Σουννίτες, Σιίτες). Επιπροσθέτως εις κράτη που είχον άνω της μιάς εθνότητας, επενέβη χωρίς άλλην δικαιολογίαν και τα εδιχοτόμησε, ούτως εδημιουργήθη το κράτος που λέγεται Κόσσοβο και η εθνότης Ουτσεκάς εχωρίσθη απο την εθνότητα Σέρβος!
Ομοίως, η Γαλλία αυτοεκολοβώθη, απεκοψε με το ξυράφι το Ντεπαρτεμάν της Αλγερίας διότι πως να γινότανε, δεν μπορούσε στο ίδιο κράτος να ζούν Γάλλοι και Αλγερινοί (άλλη καινοφανής εθνότης)! 
Επομένως λέγομε το Εθνος-Κράτος αποτελεί κάτι "μοντέρνο" και επιδιωκόμενον απο τους εξουσιαστάς-Νικητάς του πολέμου!

Συγχρόνως όμως στην Ευρώπη επικρατεί ομού και μία αντίθετος τάσις! Στην Γαλλία αν απορήσης και ειπής ότι διατί εκολοβώθη, ποίος ο λόγος, τότε όλοι θα απορήσουν με σένα, θα ειπούν, αι, πως, οι Αλγερινοί είναι άλλο έθνος, τι ήμαστε, ρατσιστές να τους έχουμε υπόδουλους?! Οταν δε παρατηρήσης ότι αφού είναι ούτως τότε γιατί τα εκατομμύρια των Αλγερινών που υπάρχουν στην Γαλλία δεν πηγαίνουν πίσω στην πατρίδα τους, τότε θα ειπούν, τι σημαίνει Αλγερινός και Γάλλος, άνθρωποι είναι, είσαι ρατσιστής?
Καταλάβατε? Αν νομίζεις οτι Αλγερινοί και Γάλλοι μπορούν να ζουν μαζί στο Αλγέρι ή το Σφάξ είσαι ρασιστής! Αν νομίζεις οτι Αλγερινοί και Γάλλοι μπορούν να ζουν μαζί στο Παρίσι είσαι σωστός!
Τέλεια σχιζοφρένεια? Ναί, τέλεια! Οπως λέγει η Βασίλισσα στην Αλίκη στην χώρα των Θαυμάτων, πρέπει να μάθης να πιστεύης και αυτό και το αντιθετό του! Ενώ πιστεύουν στην βιολογική, ιστορική φυλή Αλγερινός (ασχέτως του οτι είναι ανύπαρκτη, συνονθύλευμα μωαμεθανών), ή Κροάτης ή Σλοβένος, ή Αλβανός ουτσεκάς, ή και σε άλλες ψευδείς, όπως Νιγηριανός, δεν πιστεύουν στην βιολογική, ιστορική φυλή Γάλλος! Οποιος δε τολμήσει να υποστηρίξη κάτι τέτοιο εκδιώκεται απο τον δημόσιο λόγο και οι χωροφύλακες της Ρεπουμπλίκ, οι γνωστοί "αντιεξουσιασταί-αντιφασίστες" αναλαμβάνουν να τον φονεύσουν, να του κάψουν το σπίτι, το αυτοκίνητο, την γούνα κλπ! Δι' αυτούς Γάλλος σημαίνει όποιος τυχαίνει νάναι την ώρα ετούτη σε τούτο τον γεωγραφικό χώρο! Και Γαλλία είναι το κράτος της Νεωτερικότητος, αυστηρώς ατομοκεντρικό που δεν έχει ούτε εθνοτική δομή, ούτε ιστορία, ούτε γεωγραφία!
Τα ίδια επαναλαμβάνουν στην Μ. Βρεταννία! Η Κένυα ήτο αποικία δεν μπορούσε νάναι υπό την Βρεταννική διοίκησι! Ομως, κάλλιστα μπορούν να ζουν στο Λονδίνο μερικά εκατομμύρια Κενυάτες υπό την Βρεταννική διοίκησι! Τώρα αναφύεται ένα άλλο ζήτημα, αφού οι Κενυάτες με ορμή και μανία ήθελαν να αποδιώξουν την Βρεταννική διοίκησι, τώρα γιατί τους αρέσει πολύ να ζήσουν υπό την Βρεταννική διοίκησι και σαν τρελλοί τρέχουν λαθρομετανάστες στην Αγγλία?   
Τα ίδια επαναλαμβάνουν στην Ιταλία, την Γερμανία, την Σκανδιναυία κλπ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ

Δεν θα ταλαιπωρήσωμε άλλο τον αναγνώστη, το πράγμα είναι απλό! Οι Νικηταί του πολέμου διοικούν την Υφήλιο κατά το δοκούν και από μία δέσμη αρχών που τις χρησιμοποιούν ως προπέτασμα καπνού δια τους χαχόλους διαλέγουν κάθε στιγμή όποια τους αρέσει ή απλώς δεν διαλέγουν! Εθνη-Κράτη όταν αυτό τους βολεύει, Νεωτερικά ανιστορικά ανεθνικά μορφώματα όταν πάλι αυτό τους βολεύει, Αυτοκρατορίες όταν πάλι αυτό τους βολεύει (π.χ. αι ΗΠΑ επετέθησαν κατά της Ισπανίας, διότι που ακούστηκε νάχει αποικία το Πουέρτο Ρίκο και έκαμαν τον Ισπανο-αμερικανικό πόλεμο! Κατόπιν αι ΗΠΑ έκαμαν επισήμως αποικία το Πουέρτο Ρίκο, το οποίον διοικεί ως απόλυτος μονάρχης ο εκάστοτε Πρόεδρος)!
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα "διγλωσσίας"! Σχεδόν συγχρόνως εμφανίσθησαν το σχέδιο Ανάν δια την Κύπρο και η Συμφωνία του Ντέϋτον δια την Βοσνία, η τελευταία αναφέρει πρώτα-πρώτα ότι προ οιασδήποτε άλλης ρυθμίσεως θα πρέπει να γυρίσουν οι πρόσφυγες στας εστίας των διότι τούτο είναι στοχειώδης αρχή του Δικαίου, της Ηθικής και του αγγελικά πλασμένου Μεταπολεμικού κόσμου, και αν δεν γίνει αυτό θάχομε πάλι στρατιωτικήν επέμβασιν! Αντιθέτως, το σχέδιο Ανάν δια την Κύπρο αναφέρει πρώτα-πρώτα ότι το ΜΟΝΟ που δεν επιτρέπεται να συμβή στον ΑΙΩΝΑ ΤΟΝ ΑΠΑΝΤΑ, είναι να γυρίσουν οι πρόσφυγες στας εστίας των!!!
Εχουν δε προαποφασίσει οι Αρχοντες του κόσμου τούτου οτι πρέπει να διαλυθούν οι ισχυροί ευρωπαϊκοί εθνισμοί! Διά τούτο στις χώρες τις ισχυρές της Ευρώπης προωθείται το Νεωτερικό ανιστορικό ανεθνικό αγεωγραφικό κρατικό μόρφωμα! Τούτο προωθείται απο τας "ελίτ" των χωρών και δίδεται στον λαό όποια προπαγάνδα τυγχάνει ευκολοχώνευτη, ούτως ο Εποικος αλλοδαπός ονομάζεται φτωχός οικονομικός μετανάστης, τα εθνικά σύμβολα ονομάζονται παρωχημένα και όποιος επιμένει σ' αυτά ονομάζεται γραφικός-συντηρητικός κι οταν το πράγμα γίνει επικίνδυνο τότε βγαίνουν τα σοβαρότερα φόβητρα, ο επιμένων είναι "μοναρχοφασίστας" και τον αναλαμβάνουν τα δικαστήρια κ.ο.κ.

ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ή Η ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

Στην Ελλάδα μας η ΑΛΛΑΓΗ συνετελέσθη ΕΠΙΣΗΜΩΣ απο το ΠΑΣΟΚ που πράγματι έκαμε την μεγάλη και πλήρη Αλλαγή που ευηγγελίσθη! Ούτως στο Σύνταγμα του 1985 όπου υπήρχε η λέξις ΕΘΝΟΣ αντεκατεστάθη απο την λέξι "λαός" (=όποιος τυχαίνει νάναι εδώ τούτη την στιγμή)!
Ομως οι αντεθνικές "ελίτ" των χωρών θέλουν οι λαοί να βλέπουν και οπτικά να συνηθίζουν την συντελούμενη αλλαγή!
Ούτως είδαμε εν Ελλάδι ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου και συνακολούθως ο κ. Παπαδήμος να φωτογραφίζονται στο γραφείο τους προ του μοντερνίστικου πίνακος με το μπλέ φόντο και την άσπρη γραμμή, πίνακος χωρίς ιστορία, στυλ ή καταβολές, πίνακος καταλλήλου για το Νεωτερικό ατομοκεντρικό ανιστορικό ανεθνικό αγεωγραφικό κρατικό μόρφωμα "Ελληνική Δημοκρατία" (ΠΡΟΣΟΧΗ! "Ελληνική Δημοκρατία" ΟΧΙ ΕΛΛΑΣ) όπου το Ελληνική σημαίνει τον γεωγραφικό χώρο και το Δημοκρατία το πολίτευμα, δηλαδή η φράσις δεν σημαίνει τίποτε τελικά! Και με την καταβίβασιν του παλαιοτέρου ιστορικού πίνακος μας τονίζουν ότι το παρόν Νεωτερικό ατομοκεντρικό ανιστορικό ανεθνικό αγεωγραφικό κρατικό μόρφωμα ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΙ ΕΧΕΙ με κάποιο παλαιότερο που ελέγετο ΕΛΛΑΣ!

Εδώ δείτε, ο πρώην πρωθυπουργός κ. Παπανδρέου επόζαρε στο γραφείον του έχων όπισθεν του έναν πίνακα που απετελείτο από ένα γαλάζιο υπόστρωμα. Τί είναι δυνατόν να εσυμβόλιζε αυτό; Το άδειο υπόστρωμα της σκέψεως ενός ανοϊκού; Την ανύπαρκτη  μνήμη μιάς χώρας φελλάχων και λαθρομεταναστών; Μiά κοινωνία που δεν έχει τίποτε γιά το οποίον να δύναται να υπερηφανευθή;
Τον πίνακα δε επεδείκνυε υπερήφανος στην κυρία Χίλαρυ Κλίντον!Δείτε επίσης εδώ,  σήμερον στο γραφείον ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ του νυν πρωθυπουργού κ. Τσίπρα. Αυτός έχει όπισθεν του έναν πίνακα που αποτελείται από ένα ερυθρό υπόστρωμα. Τί είναι δυνατόν να συμβολίζει αυτό; Το άδειο υπόστρωμα της σκέψεως ενός ανοϊκού; Την ανύπαρκτη  μνήμη μιάς χώρας φελλάχων και λαθρομεταναστών; Μιά κοινωνία που δεν έχει τίποτε γιά το οποίον να δύναται να υπερηφανευθή;

---
Ιδού και η εν τη Βουλή αίθουσα του ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ! Τίποτε από Ελλάδα και Ιστορία! Μοντερνίστικος πίνακας απο αίθουσαν συνεδριάσεων ανεθνικής ανωνύμου εταιρείας!

---
Αφορμή δια το σημείωμά μας αυτό απετέλεσαν οι εικόνες απο το ταξίδιο του κ. Σαμαρά στην Ισπανία!
Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, κεντροδεξιός μάλιστα, υποδέχεται επισήμως τους επισήμους ξένους εις μία κατάλευκο και πλήρως αδιακόσμητο αίθουσα με τετράγωνους λευκούς αδιακόσμητους καναπέδες (χωρίς στυλ, προέλευσι και καταγωγή). Εις μία γωνία υπάρχουν επί ιστών διπλωμένες (η μοντέρνα πρακτική, η σημαία ουχί αναπεπταμένη επί οριζοντίου ιστίου --οπως είναι το ορθόν εις εσωτερικούς χωρους-- αλλά διπλωμένη ώστε να μην φαίνεται το τυχόν εθνόσημον)  οι σημαίες της Ισπανίας και της Ε.Ε., η υπόλοιπη διακόσμησις της αιθούσης αποτελείται από δύο μοντερνίστικους πίνακες με κάποιες χωρίς νόημα πινελλιές!Τί θέλει να μας ειπή ο κ. Ραχόϊ?? Οτι εκπροσωπεί το Νεωτερικό ατομοκεντρικό ανιστορικό ανεθνικό αγεωγραφικό κρατικό μόρφωμα "Ισπανία" και ότι αυτό ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΙ ΕΧΕΙ με κάποιο παλαιότερο ιστορικο, γεωγραφικό, εθνικό πολιτιστικό κρατικό σύνολο που τυχαίως όλως ονομάζετο και εκείνο "Ισπανία"!

----------------------  
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ 6-3-2015

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΜΑΞΙΜΟΥ
--------
Ας ιδούμε τας αλλαγάς που επραγματοποιήθησαν στην αίθουσαν του γραφείου του πρωθυπουργού κ. Τσίπρα στο Μέγαρον Μαξίμου:

Στον μακρόν τοίχον της αιθούσης όπου το γραφείον, επί Σαμαρά είχε αφαιρεθεί ο γαλάζιος πίνακας και είχε αποκατασταθεί ο ιστορικός πίναξ του Βρυζάκη "Η Ελλάς ευγνωμονούσα". 
Τώρα εκεί  ετοποθετήθη το καθιστικόν και τον πίνακα αντικατέστησε ένα μοντερνίστικον "αριστούργημα". Τούτο με το έντονον κίτρινο χρώμα του δεσπόζει εφ' ολοκλήρου της αιθούσης! Οταν είδαμε διά πρώτη φορά την είδησι το εθεωρήσαμε αστειάκι, όμως ήτο πραγματικότης.
Στον έναντι στενόν τοίχον, όπου άλλοτε το καθιστικόν ετοποθετήθη το γραφείον. Εκεί υπήρχε βιβλιοθήκη και μικρός μοντερνίστικος πίναξ ο οποίος τώρα ευρισκόμενος πλέον όπισθεν του πρωθυπουργού αντεκατεστάθη από άλλον  μοντερνίστικον "αριστούργημα"! 

ΤΟ ΚΙΤΡΙΝΟ "ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ"
Δικαίωμα του καθενός είναι να ζωγραφίζη ό,τι του αρέσει και δικαίωμα του καθενός είναι να αναρτά στον τοίχο του σπιτιού του ό,τι του αρέσει, ΟΜΩΣ, ο πίναξ αυτός ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ στην αίθουσαν του γραφείου του πρωθυπουργού ΟΜΟΛΟΓΕΙ ότι είμεθα ΕΚΦΥΛΙΣΜΕΝΟΙ ΦΕΛΛΑΧΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΝ, ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ!

   
Εκεί φωτογραφίζεται ο πρωθυπουργός με τους επισκέπτας του! Είναι το νέον μας οιονεί εθνόσημον (σημερινή φωτογραφία από την επίσκεψιν του κ. Στουρνάρα)!ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ
Οταν θέλουμε να χλευάσουμε κάποιον ως απολίτιστον, τον λέμε "Μογγόλο"! Δείτε εδώ τα πλούσια σύμβολα με τις εικόνες των Προγόνων (εικόνες από την πρόσφατη επίσκεψι του κ. Πούτιν στην Μογγολία).
========
ΒΕΒΑΙΩΣ, Η ΙΔΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΕΟΚΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ!
ΘΑ ΗΔΥΝΑΤΟ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΑΣ ΕΙΠΗ ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΟΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΚΤΗΡΙΟΝ; ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ; KAI ΠΟΙΑ ΑΡΑΓΕ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΙΣ ΤΟΥ, το πιθανότερον: Κτήριον Parking!