Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

12 Απριλίου 2017

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ
-----
Ποία είναι η θεμελιώδης ιδεολογική διαφορά μεταξύ ημών, που θεωρούμε θανάσιμον κίνδυνον τον μωαμεθανικόν εποικισμόν της Ευρώπης και της Αμερικής, και των άλλων, που καλωσορίζουν τους Μωαμεθανούς εποίκους;
Δεν είναι εύκολον να περιγραφεί και καθώς στην δευτέραν κατηγορίαν, αυτήν των ευνοούντων τον εποικισμόν, υπάγονται άπαντες οι άρχοντες Ευρώπης και Αμερικής, άπασα η Ιντελλιγκέντσια και οι δημοσιογράφοι των ΜΜΕ και καθώς ειδικά κέντρα προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου παράγουν δι' αυτούς άφθονα σοφιστικά επιχειρήματα, συνήθως κατατροπώνονται στις στρογγύλες τράπεζες των τηλεοράσεων οι ολίγοι και συχνά απαράσκευοι (ως οι εκπρόσωποι της "Λέγκας του Βορρά" στην Ιταλία) επιχειρηματολογούντες κατά του μωαμεθανικού εποικισμού!
Ας μην ομιλήσωμε διά την Ελλάδα όπου ακόμη και οι νεαρές δημοσιογράφοι ευκόλως εξηυτέλιζαν τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου [Ανθρωποί μου, είσθε  απαράσκευοι και δεν γνωρίζετε καλώς τις ουσιώδεις παραμέτρους του θέματος! Δεν είναι κακόν να το παραδεχθείτε και να ζητήσετε να σας συμβουλεύση και να σας εκπροσωπήση ένας γνώστης του ζητήματος!]
----
Είδα εις ένα κείμενον του διεθνούς φήμης δημοσιογράφου Doug Saunders, κορυφαίου αρθρογράφου της The Globe and Mail, της μεγαλυτέρας εφημερίδος του Καναδά, και εκ των υποστηρικτών του μωαμεθανικού εποικισμού να περιγράφεται επακριβώς το ζήτημα! δικαιώνοντας την φήμην του ο  Doug Saunders φθάνει ακριβώς στον εσώτατον πυρήνα της διαφοράς μας! Γράφει:

What unites the ideologies of al-Qaeda and of the "Eurabia" and "Muslim tide" writers is a common belief that there is one creature called "the Muslim" and another called "the Westerner." Yet there is no such distinction. Muslims are adopting the universal values of our society in the same way (not always easy [sic]) as other religious minorities. The shisha bar and the kebab shop are becoming part of Western culture, much like espresso and Yiddish expressions – but there is no threat to our core values.

Τουτέστιν, οι αντιδρώντες στον μωαμεθανικόν εποικισμόν πιστεύουν όπως οι φανατικοί ισλαμιστές «ότι υπάρχει ένα ζωάκι που λέγεται "Μωαμεθανός" και ένα άλλο ζωάκι που λέγεται "Ο Δυτικός άνθρωπος". Ομως δεν υπάρχει μία τοιαύτη διαφορά! οι Μωαμεθανοί υιοθετούν (αν και όχι πάντοτε εύκολα) τις καθολικές κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας μας κατά τον αυτόν τρόπον όπως και οι άλλες θρησκευτικές μειονότητες! Τα καταστήματα του Κεμπάπ γίνονται μέρος της κουλτούρας μας, όπως τα καταστήματα που πωλούν Σούσι ή καφέ Εσπρέσσο ή όπως κάτι εκφράσεις της εβραϊκής γλώσσης Γίντις· αλλά αυτό δεν είναι απειλή διά τον πυρήνα των αξιών μας!» 

Αυτό πιστεύουν οι καλωσορίζοντες τους μωαμεθανούς, ότι είναι όμοιοι με εμάς, έχουν την ιδίαν ψυχολογίαν, τους ιδίους πόθους και τις ίδιες αξίες και διαφέρουν μόνον στο ότι προτιμούν τα ψητά στην σχάρα κρέατα κι όχι αυτά της κατσαρόλας!
Εμείς πιστεύομε το ακριβώς αντίθετον, ότι κάθε ανθρώπινος Πολιτισμός διαφέρει πλήρως από κάθε άλλον και μάλιστα ότι είναι αδύνατος η προσπάθεια κατανοήσεώς του! Πολλώ μάλλον η μωαμεθανική Κουλτούρα που είναι το ΟΛΩΣ ΑΛΛΟΝ, όπου και η συνεννόησις είναι αδύνατος!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
==============

ΚΟΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΚΟΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Το Κοράνιον θεωρείται το διαχρονικόν και απόλυτον ιερόν βιβλίον, θεόπνευστον ακριβώς όπως είναι, με τις αραβικές λέξεις του! Καθώς, ο Μωάμεθ φερόμενος υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ανήλθε στον έβδομον ουρανόν, όπου είδε ειλητάρια όπου ήτο γεγραμμένον το Κοράνιον ακριβώς με γράμματα αραβικά! Επομένως, το Κοράνιον είναι η αλήθεια του Κόσμου, τρόπον τινά ο μωαμεθανικός Κόσμος των Ιδεών και επ' ουδενί δεν είναι βιβλίον ανθρώπινον και φολκλορικόν, καθρέπτης της εποχής που εγράφη! Ο Προφήτης Μωάμεθ αποτελεί την ενσάρκωσιν του Κορανίου και διά τούτο είναι «ο τέλειος άνθρωπος», κάθε δε λέξις ή πράξις του είναι διαχρονικώς και εις τους αιώνας των αιώνων ορθή και πρέπουσα! Π.χ. προ μερικών ημερών μόλις το Κοινοβούλιον της Μαλαισίας κατέβασε την ηλικίας γάμου των θηλέων εις τα εννέα έτη, διότι η Αϊσά ήτο εννεαετής ότε το πρώτον διεκορεύθη υπό του Μωάμεθ! Σημειώσατε δε ότι: Το Κοράνιον είναι γραμμένον στην απλήν γλώσσαν των ολιγογραμμάτων της εποχής και έχει έννοιες απλές και ουχί φιλοσοφικούς στοχασμούς, οπότε τα λεγόμενά του δεν είναι δυνατόν να τύχουν διαφόρων ερμηνειών! Οι προσταγές του είναι σαφείς και αναπόφευκτες! Τούτο είχε και έχει ως αποτέλεσμα κάθε μωαμεθανική κοινωνία ανεξαιρέτως να είναι αφεύκτως καθηλωμένη στην κοσμοθέασιν, στις κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις, στα ήθη και στα έθιμα, της κοινωνίας της Αραβικής ερήμου του +7ου αιώνος! Οθεν, ο Μωαμεθανισμός όντας δεσμώτης των ανωτέρω αντιλήψεων είναι αδύνατον ουδέποτε να αλλάξη έστω και κατ' ελάχιστον! Αντιθέτως, κάθε κίνησις Νεωτερισμού καταπνίγεται άμεσα με στροφήν στον Αρχαϊσμόν! Π.χ. το Χιτζάμπ δεν είναι αρχαίον ένδυμα αλλά εφευρέθη μετά το 2000 από "χειραφετημένα κορίτσια" στο Πανεπιστήμιον της Δαμασκού!
Αντιθέτως, η χριστιανική και η ιουδαϊκή κοινωνία ηδυνήθησαν να εξελιχθούν διότι το ιερόν βιβλίον των θεωρείται θεόπνευστον μεν αλλά γεγραμμένον από ανθρώπους που κατανοούν στο ανθρώπινον μέτρον και ζουν στην κοινωνίαν της εποχής των στα πλαίσια της οποίας ο Θεός προτείνει βελτιώσεις, τουτέστιν είναι βιβλίον φολκλορικόν! Τούτο έχει ως αποτέλεσμα ότι δυνάμεθα να είπωμεν π.χ. ότι ο Αβραάμ δεν ήτο κακός άνθρωπος, καλός και θεοσεβής ήτο, αλλά είχε δούλους και παλλακίδας διότι τοιαύτα ήσαν τα ήθη της εποχής του! Εμείς δε τον θεωρούμες πρότυπον αγαθότητος αλλά καθώς η εποχή άλλαξε δεν τον μιμούμεθα έχοντες δούλους και παλλακίδας! Ούτως, οι χριστιανικές διομολογήσεις κατεδίκασαν ακραία φαινόμενα Αρχαϊσμού, όπως π.χ. την προσπάθειαν των Μορμόνων και άλλων να επανέλθη η πολυγαμία «διότι την είχαν οι πατριάρχες» ή την προσπάθειαν μερικών θεολόγων του Αμερικανικού Νότου να δικαιολογήσουν την  δουλείαν διότι επίσης «την είχαν οι πατριάρχες»! Διατί η χριστιανική Ανατολή, και δη η Ελλάς, εμφανίζεται καθυστερημένη έναντι της Δυτικής Ευρώπης και αντιδραστική εις οιανδήποτε πρόοδον; Διότι την έχουν εμποτίσει με τις μωαμεθανικές αντιλήψεις 14 αιώνες ρεαγιαδικής ζωής υπό τον Μωαμεθανόν και η Ανατολική Εκκλησία επηρεασθείσα εις σημαντικόν βαθμόν είναι εξόχως δυσκαμπτος στις αλλαγές, εις σημείον μάλιστα τρελλόν, όπως π.χ. εδημιουργήθη το Παλαιοημερολογιτικόν σχίσμα διότι ευρέθησαν επίσκοποι που δεν συμφωνούσαν με ένα αστρονομικώς σωστόν και σύγχρονον ημερολόγιον! 

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
===============