Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

29 Απριλίου 2017

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ

Ο Πολιτιστικός Μαρξισμός Π.Μ. (Cultural Marxism) αποτελεί το δηλητηριωδέστερον άνθος της Ιντελλιγκέντσιας που κατατρώγει τα σπλάγχνα του Δυτικού Πολιτισμού. Την εποχήν του Μεσοπολέμου, στα 1920, ιδρύθη η "Σχολή της Φρανκφούρτης" του Πολιτιστικού Μαρξισμού, υπό τους Antonio Gramsci και Georg Lukacs και αποτελουμένη κυρίως από Εβραίους διανοουμένους. Αυτή έθεσεν ως στόχον να κατανικήση την καπιταλιστικήν εξουσίαν εξοντώνοντας την "ηγεμονικήν κουλτούρα", ως είπε ο Georg Lukacs το 1919: «Ποιός θα μας σώσει από τον Δυτικόν Πολιτισμόν;» Ομοίως ο Antonio Gramsci εδογμάτισε ότι διά να ευδοκιμήση η Σοσιαλιστική επανάστασις απαιτείται κατ' αρχήν ο πληθυσμός να απελευθερωθή από την Δυτικήν κουλτούρα! Διά να συμβή αυτό ώρισαν ότι πρέπει να κρημνισθή η παραδοσιακή ηθική και τα παραδοσιακά οικογενειακά σχήματα και να αρχίση ένας αγών κατακτήσεως των σχολείων, των πανεπιστημίων των ΜΜΕ και των κοινωνικών καθιδρυμάτων εν γένει. Ως έλεγε ο Willi Münzenberg, που ήτο συγχρόνως ο "θεωρητικός του ΚΚΓερμανίας, «Να οργανώσουμε τους διανοουμένους και να τους χρησιμοποιήσουμε ώστε να προκαλέσωμε την σήψιν του Δυτικού Πολιτισμού, να τον κάνωμε δύσοσμον, βρωμερόν. Μόνον τότε, αφού οι διανοούμενοι θα έχουν διαφθείρει όλες τις αξίες κι έχουν κάνει τον βίον αβίωτον, τότε θα δυνηθώμεν να επιβάλωμε την δικτατορίαν του προλεταριάτου.»
Αυτή η στρατηγική υπήρξε άκρως επιτυχής, η Ιντελλιγκέντσια κατέκτησε και τα πανεπιστήμια και τα πάντα και διέπλασε και την διανόησιν και την κοινήν γνώμην όπως της άρεσε.
Ο ορισμός του Πολιτιστικού Μαρξισμού: Πρόκειται δι' έναν κλάδον του Μαρξισμού που εγέννησε την Πολιτικήν ορθότητα, την Πολυπολιτισμικότητα και τον Αντιρατσισμόν. Ενώ ο παραδοσιακός Μαρξισμός εστιάζεται στην οικονομίαν, ο Πολιτιστικός Μαρξισμός εστιάζεται στην κουλτούρα και δογματίζει ότι ολόκληρος η ανθρωπίνη συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα της κουλτούρας (κι όχι κληρονομική/φυλετική) οπότε είναι διαπλάσιμος. Οι Πολιτιστικοί Μαρξιστές σαφώς παραλόγως αρνούνται την βιολογικήν πραγματικότητα του φύλου και της φυλής και πιστεύουν ότι αυτά είναι πολιτιστικές κατασκευές, "social constructs". Παρ' όλα αυτά οι Πολιτιστικοί Μαρξιστές υποστηρίζουν την φυλετικώς εδραζομένην πολιτικήν της ταυτότητος, "identity politics" των μη-Λευκών! Οι Πολιτιστικοί Μαρξιστές μονίμως υποστηρίζουν την βάσει της φυλής affirmative action, την πολυπολιτισμικήν πολιτείαν έναντι της εθνικής τοιαύτης, την ανωτερότητα των μη-Δυτικών θρησκειών έναντι των Δυτικών θρησκειών, την λογοκρισίαν της γνώμης και των τρόπων εκφράσεως ακόμη, την εκπαίδευσιν υπέρ της διαφορετικότητος (diversity training), τα σεμινάρια Αντι-Δυτικής εκπαιδεύσεως, τις ανώμαλες σεξουαλικές εκφράσεις και τους ανωμάλους χαρακτήρες γενικώς, τον anti-male feminism, την παρεκτόπισιν των Λευκών πληθυσμών και την μαζικήν μετανάστευσιν εκ του Τρίτου κόσμου στις Δυτικές χώρες. Οι Πολιτιστικοί Μαρξιστές προώθησαν την ιδέαν ότι οι Λευκοί αντί να γεννούν Λευκά παιδιά να κάνουν μικτούς γάμους ή να υιοθετούν μη-Λευκά παιδιά, ως ελέχθη: «Their goal is the annihilation of Western Civilization in general and white people in particular». Ο Samuel P. Huntington υπεστήριξε ότι ο Πολιτιστικός Μαρξισμός είναι απλώς μία Αντι-Λευκή ιδεολογία. Πράγματι εξετάζοντες τα διανοήματα του Π.Μ. βλέπομε ότι πασιφανώς επιδιώκει την γενοκτονίαν των Λευκών διά της μη-Λευκής μεταναστεύσεως, της αφομοιώσεως, της διαφυλετικής υιοθεσίας και των μικτών γάμων. Σήμερον ως πυρήν και ουσία του Π.Μ. εμφανίζεται η πάσῃ δυνάμει υποστήριξις της μαζικής μεταναστεύσεως. Ως ελέχθη:«The very essence of Cultural Marxism is the support of mass immigration / open borders».

ΟΙ ΕΝΔΕΚΑ ΒΑΘΜΙΔΕΣ
Η Σχολή της Φρανκφούρτης έθεσε τους ένδεκα αντικειμενικούς στόχους που θα προκαλέσουν την κατακρήμνισιν του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού ως εξής: 1) Δημιουργία των αδικημάτων του Ρατσισμού. 2) Συνεχείς αλλαγές εις όλα τα πεδία ώστε να παραχθή σύγχυσις [η ψυχολογική εικών της ασταθούς πολιτείας]. 3) Διδασκαλία της σεξουαλικότητος και της ομοφυλοφιλίας στά παιδιά. 4) Υπονόμευσις του κύρους του σχολείου και της αυθεντίας των διδασκάλων. 5) Κολοσσιαίου μεγέθους μετανάστευσις που θα καταστρέψη την ευρωπαϊκήν ταυτότητα. 6) Προώθησις του αλκοολισμού και των άλλων εξαρτήσεων. 7) Εξευτελισμός του Χριστιανισμού και κένωσις των εκκλησιών. 8) Αφερέγγυον νομικόν σύστημα προκατειλημμένον εναντίον του θύματος. 9) Εξάρτησις από το κράτος και από το κρατικόν σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. 10) Έλεγχος και η φίμωσις των ΜΜΕ. 11) Ενθάρρυνσις της διαλύσεως του θεσμού της οικογενείας. Κατάργησις των διαφορών στην εκπαίδευσιν μεταξύ αρρένων και θηλέων - μικτόν σχολείον. Διακήρυξις των γυναικών ως "θυμάτων" και των ανδρών ως "τάξεως καταπιεστών".
Φεύγοντες από την Γερμανίαν οι επιστήμονες της "Σχολής της Φρανκφούρτης", μετά την επικράτησιν του Αδ. Χίτλερ, κατέφυγον στις ΗΠΑ όπου χάρις στο εκτεταμένον εβραϊκόν δίκτυον ελέγχου των αμερικανικών πανεπιστημίων αμέσως διωρίσθησαν εις καιρίας ακαδημαϊκάς θέσεις και από αυτάς ταχέως προώθησαν την ατζένταν της Σχολής των. Ο) πόλεμος του Βιετνάμ υπήρξε αντιδημοφιλής και απετέλεσε μοναδικήν ευκαιρίαν διεισδύσεως στην λαϊκήν κουλτούρα με κύριον εκπρόσωπον τον Herbert Marcuse, ο οποίος εκήρυξε το Great Refusal, την απόρριψιν όλων των θεμελιωδών αξιών του Δυτικού Πολιτισμού, την σεξουαλικήν ελευθεριότητα και την αξίαν των Νεγρικών κινημάτων. Υπεστήριξε ότι το νέον προλεταριάτον που θα φέρη την Κομμουνιστικήν επανάστασιν θα είναι οι φοιτηταί του πανεπιστημίου, οι νέγροι, οι περιθωριακοί, οι αντικοινωνικοί και ο Τρίτος κόσμος.

ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑΝ
Στην Σουηδίαν ο Πολιτιστικός Μαρξισμός έχει ανθίσει και καρποφορήσει πλήρως και έχει επιβληθή επισήμως ως κρατική ιδεολογία και πηγή της νομολογίας, οπότε δυνάμεθα να είδωμεν την γνησίαν μορφήν του εις όλην την πληρότητά της. Φορείς της ιδεολογίας του Π.Μ. είναι το Σουηδικόν Σοσιαλδημοκρατικόν κόμμα και το στενώς συνεργαζόμενον με αυτό κόμμα των Πρασίνων. Το Σοσιαλδημοκρατικόν κόμμα είναι το μεγαλύτερον κόμμα της Σουηδίας και το πλέον επιτυχημένον εξ όλων των Σ/Δ κομμάτων της Ευρώπης λαμβάνον από του 1930 το 40-55% των ψήφων κατά τας εκλογάς! Αρχηγός του Σ/Δ κόμματος από το 2007 έως το 2011 υπήρξε η Mona Sahlin, της οποίας αι ιδέαι εγένοντο πλέον θέσφατα στην Σουηδίαν όπου ο Π.Μ. έχει εφαρμοσθή στην ολότητά του.
Πρώτη αρχή είναι η πίστις στην Ιδεολογικήν Παγκοσμιοποίησιν (ideological Globalism). Επιθυμούν μίαν "world citizenship", παγκόσμιον υπηκοότητα, που θα αντικαταστήση την εθνικήν υπηκοότητα και λέγουν: «Δεν πιστεύομε στα τεχνητά σύνορα. Έχομε το όραμα της άνευ ουδενός περιορισμού μεταναστεύσεως όπου οι άνθρωποι θα έχουν το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται οπουδήποτε επιθυμούν. Θέλομε η Σουηδία να γίνει παγκόσμιον πρότυπον εμφανίζοντας ένα σχέδιον εφαρμογής της ελευθέρας μεταναστεύσεως εις αυτήν.»
Η ως άνω αρχή συνοδεύεται από την ισχυράν θέλησιν καταπολεμήσεως των διακρίσεων και του ρατσισμού, διά τα οποία εγκλήματα προτείνονται πολύ σκληρές και άμεσα εφαρμοζόμενες ποινές ενώ αντιθέτως διά τα αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου υποστηρίζεται ότι οι ποινές πρέπει να είναι ελάχιστες. Μεταξύ των μορφών του ρατσισμού που ιδιαιτέρως αναφέρονται ως οφείλουσα η πολιτεία να την εξαλείψη τιμωρούσα αυτήν βιαίως και ιδιωνύμως είναι η Ισλαμοφοβία. Σκοπός είναι να διαλυθή ολόκληρος η "racist world order", ρατσιστική παγκόσμιος τάξις. Προς τούτο το κύριον μάθημα στα σχολεία πρέπει να είναι η εκπαίδευσις κατά των διακρίσεων και του ρατσισμού και επίσης οι εορτές, οι αργίες, να καταστούν "religiously neutral", θρησκευτικώς ουδέτερες καταργουμένων των ονομασιών Χριστούγεννα, Πάσχα.
Στο σχολείον μία διάκρισις που καταπιέζει και αντίκειται στην απόλυτον ισότητα είναι το σύστημα της βαθμολογίας που πρέπει να καταργηθή. Όπως βλέπομε ο Έλλην υπουργός Παιδείας διόλου δεν πρωτοτυπεί, γενικώς δε όλα όσα αναφέρονται εδώ τα βλέπομε να λέγονται και στην Ελλάδα. Συγχρόνως υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει η έννοια της ευφυΐας, η οξύνοια και η αμβλύνοια είναι πολιτιστικές κατασκευές και η ηλιθιότης δεν έχει άλλον υπόστρωμα πάρεξ τον κοινωνικόν "αποκλεισμό". Δεν υπάρχει η έννοια της ευφυΐας, δεν υπάρχουν έξυπνα παιδάκια κι άλλα που "δεν τα παίρνουν τα γράμματα". Η επιστημονική μελέτη της ευφυΐας εις τα πανεπιστήμια έχει απαγορευθή διά ροπάλου. Ως λέγει ο Helmuth Nyborg, καθηγητής στο πανεπιστήμιον Aarhus University in Denmark, «Within the realms of psychology you are not allowed to talk about intelligence. You cannot measure intelligence and you cannot rank people according to intelligence. The entire field of intelligence is a so-called 'no-go-area.'» Δεν επιτρέπεται να ομιλής διά ευφυΐαν, δεν επιτρέπεται να μετράς την ευφυΐαν, δεν επιτρέπεται να κατατάσσης τους ανθρώπους αναλόγως προς την ευφυΐαν. Ολόκληρον το πεδίον της ευφυΐας είναι "απηγορευμένη περιοχή". Ασφαλώς δεν υπάρχουν διαφορές ευφυΐας μεταξύ των ανθρωπίνων φυλών, πράγμα αυταπόδεικτόν αφού όχι μόνον δεν υπάρχει η έννοια της ευφυΐας, αλλά δεν υπάρχουν και φυλές! Εδώ εμπλεκόμεθα πάλιν στην Διπλή γλώσσα των σχιζοφρενών: Φυλές δεν υπάρχουν και διά τούτο απηγορεύθη η μελέτη και το μάθημα της φυσικής Ανθρωπολογίας κι ούτε εκδίδονται ανθρωπολογικά πιστοποιητικά, ουδείς ασχολείται με το χρώμα του δέρματός σας ή με το σχήμα του κρανίου σας, όμως εάν διεκδικείτε έναν διορισμόν, μίαν θέσιν ή ένα προνόμιον, τότε όλοι, ακόμη και οι αναρμόδιοι υπάλληλοι της γραμματείας, αποδεικνύεται ότι γνωρίζουν άριστα Ανθρωπολογίαν, αναγνωρίζουν ότι είσθε π.χ. Καφρίδης και σας δηλώνουν ότι ασφαλώς η Ανθρωπολογία "μετράει" και σεις ως Καφρίδης είσθε ανθρωπολογικώς ανώτερος από τους Λευκούς υποψηφίους και θα πάρετε την θέσιν! Όμως, ας μην εκπληττόμεθα διότι υπάρχουν και τα χειρότερα: Τα δύο φύλα, το άρρεν και θήλυ, δεν έχουν μεταξύ των διαφορές, όχι μόνον στην ευφυΐαν αλλά και στην νοοτροπίαν και στην βιολογίαν! Όσα εγνωρίζαμε ως τώρα διά τις διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα είναι πολιτιστικές κατασκευές και μόνον διότι απλούστατα δεν υπάρχουν δύο φύλα! Υπάρχει η "gender equality" και η "sexual equality", και αυτό τα παιδιά πρέπει από πολύ μικρά να το μαθαίνουν και διά τούτο στο νηπιαγωγείον ήδη συνιστᾶται τα αγοράκια να ντύνονται με γυναικεία φορέματα και να τα αποκαλούμε με γυναικεία ονόματα. Ναι μεν δεν υπάρχει άρρεν και θήλυ, υπάρχουν όμως οι σεξουαλικές διαστροφές και πρέπει τα παιδάκια του νηπιαγωγείου να διδαχθούν τί είναι η ομοφυλοφιλία, η αλλαγή φύλου, ο φετιχισμός και άλλα σχετικά! Η Mona Sahlin πρωτοστατεί στην λεγομένη Pride Week, την ετησίαν εορτήν των ομοφυλοφίλων και των ανωμάλων γενικώς και με υπερηφάνειαν λαμβάνει το δυσώνυμον βραβείον τους!
Όπου εγκαθίσταται ο Π.Μ. μία τυραννική νομοθεσία, όπως αυτή της σημερινής Σουηδίας αφανίζει πλήθος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως την Ελευθερίαν της γνώμης, της κριτικής, του λόγου, του τύπου, και αντιθέτως το πλέγμα ιδεών (του Π.Μ.) το καλούμενον Πολιτική Ορθότης ενθρονίζεται κυρίαρχον. Επίσης αφανίζονται η πίστις στην παράδοσιν, στην φυλήν, στο έθνος, στον Πολιτισμόν, στον λαϊκόν πολιτισμόν· όλα αυτά αφανίζονται καταδιωκόμενα και χλευαζόμενα. Όπως αντιλαμβανόμεθα απλώς ο άνθρωπος απαγορεύεται να σκέπτεται και ένας καλός τρόπος όχι μόνον να μην σκέπτονται οι νέοι, αλλά να μείνουν και αγράμματοι είναι η αφροδισία ελευθεριότης. Βεβαίως ήδη έχουν φροντίσει να καλλιεργεί οπωσδήποτε την αγραμματωσύνην το άνευ πειθαρχίας, υποχρεωτικών μαθημάτων και βαθμολογίας Σκανδιναυϊκόν σχολείον. Η αφροδισία ελευθεριότης εβαπτίσθη sexual liberation, σεξουαλική απελευθέρωσις και στην Σουηδίαν η λέξις 'freedom' σημαίνει αποκλειστικώς την sexual freedom. Η σεξουαλική εκπαίδευσις στα σχολεία και ο καταιγισμός της πλύσεως εγκεφάλου από τα ΜΜΕ διά τους μεγαλυτέρους εμπέδωσε ότι "ελεύθερος άνθρωπος" είναι ο σεξουαλικώς έκδοτος και κριτήριον αποκλειστικόν της ελευθερίας ωρίσθη ο βαθμός της ελευθεριότητος. Η Σουηδική κυβέρνησις έθεσε την "σεξουαλικήν επανάστασιν" υπό την αιγίδα της και εδίδαξε τα παιδιά στα σχολεία ότι τους απέδωσε την ελευθερίαν τους διότι τα απήλλαξε από τους παραδοσιακούς ηθικούς κανόνες. Την ιδίαν τακτικήν σεξουαλικήν ασυδοσίας των νέων είχον ακολουθήσει διά να εμπεδώσουν την εξουσίαν τους οι Μπολσεβίκοι. Ιδέ το βιβλίον - απαραίτητον ανάγνωσμα διά κάθε άνθρωπον «Μπολσεβικισμός» του Αριστείδου Ανδρονίκου, Διευθυντού του Ελληνικού Προξενείου Πετρουπόλεως και αυτόπτου μάρτυρος της εγκαθιδρύσεως του Μπολσεβικικού καθεστώτος. Βεβαίως, όλες αυτές οι ιδέες εξηπλώθησαν ταχύτατα εις όλην την Ευρώπην και σήμερον τας ανευρίσκομεν εις βαθμόν μάλλον υπέρτερον και της Σουηδίας στην ελληνικήν επαρχίαν!
Ως έγραψε ο Aldous Huxley στον "Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο" (Brave New World), «καθώς η πολιτική και η οικονομική ελευθερία μειούνται, τόσον η σεξουαλική ελευθερία τείνει αντισταθμιστικώς να αυξηθή.» Το κράτος σε απογυμνώνει από τις ατομικές, οικονομικές και πολιτικές ελευθερίες και σου δίδει εις αντάλλαγμα την σεξουαλικήν ασυδοσίαν. Η Σουηδία του 2008 είναι μιά χώρα χωρίς ίχνος ελευθερίας του λόγου και όσον πλέον συντριπτική είναι η ιδεολογική λογοκρισία και η πολιτική καταπίεσις τόσον πλέον φρενιτιώδης καθίσταται η επίδειξις της "σεξουαλικής ελευθερίας"! Μας λέγουν σε χίλιους τόνους ότι "σεξ ίσον ελευθερία", "η ελευθερία σημαίνει σεξ και μόνον σεξ". Οι κρατικές αρχές αυτό το παρουσίασαν ως απελευθέρωσιν των γυναικών και ως σεξουαλικήν απελευθέρωσιν. Εν τῷ μεταξύ το κράτος γίνεται ισχυρότερον, συμφέρει στο κράτος να μην υπάρχη οικογένεια διότι ούτως καθίσταται αυτό η οικογένεια, ανατρέφει τα παιδιά με τις ιδέες που επιθυμεί άνευ της γονεϊκής παρεμβολής και αναλαμβάνει επίσης την φροντίδα των ηλικιωμένων. Η Πολιτική Ορθότης επιβάλλεται στην Σουηδίαν με ασυνήθιστον αυστηρότητα, διά σιδηράς χειρός, διότι η Σουηδία βλέπει τον εαυτόν της ως "Ιδεολογικόν κράτος". Όχι μόνον σκληρύνεται ο νόμος αλλά ενεφανίσθη ήδη ο παρακρατικός βραχίων της Πολιτικής Ορθότητος, οι γνωστοί μας Αντιεξουσιαστές, οι Antifascistisk Action (AFA), ωργανωμένοι καλώς με μαύρες στολές και προσωπίδες και δρώντες πλησίον της Αστυνομίας και έχοντες στενάς σχέσεις με την Κυβέρνησιν και το Σ/Δ κόμμα!
Εις την Σουηδίαν, αλλά και σε όλην την Δυτικήν Ευρώπην, στην σχολικήν εκπαίδευσιν αλλά και γενικώτερον στα ΜΜΕ και σε κάθε κοινωνικήν εκδήλωσιν, δίδεται ιδιαιτέρα έμφασις στην καταστροφήν της πολιτιστικής κληρονομιάς των γηγενών και ενσταλάζεται μανιωδώς στους Ευρωπαίους ένα σύμπλεγμα ενοχής και αισχύνης σχεδιασμένον ούτως ώστε να αποξενωθούν από την ιδίαν την ιστορίαν τους, να την απορρίψουν μετά βδελυγμίας, να γίνουν εξωμότες της, άνθρωποι χωρίς κουλτούρα, όπως έχομε ήδη αναφέρει. Ήδη την απόρριψιν του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού είχε εκφράσει ο πρωθυπουργός Olof Palme, γνωστός στους Έλληνες από την δράσιν του κατά του καθεστώτος της 21ης Απριλίου, ειπών: «The Renaissance So-called? Western culture? What does it mean to us?», και η λεγομένη Αναγέννησις, και η Δυτική κουλτούρα, τί σημασία έχουν δι' ημάς;
Από τον Ευρωπαίον περιμένομε να ταπεινώνεται προ του προσώπου των μεταναστών, να ομολογή το πόσον άρχηστη και διαβολική είναι η κουλτούρα του ή να θρηνωδή που δεν έχει κουλτούρα! Η Mona Sahlin λέγει ότι πολλοί Σουηδοί ζηλεύουν τους μετανάστες διότι αυτοί αντιθέτως από τους Σουηδούς έχουν μία κουλτούρα, μία ιστορία, κάτι το οποίον τους δένει μαζί! Εδήλωσε δε ότι «Εάν δύο άτομα με τα αυτά προσόντα καταθέσουν αίτησιν διά μίαν θέσιν εργασίας, τότε την θέσιν θα την καταλάβη όποιος εκ των δύο λέγεται Μωάμεθ διότι πρέπει να θεωρείται πλεονέκτημα να έχης ένα εθνικόν υπόβαθρον διάφορον από το Σουηδικόν».
Ασφαλώς, ενώ επί γενεές όλες ο Χριστιανισμός συστηματικώς χλευάζεται και ποικιλοτρόπως διώκεται, αντιθέτως τα σχολικά βιβλία εξαίρουν το Ισλάμ ως μίαν καλοκάγαθην θρησκείαν και στην δημοσίαν σφαίραν του αποδίδονται υπερβολικές τιμές και σεβασμός. Οι οπαδοί του Πολυπολιτισμού συγχρόνως και συνεχώς κατηγορούν τον Χριστιανισμόν και επαινούν το Ισλάμ με τοιαύτην επιμονήν ώστε πανθομολογείται κοινώς ότι το κράτος το ίδιο επιθυμεί "να εκριζώση άπαξ και διά παντός την πανώλην του Χριστιανισμού από την κουλτούρα μας". Η κυβέρνησις η ιδία συνεχώς προσβάλλει τον Χριστιανισμόν και ετοιμάζει την ξένην θρησκείαν να τον αντικαταστήση. Βλέπομε την Mona Sahlin συνεχώς φορώντας μαντήλα να επισκέπτεται τζαμιά και να φωτογραφίζεται με τους ιμάμηδες!
Περί των ανωτέρω ιδέ, «Sweden: The Triumph of Cultural Marxism» by Fjordman, brusselsjournal.com, 9 Oct. 2008.

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
==============