Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

22 Φεβρουαρίου 2012

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ - ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ -- ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ"

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ -- ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ"

22-2-2012 [ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΙΣ 23-2-2012] 

 Τα "Προπύλαια" του Μονάχου

Σταχυολογούμε απο τας δηλώσεις του κ. ΜΑΚΗ ΒΟΡΙΔΗ (εις τον οποίον και προσβλέπομε δια την ανανέωσιν της Ν.Δ.) και αναλύομε:

««Η Ιδεολογική γραμμή της Νέας  Δημοκρατίας είναι ο πατριωτικός φιλελευθερισμός. Είναι συνδεδεμένη με δύο κεντρικές έννοιες που είναι μέσα στο κατ εξοχήν αξιακό πεδίο της Δεξιάς κι αυτές είναι η έννοια του Έθνους κι από την άλλη η έννοια της ελευθερίας.
Το ένα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο Ούτε μια φιλελεύθερη λογική η οποία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τα θέματα της κοινωνικής συνοχής η για τα θέματα της εθνικής κυριαρχίας. Ούτε από την άλλη μεριά  μια εθνική κυριαρχία η οποία ερμηνεύεται σε μια αντίληψη κρατικοδίαιτη παρεμβατική η αυταρχική. Επομένως, αυτές είναι οι δύο μεγάλες έννοιες, οι ακρογωνιαίοι λίθοι της ταυτότητας της ιστορικής δεξιάς  αλλά και της ενεργής, της παρούσας της δρώσας Δεξιάς.»»

ΑΝΑΛΥΣΙΣ:

1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ. 


Πολλοί λέγουν: Καλά,δεν βρίσκεται ενας πατριώτης! Τους απαντούμε ότι στην σημερινή κοινωνία αυτό είναι το πιό δύσκολο να γίνη! Πατριώτης είναι αυτός ο οποίος τοποθετεί πάνω απο τον εαυτό του την συλλογική αξία ΠΑΤΡΙΣ, τούτο δια να γίνη δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε απλό! Πρέπει κατ΄αρχήν να εγκαταλείψη ολόκληρη την θεωρία της Νεωτερικότητος και την θεμελιώδη έννοιά της, αυτήν της ΑΤΟΜΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και συνακολούθως τους θεσμούς που την πραγματώνουν, οπως αυτόν, τον κατ' εξοχήν μυθολογικό, της καθολικής ψηφοφορίας, και να προσέλθη στην θεωρία της ΠΡΟΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ όπου βασιλεύουν οι συλλογικές οντότητες! Ουτως, εαν θέλωμε να τοποθετήσωμε πάνω απο τα άτομα τας οντότητας ΕΘΝΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, οφείλομε να αλλάξωμε εις ικανόν βαθμόν τους νόμους, την ΠΟΛΙΤΕΙΑ και το ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ! 

Εδω, ας σημειώσωμε ότι δι' ημάς η Πρώτη υπηρετουμένη και λατρευομένη οντότης οφείλει να είναι αυτή του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ διότι άνευ πολιτισμού ΔΕΝ υπάρχει ΕΘΝΟΣ, υπάρχουν απλώς "φελλάχοι' χωρίς συνοχή και ιστορία! Το ΕΘΝΟΣ αποτελεί δομικόν λίθον του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, όμως ζεί μόνον εντός του Πολιτισμού!
Υπ' αυτήν την έννοιαν, πλέον η Κοινωνία δεν είναι απλώς μία επιφάνεια αποτελουμένη από άτομα, αλλά η επιφάνεια αυτή αποτελεί "φέτα" ενός μεγάλου δένδρου που οι ρίζες του είναι στο παρελθόν και η κορυφή του χάνεται στο μέλλον! Επομένως δεν είναι δυνατόν η θέλησις  των ατόμων της ενεστώσης "φέτας" να αλλάζη πράγματα που αφορούν την ζωήν ολοκλήρου του δένδρου, καθώς το δένδρον ΔΕΝ ανήκει εις αυτούς, ανήκει εις τας μελλοντικάς γενεάς και ΚΥΡΙΩΣ εις τους ιδρυτάς του, ΤΟΥΣ ΤΕΘΝΕΩΤΑΣ, των οποίων η γνώμη οφείλει κάθε στιγμή να πρυτανεύη! ΔΕΝ είναι δυνατόν εδώ να ψηφίζη ο καθείς, όστις απέκτησε υπηκοότητα και να μήν ψηφίζουν όσοι έπεσαν στο ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙ! Μεγάλη λοιπόν Ιδεολογική και ψυχική αλλαγή απαιτείται για να γίνωμε ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ! 

Οθεν, η ΔΕΞΙΑ αντίληψι δια το Κράτος και τήν Κοινωνία απαιτεί την εγκαθίδρυσιν μιάς νέας Πολιτείας (οι θεμελιώδεις αντιλήψεις και θεσμίσεις) και ενός νέου Πολιτεύματος (ο τρόπος διαχειρίσεως των Κρατικών υποθέσεων)! ΔΕΝ είναι δε δυνατόν η "φέτα" καθ' οιονδήποτε τρόπον --είτε με πλειοψηφίαν, είτε με παμψηφίαν, είτε με Δημοψήφισμα ή με αποφάσεις της Βουλής ή άλλου σώματος να αποφασίζη οτιδήποτε αφορά την ζωή του δένδρου, τουτέστιν τας θεσμίσεις της Πολιτείας! Αντιθέτως, στο ΝΕΟΝ ΚΡΑΤΟΣ, ο λαός ψηφίζει καθημερινώς και αποφασίζει κυριαρχικώς δι' ότι αφορά την ζωήν του, την εργασίαν του και την πόλιν του, με θεσμούς αμεσοδημοκρατικούς συνδικαλιστικούς (π.χ. πραγματικώς λειτουργούσα ΓΣΕΕ) και δημοτικούς και με Βουλήν των Κοινοτήτων, με Συντεχνιακήν Βουλήν και με Βουλήν των αντιπροσώπων!
Ας σημειωθή, ότι αυτά που λέγομε έχουν πραγματοποιηθή πλήρως εις το Κράτος του Ισραήλ το οποίον αποτελεί πρότυπον καλώς λειτουργούντος Εθνικού Κράτους και όπου ΟΛΑ, μα ΟΛΑ, τα πολιτικά κόμματα, έχουν συμφωνήσει και σέβονται πλήρως τας αρχάς της Πολιτείας που εκφράζεται ορθώς και προνεωτερικώς εις τον "Νόμον της Επιστροφής", και οι κομματικοί αγώνες διεξάγονται επίσης ορθώς επί των θεμάτων διακυβερνήσεως της χώρας!

2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Αυτή νοείται ως Ελευθερία απο κάθε ξένη επέμβασι, τουτέστιν ως καθεστώς ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ. Αυτό ήτο και τον νόημα του ρητού επί του λαβάρου της ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ»! Το καθεστώς τούτο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ απαιτεί ΠΛΗΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΣΤΡΑΤΟΝ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝ, ΝΟΜΙΣΜΑ κλπ. Επομένως, εξ ορισμού αντίκειται στην παράδοσι μικρού ή μεγάλου μέρους της Εθνικής κυριαρχίας σε υπερκρατικές ή άλλες κρατικές οντότητες, δηλαδή, ΑΠΑΙΤΕΙ την  έξοδον απο την Ε.Ε. και την Ο.Ν.Ε.! ΙΔΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ: ΠΑΡΕΚΒΑΣΙΣ:ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ!


3.
ΔΕΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 Δια την Οικονομίαν έχομε ομιλήσει εκτενώς, δια το τι σημαίνει ΔΕΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! Υπενθυμίζομε:
-----------------
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ-ΔΕΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ !

ΖΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΟΠΟΥ Η ΣΤΡΕΨΟΔΙΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΩΣ "ΤΟ ΜΑΥΡΟ-ΑΣΠΡΟ" ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ!!!

ΟΥΤΩΣ, ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΜΜΕ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΥΤΑΙ ή ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ή "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ", ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ "ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΩΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!!! ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ, ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ "ΔΕΞΙΟΙ" (ή ΚΑΙ "ΑΚΡΟΔΕΞΙΟΙ")!!!


ΕΔΩ, ΟΦΕΙΛΟΜΕ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΩΜΕ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΕΦ'ΟΣΟΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΘΕΛΗ ΝΑ ΕΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΘΗΣΟΜΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ !!! ΔΕΝ ΟΦΕΛΕΙ ΝΑ "ΔΙΩΞΗΣ" ΤΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΟ ΤΩΝ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ !!!! Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΠΑΡΕΙΧΕ ΚΑΙ ΚΑΤΙ, ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΜΟΝΟΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΡΑΚΕΝΔΥΤΟ ΕΠΑΙΤΗ!!!

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑ!!! ΘΕΛΕΙ "ΚΟΤΣΙΑ"!!!

ΟΠΟΙΟΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΕΧΕΙ ΛΥΣΙ!!! ΝΑ ΞΑΝΑΜΠΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΟΥ!!!!

ΟΤΑΝ, ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΛΕΣ "ΘΕΛΩ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ" ή ΤΑ ΑΛΛΑ, ΤΑ ΠΑΣΟΚΙΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ, ΟΠΩΣ, "Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ", "ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝ'' κ.ο.κ. ΤΟΤΕ, ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΘΗΣΟΜΕΝΟΝ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΕΧΗ:

1. ΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΙΔΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥΣ.
2.ΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΙΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ.
4. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΤΟΥ.

ΕΠΙΣΗΣ, ΠΑΣΙΔΗΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΩΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ!!!

ΤΟΙΟΥΤΟΤΡΟΠΩΣ, ΕΞΙΣΩΝΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΟΡΟΝ "ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟΝ "ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΚΑΤΑΛΗΓΩΜΕ ΟΤΙ:

"ΕΘΝΙΚΗ ή ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΥΟ ΤΙΝΑ:

ΠΡΩΤΟΝ. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΣΟΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΙ ΠΕΡΙΦΗΜΟΙ "ΜΙΚΡΟΑΣΤΟΙ" ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΙΜΩΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟΝ ΑΙ ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΙ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΥ, Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ). Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 19ος ΑΙΩΝ ΤΟ ΕΙΧΕ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΤΟΥΤΟ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΜΕ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΙΝ ΣΤΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑΣ ΜΕΛΕΤΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙ ΑΠΕΙΡΟΠΛΗΘΕΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ !!! ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΟΣΟΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΟΥ!!! ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ, ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΟΚΡΟΥΟΜΕ ΔΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΩΝ/ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ/ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ "ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ", ΥΠΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (π.χ. πολλαί 'μικρομεσαίαι' βιοτεχνίαι ενδυμάτων και αντιστοίχως πολλοί χονδρέμποροι και καταστήματα λιανικής--άλλον σημερινόν παράδειγμα: Στό Αργοστόλιον υπήρχον αρκετοί εισαγωγείς τροφίμων κλπ και πολλά καταστήματα λιανικής. Ολας αυτάς τας επιχειρήσεις τας είχον εντόπιοι και εκεί ήσαν μισθωτοί πολλοί  πάλιν εντόπιοι, και το χρήμα παρέμενε κατα κύριον λόγον και εκινείτο εις το νησί και παρήγε ανακυκλούμενον γενικόν πλούτον! Τώρα ήλθε το LIDL και τά 'εσάρωσε' όλα --μά όλα-- και το χρήμα φεύγει, πάει στην Γερμανία, και κατάφερε επιπλέον να απασχολή ελάχιστον προσωπικόν, ούτε το ΕΝΑ ΧΙΛΙΟΣΤΟΝ όσων απησχολούντο άλλοτε με αυτήν την δραστηριότητα! ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ "ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ" ΚΑΙ "ΖΗΤΩ, ΗΛΘΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΑΙ", ΔΕΝ ΦΕΡΝΟΥΝ "ΔΟΥΛΕΙΕΣ"!! ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ!!! ΦΕΡΝΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ!!!)!!!
ΑΣΦΑΛΩΣ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ:

Α) ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ, ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΑ ΤΑΞΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΒΙΩΣΙΜΟΥΣ ΚΛΗΡΟΥΣ!!!

Β) Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ "ΜΕΣΑΙΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΤΑΞΙΣ" ΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ/ΣΤΡΑΤΟΥ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ/ΔΕΚΟ/ΤΡΑΠΕΖΩΝ κλπ) ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΩ ΟΝΤΙ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΡΙΓΚΟΥΤΑΙ ΔΙΑ "ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ" ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟΝ ΔΗΛΑΔΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΤΑΒΑΡΑΘΡΩΣΙΝ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ, ΟΥΣΑ ΕΙΣ ΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟΝ ΤΟΣΟΝ ΤΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΑΪΚΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ)

ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ κ.ο.κ. ΟΠΩΣ, ΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ, Η ΔΕΗ, Η ΕΥΔΑΠ, Ο ΟΤΕ, Η (πάλαι ποτέ) ΜΟΜΑ κλπ. κλπ. ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΡΑΤΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΩΡΙΣΜΕΝΑΙ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΣΣΔ) ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟΝ (ΕΙΣ ΥΓΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ)! ΑΙ ΔΕ ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΑ (ως το πάλαι αυτά της ΔΕΗ) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΝ. ΟΙΚΟΘΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ (Η ΕΘΝΙΚΗ, Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ, Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥ Μ.Τ.Σ. συν ΤΟ Τ.Τ.) ΑΙ ΟΠΟΙΑΙ, ΑΥΤΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΑΙ, ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΕΓΓΥΗΣΙΝ!!!
ΑΣ ΣΗΜΕΙΩΘΗ ΟΤΙ, ΑΥΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ "ΜΕΓΑΛΑΙ", ΒΕΒΑΙΩΣ, ΟΜΩΣ, ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΟΣΟΝ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ "ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ" ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ!

ΟΘΕΝ, Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ "ΔΕΞΙΟΥ" ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΗ!! ΠΟΣΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ (ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ "ΤΖΙΡΟ") ΒΡΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΥΣ ΑΦΗΣΕΣ ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΕΣ !!!

ΑΥΤΗ ΛΟΙΠΟΝ, ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ "ΔΕΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ", ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕ ΩΣ ΤΗΝ ΜΟΝΗΝ ΟΡΘΗΝ ΛΥΣΙΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ!!!

ΟΣΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΟ-ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑΡΠΑΚΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ "ΤΣΕΠΩΣΕ" ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΠΟΙΗΜΕΝΗ "ΦΟΥΣΚΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ" ΤΟ 75% ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ Ο,ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ/ΛΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (Π.χ. ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑΡΧΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΝΑ ΛΕΓΗ ΟΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ "ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ") ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ "ΔΕΞΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ" ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΧΜΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΙΚΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ !!!

ΑΣ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗΝ ΟΣΟΝ ΑΚΟΜΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙΡΟΣ!!!
----------------
Είναι δυνατόν η ανωτέρω περιγραφείσα οικονομική πολιτική να χαρακτηρισθή ως "αντίληψη κρατικοδίαιτη παρεμβατική ή αυταρχική"? ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΩΣ, ΝΑΙ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ ΝΑ ΤΟ ΛΕΜΕ, ΠΑΡΟΤΙ ΤΑΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΑΥΤΑΣ ΕΧΕΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΕΙ ΚΑΙ "ΠΑΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΤΟ ΒΥΘΟ" ΤΟ ΑΠΕΧΘΕΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΟ-ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟ ΠΡΕΜΒΑΤΙΚΟ-ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΠΑΣΟΚΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟ!!! Αλλωστε  και το άκρως οικονομικώς φιλελεύθερον νεωτερικόν κράτος πρότυπον, αι ΗΠΑ, εγκατέλειψαν εν μιά νυκτί τα ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΟΣΙΑ της οικονομικής επιστήμης της Σχολής του Σικάγου και τας απο άμβωνος διακηρύξεις περί ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ της ΑΓΟΡΑΣ η οποία ΣΩΖΕΙ συνδυαζομένη με μικρόν και ασήμαντον κράτος που δεν επεμβαίνει επ' ουδενί στην θείαν λειτουργίαν της ΑΓΟΡΑΣ και φυσικά ΔΕΝ έχει χρήμα και δεν δίδει--καθώς μάλιστα ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΟΓΜΑ είναι ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΩΑΓΟΡΑΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ! ΜΟΛΙΣ επτώχευσαν αι κτηματομεσιτικαί εταιρίαι, ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΑΝ ΟΛΟΙ, ακόμη και οι καθηγηταί οικομικών του Σικάγου, ότι στην αρένα της Αγοράς το συχνότερον συμβάν είναι η ΠΤΩΧΕΥΣΙΣ! ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΟΛΟΙ εστράφησαν πρός το ΚΡΑΤΟΣ το οποίον ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΕ όλη την Θεολογίαν του ακράτου Καπιταλισμού και εκταμίευσε κολοσσιαία ποσά, περί το 1.5 ΤΡΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ, τα  οποία διέθεσε ως ΕΞΩΑΓΟΡΑΙΑ ενίσχυση! ΟΜΟΙΩΣ η Ε.Ε. έδωσε και δίδει ΔΙΣ εις εξωαγοραίας ενισχύσεις των Τραπεζών (προσέξατε! ΕΞΩΑΓΟΡΑΙΑΣ, διότι αρνείται και την ίσως αποδεκτήν λύσιν της αυξήσεως του Μετοχικού κεφαλαίου)! ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ οικονομικόν σύστημα μετασχηματίσθηκε από το 2008 εις ΚΡΑΤΙΚΟΔΙΑΙΤΟ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ-ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ! Πόσω μάλλον ένα δεξιό μοντέλο ΛΑΪΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ οφείλει να είναι πρεμβατικόν!!!
Μικρόν παράδειγμα: ΕΔΩ, έλειψε η ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑ και δεν συμμαζεύονται οι τιμές των βασικών αγαθών, των λαχανικών ή του καφέ!

Επίσης η εθνική κυριαρχία οφείλει να ερμηνεύεται ως αντίληψη κρατικοδίαιτη, διότι ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ!!!
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ!!!
---------------------------------------

ΠΑΡΕΚΒΑΣΙΣ

ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ Ο ΛΟΓΟΣ!

Ο ΝΕΑΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (ΠΟΥ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΕΧΟΜΕ ΨΗΦΙΣΕΙ) ΕΚΑΜΝΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ! "ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ!"

ΚΑΛΩΣ! ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ, ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΟΜΩΣ "ΑΡΧΗ ΣΟΦΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ"! ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΤΙ ΕΣΤΙ ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ!

ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΗΝ Ε.Ε. ??

ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ???

ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ???

ΕΥΡΩΠΑΪΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ "ΨΟΦΗΣΗ" Η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΓΗ (ΚΥΡΙΩΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΣ) ΤΟ ΕΥΡΩ ???

ΑΣ ΑΡΧΙΣΩΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΝ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ "ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ"!
ΟΠΩΣ ΕΧΟΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΕΣ ΤΙ ΕΣΤΙ "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ", Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΞΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ ΕΣΠΕΥΣΕ ΝΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΛΑΒΗ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΤΗΣ ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΕΞΕΦΡΑΣΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ Α΄. ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΤΕ ΛΑΟΝ ΤΟ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΝΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙ ΔΙ' ΕΝΟΣ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΣΗΜΕΡΟΝ Η Ε.Ε. ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΛΥΣΣΑΛΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ --ΟΥΤΩΣ ΑΠΩΛΕΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΝ Ο κ. Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-- ΟΜΟΛΟΓΟΥΣΑ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΚΑ ΟΤΙ "ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΔΙΟΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ"!!!!)! ΟΥΔΕΙΣ ΕΓΝΩΡΙΖΕ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΟΔΗΓΟΥΜΕΘΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ "ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ" ΕΚΤΟΠΙΖΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΡΟΠΟΝ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ, ΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΣ Η ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΒΟΗΤΕΣ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ"!!
ΑΥΤΟ, ΤΟ ΝΑ ΠΑΥΣΗ Η ΕΛΛΑΣ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΚΡΑΤΙΚΗΝ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΧΗ ΜΙΑ ΤΟΙΑΥΤΗ ΟΝΤΟΤΗΣ (ΟΠΩΣ ΙΔΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΣΥΝΟΡΑ, ΣΤΡΑΤΟΝ, ΝΟΜΙΣΜΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ --ΕΔΩ Η Ε.Ε. ΜΑΣ ΔΙΑΤΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΦΕΡΟΜΕΘΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΑΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΑΣ!-- κοκ) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΧΙ ΑΠΛΩΣ "ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΕΚΤΡΟΠΗΝ" ΑΛΛΑ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ (ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΟΤΙ ΕΛΑΒΕ ΧΩΡΑΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΝ ΣΥΝΩΜΟΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΡΥΦΟΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ)!
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΨΥΧΙΚΩΣ ΙΣΧΥΡΑ ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ "ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΥΡΩΠΗ", ΝΑ "ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΗ", "ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ ΑΠ' ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"! ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕ ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΧΕΙ Ο ΚΑΘΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ (ΚΑΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΙ, ΕΣΤΩ ΑΣΑΦΩΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΕΤΟΒΕΝ,  ΤΟΝ ΓΚΑΙΤΕ, ΤΟΝ ΓΙΟΧΑΝ ΣΤΡΑΟΥΣ, ΤΟΝ ΜΟΛΙΕΡΟ, ΤΟΥΣ ΓΙΡΟΝΔΙΝΟΥΣ, ΤΟΝ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΙΣΜΟ, ΤΟΝ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟ 15ο κ.ο.κ.) ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΩΠΑΤΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ!!! ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΚΜΗ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ (ΕΝΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ -- ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, ΟΠΩΣ π.χ. ΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ-ΔΑΝΟΙ, ΑΚΜΑΖΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΝΤΑΒΡΑΝΤΙΣΜΕΝΟΙ, ΥΠΕΡΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΕΧΡΕΩΣΑΝ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ! -ΠΡΑΓΜΑΤΙ, ΕΙΔΑΜΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ ΒΙΒΛΙΟ: «Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ» ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΣΙΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΠΡΟΤΥΠΟ, ΕΣΧΕ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ: Η ΔΑΝΙΑ!)! ΑΥΤΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΑ ΖΩΑΚΙΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΖΟΥΝ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΣ) ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΚΥΡΙΩΣ π.χ. ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ Η ΗΘΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΑΙΔΙΣΜΟΥ! (ΔΕΙΤΕ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ - Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ)  ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΑΓΝΟΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ! ΔΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΘΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟΝ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΝ ΤΟ ΕΠΩΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ -εικών ανωτέρω (ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΜΗΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΠΥΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΡΟΝΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΕΓΟΥΝ "ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΝ" ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΗΜΑ!  ΟΜΟΙΩΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΑΣ ΓΛΥΠΤΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ!!! ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ Ο,ΤΙ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΟΝ ΕΙΝΑΙ "ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΝ"! ΤΟΣΟ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ!!! ΚΑΤΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΑ ΖΩΑΚΙΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ: Η ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΣ ΑΠΕΦΑΝΘΗ ΟΤΙ ΤΩ ΟΝΤΙ ΥΠΗΡΞΕ Ο "ΚΟΝΑΝ Ο ΒΑΡΒΑΡΟΣ", ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ Ο ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΗΣΑΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΤΙ ΤΙΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΣΥΧΝΑ ΣΕ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ!!!! ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟ 50% ΑΓΝΟΟΥΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ!!! ΚΑΤΙ ΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΛΙΒΕΡΑ ΖΩΑΚΙΑ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Ο ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΜΑΣ Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΣΕ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙΡΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΝΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΕΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙ! ΤΟΤΕ ΜΕ ΕΚΠΛΗΞΙΝ ΕΜΑΘΕ ΟΤΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΝ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΟΤΙ ΕΓΙΝΕ Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ!!! ΔΙΑΠΟΡΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΩΤΗΣΕ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΗ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΡΑ-ΤΟΡΑ-ΤΟΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΝΑΙ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΗ ΑΛΛΑ ΦΥΣΙΚΑ ΗΤΟ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ!!! [ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΕΝ ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΧΡΟΠΡΑΞΙΩΝ -- ΔΕΝ ΕΓΡΑΦΗ ΔΙΟΤΙ ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ Ο ΤΟΤΕ ΕΚΔΟΤΗΣ ΜΑΣ! "ΑΣΕ, ΓΙΑΤΡΕ ΜΟΥ, ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΞΑΝΑΚΑΨΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ!" ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ! ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΚΔΟΧΑΣ ΤΗΣ! ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΓΟΥΕΛΙΑΝΗ THOUGHT POLICE ΠΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙΕΙ ΤΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ!]! ΒΕΒΑΙΩΣ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΡΕΣΕΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ! ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΑΠ' ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ! ΓΙΑΤΙ, ΤΟΝ ΕΡΩΤΗΣΑ! ΔΙΟΤΙ, ΜΟΥ ΑΠΗΝΤΗΣΕ, ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΝΟΜΙΜΩΣ ΤΟ ΧΑΣΙΣ (ΧΡΕΩΝΟΥΝ ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΑ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΙ' ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΔΗ --ΔΙΟΤΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΙΣ ΕΙΔΗ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΤΣΑΪ-- ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΑΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΣΙΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΜΟΥ ΕΞΗΓΗΣΕ! ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΘΕΣΕ ΟΡΓΙΣΜΕΝΟΣ, "ΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΑ ΣΤΕΡΟΥΜΑΣΤΕ!" --ΕΙΧΕ ΔΙΚΙΟ!) ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΟΙΚΟΙ ΑΝΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΟΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΟΜΩΣ ΥΠΟ ΤΗΝ  ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ, ΒΕΒΑΙΩΣ, Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ ΠΙΣΤΙΝ!)! ΑΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΙΛΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΤΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΙΤΕ ΘΑ ΣΕ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΔΙΑ ΓΡΑΦΙΚΟ "ΕΠΑΡΧΙΩΤΗ" ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΑ (ΑΘΑΝΑΤΗ ΞΥΛΙΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ!)! ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑ: ΛΕΓΕΙΣ ΤΗΝ ΦΡΑΣΙΝ: "ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΡΡΩΜΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!" ΟΣΟΙ ΤΟ ΑΚΟΥΟΥΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΣΘΕ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ! ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΟΤΙ Ο ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ, ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙ, ΔΙΑ ΤΟ ΜΠΑΡΟΚ ή ΔΙΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ ΑΡΜΟΖΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΤΑΛΓΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ! ¨ΚΑΛΑ, ΛΕΓΩ, ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ?" "ΑΙ! ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ?" ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ!
ΟΣΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΣ ΤΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ? ΕΓΡΑΨΑΜΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ: Η ΙΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: ΕΙΧΑΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΥΡΩ ΣΤΑ 15 ΕΤΗ, ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΠΑΛΙ, ΠΡΟ ΕΤΟΥΣ, ΗΤΟ ΑΓΝΩΡΙΣΤΟ ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ!!! Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΗΤΟ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΤΕ! ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΤΗ ΟΞΦΟΡΝΤ ΣΤΡΗΤ ΗΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΕΡΠΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΟΣΜΙΑ, ΕΙΠΑ, ΠΑΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΡΑΔΡΟΜΟ! ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΠΑΛΙ ΔΕΚΑΠΛΑΣΙΑ ΚΙΝΗΣΙ! ΠΗΡΑΜΕ ΕΝΑ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΑΜΕ ΑΦΟΥ, ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ ΜΠΟΤΙΛΙΑΡΙΣΜΑ, ΕΙΧΕ ΔΙΑΝΥΣΕΙ (ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙΝ) 3-4 ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΕΙΧΕ ΓΡΑΨΕΙ 16 ΛΙΡΕΣ! ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ, ΠΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΣ ΘΕΣΙ, ΕΙΤΕ ΘΑΧΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΟΡΘΙΟΥΣ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΣΥΜΠΙΕΖΟΝΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΣΑΡΔΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΜΑΖΕΥΑΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΗ Η ΠΟΡΤΑ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΤΗ ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ)! ΕΚΑΝΕΣ ΔΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΝΑ ΒΓΗΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΙΜΩΓΜΑ ΣΤΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ!!! ΟΛΟΙ ΔΕ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΣΑΝ ΕΙΤΕ ΝΕΓΡΟΙ (ΝΕΓΡΙΔΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΜΑΪΚΗ, ΖΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΤΙΩΤΕΡΑ ΑΦΡΙΚΗ) ΕΙΤΕ ΙΝΔΟΙ-ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ (ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΣΑΝ ΚΑΤΡΑΜΙ ΟΜΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ, ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΩΝ, ΟΙ ΑΘΙΚΤΟΙ) ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ-ΠΟΛΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΙ ΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΗΣΑΝ ΤΥΛΙΓΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΠΟΥΡΓΚΕΣ, ΤΣΕΜΠΕΡΙΑ, ΦΕΡΕΤΖΕΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΤΟΝΙΑ! ΕΔΩ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΤΙ "Στο Λονδίνο το ποσοστό των μεταναστών είναι 40%.", ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΗΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑ 80% (ΦΥΣΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001, ΕΩΣ ΤΟ 2011 ΠΕΡΑΣΑΝ 10 ΕΤΗ!)! ΙΣΩΣ ΠΗΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΙΣ ή ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ! ΟΧΙ! ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙ ΟΜΩΣ, ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΑ! ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΑΓΑΠΗΤΟΙ ΟΙ ΣΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΑΚΙ, ΟΜΟΙΩΣ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΠΟΥ ΨΗΝΟΥΝ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ, ΟΙ ΙΝΔΟΙ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, Ο ΠΕΡΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ ΟΠΟΥ ΣΥΧΝΑΖΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΟ ΠΡΩΪ, ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ Χ.Ο. ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΜΑΔΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙ ΣΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΩΝ)!
ΛΟΙΠΟΝ, ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΞΕΡΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ, ΤΗΝ ΜΗ-ΕΥΡΩΠΗ, ΠΟΥ ΤΗΝ ΔΙΑΦΕΝΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ, ΤΗΣ ΑΧΡΕΙΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΡΟΚΟ-ΟΛΛΑΝΔΟΙ, ΟΙ ΚΟΥΡΔΟ-ΣΟΥΗΔΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΕΒΕΝΤΕΣ ΤΥΠΟΙ!!!

ΒΕΒΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΟΜΕ ΑΝΑΓΚΗ, ΔΙΟΛΟΥ! ΟΠΩΣ ΕΧΟΜΕ ΓΡΑΨΕΙ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑΜΑΣΤΕ "ΕΥΡΩΠΗ", ΟΥΤΕ Η ΠΑΛΙΑ ΤΟΥ 16ου 17ου 18ου 19ου ΑΙΩΝΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΤΩ ΟΝΤΙ ΩΡΑΙΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΩΡΑΙΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΔΕΕΣ ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΟΠΩΣ ΤΑ ΝΕΟΚΛΑΣΣΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ, ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ, Η ΛΟΓΙΚΗ κλπ κλπ), ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΒΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΜΗΠΩΣ ΣΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!!!

ΕΠΙΣΗΣ, ΕΧΟΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΥΣΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΩΣΙ ΝΑ ΗΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε.: ΣΕ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ (23/2/2012) ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ --ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΗ-- ΑΝΑΛΥΣΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑ ΔΕΙΝΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΥ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ «κυριολεκτικά, με το μαχαίρι στο λαιμό και το πιστόλι στον κρόταφο»!
Η ΑΠΟΨΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΒΙΑΣΘΗ ΜΟΝΟΝ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΗΣ ΣΕ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ!!! ΟΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΛΕΓΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΙ ΚΑΤΑ 77%, "ΝΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ" ΚΑΙ ΟΤΑΝ Ο κ. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΓΕΙ (ΕΔΩ) ΣΗΜΕΡΟΝ «Εγώ, όμως, είμαι υπέρ του να χάνει κανείς την κυριαρχία του, πάντα ήμουν» [ΩΣ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΣΤΗΝ Ο.Ν.Ε. ΕΝΝΟΕΙ], ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΩΝ --ΚΑΙ ΕΙΜΕΘΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΒΕΒΑΙΟΙ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ -- ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥ 80% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΙ! ΤΟΤΕ ΒΕΒΑΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ  ΟΠΟΙΟΥΣ "ΚΑΝΕΙΣ ΕΤΣΙ" ΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ "ΣΑΤΡΑΠΗΔΕΣ"! ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΝ!
ΟΤΑΝ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΣΕ ΜΑΚΡΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ, ΑΥΤΟ ΤΟ 80% ΠΑΣΧΟΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΝΕΜΟΜΕΝΗ ΨΥΧΩΣΗ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ "ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ" (ΣΕ ΛΙΓΟ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ) ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗ ΑΠΑΙΡΙΓΡΑΠΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΧΕΙΑ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟ, ΚΑΘΕ ΡΑΠΙΣΜΑ, ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΧΕΙ),  ΤΟΤΕ ΒΕΒΑΙΩΣ, ΜΕΛΛΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ! ΟΜΩΣ ΓΙ' ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ ΔΕΝ ΠΤΑΙΟΥΝ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ, ΟΥΤΕ ΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ, ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΙΣ! ΦΤΑΙΜΕ ΜΟΝΟΝ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΜΑΣ!!!
ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΝΕΜΟΜΕΝΗ ΨΥΧΩΣΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝ ΠΕΡΙ "ΕΥΡΩΠΑΪΣΜΟΥ"! ΒΕΒΑΙΩΣ, ΕΔΩ ΤΡΕΛΛΑΙΝΕΣΑΙ ΚΙΟΛΑΣ ΟΤΑΝ ΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΝΑ ΔΙΑΡΡΗΓΝΥΕΙ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΟΥ, ΚΡΑΥΓΑΖΩΝ: "ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΥΣΙ, ΝΑΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ???" ΣΥΓΓΝΩΜΗΝ, ΕΜΕΙΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΤΟ 80% ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΨΗΦΙΖΕ ΠΑΣΟΚ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΟΞΕΩΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΚΑΙ ΕΞΥΒΡΙΖΕ ΚΑΙ ΕΧΛΕΥΑΖΕ ΤΟ "ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΥΣΙ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ"! ΓΝΩΣΤΗ ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ Η ΟΞΕΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ! ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ ΤΩΡΑ ??? ΑΛΛΑΞΕ Η ΕΥΡΩΠΗ ? ΑΝ ΝΑΙ, ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΟ ΛΕΓΟΥΝ, ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ? Ή ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΕΜΕΙΣ! ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ ΟΤΙ ΤΟΤΕ ΕΣΦΑΛΑΜΕ ???

ΒΕΒΑΙΩΣ, ΟΦΕΙΛΟΜΕ ΝΑ ΛΑΒΩΜΕ ΥΠ' ΟΨΙΝ ΜΑΣ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΥΡΩΠΗ", ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΝΔΕΘΗ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ --ΑΠΟΤΗΝ ΠΑΧΕΙΑ ΑΡΓΟΜΙΣΘΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙ ΤΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΣΠΑ κλπ κλπ--, ΕΩΣ ΤΟΝ ΕΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΟΛΕΥΤΗ ΚΑΛΑ!

ΑΣ ΣΟΒΑΡΕΥΘΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ! ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΕΣ, ΤΑ ΕΥΡΩ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΩΜΕ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΑΣ!
--------------------------- 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου