Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

25 Απριλίου 2017

ΕΥΡΩΠΗ : Η ΑΦΡΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ


ΕΥΡΩΠΗ : Η ΑΦΡΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ


Η οικτρή κατάστασις της Αφρικής
και το ευρωπαϊκόν δίλημμα

ΟΙ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

 


Η λαθρομετανάστευσις από την Αφρικήν προς την Ευρώπην λαμβάνει συνεχώς και ταχυτέρους ρυθμούς. Πρόκειται δι' επιχείρησιν πλήρως οργανωμένην και η UNICEF εδημοσίευσε χάρτην με τας μεταναστευτικάς οδούς! Το BBC απεκάλυψε μάλιστα μίαν εκτεταμένην συνωμοσίαν όπου διά την διευκόλυνσιν της διαπεραιώσεως των Αφρικανών στην Ευρώπην, από την Λιβύην στην Λαμπεδούσα, συνεργάζονται στενώς και μυστικώς τα δίκτυα των διακινητών με τις ΜΚΟ και αυτές με την Ιταλικήν κυβέρνησιν. Οι φωτογραφίες των Αφρικανών σε σάπιες βάρκες είναι ένα σκηνοθετικόν τρυκ δι' ημάς, να το ιδούμε και να τους συμπονέσουμε: Τα μεγάλα πλοία τα ενοικιασμένα από τις ΜΚΟ παίρνουν τους Αφρικανούς από μίαν έρημη ακτή, κατόπιν ειδοποιήσεως από τους διακινητάς, ανοίγονται δύο-τρία μίλλια από την ακτή και ειδοποιούν το Ιταλικόν ναυτικόν το οποίον εμφανίζεται εκεί. Τότε κατεβάζει το βαπόρι της ΜΚΟ την σάπια βάρκα, φορτώνονται οι Αφρικανοί, οι φωτογράφοι τους φωτογραφίζουν και μετά επιβιβάζονται εις το εις απόστασιν ολίγων μέτρων Ιταλικόν πολεμικόν σκάφος!


 http://northafricapost.com/17539-libya-italian-prosecutor-finger-points-ngos-collusion-human-traffickers.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-39686239

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ


Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ


Ο πληθυσμός της Αφρικής αυξάνει με γεωμετρικήν πρόοδον, το 1950 ήτο 220 εκατομμύρια και το 2013 έφθασε το 1,1 δισεκατομμύριον. Πληθυσμιακή αύξησις που ξεπερνά την φαντασίαν, π.χ. η Ουγκάντα ότε εγένετο ανεξάρτητος είχε έξη εκατομμύρια πληθυσμόν, τώρα έχει τριάντα τρία· στο Malawi η ιδία η κυβέρνησις ανησυχεί, ομιλεί διά Population Explosion που πρέπει να επιβραδυνθή, καθώς κάθε γυναίκα έχει κατά μέσον όρον 5,8 τέκνα· η Νιγηρία το 1950 είχε 55 εκατομμύρια, 167 σήμερον και η προοπτική είναι 200 διά το 2015· στον Νίγηρα τα 2  εκατομμύρια του 1960 έγιναν σήμερον 15!
Η προοπτική λέγουν οι ειδικοί του ΟΗΕ είναι το 2045 να φθάσουμε τα ΔΥΟ δισεκατομμύρια!
Η πληθυσμιακή αυτή έκρηξις έγινε και γίνεται εξόδοις και με την φροντίδα των Ευρωπαίων η οποίοι με πολύ δυσκολία φέρουν και συντηρούν στην Αφρική τις νεώτερες ιατρικές θεραπείες και εμβόλια και χρηματοδοτούν και επανδρώνουν συνεχείς εκστρατείες κατά των διαφόρων λοιμωδών νόσων, ως η ελονοσία και ο κίτρινος πυρετός.
Ο πληθυσμός αυτός της Αφρικής είναι νεαρός, το 40% αυτού κάτω από την ηλικία των 15 ετών· στην Νιγηρία το 60% του πληθυσμού είναι κάτω των 30 ετών! Το 1/3 των γυναικών υπανδρεύεται και αρχίζει και τεκνοποιεί προ της ηλικίας των 15 ετών! Το 35% των γυναικών 15-19 ετών έχει ήδη τεκνοποιήσει τουλάχιστον άπαξ! Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις γυναικών που είχον 20 επιτυχείς εγκυμοσύνας, ενώ ο συνήθης κανών είναι γυναίκα των 35 ετών με δέκα παιδιά!
Ναι, οι ίδιες οι κυβερνήσεις οι αποτελούμενες από εντοπίους Νεγρίδες ανησυχούν, όμως η λέξις  'population control' είναι ταμπού (Ναι, π.χ. το κύριον κακόν που προσάπτουν στον δικτάτορα Babaginda της Νιγηρίας ήτο ότι ήθελε να εφαρμόση compulsory family planning) και προσπαθούν αιδημόνως κάτι που λέγεται voluntary family planning! Οι Ευρωπαϊκές δε φιλανθρωπικές οργανώσεις που καταβροχθίζουν τα χρήματα των Ευρωπαίων μάχονται υπέρ του να μην γίνεται ουδέ η ελαχίστη συζήτησις διά την πληθυσμιακήν ρύθμισιν της Αφρικής αλλά αντιθέτως εκδίδουν εγκυκλίους με τας οποίας μας νουθετούν, του τύπου "Africa's Birth Rate: Why Women Must Be Free to Choose"! Ασφαλώς, δίδονται χρήματα διά την εκπαίδευσιν των γυναικών, αλλ' άνευ αποτελέσματος: "Women are more educated and liberated today, and yet they still want to have five or six children" λέγουν οι ειδικοί (Daniel Smith, associate professor at Brown University) που προσπαθούν!
Οι προοπτικές είναι εφιαλτικές, οι ειδικοί ομιλούν διά population bomb, ωρολογιακή βόμβα πάνω στην οποία κάθεται η Αφρική π.χ. σήμερον η Υποσαχάριος Αφρική έχει το 12% του παγκοσμίου πληθυσμού, όμως το 2100 θά έχει περισσότερον από το 1/3!
H fertility rate στην Αφρική, ξεκινά από το 7 του Νίγηρος, ακολουθεί μία ομάδα 20 κρατών κινουμένη στο 6,5-5,5 και ακολουθούν τα υπόλοιπα από 5,4 έως 4,5 κι έχουμε και 2-3 με υπογεννητικότητα στο 4!!!

Βεβαίως, οι Αφρικανοί είναι πολύ καλοί στην τεκνογονία, οι γυναίκες ιδίως εμφανίζουν από την ηλικίαν των 13 ετών ασυγκράτητον σεξουαλικότητα, όμως δεν είναι καλοί εις οιανδήποτε άλλην τέχνην και ούτε η νόησίς των φθάνει να σκεφθή ότι οφείλουν να διαθρέψουν τα νεογέννητον! Σήμερον η Υποσαχάριος Αφρική έχει επισήμως 240 εκατομμύρια άτομα τα οποία υποσιτίζονται!
Millions Stare Death in the Face Amidst Ravaging Drought in the Horn of Africa, μας λέγουν  αναφερόμενοι στην Βόρειο Κένυα, όμως στην πλέον υποφέρουσα από την λειψυδρίαν (αλλά και από έλλειψιν τροφής) περιοχήν Turkana όπου στην αυχμηρά εκεί έρημον οι θερμοκρασίες επί ημέρες φθάνουν του 50 βαθμούς Κελσίου, εις πληθυσμόν 850 χιλιάδων ατόμων, οι 385 χιλιάδες είναι παιδιά και οι 90 χιλιάδες έγκυοι γυναίκες, ενώ επισήμως κατά την  UNICEF το 78% των παιδιών κινδυνεύει σοβαρά από τον υποσιτισμόν! Σε τέτοιες συνθήκες τα ζώα σταματούν την τεκνοποιΐα τους, είναι γνωστόν, όχι όμως ο σοφός άνθρωπος της Αφρικής από όπου ξεκίνησε ο πολιτισμός!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, Η ΑΦΡΙΚΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΡΕΨΗ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΗΣ! Κατά την The World Bank σήμερον 400 εκατομμύρια άτομα στην  Υποσαχάριον Αφρικήν ζουν κάτω από το όριον της φτώχειας (POVERTY HEADCOUNT RATIO, AT $1.25 A DAY)!

ΕΝΣΤΑΝΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Υπηρχε κάποτε ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ που ελέγετο ΡΟΔΕΣΙΑ (προς τιμήν του μεγάλου Cecil Rhodes). Εκτάσεις απέραντες όπου ευδοκιμούσαν οι κάθε είδους καλλιέργειες, από τα σιτηρά έως τις μπανάνες, που αρκούσαν να θρέψουν όλη την Υδρόγειο. Λιβάδια απέραντα με βοοειδή και κάθε άλλου είδους ζώα, εκτάσεις με κάθε είδους άγρια ζωή. Χώρα πλούσια σε κάθε είδους ορυκτά, ποταμοί με όχθες από αχάτη, κλωτσούσες ένα χαλίκι κι έβλεπες ότι ήτο ένα τεράστιο διαμάντι! Ητο από τις πλουσιώτερες χώρες του κόσμου και ο πληθυσμός ήτο καλοζωϊσμένος.
Ομως ο φθόνος εκίνησε μία διεθνή συνωμοσία που ανάγκασε τους λευκούς να φύγουν. Την εξουσία έλαβαν οι Καφρίδες και ο κ. Μουγκάμπε έδιωξε τους τελευταίους λευκούς με την κραυγή "θα φάμε τα παιδιά σας" (πολιτισμένος άνθρωπος, τρώει όπως εμείς, μόνον κρέατα γάλακτος)*.
Ετσι, εδημιουργήθη εκεί Η ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΚΟΛΑΣΙΣ που ονομάζεται ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ. Η παραγωγή κατεστράφη καθώς είναι ανίκανος γιά γεωργός ο Νεγρίδης κι ουδέποτε ήτο τοιούτος. Η χώρα ήτο αδύνατον να λειτουργήση στοιχειωδώς και μαί με την πείνα έπεσε κάθε άλλο δεινό, η δημοσία υγιεινή έπεσαν στο μηδέν, ενεφανίσθη η χολέρα και η πανώλης. Θερίζει ο κίτρινος οπυρετός και η ελονοσία και ωσαν να μην έφθαναν αυτά αποκτηνωμένος ο πληθυσμός αποδεκατίζεται από το AIDS. Και φυσικά οι Καφρίδες έφαγαν και την αγρία ζωή, καμηλοπαρδάλεις, ιπποειδή κλπ, ακόμη και τους ελέφαντες!
 ----
*Ετσι κατεστράφη η μεγάλη και πλούσια Ελληνική κοινότης της Ροδεσίας, από τις πλέον ανθούσες διεθνώς, και όσοι δεν απεβίωσαν κατά τις σκόπιμες ταραχές έφυγαν χωρίς την περιουσία τους (τα καλά της Αιγύπτου).ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ


Αν διαθέσει η Ευρώπη όλο της το έχειν, κινητόν και ακίνητον, πόσους από αυτούς τους ανθρώπους δύναται να διαθρέψη και διά πόσον καιρόν;

Η ΛΥΣΙΣ


Ως είπε ο μέγας φιλάνθρωπος Αλβέρτος Σβάϊτσερ που αφιέρωσε την ζωήν του στην Αφρικήν: Ο Αφρικανός έχει νοημοσύνην παιδιού και απαιτείται κηδεμονία διά να επιβιώση!

Ορθώς εγράφη: Το να επενδύσωμε τρισεκατομμύρια στις αφρικανικές οικονομίες διόλου δεν θα βοηθήση! Ολες αυτές οι χώρες διοικούνται από πλήρως διεφθαρμένες ελίτ που απλώς θα κατακλέψουν τα χρήματα. Οι αφρικανικές μάζες θα παραμείνουν πτωχές και θα εξακολουθήσουν να πολλαπλασιάζονται με εκθετικούς ρυθμούς! Οπότε εκατομμύρια από αυτούς θα προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη! Αυτό το τσουνάμι των μαύρων προσφύγων δεν θα σταματήση, πράγμα που θα σημάνη το τέλος της Ευρώπης! Η Ευρώπη θα γίνη η "Αφρική του Βορρά", όπως ακριβώς αι ΗΠΑ θα γίνουν το "Μεξικό του Βορρά", τουτέστιν όλα αυτά που βλέπομε εμπρός μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πρόγραμμα της γενοκτονίας μας! Η μοναδική λύσις θα ήτο να επανέλθουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Αφρική και να εγκαταστήσουν ένα φιλάνθρωπον καθεστώς που θα αναλάβη την οικονομικήν ανάπτυξιν και θα μεριμνήση ώστε κάθε Αφρικανή να περιορισθή στα δύο παιδιά, οπότε ο πληθυσμός θα παραμείνη σταθερός!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
===========

14 Απριλίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΝ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ
-βασική θέσις-
---------
Αναδυφώντας τα αίτια της Ευρωπαϊκής Νόσου, συνεπείᾳ της οποίας η Ευρώπη και η Ελλάς κινδυνεύουν με αφανισμόν, ευρίσκομε ως ένα κύριον αίτιον το λεγομένον Great Humanistic Delusion (μέγα ανθρωπιστικόν παραλήρημα) το οποίον αποτελεί την κυρίαρχον ιδεολογίαν και συνίσταται εις το δόγμα ότι όλοι οι άνθρωποι, ζωολογικώς οριζόμενοι, είναι απολύτως ιδιοι και όμοιοι μεταξύ των, έχουν τον αυτόν ψυχισμόν, όμοιον με τον ιδικόν μας, και επιθυμούν τα ίδια πράγματα στην ζωή τους τα οποία είναι τα υλικά καταναλωτικά αγαθά! 
Πριν από 200 τόσα έτη ενεφανίσθη το πρώτον στην Γαλλίαν και επεβλήθη εις όλην την Ευρώπην η θρησκεία της Νεωτερικότητος, της οποίας η ουσία είναι η Ατομοκεντρική κοινωνία. Ατομοκεντρική κοινωνία: Δεν υπάρχουν συλλογικές οντότητες πάνω από τα απλά άτομα, ούτε Ιστορία, ούτε Γεωγραφία, ούτε τίποτε, υπάρχουν ΜΟΝΟΝ ΟΛΟΓΥΜΝΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ή ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΝΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ ΧΩΡΙΣ ΖΩΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ. Από την θρησκευτικήν πίστιν στην Ατομοκεντρικήν κοινωνίαν παράγεται ο γελοιώδης μύθος της Καθολικής ψηφοφορίας που λέγει ότι άπαντες διαθέτουν την τελείαν ευφυΐαν, την τελείαν γνώσιν, την τελείαν κρίσιν, την τελείαν ηθικήν υπόστασιν και την τελείαν ενόρασιν (ώστε να διαβάζουν τα απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα) και άρα το μόνον που απομένει είναι να μετρήσωμε τις ισόκυρες γνώμες τους!
Αυτός ο μύθος της ανθρωπίνης ισότητος και ομοιομορφίας υπεστηρίζετο καθ' όλην την 200ετίαν, όμως κάπως ασαφώς και με κάποιαν αιδημοσύνην, έχοντες οι υποστηρικταί του την αντίληψιν ότι παραδοξολογούν!
Ομως, περίπου από το 1960 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και το δόγμα ότι οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι άρχισε να επιβάλλεται σταδιακώς και τώρα έφθασε να είναι δόγμα πίστεως καθαρώς θρησκευτικόν όπου όποιος κακομοίρης τολμήσει να το αμφισβητήση έστω στο κατ' ελάχιστον καταστρέφεται πάραυτα, οικογενειακώς, επαγγελματικώς, κοινωνικώς, διαπομπεύεται και ο Αντιρατσιστικός νόμος τον χώνει στην φυλακή εξη χρονάκια έτσι γιά αρχή!
Το δόγμα αυτό, ότι οι άνθρωποι είναι όλοι ίδιοι, αποτελεί τον παρανοϊκώτερον μύθον που έχει εφεύρει ο άνθρωπος καθ' όλην την ιστορικήν πορείαν του και τα αποτελέσματα της παραλόγου και κακοήθους αυτής πίστεως είναι απολύτως καταστρεπτικά διά τις κοινωνίες του Δυτικού Πολιτισμού! Οίκοθεν νοείται ότι όλα όσα λέγομε ανωτέρω ισχύουν αποκλειστικώς διά τον Δυτικόν Πολιτισμόν και μόνον! Η άλλη κυριαρχος σήμερον ανθρωπίνη κουλτούρα, ο Μωαμεθανισμός, πιστεύει αντιθέτως στην απόλυτον ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων, των κοσμοαντιλήψεων και των θρησκειών!
----
Κατά το δόγμα αυτό, οι άνθρωποι είναι απολυτώς ίσοι και όμοιοι εις τα πάντα, ακριβή ανάτυπα ενός και μόνου προτύπου! Μεταξύ τών άλλων:
α) Δεν γίνεται αποδεκτόν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικόν βαθμόν ευφυΐας. Ούτως ή άλλως, ο μύθος της Καθολικής ψηφοφορίας δογματίζει ότι άπαντες διαθέτουν την τελείαν ευφυΐαν! Δεν γίνεται πλέον αποδεκτή η μέτρησις του IQ, δεν γίνεται αποδεκτόν ότι υπάρχουν παιδάκια βλάκες που δεν τα παίρνουν τα γράμματα και αντιθέτως παιδάκια πανέξυπνα! Η αλήθεια καλύπτεται με αστείες σοφιστίες και με ξυλοφόρτωμα όποιου τολμήσει να ψελλίση και την  παραμικρήν αντίρρησιν!

β) Δεν γίνεται αποδεκτόν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικόν χαρακτήρα και ιδιοσυστασίαν! Δεν γίνονται κάν αποδεκτά τα πασίδηλα, τα αείποτε πιστευόμενα, όπως π.χ. ότι ο Α άνθρωπος έχει χαρακτήρα μελαγχολικόν ή ο Β έχει χαρακτήρα χολερικόν! Ούτως ανεθεματίσθη, κυριολεκτικώς ανεθεματίσθη, η καλώς αποδεδειγμένη άποψις του μεγάλου Cezare Lombrozo, ότι υπάρχουν οι "εγκληματικοί χαρακτήρες". Δεν απέδειξε το αντίθετον η επιστημονική ψυχιατρική έρευνα, όχι, ο αναθεματισμός είναι καθαρώς θρησκευτικού τύπου! Ούτως, όλοι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιον χαρακτήρα και τον ίδιον ψυχισμόν! Δεν υπάρχει καν ο διαφορετικός ψυχισμός του άρρενος και του θήλεος! Αυτό, το γνωστόν, η αρρενωπότης και η θηλυκότης, ήσαν μας λέγουν απλώς κοινωνικά κατασκευάσματα επιβαλλόμενα με πλύσεις εγκεφάλου και διά τούτο επιβάλλουν οι σύγχρονοι παιδαγωγοί να ανατρέφομε τα παιδιά ως ουδετέρου γένους, να ντύνουμε τα αγοράκια με γυναικεία ενδύματα, ώστε να προσεγγίζουν το έτερον φύλον και η παρενδυσία από ψυχική διαταραχή να γίνη φυσιολογική, κοινωνικώς αποδεκτή κατάστασις! Διά τα κορίτσια δεν χρειάζεται να συζητήσωμε! Ηδη έχει γίνει κοινή πεποίθησις ότι σωστή κοπέλα είναι αυτή που έχει καθ' όλα μίαν ανδρικήν συμπεριφοράν και μάλιστα αυτήν των αλητόβιων ανδρών του υποκόσμου, υβρίζει με αισχρές φράσεις σεξουαλικού περιεχομένου όπως αυτοί, επιδεικνύει παρομοίως με υπερηφάνειαν την σεξουαλικήν της ελευθεριότητα, φοράει το σχισμένο και λερωμένο παντελόνι τζήν του αλητόβιου (διά τα κορίτσια η παρενδυσία είναι πλέον η επιβεβλημένη ορθή ενδυμασία του συρμού), καπνίζει επιδεικτικά τσιγαριλίκι και χλευάζει με απεχθή ειρωνεία κάθε ασχολία ή συμπεριφορά που άλλοτε εθεωρείτο γυναικεία, όπως π.χ. το να ξέρει να ράβη κουμπιά! Δογματίζεται ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιον συναισθηματικόν κόσμον ο οποίος περιέχει αποκλειστικώς καλοσύνη και αγάπη (η αορίστου σημασίας λέξις που χαρακτηρίζει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο την νοητική μας κενότητα και την  παραζάλη μας)! Πασίδηλες διαταραχές της συμπεριφοράς, όπως οι σεξουαλικές παρεκτροπές, δεν γίνεται πλέον αποδεκτόν ότι υπάρχουν! Στα 1980 αφηρέθη από τον κώδικα ψυχικών νόσων η Ομοφυλοφιλία όπου ήτο καταγεγραμένη ως διαταραχή της συμπεριφοράς, όχι επειδή ψυχιατρικές μελέτες απέδειξαν ότι δεν είναι διαταραχή της συμπεριφοράς, πώς θα ήτο δυνατόν εξ' άλλου! Οχι, διεγράφη διότι η επιστήμη υπέκυψε στο μαστίγιον της "πολιτικής ορθότητος" που είναι πολύ πιό ισχυρόν από το μεσαιωνικόν μαστίγιον της Ιεράς Εξετάσεως! Η Ομοφυλοφιλία μας λέγουν είναι απλώς μία "επιλογή", αγνοώντας ότι στην γνησίαν μορφήν της είναι σαφής ψυχική τάσις συμβατή με τον χαρακτήρα!
  
γ) Οπως συμπαρέλκεται εκ των ανωτέρω, όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες αξίες του βίου, που συνίστανται εις αγνά συναισθήματα αγάπης προς όλους και όλοι επιθυμούν τα ίδια πράγματα! Ορίζεται ότι όλοι προσυπογράφουν την κοσμοθέασιν της Νεωτερικότητος του Αφελούς Υλισμού, οπότε δεν έχουν υπαρξιακές και κοσμοθεωρητικές ανησυχίες αλλά ζουν φυτικήν ζωήν, πράγμα που δογματίζεται και προπαγανδίζεται ως το ορθόν! Επομένως, όλοι επιθυμούν τα ίδια πράγματα, τα οποία είναι τα υλικά αγαθά της κοινώς θεωρουμένης άνετης ζωής! Αυτό δε όλοι οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι η Ευτυχία! Οι πολιτικοί στην Αμερική λέγουν στους προεκλογικούς τους λόγους: «Θα φέρω εδώ στην περιοχή την ευτυχία» και εννοούν ότι με διάφορα οικονομικά μέτρα θα αυξήσουν τα εισοδήματα των πολιτών!

δ) Δεν γίνεται, επιπροσθέτως, αποδεκτόν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικόν χαρακτήρα, νοοτροπίαν, αξιακόν κώδικα ή ήθη και έθιμα, λόγω της φυλετικής ή εθνικής των ιδιοσυστασίας!
Η Φυλή δεν αποτελεί πλέον αποδεκτόν αντικείμενον επιστημονικής ερεύνης! Δογματίζεται ότι δεν υπάρχουν ανθρώπινες φυλές, τύποι και υπότυποι! Τί κι αν δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός διά να διαπιστώση π.χ. ότι ο Κινέζος έχει επίκανθον, πράγμα που τον κατατάσσει κατά τα ζωολογικά δεδομένα όχι απλώς εις άλλην φυλήν, αλλά εις άλλο ζωολογικόν είδος! Οποιος υποστηρίζει την ύπαρξιν φυλών κατ' αρχήν χλευάζεται και υβρίζεται και εφ' όσον έχει μίαν θέσιν στην εκπαίδευσιν απολλύεται! Κατόπιν, θεωρείται εχθρός του κράτους, εγκληματίας και ρατσιστής χιτλερικός και είτε φυλακίζεται με τον Αντιρατσιστικόν νόμον, είτε προλαβαίνουν και τον δολοφονούν οι Αντιφασίστες!
Ομοίως, δεν γίνεται αποδεκτή η έννοια του έθνους, της εθνότητος, υπό την έννοιαν ότι τα έθνη παράγουν ανθρώπους με ιδιαίτερον χαρακτήρα, νοοτροπίαν, ήθη ή αξιακόν κώδικα! Τί κι αν λέμε ως κοινόν τόπον, ότι ο Αγγλος είναι έτσι και ο Γάλλος αλλοιώς! Τί κι αν γνωρίζομε ότι τοιαύτες διαφορές ανευρίσκομε ακόμη και σε κάθε περιοχήν, ότι άλλην  νοοτροπίαν έχει ο Μανιάτης, ο Χιώτης ή ο Κρητικός! Γνωστός εξ' άλλου ο διαχρονικός χλευασμός των βορείων Γάλλων διά τους νοτίους Μεσογειακούς Γάλλους, των Λομβαρδών διά τους Σικελούς κ.ο.κ.! Γαλλικόν δικαστήριον απεφάνθη ότι δεν υφίσταται η έννοια "Κορσικανός" και το Ολλανδικόν δικαστήριον που προσφάτως εδίκασε τον κ. Geert Wilders απεφάνθη  ότι δεν υφίσταται η έννοια "Μαροκινός" και επομένως είναι απαράδεκτος η χρησιμοποίησίς της! Δεν γίνεται καν αποδεκτόν ότι η διαφορετική εκπαίδευσις που λαμβάνει ο άνθρωπος στα διάφορα έθνη του δημιουργεί νοοτροπίαν διαφορετικήν των άλλων! Παράδειγμα αποτελεί η υπόθεσις Bensoussan: Ο Georges Bensoussan, Γάλλος Εβραίος που γεννήθηκε και έζησε στο Μαρόκον, είναι επιφανής ιστορικός ειδικός στην μωαμεθανικήν κουλτούρα και στις ιστορικές σχέσεις Μωαμεθανών και Εβραίων. Ούτος εσύρθη στα Γαλλικά δικαστήρια κατηγορηθείς και ταλαιπωρηθείς (η τελευταία δίκη εγένετο τώρα, 7 Μαρτίου 2017) από Γάλλους εισαγγελείς και δικαστάς επί ρατσισμώ, ενώ συγχρόνως του επετέθησαν σφοδρώς όλες οι μεγάλες οργανώσεις Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταξύ αυτών όλες οι Εβραϊκές! Η κατηγορία ήτο ότι είπε εις τηλεοπτικήν εκπομπήν ότι «οι Μωαμεθανοί προσλαμβάνουν μαζί με το μητρικόν γάλα και τον Αντισημιτισμόν»! Κατά την σημερινήν "πολιτικήν ορθότητα" η εκπαίδευσις εις όλα τα κράτη της Υφηλίου, οικογενειακή, κοινωνική ή σχολική, διδάσκει αποκλειστικώς την καλοσύνη και την αγάπη! Κατά την σημερινήν αντίληψιν ο εθνισμός είναι αποκλειστικώς και μόνον η ανευ ουδεμιάς σημασίας γραφειοκρατική καταγραφή της υπηκοότητος/ιθαγενείας του κάθε ανθρώπου!
Η πρυτανεύουσα αρχή του σημερινού Δυτικού Πολιτισμού, είναι αυτή του Πολιτιστικού Σχετικισμού, η οποία δογματίζει ότι όλες οι θρησκείες, οι κουλτούρες, οι παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα όλων των λαών της Υδρογείου είναι εξ ίσου και απολύτως της ιδίας πολιτιστικής και ηθικής αξίας, ισόκυρα και αξιοσέβαστα, άπαντα καλά και αγαθά και οπωσδήποτε αποδεκτά από τα κράτη της Δύσεως να συνυπάρξουν εντός των κοινωνιών τους! Η αρχή αυτή καταλήγει εις το να δεχόμεθα να πράττονται εντός των ευρωπαϊκών κρατών ανοσιουργήματα και τα καταπατώνται δεινώς τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, π.χ. η Κλειτοριδεκτομή, αυτή η απίστευτος εγκληματική πράξις, θεωρείται απλώς "πολιτιστική ιδιαιτερότης", κάτι όπως το κεμπάπ! Ακόμη δικαιολογούνται από τα δικαστήρια της Ευρώπης τα "εγκλήματα τιμής", έθιμον των Μωαμεθανών, οπότε επιβάλλονται ποινές αστείες! Επιπροσθέτως, αυτά δικαιολογούνται και από τις Φεμινιστικές οργανώσεις, που λέγουν: «Οι Μωαμεθανοί είναι πολύ καλύτεροι από εμάς κι έχουν την έννοιαν της οικογενειακής τιμής που εμείς οι ξευτιλισμένοι την χάσαμε! Αι! Αφού η κόρη του δεν ήθελε να φορέση το Χιτζάμπ, καλά έκανε και την έσφαξε!»  
Η Ε.Ε. και τα καθ' έκαστον κράτη της Δυτικής Ευρώπης έχουν εκδόσει και εκδίδουν αυστηράς συστάσεις προς τα ΜΜΕ κατά την δημοσίευσιν τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών να αποφεύγουν να γράφουν τον εθνισμόν, την καταγωγήν και την εθνοτικήν ομάδα που ανήκει ο εγκληματίας διότι οιαδήποτε κι αν είναι αυτή δεν έχει ουδεμίαν σημασίαν διά την πράξιν του! Συμφώνως προς τα ανωτέρω δόγματα, αι εν λόγω συστάσεις είναι απολύτως ορθαί και λογικαί!
Βεβαίως, όλα αυτά καταλήγουν εις έναν απόλυτον ρατσισμόν κατά των ευρωπαϊκών εθνοτήτων, όμως τούτο είναι αδιάφορον διά τους άρχοντες της Ευρώπης! Παράδειγμα: είχα ιδή στο δελτίον του MEGA ένα βίντεο που έδειχνε παιδιά που κλέβουν τα πορτοφόλια ή τις αποσκευές των επιβατών στον σιδηροδρομικόν σταθμόν Τσεντράλε του Μιλάνου! Απόρησα, πώς κατήντησε ούτως η Ιταλία, έλεγα! Πέρασαν πολλά έτη έως ότου τυχαίως έμαθα ότι επρόκειτο διά τα καταλλήλως εκπαιδευμένα τέκνα των μεταναστευσάντων στην Ιταλίαν Ρομά της Ρουμανίας!

ε) Δεν γίνεται αποδεκτόν ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφόρων θρησκειών και κοσμοαντιλήψεων! Επαναλαμβάνομε ότι η πρυτανεύουσα αρχή του σημερινού Δυτικού Πολιτισμού, είναι αυτή του Πολιτιστικού Σχετικισμού, η οποία δογματίζει ότι όλες οι θρησκείες, οι κουλτούρες, οι παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα όλων των λαών της Υδρογείου είναι εξ ίσου και απολύτως της ιδίας πολιτιστικής και ηθικής αξίας, ισόκυρα και αξιοσέβαστα, άπαντα καλά και αγαθά και οπωσδήποτε αποδεκτά από τα κράτη της Δύσεως να συνυπάρξουν εντός των κοινωνιών τους! Ολες οι θρησκείες και οι κοσμοαντιλήψεις είναι τω όντι όμοιες απολύτως και άπασαι διδάσκουν την καλοσύνη, την αγάπη και την ειρήνη! Σήμερον η συζήτησις επικεντρούται στο Ισλάμ και στην Δύσιν διακηρύσσουν οι άρχοντες και τα δικαστήρια ότι το Ισλάμ είναι «θρησκεία ειρήνης»! Ποιός δεν θυμάται την χαρακτηριστικήν φωνήν του Προέδρου Μπούς να το επαναλαμβάνη καθημερινώς μετά την 11ην Σεπτεμβρίου; Οσοι τολμούν να αμφισβητήσουν το παράλογον δόγμα τούτο είτε θα καταλήξει στις φυλακές με τον Αντιρατσιστικόν νόμον, είτε θα αποκεφαλισθή από κάποιον φιλειρηνικόν Μωαμεθανόν, ως ο αείμνηστος Theo van Gogh! Ατυχώς η οικτρή δολοφονία του, όπως κι η δολοφονία του Pym Fortyun, ουδέν εδίδαξε, ούτε τους Ολλανδούς, ούτε εμάς! Η αλήθεια και η πραγματικότης δεν κλονίζουν τα δόγματα της "πολιτικής ορθότητος"! Το Ισλάμ είναι γεμάτο από αγάπη, καλοσύνη, ανεκτικότητα και ειρήνη και οι Ισλαμιστές τρομοκράτες δεν το αντιπροσωπεύουν, το παρερμηνεύουν! Τί κι αν απορούμε: Καλά, όλοι αυτοί οι Χαλίφες, Μουφτήδες, Σεϊχουλισλάμηδες, Βασιλείς και Σουλτάνοι, που έπνιξαν την Οικουμένη στο αίμα, που ταχύτατα στα 640 εξόντωσαν τα 7/8 του Ελληνισμού κι έκτοτε μας είχαν να ζούμε ως ραγιάδες ξευτιλισμένοι και τους "Κανόνας του [Εναρέτου Χαλίφου] Όμαρ", καλά, όλοι αυτοί είχαν παρερμηνεύσει το ισλάμ; Όλοι; Στην Ευρώπην δεν επιτρέπεται, ούτε να απορείς, ούτε καν να ομιλείς περί του Ισλάμ! Παράδειγμα: Αυστριακόν δικαστήριον κατεδίκασε την Elisabeth Sabaditsch-Wolff διότι εις σεμινάριον εδίδασκε τον βίον του Μωάμεθ!
Η Ε.Ε. και τα καθ' έκαστον κράτη της Δυτικής Ευρώπης έχουν εκδόσει και εκδίδουν αυστηράς συστάσεις προς τα ΜΜΕ κατά την δημοσίευσιν τρομοκρατικών και εγκληματικών ενεργειών να αποφεύγουν να γράφουν την θρησκείαν που έχει ο εγκληματίας διότι οιαδήποτε κι αν είναι αυτή δεν έχει ουδεμίαν σημασίαν διά την πράξιν του! Συμφώνως προς τα ανωτέρω δόγματα, αι εν λόγω συστάσεις είναι απολύτως ορθαί και λογικαί!
---
Επομένως, καταλήγομε εις το δόγμα ότι όλοι οι άνθρωποι, ζωολογικώς οριζόμενοι, είναι απολύτως ιδιοι και όμοιοι μεταξύ των, έχουν τον αυτόν ψυχισμόν, όμοιον με τον ιδικόν μας, και επιθυμούν τα ίδια πράγματα στην ζωή τους τα οποία είναι τα υλικά καταναλωτικά αγαθά! Από το δόγμα αυτό παράγονται απολύτως σημαντικές πεποιθήσεις, όπως:

α) Δεν έχει νόημα να μας ενοχλεί ούτε η μετανάστευσις, ούτε η ανεξέλεγκτος λαθρομετανάστευσις, ούτε ο Εποικισμός της Ευρώπης από αναφομοιώτους Αλλογενείς και δη Μωαμεθανούς, διότι, απλούστατα, δεν υπάρχουν φυλές, έθνη, κουλτούρες, θρησκείες κλπ που να διαφέρουν από εμάς! Οι διαφορές είναι επιπόλαιες και ευπρόσδεκτες! Διά τούτο η διαφορετικότητα, η diversity, είναι και καλή και ευπρόσδεκτη και δίδει ποικιλία και εμπλουτίζει την ζωή μας! Ομιλώντας διά την diversity, τα φερέφωνα της Εξουσίας συνήθως την εντοπίζουν εις ένα και μόνον: Στις συνήθειες στην μαγειρική! Ούτως εμπλουτίζει μάς λέγουν την ζωή μας να καθόμαστε τα βράδυα σε εστιατόρια Εθνίκ! Βεβαίως, υπάρχουν και άλλα ωραία και καλοδεχούμενα, όπως να ερωτευθείτε μία Νεγρίδισσα και να την νυμφευθείτε, πράγμα που προπαγανδίζεται ως άριστον διότι προκαλεί πολλά καλά μαζί π.χ. οι μικτοί γάμοι καταπολεμούν τον ρατσισμόν και συγχρόνως συντείνουν στην εξαφάνισιν της πηγής του ρατσισμού που είναι η λευκή φυλή! Προσφάτως απεσύρθη εν μέσω γενικής κατακραυγής η διαφήμησις της κρέμας NIVEA διότι η φράσις white purity εθεωρήθη ως υπονοούσα εκτός από την λευκότητα και αγνότητα των συστατικών της κρέμας και την αξίαν της Λευκής φυλής! Και άλλα ευτράπελα λέγονται, όπως ότι οι Σομαλοί θα σπουδάσουν στα πανεπιστήμια, θα γίνουν επιστήμονες, όμοιοι με εμάς είναι! Τί κι αν διαπορούμε: διατί η Ανατολική Αφρική είναι η επίγειος κόλασις και η Σουηδία είναι (ακόμη) ένας επίγειος παράδεισος; Εχει καλύτερον κλίμα η Σουηδία; Καλύτερον έδαφος; Οχι, φυσικά! Μας λέγουν όσοι μας θεωρούν ηλιθίους: Πταίει η αποικιοκρατία! Οχι, φίλε μου προπαγανδιστή! Οταν η Ανατολική Αφρική ήτο υπό την Ιταλικήν κηδεμονίαν τότε σαφώς ήτο ο επίγειος παράδεισος και τότε εκτίσθη η ωραιοτέρα πόλις της Υφηλίου, η Ασμάρα! Το σιδηροδρομικόν δίκτυον με τις Λιτορίνες FIAT του 1925 λειτουργεί ακόμη! Δεν πταίει η αποικιοκρατία που σήμερον οι Σομαλοί «γεννούν παιδιά και αλληλοφονεύονται in gay abandon» ως λέγει το NEWSWEEK!

β) Η Ισλαμική Τρομοκρατία, δεν έχει σχέσιν, ούτε με την εθνοτικήν καταγωγήν των δραστών, ούτε φυσικά με το Ισλάμ! Αυταπόδεικτον εκ των ανωτέρω τυγχάνει! Επομένως που οφείλεται η τρομοκρατία και τίνι τρόπω θα καταπολεμηθή; Μετά την 13ην Νοεμβρίου η εισηγήτρια του Ευρωκοινοβουλίου Julie Ward (Σοσιαλιστές, Βρετανία) έδωσε συνέντευξιν και στην ερώτησιν, «Πολλοί λένε ότι για οι πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, οφείλονται στην πολυπολιτισμικότητα της ΕΕ. Τι απαντάτε σε αυτούς;», απήντησε, «Αυτές οι ενέργειες διαπράχθηκαν από μια μειονότητα ανθρώπων, σε πολλές περιπτώσεις κατεστραμμένων ανθρώπων. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις δεν ήταν αποτέλεσμα της πολυπολιτισμικότητας, ήταν αποτέλεσμα του αποκλεισμού.»! Δεν εδέχθη καν ότι οι τρομοκράτες πιθανώς εκινούντο από ένα στρεβλόν ίσως θρησκευτικόν όραμα! Οχι! Κατ' αυτήν, και μαζί της συνεφώνησε στο ψήφισμά του σύμπαν το Ευρωκοινοβούλιον, κίνητρον της τρομοκρατίας είναι ο "κοινωνικός αποκλεισμός", η αποτυχία κι η φτώχεια των «κατεστραμμένων ανθρώπων»! Διαπορούμε διότι ασφαλώς γνωρίζει καλύτερον από εμάς η κ. Julie Ward ότι όλοι οι βομβιστές της 7/7 ήσαν γεννήματα-θρέμματα της Αγγλίας που μεγάλωσαν σε middle class suburbs και ήσαν καλής οικονομικής καταστάσεως  χωρίς προβλήματα αποδοχής και προσαρμογής! Ο εγκέφαλος της 7/7 ο Mohammad Sidique Khan ήτο ακριβώς ο αντίπους του "κατεστραμμένου ανθρώπου", μεγάλωσε σε καλήν οικογένειαν, ήτο ο ίδιος καλώς προσηρμοσμένος εργαζόμενος ως σχολικός σύμβουλος και είχε μίαν ευτυχή οικογένειαν, μάλιστα δε άλλαξε την ημερομηνίαν της επιθέσεως λόγω του τοκετού της συζύγου του. Η πενθερά του ήτο εκπαιδευτικός και δύο φορές την προσεκάλεσε η Βασίλισσα και την εβράβευσε διά την εργασίαν της στην κοινότητα του Dewsbury, ήτο μάλιστα η πρώτη Ασιάτισσα που προσεκλήθη στο "Buckingham Palace garden party"! Εις το βίντεο που είχε αποστείλει ο Mohammad Sidique Khan στο Al Jazeera εξηγεί θαυμάσια και λογικώτατα και με την προφοράν της ιδιαιτέρας πατρίδος του, του Yorkshire, τα σύμφωνα με τας Ισλαμικάς επιταγάς κίνητρα τής εναντίον του Dar-Al-Harb πράξεώς του και διόλου δεν ομιλεί διά "αποκλεισμό (από τας εκδηλώσεις των Μπάκιγχαμ)"! Παρομοίως ο Shehzad Tanweer· ο πατέρας του ήτο από κυριωτέρους Μωαμεθανούς επιχειρηματίες του Leeds, ο ίδιος δε ηργάζετο στα καταστήματα fish and chip του πατρός του, επίσης ήτο λίαν επιτυχημένος αθλητής και μάλιστα εις πολλά αθλήματα και είχε σπουδάσει "sports science" στο Leeds Metropolitan University! Παρομοίως οι  Hasib Hussain και Germaine Lindsay είχον ευτυχή οικογενειακόν βίον και καλήν οικονομικήν κατάστασιν! Η έρευνα «Living apart together - British Muslims and the paradox of multiculturalism» σαφώς αποκλείει ότι οι τζιχαδιστές στην Αγγλίαν και γενικώς «are the products of economic deprivation» ευρίσκουσα ότι το 17,6% ανήκον στην upper class και το 55% στην middle class, ενώ το 9% ήσαν απόφοιτοι πανεπιστημίου και το 33,3% απόφοιτοι κολλεγίου! Ομως, όσα ισχυρίζεται η κ. Julie Ward είναι απολύτως ορθά συμφώνως προς τα ανωτέρω δόγματα! Ο γνωστός μας ήδη από τον Μάϊον του '68 Daniel Cohn-Bendit, μας είπε ότι οι δολοφόνοι των Παρισίων ήσαν Φασιστές κι όχι Μωαμεθανοί! Πολύ σωστό κι αυτό, αφού οι μόνοι κακοί άνθρωποι στον σημερινόν κόσμον είναι οι Φασιστές! Συνεπής προς τα ανωτέρω δόγματα ο Πρόεδρος Ολάντ αντιδρών στην 13ην Νοεμμβρίου, ηύξησε τα επιδόματα που λαμβάνουν οι νέοι Μωαμεθανοι, ειδικώς και μόνον αυτοί, έως την ενηλικίωσίν των, την οποία ώρισε στα 30 έτη!

γ) Συμφώνως προς τα ανωτέρω, ορθώς η κυρίαρχος ιδεολογία δαιμονοποιεί την εθνικήν συνείδησιν και την παρουσιάζει ως ρατσιστικήν διαστροφήν και θέλησιν διώξεων. Αρνούνται οι άρχοντες της Ευρώπης στους Ευρωπαίους το δικαίωμα της εθνικής συνειδήσεως ενώ το παραδέχονται διά τους άλλους λαούς! Τούτο κατεδείχθη περιτράνως κατά τον ανταρτοπόλεμον της Αλγερίας όπου η γαλλική Ιντελλιγκέντσια υπερησπίσθη λυσσαλέως τον Αλγερινόν εθνισμόν και την πολιτιστικήν του αυτοτέλειαν και το δικαίωμά του στην ανεξαρτησίαν, ενθυμηθείτε το μεστόν απειθείας κείμενον των 121 διανοουμένων. Αρετή που φθάνει ως τ' άστρα η Αλγερινή ταυτότης π.χ. έλεγε ο Jean Amrouche: «Υπάρχει ένα πραγματικόν έθνος, μία φυσική πατρίδα, διά τον αλγερινόν λαόν που ομιλεί αραβικά και αντλεί τας σκέψεις και τας ιδέας του από τας πηγάς του Ισλάμ και λοιπά… αυτός αποτελεί ένα γνήσιον έθνος, που δύναται να είναι διά κάθε από τα τέκνα του μία φυσική πατρίδα!» Πολύ ωραία τότε! Η γαλλική ιντελλιγκέντσια επέτυχε τον σκοπόν της, εγένετο πραγματικότης η ανεξάρτητος Αλγερία! Το ερώτημα είναι διατί τώρα οι Αλγερινοί έρχονται στην Γαλλία; Τότε η γαλλική ιντελλιγκέντσια υπεστήριζε ότι υπάρχουν έθνη και οφείλουν να ζουν χωριστά, όμως τώρα υποστηρίζει το αντίθετον, τον εποικισμόν της Γαλλίας από τον ξένον που ομιλεί Αραβικά και διατρέφεται από το ύδωρ των πηγών του Ισλάμ!
Νέα παράλογος ψυχική κατάστασις, πλήρης παράνοια η "Διπλή Γλώσσα" πού "σπάζει κόκκαλα" και καταστρέφει τον νοητικόν μηχανισμόν των ανθρώπων! Αν είσθε στην Γαλλία απαγορεύεται να νομίζετε ότι υπάρχουν εθνισμοί! Ομως συγχρόνως πρέπει να πιστεύετε ότι στην Αλγερίαν υπάρχει ο εθνισμός Γάλλος και ο εθνισμός Αλγερινός και ότι αυτοί δεν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν και δι' αυτό η Γαλλία ώφειλε να αυτοκολοβωθή και να ρίξη στούς τρείς ανέμους το Department της Αλγερίας! Καθώς όμως συγχρόνως πιστεύετε οτι στην Γαλλία δεν υπάρχουν εθνισμοί, δεν γεννάται το ερώτημα, "Καλά, αφού Γάλλοι και Αλγερινοί δεν δύνανται να ζούν μαζί στο Αλγέρι ή το Σφάξ, τίνι τρόπῳ είναι δυνατόν να ζούν μαζί στο Παρίσι ή στην Μασσαλία;" Αν θέτετε αυτό το ερώτημα, σας φονεύουν κοινωνικο-πολιτικά με την θανατηφόρον κατηγορίαν του Ρατσισμού! και πάλιν η Διπλή γλώσσα των σχιζοφρενών: Στην Γαλλία δεν υπάρχουν εθνισμοί, όμως υπάρχουν "κοινότητες" και οφείλουμε να δίδουμε χρήματα και άφθονον Affirmative action διά να ζήση ο Αλγερινός στην Αλγερινότητά του!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
============                  

12 Απριλίου 2017

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ

Η ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ
-----
Ποία είναι η θεμελιώδης ιδεολογική διαφορά μεταξύ ημών, που θεωρούμε θανάσιμον κίνδυνον τον μωαμεθανικόν εποικισμόν της Ευρώπης και της Αμερικής, και των άλλων, που καλωσορίζουν τους Μωαμεθανούς εποίκους;
Δεν είναι εύκολον να περιγραφεί και καθώς στην δευτέραν κατηγορίαν, αυτήν των ευνοούντων τον εποικισμόν, υπάγονται άπαντες οι άρχοντες Ευρώπης και Αμερικής, άπασα η Ιντελλιγκέντσια και οι δημοσιογράφοι των ΜΜΕ και καθώς ειδικά κέντρα προπαγάνδας και ψυχολογικού πολέμου παράγουν δι' αυτούς άφθονα σοφιστικά επιχειρήματα, συνήθως κατατροπώνονται στις στρογγύλες τράπεζες των τηλεοράσεων οι ολίγοι και συχνά απαράσκευοι (ως οι εκπρόσωποι της "Λέγκας του Βορρά" στην Ιταλία) επιχειρηματολογούντες κατά του μωαμεθανικού εποικισμού!
Ας μην ομιλήσωμε διά την Ελλάδα όπου ακόμη και οι νεαρές δημοσιογράφοι ευκόλως εξηυτέλιζαν τους κατοίκους του Ωραιοκάστρου [Ανθρωποί μου, είσθε  απαράσκευοι και δεν γνωρίζετε καλώς τις ουσιώδεις παραμέτρους του θέματος! Δεν είναι κακόν να το παραδεχθείτε και να ζητήσετε να σας συμβουλεύση και να σας εκπροσωπήση ένας γνώστης του ζητήματος!]
----
Είδα εις ένα κείμενον του διεθνούς φήμης δημοσιογράφου Doug Saunders, κορυφαίου αρθρογράφου της The Globe and Mail, της μεγαλυτέρας εφημερίδος του Καναδά, και εκ των υποστηρικτών του μωαμεθανικού εποικισμού να περιγράφεται επακριβώς το ζήτημα! δικαιώνοντας την φήμην του ο  Doug Saunders φθάνει ακριβώς στον εσώτατον πυρήνα της διαφοράς μας! Γράφει:

What unites the ideologies of al-Qaeda and of the "Eurabia" and "Muslim tide" writers is a common belief that there is one creature called "the Muslim" and another called "the Westerner." Yet there is no such distinction. Muslims are adopting the universal values of our society in the same way (not always easy [sic]) as other religious minorities. The shisha bar and the kebab shop are becoming part of Western culture, much like espresso and Yiddish expressions – but there is no threat to our core values.

Τουτέστιν, οι αντιδρώντες στον μωαμεθανικόν εποικισμόν πιστεύουν όπως οι φανατικοί ισλαμιστές «ότι υπάρχει ένα ζωάκι που λέγεται "Μωαμεθανός" και ένα άλλο ζωάκι που λέγεται "Ο Δυτικός άνθρωπος". Ομως δεν υπάρχει μία τοιαύτη διαφορά! οι Μωαμεθανοί υιοθετούν (αν και όχι πάντοτε εύκολα) τις καθολικές κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας μας κατά τον αυτόν τρόπον όπως και οι άλλες θρησκευτικές μειονότητες! Τα καταστήματα του Κεμπάπ γίνονται μέρος της κουλτούρας μας, όπως τα καταστήματα που πωλούν Σούσι ή καφέ Εσπρέσσο ή όπως κάτι εκφράσεις της εβραϊκής γλώσσης Γίντις· αλλά αυτό δεν είναι απειλή διά τον πυρήνα των αξιών μας!» 

Αυτό πιστεύουν οι καλωσορίζοντες τους μωαμεθανούς, ότι είναι όμοιοι με εμάς, έχουν την ιδίαν ψυχολογίαν, τους ιδίους πόθους και τις ίδιες αξίες και διαφέρουν μόνον στο ότι προτιμούν τα ψητά στην σχάρα κρέατα κι όχι αυτά της κατσαρόλας!
Εμείς πιστεύομε το ακριβώς αντίθετον, ότι κάθε ανθρώπινος Πολιτισμός διαφέρει πλήρως από κάθε άλλον και μάλιστα ότι είναι αδύνατος η προσπάθεια κατανοήσεώς του! Πολλώ μάλλον η μωαμεθανική Κουλτούρα που είναι το ΟΛΩΣ ΑΛΛΟΝ, όπου και η συνεννόησις είναι αδύνατος!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
==============

ΚΟΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΚΟΡΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Το Κοράνιον θεωρείται το διαχρονικόν και απόλυτον ιερόν βιβλίον, θεόπνευστον ακριβώς όπως είναι, με τις αραβικές λέξεις του! Καθώς, ο Μωάμεθ φερόμενος υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ ανήλθε στον έβδομον ουρανόν, όπου είδε ειλητάρια όπου ήτο γεγραμμένον το Κοράνιον ακριβώς με γράμματα αραβικά! Επομένως, το Κοράνιον είναι η αλήθεια του Κόσμου, τρόπον τινά ο μωαμεθανικός Κόσμος των Ιδεών και επ' ουδενί δεν είναι βιβλίον ανθρώπινον και φολκλορικόν, καθρέπτης της εποχής που εγράφη! Ο Προφήτης Μωάμεθ αποτελεί την ενσάρκωσιν του Κορανίου και διά τούτο είναι «ο τέλειος άνθρωπος», κάθε δε λέξις ή πράξις του είναι διαχρονικώς και εις τους αιώνας των αιώνων ορθή και πρέπουσα! Π.χ. προ μερικών ημερών μόλις το Κοινοβούλιον της Μαλαισίας κατέβασε την ηλικίας γάμου των θηλέων εις τα εννέα έτη, διότι η Αϊσά ήτο εννεαετής ότε το πρώτον διεκορεύθη υπό του Μωάμεθ! Σημειώσατε δε ότι: Το Κοράνιον είναι γραμμένον στην απλήν γλώσσαν των ολιγογραμμάτων της εποχής και έχει έννοιες απλές και ουχί φιλοσοφικούς στοχασμούς, οπότε τα λεγόμενά του δεν είναι δυνατόν να τύχουν διαφόρων ερμηνειών! Οι προσταγές του είναι σαφείς και αναπόφευκτες! Τούτο είχε και έχει ως αποτέλεσμα κάθε μωαμεθανική κοινωνία ανεξαιρέτως να είναι αφεύκτως καθηλωμένη στην κοσμοθέασιν, στις κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις, στα ήθη και στα έθιμα, της κοινωνίας της Αραβικής ερήμου του +7ου αιώνος! Οθεν, ο Μωαμεθανισμός όντας δεσμώτης των ανωτέρω αντιλήψεων είναι αδύνατον ουδέποτε να αλλάξη έστω και κατ' ελάχιστον! Αντιθέτως, κάθε κίνησις Νεωτερισμού καταπνίγεται άμεσα με στροφήν στον Αρχαϊσμόν! Π.χ. το Χιτζάμπ δεν είναι αρχαίον ένδυμα αλλά εφευρέθη μετά το 2000 από "χειραφετημένα κορίτσια" στο Πανεπιστήμιον της Δαμασκού!
Αντιθέτως, η χριστιανική και η ιουδαϊκή κοινωνία ηδυνήθησαν να εξελιχθούν διότι το ιερόν βιβλίον των θεωρείται θεόπνευστον μεν αλλά γεγραμμένον από ανθρώπους που κατανοούν στο ανθρώπινον μέτρον και ζουν στην κοινωνίαν της εποχής των στα πλαίσια της οποίας ο Θεός προτείνει βελτιώσεις, τουτέστιν είναι βιβλίον φολκλορικόν! Τούτο έχει ως αποτέλεσμα ότι δυνάμεθα να είπωμεν π.χ. ότι ο Αβραάμ δεν ήτο κακός άνθρωπος, καλός και θεοσεβής ήτο, αλλά είχε δούλους και παλλακίδας διότι τοιαύτα ήσαν τα ήθη της εποχής του! Εμείς δε τον θεωρούμες πρότυπον αγαθότητος αλλά καθώς η εποχή άλλαξε δεν τον μιμούμεθα έχοντες δούλους και παλλακίδας! Ούτως, οι χριστιανικές διομολογήσεις κατεδίκασαν ακραία φαινόμενα Αρχαϊσμού, όπως π.χ. την προσπάθειαν των Μορμόνων και άλλων να επανέλθη η πολυγαμία «διότι την είχαν οι πατριάρχες» ή την προσπάθειαν μερικών θεολόγων του Αμερικανικού Νότου να δικαιολογήσουν την  δουλείαν διότι επίσης «την είχαν οι πατριάρχες»! Διατί η χριστιανική Ανατολή, και δη η Ελλάς, εμφανίζεται καθυστερημένη έναντι της Δυτικής Ευρώπης και αντιδραστική εις οιανδήποτε πρόοδον; Διότι την έχουν εμποτίσει με τις μωαμεθανικές αντιλήψεις 14 αιώνες ρεαγιαδικής ζωής υπό τον Μωαμεθανόν και η Ανατολική Εκκλησία επηρεασθείσα εις σημαντικόν βαθμόν είναι εξόχως δυσκαμπτος στις αλλαγές, εις σημείον μάλιστα τρελλόν, όπως π.χ. εδημιουργήθη το Παλαιοημερολογιτικόν σχίσμα διότι ευρέθησαν επίσκοποι που δεν συμφωνούσαν με ένα αστρονομικώς σωστόν και σύγχρονον ημερολόγιον! 

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
===============

10 Απριλίου 2017

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΜΩΣΑΪΚΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΒΑΣΤΙΚΑ!

Στην Γαλλική πόλι Uzès ανευρέθη προσφάτως μέγα μωσαϊκόν εκτάσεως 60 τετραγωνικών μέτρων.
Η Γαλλική πόλι Uzès, 8.500 κατοίκων, ευρίσκεται στην παραλιακήν νότιον Γαλλίαν (Gard department) και είναι η ρωμαϊκή πόλις Ucétia. Αυτή ιδρύθη τον -1ον αιώνα, αμέσως μετά την κατάκτησιν της Γαλατίας υπό του Ιουλίου Καίσαρο, το δε μωσαϊκόν χρονολογείται ως αυτής της εποχής. Η εύρεσις προεκάλεσε αίσθησιν διότι το μωσαϊκόν τούτο θεωρείται ιδιατέρας αξίας λόγω της εκλεκτής κατασκευής του, του μεγάλου μεγέθους του, του πρωΐμου της εποχής κατασκευής του και της αρίστης καταστάσεως διατηρήσεώς του. ως λέγουν οι αρχαιολόγοι:
"Elle fait 60 m2, c'est une des plus grandes retrouvées dans le midi de la France, elle date du 1er siècle avant JC - l'époque de la conquête des Gaules par César, alors que les mosaïques sont souvent plus tardives et son parement est particulièrement soigné, dans un état de conservation remarquable".
Το ιδικόν μας ενδιαφέρον εστιάζεται στο μεγάλου πλάτους εσωτερικόν πλαίσιον που αποτελείται από μίαν απολύτως πρωτότυπον και μοναδικήν σύνθεσιν της "διπλής ταινίας της Πομπηΐας", όπου οι οι Σβάστικες συμπλέκονται με τοιούτον τρόπον ώστε κάθε τετράς εξ αυτών δημιουργεί μίαν μεγαλυτέραν!
------
Ιδέ π.χ. http://www.lexpress.fr/actualite/sciences/l-uzes-gallo-romaine-sort-de-terre_1893902.html 


9 Απριλίου 2017

"ISIS Threaten Sylvania"

"ISIS Threaten Sylvania"
-------

Στην Ευρώπην όλην έχουν πλέον καταργηθή τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Ελευθερίας του λόγου, της γνώμης και της διακινήσεως των πληροφοριών και έχει απλωθεί το  ΜΑΥΡΟ ΣΑΒΑΝΟ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ μιάς βδελυράς και ανθρωποκτόνου ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑΣ καθώς οι Αντιρατσιστικοί νόμοι έχουν περιβάλλει με έναν προστατευτικόν χαλύβδινον θώρακα τον Μωαμεθανισμόν και την Μωαμεθανικήν εισβολήν και τρομοκρατίαν. Ο οιοσδήποτε που ομιλεί είτε διά το ποιόν του Μωαμεθανισμού, είτε διά τα πεπραγμένα του Ισλάμ στην Ευρώπην, είτε διά την ισλαμικήν τρομοκρατίαν, είτε απλώς αναφέρει περιστατικά της ιστορίας του Ισλάμ, καταδιώκεται απηνώς και Ευρωπαίοι δικαστές τον εξοντώνουν «δι' υποκίνησιν του μίσους»! Ούτως, π.χ. κατεδικάσθη στην Αυστρίαν η  Elisabeth Sabaditsch-Wolff διότι ανέφερε την ιστορίαν του γάμου του Μωάμεθ με την Αϊσά, στην Γαλλίαν τώρα, εδώ και ενάμιση έτος, ταλαιπωρείται στα δικαστήρια ο επιφανής ιστορικός Georges Bensoussan διότι είπε σε συζήτησιν στην τηλεόρασιν ότι «ο Μωαμεθανός μαζί με το μητρικόν γάλα λαμβάνει και τον Αντι-σημιτισμόν, στην Ολλανδίαν κατεδικάσθη ο γνωστός πολιτικός Geert Wilders, του οποίου το κόμμα πήρε τώρα στις εκλογές 13% διότι είπε ότι «θέλουμε λιγώτερους Μαροκινούς»! Ούτως έχει τεθεί εκτός νόμου και η καλλιτεχνική δημιουργία και το χιούμορ:
Ως γνωστόν, στα καταστήματα πωλείται η σειρά παιχνιδίων "οικογένεια Sylvania" από πάνινα ζωάκια που τα ντύνουμε κλπ κλπ. Με τέτοια ζωάκια ο καλλιτέχνης MIMSY στην Αγγλία εδημιούργησε μίαν σειράν από διοράματα με τον γενικόν τίτλον "ISIS Threaten Sylvania". Η Αστυνομία απηγόρευσε την έκθεσίν των διότι είναι «inflammatory», εξάπτουν το μίσος των Μωαμεθανών!! Εδώ βλέπομε: «Το Πικ-νίκ», «Το σχολείο», «Την αμμουδιά»!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
=========

7 Απριλίου 2017

ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΩΜΕ!!!!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΩΜΕ!!!!
------
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΙΣ (ας την ειπούμε ούτως) ΝΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΣ ΠΑΡΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΚΑΘΩΣ ΤΟΥΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΕΠΙ 70ΕΤΙΑΝ ΚΑΙΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ!!!
Τί ήτο στ' αλήθεια ο μεγάλος πόλεμος που έληξε το1945;; Και κυρίως, θάπρεπε να είμεθα με τους Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν ή με τον Μουσσολίνι;; Ποιός ήτο το καλόν και ποιός το κακόν;; Αν οι Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν ήσαν το καλόν, τότε ορθώς το ΚΚΕ είναι "τιμημένο"! Αν οι Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν ήσαν το καλόν, τότε ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ που μας έπλασαν είναι το άριστον δυνατόν και δεν έχουμε παρά να τον απολαύσουμε!! Και προσοχή: Είναι απλώς ανόητον να λέγομε ότι ήταν άλλο οι Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ κι άλλο ο Στάλιν, καθώς στο ΜΟΝΟΝ που διαφέρει η ιδεολογία τους είναι στην μορφήν του οικονομικού συστήματος! Και στην κρίσιμον στιγμήν που εκινδύνευσαν έδειξαν την αδελφότητά τους!!
Επίσης: Δεμένοι οι Εθνικόφρονες στο ότι οι  Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν ήσαν το Αγαθόν ίστανται ιδεολογικώς ΑΟΠΛΟΙ προ του ΚΚΕ και το μόνον που δύνανται να το κατηγορήσουν είναι ότι πήρε τα όπλα διά να κατακτήση την εξουσίαν (παρ' ότι άλλο είχε αποφασίσει η ΒΔΕΛΥΡΑ και ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΟΣ συμφωνία της Γιάλτας) και ότι έκανε αγριότες, φόνους, το Παιδομάζωμα και την Πηγάδα του Μελιγαλά!! δηλαδή, αν ΔΕΝ τα έκανε όλα αυτά θα ήταν τα πράγματα εντάξει;;
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
========

ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΝ ΤΟ "ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ";;

ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΝ ΤΟ "ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ";;
-----
Αιφνιδίως, είχαμε μίαν επίθεσιν κατά του "Αγίου Φωτός" τόσον από τους κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ, όσον και από τους Αθέους!
Διατί συνέβη αυτό;; Συνέβη στα πλαίσια της δεινής επιθέσεως κατά του Χριστιανισμού που ευρίσκεται εν εξελίξει εις όλην την Δυτικήν Ευρώπην υποκινούμένη από τας κυβερνήσεις και συνεπικουρούντων κατά όλως παράδοξον τρόπον και των Χριστιανών ηγετών, ως ο Πάπας Φραγκίσκος! Διά παράδειγμα, κυβερνητικές επιτροπές επισκέπτονται τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νοσοκομεία και μηνύουν όποια γυναίκα υπάλληλο φοράει σταυρουδάκι διά παράβασιν της αρχής της λαϊκότητος (χωρίς βεβαίως να ενοχλούνται από την μωαμεθανή νοσοκόμα με το χιτζάμπ και τα γάντια που μάλιστα αρνείται να πλύνη τα χέρια της)! Η παντοειδής επίθεσις κατά του Χριστιανισμού αποδίδει: στο Λονδίνον έκλεισαν 500 εκκλησίες και συγχρόνως άνοιξαν 437 τζαμιά!! Αυτός είναι και ο σκοπός της επιθέσεως: ενας ξεδντιασμένος και δαρμένος Χριστιανισμός ναναι ανίκανος να αντιδράση και αντιθέτως να συνδράμη και αυτός την μωαμεθανικήν κατάκτησιν της Ευρώπης!
ΟΜΩΣ, ας ιδούμε τας παραμέτρους του ζητήματος:

1. Ευρίσκουν, κομμουνιστές και Αθεοι, το "Αγιον φως" γελοίον! Υπάρχει κάτι κατά πολύ πιό γελοίον από οτιδήποτε και αυτό είναι η ΑΘΕΪΑ, η οποία είναι αρρώστεια και πληγή των κοινωνιών και το μεγαλύτερον κακόν που είναι δυνατόν να πάθη ο άνθρωπος! Συνάμα η ΑΘΕΪΑ είναι η πιό έξαλλη και φανατική και δολοφονική θρησκεία που υπάρχει, υπερακοντίζουσα και αυτόν τον Μωαμεθανισμόν σε βιάν και μισαλλοδοξίαν!! Ακούγοντας τους Κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και τους Αθέους να καταφέρονται κατά του "Αγίου Φωτός" μόνον αποστροφήν και βδελυγμίαν αισθανόμεθα!
2α. Είναι το "Αγιον φως" γελοίον;; ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΩΣ!! Είναι θεσμός ΙΕΡΟΣ της Ελληνικής Θρησκείας και όλων των άλλων παραδοσιακών θρησκειών η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και οι βωμοί του πυρός που αφθονούσαν σε όλες τις ελληνικές πόλεις και οπωσδήποτε εις κάθε εορτή το Πυρ ελατρεύετο διά εκδηλώσεως ειδικής, της ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ. Το αυτό και στις άλλες παραδοσιακές θρησκείες τόσον ώστε π.χ. η Περσική θρησκεία ονομάζεται συνήθως Πυρολατρεία και οι πιστοί της Πυρολάτρες!
2β.Συνάμα σε όλες τις παραδοσιακές θρησκείες και στην Ελληνική, η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ κοινή εορτή, εκτός των τοπικών, είναι Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, η οποία παραμένει η μεγαλυτέρα εορτή στην Κίνα και Ιαπωνία και φυσικά στην Ινδία, το DIVALI. Είναι η εορτή εις ανάμνησιν του Μεγάλου Κατακλυσμού όπου ακριβώς το παχύ σκότος του Μετακατακλυσμιαίου χειμώνος εκφωτίζει το πυρ του βωμού και της λαμπαδηδρομίας! Συνάμα ως εορτή εις ανάμνησιν του Μεγάλου Κατακλυσμού συνδέεται με τα ύδατα και διά τούτο στην  στην Κίνα και Ιαπωνία γεμίζουν επιπλέοντα φαναράκια τους ποταμούς!  Στην Αθήνα εορτάζετο την  τρίτην ημέραν των Ανθεστηρίων, ενώ στην Υστέραν Αρχαιότητα είχε καθιερωθή ως κοινή εορτή η Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, η οποία εορτάζετο ιδιαιτέρως λαμπρώς εις την Αίγυπτον συνδυαζομένη με τελετουργικήν κολύμβησιν στον Νείλον! Ημερομηνία τελέσεως της εορτής ητο η 6η Ιανουαρίου! Οι Χριστιανοί διαπορούσαν τί να βάλουν στην θέσιν της, αρχικώς είπαν τα Χριστούγεννα (διό οι αρχαίες Εκκλησίες ως η Αρμενική, εξακολουθούν να εορτάζουν τότε τα Χριστούγεννα) κατόπιν είπαν να βαπτίζονται τότε οι κατηχούμενοι κρατώντας λάμπάδες και έτσι έγιναν τελικά με φως και ύδωρ η χριστιανική εορτή ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ!
2γ. Αντικειμενικώς εξετάζοντες τα πράγματα, ο Κόσμος και τα σύμπαντα υπάρχουν εφ' όσον υπάρχει το "κοσμογονικόν πυρ" της πυρίνης σφαίρας της Κοσμογονίας! Τούτο προκαλεί τη "μεγάλη έκρηξι" και την δημιουργία και έκπτυξι ενός σύμπαντος το οποίον επεκτείνεται καθ' όσον υπάρχει η θερμότης του κοσμογονικού πυρός ενώ όταν εξαντλείται τότε επέρχεται η συρρίκωσις του σύμπαντος το οποίον καταλήγει και πάλις εις μίαν πυρίνην σφαίραν! Οπότε το Πυρ τούτο αποτελεί το κατ' εξοχήν στοιχείον του Κόσμου προς το οποίον ο άνθρωπος οφείλει να αποδίδη δόξαν, τιμήν και προσκύνησιν! Το "κοσμογονικόν πυρ" στην Ελληνικήν μας Θρησκείαν ανήκει στην Θεάν Εστίαν και διά τούτο εις κάθε ναόν, εις κάθε ιεροπραξίαν, τιμάται πρώτον το "κοσμογονικόν πυρ" και η Θεά Εστία! Είναι το γνωστόν «Αφ' Εστίας άρχεσθε!»
-----
Εικών: Από την καταστροφήν των αγαλμάτων υπό των Αθέων.

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
===========

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΕΙ Η ΣΥΡΙΑ;;

ΤΙ ΘΑ ΑΠΟΓΙΝΕΙ Η ΣΥΡΙΑ;;


Στο Ιντίμπλ, το άντρον των φανατικών ισλαμιστών Σουννιτών ανταρτών έγινε μία έκρηξις χημικών όταν μία βόμβα έπληξε το χημικόν οπλοστάσιόν τους.
Οι Δυτικοί, χωρίς να γίνη ΟΥΔΕΜΙΑ έρευνα και συγκέντρωσις στοιχείων και ΟΥΔΕΜΙΑ διεθνής ή άλλη επιτροπή να κάνη επιτόπιον εξέτασιν και να συντάξη πόρισμα, ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ εντός 24ωρου ότι τα χημικά έρριψε η Κυβέρνησις της Συρίας και σήμερον βομβαρδίζει κυβερνητικάς θέσεις η Αμερική του Τράμπ!
Οι Δυτικοί έχουν ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ προ πολλού ότι ο κακός, ο ένοχος, ο τύραννος, είναι το κοσμικόν κόμμα Μπάαθ, διό το εξόντωσαν στο Ιράκ και τώρα θέλουν να το εξοντώσουν οπωσδήποτε και στην Συρία! Αντιθέτως, διά τους Δυτικούς το καλόν είναι οι ισλαμιστές φανατικοί Σουννίτες οι κινουμένιοι από την ΑλΚάϊντα, οι ανατινάξαντες τους Διδύμους Πύργους! Παραφροσύνη;; Τύφλωσις;; Ανομα συμφέροντα που δεν κατανοεί η αφελής σκέψις μας;;
ΟΜΩΣ, η αλήθεια ξεκάθαρα φαίνεται: Η Αμερική του Ομπάμα, έχοντας ήδη εξοντώσει ολοκληρωτικά το κοσμικόν καθεστώς του Μπάαθ του Ιράκ, προεκάλεσε την "Αραβική Ανοιξη" και εβοήθησε φανερά και επίσημα με δισεκατομμύρια δολλάρια το όργανον του μωαμεθανικού φανατισμού, την "Μωαμεθανικήν Αδελφότητα", με ποίον σκοπόν;; Να εξοντώση τα υπόλοιπα φιλικά προς την Δύσιν και εχθρικά προς το φανατικόν Ισλάμ καθεστώτα, που ήσαν στην πραγματικότητα και τα πλέον φιλελεύθερα του μωαμεθανικού κόσμου, τα εξής τέσσερα: το καθ' όλα δυτικοστραφές καθεστώς του ΜπενΑλή στην Τυνησία, το άριστον δυνατόν καθεστώς Μουμπάρακ της Αιγύπτου, το καθεστώς Καντάφι της Λιβύης, την στιγμήν που αυτό είχε σοβαρευθεί και στραφεί κατά της ΑλΚάϊντα, και κυρίως το καθεστώς Μπάαθ της Συρίας.
Τα πρώτα τρία έπεσαν γρήγορα με την υποκίνησι και των δυτικοφρόνων πολιτών των μεγαλοπόλεων που εφαντάζοντο μέσα στην αφέλειά τους ότι μετά την πτώσιν π.χ. του ΜπενΑλή θά είχαν μία πιό τέλεια δυτικού τύπου δημοκρατία! Ούτως εγκατεστάθη στην Τυνησία το πιό άθλιο και φαύλο Ισλαμικό κόμμα!
Ομως η Συρία άντεξε παρά την έκπληξιν!
-----
ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: ΟΙ ΚΑΚΟΜΟΙΡΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
Ποιοί έρχονται από την Συρία?
Γιατί έρχονται εδώ και δεν μένουν στα παραμεθόρια στρατόπεδα?
Απο την Συρία φεύγουν οι φανατικοί Μωαμεθανοί Σουννίτες της Χάμα και της Χόμς, οι οποίοι ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ασσαντ που τον μισούν φρικτά διότι είναι Αλαουΐτης.
Αυτοί συμμάχησαν μυστικά με το Ισραήλ διά να ανατρέψουν το Συριακό καθεστώς και η μυστική αυτή συνεργασία ήτο τόσο επιτυχημένη ώστε όταν μπήκε ο στρατός στην Χομς εξεπλάγη όταν είδε να τον αντιμετωπίζουν με υπερσύγχρονα αντιαρμαρτικά!
Αυτοί οι φανατικοί με το δολοφονικό βλέμμα είναι οι αποκαλούμενοι από την Δύσι (που τους λούζει με χρήματα και οπλισμό) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙ - ας γελάσουμε πικρά!!
Εχω πάει στην Χάμα και τους είδα, φανατικοί που κοιτάζουν δολοφονικά κι εσένα που πας να ψωνίσης στο μαγαζί τους και σε διώχνουν διότι οι γυναίκες της παρέας δεν είναι ντυμένες ευπρεπώς (παρότι φοράνε υποκάμισο με κλειστό γιακά όπως πάντοτε σε μωαμεθανική χώρα). Ποιά είναι η ευπρεπής ενδυμασία της Χάμας; Μαύρο ράσο και από πάνω μαντήλι από την μέση του κεφαλιού ριγμένο χωρίς τρύπες γιά τα μάτια ή άλλο τί (ότι βλέπουν μέσα από το ύφασμα βλέπουν).
Γιατί  δεν μένουν στα παραμεθόρια στρατόπεδα?
Διότι έχουν συμφωνήσει με τους άρχοντες της Ευρώπης να δρέψουν την ευκαιρία υπό τον μανδύα "πρόσφυγας που κινεί την λύπηση" να Εποικήσουν την Ευρώπη και την κατάληλλη στιγμή να απαλλάξουν το έδαφός της από τους Απίστους!
Διά τούτο όπως έχει καταγγελθή κινούνται διευκολυνόμενοι από πολλές πλευρές, όπως από την Τουρκία όπου η Ζαντάρμα, η πανταχού παρούσα Στρατοχωροφυλακή, τους προστατεύει και τους οδηγεί, και επίσης εμπλουτίζονται από φανατικούς Σουννίτες τζιχαδιστές από το Αφγανιστάν, το Ιράκ και το Πακιστάν!
-----
Το καθεστώς Ασσαντ άντεξε βοηθούμενον από τους Χριστιανούς της Συρίας! Ομως, το σχέδιον των κοσμοεξουσιαστών πρέπει να επιτύχη!! Επί μία εκατοπεντηκονταετίαν έχουν μόνον επιτυχίες! Από την δολοφονίαν του Τσάρου Αλεξάνδρου έως τον σημερινόν μωαμεθανικόν εποικισμόν της Ευρώπης! ΟΥΤΩΣ, ο Πρόεδρος Τραμπ ωδηγήθη να επιτεθή κατά του Ασσαντ κατηγορών αυτόν ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ!
Τί να σκεφθούμε;; Οτι μία αόρατος εξουσία, που συνήθως την λέγουν σήμερον "βαθύ κράτος", διοικεί τις ΗΠΑ;; Ότι ακόμη κι αν ο λαός ψηφίσει τον αντισυστημικό, αυτόν που δεν θέλει η αόρατος εξουσία, αυτή καταφέρνει να τον πιέση, να τον εκβιάση, ώστε να γίνη και αυτός έρμαιον των θελήσεών της;;
Απομένει το ερώτημα: Διατί η Δύσις και οι οιοιδήποτε απαρτίζουν το "βαθύ κράτος", επιθυμούν να εγκαθιδρυθή και στις 57 μωαμεθανικές χώρες το φανατικόν Ισλάμ, το Βαχαβιστικόν, το Σαουδαραβικόν, αυτό που λιθοβολεί, απαγχονίζει και σταυρώνει;; Οπως εδήλωσε προ ολίγου ο κ. Λαβρώφ, προφανώς επιθυμεί η Δύσις στην Συρίαν να εγκατασταθή το Μέτωπον ΑλΝούσρα της ΑλΚάϊντα (“Which brings us back to the thought that Al-Nusra Front is regarded by the West as an organization that should be preserved)! Και διατί θέλουν επιπλέον, αυτό να εποικίση την Ευρώπην, να την εξισλαμίση;; Εις αυτό το ερώτημα ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ να απαντήσωμε και απλώς διαπορούμε:
Τί θα απογίνη τώρα η Συρία αλλά και η Ευρώπη και ο Κόσμος όλος;;

Παν. Μαρίνης
===========

6 Απριλίου 2017

glossocracy

glossocracy
-------

Ο Ρώσσος συγγραφεύς Alexander Boot εδημιούργησε από ελληνικάς ρίζας μίαν νέαν λέξιν, την λέξιν glossocracy = γλωσσοκρατία. Αυτή σημαίνει την καταστολήν και τον εκφοβισμόν και την πλύσιν εγκεφάλου που χρησιμοποιούν σήμερον οι Εξουσιαστές στον Δυτικόν κόσμον διά της χρήσεως λέξεων που έχουν ειδικόν ψυχολογικόν βάρος. Τούτο επιτυγχάνεται είτε διά της κατασκευής νέων λέξεων, ως οι λέξεις, "ρατσισμός", "αντισημιτισμός", "Ισλαμοφοβία", "Ομοφοβία", "Ξενοφοβία" κλπ, είτε δι' αλλαγής της σημασίας υπαρχουσών λέξεων, ως οι λέξεις, "ανοχή-Tolerance" = συναίνεσις στον μωαμεθανικόν εποικισμόν και το αντίθετόν της = Intolerance, hate-speech, ομιλία υποκινούσα το μίσος, λέγεται όταν: περιγράφω αληθώς την κατάστασιν ως έχει, τουτέστιν λέγω αυτό που οι εξουσιαστές αποκρύπτουν, "πρόσφυγες" = λαθρομετανάστες, κλπ.
Και μία λέξις πλασθείσα δι' αλλαγής της σημασίας της υπό του Πάπα Φραγκίσκου: "egoista-εγωϊστής" = όποιος δεν θέλει τους Μωαμεθανούς στην γειτονιά του, στην πόλι του, στην πατρίδα του!
----
Παράλληλος όρος είναι η Orwellian newspeak = το καθεστώς της απολύτου καταστολής και πλύσεως εγκεφάλου που περιγράφεται στο μυθιστορημα του George Orwell, "1984", χρησιμοποιεί ως κύριον ψυχολογικόν όπλον του μίαν γλώσσαν με συστηματικώς διαστρεβλωμένες τις σημασίες των λέξεων που επισήμως ονομάζεται newspeak.
----
Η Ελλάς όπως πάντοτε υπήρξε πρωτοπόρος (ίσως και εφευρέτης - ορθώς λέγουν οι Ελληνοκεντρικοί ότι εμείς οι Ελληνες τα εφεύραμε όλα) και η ελληνική Ιντελλιγκέντσια αρίστευσε στην εφαρμογήν αυτής της μεθόδου προπαγάνδας! Εχομε ήδη εις άλλην ανάρτησιν αναφερθεί στην εν Ελλάδι αλλαγήν της εννοίας πολλών λέξεως, ως οι λέξεις "εμφύλιος" = η Σοβιετική κατάκτησις της Ελλάδος, "αριστερός" = ο καλός άνθρωπος, "προοδευτικός άνθρωπος" = ο ΚΚΕς, "δημοκράτης" = ο δοσίλογος πράκτωρ του Στάλιν, "λαϊκή δημοκρατία" = το κομμουνιστικόν αθέμιστον καθεστώς, "φασισμός" = ό,τι κακόν, βδελυρόν, αποτρόπαιον, "φασίστας" = ο αντιδρών στην κατάληψιν της εξουσίας υπό των κομμουνιστών,  "φιλολαϊκή πολιτική" = η διοχέτευσις των αναπτυξιακών κονδυλίων εις επιδοτήσεις, επιδόματα και παρασιτικούς διορισμούς στο Δημόσιον η προκαλούσα την πτώχευσιν του κράτους, και πολλές άλλες λέξεις, ων ουκ έστιν αριθμός!!!

 ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
===== 

2 Απριλίου 2017

Ο ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΟΣ ΚΡΙΟΣ


Ο ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΟΣ ΚΡΙΟΣ
------
ΜΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΕΔΩ ΣΕ ΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ:
Διότι μέσω του πολιορκητικού κριού "Ισλάμ" ο περιούσιος λαός θα εξασφαλίσει την παγκόσμια κυριαρχία του...
ΚΑΙ ΛΕΓΩ:
Οταν πολέμιοι εισβολείς Βάρβαροι κρούουν την πύλην των τειχών της πόλεως με τον πολιορκητικόν κριόν τους η πόλις και η φρουρά της έχει ένα και μοναδικόν μέλημα:
Το τίνι τρόπω θα τους αποκρούση, θα τους εξοντώση και θα καταστρέψη τις πολιορκητικές τους μηχανές!
Οίκοθεν νοείται, επιπροσθέτως, ότι οι υπεύθυνοι της Ασφαλείας της πόλεως θα επισημάνουν και παραδειγματικώς θα τιμωρήσουν τους εντός της πόλεως συνεργάτας, βοηθούς και συνοδοιπόρους των Βαρβάρων, αυτούς που με οιονδήποτε τρόπον διευκολύνουν την εισβολήν!
Αυτό φαίνεται και τό λογικόν! 
Αντιθέτως, την ώραν που ο κριός δονεί την πύλην, φαίνεται παρανοϊκόν, γελοίον και όμοιον ανθρώπων εν απολύτω συγχύσει ευρισκομένων, τό να ερίζομε στην αγοράν και στην Εκκλησίαν του Δήμου διά τον λόγον που οι Βάρβαροι μάς επιτίθενται, αν είναι η θρησκευτική επιταγή, η Τζιχάδ, που τους κινεί· αν είναι το πάθος διά δόξες και μεγαλείον του Χαλίφη ή του Χαρεμίου του· αν είναι η ηδονή του Βαρβάρου προ των λαφύρων και των γυναικών· αν άλλες φυλές ή ηγεμόνες τους υποκινούν, τους χειραγωγούν και τους υποστηρίζουν!
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ, είναι επάναγκες να δημιουργηθή μία ευρεία συμμαχία και ένα ευρύ μέτωπον κατά της εισβολής το οποίον οφείλει να αφήση κατά μέρος κάθε άλλην ιδεολογικήν συζήτησιν και να εστιασθή μόνον εις ΕΝΑ: εις την επιτυχή απόκρουσιν των βαρβάρων!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
==========

1 Απριλίου 2017

«ΕΜΦΥΛΙΟΣ»


«ΕΜΦΥΛΙΟΣ»
----
Από το 1944 εως προ ολίγου καιρού ακούγαμε διά "Συμμοριτοπόλεμο", τώρα πάει λίγος καιρός ακούμε διά "Εμφύλιο"!
"Εμφύλιος πόλεμος" λέγεται αυτός όπου όλοι θέλουμε το καλόν του σπιτιού μας όμως μαλώνουμε γιά την διακόσμησι του σαλονιού και ως οξύθυμοι που είμεθα πιανόμαστε και στα χέρια!
Στα Μηδικά δεν υπήρξε μόνον ο Εφιάλτης, πολλές ελληνικές πόλεις ετάχθησαν με το μέρος των Περσών! Τις συγκρούσεις μεταξύ των μηδισάντων πόλεων, που ήθελαν η Περσική αυτοκρατορία να καταβροχθίση την Ελλάδα, και των άλλων Ελλήνων θα τις ονομάσωμε "Εμφύλιον πόλεμον";;; Μάλλον όχι!
Ομως αυτό ακριβώς συνέβη και κατά την περίοδον 1940-1950, οι δοσίλογοι πράκτορες της Σοβιετικής Ενώσεως, το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ-ΠΕΕΑ-ΚΚΕ, έλαβον τα όπλα ώστε η Σοβιετική αυτοκρατορία να καταβροχθίση την Ελλάδα και συγχρόνως να την τεμαχίση, παραδίδουσα Μακεδονία και Θράκη στους Τίτο-Δημητρώφ! Αυτήν την  κορυφαίαν πράξιν εσχάτης εθνικής προδοσίας διατί την ονομάζωμε "Εμφύλιον πόλεμον";;;
Δι' έναν απλόν λόγον: διότι όλοι οι Ελληνες (και κυρίως τα στελέχη της "Νέας Δημοκρατίας") έχουν  πεισθή ότι ήτο ωραίον και καλόν η Σοβιετική αυτοκρατορία να καταβροχθίση την Ελλάδα και επιχειρούν με γλωσσικάς διαστρεβλώσεις να εξωραΐσουν τον πόθον τους αυτόν!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
===========

31 Μαρτίου 2017

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;;;

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ;;;
-------
Μία θλιβερά ιστορία από την τελευταίαν τρομοκρατικήν ενέργειαν στο Λονδίνον (2017 Westminster attack):
Ο Leslie Rhodes, φτωχός ανθρωπάκος (ητο καθαριστής παραθύρων) 75 ετών βγήκε από το νοσοκομείον ΣαίνΤόμας (όπου ενοσηλεύετο διά γλαύκωμα) που ευρίσκεται στην γωνίαν όπου η γέφυρα του Ουεστμίστερ και όδευε προς την απέναντι στάσι των λεωφορείων όταν έπεσε επάνω του το αυτοκίνητον του Μωαμεθανού δολοφόνου, του έσπασε όλα τα κόκκαλα και μετά δύο ημέρες ο φτωχός απεβίωσε στο νοσοκομείον!


Leslie Rhodes
-----
Μία δευτέρα θλιβερά ιστορία από την τελευταίαν τρομοκρατικήν ενέργειαν στο Βερολίνον (2016 Berlin attack):
Η νέα κοπέλα, η Ιταλίδα Fabrizia Di Lorenzo, ετηλεφώνησε στους οικείους της ότι πηγαίνει στην υπαιθρίαν χριστουγεννιάτικην αγοράν να αγοράσει μερικά δωράκια και επιστρέφει στην Ιταλίαν. Ομως, μετά ολίγην ώραν την έλυωσε το αυτοκίνητον του Μωαμεθανού δολοφόνου!

Fabrizia Di Lorenzo

-----
Μία τρίτη θλιβερά ιστορία από την τρομοκρατικήν ενέργειαν στην Νέαν Υόρκην της πρώτης προσπαθείας ανατινάξεως των Διδύμων Πύργων (1993 World Trade Center bombing):
Ο εκ των βομβιστών Αιγύπτιος, νέος άνθρωπος, ήτο καλώς ενσωματωμένος, φιλικός και αγαπητός, με καλώς αμοιβομένην εργασίαν και οικογένειαν, ομως μόλις τον ειδοποίησε ο γνωστός Αιγύπτιος ιμάμης, ο Σεΐχης Omar Abdel Rahman, ότι τον καλεί το ισλαμικόν καθήκον προσέτρεξε!
-----
Μία τετάρτη θλιβερά ιστορία: Ο Georges Bensoussan, Γάλλος Εβραίος που γεννήθηκε και έζησε στο Μαρόκον, είναι επιφανής ιστορικός ειδικός στην μωαμεθανικήν κουλτούρα και στις ιστορικές σχέσεις Μωαμεθανών και Εβραίων. Ούτος εσύρθη στα Γαλλικά δικαστήρια κατηγορηθείς και ταλαιπωρηθείς (η τελευταία δίκη εγένετο τώρα, 7 Μαρτίου 2017) από Γάλλους εισαγγελείς και δικαστάς επί ρατσισμώ, ενώ συγχρόνως του επετέθησαν σφοδρώς όλες οι μεγάλες οργανώσεις Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μεταξύ αυτών όλες οι Εβραϊκές! Η κατηγορία ήτο ότι είπε εις τηλεοπτικήν εκπομπήν ότι «οι Μωαμεθανοί προσλαμβάνουν μαζί με το μητρικόν γάλα και τον Αντισημιτισμόν»! Κατά τους δικαστάς, «μαζί με το μητρικόν γάλα» σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι Μωαμεθανοί προσλαμβάνουν, επομένως αποδίδεται ρατσισμός σε έναν ολόκληρον πληθυσμόν, αδίκημα σοβαρόν!
-----
ΜΕΤΑ ΚΑΘΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ και ενώ είναι ακόμη αταφοι οι νεκροί της τραγωδίας (ιδέ την 1ην και 2αν ιστορίαν) εν χορώ όλοι όσοι έχουν δημοσίαν φωνήν, από τους προέδρους και πρωθυπουργούς έως τα ΜΜΕ και τους εκκλησιαστικούς ηγέτες, με εκκωφαντικές φωνές μάς πληροφορούν όλοι ότι οι Μωαμεθανοί είναι καλοί άνθρωποι, φιλικοί, ειρηνικοί, φιλήσυχοι, εργατικοί και ουδεμίαν σχέσιν δεν έχουν με τους πολύ ολίγους δολοφόνους οι οποίοι, ούτως ή άλλως, ούτε καλοί μωαμεθανοί είναι, ούτε τα κίνητρά τους είναι θρησκευτικά, κυρίως δε πταίει που βιώνουν τον "αποκλεισμό" από την ιδική μας κοινωνία, π.χ. τα κορίτσια δεν θέλουν να τους κάνουν παρέα οπότε τί να κάνουν κι αυτοί αναγκάζονται να τα κακοποιούν και να τα βιάζουν! Και εν πάση περιπτώσει, όσοι έχουν θρησκευτικά κίνητρα εμπνέονται από το ISIS το οποίον είναι διαστρέβλωσις του Ισλάμ! Οπότε, ο μεγαλύτερος κίνδυνος όλων είναι μετά μία τέτοια φρικτή τρομοκρατικήν ενέργειαν να στοχοποιήσωμε τους Μωαμεθανούς! Παράδειγμα: Με ατάφους ακόμη τους νεκρούς της γεφύρας του Ουεστμίνστερ, η πρωθυπουργός κ. Μέϋ μας είπε ότι με το ίδιο σθένος που οφείλομε να καταπολεμήσωμε την τρομοκρατίαν, οφείλομε να καταπολεμήσωμε και την hate-speech, την ομιλίαν μίσους κατά του Ισλάμ!

Ας μην ασχοληθώμεν εδώ με την αλήθειαν των ισχυρισμών αυτών, παρότι εις το έργον μας ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ έχομε λεπτομερώς καταδείξει ότι:
Πρώτον, η κοινή γνώμη των Μωαμεθανών πρόσκειται ευνοϊκώς προς τους τρομοκράτες! Ενα παράδειγμα: Η συνοικία Μολενμπέκ των Βρυξελλών ξεσηκώθηκε κι έγιναν μάχες με τα ΜΑΤ όταν η αστυνομία συνέλαβε έναν των βομβιστών του αεροδρομίου (2016 Brussels bombings)! Υποκριτικά μόνον οι "μετριοπαθείς μωαμεθανοί" αντιτίθενται εις αγριότητες, ως δεικνύει η παρατιθεμένη γελοιογραφία!Δεύτερον, οι δολοφόνοι-τρομοκράτες, από τους επιτεθέντας στους Διδύμους Πύργους έως τον δολοφόνον του Ουεστμίνστερ, διόλου δεν ήσαν φτωχοί-αποκλεισμένοι! Εξ άλλου όλες οι κοινωνιολογικές έρευνες αποδεικνύουν ότι η τρομοκρατία, ισλαμική ή όχι, δεν αποτελεί χόμπυ των φτωχών (ελάτε και εις τα καθ' ημάς, από τα στελέχη της 17Ν έως τον Ν. Ρωμανό και την παρέα του)!
Τρίτον, το ISIS θεμελιώνει θεολογικώς ορθώς κάθε πράξιν του π.χ. κατακρημνίζει από ταράτσες υψηλών κτηρίων τους ομοφυλοφίλους: Ο φόνος των LGΒΤ υπάρχει στο ισλαμικόν δίκαιον (Εξ' άλλου, σήμερον εννέα κράτη ορίζουν την ποινήν του θανάτου διά την ομοφυλοφιλίαν: Σαουδική Αραβία, Ιράν, Υεμένη, ΗΑΕ, Αφγανιστάν, Μαυριτανία, Σουδάν, Μπρουνέϊ, Βόρειος Νιγηρία.  Εις το Ιράν, από το 1979 έως το 1999, εθανατώθησαν 4.000 LGBT άτομα) και ο ίδιος ο Ενάρετος Χαλίφης Αλής, ο ανεψιός του Μωάμεθ, έρριψε έναν ομοφυλόφιλον από έναν μιναρέ!  Ομοίως οι σταυρώσεις που τόσον μας εξοργίζουν
----
ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: ΟΙ ΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ
Είναι απόλυτα Κορανικός τρόπος τιμωρίας, γράφει η γνωστή μας Σούρα 5:33 του Κορανίου: «Η τιμωρία εκείνων οι οποίοι πολεμούν τον ΑΛΛΑΧ και τον Απόστολό Του, και διαβιούν στη γη άσχημα, είναι να εκτελούνται ή να σταυρώνονται…». Ο πρώτος Ενάρετος Χαλίφης μετά τον θάνατον του Προφήτου, ο Αβουβάχαρ (Abu Bakr), εφόνευε διά σταυρώσεως τους "αποστάτες" Άραβες. Συνήθης τρόπος θανατώσεως των Χριστιανών από τους Τούρκους ήτο επίσης η σταύρωσις καθ' όλην την εποχήν της Τουρκικής κυριαρχίας στην Μικρασία και μάλιστα  έως του νυν, διά παράδειγμα, η Aurora Mardiganian, στο γνωστόν αυτοβιογραφικόν χρονικόν των σφαγών του 1915, Ravished Armenia, περιγράφει που είδε, μεταξύ άλλων, στην σειρά δεκαέξη σταυρούς με γυμνά νεαρά κορίτσια των οποίων τις σάρκες έτρωγαν γύπες. Η σταύρωσις χρησιμοποιείται σήμερον στην Σαουδικήν Αραβίαν διά τα αδικήματα της τρομοκρατίας και της ληστείας και γενικώς θεωρείται ως η πρέπουσα ποινή διά την Αποστασίαν (να απαρνηθή ένας Μωαμεθανός την θρησκείαν του), αδίκημα που, ούτως ή άλλως, τιμωρεί με θάνατον η Σαρία.
----
Τέταρτον, όπως δεικνύει η τρίτη ιστορία μας, ουδέποτε γνωρίζεις αν κάποιος είναι "καλός άνθρωπος" κατά τα ιδικά σου κριτήρια! Ο Αιγύπτιος αυτός κατά τα ισλαμικά κριτήρια ήτο και καλός άνθρωπος και πιστός στην θρησκείαν και στις προσταγές των λειτουργών της! Άλλα τα κριτήρια του χαρακτηρισμού κάποιου ως "καλού ανθρώπου" που χρησιμοποιεί ο Δυτικός Πολιτισμός και ολωσδιόλου άλλα αυτά που έχει η μωαμεθανική κουλτούρα!
Πέμπτον, έχομε γράψει αναλυτικώς διά το προαιώνιον μίσος των Μωαμεθανών κατά των Εβραίων! Ο ίδιος ο Προφήτης Μωάμεθ και οι Ενάρετοι Χαλίφες κατέσφαξαν τις ανθούσες Εβραϊκές κοινότητες της Αραβικής χερσονήσου! Αυτά δεν τα έλαβον υπ' όψιν τους οι Γάλλοι δικαστές της υποθέσεως Bensoussan, όπως δεν έλαβον υπ' όψιν τους κάποιες άλλες λεπτομέρειες, όπως ότι όταν ένα μικρό παιδί κάμνει κάποιαν αταξίαν οι Μωαμεθανοί γονείς το εξυβρίζουν αποκαλούντες αυτό υποτιμητικώς "Εβραίο"!  Ως γράφει η Wafa Sultan : «"Εβραίος", πρέπει να είναι μία από τις λέξεις που ακούουν συχνότερον πάσης άλλης οι Μωαμεθανόπαιδες προ της ηλικίας των δέκα ετών. Επίσης είναι μία από τις σκληρότερες λέξεις που ακούουν καθώς στην φαντασίαν των είναι συνδεδεμένη με οράματα φόνων, διεστραμμένων πράξεων, ψευδών και εκφυλισμού. Όταν δύο άτομα μαλώνουν αποκαλεί ο ένας τον άλλον Εβραίο κι όταν ένα άτομον θέλει να εκφράση την περιφρόνησίν διά κάποιον τον αποκαλεί Εβραίον. Όταν θέλουν να ειπούν ότι κάποιος είναι άσχημος, λέγουν: "είναι σαν Εβραίος." Με το μητρικό μας γάλα πίνομε και το μίσος διά τους Εβραίους και έχομε κατασκευάσει και μίαν θεωρίαν κατά την οποίαν οιοσδήποτε διαφωνεί μαζί μας είναι πράκτωρ του Σιωνισμού. Αυτή η θεωρία βοηθεί πολύ να παραμένουν οι Μωαμεθανοί μέσα στον στενό κορσέ όπου το Ισλάμ έχει περιορίσει την νόησί τους. Οι Μωαμεθανοί δεν διστάζουν να κατηγορήσουν τον οιονδήποτε που προσπαθεί να εισαγάγη νέας ιδέας ή τρόπους διαφυγής από το αδιέξοδόν μας ως πράκτορα του Σιωνισμού και ο φόβος αυτής της κατηγορίας εμποδίζει τα εκατομμύρια των μωαμεθανών να επανεξετάσουν αυτά τα οποία εδιδάχθησαν.»

Παρά ταύτα, ας ειπούμε και εμείς, μαζί με τον κ. Ομπάμα, τον κ. Ολάντ, τις κυρίς Μέϋ και Μέρκελ, και όλους τους άλλους άρχοντες της Δύσεως ότι οι Μωαμεθανοί είναι καλοί άνθρωποι, καθώς διόλου αυτό δεν έχει κυρίαρχον σημασίαν!

ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΕΡΩΤΗΜΑ είναι εάν το Ισλάμ αυτό καθαυτό είναι καλόν, αγαθόν, ειρηνικόν, αν διαπλάθει φιλειρηνικές αγαθές προσωπικότητες ή όχι!
Διά να απαντήσωμε εις το ερώτημα αυτό ας λάβωμε και ας εξετάσωμε τα ιερά κείμενα και την ιεράν παράδοσιν του Ισλάμ. Ας λάβωμε την ιεράν τριάδα κειμένων (το Κοράνιον, τις Χαντίθ και την Σίρα, την βιογραφίαν του Μωάμεθ) και τα πεπραγμένα των τεσσάρων Εναρέτων Χαλιφών, των συντρόφων και διαδόχων του Μωάμεθ! Τί εξάγεται εξ' αυτών;;
Ευρίσκομε εκεί την πρυτανεύουσαν αρχήν του σημερινού Δυτικού Πολιτισμού, αυτήν του Πολιτιστικού Σχετικισμού, η οποία δογματίζει ότι όλες οι θρησκείες, οι κουλτούρες, οι παραδόσεις και τα ήθη και έθιμα όλων των λαών της Υδρογείου είναι εξ ίσου και απολύτως της ιδίας πολιτιστικής και ηθικής αξίας, ισόκυρα και αξιοσέβαστα, άπαντα καλά και αγαθά και οπωσδήποτε αποδεκτά από τα κράτη της Δύσεως να συνυπάρξουν εντός των κοινωνιών τους;; Ευρίσκομε αυτήν την αρχήν του Πολιτιστικού Σχετικισμού ή ευρίσκομε τον Απόλυτον Ρατσισμόν που με ασυγκράτητη λύσσα διατάζει, ορίζει ως απόλυτον θρησκευτικήν επιταγήν ότι ο Καφίρ, πληθ. kuffar (η μεγαλυτέρα ύβρις που μπορεί να σας απευθύνη ο Μωαμεθανός), δηλαδή ο μη-μωαμεθανός, είναι χειρότερος από τα χειρότερα ζώα και πρέπει οπωσδήποτε να φονευθή ή έστω να πωληθή στο σκλαβοπάζαρο ή, εφ' όσον είναι Χριστιανός ή Εβραίος, είναι δυνατόν στην μεγαλοθυμία του ο Χαλίφης να του επιτρέψη να ζήση κατά τους "Κανόνας του [εναρέτου χαλίφου] Όμαρ" ως ραγιάς ξευτιλισμένος [π.χ. αναφέρει διαταγή του Χαλίφου Al-Amir (1101-1130) ότι «η ταπείνωσις του απίστου είναι πράξις πίστεως και η επιβολή της Τζίζγιας είναι σαφής θεϊκή επιταγή (Σούρα 9:29)»] ;;

Η ΕΒΡΑΙΟΦΟΒΙΑ
Τί λέγει ειδικώς διά τους Εβραίους ο Μωαμεθανισμός; Το γνωρίζουν οι Γάλλοι δικαστές;  Ως γράφει η Wafa Sultan : «Οι διδάσκαλοι στο σχολείο [στο πιό 'κοσμικό" μωαμεθανικό κράτος, στην Συρία του Ασσαντ] δεν σταματούσαν να μας λέγουν ιστορίες και λόγια του Μωάμεθ που ομιλούν διά τους Εβραίους και τους Χριστιανούς και αυτά έχουν αφήσει στην ψυχή μας βαθύ σημάδι. Η ιστορία που περισσότερον όλων εχαράχθη στην μνήμην μου είναι αυτή όπου ο Μωάμεθ και οι συνοδοί του άκουσαν έναν μακρινό θόρυβο και ηρώτησαν: «Τί είναι αυτός ο θόρυβος Ω Προφήτη του ΑΛΛΑΧ; και αυτός απεκρίθη: Είναι οι Εβραίοι που υφίστανται βασανιστήρια μέσα στους τάφους τους» (Sahih Bukhari, 1286). Εις μίαν άλλην Χαντήθ ο Μωάμεθ λέγει ότι θα έλθη η ώρα που οι Εβραίοι θα εξολοθρευθούν, θα καταδιωχθούν και θα κρύβωνται πίσω από πέτρες και δένδρα και η πέτρα και το δένδρο θα βγάζουν φωνή λέγοντα: "Ω Μωαμεθανέ, εδώ είναι ένας Εβραίος έλα και θανάτωσέ τον! Η μόνη εξαίρεσις θα είναι το αλατόδενδρο (tamarisk, salt cedar) διότι ανήκει εις αυτούς.» Οι διδάσκαλοι έλεγαν, κι αυτό είναι μία φήμη που κυκλοφορεί στην Συρία, ότι οι Εβραίοι αναγνωρίζουν την αλήθειαν αυτήν και διά τούτο στο Ισραήλ φυτεύουν πολλά τοιαύτα δένδρα!»
Λέγομε: Πω-πώ! Κάποιοι φορούσαν στους Εβραίους το "κίτρινο αστέρι"! Ποιοί άραγε τούς το είχαν φορέσει;; Μία διαταγή του 1121 εκδοθείσα στην Βαγδάτην ορίζει ότι «Δύο κίτρινα εμβλήματα θα φέρωνται από τους Εβραίους, ένα στο κάλυμμα της κεφαλής και ένα στον λαιμό. Επιπλέον κάθε Εβραίος πρέπει να φέρη κρεμασμένο με αλυσιδίτσα από τον λαιμό του ένα τεμάχιον μολύβδου με γεγραμμένην επ' αυτού την λέξιν Dhimmi. Επίσης αυτός οφείλει να φορή ένα ζωνάρι κίτρινο. Οι γυναίκες οφείλουν να φορούν ένα μαύρο και ένα ερυθρόν υπόδημα και να έχουν κρεμασμένη στον λαιμό ή στα υποδήματα μία μικρή καμπανίτσα.»

Ο ΦΙΛΙΚΟΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΣ
Είναι δυνατόν ένας καλός Μωαμεθανός να είναι φιλικός μαζί μας;; ΟΧΙ, φυσικά, το απαγορεύει το Κοράνιον!  Παράδειγμα: Σούρα 5:51 «Ω πιστοί! Μην παίρνετε τους Εβραίους και τους Χριστιανούς ως φίλους σας! Αυτοί είναι φίλοι μεταξύ τους! Κι εκείνος από εσάς που πιάνει φιλίες με αυτούς γίνεται ένας από αυτούς! Ο ΑΛΛΑΧ δεν καθοδηγεί τον άδικο και παράνομο!» Αυτό γράφετε επίσης σε άλλες δώδεκα Σούρες του Κορανίου! Γενικώς, υπάρχει το δόγμα «al-wala' wa'l-bara» (νομιμοφροσύνη [έναντι της κοινότητος] και αποφυγή [των απίστων]),  τουτέστιν ότι ο συμφυρμός με τους απίστους προκαλεί την διάστασιν του πιστού από την κοινότητά του, πράγμα που είναι θανάσιμον αμάρτημα και καταστρεπτικόν δι' αυτόν!
Λέγουν, ότι οι Μωαμεθανοί στην Ευρώπην αντιμετωπίζουν την περιθωριοποίησιν, ότι δεν συμμετέχουν στο κύριον ρεύμα της κοινωνικής ζωής. Ας με συγχωρούν, οι Ευρωπαίοι πταίουν αν οι Μωαμεθανοί αποκλείουν τελείως κάθε επαφήν με τους απίστους; Αυτοί οι ίδιοι, συμφώνως προς τας 13 Σούρας του Κορανίου και τα γενικώς ισχύοντα θεωρούν, ως βλέπομε ανωτέρω, θανάσιμον αμάρτημα κάθε σχέσιν με τους απίστους!
----
ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΟΦΟΒΙΑΣ:
 Βλέπομε βίντεο όπου δημοσιογράφος επισκέπτεται ένα σχολείον στην Γερμανίαν και θέτει ερωτήσεις σε νεαρές, "ενσωματωμένες" βεβαίως, Μωαμεθανές (φαίνονται 15-17 ετών, Αράβισσες, λευκές ίσως Βορειο-αφρικανές). Ερωτά τί σημαίνει η λέξις die Integration και απαντούν άνευ βεβαιότητος "να αποκλείης κάποιους"· τους εξηγεί ότι είναι το αντίθετον. Ερωτά: -Ποιά από εσάς έχει Γερμανούς φίλους; Τα κορίτσια ξεσπούν σε χαχανιτά! -Όχι, εγώ όχι! -Ούτε έναν; -Ούτε έναν! -Ούτε εγώ! -Ούτε εγώ! -Γιατί δεν έχετε Γερμανούς φίλους; Μία κοπέλα, με κάποια αμηχανία  και παίζοντας με το κολλιέ της, εξηγεί: -Διότι αυτοί δεν ανήκουν σε εμάς. Δεν μπορώ να είμαι σαν κι αυτούς. Η δημοσιογράφος γυρίζει σε μία άλλη κοπέλλα: -Εσύ δεν συμπαθείς τους Γερμανούς; Αυτή με περισσότερον θάρρος απαντά: -Έχει ως εξής το πράγμα: Αν κάνεις παρέα με Γερμανούς, αυτοί κάνουν διαφορετικά πράγματα από σένα. Διά παράδειγμα τρώγουν χοιρινό. Είμαι αηδιασμένη από αυτούς, γιά να είμαι ειλικρινής. Όταν το βλέπω αυτό αηδιάζω απολύτως! Κοιτάξτε! Αν οι μετανάστες μείνουν στην Γερμανία κι όλοι οι Γερμανοί εξαφανισθούν σε μία ημέρα, ουδείς θα δώση σημασία!
----
Είναι το Ισλάμ, ως λέγουν, ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ;; Εις εκάστην προσευχήν, δηλαδή πεντάκις ημερησίως, ακούγεται η λεγομένη Φάτεχα, το εναρκτήριον του Κορανίου κεφάλαιον, η Σούρα 1:6-7: Οδήγησέ μας στην ευθείαν οδόν. Στην οδόν εκείνων που τους ευεργέτησες. Και όχι στην οδόν των υποπεσόντων εις την Οργήν Σου και στην οδόν των πεπλανημένων.
Οι «μαγντούμπη αλέϋκομ», οι υποπεσόντες εις την Οργήν Σου, είναι οι Εβραίοι, και οι «ουάλα αλ-ντάλιν», οι πεπλανημένοι, είναι οι Χριστιανοί. Ούτως πεντάκις ημερησίως υπενθυμίζεται στον πιστόν η διαφορά μεταξύ των θρησκειών και καλλιεργείται η Θρησκευτική μισαλλοδοξία (Religious Intolerance) καθώς ευθέως αποδίδεται μομφή στις άλλες θρησκείες!
Τί λέγουν οι θρησκευτικές κορυφές του Ισλάμ;;  Οι πιστοί λαμβάνουν την θρησκευτικήν διδασκαλίαν τους κατευθείαν από την εκκλησιαστικήν κεφαλήν, τον Γκραν-Μουφτή της Σαουδικής Αραβίας. Ούτος εμφανίζεται μέσω του Saudi state television εις μίαν γιγαντο-οθόνην με σύνδεσιν διπλής κατευθύνσεως, οπότε οι πιστοί θέτουν ερωτήσεις και ο  Γκραν-Μουφτής απαντά αυθεντικώς και η απάντησίς του συνιστά φετφά. Παράδειγμα:
Ερώτησις: «Ωρισμένοι λέγουν ότι δεν πρέπει να ονομάζωμε τους Εβραίους και τους Χριστιανούς kuffar και πρέπει να υπάρξη διάλογος και καλές σχέσεις μεταξύ μας, τί απαντάτε εις αυτό;»
Απάντησις: «Δεν είναι αλήθεια. Εβραίοι και Χριστιανοί δεν ακολουθούν τον Προφήτην Μωάμεθ και είναι kuffar. Θα υπάγουν στην Γέενναν του Πυρός. Οι Μωαμεθανοί δεν επιτρέπεται να βοηθήσουν τους απίστους. Οιοσδήποτε βοηθεί ή υπερασπίζεται έναν αποστάτην, έναν παγανιστήν, έναν άθεον ή οιονδήποτε επιτιθέμενον στο Ισλάμ, υφίσταται την κατάρα του ΑΛΛΑΧ!»
----
Είναι δυνατόν να παραδεχθή ο Μωαμεθανός ότι τού έκανες ένα καλόν;;  Ως γράφει η Wafa Sultan : «Στο σχολείον μας έδιδαν ένα ποτήρι γάλα στα πλαίσια της βοηθείας του ΟΗΕ προερχόμενον από τις ΗΠΑ. Ο διδάσκαλός μας έλεγε: "Φαντάζεσθε τί συμβαίνει εδώ; Η Αμερική δωρίζει γάλα στα παιδιά της Συρίας γιά να εξαπατά τον κόσμον ότι τάχα είναι γενναιόδωρη, ενώ χαρίζει τανκς στα Εβραιόπουλα!" Οι περισσότεροι από εμάς δεν έπιναν το γάλα αλλά το έχυναν στο χώμα της αυλής διότι ήτο το δηλητηριασμένον δώρον του εχθρού!»
----  
Ας κλείσωμε με μίαν ιστορίαν αφιερωμένην εις όσους φρικιούν με τους αποκεφαλισμούς:

Ο θάνατος του Kaab Bin al-Ashraf

Από τον Ibn al Athir, τον Άραβα Μωαμεθανόν ιστορικόν της ζωής του Μωάμεθ: «Ο Μωάμεθ, ο Θεός ας τον ευλογεί, έστειλε πέντε άνδρες να φονεύσουν τον Kaab Bin al-Ashraf ο οποίος τον εχλεύαζε και διήγειρε την φυλήν των Κουραϊσιτών (Quraysh) εναντίον του. Μεταξύ των πέντε ήτο και ο αδελφός του Kaab, ο Abu Naila. Ο Μωάμεθ τους συνώδευσε έως το μέρος ονόματι Baqi’ al-Gharqad και από εκεί τους εξαπέστειλε λέγοντας: "Πηγαίνετε στο όνομα του ΑΛΛΑΧ. Είθε ο ΑΛΛΑΧ να σας βοηθήση. Όταν οι πέντε άνδρες έφθασαν στον καταυλισμόν του Kaab, ο αδελφός του ο Abu Naila τον εφώναξε και ο Kaab πετάχθηκε από την κουβέρτα του και βγήκε έξω αισθανόμενος ασφαλής επειδή άκουσε την φωνήν του αδελφού του. Τότε οι πέντε επέπεσαν επ' αυτού και τον εφόνευσαν, απέκοψαν την κεφαλήν του και επέστρεψαν στο Baqi’ al-Gharqad και ανεκραύγασαν "Μεγάλος είναι ο Θεός". Ο Μωάμεθ, ο Θεός ας τον ευλογεί, τους άκουσε και είπε "Μεγάλος είναι ο Θεός", αντιλαμβανόμενος ότι εφόνευσαν τον Kaab. Όταν έφθασαν πλησίον του Μωάμεθ αυτός προσηύχετο. Τους είπε: "Επιτύχατε αξιοτίμως" και αυτοί πέταξαν την κεφαλή του Kaab στα χέρια του.»
Όταν ένας Μωαμεθανός διαβάζει αυτήν την ιστορίαν, ασχέτως του πόσον μορφωμένος ή πληροφορημένος είναι, δεν ευρίσκει εις αυτήν τίποτε που να τον κάνει να ανερωτηθή: "Εις ποίον σημείον αυτής της ιστορίας φαίνεται η Αποστολή την οποίαν ενεπιστεύθη ο ΑΛΛΑΧ στον Προφήτην;" Όταν οι τρομοκράτες στο Ιράκ και αλλού αποκεφαλίζουν τους ομήρους χωρίς οιονδήποτε ενδοιασμόν, ο κόσμος ερωτά: "Διατί το πράττουν;" Ο Μωαμεθανοί που χαρακτηρίζουν εαυτούς ως μετριοπαθείς απαντούν: "Αυτοί οι τρομοκράτες αντιλαμβάνονται κακώς τις διδασκαλίες του Ισλάμ." Αλλά ερωτούμε: Δεν αντελήφθησαν καλώς την ιστορίαν του τίνι τρόπῳ οι σύντροφοι του Μωάμεθ εδολοφόνησαν τον Kaab Bin al-Ashraf και κατόπιν πέταξαν το κεφάλι του στα χέρια του Μωάμεθ;
Οι τρομοκράτες δεν κατανοούν τα λεχθέντα υπό του Μωάμεθ όμως επίσης δεν κατανοούν και τις πράξεις του; Εκατοντάδες ιστορίες παρόμοιες με τον φόνον του Kaab Bin al-Ashraf γεμίζουν τις βιογραφίες του Προφήτου και αποτελούν την κυρίαν πηγήν μαθήσεως του Μωαμεθανικού κόσμου. Η Umm Qirfa ήτο μία γραία άνω των εκατόν ετών η οποία έγραψε ένα σατιρικόν τετράστιχον διά τον Μωάμεθ. Οι ακόλουθοι του Μωάμεθ έδεσαν τα πόδια της σε δύο καμήλες και οδηγούντες αυτάς προς τας αντιθέτους διευθύνσεις την διεμέλισαν. Οι Μωαμεθανοί υπερηφανεύονται δι' αυτήν την δολοφονίαν, την οποίαν θεωρούν ως απόδειξιν της πίστεως των οπαδών του Μωάμεθ στο Ισλάμ. Αυτό το πολιτιστικόν κεφάλαιον των λόγων και των πράξεων του Μωάμεθ παραμένει επί δεκατέσσερεις αιώνες η "ηθική πυξίδα" του κάθε Μωαμεθανού, όποιος κι αν είναι!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
=============

28 Μαρτίου 2017

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ

Italian Officials Call For Investigation Of Soros-Supported NGO Migrant Fleet

Authored by William Craddick via Disobedient Media,

Italian authorities are calling for monitoring of the funding of an NGO fleet bussing migrants into the EU from the North African coast after a report released the European Border and Coast Guard Agency has determined that the members of the fleet are acting as accomplices to people smugglers and directly contributing to the risk of death migrants face when attempting to enter the EU.
The report from regulatory agency Frontex suggests that NGOs sponsoring  ships in the fleet are now acting as veritable accomplices to people smugglers due to their service which, in effect, provides a reliable shuttle service for migrants from North Africa to Italy. The fleet lowers smugglers' costs, as it all but eliminates the need to procure seaworthy vessels capable making a full voyage across the Mediterranean to the European coastline. Traffickers are also able to operate with much less risk of arrest by European law enforcement officers. Frontex specifically noted that traffickers have intentionally sought to alter their strategy, sending their vessels to ships run by the NGO fleet rather than the Italian and EU military.
On March 25th, 2017, Italian news source Il Giornale carried remarks from Carmelo Zuccaro, the chief prosecutor of Catania (Sicily) calling for monitoring of the funding behind the NGO groups engaged in operating the migrant fleet. He stated that "the facilitation of illegal immigration is a punishable offense regardless of the intention.” While it is not a crime to enter the waters of a foreign country and pick them migrants, NGOs are supposed to land them at the nearest port of call, which would have been somewhere along the North African coast instead of in Italy. The chief prosecutor also noted that Italy is investigating Islamic radicalization occurring in prisons and camps where immigrants are hired off the books.
Italy has for some months been reeling under the pressure of massive numbers of migrants who have been moving from North Africa into the southern states of the European Union. In December 2016, The Express cited comments made by Virginia Raggi, the mayor of Vatican City, stating that Rome was on the verge of a "war" between migrants and poor Italians. The wave of migrants has also caused issues in southern Italy, where the Sicilian Cosa Nostra has declared a "war on migrants" last year amid reports that the Italian mafia had begun fighting with North African crime gangs who entered the EU among migrant populations.
In February 2016, Disobedient Media published research indicating that multiple ships operating in the fleet mentioned by Frontex are sponsored by NGO groups with financial ties to organizations run by George Soros and donors to Hillary Clinton.
Reports have also emerged citing a study by counter-extremism group Quilliam which states that ISIS now controls the human trafficking scene in North Africa and is actively recruiting from the migrant population. In addition to acting as de facto accomplices of human traffickers, the NGO's criticized by Frontex may also be contributing to the worsening terror situation in Europe though their actions.


http://www.zerohedge.com/news/2017-03-27/italian-officials-call-investigation-george-soros-supported-ngo-migrant-fleet
============

24 Μαρτίου 2017

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΗ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΧΙΤΖΑΜΠ;

ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΕΙΠΗ ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΧΙΤΖΑΜΠ;
--------


Εις την Αίγυπτον του 1940 όλες, ακόμη και οι θρησκευόμενες, γυναίκες της μεσαίας και της ανωτέρας τάξεως δεν έφερον κάποιου είδους κάλυψιν της κεφαλής διότι την θεωρούσαν παλαιομοδίτικην.
Ο εκσυγχρονισμός έβαινε καλώς και αργότερον το καθεστώς Mubarak απέδωσε ωρισμένα κοινωνικά δικαιώματα στις γυναίκες, όμως μία ανερχομένη λαϊκή κουλτούρα "αποφιλελευθεροποιήσεως - illiberalization" τα εροκάνισε.
Μετά την ήτταν της Αιγύπτου το 1967 τα έγκατα της Ισλαμικής λαϊκής ψυχής αντέδρασαν με ένα τυπικόν διά την Φιλοσοφίαν της Ιστορίας "κίνημα αρχαϊσμού" και από το 1970 οι γυναίκες άρχισαν να καλύπτονται. Οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι εξέφρασαν το λαϊκόν αυτό αίσθημα, τα χρήματα του Σαουδαραβικού Βαχαβισμού το εβοήθησαν και στην πρωτοπορείαν του ετέθησαν οι μορφωμένες γυναίκες των πανεπιστημίων που εκήρυξαν το κίνημα επανακαλύψεως - re-veiling movement, το οποίον κατέλαβε τα πάντα μετά τον πόλεμον του 1973» Την διαδικασίαν αυτήν περιέγραψε η Leila Ahmed εις το βιβλίον της «A Quiet Revolution: The Veil's Resurgence, from the Middle East to America»  (Yale, 2012).

Σήμερον η οπισθοδρόμησις έχει πλήρως ολοκληρωθεί! Το αιγυπτιακόν κορυφαίον ιερονομοθετικόν όργανον, το οποίον είναι κρατικόν ίδρυμα συνδεδεμένον με το υπουργείον Δικαιοσύνης και αρμόδιον διά την έκδοσιν φετφάδων προς αυθεντικήν διευκρίνησιν οιουδήποτε ζητήματος, είναι το Dar al-Ifta al-Misriyyah. Τούτο εις τον πρόσφατον φετφά όπου ορίζει την συμπεριφοράν των Μωαμεθανών που κατοικούν εις μη-Μωαμεθανικάς χώρας, τον Fatawa - What is the fine line between integration and dissolving in non Muslim countries? αναφέρει: As for the issue of hijab, it is obligatory on adult Muslim women and the woman is not permitted to take off her hijab unless she fears harm on herself or her family.
Ως προς το ζήτημα του Χιτζάμπ, τούτο  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΝ διά τας ενηλίκους Μωαμεθανάς και η γυναίκα δεν επιτρέπεται να το βγάζη εκτός εάν υπάρχει κίνδυνος δι' αυτήν ή την οικογένειάν της.


Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ RE-VEILING MOVEMENT


Οι κοσμοπολιτικές θρησκείες έχουν εξάρσεις και υφέσεις οι οποίες αναδύονται από τα σκοτεινά βάθη της ασυνειδήτου συλλογικής ψυχής των πληθυσμών και οι διανοούμενοι, ως ο Sayyid Qutb, και οι πολιτικοί απλώς τας εκφράζουν. Τα κινήματα εκσυγχρονισμού του Ισλάμ, ως ο Κεμαλισμός, απέτυχον όλα διότι η ψυχή του Ισλάμ αντιθέτως από την χριστιανικήν ψυχήν στερείται κάθε δυνατότητος εξελίξεως, επομένως το Ισλάμ είναι υποχρεωμένον να αντιδρά με κινήματα αρχαϊσμού.

Από του 1950 ζώμεν μίαν έξαρσιν του Ισλάμ. Η ψυχή του Ισλάμ γνωρίζει μόνον να κερδίζη, να καταπατά τους άλλους, να είναι πάντα ο νικητής, ο Χαλίφης, κι ο άλλος ο ραγιάς. Αυτό δεν αλλάζει, και είναι εξ άλλου πεποίθησις θεολογική ότι ο χειρότερος Μωαμεθανός είναι πολύ καλύτερος από τον καλύτερον άπιστον. Ο Μωαμεθανός δεν κατανοεί ούτε την έννοιαν της ισότητος και της ανεκτικότητος κι ούτε πολλώ μάλλον ότι είναι δυνατόν στην ζωήν επίσης να χάνης. Όταν χάνει και πληγώνεται ο ανδρισμός του (εννοούμε το συναίσθημα, ουχί το φύλον) ο Μωαμεθανός αλλόφρων και πλήρης οργής επιθυμεί να σώση την τιμήν του και κατά το Ισλάμ το μόνον που σώζει την τιμήν είναι ο φόνος.
Τούτο εκφράζεται εναργώς στο Ισλαμικόν δίκαιον με την έννοιαν του "ανταποδοτικού φόνου". Επομένως η από του 1950 έξαρσις του Ισλάμ εξεφράσθη με μίαν ισχυράν κίνησιν αρχαϊσμού η οποία χρησιμοποιεί τους τρόπους τους αρχεγόνους του Ισλάμ, της εποχής του Προφήτου, όπου τα πράγματα εδιόρθωνε ο φόνος.
Εις την Αίγυπτον ο Σαντάτ υπέκυψε στο κίνημα αρχαϊσμού και κατέστησε την Μουσουλμανικήν αδελφότητα συνεταίρον του κράτους, όμως αυτό δεν εθεωρήθη αρκετόν και ούτως εδολοφονήθη. Εντός αυτής της ατμοσφαίρας η Τρομοκρατία, η κατατρομοκράτησις και ο φόνος του απίστου προέκυψε ως κάτι φυσικόν και συνάμα θεολογικώς καταξιωμένον. Οι μορφωμένες γυναίκες ησθάνθησαν όλα αυτά να αναδύονται από την ψυχήν τους και απετέλεσαν την ορατήν κεφαλήν του κινήματος. Και τούτο είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνον διότι η εξημμένη γυναικεία ψυχή δεν γνωρίζει χαλινόν.

Διατί η ἐξαφθεῖσα νεαρά φέρει το βέλο; 


Ουχί φυσικά ως ισχυρίζεται από θρησκευτικότητα, αιδημοσύνη ή σεμνότητα. Αυτά είναι αστείες δικαιολογίες και το γνωρίζει και το γνωρίζω και μόνον οι Ισλαμόφιλοι κοινωνιολόγοι προσπαθούν ατέχνως να τις πιστεύσουν.
Ως παρατηρεί η Leila Ahmed: the Western meanings of the veil inspired the movement, το κίνημα της επανακαλύψεως είχε αυτήν την έμπνευσιν από την Δυτικήν έννοιαν του βέλου και αποτελεί a form of Islamic and anti-Western identification, μίαν μορφήν επιδείξεως Ισλαμικής και αντι-Δυτικής ταυτότητος. Δι' αυτές το βέλο είναι ένας τρόπος απορρίψεως του υλισμού του Δυτικού καπιταλισμού. For them the veil is a way of rejecting the materialism of Western capitalism.

Ως λέγει ο Jean-Paul Carvalho , το βέλο αποτελεί social signalling, τουτέστιν "κοινωνικήν διακήρυξιν" και η από του 1970 κίνησις της καλύψεως είχε "την επιθυμίαν να δηλώση ότι η φέρουσα αυτό γυναίκα ανθίσται στην ενσωμάτωσιν των κοσμικών αξιών των εμπεδωμένων στην Δυτικήν κοινωνίαν και των πολιτιστικών προτύπων του κοσμικού τρόπου ζωής και της θρησκευτικώς απηγορευμένης συμπεριφοράς", the desire to resist the transmission of secular values 'embedded' in Western cultural representations of secular lifestyles and religiously prohibited behaviour.

Τα ανωτέρω αποτελούν την "θεωρίαν της πολιτιστικής αντιστάσεως - theory of cultural resistance" εξηγήσεως της σημερινής επανακαλύψεως. Όμως και αυτή δεν είναι αρκετή. Η νεαρά ήτο δυνατόν να είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς να το φωνάζη. Ο καθείς άνθρωπος στην ευρωπαϊκήν κοινωνίαν έχει τας ιδέας του όμως ολίγοι τις φορούν ως κονκάρδα στο πέτο κι ακόμη ολιγώτεροι ως ιδιαιτέραν ενδυμασίαν!

Η Μωαμεθανίς εφόρεσε το βέλο λόγω της σημασίας που εγώ δίδω εις αυτό, του Western meaning του! Ο Ευρωπαίος έχει συνδέσει το Ισλάμ το μεσαιωνικόν, το επιθετικόν, το κατακτητικόν, με το βέλο κι αν του ζητήσωμε να μας το δείξη με μίαν εικόνα θα εκλέξη την φιγούρα της γυναικός που είναι obumbrata et velata. Επειδή λοιπόν εγώ το βέλο το έχω συνδέσει με το Ισλάμ των Εναρέτων Χαλιφών το οποίον με μία σφαλιάρα εκρήμνισε όλον τον Ελληνορρωμαϊκόν κόσμον, διά τούτο η νεαρά το φέρει ως μίαν επιθετικήν κίνησιν απέναντί μου, εκφράζουσα βιαίως την θέλησίν της να κατακρημνίση την άπιστον κοινωνίαν της Ευρώπης, την οποίαν θεωρεί ως "ηθικώς διαφθείρουσαν", Veiling as an expression of opposition to the morally corrupting cultural influences of the West (Jean-Paul Carvalho).
Επομένως το βέλο σημαίνει επιθετικήν και επιδεικτικήν άρνησιν εντάξεως και ενσωματώσεως στην Ευρωπαϊκήν κοινωνίαν. Οπότε είναι απολύτως ορθή η άποψις όσων ενοχλούνται από την θέαν του βέλου και βλέπουν όπισθεν αυτού έναν εχθρόν της Δυτικής κοινωνίας και έναν τρομοκράτην. Ατυχώς, ούτως έχουν τα πράγματα! Το βέλο είναι σύμβολον εχθροπαθείας!
    
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
--------------------