Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

8 Φεβρουαρίου 2012

Gigliola Cinquetti - Tango Delle Rose


Nilla Pizzi - Tango delle rose

Un tango classico degli anni '20
Lyrics to Tango Delle Rose :
Là, là tra le rose e i fior
l'idillio incominciò
e furon baci,
carezze audaci
poi le follie della passion.
"T'amo", ella sussurra
e un bacio ardente la fa tremar.
Ed al suo dolce amor
sussurra ognor così:

"Amami! Baciami con passione!

Prendimi! Stringimi con ardor!
Coglimi! La mia vita è come un fiore:
presto fiorisce e presto muore.
E'sol per te il mio cuor!"

Ma, ma venne un triste dì

e il loro amor finì
come una rosa
dal gelo uccisa
la sua bellezza presto sfiorì.
Folle, nel giardin di rose
si strugge invano nel suo dolor.
Piange e come allor
canta al perduto amor.

"Amami! Baciami con passione!

Prendimi! Stringimi con ardor!
Coglimi! La mia vita è come un fiore:
presto fiorisce e presto muore.
E'sol per te il mio cuor!"
---------------------------------------

Daniele Serra - Io ti darò quel fior - 1931


Daniele Serra interpreta com maestria uma de suas mais curiosas gravações, a maliciosa canção "Io ti darò quel fior", ousada para a época da gravação, realizada em Junho de 1931.
Ele menciona sempre flor, para disfarçar a verdadeira palavra a que estaria se referindo.
Obra prima de composição e de interpretação. Recomendada para quem gosta de música e tem bom senso de humor.

Letra da música no original italiano e tradução para o inglês.

Composição de Marf e Mascheroni, gravada por Serra em 1931.

Daniele Serra interprets with magistral perfection one of his most curious phonographic records. In this case, he sings the very malicious song "Ti daró quel fior", and he sings with great humour sense on speaking on flower but entending to say other thing.

Song composed by Marf and Mascheroni in 03-06-1931

Recommended for who has sensibility and great humour sense.

----------------------------------------------------------------
TESTI IN ITALIANO

Ti darò quel fior
(Marf - Mascheroni)
Cantante: Daniele Serra

La mia dolce Ifigenia
Vive sol di poesia
Per i fiori poi ha un debole special
Lo che sono unpassionale
E conosco il suo ideale
Le ho fatto una proposta original
Vieni, o cara, in mezzo al prato a far l´amore
Sotto il cielo ed il creato cuore a cuore!

Ti darò quel fior
Dallo strano odor
Che fiorsice, nasce, cresce e sboccia nel tepor
Se lo guardi un po´
Non puoi dir di no,

Non sciuparo bada perchè è un fiore roccocò
È una cosa rara, mia cara
È un fiore stran
Ni lo cogli oggi ma
Reipunta all´indoman

Tidarò quel fior
Dallo strano odor
Che fiorisce, nasce, cresce e sboccia nel tepor!

Ci amavan come bambini
raccogliendo i fiorellini
quando un vigile ci vienne a disturbar

Mi gridò tutto adirato
"Voi sciupare il seminato
e non posso questo oltraggio tollerar
vi sequestro intanto il corpo del reato
ed allora io risposi rassegnato

Ma restai burllato, scornato
Come un minchion
Mentre la mia bella se ne andò col
pizzardon
Lo rimasi allor
Con in man quel fior
Che fiorisce, nasce, cresce e sboccia nel tepor!

-------------------------------------------------------------------------
Lyrics in English language

Ti darò quel fior
(Marf - Mascheroni)
Sings Daniele Serra

My sweet Ifigenia
lives only in poetry
For flowers because she has a special affection
I that am a passionate
And know your ideal
I make her an original proposal
"Come, dear, to the middle of the meadow to make love
Under the sky and the world, heart to heart".

I'll give you that flower
Of strange odor
That germinates, emerges and flourishes in the heat
If you notice, even briefly
You can not say no

Do not waste it because it is a Rococo flower
It's a rare thing, my dear
It is a strange flower
Enjoy it now,
but complying with the aftermath

I'll give you these flower
Of strange odor
That germinates, emerges, grows and flourishes in the heat!

We were loving as children.
picking flowers
when a guard comes to disrupt

Agreed me with all my anger
"You spoil the wheat"
"and I can not tolerate this outrage
I'll have to kidnap the corpus delicti"
Then follow I resigned.

But I was mocked, humiliated
Like a fool
While my girlfriend became enchanted with the
confusion
Then remained
With the flower in hand
That germinates, emerges, grows and flourishes in the heat!

---------------------------------------------------------------------

TEXTO EM PORTUGUÊS DO BRASIL

Io ti darò quel fior
(Marf - Mascheroni)
Canto: Daniele Serra

Eu lhe darei aquela flor

A minha doce Ifigenia
Vive só de poesia
Por flores pois tem uma queda especial
Eu que sou um passional
E conheço seu ideal
Faço-lhe uma proposta original
Vem, querida, em meio ao prado para fazer amor
Sob o céu e o mundo, coração a coração.

Vou lhe dar aquela flor
De estranho odor
Que germina, nasce e floresce no calor
Se a observa un poco "
Você não pode dizer não,

Não o desperdice porque é uma flor rococó
É uma coisa rara, minha cara
É uma flor estranha
A aproveite agora,
mas respeite o rescaldo

Te darei aquela flor
De estranho odor
Que germina, nasce, cresce e floresce no calor!

A gente se amava como crianças.
recolhendo flores
quando um vigia vem para atrapalhar

Me agreediu com toda raiva
"Você estraga o trigo"
e eu não posso tolerar esse ultraje
vou ter de sequestrar o corpo de delito
Eu então acatei resignado.

Mas fiquei zombado, humilhado
Como um tolo
Enquanto minha namorada se encantou com a confusão
Se manteve então
Com a flor na mão
Que germina, nasce, cresce e floresce no calor!

TA ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ


Α) ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1. Νόμος πλαίσιο για τα επικουρικά ταμεία με στόχο τη μείωση της
ασφαλιστικής δαπάνης κατά 0,4% του ΑΕΠ (600 εκ. ευρώ μείωση). Το μέτρο
εξειδικεύεται σε μειώσεις 15% των κυρίων ταμείων ασφάλισης ΔΕΗ, ΟΤΕ,
Τράπεζες και 7% μειώσεις στο ΝΑΤ. Έναρξη εφαρμογής μειώσεων 1.1.2012
2. Επανεξέταση στα τέλη Ιουνίου των ταμείων που έχουν περιοδικές εφάπαξ
καταβολές.
3. Σύστημα συλλογής ασφαλιστικών εισφορών. Αναθεώρηση της μεθόδου
συλλογής εισφορών. Ολοκλήρωση προγράμματος έως Σεπτέμβριο 2012. Από
το Μάρτιο 2012 ενοποίηση είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών και φόρων
και ενοποίηση ελέγχου καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Β) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
1. Στόχος εξοικονόμησης ποσού ύψους με 1,5% του ΑΕΠ, για την περίοδο
ισχύος του προγράμματος (2013-2015). Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν
διακοπές προγραμμάτων και εισοδηματικό όριο για την παροχή
επιδομάτων.

Γ) ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Μείωση μοναδιαίου εργασιακού κόστους κατά 15% στη διάρκεια ισχύος του
προγράμματος. Κοινωνικός διάλογος. Εάν έως τέλος Φεβρουαρίου δεν
υπάρξει συμφωνία, τότε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για την
προσαρμογή του κόστους. Μέτρα:

o Διαρθρωτικά μέτρα στον τομέα των συλλογικών
διαπραγματεύσεων

-Μέγιστη διάρκεια συλλογικών συμβάσεων τρία χρόνια.
-Οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν ένα χρόνο μετά τη νομοθέτηση του
προγράμματος.
-Μετενέργεια: μείωση του χρόνου της από έξι μήνες σε τρεις.
-Στο βαθμό που δεν υπάρξει νέα συλλογική σύμβαση εντός τριών
μηνών ως βάση θεωρείται ο βασικός μισθός της ΕΓΣΣΕ. Επιπρόσθετα
διατηρούνται γενικά επιδόματα όπως: θέσης, παιδιών, εκπαίδευσης,
επικινδυνότητας. Αυτά διατηρούνται έως τη σύναψη νέας
συμφωνίας (συλλογικής ή ατομικής).
-Κατάργηση μονιμότητας σε όλες τις εταιρίες (ΔΕΚΟ, τράπεζες).
-Πάγωμα ωριμάνσεων μέχρις ότου η ανεργία μειωθεί κάτω από 10%.
-Κατάργηση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία. Στη διαιτησία
μπαίνουν μόνο οι βασικοί μισθοί. Λαμβάνονται υπόψη η οικονομική
κατάσταση της εταιρίας.

o Προσαρμογή βασικού μισθού
-Μείωσή του κατά 22% σε όλα τα επίπεδα.
-Πάγωμα του κατώτατου στα επίπεδα που θα διαμορφωθούν μετά τη
μείωση έως το πέρας της προγραμματικής περιόδου.
-Επιπρόσθετη μείωση κατά 10% για τους νέους (έως 25 ετών).
-Έως τέλη Ιουλίου 2012, σαφές χρονοδιάγραμμα για την
αναθεώρηση της ΕΓΣΣΕ με σκοπό την ευθυγράμμιση αυτής με τις
ανταγωνιστικές χώρες.

o Μη μισθολογικό κόστος
-Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 2% με την κατάργηση των
εισφορών για ΟΕΚ-ΟΕΕ. Οι δύο αυτοί οργανισμοί κλείνουν.
-Περαιτέρω μείωση κατά 3% των εισφορών ΙΚΑ από 1.1.2013 χωρίς
να επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός. Ελπίζεται αύξηση
αποτελεσματικότητας στην είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών. Εάν
από τη μείωση των εισφορών προκύψει επιπρόσθετο κόστος στον
προϋπολογισμό προβλέπεται αναπροσαρμογή όλων των συντάξεων.
-Μετά από αναλογιστικές μελέτες και διάλογο τα ειδικά επικουρικά
ταμεία εταιριών με ιδιαίτερο κόστος ασφαλιστικών εισφορών να
εξομοιωθούν με τις εισφορές άλλων επιχειρήσεων που καλύπτει το
ΙΚΑ. Σε κάθε περίπτωση δεν θα επιβαρυνθεί κρατικός
προϋπολογισμός.
Σε περίπτωση που αυτά δε λειτουργήσουν θα πρέπει να υπάρξουν πρόσθετα μέτρα.

Δ) ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1. Επανεξέταση όλων των ειδικών μισθολογίων με στόχο εξοικονόμηση ποσού
0,2% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση.
2. Επανεξέταση μισθολογικών κλιμακίων.
3. Μείωση αριθμού δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 2011-2015.
4. Διατήρηση προσλήψεων 1:5.
5. Εργασιακή εφεδρεία.
6. Μείωση συμβασιούχων.
7. Περιορισμός εισαγωγών σε στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές και γενικά
σε σχολές που εξασφαλίζουν αυτόματη πρόσληψη στο δημόσιο.

Η ΕΙΔΗΣΙ ΠΟΥ "ΗΛΘΕ ΚΙ ΕΔΕΣΕ": Εργοστάσιο αυτοκινήτων στην Τουρκία οι Γερμανοί - Φόρους και φτώχεια επιβάλλουν στην Ελλάδα

defencenet.gr     

Εργοστάσιο κατασκευής αυτοκινήτων πρόκειται να δημιουργήσει στην Τουρκία η γερμανική εταιρεία Volkswagen AG. Το νέο εργοστάσιο θα απασχολήσει χιλιάδες εργαζομένων και ήδη η γερμανική εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την τουρκική κυβέρνηση για την υλοποίηση της επένδυσης.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Τουρκία το νέο εργοστάσιο θα παράγει 250.000 αυτοκίνητα το χρόνο συμβάλλοντας στην αύξηση της συνολικής παραγωγής αυτοκινήτων στην Τουρκία η οποία το 2011 έφτασε τα 1,19 εκατ. αυτοκίνητα.

Για άλλη μία φορά οι φίλοι μας οι Γερμανοί μας δείχνουν πως εννοούν την κοινοτική αλληλεγγύη στην πράξη.
Δάνεια, και περιοριστικά μέτρα για την Ελλάδα και νέες επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας για την Τουρκία. 
Κανένας όμως δυστυχώς δεν βρέθηκε να ζητήσει από τους Ευρωπαίους δανειστές την πραγματοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα ως μία απόδειξη ότι πιστεύουν στο μέλλον αυτής της χώρας. Γιατί άραγε ;   

Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr 
--------------------------------------------

Eurostat-Στα όρια της φτώχειας το 27,7% των Ελλήνων

Κοινωνικό κραχ
Στα όρια της φτώχειας το 27,7% των Ελλήνων

Βρυξέλλες, Βέλγιο
Στο 27,7% του πληθυσμού ή 3,031 εκατομμύρια άτομα αυξήθηκε το 2010 το ποσοστό των Ελλήνων που ζουν στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκελισμού, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της Eurostat που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη.

Στην ΕΕ, το 23,4% του πληθυσμού (ή 115 εκατ. άτομα) ζει κοντά στο όριο της φτώχειας.[ΕΜΕΙΣ ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟΙ, ΜΕ ΠΟΡΣΕ ΚΑΙ ΦΕΡΡΑΡΙ! ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΔΩ ?]


Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας καταγράφονται στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία (41%), στη Λετονία (38%), στη Λιθουανία (33%), στην Ουγγαρία (30%), στην Πολωνία (27,8%) και στην Ελλάδα (27,7%).


Ειδικότερα, στην Ελλάδα ζουν κοντά στο όριο της φτώχειας το 28,7% των παιδιών ως 17 ετών, το 27,7% του πληθυσμού ηλικίας από 18 ως 64 ετών και το 26,7% των Ελλήνων άνω των 65 ετών.


Τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ είναι 27%, 23,3% και 19,8%.


Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας στα παιδιά κάτω των 18 ετών, καταγράφονται σε Ρουμανία (48,7%), Βουλγαρία (44,6%), Λετονία (42%), Ουγγαρία (38,7%), Λιθουανία (34,3%), Πολωνία (30,8%), Ισπανία (29,8%), Βρετανία (29,7%), Ιταλία (28,9%) και στην Ελλάδα και την Πορτογαλία (28,7%).
Newsroom ΔΟΛ
----------------------------
ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΡΙΟ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ???
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΟΡΙΖΕΙ:
This means that they were at least in one of the following three conditions: at-risk-of-poverty, severely materially deprived or living in households with very low work intensity.

Persons at-risk-of-poverty are those living in a household with an equivalised disposable income below the risk-of-poverty threshold, which is set at 60% of the national median equivalised disposable income (after social transfers). The equivalised income is calculated by dividing the total household income by its size determined after applying the following weights: 1.0 to the first adult, 0.5 to each other household members aged 14 or over and 0.3 to each household member aged less than 14 years old.

Severely materially deprived persons have living conditions constrained by a lack of resources and experience at least 4 out of the 9 following deprivation items: cannot afford 1) to pay rent/mortgage or utility bills on time, 2) to keep home adequately warm, 3) to face unexpected expenses, 4) to eat meat, fish or a protein equivalent every second day, 5) a one week holiday away from home, 6) a car, 7) a washing machine, 8) a colour TV, or 9) a telephone (including mobile phone).

People living in households with very low work intensity are those aged 0-59 who live in households where on average the adults (aged 18-59) worked less than 20% of their total work potential during the past year. Students are excluded.
The total number of people at risk of poverty or social exclusion is lower than the sum of the numbers of people in each of the three forms of poverty or social exclusion as some persons are affected simultaneously by more than one of these situations.
------------------------------

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ-Η "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΝΑ ΥΠΑΡΞΗ ΤΑΞΙΣ!

«Εκτίθεται διεθνώς η χώρα»

Εφαρμογή του νόμου για τη χορήγηση ασύλου ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη


Να εφαρμόσουν τις ισχύουσες διατάξεις, ένα χρόνο μετά τη θέσπισή τους, για τη χορήγηση ασύλου, καλεί ο Συνήγορος του Πολίτη τούς αρμόδιους φορείς, ενώ ταυτόχρονα ζητά την παρακολούθηση τής πιστής εφαρμογής τους, από την κεντρική διοίκηση, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Όπως σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή, ο νόμος 3907/2011, που προβλέπει τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφύγων, καθώς και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, για τη διαχείριση μικτών ροών στα σημεία εισόδου, δεν έχει εφαρμοστεί και τονίζει ότι «η παράταση τής υφιστάμενης κατάστασης εκθέτει διεθνώς τη χώρα».


Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ήδη αποστείλει στους αρμόδιους φορείς έκθεση αυτοψίας (που είχε πραγματοποιήσει από κοινού με την Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην περιοχή του Έβρου), στην οποία καταγράφονται τα προβλήματα που διαπίστωσε, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι:


  • Ο εντοπισμός των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και η διαδικασία ασύλου,
  • Η ακολουθούμενη πρακτική της επιβολής διοικητικής απέλασης και προσωρινής κράτησης αδιακρίτως στο σύνολο των εισερχομένων αλλοδαπών
  • Στις άθλιες συνθήκες στους χώρους κράτησης.
Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει δε, ότι παρότι πέρασαν εννέα μήνες από την αποστολή της έκθεσης στους αρμόδιους φορείς και παρά την ένταση των προβλημάτων, η κεντρική διοίκηση δεν έχει ανταποκριθεί στις προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ
---------------------------------------------------------------
Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΜΑΘΗΣ, ΠΩΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΔΥΣΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΤΟΠΟΥ ΝΟΜΟΥ ???
ΜΑΣ ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ ΕΚΤΙΘΕΤΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ, ΟΧΙ, ΛΑΘΩΣ, Η ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΥΛΟΥ ΜΑΣ ΕΚΘΕΤΕΙ !! ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΗΧΑΝΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΑΘΡΑΙΩΝ, ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ--ΜΕ ΑΣΥΛΟ ΗΡΘΑΝ ΟΙ ΣΦΑΓΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ!!! 

ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΔΕ ΤΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΜΕ ΛΕΝΕ ΑΣΥΛΟ ΚΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΞΙ "ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ"!!!

ΛΟΙΠΟΝ, κ. ΣΥΝΗΓΟΡΕ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΘΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΥΛΩΝ, ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ, ΜΗ ΓΙΝΕΣΘΕ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΙΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΥΣΑΤΕ!!!

ΑΚΟΥΣΑΤΕ ΚΙ ΕΣΕΙΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ!!!

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ! ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΑΘΕΜΙΣΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΑΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑ!!!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ π.χ. ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΣΥΛΟΝ ΣΤΟΝ ΑΦΓΑΝΟ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΩΣ ΤΟΙΑΥΤΗΝ Η ΕΛΛΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΧΟΥΣΑ ΕΚΕΙ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΟΜΟΥ ΜΕ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΑΤΟ!!!
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ π.χ. Η ΕΛΛΑΣ ΑΦ' ΕΝΟΣ ΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΔΙΟΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΣΦΑΓΗ Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΗΛΘΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΞΙΟΥΤΑΙ ΤΟΝ κ. ΑΛ ΜΑΛΙΚΙ (προσωπικός φίλος του κ. Γ. Παπανδρέου, όστις μεταβαίνει και στην Βαγδάτη δια να τον ιδή) ΚΑΙ ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΑΣΥΛΟΝ ΣΕ ΙΡΑΚΙΝΟΥΣ!!!
ΤΩΡΑ ΔΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΜΑΘΑΝ --ΚΑΙ ΟΙ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΙΤ! ΟΛΟΙ ΕΜΑΘΑΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΜΗΧΑΝΗ ΠΟΥ ΕΧΟΜΕ ΕΦΕΥΡΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΑΠΟΒΙΒΑΖΕΤΑΙ Σ' ΕΤΟΥΤΕΣ ΕΔΩ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ! ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΑΙΤΗΣΙΝ ΔΙ' ΑΣΥΛΟΝ! ΜΑΡΟΚΙΝΟΙ, ΤΥΝΗΣΙΟΙ, ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ, ΝΙΓΗΡΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΟΛΗ Η ΥΠΟΣΑΧΑΡΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ, ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ, ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ, ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣΙΑΝΟΙ, ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ!!!

ΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΗ ΑΣΥΛΟΝ ????

ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΧΩΡΑ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΗ ΩΣ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΥ ΟΗΕ !!! 
ΤΟΤΕ ΑΥΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΦ' ΕΝΟΣ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΗ ΑΜΕΣΩΣ ΑΔΕΙΑΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ ΝΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΣΑΦΩΣ ΝΑ ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΙ' ΑΥΤΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΝ ΤΟΥ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΕΙ (ΕΑΝ Ο ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΑΛΛΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ!!! 
ΟΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΣ, ΟΥΤΕ ΟΙ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ" ΔΕΝ ΘΑ ΔΥΝΗΘΟΥΝ Ν ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ, ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΚΛΠ !!!

ΝΑΙ, ΘΑ ΕΙΠΗ ΟΜΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ: ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΩΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΜΙΑΣ ΙΔΕΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ! ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΤΕ ???
ΤΟΤΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΟΡΙΖΕΙ ΠΟΙΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ' ΑΥΤΗΝ ΑΙ ΑΘΕΜΙΣΤΟΙ ΧΩΡΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΑΣΥΛΟΝ!!! 
ΚΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΝΘΑΔΕ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΑΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΑΛΛΑΞΟΥΝ, ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ!!!
ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ ΛΟΙΠΟΝ, ΑΝ ΘΕΛΩΜΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΝΑΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ!!!
---------------------------

Russia can be in trouble because of Finland's new president

‘CIA drones deliberately target innocent people’

Spain declassifies UFO crash report

RUSSIAN UFO CRASH -- SEE THE VIDEO

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ-Θύμιος Παπανικολάου-ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

[Το προλεταριάτο πρέπει να συνταχθεί σε έθνος
Ή
Η «αριστερή» αλλοίωση του Μαρξισμού]

Γράφει: Ο Θύμιος Παπανικολάου
ΡΕΣΑΛΤΟ-τεύχος 17

          Οι σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίες και οι αριστερίστικες σέχτες έχουν σήμερα μεταλλαχτεί σε χρήσιμα εργαλεία της ιμπεριαλιστικής παγκοσμιοποίησης.
          Ο κόμβος των «αριστερών» και «αριστερίστικων» προκαταλήψεων είναι ο εθνικισμός και ο ρατσισμός. Τις προκαταλήψεις αυτές τις έχει κάνει σημαία ο πολυπολιτισμικός κοσμοπολιτισμός, με σημαιοφόρους τους «εκσυγχρονιστές», τους νεοφιλελεύθερους και τις σοσιαλδημοκρατικές ηγεσίες. Έτσι η νέα πλανητική αποικιοκρατία με λάβαρο τον αντιεθνικισμό και τον αντιρατσισμό  παγιδεύει και ενσωματώνει στην πολιτική της μεγάλες μερίδες αριστερών αγωνιστών. Φυσικά εδώ ξεχνάμε ή θέλουμε να αγνοούμε  ότι τόσο οι εθνικιστικές ιδεολογίες, όσο και οι αντιεθνικιστικές ήταν και είναι πάντα ιδεολογίες των κυρίαρχων αστικών τάξεων και μεταβάλλονται, όπως έχει δείξει η ιστορία, ανάλογα με τα συμφέροντά τους. Στην εποχή των εθνικών ιμπεριαλισμών αναπτύχθηκαν οι ιδεολογίες του εθνικισμού γιατί αυτό ανταποκρινόταν στη φύση και τα συμφέροντα των εθνικών ιμπεριαλισμών. Σήμερα στη φύση και τα συμφέροντα του πλανητικού ιμπεριαλισμού ανταποκρίνεται η ιδεολογία του αντιεθνικισμού. Η παραδοσιακή αριστερά δέσμια των δογμάτων του παρελθόντος και της θλιβερής πολιτικής και πολιτισμικής της ανεπάρκειας πέφτει στο λάκκο του κοσμοπολιτισμού…

Η «κατεργασία» του μαρξισμού

«Με τη διδασκαλία του Μαρξ, γίνεται σήμερα, ό,τι έγινε επανειλημμένα με τις διδασκαλίες των επαναστατών διανοητών και ηγετών των καταπιεζόμενων τάξεων στην πάλη τους για την απελευθέρωση. Όσο ζούσαν οι μεγάλοι επαναστάτες, οι τάξεις των καταπιεστών τους καταδίωκαν συνεχώς και αντιμετώπιζαν τη διδασκαλία τους με την πιο άγρια μανία, με το πιο λυσσαλέο μίσος, με την πιο αχαλίνωτη εκστρατεία ψευτιάς και συκοφαντίας. Ύστερα από το θάνατό τους γίνονται προσπάθειες να τους μετατρέψουν σε αβλαβή εικονίσματα, σαν να λέμε, να τους ανακηρύξουν αγίους, να προσδώσουν κάποια δόξα στο όνομά τους για «παρηγοριά» των καταπιεζόμενων τάξεων και για την αποβλάκωσή τους, ευνουχίζοντας το περιεχόμενο της επαναστατικής διδασκαλίας, αμβλύνοντας και εκχυδαΐζοντας την επαναστατική της αιχμή. Με μια τέτοια «κατεργασία» του μαρξισμού συμφωνούν σήμερα η αστική τάξη και οι οπορτουνιστές μέσα στο εργατικό κίνημα. Λησμονούν, σβήνουν και διαστρεβλώνουν την επαναστατική πλευρά της διδασκαλίας, την επαναστατική ψυχή της… Μπροστά στην κατάσταση αυτή, μπροστά στην ανήκουστη διάδοση των διαστρεβλώσεων του μαρξισμού, καθήκον μας είναι πριν απ΄ όλα να αποκαταστήσουμε την αληθινή διδασκαλία του μαρξισμού για το κράτος...» ( Λένιν, «Κράτος και Επανάσταση»).

          Σήμερα τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Η «κατεργασία» του μαρξισμού έχει προσλάβει αποκρουστικές μορφές. Το καθηγητικό κατεστημένο και τα «αριστερά» κοσμικά Ιερατεία έχουν αφηνιάσει. Πλαστογραφούν αγρίως κάθε επαναστατική ιδέα. Χρησιμοποιούν μόνο το όνομα του Μαρξ και αριστερούς ήχους για να εξαπατήσουν τους λαούς. Δεν  κάνουν κριτική, αλλά πλαστογραφούν. Έχει γεμίσει ο τόπος από «αριστερές» καθεστωτικές (κομματικές, δημοσιογραφικές και πνευματικές) «εστίες», οι οποίες στο όνομα του μαρξισμού και της αριστεράς, σε διατεταγμένη υπηρεσία, επιχειρούν να μας πείσουν ότι το έθνος και ό,τι αυτό συνεπάγεται και κάθε έννοια γύρω από αυτά πρέπει να αφανιστούν διότι είναι «εθνικισμός»! Ο «εθνικισμός» και ο «ρατσισμός» έχουν ανακηρυχτεί, στο όνομα του μαρξισμού, οι μέγιστοι εχθροί, ο εφιάλτης της ανθρωπότητας. Και ακόμα αυτοί οι «μαρξιστές» των πλανητικών ελίτ εξουσίας μας διδάσκουν ότι  «διεθνισμός» είναι ο κοσμοπολιτισμός, δηλαδή η έννοια του προλεταριακού διεθνισμού ταυτίζεται με το «διεθνισμό» του χρηματιστηριακού κεφαλαίου!
            Για το διεθνισμό έχουμε γράψει σε προηγούμενα τεύχη, όπως και για τη διαλεκτική σχέση του «εθνικού» με το «διεθνικό». Εδώ θα καταπιαστούμε αποκλειστικά με την έννοια του έθνους, που τόσο ανελέητα πλαστογραφείται από τα «αριστερά» φερέφωνα της Νέας Τάξης.

Κομμουνιστικό Μανιφέστο

Γράφει ο Καρλ Μαρξ, στο κομμουνιστικό Μανιφέστο:

«Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα. Δεν μπορεί κανένας να τους πάρει εκείνο που δεν έχουν. Κι όμως, μια που το προλεταριάτο πρέπει πριν από όλα να πάρει την πολιτική  εξουσία, να υψωθεί σε ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΞΗ και να ΣΥΝΤΑΧΘΕΙ ακόμα σε ΕΘΝΟΣ, μένει και το ίδιο ακόμα ΕΘΝΙΚΟ, όχι βέβαια και με το νόημα που δίνει στη λέξη η αστική τάξη…
Το προλεταριάτο με την κατάληψη της εξουσίας θα εξαφανίσει ακόμα πιο πολύ (τις εθνικές αντιθέσεις)…
Με την κατάργηση της εκμετάλλευσης του ενός ανθρώπου από τον άνθρωπο, θα λείψει και η εκμετάλλευση του ενός Έθνους από το άλλο Έθνος. Άμα λείψει η  πάλη των τάξεων μέσα στους κόρφους του Έθνους, θα λείψει και η ΕΧΘΡΙΚΗ στάση που παίρνει το ένα έθνος απέναντι στο άλλο» (οι υπογραμμίσεις δικές μου).
          «Εθνομπολσεβίκος», ο Μαρξ και μάλιστα σκληρός και σαφέστατος: Το προλεταριάτο πρέπει να υψωθεί σε εθνική τάξη και να συνταχθεί σε έθνος.
           Έρχονται λοιπόν σήμερα οι επιδοτούμενοι «μαρξιστές» ακαδημαϊκοί, οι «αριστεροί» δοσίλογοι τύπου «Ιών», «αριστερό-νεοφιλελεύθεροι» (ΣΥΝ) και κάποιοι «αριστεριστές» που έχουν ασπαστεί με τον ένθερμο ζήλο της αμάθειας το «διεθνισμό» του κεφαλαίου να συνταχθούν όχι με τη σκέψη του Μαρξ, αλλά με τα αυτοκρατορικά ιδεολογήματα για την κατάργηση των Εθνών.
          Μπράβο βρε φωστήρες! Ήρθε η παγκοσμιοποίηση να εξαφανίσει τις «εθνικές αντιθέσεις», ήρθε το κεφάλαιο να επιβάλει το «διεθνισμό», να καταργήσει τα σύνορα και να εξαλείψει τα Έθνη!!! Να δείξει δηλαδή το μέγα λάθος του Μαρξ, ο οποίος πίστευε τα εντελώς αντίθετα…

Τάξη καθ’εαυτήν και τάξη για τον εαυτό της

          Βεβαίως όλοι αυτοί οι «αριστεροί» της παγκοσμιοποίησης (χρήσιμοι ηλίθιοι, αλλά και επιδοτούμενοι) «οχυρώνονται» πεισματικά πίσω από το προπαγανδιστικό σύνθημα: «Οι εργάτες δεν έχουν πατρίδα». Παπαγαλίζουν το σύνθημα, όπως και άλλα «μαρξιστικά κλισέ», δίχως να έχουν εμβαθύνει σε τίποτα, δίχως να έχουν κατανοήσει στοιχειωδώς τη διαλεκτική του μαρξισμού.
          Πράγματι ο εργάτης σαν άτομο, σαν μονάδα αγέλης, σαν εργαλείο του κεφαλαίου δεν έχει πατρίδα. Ο εργάτης στην πρωτογενή του διάσταση, σαν «εργαλείο» δηλαδή δεν έχει τίποτα, δεν υπάρχει παρά μόνο για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο, σαν Βρυκόλακας του κλέβει τα πάντα: τον ελεύθερο αέρα, τον ήλιο, την τροφή, την υγεία, την ίδια του τη ζωή. Με αυτή την έννοια ο εργάτης δεν έχει πατρίδα.
          Για να αντιληφθεί όμως κανείς το Μαρξ που υπογραμμίζει ότι το προλεταριάτο πρέπει να συνταχθεί σε έθνος πρέπει να έχει συλλάβει τη μαρξιστική διαλεκτική που συνίσταται σε τούτο: άλλο τάξη καθ’ εαυτήν και άλλο πολιτική τάξη για τον εαυτό της.
          Τάξη καθ’ εαυτήν: Η τάξη και στην προκειμένη περίπτωση η εργατική τάξη στην πρωτόγονη κατάστασή της, οι εργάτες σαν αγέλη, σαν «πρόσωπα» τα οποία αποτελούν το υλικό για εκμετάλλευση. Οι εργάτες υπό αυτήν την έννοια δεν έχουν, δεν μπορεί να έχουν πατρίδα. Σε αυτή την πρωτόγονη κατάσταση θέλει να οδηγήσει το προλεταριάτο το πλανητικό κεφάλαιο. Και οι «αριστεροί» δοσίλογοι στρώνουν το έδαφος!!!
          Τάξη για τον εαυτό της: Είναι η συγκρότηση του προλεταριάτου σε πολιτική τάξη, σε τάξη που διεκδικεί την εξουσία.
          Και αυτή η πολιτική τάξη είναι εθνική, πρέπει να συγκροτηθεί σε έθνος. Και αυτό ακριβώς συμπυκνώνει το απόσπασμα του Κομμουνιστικού Μανιφέστου.
           Αυτό διατυπώνει και ο Τρότσκι στο «Και τώρα», κεφάλαιο 3, «ο γραφειοκρατικός τελεσιγραφισμός».
          «Όταν η αντίδραση αξιώνει να τεθούν τα συμφέροντα του «έθνους» πάνω από τα συμφέροντα της τάξης, οι μαρξιστές, λέμε, ότι κάτω από τη μορφή του γενικού συμφέροντος, η αντίδραση υπερασπίζεται τα ταξικά της συμφέροντα των εκμεταλλευτών. Δεν μπορούμε να εκφράσουμε αλλιώτικα τα συμφέροντα του έθνους παρά μονάχα κάτω από το πρίσμα της κυρίαρχης τάξης ή της τάξης που διεκδικεί την εξουσία».
          Και παρακάτω: «Η τάξη καθ΄εαυτήν είναι απλώς ένα υλικό για εκμετάλλευση. Ο κύριος ρόλος του προλεταριάτου αρχίζει τη στιγμή που, από μια κοινωνική τάξη καθ’εαυτήν, μεταβάλλεται σε πολιτική τάξη για τον εαυτό της».
          Επίσης γράφει ο Τρότσκι, στην «Τραγωδία της Ισπανίας:
          «Κάθε μεγάλη επανάσταση είναι λαϊκή  ή εθνική με το νόημα ότι συγκεντρώνει γύρω στην επαναστατική τάξη όλες τις ζωντανές δυνάμεις του ΕΘΝΟΥΣ και τις ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΕΙ γύρω από ένα καινούριο άξονα…
          Σαφέστατοι συνεπώς οι μαρξιστές: Για ιδεολογική ανασυγκρότηση του έθνους μιλούν και όχι για κατάργηση.
          Ο Μαρξ, ο Λένιν, ο Τρότσκι (είναι άπειρα τα γραφτά τους) ποτέ δεν διανοήθηκαν την κατάργηση των συνόρων και των εθνών από το κεφάλαιο. Αυτά τα θέτουν μόνο οι σημερινοί δοσίλογοι της Νέας Τάξης, στο όνομα του μαρξισμού…
          Η εργατική τάξη, ως πολιτική τάξη είναι εθνική!!!
Και αυτή την πολιτική τάξη θέλουν να την μεταβάλουν με την εισβολή των ξένων εργατών σε «εργάτες χωρίς πατρίδα», σε αγέλη ατόμων, σε ανίσχυρα και αλλοτριωμένα «εξαρτήματα» του πολυεθνικού κεφαλαίου.

Στους θρησκόληπτους «διεθνιστές»

          Θα κλείσω με λίγα λόγια για κάποιους «τροτσκιστές» που έχουν μεταβληθεί σε μαντρόσκυλα του αντιεθνικισμού και αντιρατσισμού.
          Θα υπενθυμίσω μόνο ότι  κείμενα της 4ης Διεθνούς (Οι αποφάσεις του συνεδρίου της, Ιούνιος 1995) είχαν επισημάνει την απορρύθμιση και την υπονόμευση του έθνους κράτους από τους μηχανισμούς της παγκοσμιοποίησης: «Είτε πρόκειται για παγκόσμιο εμπόριο (Gatt- ΠΟΕ), είτε για πολιτικό συντονισμό, για διαχείριση του χρέους (παγκόσμια τράπεζα/ΔΝΤ), για οικολογία (συνάντηση κορυφής στο Ρίο), οι διεθνείς θεσμοί εμφανίζονται όλο και πιο δραστήριοι. Μερικοί πηγαίνουν πολύ μακριά και συμπεραίνουν ότι ένα είδος οργανωμένου ΥΠΕΡ-ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ έχει ανατείλει, με αυξανόμενο ρόλο των ολιγοπωλίων χωρίς ΠΑΤΡΙΔΑ και με ΠΛΑΝΗΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟ- ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ. Δεν φτάσαμε ακόμα εκεί, είμαστε μάλιστα αρκετά μακριά. Αλλά τα εργαλεία της παγκοσμιοποίησης θέτουν ΗΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ στις αναλύσεις μας και στις επεμβάσεις μας, προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν».
          Και συμπληρώνει  το κείμενο: «Νέες μορφές υποταγής των κρατών, των εκλεγμένων εξουσιών και των νομοθεσιών σε κείνους που κυβερνούν την παγκόσμια αγορά και νέες μορφές υποταγής στις οδηγίες τους…»
          Επισημαίνεται ακόμα ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΗΣ  ΑΝΤΙ-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ( οικονομικής, πολιτικής, πολιτιστικής) στην οποία πρέπει να ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ…»
          Ακόμα: «Τα κράτη που υπάρχουν παραμένουν η αναγκαία μορφή  ταξικής επιβολής, αλλά δεν είναι πλέον η ενδεικνυόμενη μορφή μέσα στη σημερινή κυρίαρχη τάση παγκοσμιοποίησης. Αυτό εξηγεί και την αποσταθεροποίηση των τάξεων και του πολιτικού προσωπικού τους…»
          Για την Ευρώπη: «Στις σημερινές συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει τη διάλυση του κράτους πρόνοιας, την οικοδόμηση ενός ιμπεριαλιστικού οχυρού και την πορεία προς ένα ΥΠΕΡ-ΕΘΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ».
ΤΕΤΟΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ…
------------------

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΕΣΑΛΤΟ

Κυπριανός Χριστοδουλίδης

Ιστορικά διδάγματα τα οποία δεν μας διδάσκουν
 
"Τα ευρωπαϊκά κράτη που θα παραβιάζουν τα όρια σε ό,τι αφορά στο δημοσιονομικό έλλειμμα και το κρατικό χρέος θα πρέπει να χάνουν τη δημοσιονομική τους κυριαρχία και η ευθύνη για τον προϋπολογισμό δεν θα πρέπει να είναι πλέον στα εθνικά κοινοβούλια, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο"

Αυτά είπε σε ομιλία του στο International Bankers' Club, στο Λουξεμβούργο ο Γερμανός Αντρέας Ντόμπρετ.

Δεν είναι κάτι το πρωτοφανές. Το είχαν κάνει οι Βρετανοί - δεν υπήρχε το μαφιόζικο συνδικάτο ΕΚΤ και ΔΝΤ - όταν υποχρέωσαν λόγω υπέρογκου δανεισμού την Τουρκία να τους "ενοικιάσει" την Κύπρο. Οι αποικιοκράτες εισέπρατταν όλους τους οικονομικούς πόρους της Κύπρου έναντι ευτελέστατου ποσού - οι Κύπριοι πλήρωναν και φόρο υποτελείας μέχρι το 1930 - και είχαν τους είλωτες να ζουν με ψίχουλα. Η φορολογία ήταν δυσβάτακτη.

Επέλεξαν το Αγγλικό Δίκαιο διότι κανένα άλλο Δίκαιο ανά τον κόσμο δεν είναι τόσο απάνθρωπο και δεν τους φέρνει σε δύσκολη θέση. Υπάρχει αυτό το άθλιο προηγούμενο της αγοράς ανθρώπων και γης και αυτό θα εφαρμόσουν.

Αν το Ταμείο της Τρόϊκα δεν εισπράττει αυτά που οι λογαριασμοί δείχνουν, θα αυξάνει κάθε φορά την είσπραξη των Δημοσίων εσόδων. Και οι αχυράνθρωποι θα διαπραγματεύονται, διότι αυτά που μένουν δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι δημόσιες παροχές και ανάγκες. Τότε θα τους δοθεί η λύση : Νοικιάστε μας για 30 χρόνια την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Ρόδο, την τάδε και τάδε περιοχή και τα τοιαύτα. Τι θα κάνουν οι αχυράνθρωποι; Θα τους τα δώσουν ή δεν θα τους τα δώσουν;

Απορώ, διότι ουδείς εκ των αντιμνημονιακών οικονομολόγων κλπ. δεν αναφέρει το προηγούμενο της Κύπρου. Όσο για τους μνημονιακούς, αυτοί μια ζωή αλληθώριζαν προς τα πολιτισμένα κράτη της Δύσης και σέρνονταν στα πόδια των δουλέμπορων τοκογλύφων.

Να σημειώσουμε ότι στην Κύπρο, την εποχή εκείνη, το 90% των κατοίκων ήταν Έλληνες και μόνο ένα 10% Μωαμεθανοί. Δεν εθεωρείτο ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας κτήση των Τούρκων, και ο γεωργοκτηνοτροφικός πλούτος της όχι σπουδαίος.

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ "ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ" ? (απάντησις στο "ΒΗΜΑ")

 
Βάλτε μπουρλότο!
Σήμερα το πρωί, η Ελλάδα καλείται να υπογράψει τη θανατική της καταδίκη. Μετά το στραγγαλισμό του τελευταίου 48ωρου και τη γνωστοποίηση των απαιτήσεων για τον «ειδικό λογαριασμό», υπάρχει άραγε ακόμα άνθρωπος σε αυτή τη χώρα που να πιστεύει ότι οι λέξεις «διάσωση» και «αλληλεγγύη» έχουν την παραμικρή σχέση με τα όσα καλείται, με το πιστόλι στον κρόταφο, να υπογράψει η Αθήνα; Υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει ότι μέσα απ’ όλα αυτά μπορεί να έρθει κάποιο είδος «διάσωσης» και ό,τι αυτό επιχειρείται; Ασφαλώς όχι.

Ακόμα και οι φανατικότεροι υπέρμαχοι της γερμανικής πολιτικής, που εκφράζεται με την προβιά της τρόικας, έχουν αντιληφθεί πλέον ότι το μόνο που γίνεται είναι ένας συνδυασμός διασφάλισης των ξένων πιστωτών και πλήρους άλωσης της χώρας, η οποία, αντιθέτως, κάθε άλλο παρά απομακρύνεται από τη χρεοκοπία: η νέα ύφεση που θα φέρει η νέα σύμβαση, εκτός της εσωτερικής διάλυσης, θα οδηγήσει με βεβαιότητα και στην κατάρρευση των δημοσιονομικών στόχων. Μέχρι και
ο γερμανικός Spiegel κατακεραύνωσε χθες τη γερμανική πολιτική, λίγο μετά που ο Κρούγκμαν ρωτούσε γιατί οι ισχυροί της Ευρώπης οδηγούν την Ελλάδα ευθέως στο θάνατο…
Το χειρότερο απ’ όλα όμως, είναι ότι αν η Ελλάδα υπογράψει και ψηφίσει λ.χ. την Κυριακή, τη Δευτέρα το πρωί, το μόνο που θα συμβεί, θα είναι να αναζωπυρωθεί αμέσως η συζήτηση περί χρεοκοπίας και περί εξόδου από το κοινό νόμισμα. Κι αυτό, ουδείς μπορεί να κάνει ότι δεν το περιμένει, ουδείς δικαιούται να το αγνοεί. Γιατί, διασφαλίσεις για τη χώρα όχι απλώς δεν υπήρξαν, αλλά, αντιθέτως, άκρα του τάφου σιωπή τηρείται γύρω από το ζήτημα, το μόνο που θα δικαιολογούσε τέτοιες υπογραφές και δεσμεύσεις… 

Η Ελλάδα έχει, ακόμα και τώρα, τη δύναμη να τα τινάξει όλα αυτά στον αέρα. Και είναι ο μόνος δρόμος που της απομένει. Τι θα συμβεί μετά; Μετά, αφού πράγματι πρώτα η χώρα διέλθει μέσα από μια κόλαση, την οποία ούτως ή άλλως δεν πρόκειται πια να αποφύγει, οι ίδιοι άνθρωποι που σήμερα την εκβιάζουν και την οδηγούν στην καταστροφή, θα επιστρέψουν να διαπραγματευθούν ξανά. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά: το ίδιο ακριβώς συνέβη από τον Απρίλιο του 1932, μέχρι και την έκρηξη του μεγάλου πολέμου.

Η μόνη δουλειά που θα έπρεπε πραγματικά να κάνει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, θα ήταν να προετοιμάζει έκτακτους μηχανισμούς αντιμετώπισης των ημερών του μεγάλου σοκ, ταυτόχρονα με την προσφυγή της σε τρίτους διεθνείς παίκτες, όπως, λ.χ., οι Ηνωμένες Πολιτείες, που, όπως ίσως έχει κανείς παρατηρήσει, όλο αυτό το διάστημα, έχουν παραμείνει σιωπηλές.[ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ! Η ΑΜΕΡΙΚΗ (το λόμπυ που την διοικεί εννοούμε) ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΝΑΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΡΜΙΡΗΣ! ΟΙ ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΤΗΣ ΓΟΥΩΛ ΣΤΡΗΤ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΤΩΧΟΑΠΟΙΚΙΑ--ΑΠ' ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΗΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ ΠΑΡΑ--ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΥΤΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΟΥΤΕ ΜΕΓΑΛΟΘΥΜΙΑ, ΟΥΤΕ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΗΓΕΜΟΝΙΚΗ ΑΡΕΤΗ--ΔΟΛΙΟΙ ΜΕ ΒΛΕΜΜΑ ΥΑΙΝΑΣ ΠΟΥ ΕΞΑΠΟΛΥΕΙ "ΤΟΞΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ" ΠΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ!! ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΔΑΡΕΙΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΟΤΙ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ "ΛΟΓΟ" ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ "ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ"! ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΜΑΤΩΣΑΜΕ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΣΑΜΕ ΟΛΑ ΚΙ ΑΛΛΗΛΟΣΦΑΧΤΗΚΑΜΕ ΣΤΕ ΔΥΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΠΑΡΑΓΜΟΥΣ, ΚΑΙ ΤΙΣ "ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ" ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΑΜΕ ΚΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝ ΑΛΛΟΤΕ ΤΟΝ "ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΣΙΛΕΑ" ΣΤΑ ΣΟΥΣΑ--ΕΤΣΙ ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΗΝ κ. ΧΙΛΛΑΡΥ ΚΛΙΝΤΟΝ!! ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΛΑΒΕΙ ΩΣ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΤΕΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΞΕΡΕΙΣ, ΦΙΛΕ ΜΟΥ, ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ (να μήν γινόμαστε χυδαίοι, τώρα..)!]
Εκεί πρέπει να στρέψει όλες τις προσπάθειές της: στους τρόπους που θα μπορέσει η χώρα έστω και στοιχειωδώς να σταθεί στα πόδια της και να διατηρήσει την εσωτερική και εξωτερική της ασφάλεια. Και, βεβαίως, στο να προετοιμάσει τον πληθυσμό γι' αυτό που έρχεται. Ο ελληνικός λαός είναι σήμερα τόσο ταπεινωμένος και τόσο βαθιά απαισιόδοξος, που, πιο εύκολα θα σηκώσει αυτό το βάρος, παρά εκείνο του επιβαλλόμενου αργού θανάτου που έτσι κι αλλιώς οδηγεί στην εσωτερική χρεοκοπία. 

Το κακό που έχει βρει την Ελλάδα, δεν αντιμετωπίζεται πια με συμβατικά μέσα. Απαιτεί ενέργειες πολεμικού τύπου. Απαιτεί γεωπολιτικής τάξεως κινήσεις, που θα αλλάξουν ευρύτερες ισορροπίες. [ΑΥΤΟ ΝΑΙ, ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ!] Η Ελλάδα, αν το αποφασίσει, έχει τη δύναμη να κινήσει τέτοιους μηχανισμούς. Κι αν δεν τα καταφέρει στις πρώτες και αυτονόητες επιλογές της, ας συμμαχήσει ακόμα και με το διάβολο…[ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ, ΟΜΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΣ Μ' ΑΥΤΟΝ, ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ κ. ΧΙΛΛΑΡΥ ΚΛΙΝΤΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑΣΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΝ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕΝ "ΣΗΚΩΝΕΙ" ΑΝΔΡΕΣ ΜΕ "ΚΟΤΣΙΑ", ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΜΙΚΡΟΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΔΕΣ ΡΟΥΣΦΕΤΟΛΟΓΟΥΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ, ΓΛΟΙΩΔΕΙΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΟΥ "χτυπούν τον ψηφοφόρο στην πλάτη" ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ --και γι' αυτό το προτιμούν ΚΑΙ το επιβάλλουν στους λαούς-- να έχουν έτοιμους, απο καιρό στημένους, τους μηχανισμούς ανατροπής σου κι απλώς θα χρειασθη μόνον να "πατήσουν το κουμπί")! ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΣΑΙ Ο ΛΑΪΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ, ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΑΤΑΕΙ ΓΕΡΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ ΠΟΥΧΕΙ ΥΨΩΘΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΙ ΠΟΥΧΕΙ ΟΡΓΑΝΩΘΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΓΝΗΣΙΑ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗ! --ΟΜΩΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙ--ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ-- ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΖΥΜΩΣΙΣ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΑ, ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ, ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ, ΣΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ!!!]

Ασφαλώς, αν η χώρα δηλώσει μη συμμόρφωση προς τις γερμανικές εντολές, τα τείχη προστασίας που έχουν ήδη δημιουργηθεί θα υψωθούν αμέσως για να κρατήσουν την ελληνική κρίση μακριά από τις άλλες χώρες. Ομως, στο Βερολίνο, γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτά τα τείχη πολύ δύσκολα θα αποδειχθούν ικανά να σταματήσουν το κακό. Για πολλούς λόγους: η κατάρρευση δεν θα μαζεύεται…[ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ! Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠ' ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟ 2009 ΘΑΤΑΝ Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΘΑ "ΤΑΔΙΝΑΝ ΟΛΑ" ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΗ! ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΘΑΝΑΙ "ΑΣΦΑΙΡΗ" ΠΙΑ! ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΧΘΗ ΤΑ ΤΕΙΧΗ!]

Η Ελλάδα δεν έχει πια άλλα όπλα, παρά μόνον τη γεωπολιτική της σημασία, τις θεσμικές της κατοχυρώσεις[???] και την ίδια την επικινδυνότητά της για το ίδιο το κοινό νόμισμα [ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΑΡΤΙ, ΔΕΝ ΤΟΧΟΥΜΕ ΠΙΑ! Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠ' ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟ 2009 ΘΑΤΑΝ Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΓΙ' ΑΥΤΟ ΘΑ "ΤΑΔΙΝΑΝ ΟΛΑ" ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΗ! ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΘΑΝΑΙ "ΑΣΦΑΙΡΗ" ΠΙΑ! ΕΧΟΥΝ ΦΤΙΑΧΘΗ ΤΑ ΤΕΙΧΗ!]

Κι αυτή, ίσως δεν αφορά πια τόσο την έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών στο ελληνικό χρέος, όσο το τρομερό σοκ που θα επιφέρει μια άρνησή της να υπογράψει ένα βέβαιο θάνατο.[ΔΕΧΕΣΘΕ ΟΤΙ ΓΡΑΨΑΜΕ ΑΝΩΤΕΡΩ! ΤΩΡΑ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ "ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΚ" ΔΕΝ ΗΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΗ!]

Αφού όμως έτσι κι αλλιώς οδηγούν τη χώρα εκεί χωρίς κανένα δισταγμό, το ίδιο αδίστακτη πρέπει να είναι και η απάντησή της. Κι ας μείνει το ταμείο της κυρίας Μέρκελ να περιμένει τους τόκους. Αφού η Γερμανία επιμένει να μας κάψει ζωντανούς, ας δοκιμάσει κι η ίδια το μπουρλότο που βάζει σε μια ολόκληρη χώρα… [ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΘΗ ΤΙΠΟΤΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΧΕΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΗ ΠΛΕΟΝ!!]

Οι Ελληνες έχουμε γίνει μαλθακοί. Κι έχουμε κακομάθει. Αφού όμως έτσι κι αλλιώς, ήρθε αναγκαστικά η στιγμή να θυμηθούμε πως ζούσαν οι πατεράδες κι οι παππούδες μας στα πιο δύσκολα χρόνια [ΝΑ ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΙΝΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ! --ΔΥΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΠΕ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΟΨΗ ΑΠ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ 300 ΕΥΡΩ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΧΑΣΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΔΙΝΕΙ "ΣΤΟ ΧΕΡΙ" ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ ΧΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ "ΚΟΥΒΕΝΤΑ"! Ο ΑΛΛΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΙΠΕ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙ ΑΛΛΑ ΘΑ ΚΟΨΗ ΑΠ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ (πραγματικά αυτός) 100 ΕΥΡΩ! ΠΑΛΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΠΕ "ΚΟΥΒΕΝΤΑ"!], ας το πάρουμε απόφαση κι ας πουλήσουμε πολύ ακριβά το τομάρι μας, όσο ακόμα μπορούμε. Κάτι που αν είχαμε επιχειρήσει δύο χρόνια πριν, όλα σήμερα θα ήταν διαφορετικά – κι αυτό τώρα το παραδέχονται πολλοί, που όταν τότε το άκουγαν έλεγαν ότι επρόκειτο για τρέλα... 
Όμως, έστω και σαφώς πολύ πιο αδύναμοι σήμερα, αυτό, μπορούμε ακόμα και τώρα να το κάνουμε, αν αρνηθούμε. Ας δούμε λοιπόν τι μπορούν κι εκείνοι, οι «εταίροι» μας του Βερολίνου, που μας οδηγούν ευθέως στον όλεθρο...
[ΟΜΩΣ ΤΕΛΙΚΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΛΟΓΙΚΗ! ΟΛΟΙ ΟΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΔΡΟΜΟΥΣ, ή ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ή ΜΝΗΜΟΝΙΟ, ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΤΟΣ ΔΡΟΜΟΣ! Η ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΜΠΛΟΥΤΗ ΧΩΡΑ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΟΥΣΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΗΣ! ΠΡΟΤΟΥ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ!! Π.χ. και μόνον η ΑΟΖ αρκεί, ομως προτου την πάρουν τζάμπα οι πιστωτές!!!]
----------------------------------------

ΣΤΗΝ ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΠΟΛΙ: ΚΛΕΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ!!!


NEWSIT

Στη Γλυφάδα έκοψαν τα δέντρα από το δρόμο για να τα πωλήσουν ως καυσόξυλα.

Ηταν 8.30 το πρωί όταν μια κάτοικος που το σπίτι της βρίσκεται στη συμβολή των δρόμων Ανδρέα Παπανδρέου και Αγίου Νικολάου, άκουσε θόρυβο από αλυσοπρίονο.

Αμέσως πετάχτηκε έξω από το σπίτι της και αντίκρυσε έναν άνδρα που είχει κόψει 3 ελιές από το δρόμο και εκείνη την ώρα τις τεμάχιζε. Οταν τον ρώτησε τι κάνει εκεί της απάντησε πως είναι από τον Δήμο και του είπαν να έρθει να κόψει τα δέντρα. Μόλις όμως η έκλπηκτη γυναίκα μπήκε στο σπίτι για να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της ο άνδρας φόρτωσε τα ξύλα σε ένα κόκκινο αυτοκίνητο και έγινε καπνός.ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ-Σε απόγνωση η κοινωνία

www.capital.gr
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Του Άγη Βερούτη

Σε απόγνωση

Δυστυχώς εδώ που μας έφτασαν σε 30 χρόνια ασυδοσίας οι επίορκοι, οι αδιάβαστοι, οι ανεπάγγελτοι, οι φιλάρεσκοι, οι παρακρατικοί και τα λαμόγια, σχεδόν στο σύνολό της η κοινωνία βρίσκεται σε απόγνωση.

Στα 30 αυτά χρόνια αναδείχτηκε μια κάστα λαμογιάς, απάτης και εκβιασμού, που κατέλυσε κάθε έννοια δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, ασφάλειας, όπου ο Ελληνικός Λαός κατέληξε να απομυζάται για τον πλουτισμό των πολιτικών, των ρετιρέ και των απατεώνων. Το παρακράτος διέλυσε κάθε έννοια υγιούς κρατικού μηχανισμού, και οι αργομισθίες, οι λαθροσυντάξεις, η υπερτιμολόγηση και οι επιδοτήσεις μαϊμού έγιναν κατεστημένο. Τα υποβρύχια, οι "αγορές του αιώνα", τα μεγάλα έργα που υπερκοστολογήθηκαν σε τέτοιο βαθμό που να γονατίσουν ολόκληρη οικονομία, οι εκατομμύρια μισθοδοσίες στα "κολητάρια" και τους κομματικούς στρατούς εκτόξευσαν τα ελλείμματα και συσσώρευσαν χρέη 30.000 ευρώ για κάθε Έλληνα, Ελληνίδα, παιδί ή γέρο, άνεργο ή εργάτη.

Στην μητέρα όλων των Κρίσεων, μοναδική στην πενταετή διάρκεια της ύφεσης, αυτοί που κρατούν τα χαλινάρια της Χώρας συνεχίζουν την αμετανόητη σπατάλη των τελευταίων χρημάτων της μεσαίας τάξης που συνέλεξαν με το φορολογικό τσουνάμι των τελευταίων δύο ετών. Δυο χρόνια άπαντες στο πολιτικό σύστημα δεν κάνουν τίποτε πέρα από το να προσπαθούν να διατηρήσουν τα κακώς κεκτημένα τους, χωρίς να κάνουν ούτε μια διαρθρωτική αλλαγή από αυτές που επειγόντως χρειάζεται η Χώρα εδώ και δεκαετίες.

Η μεσαία τάξη ουσιαστικά δεν έχει φωνή στα σημερινά πολιτικά δρώμενα, και στην πορεία και το μέλλον αυτής της ευλογημένης χώρας, καθώς αυτή δεν εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο. Αντίθετα, τα ειδικά συμφέροντα, τα λαμόγια, οι συντεχνίες, οι κομματικοί στρατοί, τα συνδικάτα, και κάθε είδους συμφέροντα κρατικοδίαιτων και προσοδοθήρων έχουν αντιπροσώπευση.

Αποτέλεσμα είναι πως σχεδόν όλες οι δράσεις του πολιτικού κατεστημένου επιβαρύνουν τη μεσαία τάξη, με τέτοια γελοία επιχειρήματα, όπως το ότι "αν δεν την ξεζουμίσουν για να δώσουν τα λεφτά που της αφαιρούν στους κομματικούς στρατούς, στις αργομισθίες, στις σπατάλες και στις λαθροσυντάξεις, η ύφεση θα βαθύνει!". Σχεδόν έχει πεισθεί ο μέσος Έλληνας πως οι κρατικοί μηχανισμοί παράγουν πλούτο, και όχι πως αφαιρούν πλούτο από τις παραγωγικές τάξεις. Σχεδόν όμως, και προσωρινά. Ήδη άρχισε να πεινάει και αυτός και τα παιδιά του, όπως μαρτυρούν τα συσσίτια στις εκκλησίες και τους δήμους, και προσφάτως τα συσσίτια "μικρογεύματα" στα σχολεία. Έναντι πινακίου φακής επιχειρείται η συνέχιση της πλέον διεφθαρμένης πολιτικής γενιάς των διακοσίων ετών της Νέας Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το διακύβευμα πλέον για την μεσαία τάξη είναι η επιβίωση. Σε μια αγορά ολοκληρωτικά στεγνή από ρευστότητα λόγω αδυναμίας των τραπεζών να δανειστούν στη διατραπεζική, και αύξησης των επισφαλειών ακριβώς λόγω μειωμένης ρευστότητας, η ιδιωτική πρωτοβουλία ψυχορραγεί σε απόγνωση. Οι επιχειρήσεις κλείνουν σε ρυθμό πολυβόλου πλέον, με την ανεργία αποκλειστικά στον ιδιωτικό τομέα να έχει ξεπεράσει το εκατομμύριο επιταχύνοντας, ενώ οι αποταμιεύσεις γρήγορα τελειώνουν.

Ειδικά μάλιστα στο θέμα επιβίωσης της μέσης οικογένειας, η κατανάλωση στο πετρέλαιο για θέρμανση έχει μειωθεί κατά 70%, μισό εκατομμύριο πινακίδες αυτοκινήτων έχουν παραδοθεί, ενώ τα παιδιά που μπορούν να αντιληφθούν τι τους επιφυλάσσουμε αναρωτιούνται με απόγνωση ποιο μέλλον τα περιμένει.

Μόλις δε παύσει στις 31/12/2012 το μορατόριουμ στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για οφειλές, οι άστεγοι θα ξεφύγουν από τους σημερινούς 30.000 και θα πολλαπλασιαστούν επί δέκα σχεδόν σε ένα βράδυ.

Από μας πόσοι ξέρουμε αν σε έξι μήνες θα έχουμε δουλειά;
Πόσοι ξέρουμε αν σε εννέα μήνες θα έχουμε σπίτι;
Πόσοι ξέρουμε αν φέτος θα πεινάσουν τα παιδιά μας;
Πόσοι θα διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας;

Ποιό είναι το αντάλλαγμα που προσφέρει το σάπιο πολιτικό κατεστημένο στους ταγούς του και τους υποστηρικτές του; Η πλήρης εξαθλίωση της μεσαίας τάξης;

Η συνεχιζόμενη και εντεινόμενη απόγνωση της μεσαίας τάξης είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει σε κατακλυσμικές εξελίξεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η υπεροψία του μειοδοτικού πολιτικού κατεστημένου που αρνείται τις θεσμικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα έδιναν ανάσα στο Λαό, προκειμένου να προστατέψει τους κομματικούς πελάτες του και τις συντεχνίες που ρουφάνε τον πλούτο της κοινωνίας εδώ και δεκαετίες, έχει κοντά πόδια.

Πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της με βία, η μεσαία τάξη που αριθμεί ακόμη 7,5 εκατομμύρια κόσμου, για να παύσει η διαφθορά, η εκμετάλλευση, ο εκμαυλισμός και η εξαθλίωσή της;

Όλοι αυτοί που αποτελούν το λάφυρο του κάθε κομματικού απατεώνα στα τελευταία 30 χρόνια, αυτοί που σήμερα βρίσκονται σε απόγνωση, πρέπει να αναλογιστούμε όλοι, αν μπορούν να αντέξουν για πολύ στη σημερινή συγκυρία, κάνοντας ό,τι ακριβώς έκαναν ως τώρα.

Η εμπειρία και η λογική λέει πως όχι. Επειδή είναι θέμα επιβίωσης πλέον, φοβάμαι πολύ πως οι εξελίξεις θα μας προλάβουν, όμως χωρίς ανοχές για το καπέλωμα των εγκάθετων, ή την προβοκάτσια των κουκουλοφόρων.

Έχει σκεφτεί το πολιτικό προσωπικό αν μπορεί να αντιμετωπισθούν επτάμιση εκατομμύρια απεγνωσμένων νεόπτωχων που θα ζητούν δικαιοσύνη;

Η απόγνωση είναι επικίνδυνος σύμβουλος, καθώς αν πολιορκώντας κάποιον δεν του αφήνεις καμία διέξοδο επιβίωσης, το μόνο βέβαιο είναι πως θα παλέψει μέχρι τέλους. Και αυτό, φευ, θα μας πάει 64 χρόνια πίσω...

agissilaos@gmail.com

Βατερλώ στα δημόσια έσοδα τον Ιανουάριο

www.capital.gr
Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11:07

Του Σπύρου Δημητρέλη

Βατερλώ στα δημόσια έσοδα τον Ιανουάριο

Στον αέρα βρίσκεται ο προϋπολογισμός του 2012, πριν ακόμα αρχίσει να εκτελείται. Τα δημόσια έσοδα, σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών,  παρουσίασαν τον Ιανουάριο πτώση 7%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011 (και όχι του 2010 όπως εκ παραδρομής αναφέρθηκε νωρίτερα), αποδεικνύοντας  ότι η ύφεση της οικονομίας ακυρώνει στην πράξη τα φοροεισπρακτικά μέτρα που έχουν ληφθεί. 

Χαρακτηριστικό της πλήρους δημοσιονομικής αποτυχίας είναι ότι τα έσοδα από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), παρουσίασαν τον Ιανουάριο μείωση κατά 19%, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Η κατάρρευση με το «καλημέρα» των κρατικών εσόδων, δημιουργεί ντε φάκτο την ανάγκη να ξαναγραφτεί ο προϋπολογισμός. Να σημειωθεί ότι η κατάθεση νέου προϋπολογισμού αποτελεί έναν από τους όρους που έχει θέσει η τρόικα για να εγκρίνει το νέο δάνειο.

spiros.dimitrelis@capital.gr
-----------------------------------------

The Occidental Quarterly-The Forbidden Identity

The Occidental Quarterly-Free to Lose: Jews, Whites, and Libertarianism

Russian High-Ranking Official Claims He Was Abducted by Aliens

Spiegel: Τέλος στη φαρσοκωμωδία της ελληνικής διάσωσης

Spiegel: Τέλος στη φαρσοκωμωδία της ελληνικής διάσωσης

ΤΑ ΝΕΑ: Τρίτη 07 Φεβρουαρίου 2012
Τελευταία ενημέρωση: 07/02/2012 20:06

«Τέλος στη φαρσοκωμωδία» της ελληνικής διάσωσης ζητά το γερμανικό περιοδικό Spiegel, επικρίνοντας την στάση τόσο της γερμανικής και της γαλλικής κυβέρνησης όσο και της Αθήνας, καλώντας όλες τις πλευρές να προχωρήσουν «στην πιο έντιμη λύση, την χρεοκοπία» με ένα «σχέδιο Μάρσαλ» για την Ελλάδα.

Με το κύριο άρθρο του στην ηλεκτρονική του έκδοση την Τρίτη -σε ένα τοπίο που κυριαρχούν τίτλοι όπως «η ώρα της αλήθειας» και «το μεγάλο πόκερ γύρω από την Αθήνα»- το γερμανικό περιοδικό θέτει το ερώτημα τι είδους πακέτο διάσωσης οδηγεί σε βαθύτερη ύφεση, εκτόξευση της ανεργίας, διόγκωση του χρέους και απομόνωση της χώρας και του τραπεζικού της συστήματος από τις αγορές «χωρίς να δίνει την παραμικρή ένδειξη πως κάτι μπορεί να βελτιωθεί».

Το νέο πακέτο, θεωρεί ο σχολιαστής, απλά θα αναβάλει τα προβλήματα και θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τους Έλληνες πολίτες. «Ήρθε η ώρα για μία πολιτική ομολογία: Η πρακτική "μαστίγιο και καρότο απέτυχε, δεν έχει εφαρμογή η ιδέα πως η χώρα μπορεί να ελευθερωθεί από το βάρος του χρέους της με σκληρά προγράμματα λιτότητας και υπό όρους πακέτα βοήθειας» υποστηρίζει.

Τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και οι «Μερκοζί», συνεχίζει, γνωρίζουν πως οι δεσμεύσεις δεν πρόκειται να τηρηθούν, αλλά όλοι συνεχίζουν «για λόγους εσωτερικής πολιτικής». Και μόνο οι πρόσφατες αναφορές για «επίτροπο δημοσιονομικής πειθαρχίας» ή «ελληνικό ταμείο για αποπληρωμή των τόκων» δείχνουν το βαθμό του παραλογισμού των διαπραγματεύσεων.

Αντί όλων αυτών, ο αρθρογράφος προτείνει την «πιο έντιμη λύση της χρεοκοπίας, δηλαδή ενός γενικού "κουρέματος" στο οποίο θα συμμετέχουν και η ΕΚΤ και οι ευρωπαϊκές χώρες». Αυτό θα είχε μεν ανυπολόγιστες συνέπειες για την Ευρωζώνη, και μεγαλύτερο κόστος για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αλλά εάν συνδυαζόταν με μία «πραγματική ευκαιρία ανάπτυξης, με ένα είδος "σχεδίου Μάρσαλ"» καταλήγει το άρθρο, «θα ήταν τότε ένα πακέτο διάσωσης που αξίζει το όνομά του».

Το πρόσχημα κυβέρνησης τεχνοκρατών

 Ο κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΡΑΦΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΝΙΖΟΜΕ: ΠΟΤΕ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ??? ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο "ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ"!!! 

ΝΑΙ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΗΜΑ ««να επανεκλεγούν, που είναι η κύρια δουλειά των πολιτικών…»» ΔΙΟΤΙ ΤΟΥΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΠΟΛΥ ΧΡΗΜΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ, ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΖΩΗ κλπ. κλπ. ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ: 
ΩΣ ΛΕΓΟΥΝ, Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ --που αποτελεί χρυσή αργομισθία-- ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΗ ΑΠΟ "ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΟΥΣ" ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΗΣΥΧΙΑ, ΑΝΕΣΗ, ΠΟΛΛΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΛΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΟΠΟΥ ΔΙΑΓΕΙ ΣΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣΤΕΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΥ ΚΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΝΕΣΕΙΣ, ΤΙΜΕΣ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ κλπ κλπ {κι ολα αυτά με τα λεπτά σου πατριώτη μου, γιατί εσύ πληρώνεις τις Βρυξέλλες --μύθος ότι στίς Βρυξέλλες πηγαίνεςι το χρήματα ο πελαργός (αυτό γινόταν μόνον στην ΠΑΣΟΚΙΚΗ Ελλάδα)-- και πιστεύεις κι από πάνω --σαν γνήσιος χαχόλος-- οτι φροντίζουν "τα συμφέροντα της χώρας"!!!

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ   
Το πρόσχημα κυβέρνησης τεχνοκρατών
Tου Σεραφειμ Κωνσταντινιδη

O δημόσιος διάλογος συχνά επικεντρώνεται στην αναγκαιότητα να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας κυβέρνηση τεχνοκρατών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη αποτυχίας του πολιτικού συστήματος, καθώς η συζήτηση κρύβει την έμμεση σκέψη ότι χρειάζονται τεχνοκράτες, δηλαδή ειδικοί, που θα λάβουν αποφάσεις που είναι αναγκαίες αλλά δεν τολμούν να αποφασίσουν οι πολιτικοί. Και η πονηριά που υπονοείται είναι ότι εφόσον ληφθούν οι αποφάσεις αυτές, οι τεχνοκράτες θα αποσυρθούν με κατάρες και ύβρεις και θα επανέλθουν οι πολιτικοί με τη διαχείριση εύκολων θεμάτων, όπως η μείωση της φορολογίας και η αύξηση της απασχόλησης!

Η στρέβλωση της πολιτικής σκέψης λειτουργεί, καμιά φορά, λυτρωτικά! Δεν χρειάζεται παρά να βρεθούν τεχνοκράτες έτοιμοι για όλα, επειδή δεν τους νοιάζει να λάβουν «απάνθρωπες» αποφάσεις. Δεν τους νοιάζει επειδή δεν ενδιαφέρονται να επανεκλεγούν, που είναι η κύρια δουλειά των πολιτικών…

Κι όμως η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο σε δύσκολους καιρούς όταν οι αποφάσεις είναι κρίσιμες και όσα διακινδυνεύονται πολύ σημαντικά.

Αν στις περιπτώσεις αυτές η διακυβέρνηση ανατεθεί σε τεχνικούς, πολύ περισσότερο θα έπρεπε αυτοί να κυβερνούν και όταν τα πράγματα είναι ήρεμα. Αν η διακυβέρνηση της χώρας μοιάζει με επίλυση μαθηματικών εξισώσεων, γίνεται και με… λυσάρια. Δεν χρειάζονται ούτε τεχνοκράτες ούτε εκλογές ούτε ηγεσία!

Κι όμως τα προβλήματα είναι καθαρά πολιτικά και απαιτούν ανάλογο χειρισμό. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δείξουν στους πολίτες ότι οι θυσίες τους αποδίδουν. Αν η κατάσταση επιδεινώνεται έπειτα από μια περίοδο εφαρμογής επώδυνων μέτρων, η πολιτική που εφαρμόζεται καταρρέει, όπως και όσοι την εκπροσωπούν.

Αλλά κι αυτό θέμα πολιτικής είναι, καθώς οι κυβερνήσεις συνήθως ανακοινώνουν θορυβωδώς την πρόθεση λήψης σκληρών μέτρων αλλά σιωπηλά εφαρμόζουν διαφορετικά και ηπιότερα, με αποτέλεσμα να είναι αναξιόπιστες έναντι της εποπτείας και ανίσχυρες στο εσωτερικό μέτωπο.

Είναι επίσης πολιτικό θέμα ο τρόπος με τον οποίο συνθέτουν την εφαρμοζόμενη πολιτική. Δεν είναι ζήτημα τεχνοκρατικής ανεπάρκειας αλλά πολιτικής υστεροβουλίας. Η αστοχία ακολουθεί συνήθως την ίδια διαδρομή: Στην αρχή υποτιμούν το πρόβλημα και ανακοινώνουν ανέφικτους στόχους για την ανάπτυξη, το έλλειμμα, τον πληθωρισμό κ. λπ. Οι αγορές αντιλαμβάνονται ότι οι στόχοι αυτοί δεν θα επιτευχθούν και παίρνουν ανάλογες θέσεις. Η αποτυχία, αν σχετίζεται με τη γενικότερη συγκυρία στην Ευρώπη, δημιουργεί κρίση και η καθυστερημένη και ατελέσφορη αντιμετώπισή της οδηγεί σε δραματικές καταστάσεις.

Η παρατεταμένη, όπως διαφαίνεται, ύφεση της οικονομίας δεν είναι τεχνοκρατικό αλλά ουσιαστικό πολιτικό θέμα με ό, τι συνεπάγεται. Η δημοσιονομική εξυγίανση σε συνθήκες ύφεσης είναι ακόμα σημαντικότερο πολιτικό θέμα. Η κάλυψη βασικών αναγκών της υπερχρεωμένης χώρας είναι επίσης πολιτικό ζήτημα. Οπως και η αξιοποίηση κατάλληλων τεχνοκρατών από υπεύθυνους πολιτικούς…
---------------------------