Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************

.

.
-----------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κείμενα του Παν. Μαρίνη δημοσιευμένα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Απριλίου 2017.
******************************************************

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

16 Φεβρουαρίου 2012

Η Κρίση ... κρίση και ο πολυπολιτισμος... πολυπολιτισμός

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2012


 Μπορεί η πατρίδα μας να βιώνει την μέγιστη οικονομική κρίση του αιώνα, αλλά οι οπαδοί του πολυπολιτισμού συνεχίζουν να ... επελαύνουν κάνοντας την δουλειά τους. Προσπαθώντας δηλαδή να επιβάλλουν τον πολυπολιτισμό ως κυρίαρχη ιδεολογία στην χώρα. Έτσι μαθαίνουμε ότι και στον ... Δήμο Θηβαίων τελειώνουν οι διαδικασίες, προκειμένου να συγκροτηθεί "Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών".

Και ο Δήμος απευθύνει πρόσκληση:Α) Στους φορείς των μεταναστών (Συλλόγους, κ.λπ.), των οποίων η έδρα ή παράρτημά τους βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θηβαίων.


Β) Στους Κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να μας υποδείξουν εγγράφως τους εκπροσώπους τους καθώς και τους αναπληρωτές τους, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011.


Επίσης καλεί τους μετανάστες για την περίπτωση όπου δεν υφίσταται φορέας μεταναστών του οποίου η έδρα ή παράρτημά του να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση μέχρι και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011.


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας) και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο.


Η υπόδειξη των εκπροσώπων των φορέων ή η αίτηση για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών κατατίθεται στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία διαθέτει και σχετική φόρμα αίτησης.


Έργο του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν.


Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών αυτό αποτελείται από εννέα (9) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκ των οποίων τέσσερις (4) είναι δημοτικοί σύμβουλοι, τα τρία (3) μέλη τουλάχιστον είναι εκπρόσωποι φορέων/κοινότητας μεταναστών και έως δύο (2) μέλη είναι εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων. Ο αριθμός των εκπροσώπων των φορέων/κοινότητας μεταναστών δύναται με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση αυτού να αυξηθεί κατά ένα μέλος με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των κοινωνικών φορέων εφόσον ήθελε κριθεί ότι τούτο απαιτείται για την ευρύτερη εκπροσώπηση των μεταναστών στο Συμβούλιο.


Σύλλογοι Μεταναστών, Κοινωνικοί φορείς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Κοινωνική μηχανική, στα καλυτερά της... Και όλοι αυτοί θα ... συναποφασίζουν για το που θα πηγαίνουν τα κονδύλια του Δήμου. Δώσε κι άλλο μπάρμπα...
www.elkosmos.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου