Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************

.

.
-----------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κείμενα του Παν. Μαρίνη δημοσιευμένα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Απριλίου 2017.
******************************************************

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

7 Μαρτίου 2012

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΑΤΣΑΡΕΑ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΑΤΣΑΡΕΑ

Κατσαρέας- Ο αετός της Μάνης

ΠΗΓΗ : Ιστορία των Δραματικών Γεγονότων της Πελοποννήσου,Κων/νου Καραλή,Α Βραβείο Ακαδημείας Αθηνών

Η Εξόντωσις δι'ενέδρας του Πάνου Κατσαρέα

Την 21ην Μαρτίου 1947 και περί ώραν 5ην απογευματινήν εξωντώθησαν υπο των κομμουνιστών δι'ενέδρας,ο λοχαγός Πάνος Κατσαρέας και ο συγκροματάρχης Κούλης Παπαδάκος,υπο τας ακόλουθας συνθήκας.Ο λοχαγός Πάνος Κατσαρέας διοικητής των εθνικών αντικομμουνιστικών ομάδων Λακωνίας,συγκείμενων εξ εννέα λόχων είχεν μεταβή απο της μεσημβρίας της αυτής ημέρας επιβαίνων αυτοκινήτου τζιπ και συνοδευόμενου υπο του Κ.Παπαδάκου,Π.Κατσαρέα,Γ.Σκάλκου και Κ.Πιεράκη,εις Γεράκιον προς επιθεώρησιν των εκεί μονάδων του και τακτοποίηηση ωρισμένων λεπτομερειών των επικειμένων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.

Επιστρέφων εκ Γερακίου μετα της συνοδείας του,περι ώραν 5ην απογευματινήν της αυτής ημέρας εις Σκάλαν-Λεβέτσοβα απέχουσαν τινα χιλιόμετρα εκ του Γερακίου,εδέχθη εκ των όπισθεν ριπάς δι'αυτομάτων όπλων των ενεδρευόντων κομμουνιστών.Τα πρώτα βλήματα τον εύρον εις την χείρα.Ο γενναίος λοχαγός ευθύς,κατήλθεν του αυτοκινήτου και ενώ ητημάζετο να λάβη θέσιν αμύνης,εβλήθη εκ νέου εις την καρδιακήν χώραν και έμειναν άπνους.

Ταυτοχρόνως εκ των πρώτων ριπών είχον τραυματισθή οι εκ της συνοδείας του,Κ.Παπαδάκος και Σκάλκος και ελαφρώς οι Π.Κατσαρέας και Πιεράκης.Οι δύο πρώτοι παρα τα πολλαπλά των τραύματα,κατόρθωσαν να απομακρυνθούν εκ του τόπου της ενέδρας περι τα 300 μέτρα και έμειναν εκεί ανίκανοι μέχρι της 10ης νυκτερινής ώρας,οπότε ο Σκάλκος καταβάλων υπερανθρώπους προσπάθειας ήρχισαν βαδίζων προς Γεράκιον,κατα δε τας πρωινάς ώρας της επομένης,ανευρέθη εξηντλημένος εκ της αιμορραγίας και μεταφέρθου υπο διερχόμενου χωρικού εις Γεράκιον.Ο Παπαδάκος υπο την συνεχή αιμμοραγίαν εσύρθη μέχρι της οδού όπου και ευρέθη νεκρός,οι δύο άλλοι εκ της συνοδείας ελαφρώς τραυματισμένοι κατόρθωσαν συνχώς βαλλόμενοι υπο των ενόπλων κομμουνιστών και αντιπυροβολούντες να φθάσουν εις Σκάλαν,όπου και ανεκοίνωσαν το τραγικόν γεγονός.
Οι ενεδρεύοντες κομμουνιστές αμέσως μετά τον φόνον του Κατσαρέα τον απεγύμνωσαν και ετράπησαν εις φυγήν.
Η είδησης της εξοντώσεως των δύο αγωνιστών του εθνικού αγώνος,γνωσθείσα την επόμενην εις Σπάρτην,Γύθειον και ολόκληρον την Λακωνία,ενεποίησεν λυπηράν εντύπωσιν και άπαντες κατεβλήθησαν υπο μελαγχολίας και πένθους.Εις Σπάρτην έκλεισαν τα καταστήματα εις ένδειξη διαμαρτυρίας,συνεκροτήθη ογκώδες συλλαλητήριον και εστάλησαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς την Κυβέρνησιν.Μετά τον στυγεράν δολοφονίαν του Αρχηγού των εθνικών αντικομμουνιστικών ομάδων Λακωνίας,την αρχηγίαν ανέλαβε ο δικηγόρος Πέτρος Πραστάκος
Ο Αετός της Μάνης


Ο Πάνος Κατσαρέας ωργάνωσε και εδημιούργησε τας ομάδας των Λακώνων εθνικιστών. Η ένοπλος αυτή στρατιωτική οργάνωσις έδρασε δυναμικά και κατάφερε καίρια πλήγματα κατα την εποχήν εκείνην που το Κράτος ήτο ανίκανον και δεν είχε την δύναμιν να προστατεύση το μαρτυρικό λαό του Μωρηά απο τας καταδυναστεύσεις και τας τρομεράς τιμωρίας των δρώντων κομμουνιστών

Ο Πάνος Κατσαρέας ήτο εν ηρωικό και ιπποτικό παλληκάρι όταν εδιημιούργησε τας αντικομμουνιστικάς αυτάς ομάδας.Το σύνθημα του ήταν Ολα για την Ελλάδα μας.Ολόκληρος η Μάνη τον λάτρευε όταν ζούσε και τον αποθέωσε όταν τον δολοφόνησαν οι κομμουνισταί.
Η δολοφονία του Πάνου Κατσαρέα συνετάραξε ολόκληρο την Μάνη,τον θεωρούσε προστάτη της.Τόση ήταν η θλίψις και η λύπη των για τον θάνατο του που οι γυναίκες πήγαιναν αδιάκοπα πάνω στον τάφο του και μοιρολογούσαν.Ήταν γεννημένος για αρχηγός,η παλληκαριά του τους εγοήτευε,η ομορφιά του τους επέβαλε τον σεβασμόν και το χαμόγελο του εσαγήνευε όλες τις γυναίκες.Μετά τον θάνατον του Κατσαρέα,η φωτογραφία του κρεμάστηκε παντού,στα καφενεία,στα γραφεία,στα φαρμακεία,τα παιδιά τον τραγουδούσαν στους δρόμους και στους τοίχους ήταν γραμμένοι οι όρκοι με μεγάλα γράμματα που έβνγαιναν απο την καρδιά του λαού της Μάνης.


<< Είσαι πάντα μαζί μας Πάνο >>

<<Όσο χρόνια και να περάσουν απο τον θάνατο σου θα σαι μαζί μας>>

<<Όλα για την Ελλάδα μας Πάνο >>

Τα παλληκάρια,οι γυναίκες,οι γέροι,τα παιδιά της Μάνης μιλούσε όλοι με τον ίδιο τρόπο για τον ήρωα Κατσαρέα.Τον ελάτρευον και επίστευον όλοι ότι ζη ακόμη ανάμεσα τους,ότι αρχηγεύει και σκορπίζει την προστασίαν,την παρηγοριά και την εύθυμη αισιοδοξία του.Όλοι μετα τον θάνατον του διηγούντο συγκινητικές ιστορίες απο τους αγώνες του,απο τα αστεία του,και το χιούμορ του
Ο ΠΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Γειά σου Φίλε Κατσαρέα - Δημοτικο τραγουδι 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου