Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************

.

.
-----------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κείμενα του Παν. Μαρίνη δημοσιευμένα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Απριλίου 2017.
******************************************************

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

13 Νοεμβρίου 2012

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ-ΠΑΛΙ Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ!


ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
κλικ γιά μεγέθυνσι-κατέβασμα
---------------------------------------------------
ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΜΕ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ κ. Ν. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ:


Κύριε Χατζηνικολάου

Λαμβάνω την τιμή να σας γράψω διά το θέμα της Σβάστικας!
Ακουσα το πρωϊ στην εκπομπή σας την οποία καθημερινώς παρακολουθώ (είναι τω όντι μία όασις μέσα στην ραδιο-τηλεοπτική μας έρημο) να απαντάται σε μία κυρία η οποία υπενθύμισε την αρχαιότητα της Σβάστικας ότι "ακόμη κι έτσι νάναι, έχει πολιτογραφηθή ως ναζιστική"!

Οπως γνωρίζεται η Σβάστικα  (Σανσκριτικά, ελληνική μετάφρασις= ΕΥ ΕΣΤΙΝ) έχει παναρχαίαν Προκατακλυσμιαίαν και Προϊστορικήν παγκόσμιον κατανομήν και παρουσίαν και αποτελεί το Πανίερον σύμβολον του "Ρυθμού του Κόσμου" και της προς αυτόν προσαρμογής, είναι ο ίδιος ο Νόμος, το Ορθώς έχειν, το ευ πράττειν το οποίον οδηγεί εις την ευδαιμονίαν, εξ ου και είναι προσέτι το κατ' εξοχήν σύμβολον της Καλής Τύχης, καλουμένη ΕΥΕΣΤΙΚΗ!

Ουδέ η Σβάστικα είναι σχήμα τυχαίως κατασκευασμένο, αντιθέτως έχει αυστηράν γεωμετρίαν ενσωματώνουσα εις όλα τα στοιχεία της την χρυσήν τομήν (φ)!

Σήμερον η Σβάστικα αποτελεί το κατ' εξοχήν θρησκευτικόν σύμβολον της παραδοσιακής θρησκευτικότητος, ανεξαρτήτως καταπιστεύματος, και συνάμα είναι το ΕΠΙΣΗΜΟΝ σύμβολον ΤΕΣΣΑΡΩΝ πολύ μεγάλων (πληθυσμιακώς) θρησκειών (Ινδουϊσμός, Νότιος Βουδδισμός, Βόρειος Βουδδισμός, Τζαϊνισμός) και πολλών άλλων μικροτέρων (π.χ. η θρησκεία του Μπαλί, η θρησκεία των Ναβάχο κοκ).
Διά να έλθωμε στα καθ' ημάς, η Σβάστικα αποτελεί, όπως γνωρίζετε, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ σύμβολον από της απωτάτης αρχαιότητος! Σε κάθε βήμα του την συναντούσε ο ΣΛΗΜΑΝ, στην ΤΡΟΙΑ, στις ΜΥΚΗΝΕΣ, στην ΤΙΡΥΝΘΑ, στην ΑΣΙΝΗ! Οταν φθάνωμε δε στην Αρχαϊκή εποχή η κυριαρχία της είναι απόλυτος, όπως θα πείση τον καθένα μία επίσκεψις εδώ δίπλα, στο Μουσείον του Κεραμεικού (ευχαρίστως να σας ξεναγήσω, εσάς και τους φίλους σας)!

Τώρα διά το ότι έχει συνδεθή με τον Ναζισμόν, τα σύμβολα ΔΕΝ συνδέονται, ούτε πολιτογραφούνται, με κανέναν! Σκεφθείτε να λέγαμε ότι βδελυττόμεθα τον Σταυρόν διότι μυριάδες άνθρωποι εκάησαν επισήμως και δημοσίως εις την πυράν με τον Σταυρόν απέναντί των θριαμβευτικώς υψωμένον, ή, διά να έλθωμε εις το σήμερον, διότι ο Σταυρός της Ορθοδόξου Εκκλησίας στέκει επισήμως εμπόδιον (εάν θέλετε επεξηγήσεις στην διαθεσί σας) στην Ελλάδα μας στην απονομήν του Ανθρωπίνου Δικαιώματος της Θρησκευτικής ελευθερίας!

Οθεν, το ιερόν δι' ημάς σύμβολον ΔΕΝ δυνάμεθα ούτε να το απεμπολήσωμε, ούτε να το καταργήσωμε! Και αν όπως λέγεται η Ε.Ε. γενικώς το απαγορεύσει, τότε θα το φορέσωμε, θα το επιδείξωμε και στα δικαστήρια θα πάμε ευχαρίστως διά να μας δικάσουν ομολογούντες την θρησκευτική πίστι μας αυτή, όπως θάκαναν αναλόγως οι Χριστιανοί ή οι Μωαμεθανοί!

Σας χαιρετώ μετά τιμής
Παναγιώτης Μαρίνης
πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αρχαιοφίλων
ΑΘΗΝΑΙ
======================================
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ


ΠΑΛΙ Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ!

ΛΕΡΝΗ,  σφραγίς με την Σβάστικα, του 2300.

--Είδαμε αρθογραφία στη εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ να καταφέρεται κατά του βουλευτού κ. Χρήστου Παππά διότι έγραψε κάποτε  ένα άρθρον διά την Σβάστικα! Ομοίως είδαμε βουλευτάς της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ να ερωτώνται ανακριτικώς αν το σήμα των είναι Σβάστικα και αυτοί να απαντούν ότι "όχι, δεν είναι"!
--Εμείς ΔΕΝ γνωρίζομε, ούτε τί είναι το εν λόγω σήμα της  ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ (σαν κομματάκι από Μαίανδρο μας φαίνεται ή σαν κυματάκι), ούτε τί πρεσβεύει ο βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς, ούτε καν τί πρεσβεύει η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ! Εμείς ΔΕΝ γνωρίζομε εις ποίους αρέσει η Σβάστικα και εις ποίους όχι! Και ΔΕΝ ενδιαφερόμεθα να μάθωμε! 
--Κάποιοι λέγουν ότι ήτο κρατικόν έμβλημα της Γερμανίας και ότι η Γερμανία έκανε εγκλήματα στον πόλεμο! Εμείς ΔΕΝ γνωρίζομε τίποτε από αυτά! Διά τον πόλεμο γνωρίζομε ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ: Οτι μας επεστράτευσαν - πρωϊ-πρωϊ ξύπνησαν το χωριό μας οι χωροφύλακες,  μας επεστράτευσαν διά να πολεμήσουμε "γιά την γλυκειά πατρίδα" - έτσι μας είπαν - και έτσι αφήσαμε στα βουνά της Βορείου Ηπείρου (στα "Αλβανικά βουνά", κατά τις Ελληνικές Κυβερνήσεις και τα ΜΜΕ και τους Αριστερούς και τους προσκυνητές του Εμβέρ Χότζα) το κοκκαλάκια μας και τα ποδαράκια μας· αυτό μάθαμε γιά τον πόλεμο, κι ήταν αρκετό γιά να πεθάνουμε, να ματώσουμε, να πεινάσουμε, να δυστυχήσουμε, να γεμίσουμε αναπήρους, σπίτια να κλείσουνε, να καούν χωριά και πόλεις, δεν θέλετε άλλο, ούτε κανείς μας είπε κάτι άλλο! Τώρα κάποιοι λένε άλλα, ότι ο πόλεμος έγινε γιά το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα κι άλλα ακαταλαβίστικα, ΔΕΝ τα ξέρουμε αυτά! Αλλωστε, το τί έγινε στον πόλεμο αφορά ΜΟΝΟΝ τους ιστορικούς (όχι εμάς τους βιοπαλαιστάς), όπως, αναλόγως, μετ' επιτάσεως απεφάνθη η Anti-Defamation League όταν συνεζητείτο στο Κογκρέσον η Αναγνώρισις της Γενοκτονίας των Αρμενίων! 
--Αλλοι πάλι λέγουν ότι στην Ιουδαία ΔΕΝ αρέσει η Σβάστικα, ΔΕΝ τα γνωρίζομε αυτά κι ούτε μας πέφτει λόγος! Διά την Ιουδαία γνωρίζομε αυτά που μάθαμε στο σχολείο, λαός που μίλησε με τον Θεό, τόπος θεοβάδιστος! 
--Κάποιοι άλλοι λέγουν ότι στην Γερμανία απαγορεύεται να επιδεικνύεται η Σβάστικα, ΔΕΝ γνωρίζουμε, αλλά ούτως ή άλλως τί να ειπής γιά χώρα επισήμως υπό κατοχήν? Τί σχέσι μπορεί νάχει η Γερμανία με την Ελλάδα? Εμείς γνωρίζουμε - μας το είπαν στο σχολείο στην εορτή του ΟΧΙ - ότι η Ελλάς είναι μαζί με την Πολωνία ο Πρώτος νικητής του πολέμου και επομένως, εμείς οι Ελληνες ήμαστε πιά ελεύθεροι, ΔΕΝ αναγνωρίζουμε δυνάστη που θα μας ειπή να κάνωμε έτσι ή αλλοιώς!
--Κάποιοι πάλι μας είπαν ότι ολόκληρη η Ε.Ε. έκανε ή κάνει προσπάθειες γιά να απαγορευθή παντού στά μέρη της να επιδεικνύεται η Σβάστικα, εμείς τους είπαμε αυτό το πιό πάνω, εμείς οι Ελληνες πολεμήσαμε σαν ήρωες (ή αντιστρόφως) και ήμαστε πιά ελεύθεροι, ΔΕΝ αναγνωρίζουμε δυνάστη! ΔΕΝ είμαστε Ιταλία ή Γερμανία με στρατούς κατοχής και επισήμως δοσιλογικές κυβερνήσεις!
--Τέλος πάντων! Λόγια χωρίς νόημα, έτσι συζήτησι να κάνουμε, ΔΙΟΤΙ εμείς ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΦΘΑΝΕΙ:

--Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ, ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΝ, ΤΕΤΙΜΗΜΕΝΟΝ ΣΤΙΣ ΜΥΚΗΝΕΣ, ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ, ΣΤΗΝ ΛΕΡΝΗ, ΣΤΗΝ ΑΣΙΝΗ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΑ, ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ, ΣΤΗΝ ΟΣΤΙΑ, ΣΤΗ ΡΩΜΗ, ΣΤΙΣ ΣΥΡΑΚΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΑΡΑΝΤΑ, ΣΤΟΥΣ ΛΕΟΝΤΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΜΕΡΑ!
--Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΟΙ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙΟΝ, ΕΤΣΙ ΑΚΡΙΒΩΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΜΑΣΤΕ ΔΗΛΑΔΗ!
--Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ, ΔΕΝ ΤΗΝ ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΟΥΜΕ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΜΕ!
ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΕΛΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΟΥΝ, ΤΟΤΕ ΘΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΩΜΕ, ΘΑ ΤΗΝ ΦΟΡΕΣΩΜΕ, ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΩΜΕ ΑΡΜΟΔΙΩΣ (ΟΠΩΣ ΕΧΟΜΕ ΔΗΛΩΣΕΙ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΝ ΜΑΣ ΠΙΣΤΙΝ) ΟΤΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΙΔΟΜΕ ΔΟΞΑΝ, ΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ή ΣΤΑ ΓΚΟΥΛΑΓΚ!
=============================


Η ΣΒΑΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ  ΙΕΡΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΟΝ, ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ ΚΑΙ ΟΥΧΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΝ ΣΧΗΜΑ.
Ολίγα παραδείγματα:


Αφιερωματικά σφονδύλια στην Τροία του Σλήμαν του -2300Σφραγίδες της Λέρνης Αργολίδος του -2300Τελετουργικόν λάβαρον της θρησκείας του Προ-χιττιτικού πολιτισμού της Μικράς Ασίας του 2300.Κλασσική εποχή: Ο μπούστος του τελετουργικού-λειτουργικού αγάλματος της Θεάς ΗΡΑΣ (Ποσειδωνία)Το ιερόν σύμβολον του Βουδδισμού: στην καρδία του Βούδδα δίδει τον Ρυθμόν στον ΚόσμονΤο ιερόν σύμβολον του Ινδουϊσμού.Το ιερόν σύμβολον των θρησκειών της Ιαπωνίας.Το ιερόν σύμβολον των ΙΝΔΙΑΝΩΝ της Αμερικής (εδώ τελετουργικόν αντικείμενον των Ινδιάνων Χόπι)Το ιερόν σύμβολον του ΘιβέτΤο ιερόν σύμβολον της ΑΡΜΕΝΙΑΣ και του ΚΑΥΚΑΣΟΥΤο ιερόν σύμβολον της ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ το οποίον επεβλήθη επί του χριστιανισμού και επεβίωσε έως της σήμερονΤο ιερόν θρησκευτικόν αλλά και εθνικόν σύμβολον της χώρας των ΒΑΣΚΩΝΤο ιερόν σύμβολον της ΑΓΓΛΙΑΣ το οποίον κατώρθωσε εν πολλοίς να επιβιώση και διά μέσου του ΧριστιανισμούΤο ιερόν σύμβολον της θρησκείας CAO DAI του Βιετνάμ
===================================================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου