Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

20 Φεβρουαρίου 2013

Β. Βιλιάρδος-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ


Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ανανεώθηκε το εκδοτικό δικαίωμα της Τράπεζα της Ελλάδας για τριάντα χρόνια; Ήταν μνημονιακή υποχρέωση; Ψήφισε το Κοινοβούλιο την αλλαγή του καταστατικού της; Γιατί συνέβη σε μία τόσο προβληματική χρονική περίοδο; Έγραψαν κάτι τα ΜΜΕ;

Η Τράπεζα της Ελλάδας θεωρείται από πολλούς, αιτιολογημένα ή όχι, μέρος του προβλήματος της πατρίδας μας - αλλά και μέρος της μελλοντικής λύσης του. Ο λόγος είναι το ότι, η κεντρική τράπεζα είναι το εποπτικό όργανο όλων των υπερχρεωμένων σήμερα ελληνικών τραπεζών, μέσω αυτής παρέχεται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ρευστότητα (ELA), είναι ένας από τους μετόχους της ΕΚΤ, παρά το ότι δεν ανήκει στο δημόσιο και τόσα πολλά άλλα.

Ειδικά όσον αφορά την έννοια «μέρος του προβλήματος» υπενθυμίζουμε ότι, η ΤτΕ ειδοποίησε τα πολιτικά κόμματα για την ραγδαία αύξηση του ελλείμματος το 2009 (πριν από την εισβολή του ΔΝΤ), η ΤτΕ «κατηγορήθηκε» ότι διευκόλυνε ορισμένους κερδοσκόπους στα τέλη του ιδίου έτους (ανοιχτές πωλήσεις, Τ+3), ειπώθηκε πως συμμετείχε αργότερα στην αυθαίρετη μετατροπή των ρευστών περιουσιακών στοιχείων κάποιων ασφαλιστικών ταμείων, καθώς επίσης δημοσίων οργανισμών σε ομόλογα του δημοσίου, τα οποία στη συνέχεια «κουρεύτηκαν» κοκ.   

Στα πλαίσια αυτά, μετά από έρευνα στον Τύπο σε σχέση με τα ερωτήματα που θέσαμε στον τίτλο, βρήκαμε την παρακάτω ανακοίνωση, από τις 24. Απριλίου του 2012:

"Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007, γνωστοποιεί ότι, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, θα υποβληθεί προς έγκριση στην 79η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Απριλίου 2012, η τροποποίηση των άρθρων 1, 8, 13, 26, 28, 31, 55Α και 71 του Καταστατικού της.

Κατά βάσιν,  με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις καθιερώνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος συλλογικότερο σχήμα λήψης αποφάσεων και εξαλείφεται οποιαδήποτε, ήδη πρακτικώς ανύπαρκτη, περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων σχετιζόμενης με την άσκηση της εποπτικής αρμοδιότητας. Τα ανωτέρω αποτελούν, άλλωστε, εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, προβλεπόμενων στο Παράρτημα του ν. 4046/2012 με τίτλο «Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής».

Περαιτέρω, παρατείνεται έγκαιρα, όπως γίνεται πάντοτε, η διάρκεια της Τράπεζας και ρυθμίζεται ειδικότερα η μακροπροληπτική αρμοδιότητα της Τράπεζας σύμφωνα με τη σχετική Σύσταση ΕΣΣΚ/2011/3. 
(ΕΣΣΚ =  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου).

Εν τέλει προστίθεται διάταξη προκειμένου να αποτελέσει την αναγκαία νομική βάση για την, κατ’ εφαρμογή πρόσφατης σχετικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης (Eurogroup), μεταφορά, ειδικώς για τις χρήσεις 2012-2020, προς το Δημόσιο των εσόδων από τα ομόλογα αυτού που η Τράπεζα κατείχε στο επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο την 31.12.2011.

Το Καταστατικό της Τράπεζας τροποποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία κυρούται δια νόμου (άρθρο 7). Για την προτεινόμενη τροποποίηση ελήφθη η προβλεπόμενη Γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Παρατίθεται στη συνέχεια, σχέδιο της ως άνω τροποποίησης
".

 

Στη συνέχεια, λάβαμε την εξής τοποθέτηση φίλου της σελίδας μας, την οποία φυσικά δεν μπορούμε, δεν θέλουμε καλύτερα να αξιολογήσουμε, επειδή δεν ανήκει στο γνωστικό μας πεδίο - όπως δεν την αξιολογεί ουσιαστικά και ο ίδιος:  

"Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι, από τον Ν4046/2012 δεν προκύπτει καμία υποχρέωση παράτασης του εκδοτικού δικαιώματος της ΤτΕ.  Επιπλέον το ΕΣΣΚ/2011/3, ενώ αναφέρεται στον ρόλο των Κεντρικών Τραπεζών (ως προς τις «micro και macro»προληπτικές τους αρμοδιότητες), εν τούτοις από πουθενά, κατά την γνώμη μου φυσικά, δεν προκύπτει ότι πρέπει μία χώρα να παρατείνει το εκδοτικό προνόμιο της Κεντρικής Τράπεζας και να της απαγορεύει να συστήσει καινούρια - μεταβιβάζοντας τη μετοχική συμμετοχή της Κεντρικής Τράπεζας στην ΕΚΤ, στο νέο νομικό πρόσωπο.

Πρόκειται όμως για νομικά και συνταγματικά θέματα τα οποία δεν ισχυρίζομαι ότι κατέχω. Εν τούτοις πιστεύω ακράδαντα ότι, η ΤτΕ (και το καταστατικό της) είναι τόσο μέρος του ελληνικού προβλήματος όσο και μέρος της επίλυσης του Μία απλή ανάγνωση του καταστατικού της πείθει για αυτή μου τη θέση.

Στην Βουλή, τόσο στην ψήφιση επί της αρχής (17/12) όσο και επί των άρθρων (18/12), από κανένα κόμμα και από κανέναν εισηγητή δεν γίνεται αναφορά στο άρθρο 165.  Η παράγραφος 7 αυτού του άρθρου παρατείνει την άδεια της ΤτΕ έως το 2050 - εάν δεν κάνω λάθος βέβαια.  

Κανένα απολύτως κόμμα δεν κάνει κάποια αναφορά - παρά το ότι η αντιπολίτευση καταψήφισε το νομοσχέδιο. Κατά ένα περίεργο τρόπο δε, οι τοποθετήσεις όλων των συμμετεχόντων φτάνουν έως το άρθρο 164 και προσπερνούν το 165 Ο δε εισηγητής του νομοσχεδίου από τη συμπολίτευση, τόσο στην εισήγηση στις 17/12 όσο και στην Β! ανάγνωση που προηγήθηκε στην επιτροπή, δεν αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο.  

Όσον αφορά την επιτροπή ούτε και εκεί κάποιος από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης έθεσε το θέμα στην Β! ανάγνωση, στις 13/12.  Για να το διαπιστώσει κανείς αυτό θα πρέπει να παρακολουθήσει από την διαδικτυακή σελίδα της βουλής το σχετικό βίντεο (177 λεπτών στις 13/12).  Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση παραβρέθηκε, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ο οποίος δήλωσε αναρμόδιος για ζητήματα που αφορούν στην ΤτΕ.

Τελικά αυτό που έχει σημασία, είναι τι ακριβώς  θα συνέβαινε, στην υποθετική περίπτωση που δεν θα ανανεωνόταν το εκδοτικό προνόμιο της ΤτΕ.  Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει νομικό κενό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  Επίσης θεωρώ ότι, μέχρι και την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, η Ελλάδα, ακόμη και μετά την υπογραφή των μνημονίων που εν δυνάμει μεταβιβάζουν την περιουσία του ελληνικού κράτους στους δανειστές, είχε πολύ ισχυρή διαπραγματευτική θέση διεθνώς (εάν δεν ανανέωνε το εκδοτικό προνόμιο).

Βέβαια, για όλα αυτά δεν είμαι αρμόδιος, πιστεύω ότι υπήρχε σοβαρός λόγος να ψηφιστούν από τη Βουλή και προφανώς δεν είμαι οπαδός των θεωριών συνομωσίας. Είμαι δε σίγουρος ότι, η γνώμη ενός συνταγματολόγου θα ήταν πολύ πιο χρήσιμη, από τις δικές μου υποκειμενικές απόψεις και απορίες - μία γνώμη που φαντάζομαι ότι θα ζήτησαν και θα πήραν οι Έλληνες βουλευτές, πριν ακόμη ψηφίσουν τα παραπάνω".

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, δεν έχουμε συγκεκριμένη άποψη για το όλο θέμα της κεντρικής μας τράπεζας - ενώ θεωρούμε ότι, δεν θα ήταν αρνητικό να δοθεί σημασία και να ερευνηθεί το θέμα από τους ειδικούς, καθώς επίσης να ενημερωθούν, ως οφείλουν, οι Έλληνες Πολίτες.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου