Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************

.

.
-----------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κείμενα του Παν. Μαρίνη δημοσιευμένα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Απριλίου 2017.
******************************************************

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

25 Απριλίου 2013

Παναγιώτης Μαρίνης - Ο ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Παναγιώτης Μαρίνης
Ο ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ.
-Ο Προνεωτερικός άνθρωποςπροσδιορίζεται από ένα (κάπως χαλαρό) πλέγμα συλλογικών ταυτοτήτων και αξιών. Αισθάνεται ότι ανήκει στην οικογένεια, στην φρατρία, στην γειτονιά, στην πόλι, στην πατρίδα, στο έθνος, στον λαϊκό πολιτισμό, στο κράτος, στον Πολιτισμό και ότι οφείλει να υπακούη στις στοιχειώδεις αρχές που έχει θέσει η Κοινωνία (όπως η εντιμότης ή η εμπορική πίστις) γιά να δύναται να υπάρχη ως οργανωμένον συγκρότημα ατόμων. Αισθάνεται ότι δεσμεύεται ως μέλος μιάς οικογενείας, μιάς φάρας, ενός τόπου κ.ο.κ. Μαθαίνει ότι μ' αυτόν τον τρόπο διάγει π.χ. ο Μανιάτης, ότι ο Ελλην έχει αυτες τις αξίες κ.ο.κ. κι ακόμη ότι οφείλει να τηρεί ένας επαγγελματικό και έναν προσωπικό ηθικό κώδικα κ.ο.κ. Με άλλες λέξεις είναι ο "πολυδιάστατος άνθρωπος". Επιπροσθέτως, διά να δύναται ο άνθρωπος να εφαρμόση αυτές τις αξίες εφοδιάζεται από την εν γένει παιδεία του με το όργανον το αποκαλούμενον "κριτική ικανότης".
-Η εφαρμογή μεθόδων χειραγωγήσεως όπως η πλύσις εγκεφάλου και η εφαρμογή των τεχνικών της "κοινωνικής μηχανικής" επί του πολυδιαστάτου ανθρώπου είναι πρακτικώς αδύνατη.
-Διά ταύτα η Νεωτερικότης έδρασε με την εξής μέθοδο: συστηματικώς και επί δύο συναπτούς αιώνες αφαιρούσε από τον άνθρωπο μία-μία όλες τις ανωτέρω αξίες, πρόχειρα παραδείγματα πολλά, από τον χλευασμό του "ελληνικού φιλότιμου" ως την ενοχοποίησι της πίστεως στο έθνος πούγινε έγκλημα και κακούργημα το οποίον λέγεται "εθνικισμός" και που δείχνει ότι είσαι "κακός άνθρωπος" και φυσικά σε αποκεφαλίζει κοινωνικώς (Να γιατί τον αποτάσσουν μετά βδελυγμίας κι οι φίλοι μου από την Θεσσαλία)!
-Αφαιρώντας μία-μία όλες τις ανωτέρω αξίες η Νεωτερικότης στην θέσι τους ετοποθέτησε ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ η οποία και θα χαρακτηρίζει εφεξής τον άνθρωπο: το μέγεθος του πορτοφολίου, την αξία "νάχεις το παραδάκι" (αθάνατο νόμισμα αξίας ο παράς και το γρόσι). Διά τούτο και βλέπετε σήμερα κάθ άλλη αξία να χλευάζεται με άπόλυτη ειρωνεία! ΄Ενας φίλος όταν θελει να ευθυμήση η παρέα λέγει σύντομα ανέκδοτα, όπως "ζούμε γιά το φιλότιμο", "έπεσε υπέρ πατρίδος" κ.ο.κ. και βγάζει πολύ γέλιο! Δηλαδή η Νεωτερικότης με σύστημα και τέχνη κατεσκεύασε το αριστουργημά της, τον ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ.
-Συγχρόνως με τα ανωτέρω, μία άλλη μηχανική εφηρμόσθη με μεγάλη μεθοδο και τέχνη αφ' ενός στην γενικώτερη παδεία που δίδουν τα ΜΜΕ και αφ' ετέρου ειδικώς στην σχολική παιδεία, με σκοπό, ο οποίος και επετεύχθη, να αφαιρεθή από τον άνθρωπο το όργανον της κριτικής ικανότητος ώστε να μεταβληθή σε πραγματικό ανιμάλιο.
-Οταν έχεις να χειρισθής πλέον τον μονοδιάστατο άνθρωπο η εφαρμογή των μεθόδων χειραγωγήσεως όπως η πλύσις εγκεφάλου και η εφαρμογή των τεχνικών της "κοινωνικής μηχανικής" γίνεται πλέον απλή και εύκολος.
-Συμπερασματικώς: Τα ανωτέρω επεξηγούν τα ψυχικά φαινόμενα που παρατηρούνται σήμερον στην ελληνική και ευρωπαϊκή κοινωνία.
================

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου