Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************
******************************************************

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

4 Ιουλίου 2013

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ - ΥΠΑΡΧΕΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ"? ΟΧΙ, ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ-ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ"?
ΟΧΙ, ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ-ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ!

Ως έχομε ειπή:
Ο κύριος σκοπός της ζωής οιουδήποτε υποστηρίζει ότι είναι Ελλην καθ' όλα, ακόμη και στην θρησκεία, εξ ορισμού, μπορεί να είναι ένας και μόνος: Η υπηρεσία της συλλογικής οντότητος "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ"! 

Όμως, γεννάται ένα κύριον ερώτημα: υπάρχει η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΔΑ"? ή τουλάχιστον εσύ ο Ελλην, πιστεύεις ότι υπάρχει?

Πατρίδα είναι τρία τινά:
1. Γένος 2. Πολιτιστική συνέχεια 3. Γη.
-----------
1. Διά να έχη νόημα να λες ότι είσαι Ελλην, ότι ανήκεις στον Ελληνισμό, πρέπει να υπάρχη η οντότης Ελληνισμός και τούτο σημαίνει απαραιτήτως ότι υπάρχει αδιάσπαστη βιολογική ενότητα στο Γένος, στο DNA, από τον Όμηρο (γιά να μπορής να τον επικαλείσαι) έως τα σήμερα! Ιδού διατί σε όσους διατείνονται ότι είναι Εβραίοι και θέλουν να υπάγουν στο Κράτος του Ισραήλ τους κάμνουν DNA!
Εάν αυτή η συνέχεια δεν υπάρχει (ή εσύ νομίζεις ότι δεν υπάρχει), τότε η οντότης Ελληνισμός (και το μέλος της ο Ελλην) είναι ανύπαρκτη! Επομένως, εσύ δεν μπορείς να ισχυρίζεσαι ότι είσαι Ελλην αφού τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει! Δύνασαι να είσαι απλώς "ρομαντικός θαυμαστής της Αρχαιότητος" ή κάποιος που του αρέσει κάτι από την Αρχαιότητα και επιδιώκει "Αναβίωσι" (Ναί, ένας φίλος μας Ουαλλός κάμνει "Αναβίωσι" της Ελληνικής Θρησκείας, την πιστεύει αλλά δεν του ήλθε ποτέ να ειπή ότι είναι Ελλην, Ουαλλός λέγει).
ΕΜΕΙΣ πιστεύομε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ότι υπάρχει η οντότης Ελληνισμός ως συνέχεια Ανθρωπολογική του DNA, επομένως δυνάμεθα να λεγόμεθα Ελληνες. Ομως τί συμβαίνει με τους Αριστερούς-Συριζαίους και τους συνοδοιπόρους τους, που ωσαν λυσσασμένες ύαινες όχι μόνον αρνούνται ότι υπάρχει η Βιολογική συνέχεια αλλά αλύπητα λιθοβολούν όποιον κακομοίρη το ψελλίζει? Εφόσον αρνούνται την ύπαρξιν της οντότητος Ελληνισμός δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι είναι Ελληνες, αφού κατ' αυτούς Ελληνες δεν υπάρχουν! Ομως δεν είναι δυνατόν καν να ισχυρισθούν ότι είναι "Αναβιωταί" όπως ο φίλος Ουαλλός, διότι η θρησκεία "Νεωτερικός" και μάλιστα το κλαδί της που ονομάζεται: "Αριστερός-Μαρξιστής-Συριζαίος" είναι το άκρως αντίθετον από την Ελληνική Θρησκεία! Οπως κι αν φαντάζεσαι την Ελληνική θρησκεία και την Κλασσική Αρχαιότητα κι όσο αν την διαστρεβλώσεις και κουβάρι να την κάνης αποκλείεται την Κοσμοπολιτική θρησκεία τού Μαρξισμού να την κάνης! Και κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι πιστεύει σε δύο ακρως αντίθετες θρησκείες! Επομένως με αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι και Ελληνες (Αναβιωταί έστω) και συγχρόνως Αριστεροί-Συριζαίοι τί συμβαίνει?

-----------
2. Μπορεί να έχης το ίδιο DNA, όμως απαιτείται και η πολιτιστική-ιστορική συνέχεια, αν γίνουμε Μωαμεθανοί ή Μαρξιστές, τέλος ο Ελληνισμός! ΕΜΕΙΣ πιστεύομε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ότι υπάρχει η οντότης Ελληνισμός ως συνέχεια πολιτιστική-ιστορική και ότι στο Βυζάντιο πάντοτε ήτο μία μικρή μειονότης 1.000 ατόμων που ήσαν συνειδητοί Εξωμότες Χριστιανοί, όπως σήμερα υπολογίζομε ότι είναι μία μικρή μειονότης 1.000 ατόμωνπου είναι συνειδητοί Εξωμότες Μαρξιστές, παρότι το σημερινό ελληνικό κράτος έχει την Νεωτερική-Μαρξιστική ιδεολογία-θρησκεία, όπως το Βυζάντιο είχε την Χριστιανική. Οπως ουδεμία απήχησι είχε το Μαρξιστικό καθεστώς παρά την Θανατοκρατία του στην Λιθουανία και στην Εσθονία, τοιουτοτρόπως ουδεμία απήχησι έσχε στον λαό ο Βυζαντινός Χριστιανισμός ή η Μαρξιστική Μεταπολίτευσις. Εις σειρά κειμένων τα έχομε εξηγήσει λεπτομερώς.
Ομως τί συμβαίνει με τους Αριστερούς-Συριζαίους και τους συνοδοιπόρους τους, που ωσαν λυσσασμένες ύαινες όχι μόνον αρνούνται ότι υπάρχει η πολιτιστική-ιστορική συνέχεια αλλά αλύπητα λιθοβολούν όποιον κακομοίρη το ψελλίζει? Εφόσον αρνούνται την ύπαρξιν της οντότητος Ελληνισμός δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζονται ότι είναι Ελληνες, αφού κατ' αυτούς Ελληνες δεν υπάρχουν! Πράγματι! Αλύπητα χτυπάνε και τεμαχίζουν την Ιστορία! Ητο λένε η Ρωμαιοκρατία που δεν ήτο Ελληνική (ασυνέχεια εκεί) κατόπιν το Βυζάντιο που εκεί έχουν ρίξει όλο το μένος του (ασυνέχεια και εκεί) και κατόπιν το "χριστιανικό νεοελληνικό κράτος" (πλήρης ασυνέχεια και εδώ) και τελικά τί μενει; Μία μυθολογική "αρχαία Ελλάδα"! Εφόσον αρνούνται την ύπαρξιν της οντότητος Ελληνισμός δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ισχυρίζονται ότι είναι Ελληνες, αφού κατ' αυτούς Ελληνες δεν υπάρχουν! Γι' αυτό κι η Ιδεολογική επιβολή της "Δημοτικής" της "γλώσσας που μιλάει ο λαός" διότι γιά τους Αριστερούς ο λαός είναι βαλκανικά ανεμομαζώματα, βάρβαροι περιπλανώμενοι που κάποτε μάθανε Ελληνικά της συμφοράς, κι αυτή είναι η γλώσσα τους! Δεν είναι οι αρχαίοι Ελληνες που η γλώσσα τους είναι τα "αρχαία"! Αντιθέτως καθημερινώς βλέπομε άρθρα των ιδίων αυτών "προοδευτικών" συγγραφέων να υποστηρίζουν αναμφιλέκτως ότι ασφαλώς οι Εβραίοι είναι απόγονοι των αρχαίων Εβραίων και δι' αυτό ορθώς διεκδικούν την Παλαιστίνη που έδωσε σε αυτούς ο Θεός Ιεχωβάς (είναι άθεοι οι διανοούμενοί μας αλλά εδώ γιά την περίστασι πιστεύουν στον Ιεχωβά και την Διαθήκη του) και ορθώς έλαβαν ως γλώσσα τους τα αρχαία Εβραϊκά! Ναί! Δύο μέτρα και πολλά σταθμά χρησιμοποιούν οι Αριστεροί-Συριζαίοι διανοούμενοι!
Ομως, ως προελέχθη οι Αριστεροί-Συριζαίοι που θέλουν νάναι και "Ελληνες το θρήσκευμα" ενώ είναι ΕΞΩΜΟΤΕΣ του Ελληνισμού, έχοντες αντικαταστήσει τον φυσικό εθνισμό ΕΛΛΗΝ με την οιονεί ιθαγένεια ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΗΣ-ΜΑΡΞΙΣΤΗΣ, δεν είναι δυνατόν καν να ισχυρισθούν ότι είναι "Αναβιωταί", διότι, καί πάλι: όπως κι αν φαντάζεσαι τον Ελληνισμό κι όσο αν τον διαστρεβλώσεις και κουβάρι να τον κάνης αποκλείεται Κράτος της Κοσμοπολιτικής θρησκείας τού Μαρξισμού (ΕΣΣΔ της Αρχαιότητος) να τον κάνης! Και κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι πιστεύει σε δύο ακρως αντίθετες Κοσμοθεάσεις! Επομένως με αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι και Ελληνες και συγχρόνως Αριστεροί-Συριζαίοι τί συμβαίνει?

-----------
3. Πατρίδα, φυσικά και πασίδηλα, είναι η ΓΗ της Πατρίδος! Ο Ελλην ένα μέλημα πρέπει νάχει πάνω απ' όλα: να διαφυλάξει αλώβητη την γή της Πατρίδος! Αυτό είναι προφανές και γι' αυτό καθημερινώς γίνονται ΛΑΜΠΡΕΣ ΕΟΡΤΕΣ (προχθές γιά την "Μάχη της Κρήτης") και ΔΟΞΑΖΟΜΕ εαυτούς γιά το πώς ηρωϊκά και λιονταρίσια πολεμήσαμε τον κατακτητή! Συμφωνούμε και επαυξάνομε! Τί γίνεται όμως σήμερα όπου οι ΟΡΚΙΣΜΕΝΟΙ ΕΘΡΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ με την ανθελληνική ιδεολογία της Μεταπολιτεύσεως και προσφάτως με την θεολογία του "Αντιρατσιστικού νομοσχεδίου" προσπαθούν να ΑΠΟΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ το Ελληνικόν Κράτος και με τον επικατάρατο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ επιχειρούν να χάση την Γεωγραφική του υπόστασι και την Γή του; Καί ΑΙΧΜΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗΣ στα χέρια των Εχθρών του Ελληνισμού είναι οι Αριστεροί-Συριζαίοι που ωσαν λυσσασμένες ύαινες όχι μόνον είναι οι θεωρητικοί υποστηρικτές του Εποικισμού και με την φυσική τους παρουσία Προστάτες και Αλληλέγγυοι και καθοδηγητές του (είδατε πως τους οδήγησαν στην Νομική), ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ αλύπητα λιθοβολούν όποιον κακομοίρη ψελλίζει κάτι κατά του Εποικισμού και εκτοξεύουν εναντίον του τα σάπια λόγια τους "Ρατσιστής", "Εθνικιστής"; Εχουν κάνει την λέξι "Εθνος" βρισιά! Είναι δυνατόν νάναι αυτοί Έλληνες; Αυτοί οι ΕΞΩΜΟΤΕΣ ΕΠΙ ΤΡΙΑ?
========

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου