Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

20 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ - ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ!

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΕΜΠΡΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΜΑΣ!
=οι "Αρχαιόθρησκοι και ο ΣΥΡΙΖΑ"=
ΤΙ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΩΡΑ!
-------Το κείμενό μας στο οποίον υπογραμμίζαμε ότι κατ' αυτάς ο ΣΥΡΙΖΑ δεικνύει ιδιαιτέραν ευαισθησίαν στο Δικαίωμα της Θρησκευτικής Ελευθερίας και υποστηρίζει πάση δυνάμει την εκστρατείαν των Μωαμεθανών διά τζαμιά σε όλες τις πόλεις και κωμοπόλεις, πράγμα που πρέπει ασφαλώς και εμείς να εκμεταλλευθούμε υπέρ μας, παρ' ότι αντιμετωπίσθηκε εχθρικά από πολλούς και οργανωμένες κοινότητες αρχαιοθρήσκων όπου γιά αυτές "κόκκινο πανί" είναι η λέξις "συντεταγμένη θρησκεία", μολοντούτο έσχε και θετικά αποτελέσματα:
δύο αρχαιόθρησκοι-μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι δύο άλλων κομμάτων μας ερώτησαν: (α) Διατί λέτε ειδικώς διά τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν ενδιαφέρουν τα άλλα κόμματα; (β) Ναί, θα ιδώ τον βουλευτή και υπευθύνους του κόμματος, όμως τί να τους πώ; Τί συγκεκριμένα θέλουμε;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
(α) Ερωτήσεις στην Βουλή από οιονδήποτε κόμμα πολύ καλό μας κάνουν, όμως μόνον αυτή του ΣΥΡΙΖΑ έχει το μέγα ειδικόν βάρος "ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ"!
(β) Ζητούμε από τον βουλευτή ΕΝΑ μόνον και πολύ απλό πράγμα:
ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΙ ΔΙ' ΗΜΑΣ! Τίποτε άλλο! Απλό και θα καταναλώση μόνον πέντε λεπτά της ώρας και τίποτε επιπλέον!! Είμεθα πολύ οικονομικοί στις απαιτήσεις μας!!
Στην πολύ σύντομη ερώτησι θα γράφεται:
«Συμπολίτες μας θρησκεύονται κατα την θρησκείαν του Δωδεκαθέου, η οποία οπωσδήποτε αποτελεί "ΓΝΩΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ" και πρέπει να χαίρη όλων των προνομίων που απολαμβάνει και ο Μωαμεθανισμός. Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός Θρησκευμάτων και η Κυβέρνησις διατί δεν συμβαίνει τούτο αλλά αντιθέτως συμβαίνουν διακρίσεις εις βάρος της;»
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Την ερώτησι υπογράφει ο βουλευτής σας, τυχόν άλλοι βουλευτές και επιπλέον ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ο βουλευτής-αρχηγός του κόμματος κ. Τσίπρας διότι τότε μόνον θα έχει την ισχύν ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ. Προσωπική ερώτησις-γνώμη βουλευτού πολύ καλό μας κάνει ΟΜΩΣ δεν θάχει την απαιτουμένη βαρύτητα γιά να την ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΟΥΜΕ αύριο οπουδήποτε χρειασθή (τούτο ισχύει και διά τας ερωτήσεις μικροτέρων κομμάτων).
2. Η φράσις <η οποία οπωσδήποτε αποτελεί "ΓΝΩΣΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑΝ"> είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ, είναι το κλειδί της υποθέσεως!
3. Η φράσις <των προνομίων που απολαμβάνει και ο Μωαμεθανισμός> δεν έχει εκλεγεί επικαίρως ή τυχαίως, αλλά ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ στηρίζεται στο ότι ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΣΚΟΠΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΝ ΜΑΣ (οπως έχομε λεπτομερώς αναλύσει στο βιβλίον μας "ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ") διότι (συνοπτικώς και κυρίως):
α. Τα προνόμια του Μωαμεθανισμού αποτελούν ήδη ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟΝ-ΝΟΜΙΚΟΝ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟΝ, επομένως ΟΥΔΕΙΣ δύναται να τα χαρακτηρίση ως "ανεδαφικόν αίτημα"!
β. ΟΥΔΕΙΣ, Κυβέρνησις ή Δικαστήριον, Ελληνικόν ή Ευρωπαϊκόν, δύναται να προβάλλη το ΑΝΤΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ότι εν σχέσει με το Ελληνικόν Κράτος ο Μωαμεθανισμός διαθέτει ισχυρότερα "ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ"!
------
Λοιπόν, ας τα προσπαθήσουμε αυτά και ΕΜΕΙΣ είμεθα στην διάθεσιν όλων διά να βοηθήσωμε με τας γνώσεις μας!
===

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου