Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

25 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝ.ΜΑΡΙΝΗΣ - Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΕΙΝΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ;

ΠΑΝ.ΜΑΡΙΝΗΣ

Η ΕΛΛΑΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΔΕΙΝΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
ΔΙΑΤΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΔΕΝ ΕΠΕΜΒΑΙΝΟΥΝ;

=ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΣΙΣ=

Το ανωτέρω ερώτημα τίθεται πλειστάκις καλοπίστως ή κακοπίστως, ας ιδούμε πως έχει το ζήτημα.
ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ
Ο άνθρωπος διά να είναι προσωπικότης αυτόβουλος η οποία ούτως θα δυνηθή να αναπτύξη και να εξελίξη την συνείδησίν του κέκτηται την ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΒΟΥΛΗΣΙΝ. Το "κακόν το οποίον περιπολεί στον κόσμον" ως λέγει ο Πλάτων (κόσμο εννοεί εδώ τα Υποσελήνια πεδία) είναι δημιούργημα αποκλειστικόν της ελευθέρας βουλήσεως του ανθρώπου. 
Οι Θεοί στην δράσιν των δεσμεύονται ΑΠΟΛΥΤΩΣ από την υποχρέωσιν να διαφυλάσσουν την ελευθέραν βούλησιν του ανθρώπου και αυτό αποτελεί σημαντικόν και κύριον στοιχείον το οποίον οφείλομε να λαμβάνωμε οπωσδήποτε υπ' όψιν όταν ομιλούμε διά την δράσιν των Θεών.
ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
Οταν αντιμετωπίζετε ένα ζήτημα προσωπικόν-οικογενειακόν διά να σας βοηθήσει ένας φίλος ή συγγενής οφείλετε εσείς να ζητήσετε την βοήθειάν του, πώς αλλοιώς απροσκλήτως θα επέμβει; Απαιτείται ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ. Οπως απαιτείται πρόσκλησις διά να σας επισκεφθή ένας γνωστός ή φίλος! οι Θεοί δεν είναι "πανταχού παρόντες", αντιθέτως έχουν διακριτικότητα και λεπτότητα, πώς θα εμφανισθούν απροσκλήτως στην ανω-κάτω κουζίνα ή στην άστρωτη κρεββατοκάμαρα; Λοιπόν, το πρώτον στοιχείον είναι η πρόσκλησις.
Ασφαλώς, εσείς δεν καλείτε να σας βοηθήση κάποιος άγνωστος ή κάποιος που δεν είσθε βέβαιοι καν γιά την ύπαρξί του ή κάποιος γιά τον οποίο έχετε αμφιβολίες! Αντιθέτως λέτε: "Πιστεύω σε  σένα και στην βοήθειά σου, έλα σε παρακαλώ"! Μιλήσατε έτσι στον Θεό; Το είπατε; Τον καλέσατε; 
Πίστεύετε στον "Θεό της Ελλάδος"; Την Θεία Προσωπικότητα η οποία είναι επιφορτισμένη με το καθήκον να επιβλέπει τον Ελληνισμόν; Του δίδετε την ευκαιρία και την δυνατότητα να δράση;
Ενα άλλο ζήτημα είναι ότι διά να δυνηθή να σας βοηθήση ο οιοσδήποτε στην λύσι του προβλήματός σας πρέπει εσείς να το επιτρέψετε και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΣ, να του δώσετε ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΙΝ ΕΝ ΛΕΥΚΩ να σας βοηθήση, όπως ο κ. Μαχαθίρ που επετέλεσε το "οικονομικόν θαύμα" της Μαλαισίας έδωσε carte blanche στον κ. Πωλ Κρούγκμαν! Εσείς το σκεφθήκατε αυτό; Το έχετε αποφασίσει; Μήπως αντιθέτως θέλετε βοήθεια διά να πραγματοποιήσετε τας ιδικάς σας ΠΡΟΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑΣ ΛΥΣΕΙΣ; Μήπως λέτε: "Το πάθος μου είναι το ευρώ, βοήθησέ με να μην ξεκολλήσω"!  Εάν σκέπτεσθε έτσι, και ο Θεός και ο κ. Κρούγκμαν θα σας απαντήσει ότι υπεραρκούν οι εντολές της Τρόϊκας!
Λοιπόν, τί έγινε τελικώς; Προσκαλέσατε τον Θεόν της Ελλάδος; Ασφαλώς όχι! Δεν είδαμε μίαν τελετήν όπου η πόλις και το έθνος θα προσκαλούσε επισήμως τον Θεόν διά του στόματος του αντιπροσώπου της, του  Άρχοντος βασιλέως (νυν Προέδρου της δημοκρατίας), θα προσκαλούσε επισήμως τους Ανωτέρους Κόσμους αιτουμένη την βοήθειάν των και θα τους έδιδε πλήρη επ' αυτού εξουσιοδότησιν!
ΕΠΟΜΕΝΩΣ;
Η πόλις ΔΕΝ προσεκάλεσε επισήμως, ούτε τον Θεόν, ούτε τον κ. Κρούγκμαν, διά της ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ προσεκάλεσε επισήμως το Δ.Ν.Τ.! Αυτό ηθέλησε και αυτό έχει, αν πρέπει κάποιον να μέμφεται διά την δυσπραγίαν της, αυτός πρέπει να είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΗΣ! 
---
ΤΙ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΟΙ ΘΕΟΙ;
Δύο πράγματα: 
Πρώτον: Να επέμβουν αυθαιρέτως, πράγμα το οποίον γίνεται ΜΟΝΟΝ όταν υπάρχει έσχατος κίνδυνος εκτροχιασμού της Ανθρωπότητος, όπως εξηγεί ο Πλάτων στον "Τίμαιον".  Οταν θεωρήσουν ότι επέστη η ώρα θα το πράξουν!
Δεύτερον: Να βοηθήσουν τους ολίγους ανθρώπους οι οποίοι αφ' ενός πιστεύουν εις αυτούς και αφ' ετέρου επιθυμούν να εργασθούν διά την σωτηρίαν της πατρίδος. Αυτό το πράττουν και αποστέλλουν άφθονον την βοήθειάν των, τους δίδουν εμπνεύσεις και πολλαπλώς τους εμψυχώνουν! Επίσης οι Θεοί διά να βοηθήσουν και τους άλλους ανθρώπους να αποκτήσουν την ορθήν γνώσιν και την ορθήν κρίσιν έχουν απλωμένο πάνω από την πόλι το το χρυσό φως της "φωτίσεως" και εκπέμπουν συνεχώς δίδοντες την έμπνευσιν εις όλους όσοι επιθυμούν να συντονισθούν με την συχνότητα του πνεύματός τους! Οποιος ζητεί λαμβάνει!!
ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΡΙΓΚΟΥ ΤΟΥ ΣΕΡΑΠΕΙΟΥ ΔΕΝ ΗΤΟ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ;
Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε καὶ εὑρήσετε, κρούετε καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν!
=====

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου