Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

19 Μαρτίου 2014

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ - Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΙΣ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΙΣ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ!!
----------

ΕΧΟΜΕ ΓΡΑΨΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΜΑΣ «Η "ΚΡΙΣΙ" ΚΑΙ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΕΦΕΡΕ»

Πιστεύομε ότι η κρίσι η οικονομική ήτο προαποφασισμένη και τεχνητή. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι υπήρχε το δυσβάστακτο δημόσιο χρέος, πρώτοι εμείς εγράψαμε περί αυτού το 2004 στο ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΝΘΕΟΝ, όμως ακόμη και τον Οκτώβριον του 2009 ήτο εφικτός και ο δανεισμός δι' όλο το έτος με τα συνήθη επιτόκια και περαιτέρω η ρύθμισις του χρέους με απ' ευθείας συνεννοήσεις με ένα έκαστον των μεγαλοδανειστών (λύσις Ουρουγουάης) και υπήρχε ο χρόνος διά τον ισοσκελισμόν του προϋπολογισμού. Πρίν είχε χαθεί η μεγάλη ευκαιρία δημοσιονομικής αλλαγής το 2008 επί τη ευκαιρία της μεγάλης αμερικανικής και διεθνούς κρίσεως. Ομως τότε η Ελλάς έχασε την ευκαιρίαν και ο τότε πρωθυπουργός, συμφωνούντων όλων, είπε αντιθέτως οτι η Ελλάς δεν κινδυνεύει διότι είναι απολύτως υγιής και οι τράπεζές της δεν έχουν στην κατοχή τους "τοξικά" χρηματοπιστωτικά προϊόντα˙ λησμονώντας ότι ως λέγουν οι ειδικοί "στην κρίσι είναι τα δικά σου προϊόντα που γίνονται "τοξικά", τουθόπερ και εγένετο! Με δολίας μεθοδεύσεις, όθεν, εφθάσαμε στο ΔΝΤ ομως είμασταν ήδη στα πρόθυρα της χρεοκοπίας καθώς εκεί μας κατήντησε η Μεταπολίτευσις που παρέλαβε την δευτέρα μετά την Ιαπωνία ταχέως αναπτυσσομένη οικονομία και την μετέβαλε σε παράδειγμα προς αποφυγήν, ουχί εξ αμελείας αλλά τεχνηέντως με την προσχεδιασμένην αποτροπήν των επενδύσεων (πρώτος νόμος Μεταπολιτεύσεως: Προσοχή! ΟΧΙ επενδύσεις στην Ελλάδα γιατί σας τρώμε τα χρήματά σας! Νόμος Καραμανλή-Παπαληγούρα που επέτρεψε τίς δόλιες κρατικοποιήσεις ανευ ουδεμιάς αποζημιώσεως! Ετσι έγινε κρατικός ο Ομιλος Ανδρεάδη --Εμπορική Τράπεζα κλπ), την αποβιομηχάνισιν και το μεθοδευμένο κλείσιμο επιχειρήσεων με την συνδεδιασμένη δράσι Κυβερνήσεως και Ακροαριστερών συνδικαλιστών, επίσης υπήρξε μεθοδευμένο σχέδιο χρεοκοπίας των ΔΕΚΟ (το τερπνόν μετά του ωφελίμου: και προωθεί κατά τον καλύτερον τρόπον το σχέδιον χρεοκοπίας μιάς ΔΕΚΟ ο ρουφετολογικός διορισμός χιλιάδων ψηφοφόρων και η κάθε είδους οικονομική διασπάθισις υπό των αφεντάδων συνδικαλιστών και ο βουλευτής γίνεται εν τοις πράγμασι ισόβιος στο αξίωμά του και το πολιτικόν σύστημα γίνεται στερεώτερον παγιουμένων των καθεστωτικών κομμάτων)! Τω όντι αυτό είναι το έγκλημα Εσχάτης Προδοσίας της Μεταπολιτεύσεως, το προσχεδιασμένον και προμελετημένον, το ότι παρέλαβε την δευτέρα μετά την Ιαπωνία ταχέως αναπτυσσομένη οικονομία και την μετέβαλε σε παράδειγμα προς αποφυγήν, οπότε ιδού διατί σήμερα συζητούμε διά την λύσιν Ουρουγουάης ή την λύσιν Εκουαδόρ ή την λύσιν Γουατεμάλας! Η Ελλάς έγινε ίσα κι όμοια μ' αυτές τις δύσμοιρες χώρες που ήσαν κι οι μόνες που σ' αυτές εσυχναζε το ΔΝΤ (ήδη απαξιωμένο και ηθικώς καταδικασμένο και πτωχευμένο έπνεε τα λοίσθια όταν η Ελλάς το νεκρανάστησε και το έβαλε στό κέντρον της Ευρώπης -- Το ΔΝΤ δεν είναι τυχαίος θεσμός, είναι ένα από τα όργανα τα πεπλασμένα υπό των κοσμοεξουσιαστών Διεθνών Τοκογλύφων, οι οποίοι και δεν λησμονούν τους ευεργέτας των και διά τούτο πιστεύω οτι οι πρωταίτιοι της καταστροφής της φιλτάτης πατρίδος μας, ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ όχι μόνον δεν θα δικασθούν επ' Εσχάτη Προδοσία αλλά θα επανακάμψουν λαμπρότεροι, ως ο νυν πρωθυπουργός)!

Δεν πρέπει να κάνωμε λάθος! Αυτό που απ' όλα είναι πιό μακρυά από την Επανελλήνισι είναι το Ιδεολογικό καθεστώς που λέγεται "Μεταπολίτευσι". Η "Μεταπολίτευσι" απεμπολεί οτιδήποτε Ελληνικό [εξάρθρωσε το στηριγμά μας, την Ελληνική γλώσσα, εχλεύασε τον λαϊκό μας πολιτισμό, έκανε έγκλημα καθοσιώσεως το να ομολογής ότι είσαι βιολογικός απόγονος των αρχαίων ελλήνων -όπως αποδεικνύει η ιατρική επιστήμη- και όχι υβρίδιο (έτσι δικαιολογεί και το ότι δίδει εις όποιον το επιθυμεί την Ελληνική Ιθαγένεια και προωθεί τον Εποικισμό της Ελλάδος από αναφομοιώτους Μωαμεθανούς), αμφισβήτησε την ίδια την ύπαρξι του Ελληνικού έθνους και επισήμως την ηρνήθη με το Σύνταγμα του 1985, ομίλησε χλευαστικά και υβριστικά γιά την ελληνική Ιστορία], αποτελεί την χαμερπεστέρα ιδεολογία της Νεωτερικότητος που υπήρξε ποτέ. Ενέπνευσε στους Ελληνες την ιδέαν ότι είναι απολίτιστοι "ιθαγενείς" και γιά "να γίνουν άνθρωποι" πρέπει να γίνουν Ευρωπαίοι, δηλαδή να μασκαρευτούν ως Ευρωπαίοι αντιγράφοντας τα εξωτερικά τους χαρακτηριστικά, ένδυσι, χειρονομίες, τρόπον ζωής, ονόματα (βεβαίως), να γίνουν δεκτοί στην Λέσχη τους, να συναλλάσσονται κι αυτοί με το νόμισμά τους! Αντίληψις ακριβώς όπως των ιθαγενών στις Νότιες Ακτές! Ο καλύτερος τρόπος γιά να γελάσουν εις βάρος σας ήτο να αναφέρεσθε στον "λαμπρό Ελληνικό πολιτισμό"! 

Μία λοιπόν από τας αλλαγάς που επιδιώκεται να γίνουν διά του εργαλείου της "κρίσης" και ήδη έχει εν πολλοίς πραγματοποιηθή είναι η οριστική κοινωνική αλλαγή της Ελληνικής κοινωνίας!  Η αλλαγή αυτή είναι απαραίτητος διά να δημιουργηθή το νέο μοντέλο κοινωνίας το οποίο θάναι συμβατό με το βασικόν τμήμα του σχεδίου το οποίον απαιτεί την μετατροπήν του Ελλαδικού χώρου εις πολυφυλετικόν μόρφωμα όπου θα επικρατούν οι Πακιστανοί και η μεγάλη πλειονότης του πληθυσμού θα είναι Μωαμεθανοί! Μέσα στο κράτος αυτό θα ζούν ως μειονότης, στην οποία συνεχώς θα "δίνουν ξύλο" και οι έποικοι και οι νόμοι, οι εναπομέντες, εκφυλισμένοι υποχρεωτικώς, εκ των "παλαιών Ελλήνων"! Συνεχώς θα προχωρεί και η επίτευξις του κυρίως στόχου ο οποίος είναι οριστικός και εξευτελιστικός αφανισμός του Ελληνισμού! Και προς τούτο πρέπει ο Ελληνισμός πρέπει να χάση και το τελευταίο αποκούμπι γης που του απέμεινε! [……]

Οπως γνωρίζομε και όπως εκτενώς έχομε αναλύσει έρεισμα κάθε ευσταθούς πολιτείας είναι η μεσαία τάξις! Εχομε επ' αυτού αναλύσει όσα γράφει ο Αριστοτέλης και οι άλλοι Κλασσικοί! Η μεσαία τάξις αποτελεί συνάμα την σπονδυλική στήλη του έθνους (του οιουδήποτε έθνους) και είναι ο θεματοφύλαξ της γλώσσης και των εθνικών ηθών και εθίμων, της "κουλτούρας'' τουτέστιν! Διά ταύτα η μεγάλυνσις της μεσαίας τάξεως τόσον πληθυσμιακώς (ωστε να περιλάβη όσον το δυνατόν μεγαλύτερον ποσοστόν του πληθυσμού), όσον και οικονομικώς (διότι μόνον μία οικονομικώς ακμάζουσα μεσαία τάξις δύναται να εκπληρώνη την εθνικήν της αποστολήν) αποτελεί το θεμελιώδες μέλημα κάθε δεξιάς πολιτικής της οποίας ούτως το αποτέλεσμα καθίσταται μετρητόν: πόσην και με τί "τζίρο" μεσαία τάξι παρέλαβα και πόση παρέδωσα! Η μεγάλυνσις, τόνωσις της μεσαίας τάξεως αποτελεί, λοιπόν, την βασικήν αρχήν κάθε οικονομικής πολιτικής που δύναται να ορισθή ως "δεξιά", αντιθέτως τόσον η Μαρξιστική, όσον και η Καπιταλιστική-φιλελεύθερη πολιτική, έχουν τον αυτό στόχο τον αντίθετο της δεξιάς πολιτικής: καταστρέφουν συνειδητώς την μεσαία τάξι αναπτύσσοντας προλεταρίους και μεγαλοβιομηχανίες και μεγαλοεπιχειρήσεις και αλυσσίδες καταστημάτων κλπ κλπ, οπότε και στην οικονομική πολιτική τους δρουν αντεθνικώς και ισοπεδώνουν την "κουλτούρα" αλλά και την υγιή κοινωνική ζωή η οποία παύει υφισταμένη! Οπότε καταλήγομε: Η μεσαία τάξις αποτελεί τον θεματοφύλακα της εθνικής ζωής αλλά συντηρεί συνάμα την ικανότητα της κοινωνίας να υπάρχει ως υγιής δρών οργανισμός, ως κοινωνία, επομένως όποιος θέλει υγιή κοινωνία και εθνική ζωή την στηρίζει, την δημιουργεί και αντιθέτως όποιος επιθυμεί να φονεύση έναν κοινωνικόν οργανισμόν και ένα έθνος ωφείλει να εξοντώση την μεσαία τάξι μιάς χώρας. Καθώς δε η εξόντωσις μιάς κοινωνίας είναι προαπαιτούμενον προκειμένου να επιβληθή η αλλότριος και περίεργος κοσμοπολιτική κουλτούρα, θρησκεία του Αριστερισμού-Μαρξισμού, αντιλαμβανόμεθα το μένος κατά της μεσαίας τάξεως των Μαρξιστών οι οποίοι την ιδιάν την λέξιν την έχουν μετατρέψει εις ύβρι και αντι να ακούομε άλλας ύβρεις συνήθεις εις τας λαϊκάς αγοράς, εις τας συναθροίσεις των Μαρξιστών ακούομε να ομιλούν περιφρονητικώς διά "μικροαστική νοοτροπία" κλπ κλπ. Ομοίως η Καπιταλιστική-φιλελεύθερη πολιτική όχι μόνον υβρίζει παντοιοτρόπως την μεσαία τάξι αλλά και την εξοντώνει ταχύτατα! Δείτε εν Ελλάδι την μανιασμένη προπαγάνδα κατά της μεσαίας τάξεως, η καταστροφή της οποίας αναφέρεται ως κάτι απαραίτητον διά την "πρόοδον" και την έξοδον εκ της κρίσεως και ονομάζεται "άρσις του προστατευτισμού" και "άνοιγμα των επαγγελμάτων" και"ρίχνεται στάχτη στα μάτια" ώσπου να επιτευχθή ο στόχος! Ελεγε γνωστός τηλεπρουσιαστής "γιατί και το φτωχό παιδί απ' το Σουφλί να μην ανοίξει Φαρμακείο"! Οχι, δεν θα ανοίξει διότι απλούστατα ΟΛΑ τα φαρμακεία θάναι όπως και στην Αγγλία μοναχά υποκαταστήματα του Boots! Ομοίως, "γιατί ο άνεργος να μην πάρη ένα  φορτηγό να δουλέψη" (μπράβο λογική! Ο άνεργος έχει διαθέσιμα μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δεν ξέρει τί νά αγοράσει!--αφήνω ότι τώρα με την κρίσι γνωστές μεταφορικές εταιρίες κλείνουν!)! Αιτήσεις γιά άδειες φορτηγού δεν έκαναν άνεργοι, όμως έκανε μερικές χιλιάδες αιτήσεις η COSCO!!!

Το μένος κατά της μεσαίας τάξεως συνδυάζεται με το μένος κατά του Ελληνισμού, ο οποίος πρέπει, κατά τους εξουσιαστάς, να εκλείψη! Το μένος δε καθίσταται μανία σωστή καθώς ο εθνικός χαρακτήρ του Ελληνος είναι ακριβώς αυτός! Είναι της φύσεώς του να ακμάζει ως μικρομεσίος επιχειρηματίας και επιτηδευματίας! Εντύπωσιν μας ενεποίησε εργασία περί της Καλαμάτας του 19ου αιώνος! Εκεί υπήρχον άνω των 400 μικρομεσαίες βιοτεχνίες-βιομηχανίες, όλες επιχειρήσεις προσωπικές-οικογενειακές! Επομένως εξοντώνοντας την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα εξολοθρεύουμε την ιδία την ελληνική φυλή! Πλήρης επιτυχία του στόχου μας!

Στην φιλτάτη μας πατρίδα το "μοντέλο" που πάντοτε ήθελε να εφαρμόση η Μεταπολίτευσις και τώρα έφερε την κρίσι γιά να το εφαρμόση ταχύτατα και ανευ αντιδράσεων και πάση δυνάμει, είναι αυτό μιάς πολυφυλετικής χώρας αποικίας, όπου οι θεσμοί και η οικονομία κινούνται εφαρμόζοντες το αποικιακόν ιδεώδες, τουτέστιν υπάρχει ένα γηγενές και φερτόν προλεταριάτο εργατικώς απροστάτευτον με κατωτάτας αμοιβάς και ουδεμία εξασφάλισι και μία "ελίτ" αποτελουμένη από ξένους υπαλλήλους των Εξουσιαστών, κάποια μέλη του παλαιού εντοπίου πληθυσμού και δραστήριοι και αναδειχθέντες μετανάστες, οι οποίοι και αποτελούν τους υπουργούς-πρωθυπουργούς κατά το πρότυπον Ομπάμα διά να δίδεται και η ιδέα της ανεκτικής δημοκρατικής πολυφυλετικής αρμονικής κοινωνίας, ενώ οι υπάλληλοι των Εξουσιαστών διοικούν πραγματικώς αλλά εκ των οπισθοδόμων! Μεταξύ των δύο τούτων άκρων δεν υπάρχει τίποτε! Προσέξατε, πώς ήδη εν Ελλάδι επροχώρησε τεχνηέντως η πορεία προς αυτό το "μοντέλο", π.χ. οι ιατροί απετέλουν ισχυρόν τμήμα της μεσαίας τάξεως και έχαιρον υπολήψεως και η γνώμη των είχε σημασίαν! Τί ήτο το πολυδιαφημισμένον ΕΣΥ? ίποτε άλλο παρά η συνειδητή προσπάθεια μετατροπής του ιατρού ελευθέρου επαγγελματίου εις άνευ υπολήψεως μισθωτόν υπάλληλον--ο γιατρός του χωριού είχε υποληψι και αξία, τώρα ο περαστικός γιατρός του υγειονομικού κέντρου δεν έχει τίποτε! Ναί, η προσπάθεια κομμουνιστικοποιήσεως της ελληνικής κοινωνίας άρχισε από τους ιατρούς! Ας μην λησμονούμε και την μεγαλο-οικονομική διάστασι του αποικιακού μοντέλου αναπτύξεως! Ολοι λέγουν, "θαρθούν επενδύσεις", όμως δεν εννοούν υγιή εθνική-κοινωνική οικονομική ακμή όπου θα εγκριθούν επενδύσεις διά πράγματα που έχει ανάγκη η χώρα, π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία! Αντιθέτως, εννοούν ότι θα ιδρύσουν εργοστάσια διά προίόντα που αυτοί θέλουν και θα εξάγουν διεθνείς αετονύχηδες που θα προτιμήσουν την χώρα δια τα φθηνά ημεροκάματα ή τους ανυπάρκτους αντιρρυπαντικούς νόμους! Δηλαδή, οι ομιλούντες δι' "ανάπτυξι" έχουν κατά νούν την παλιά Τζαμάϊκα! 

Ας λεχθή ακόμη  ότι ΑΥΤΗ ΑΚΡΙΒΩΣ την κοινωνία προετοιμάζουν τα μέτρα του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ (τα μέτρα είναι προσεκτικά μελετημένα γιά να καταστρέψουν ΠΛΗΡΩΣ την Μικρομεσαία τάξι των Ελευθέρων επαηγγελματιών-επιχειρηματιών-βιοτεχνών, και ΟΧΙ πρόχειρα ή σπασμωδικά όπως θέλουν να πιστέψωμε)! Οικοδομούν με προσοχή και μέθοδο την ΜεταΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ Ελλάδα, η οποία θα αποτελείται από μία καπιταλιστική τάξι (όσοι Ελληνες καπιταλιστές αντέξουν) η οποία θα δεξιώνεται και τους ξένους υπαλλήλους και από ένα άθλιο προλεταριάτο (όσοι επιζήσουν εκ των 'παλαιών Ελλήνων" και κυρίως και κατά πλειονότητα Πακιστανοί), ενώ μέση ΔΕΝ θα υπάρχη! Οπως ΔΕΝ θα υπάρχη Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ή οτιδήποτε άλλο ΕΛΛΗΝΙΚΟ! Συγχρόνως ο εθνικός πλούτος, η εθνική-λαϊκή περιουσία θάχει αγορασθή "κοψοχρονιά" από τους ξένους και εδώ θα γίνονται επενδύσεις, ΟΧΙ αυτές πούχει ανάγκη ο τόπος, αλλά αποικιακού τύπου: εκμεταλλευόμεθα το φθηνό εργατικό δυναμικό, την απουσία αντιρρυπαντικών νόμων κλπ κλπ και παράγουμε ότι επιθυμούμε προς πώλησι στο εξωτερικό, εδώ μένει η ρύπανσι, η καταστροφή του περιβάλλοντος και του τοπίου και τίποτε άλλο! ΩΡΑΙΕΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΚΕΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΠΟΧΕΣ, ΟΠΩΣ Η ΠΑΛΙΑ ΤΖΑΜΑΪΚΑ! 

Το ίδιο το Μνημόνιον και οι θεσμοί της Ε.Ε. οδηγεί την χώρα στον οικονομικό μαρασμό και στην ολική υποανάπτυξι και στην πραγμαμματική μετατροπή της πλήρως εις ΑΠΟΙΚΙΑ! Μας έχουν προδιαγράψει την μοίρα μας! Δείτε όσοι ομιλούν γιά "ανάπτυξη" τί λέγουν! Θα είμεθα μία αποικία όπως οι Σεϋχέλλες, με πολύ ήλιο, πολύ τουρισμό και εκλεκτές υπηρεσίες! ΟΥΔΕΙΣ λέγει, να γίνουμε μία χώρα σωστή, με Βιομηχανία βαριά (που παράγει τα μηχανήματα διά την ανάπτυξι της υπολοίπου βιομηχανίας), με αυτοκινητοβιομηχανία, με όλες τις πλευρές της σιδηρουργίας! Αυτά άλλωστε ΔΕΝ τα επιτρέπει η Ε.Ε. η οποία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την κρατική σχεδίαση γιά "κλαδικές πολιτικές"! Γιά να γίνουμε χώρα σωστή πρέπει να βγούμε απ' την Ε.Ε.! Η Φινλανδία ανεπτύχθη βιομηχανικώς ΠΡΙΝ εσέλθει στην Ε.Ε.! Παράδειγμα της τυραννικότητος της Ε.Ε.: Φέτος είναι μία πολύ καλή χρονιά γιά το Βαμβάκι! Ομως η Ε.Ε. είπε ότι ΔΕΝ θα υπάρχει νηματουργία, αυτή θα δίδεται σε τρίτες χώρες! Ετσι απο τα 110 ελληνικά νηματουργεία μείνανε τέσσερα! Το ελληνικό βαμβάκι θα πάη στην Τουρκία, η οποία θα κερδίσει απο την μετατροπή του συλλεγέντος προϊόντος εις νήμα, αρκετά εκατομμυριάκια! Μετά θα ρωτάμε τί μας φταίει!!!

Προσέξατε, πώς όλοι οι θεσμοί των Μνημονίων έχουν ως στόχον την εξόντωσιν της μεσαίας τάξεως! Πολλοί ερωτούν: διατί τόσον μένος κατά των συνταξιούχων?? Διατί οι οριζόντιες περικοπές στο δημόσιο??? Απάντησις: Η πτώχευσις των συνταξιούχων και των δημοσίων υπαλλήλων οδηγεί συνακολούθως εις πτώχευσιν το λιανικόν εμπόριον: η οδός Σόλωνος αγνώριστη, σκοτεινή, με το 50% των καταστημάτων κλειστό, με τα ενοίκια των πολλών χιλιάδων ευρώ (σύνηθες ενοίκιον ευρυχώρου καταστήματος 10.000 ευρώ μηνιαίως) νάχουν κατρακυλήσει στα 600 ευρώ! Η πτώχευσις του λιανικού εμπορίου συμπαρέλκει την πτώχευσιν του χονδρικού εμπορίου, π.χ. το κλείσιμο των περισσοτέρων καταστημάτων καλής ποιότητος ρουχισμού επέφερε την γνωστήν χρεοκοπίαν του κ. Λάκη Γαβαλά! Ούτως εξοντώνεται η ελληνική βιοτεχνία, η μεταποίησις κλπ κλπ! Βεβαίως, είναι γνωστή η ικανότης του Ελληνος προς επιβίωσιν και διά τούτο ήλθον προς επίτευξιν του σκοπού συνεπίκουροι νόμοι, π.χ. η ελληνική κοσμηματοποιϊα ητο μοναδική και κατεσκεύαζε μοναδικόν και ανώτερον παγκοσμίως κράμα χρυσού και είχε αναπτύξει ειδικάς μεθόδους επεξεργασίας, επομένως έπρεπε να απαλλαγούμε από αυτήν, οπότε το κράτος της κατεσκεύασε ασφυκτικόν φορολογικόν πλαίσιον και 23% ΦΠΑ και 26% φόρον πολυτελείας κλπ κλπ και τώρα εκλείπουν πλέον και οι εν λόγω τεχνίτες και "τελειώσαμε" και ανοιξε ο δρόμος διά το διεθνές εμπορικόν κόσμημα (συνήθως κράμα ανεπεξέργαστον και μη εμφανίσιμον μετ' επιφανειακής επιχρυσώσεως)!

Αν τα πράγματα συνεχισθούν τοιουτοτρόπως και δεν επέλθει στην πατρίδα μας ιδεολογική, πολιτειακή και πολιτική αλλαγή, τότε, όταν η κρίσι παρέλθει, το 2015 ή το 3015, θα υπάρχει μία κοινωνία αποικιακού τύπου με πλειονότητα Πακιστανών, συνισταμένημένη αφ' ενός από μία upper class αποτελουμένη από μαφιόζους διεθνείς επενδυτές και τους υπαλλήλους των εξουσιαστών που θα τους δεξιώνεται η εντόπια πλουτοκρατία (όση έχει απομείνει) και αφ' ετέρου από ένα θλιβερό προλεταριάτο εξαθλιωμένων εντοπίων και αλλοδαπών εργατών των 80 ευρώ μηνιαίως! Αγνώριστη η Ελλάς! Αυτό επιδιώκουν οι εχθροί του ελληνισμού αλλοδαποί και εντόπιοι!

================

ΕΝΑ ΑΡΘΡΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ
Χαιρόμεθα διότι αυτή η άποψις εκφράζεται εις εμπεριστατωμένον άρθρον στο capital.gr

Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014
Πηγή:www.capital.gr

==Για ποιον θυσιάζουν τους μικρομεσαίους; ==

Του Άγη Βερούτη

Το μακέλεμα των μικρομεσαίων είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Απανωτές δηλώσεις των υπευθύνων για κλείσιμο όποιων μικρομεσαίων δεν μπορούν να αντέξουν την υπερφορολόγηση και άλλες αλαζονικές δηλώσεις από ανεπάγγελτους ή μη πολιτικούς ότι "όποιος δεν μπορεί να πληρώσει τους φόρους, να πουλήσει το σπίτι του", καθορίζουν το κλίμα των ημερών.

Η θυσία των μικρομεσαίων πλησιάζει στην τελευταία πράξη της, με μια σειρά από αντισυνταγματικές ενέργειες, όπως η ποινικοποίηση της αδυναμίας πληρωμής με ποινή φυλάκισης και στέρησης της ελευθερίας, αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και την επιβολή αυθαίρετων κεφαλικών φόρων και τεκμαρτών μονόπλευρα καθορισμένων επιβαλλόμενων φόρων, οι οποίοι ξεπερνάνε τη φοροδοτική ικανότητα των φορολογούμενων που έχουν στοχοποιηθεί.

Ήδη πάνω από 2,6 εκατομμύρια Ελλήνων βρίσκονται στο hit-list της εφορίας για καθυστερημένες οφειλές, ενώ στην πραγματικότητα όλοι γνωρίζουν ότι φόροι που δεν μπορούν να πληρωθούν, δεν θα πληρωθούν! Τελικό αποτέλεσμα θα είναι η μαζική δήμευση περιουσιών 2,6 εκατομμυρίων Ελλήνων, που καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο αν θα πληρώσουν την εφορία, την ασφάλισή τους, το νοίκι τους, ή το φαγητό των παιδιών τους.

Η μη-αναπροσαρμογή των αντικειμενικών προς τα κάτω ώστε να αντικατοπτρίζουν την καταβαράθρωση των τιμών των ακινήτων, καθώς και η υπερφορολόγηση για αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σε παρελθόντα έτη, και πληρώθηκαν με φορολογημένα λεφτά, έχουν στείλει 750.000 αυτοκίνητα στην ακινησία, ενώ περί τα 2.000.000 ανθρώπων βρίσκονται στην ανεργία από την βίαιη εσωτερική υποτίμηση που επιβλήθηκε στην κοινωνία από τους κυβερνώντες της. Κυβερνώντες που μάλιστα εξελέγησαν με τελείως αντίθετο πρόγραμμα από αυτό που εφαρμόζουν.

Το ότι το πρόγραμμα υπερφορολόγησης, και γενοκτονίας των μικρομεσαίων που εφαρμόζεται δεν έχει τύχει της λαϊκής αποδοχής στην κάλπη, αντικατοπτρίζεται στα ποσοστά των κυβερνώντων σήμερα, δηλαδή κάτι λιγότερο από 22% μαζί και τα δυο κόμματα της συγκυβέρνησης.

Μετάφραση αυτού του ποσοστού επί των 6,5 εκατομμυρίων ψηφοφόρων που συνήθως εμφανίζονται στις κάλπες κάθε εκλογές, δίνει περίπου 1,4 εκατομμύρια Ελλήνων που ασπάζονται το σημερινό πολιτικό κοκτέιλ υπερφορολόγησης και στυγνής γενοκτονίας μεγάλου μέρους της υπόλοιπης κοινωνίας.

Αντίστοιχα, σε άλλες χώρες που πέρασαν την κρίση σε έντονο βαθμό, όπως Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, οι πολιτικές μείωσης του δημοσιονομικού κόστους και ταυτόχρονα μείωση της φορολογίας των αδυνάμων, σε συνδυασμό με την ευεργετική ποσοτική χαλάρωση του 1,3 τρις ευρώ που έκανε η ΕΚΤ το προηγούμενο δεκαοκτάμηνο, για όλες τις Ευρωπαϊκές τράπεζες πλην των Ελληνικών, ήδη τις έχουν βγάλει από τα δύσκολα της κρίσης, και βλέπουν το μέλλον με προοπτική βελτίωσης.

Στην Ελλάδα, η προοπτική που βλέπουμε είναι η φυλάκιση 380.000 ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ, που παρανόμως συνεχίζει να τους χρεώνει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην οποία ο ίδιος ο ΟΑΕΕ τους απαγόρευσε την πρόσβαση, τόσο για εκείνους όσο και τις οικογένειές τους, συχνά με ανήλικα παιδιά! Ταυτόχρονα τους διώκει ποινικά, όχι για λεφτά που χρωστούν σε εκείνον, αλλά για λεφτά που χρωστούν στον μελλοντικό εαυτό τους, αν ποτέ έρθει η στιγμή για να συνταξιοδοτηθούν.

Ταυτόχρονα με την περιθωριοποίηση 2,6 εκατομμυρίων Ελλήνων χωρίς φορολογική ενημερότητα για καθυστερημένα χρέη στην εφορία, 450.000 μικρομεσαίων ελευθέρων επαγγελματιών και μικροεπιχειρηματιών και άλλο 1 εκατομμύριο τις οικογένειές τους, 2 εκατομμυρίων ανέργων, και άλλου 1 εκατομμυρίου χαμηλοσυνταξιούχων των 380 ως 700 ευρώ το μήνα, η ισοπέδωση της ιδιωτικής παραγωγικής οικονομίας ολοκληρώνεται με την αδρανοποίηση των χορηγήσεων των 4 πλέον τραπεζών, για να ελέγχονται (ή να ελέγχουν) καλύτερα.

Με την απομόχλευση των Ελληνικών τραπεζών, και την αποχώρηση των ξένων τραπεζών από την ελληνική αγορά, η πιστωτική συρρίκνωση φέρνει εγγυημένη και στοχευμένη ύφεση. Η ύφεση που βιώνει η Ελλάδα για 7η χρονιά είναι προϊόν σχεδιασμού και στόχευσης!

Η χώρα μετατρέπεται σε οικόπεδο. Τα τελευταία 3 χρόνια έκλεισαν περί τις 180.000 επιχειρήσεις, ενώ από όσες απομείνανε, το 85% γράφει ζημίες τη μια χρονιά μετά την άλλη, με τους ιδιοκτήτες ουσιαστικά εγκλωβισμένους στις επιχειρήσεις, και τα λουκέτα σε ρυθμό μυδραλιοβόλου.

Ποιος ακριβώς ωφελείται από την ισοπέδωση κάθε οικονομικής δραστηριότητας της χώρας;

Η εργατική τάξη σε μια κρίση δεν έχει ιδιοκτησία για να τη χάσει ούτε για να την φορολογήσει κάποιος, ούτε για να την δημεύσει, και το μόνο που την βαρύνει είναι η πτώση του κόστους της εργασίας της.

Η ανώτερη τάξη έχει αποθεματικά για να αντέξει, έστω και με μια μικρή πτώση στο επίπεδο ζωής, αν και αυτό είναι αμφίβολο καθώς οι αριθμοί δείχνουν αύξηση της περιουσίας του υψηλότερου 10%.

Οι κρίσεις του βάθους και διάρκειας όπως η δική μας βλάπτουν περισσότερο όλων την μεσαία τάξη και αρχικά την παραγωγική πλευρά της.  Περισσεύματα που έχουν συσσωρευτεί για γενιές βρίσκονται ξαφνικά κάτω από το στόχαστρο των αποφασιζόντων, είτε αυτοί λέγονται κυβέρνηση είτε τρόικα, είτε διεθνής οικονομικός έλεγχος.

Μια κρίση που διαρκεί 7 χρόνια, και γράφει αύξηση της ανεργίας κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες και πτώση του ΑΕΠ κατά σχεδόν 30 ποσοστιαίες μονάδες, μόνο ένα στόχο μπορεί να έχει: τον αποχωρισμό της μεσαίας τάξης από την περιουσία της.

Μάλιστα προ ολίγων ημερών το ίδιο το ΔΝΤ παραδέχτηκε ότι η κρίση αυτή έχει βαρύνει με φόρους περισσότερο όλων το πιο αδύναμο 10% της κοινωνίας, ενώ έχει αφήσει αλώβητο ή κι ωφελημένο το υψηλότερο 10%.

Με τη χρήση των φορολογικών μέτρων που επέλεξαν να εφαρμόσουν στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις των τελευταίων 4 ετών, δηλαδή τους κεφαλικούς φόρους και τα τεκμήρια που εφαρμόζονται ακόμη και σε ανέργους, και τους έμμεσους φόρους στο Θεό, είναι ξεκάθαρο πώς λογίζονται “Φόροι 71% στους ελεύθερους επαγγελματίες των 2.000 ευρώ” καταδικάζοντάς τους κάτω από το όριο ακραίας φτώχιας, ενώ οι αντίστοιχοι επαγγελματίες των 250.000 ευρώ το χρόνο πληρώνουν λιγότερο από 50% φόρους.

Μετά από αυτό, με υποτιμημένες τις αξίες της εργασίας και της γης σε απίστευτα χαμηλά επίπεδα για χώρα της ευρωζώνης, κανείς δεν ξέρει ποιοι θα βρεθούν πραγματικά ωφελημένοι, όταν μετά την επικείμενη κατάρρευση του ιδιωτικού τομέα, καταρρεύσει και ο δημόσιος τομέας και οι συντάξεις λόγω μη ύπαρξης πλέον φορολογητέας ύλης.

Όταν θα έχει πλέον, με τη σημερινή πολιτική, μαζέψει στα χέρια του το κράτος όλη τη ρευστότητα και την ακίνητη περιουσία της μεσαίας τάξης, που συσσωρεύτηκε σε βάθος γενεών, είναι άξιον απορίας ποιος θα είναι ο προνομιούχος αγοραστής αυτής σε τιμές εξευτελισμού.

Φίλοι μου από τη Βόρεια Ελλάδα μου αναφέρουν ότι τεράστιο μερίδιο των φιλέτων της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης έχουν αγοραστεί από Ρώσους σε εξευτελιστικές τιμές. Και οι τιμές πέφτουν. Άλλοι φίλοι από Κρήτη μου λένε το ίδιο.

Την ίδια στιγμή, η τιμή του συνόλου της ιδιωτικής ακίνητης ιδιοκτησίας στην Ελλάδα έπεσε από το υψηλό της στο 1 τρις ευρώ το 2009, σε 0,5 τρις σήμερα το 2014 και συνεχίζει να πέφτει κατακόρυφα.

Ποια είναι η λογική σε πολιτικές επιλογές υπερφορολόγησης που απομειώνουν την αξία των ακινήτων όλης της Ελλάδας κατά 50%, μέσω της εξαθλίωσης της αγοραστικής δύναμης των ιδιοκτητών και του εγκλωβισμού της αγοράς ακινήτων σε αντισυνταγματικούς φόρους, αναντίστοιχους της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας των Ελλήνων ιδιοκτητών τους, διότι οι ξένοι ιδιοκτήτες έχουν άλλο καθεστώς φορολόγησης;

Για να μαζέψουν 2,5 δις παραπάνω σε φόρους το χρόνο, μείωσαν την αξία των ακινήτων κατά 500 δις ευρώ; Μια κίνηση που έχει ορίζοντα 200 ετών για ισοσκελισμό (μείωση αξίας δια του ετήσιου φορολογικού εσόδου), ποια δικαιολογία μπορεί να έχει πολιτικά ή και δημοσιονομικά, όταν δίνουμε 9 δις ευρώ το χρόνο από τους φόρους που μαζεύονται σε συνταξιούχους κάτω των 60 ετών, ενώ η νομοθετημένη ηλικία συνταξιοδότησης είναι πλέον τα 67 έτη;

Ποια η λογική να εξωθείται σχεδόν το 30% του εργασιακά ενεργού πληθυσμού της χώρας στην ανεργία, με ταυτόχρονη φορολόγηση με βάση φαντασιακά “τεκμαρτά εισοδήματα”;

Ήδη το προσδόκιμο ζωής έχει μειωθεί αισθητά όπως με πληροφορούν φίλοι γιατροί, ελέω του πλιάτσικου που συνεχίζει να συμβαίνει σε νοσοκομεία με “χαλασμένα” μηχανήματα, που στέλνουν τους ασθενείς σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για ψύλλου πήδημα.

Οι συμπτώσεις είναι απίστευτα πολλές για να είναι συμπτώσεις.

Η κρίση αυτή δείχνει πως θα παραδώσει την Ελλάδα ως γη και σκλάβους, αποδυναμωμένους και άρρωστους για να μη μπορούν να αντιδράσουν κιόλας.

ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου