Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

3 Απριλίου 2014

Παν. Μαρίνης : Η "ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ" ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!

Παν. Μαρίνης

Η "ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ" ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ!!
---
Ολοι γνωρίζομε τον ορυμαγδό κατά του Βασιλέως Οθωνος διότι ενεσωμάτωνε τις τρείς εξουσίες που πρέπει νάναι ανεξάρτητες, την Νομοθετική, την Εκτελεστική (προφανώς, δεν είναι δυνατόν να ψηφίζη νόμους αυτός που θα τους εκτελέσει) και την Δικαστική, κα τον αγώνα γιά "Σύνταγμα". Σήμερον αυτά μας φαίνονται ακατάληπτα και εννοούμε ότι ελέγοντο διότι "δεν μας έκανε" διά μονάρχης ο Οθων, ενώ "μας κάνει" ο τυχόν πρωθυπουργός!
---
Σήμερον έχομε την πλήρη ταύτισι Νομοθετικής και Εκτελεστικής εξουσίας και ο τυχόν εξωκοινοβουλευτικός υπουργός όταν τολμήσει νάχει άποψι γράφει ο τύπος "ο εξωκοινοβουλευτικός" = "ποιός σου είπε εσένα ρε χαμένε να μιλάς;". 
ΟΙ δε εξαγγελίες γιά μελλοντικό χωρισμό των δύο εξουσιών δεν συνοδεύονται από την υπόσχεσιν ότι θα εκλέγονται από τον λαόν οι εξωκοινοβουλευτικοί πλέον υπουργοί, αλλά προβάλλεται ως επιτευγμα ότι αυτοί θα είναι κάποια όντα χωρίς καν την πολιτική βαρύτητα που έχει ο βουλευτής, άνθρωποι άγνωστοι ή γνωστοί διά τα επιτεύγματά τους σε ασχέτους τομείς της κονωνίας που θα οφείλουν την θέσιν αποκλειστικώς και μόνον στον μονοκράτορα πρωθυπουργό που διά την προσωπικής και αυθαιρέτου ευνοίας του τους ετοποθέτησε σε ύπατον αξίωμα. Φωνασκούν κόμματα και πρωθυπουργοί διά "δημοκρατία", όμως την θέλουν απλώς ως μοχλόν πραγματοποιήσεως των σχεδίων τους, επαναλαμβάνουν όλοι εν χορώ λιβανίζοντας τον ασιάτη αυθέντη πρωθυπουργό: ο ορισμός των υπουργών είναι προνόμιο του πρωθυπουργού! Οχι φυσικά στην δημοκρατία! Στην δημοκρατία, τους υπουργούς, την πολιτική και τα νομοσχέδια, τα καθορίζει η εσωκομματική δημοκρατία και η γνώμη των πολιτών που απαρτίζουν τας οργανώσεις του κόμματος, οι οποίες εδω στην γαλάζια μας χώρα υπάρχουν μόνον ως διακοσμητικές κατασκευές χειροκροτητών του "ηγέτη"!
---
Σήμερον λοιπόν ουδείς ομιλεί διά διαχωρισμόν Νομοθετικής και Εκτελεστικής εξουσίας και ανεξαρτησίαν της μιάς από την άλλην, αυτό "μας τελείωσε"!!
Ομως σήμερον όλοι ομιλούν διά την "Ανεξαρτησία" της Δικαιοσύνης!
ΟΜΩΣ…
Συμφώνως προς το Σύνταγμα η Δικαιοσύνη αποτελείται από ανώριμα άτομα, είναι ένα Νηπιαγωγείον, το οποίον δεν γνωρίζει πως θα διοικείται και διά τούτο ο Διευθυντής του Νηπιαγωγείου, ο εκάστοτε πρωθυπουργός, διορίζει τους επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων διότι το ίδιο το δικαστικό σώμα είναι ανώριμον γιά να το πράξη! Ο εκάστοτε πρωθυπουργός όθεν γνωρίζει τα πάντα διά όλους τους δικαστικούς λειτουργούς, προφανώς διέπρεψε ως επιθεωρητής των, και έχοντας ορθοκρισίαν, την οποίαν στερείται το απαρτιζόμενον από ανοήτους ή δολίους σώμα των Αρεοπαγιτών, με μοναδικήν αμεροληψίαν και ενόρασιν διορίζει τον άριστον! 
Οπως όλοι εννοούμε, η διάταξις αυτή του συντάγματος ΑΝΑΙΡΕΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΙΑΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Τούτο καθίσταται απλώς παράρτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εξ άλλου και στά Υπουργεία τον επικεφαλής υπουργόν διορίζει ο πρωθυπουργός!!!
Οπως όλοι γνωρίζομε, στην πραγματικότητα, διορίζει ο πρωθυπουργός τους επικεφαλής των ανωτάτων δικαστηρίων με ένα και μοναδικόν κριτήριον, την υποταγήν και αφοσίωσιν στο πρόσωπόν του και τους βλέπει ως κάτι πολύ πιό ευτελές κι από τον τελευταίο βουλευτή καθώς κι εκείνος έχει πολιτική οντότητα και επιρροή και ψηφοφόρους, κάτι που στερείται ο δημόσιος υπάλληλος-δικαστής, και επομένως είναι απολύτως φυσικόν να τους διατάσσει με καισαρικήν αυθεντίαν και είναι απολύτως φυσικόν αυτοί να είναι εντολοδόχοι του και να υπακούουν σε κάθε εντολήν που θα τους δίδει το πρωθυπουργικόν γραφείον όπως θα έκαμνε και ο οιοσδήποτε άλλος δημόσιος υπάλληλος!! 
Οθεν προσβάλλει την νοημοσύνην μας η ad nauseam επαναλαμβανόμενη φράσις «Η "ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ" ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»!
Οσοι δε την εκστομίζουν δεικνύουν σε πόση ανυποληψία μας έχουν σκεπτόμενοι: πες μιά βλακεία στον χαχόλο λαό!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου