Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

4 Αυγούστου 2014

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ - ΣΗΜΕΡΑ, 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ!!

ΣΗΜΕΡΑ, 4η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ!!
Πώς την αποτιμούμε;
----
Εδώ στο Φ/Β αναρτήσεις μας θύμισαν ότι σήμερα είναι 4η Αυγούστου!
Πώς την αποτιμούμε; 
Εχομε να κάνομε δύο παρατηρήσεις:

ΠΡΩΤΟΝ, ΗΤΟ Η ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ Η ΕΛΛΑΣ ΕΓΝΩΡΙΣΕ ΧΡΗΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ-ΦΙΛΟΛΑΪΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ!

Ο Εθνικός κυβερνήτης, ο "Μπάρμπα Γιάννης" όπως τον έλεγε ο λαός, δεν ήτο τυχαία προσωπικότης, ήτο μοναδική στρατιωτική ιδιοφυΐα έχοντας προβλέψει τα πολεμικά δεινά της Μικρασιατικής εκστρατείας και βεβαίως ήτο προσωπικότης με εντιμότητα 100%, δεν ηύξησε την περιουσία του, και ως Κυβερνήτης απεδείχθη ο αξιότερος της Ελληνικής Ιστορίας, έφερε στην Ελλάδα την οικονομική άνθησι, ο κοσμάκης βρήκε δουλειά με εργατική κατοχύρωσι, 8ωρο, βρήκε περίθαλψι και νοσοκομείο κι έζησε καλά, η ΕΟΝ έδωσε στους νέους εκπαίδευσι, σωστή απασχόλησι και ωραίες αναμνήσεις, η Ελλάδα εκσυγχρονίσθη και ιδρύθησαν όλοι οι μοντέρνοι θεσμοί που σήμερα κατεδαφίζονται, από το ΙΚΑ και την ΓΣΕΕ έως τους επαγγελματικούς συλλόγους (όπως οι Ιατρικοί σύλλογοι, οι Δικηγορικοί σύλλογοι κλπ). Επίσης οργάνωσε τον στρατό και την άμυνα της χώρας και ίδρυσε την σειρά οχυρών της Μακεδονίας, ώστε κατέστησε δυνατήν την "Εποποιΐα του ΟΧΙ".

ΔΕΥΤΕΡΟΝ, Η ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Εβλεπε ο Εθνικός κυβερνήτης ότι ήρχετο η καταιγίδα του Μεγάλου πολέμου, προητοιμάζετο πολλαπλώς και καλώς, όμως δεν έπαιξε το παιχνίδι της ουδετερότητος όπως επιτυχώς το έπαιξε η Τουρκία και όντας ο "επιτήδειος ουδέτερος" έδρεψε πολλαπλά οφέλη και από τας δύο πλευράς.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΧΑΜΕΝΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ - ΤΟ ΘΑΝΑΣΙΜΟΝ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ
Εφάνη ανεπαρκής ο Εθνικός κυβερνήτης όταν έφθασε η ώρα του μεγάλου κινδύνου. Μετά την νίκην και την δημιουργίαν εν τοις πράγμασι γραμμής ανακωχής με την Ελλάδα έχουσα κερδίσει την Βόρειον Ήπειρον, η Γερμανία θέλουσα να κάνη οικονομίαν δυνάμεων, καθώς εσχεδίαζε την επίθεσιν κατά της ΕΣΣΔ, εδήλωσε ότι δεν θα επετίθετο στην Ελλάδα, εφ' όσον αυτή τηρούσε ουδετερότητα και δεν είχε Αγγλικόν στρατόν στο έδαφός της. Αυτή ήτο η ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ να εξέλθη του πολέμου η Ελλάς νικήτρια και κερδισμένη! Ομως ο Εθνικός κυβερνήτης υπέκυψε στις πιέσεις των Αγγλων που έστειλαν εδώ μικρόν εκστρατευτικόν σώμα, μόνον και μόνον διά να προβοκάρουν την Γερμανικήν επίθεσιν η οποία τους συνέφερε εξασθενούσα την Γερμανίαν! Αυτό ήτο το θανάσιμον αμάρτημα κατά την χώρας!
=====


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου