Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

11 Σεπτεμβρίου 2016

ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ

ΟΙ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ
Η ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ
-----
1) Το Σύνταγμα και οι Διεθνείς συμβάσεις ορίζουν το Ανθρώπινον Δικαίωμα της Ελευθερίας του λόγου το οποίον σήμερον μεταφράζεται ουσιαστικώς εις την δυνατότητά μου να ομιλώ από της τηλεοράσεως! Είναι σήμερον το ΜΟΝΟΝ ΜΜΕ που έχει διείσδυσιν εις τον πληθυσμόν, διότι ολίγοι πλέον διαβάζουν εφημερίδες, βιβλία ή περιοδικά και σχεδόν εις κανένα σπίτι δεν υπάρχει ραδιόφωνον! Διά τούτο η κυβέρνησις ενδιαφέρεται διά τον έλεγχο των καναλιών!

2) Οι συχνότητες των ΗΜ κυμάτων που χρησιμοποιεί η τηλεόρασις και η ραδιοφωνία είναι ΑΠΕΙΡΕΣ και τις παρέχει δωρεάν η Φύσις, ΔΕΝ τις κατασκευάζει η κυβέρνησις στα εργοστάσια της ΔΕΗ! Η κυβέρνησις ζητεί εκατοντάδες εκατομμύρια διά να δώση μίαν άδειαν!! ΔΙΑΤΙ;; Τις παράγει και της κοστίζουν;; ΑΛΗΘΕΙΑ;;

3) Το θέμα των συχνοτήτων ΜΕΤΕΘΕΣΕ η κυβέρνησις εις ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΚΟΝ και εγένετο συζήτησις με όρους νεφελώδεις και στερουμένους ορισμού, όπως "διεφθαρμένοι", 'διαπλεκόμενοι" κλπ κλπ!

4) Η ΗΘΙΚΟΛΟΓΙΑ είναι ίδιον των τυραννικών καθεστώτων και δη των αριστερών-κομμουνιστών τυράννων! Οσοι δεν συμφωνούν μαζί τους είναι ανήθικοι και προδότες, «πράκτορες της διεθνούς μπουρζουαζίας»! Στα ευνομούμενα καθεστώτα το ηθικόν και το ανήθικον-κολάσιμον περιγράφονται σαφέστατα στον Ποινικόν Κώδικα. Οι άνθρωποι δε ΔΕΝ χωρίζονται εις 'καθαρούς" και "διεφθαρμένους" αλλά εις έχοντες λευκόν ποινικόν μητρώον και εις έχοντες καταδικασθή διά συγκεκριμένην πράξιν!

5) Οχι μόνον, οι αγράμματοι, ο πρωθυπουργός και το γραφείον του, αλλά ειδικοί επιστήμονες, οπως ο ευρωβουλευτής κ. Χρυσόγονος, συνταγματολόγος το επάγγελμα, ωμίλησαν με όρους ασυστάτους και καφενειακούς! Είπε ο κ. Χρυσόγονος ότι «Δεν νοείται να έχουν κανάλι τα πρωτοπαλλήκαρα του Εσκομπάρ!» Δεν γνωρίζω ποιά είναι αυτά κι αν αναφέρεται εις πραγματικά ή μυθιστορηματικά πρόσωπα, ΟΜΩΣ μετά μικράν έρευναν είδα ότι δεν αναφέρονται ουδαμού στην Νομολογίαν μας! Λοιπόν, εάν θέλει ο κ. Χρυσόγονος να ομιλήση επιστημονικώς ως αρμόζει στο επάγγελμά του, ας περιγράψει τί εννοεί και η Βουλή ας ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ, ας αλλάξη τον Π.Κ.! Ας περιγράψει τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που ο Π.Κ. θα απαγορεύει να έχουν δημοσίαν φωνήν, θα τους στερήση το Δικαίωμα της Ελευθερίας του λόγου! Στην Ελλάδα παράγονται κατά μ.ο. 8,7 νόμοι ημερησίως, ΚΙ ΟΜΩΣ ζούμε την τυραννίαν αγράφων νεφελωδών νόμων και κανόνων! Χαρακτηριστικόν των χωρών που διοικεί η τυραννία!

6) Είπε ο κ. πρωθυπουργός μόλις σήμερα στην ΔΕΘ ότι «δώσαμε μόνον τέσσερεις άδειες γιά να είναι τα κανάλια βιώσιμα και να μην υπάρχη διαπλοκή»! Η απάντησις είναι απλή: Α) Στο ελληνικόν Σύνταγμα δεν υπάρχει ΟΥΤΕ η προληπτική λογοκρισία, ΟΥΤΕ η προληπτική αξιολόγησις της ηθικής των πολιτών!  Εφ' όσον η μη-νομικώς οριζομένη λέξις «διαπλοκή» σημαίνει παραβάσεις του Π.Κ. αυτό είναι έργον της Δικαιοσύνης να κριθή όπως η κάθε άλλη παράβασις και ΟΧΙ μέρος των εξουσιών της κυβερνήσεως! Ο πρωθυπουργός ασκεί την εκτελεστικήν εξουσίαν, δεν είναι ο Επιθεωρητής της ηθικής! Β) Υποχρέωσις της κυβερνήσεως είναι να ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΗ την άσκησιν του Δικαιώματος της Ελευθερίας του λόγου κι όχι να με αποκλείει λέγοντας «ΔΕΝ είσαι βιώσιμος»! Ειναι ζήτημα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ιδικόν μου αν το κανάλι μου, ο ραδιοασταθμός μου, η εφημερίδα μου κλπ θα είναι βιώσιμα ή όχι και ΟΥΔΕΝΟΣ άλλου!

7) Η ΜΟΝΗ ρύθμισις η αρμόζουσα στο υγιές πολίτευμα είναι ΜΟΝΟΝ να γίνεται μία δήλωσις των συχνοτήτων, ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ διά να μην διαλέξουν δύο άτομα την ιδίαν συχνότητα!!!

8) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ: Ας μην έχομε ουδεμίαν αμφιβολίαν ότι τα μέτρα αυτά ελέγχου και φιμώσεως της τηλεοράσεως και τα ανάλογά των αποσκοπούν εν τοις πράγμασι στην εγκαθίδρυσιν τυραννικού καθεστώτος τύπου Κούβας ή Βενεζουέλας διά τα οποία, ούτως ή άλλως, ο κ. πρωθυπουργός δεν αποκρύπτει την συμπάθειάν του!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
11/9/2016
==============

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου