Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

25 Απριλίου 2017

ΕΥΡΩΠΗ : Η ΑΦΡΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ


ΕΥΡΩΠΗ : Η ΑΦΡΙΚΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ


Η οικτρή κατάστασις της Αφρικής
και το ευρωπαϊκόν δίλημμα

ΟΙ ΤΑΧΥΤΑΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

 


Η λαθρομετανάστευσις από την Αφρικήν προς την Ευρώπην λαμβάνει συνεχώς και ταχυτέρους ρυθμούς. Πρόκειται δι' επιχείρησιν πλήρως οργανωμένην και η UNICEF εδημοσίευσε χάρτην με τας μεταναστευτικάς οδούς! Το BBC απεκάλυψε μάλιστα μίαν εκτεταμένην συνωμοσίαν όπου διά την διευκόλυνσιν της διαπεραιώσεως των Αφρικανών στην Ευρώπην, από την Λιβύην στην Λαμπεδούσα, συνεργάζονται στενώς και μυστικώς τα δίκτυα των διακινητών με τις ΜΚΟ και αυτές με την Ιταλικήν κυβέρνησιν. Οι φωτογραφίες των Αφρικανών σε σάπιες βάρκες είναι ένα σκηνοθετικόν τρυκ δι' ημάς, να το ιδούμε και να τους συμπονέσουμε: Τα μεγάλα πλοία τα ενοικιασμένα από τις ΜΚΟ παίρνουν τους Αφρικανούς από μίαν έρημη ακτή, κατόπιν ειδοποιήσεως από τους διακινητάς, ανοίγονται δύο-τρία μίλλια από την ακτή και ειδοποιούν το Ιταλικόν ναυτικόν το οποίον εμφανίζεται εκεί. Τότε κατεβάζει το βαπόρι της ΜΚΟ την σάπια βάρκα, φορτώνονται οι Αφρικανοί, οι φωτογράφοι τους φωτογραφίζουν και μετά επιβιβάζονται εις το εις απόστασιν ολίγων μέτρων Ιταλικόν πολεμικόν σκάφος!


 http://northafricapost.com/17539-libya-italian-prosecutor-finger-points-ngos-collusion-human-traffickers.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-39686239

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ


Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ


Ο πληθυσμός της Αφρικής αυξάνει με γεωμετρικήν πρόοδον, το 1950 ήτο 220 εκατομμύρια και το 2013 έφθασε το 1,1 δισεκατομμύριον. Πληθυσμιακή αύξησις που ξεπερνά την φαντασίαν, π.χ. η Ουγκάντα ότε εγένετο ανεξάρτητος είχε έξη εκατομμύρια πληθυσμόν, τώρα έχει τριάντα τρία· στο Malawi η ιδία η κυβέρνησις ανησυχεί, ομιλεί διά Population Explosion που πρέπει να επιβραδυνθή, καθώς κάθε γυναίκα έχει κατά μέσον όρον 5,8 τέκνα· η Νιγηρία το 1950 είχε 55 εκατομμύρια, 167 σήμερον και η προοπτική είναι 200 διά το 2015· στον Νίγηρα τα 2  εκατομμύρια του 1960 έγιναν σήμερον 15!
Η προοπτική λέγουν οι ειδικοί του ΟΗΕ είναι το 2045 να φθάσουμε τα ΔΥΟ δισεκατομμύρια!
Η πληθυσμιακή αυτή έκρηξις έγινε και γίνεται εξόδοις και με την φροντίδα των Ευρωπαίων η οποίοι με πολύ δυσκολία φέρουν και συντηρούν στην Αφρική τις νεώτερες ιατρικές θεραπείες και εμβόλια και χρηματοδοτούν και επανδρώνουν συνεχείς εκστρατείες κατά των διαφόρων λοιμωδών νόσων, ως η ελονοσία και ο κίτρινος πυρετός.
Ο πληθυσμός αυτός της Αφρικής είναι νεαρός, το 40% αυτού κάτω από την ηλικία των 15 ετών· στην Νιγηρία το 60% του πληθυσμού είναι κάτω των 30 ετών! Το 1/3 των γυναικών υπανδρεύεται και αρχίζει και τεκνοποιεί προ της ηλικίας των 15 ετών! Το 35% των γυναικών 15-19 ετών έχει ήδη τεκνοποιήσει τουλάχιστον άπαξ! Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις γυναικών που είχον 20 επιτυχείς εγκυμοσύνας, ενώ ο συνήθης κανών είναι γυναίκα των 35 ετών με δέκα παιδιά!
Ναι, οι ίδιες οι κυβερνήσεις οι αποτελούμενες από εντοπίους Νεγρίδες ανησυχούν, όμως η λέξις  'population control' είναι ταμπού (Ναι, π.χ. το κύριον κακόν που προσάπτουν στον δικτάτορα Babaginda της Νιγηρίας ήτο ότι ήθελε να εφαρμόση compulsory family planning) και προσπαθούν αιδημόνως κάτι που λέγεται voluntary family planning! Οι Ευρωπαϊκές δε φιλανθρωπικές οργανώσεις που καταβροχθίζουν τα χρήματα των Ευρωπαίων μάχονται υπέρ του να μην γίνεται ουδέ η ελαχίστη συζήτησις διά την πληθυσμιακήν ρύθμισιν της Αφρικής αλλά αντιθέτως εκδίδουν εγκυκλίους με τας οποίας μας νουθετούν, του τύπου "Africa's Birth Rate: Why Women Must Be Free to Choose"! Ασφαλώς, δίδονται χρήματα διά την εκπαίδευσιν των γυναικών, αλλ' άνευ αποτελέσματος: "Women are more educated and liberated today, and yet they still want to have five or six children" λέγουν οι ειδικοί (Daniel Smith, associate professor at Brown University) που προσπαθούν!
Οι προοπτικές είναι εφιαλτικές, οι ειδικοί ομιλούν διά population bomb, ωρολογιακή βόμβα πάνω στην οποία κάθεται η Αφρική π.χ. σήμερον η Υποσαχάριος Αφρική έχει το 12% του παγκοσμίου πληθυσμού, όμως το 2100 θά έχει περισσότερον από το 1/3!
H fertility rate στην Αφρική, ξεκινά από το 7 του Νίγηρος, ακολουθεί μία ομάδα 20 κρατών κινουμένη στο 6,5-5,5 και ακολουθούν τα υπόλοιπα από 5,4 έως 4,5 κι έχουμε και 2-3 με υπογεννητικότητα στο 4!!!

Βεβαίως, οι Αφρικανοί είναι πολύ καλοί στην τεκνογονία, οι γυναίκες ιδίως εμφανίζουν από την ηλικίαν των 13 ετών ασυγκράτητον σεξουαλικότητα, όμως δεν είναι καλοί εις οιανδήποτε άλλην τέχνην και ούτε η νόησίς των φθάνει να σκεφθή ότι οφείλουν να διαθρέψουν τα νεογέννητον! Σήμερον η Υποσαχάριος Αφρική έχει επισήμως 240 εκατομμύρια άτομα τα οποία υποσιτίζονται!
Millions Stare Death in the Face Amidst Ravaging Drought in the Horn of Africa, μας λέγουν  αναφερόμενοι στην Βόρειο Κένυα, όμως στην πλέον υποφέρουσα από την λειψυδρίαν (αλλά και από έλλειψιν τροφής) περιοχήν Turkana όπου στην αυχμηρά εκεί έρημον οι θερμοκρασίες επί ημέρες φθάνουν του 50 βαθμούς Κελσίου, εις πληθυσμόν 850 χιλιάδων ατόμων, οι 385 χιλιάδες είναι παιδιά και οι 90 χιλιάδες έγκυοι γυναίκες, ενώ επισήμως κατά την  UNICEF το 78% των παιδιών κινδυνεύει σοβαρά από τον υποσιτισμόν! Σε τέτοιες συνθήκες τα ζώα σταματούν την τεκνοποιΐα τους, είναι γνωστόν, όχι όμως ο σοφός άνθρωπος της Αφρικής από όπου ξεκίνησε ο πολιτισμός!
ΔΥΣΤΥΧΩΣ, Η ΑΦΡΙΚΗ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΡΕΨΗ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΗΣ! Κατά την The World Bank σήμερον 400 εκατομμύρια άτομα στην  Υποσαχάριον Αφρικήν ζουν κάτω από το όριον της φτώχειας (POVERTY HEADCOUNT RATIO, AT $1.25 A DAY)!

ΕΝΣΤΑΝΤΑΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ

Υπηρχε κάποτε ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ που ελέγετο ΡΟΔΕΣΙΑ (προς τιμήν του μεγάλου Cecil Rhodes). Εκτάσεις απέραντες όπου ευδοκιμούσαν οι κάθε είδους καλλιέργειες, από τα σιτηρά έως τις μπανάνες, που αρκούσαν να θρέψουν όλη την Υδρόγειο. Λιβάδια απέραντα με βοοειδή και κάθε άλλου είδους ζώα, εκτάσεις με κάθε είδους άγρια ζωή. Χώρα πλούσια σε κάθε είδους ορυκτά, ποταμοί με όχθες από αχάτη, κλωτσούσες ένα χαλίκι κι έβλεπες ότι ήτο ένα τεράστιο διαμάντι! Ητο από τις πλουσιώτερες χώρες του κόσμου και ο πληθυσμός ήτο καλοζωϊσμένος.
Ομως ο φθόνος εκίνησε μία διεθνή συνωμοσία που ανάγκασε τους λευκούς να φύγουν. Την εξουσία έλαβαν οι Καφρίδες και ο κ. Μουγκάμπε έδιωξε τους τελευταίους λευκούς με την κραυγή "θα φάμε τα παιδιά σας" (πολιτισμένος άνθρωπος, τρώει όπως εμείς, μόνον κρέατα γάλακτος)*.
Ετσι, εδημιουργήθη εκεί Η ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΚΟΛΑΣΙΣ που ονομάζεται ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ. Η παραγωγή κατεστράφη καθώς είναι ανίκανος γιά γεωργός ο Νεγρίδης κι ουδέποτε ήτο τοιούτος. Η χώρα ήτο αδύνατον να λειτουργήση στοιχειωδώς και μαί με την πείνα έπεσε κάθε άλλο δεινό, η δημοσία υγιεινή έπεσαν στο μηδέν, ενεφανίσθη η χολέρα και η πανώλης. Θερίζει ο κίτρινος οπυρετός και η ελονοσία και ωσαν να μην έφθαναν αυτά αποκτηνωμένος ο πληθυσμός αποδεκατίζεται από το AIDS. Και φυσικά οι Καφρίδες έφαγαν και την αγρία ζωή, καμηλοπαρδάλεις, ιπποειδή κλπ, ακόμη και τους ελέφαντες!
 ----
*Ετσι κατεστράφη η μεγάλη και πλούσια Ελληνική κοινότης της Ροδεσίας, από τις πλέον ανθούσες διεθνώς, και όσοι δεν απεβίωσαν κατά τις σκόπιμες ταραχές έφυγαν χωρίς την περιουσία τους (τα καλά της Αιγύπτου).ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ


Αν διαθέσει η Ευρώπη όλο της το έχειν, κινητόν και ακίνητον, πόσους από αυτούς τους ανθρώπους δύναται να διαθρέψη και διά πόσον καιρόν;

Η ΛΥΣΙΣ


Ως είπε ο μέγας φιλάνθρωπος Αλβέρτος Σβάϊτσερ που αφιέρωσε την ζωήν του στην Αφρικήν: Ο Αφρικανός έχει νοημοσύνην παιδιού και απαιτείται κηδεμονία διά να επιβιώση!

Ορθώς εγράφη: Το να επενδύσωμε τρισεκατομμύρια στις αφρικανικές οικονομίες διόλου δεν θα βοηθήση! Ολες αυτές οι χώρες διοικούνται από πλήρως διεφθαρμένες ελίτ που απλώς θα κατακλέψουν τα χρήματα. Οι αφρικανικές μάζες θα παραμείνουν πτωχές και θα εξακολουθήσουν να πολλαπλασιάζονται με εκθετικούς ρυθμούς! Οπότε εκατομμύρια από αυτούς θα προσπαθούν να φθάσουν στην Ευρώπη! Αυτό το τσουνάμι των μαύρων προσφύγων δεν θα σταματήση, πράγμα που θα σημάνη το τέλος της Ευρώπης! Η Ευρώπη θα γίνη η "Αφρική του Βορρά", όπως ακριβώς αι ΗΠΑ θα γίνουν το "Μεξικό του Βορρά", τουτέστιν όλα αυτά που βλέπομε εμπρός μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πρόγραμμα της γενοκτονίας μας! Η μοναδική λύσις θα ήτο να επανέλθουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Αφρική και να εγκαταστήσουν ένα φιλάνθρωπον καθεστώς που θα αναλάβη την οικονομικήν ανάπτυξιν και θα μεριμνήση ώστε κάθε Αφρικανή να περιορισθή στα δύο παιδιά, οπότε ο πληθυσμός θα παραμείνη σταθερός!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
===========

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου