Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

17 Αυγούστου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Η ΦΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΥΦΥΪΑ


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Η ΦΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΥΦΥΪΑ
-----------

Οπως πολύ σωστά είπε ο Στάλιν στον Μίλοβαν Τζίλας, «ο πόλεμος αυτός δεν είναι διόλου ωσάν τους άλλους, ο νικητής του πολέμου θα επιβάλη το σύστημά του!»
Ο νικητής του πολέμου προχώρησε λοιπόν με πρόγραμμα και σύστημα και με έναν κοχλία που συνεχώς σφίγγει, να επιτύχη τους στόχους του. Κύριος μεταξύ αυτών των στόχων είναι ο οριστικός, βιολογικός και πλήρης, αφανισμός της ευρωπαϊκής λευκής φυλής, τουτέστιν των ευρωπαϊκών πληθυσμών. Διά την επιτυχίαν αυτού του στόχου εφαρμόζεται μία πλειάδα μέτρων. Ο εποικισμός της Ευρώπης και της Β. Αμερικής από Αλλογενείς είναι ένα από αυτά τα μέτρα· η εμφύτευσις στην ψυχή του Ευρωπαίου του Εθνομαζοχισμού (περί του οποίου έχομε εκτενώς αναλύσει στο πρώτον κεφάλαιον του ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΜ), ώστε να μην δύναται να αντιδράση εις οιανδήποτε επιβουλήν είναι ένα άλλο! Ομως εκτός όλων των άλλων μέτρων, απαιτείται η καταστροφή της Λευκής φυλής διά της μίξεως με άλλες φυλές! Προς τούτο εφαρμόζεται και εδώ μία πλειάδα μέτρων, τα οποία βλέπομε ανεπτυγμένα στην πλήρη εφηρμοσμένην μορφήν τους στην σημερινήν Σουηδίαν! Κύριον μεταξύ αυτών είναι η Μισανδρία (Misandry), τουτέστιν η εξάπλωσις εις τον γυναικείον πληθυσμόν της ιδέας ότι οι άνδρες της φυλής τους είναι τέρατα και κτήνη και πρέπει να τους αποφεύγουν πάση θυσία και αντιθέτως να κάνουν παιδιά με Αλλογενείς! Διά την επιτυχίαν  αυτού του σκοπού έπρεπε να λεχθή ότι δεν υπάρχουν φυλές, ότι όλοι ήμαστε ίδιοι με τα ίδια ψυχικά χαρακτηριστικά και την ιδίαν ευφυΐαν!
Πώς όμως δεν υπάρχουν φυλές και όλοι ήμαστε ίδιοι με τα ίδια ψυχικά χαρακτηριστικά, όταν δογματίζομε ότι ο Σουηδός είναι τέρας και κτήνος και η Σουηδή οφείλει να συνάψη σχέσιν με Σομαλόν που είναι άνδρας σοβαρός και σωστός όπως διακηρύσσουν οι Φεμινίστριες και όταν λαμβάνονται συνεχώς μέτρα υπέρ των άλλων φυλών και κατά της Λευκής φυλής που θεωρούνται σωστά και ηθικά, λεγόμενα Affirmative Action π.χ. τα εκλεκτά Αμερικανικά πανεπιστήμια (το Yale, το Princeton κλπ) δογματίζουν ότι ΣΑΦΩΣ υπάρχουν φυλές και διά τούτο δεν εισάγουν φοιτητάς βάσει της αριστείας, αλλά βάσει της φυλετικής ποσοστώσεως, διό εισάγονται Νεγρίδες του -Β και απορρίπτονται πολλοί υποψήφιοι που επέτυχον Αριστα 100% στο SAT. Ιδέ π.χ. «The Myth of American Meritocracy. How corrupt are Ivy League admissions?» εις The American Conservative, 28 Nov. 2012.
Ομοίως στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν φυλές λέγει η πολιτική ορθότης, όμως ξαφνικά μαθαίνομε ότι υπάρχουν φυλές, π.χ. οι Ελληνες και οι Αθίγγανοι, και με την εφαρμογήν της Affirmative Action οι Αθίγγανοι θα εισάγονται στο πανεπιστήμιον άνευ εξετάσεων!
Απλή η απάντησις: Δεν υπάρχουν φυλές, όμως όποτε συμφέρει τους Κοσμοεξουσιαστάς υπάρχουν φυλές!
ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: Παρομοία κατάστασις μεταξύ των φύλων! Είπαμε διά την Μισανδρία κατά των Λευκών ανδρών· αυτή εκδηλούται και πρακτικώς: Χάνουν θέσεις εργασίας που δικαιούνται διότι καταλαμβάνονται από Αλλογενείς με μειωμένα προσόντα βάσει της Affirmative Action. Ομως επίσης χάνουν θέσεις εργασίας που δικαιούνται διότι καταλαμβάνονται από γυναίκες με μειωμένα προσόντα βάσει της Affirmative Action. Πρέπει παντού, από το εργοστάσιον έως την Βουλήν και το Υπουργικόν συμβούλιον το 50% να είναι γυναίκες! Από αυτό συνάγομε ότι υπάρχει ο άνδρας και η γυναίκα! Λάθος! Άνδρας και γυναίκα υπάρχουν  μόνον όποτε συμφέρει τους Κοσμοεξουσιαστάς να υπάρχουν! Ομως δεν υπάρχουν όταν δεν συμφέρει, όταν φερ' ειπείν εκπληττόμεθα διά την ύπαρξιν γυναικών εις καταφανώς περιέργους θέσεις π.χ. ενθυμούμεθα ότι κατά την επίθεσιν στην είσοδον του μουσείου του Λούβρου της 3ης Φεβρουαρίου 2017 ο Μωαμεθανός τρομοκράτης πήρε το όπλον από την στρατιωτίνα των Ειδικών δυνάμεων, την έπιασε από την αλογοουρά και την γύριζε σβούρα στον αέρα! Τότε λοιπόν διά να εξευτελίσωμε και τας Ειδικάς Δυνάμεις εμφανίζεται το δόγμα ότι δεν υπάρχει ο άνδρας και η γυναίκα! Και μάλιστα αυτό είναι το κυρίαρχον δόγμα της σημερινής επιστημονικής και πολιτικής ορθότητος! Π.χ. ο καθηγητής Nicholas Matte στο παν. University of Toronto, ομιλών στην Καναδικήν τηλεόρασιν (October 2016) είπε:
Basically, it’s not correct that there is such a thing as biological sex.  And I’m a historian of medicine; I can unpack that for you accurately at length if you want, but in the interests of time I won’t.  So that’s a very popular misconception.
ΜΤΦΡ: Βασικώς είναι λάθος η αντίληψις ότι υπάρχει στην βιολογία τέτοιο πράγμα όπως το φύλον. Είμαι καθηγητής της Ιστορίας της Ιατρικής και μπορώ να σας το αναπτύξω επί μακρόν, όμως λόγω χρόνου ας αρκεσθούμε να πούμε ότι η ύπαρξις του φύλου είναι μία λαϊκή παρανόησις!

Εκπληττόμεθα; Κακώς εκπληττόμεθα! Σήμερον ζούμε μίαν ιδιότυπον θρησκείαν, την θρησκείαν του Μεταπολεμικού κόσμου! Και οι θρησκείες συχνά έχουν αυθαίρετες αρχές! Το γνωρίζομε και δεν κάνομε το λάθος να τις εξετάζομε λογικώς ή επιστημονικώς! Π.χ. δεν καλούμε ιατρούς διά να μάς ειπούν το τίνι τρόπω επιτυγχάνεται ή δεν  επιτυγχάνεται η Άμωμος Σύλληψις, ούτε καλούμε Αρχιεπισκόπους διά να μας την εξηγήσουν βάσει της ανατομικής και της φυσιολογίας του ανθρώπου! Ούτως έχουν και οι αρχές της θρησκείας του Μεταπολεμικού κόσμου! Με μίαν διαφοράν: ότι ενώ στις άλλες θρησκείες χρειάζεται έρευνα διά να εντοπίσης μερικά τέτοια "τρελλά" δόγματα, εδώ, στην θρησκείαν του Μεταπολεμικού κόσμου, όλα τα δόγματα είναι "τρελλά"! Τί να ερωτήσης τον κ. καθηγητή-Αρχιερέα της θρησκείας αυτής; Το διατί δεν εδιδάχθη ότι υπάρχει το γεννητικόν-ενδοκρινολογικόν σύστημα του θήλεως;;
---
Ομοίως τό απολύτως κυρίαρχον δόγμα της σημερινής επιστημονικής και πολιτικής ορθότητος το οποίον ουδείς τολμά να παραβή είναι ότι δεν υπάρχουν οι ανθρώπινες φυλές! Π.χ. τούτο εξεφράσθη ως εξής από την εφημερίδα Guardian (ο φρουρός της θρησκευτικο-πολιτικής ορθότητος), ως έγραψε ο μόνιμος αρθρογράφος Adam Rutherford:
We now know that the way we talk about race has no scientific validity. There is no genetic basis that corresponds with any particular group of people, no essentialist DNA for black people or white people or anyone … There are genetic characteristics that associate with certain populations, but none of these is exclusive, nor correspond uniquely with any one group that might fit a racial epithet. Race doesn’t exist, racism does. But we can now confine it to opinions and not pretend that there might be any scientific validity in bigotry.

ΜΤΦΡ: Εμείς τώρα γνωρίζομε ότι ο τρόπος που κοινώς ομιλούμε περί της εννοίας της φυλής δεν έχει επιστημονικήν βαρύτητα. Δεν υπάρχει γενετική βάσις που να αντιστοιχεί σε μίαν ωρισμένην ομάδα ατόμων, δεν υπάρχει θεμελιώδες DNA διά τους Μαύρους ή τους Λευκούς ή τον οιονδήποτε! Υπάρχουν γενετικά χαρακτηριστικά συνδεόμενα με ωρισμένους πληθυσμούς αλλά κανένα από αυτά δεν είναι αποκλειστικόν, ούτε ανταποκρίνεται αποκλειστικώς με κάποιαν ομάδα η οποία δύναται να χαρακτηρισθή φυλετικώς. Η έννοια της φυλής δεν υφίσταται, ο ρατσισμός υφίσταται. Ομως τώρα μπορούμε να τον περιορίσωμε σε απλές γνώμες και να μην υποκρινόμεθα ότι υπάρχει κάποια επιστημονική βαρύτης στην κακοήθεια! 

Δεν υπάρχει ειδικόν DNA που σε κάνει μαύρον ή Λευκόν, υπάρχουν κάποιες γενετικές διαφορές που όμως δεν είναι αποκλειστικές γιά κάποιον πληθυσμόν! Σοφιστεία κατάλληλος διά νήπια! Κι όλα όσα βλέπομε είναι κυρίως θέμα περιβάλλοντος και κουλτούρας! Όπως επαναλαμβάνουν όλοι εν χορώ, επιστήμονες και λαϊκοί, «η φυλή είναι κοινωνικόν κατασκεύασμα»! Είναι η κοινωνία που σάς βλέπει Νεγρίδη, Ευρωπαιοειδή ή Μογγολοειδή ή είναι το περιβάλλον όπου ζείς που σε κάνει Μαύρο ή Λευκό, τό πόσον ήλιοφάνειαν έχει! Οχι, ας μην ζητήσωμε και εδώ λογικήν! Όποιος θελήσει να ψελλίση κάτι λογικόν αν είναι πανεπιστημιακός θα τον εκδιώξουν και θα κλείσουν πίσω του τις θύρες ή είναι δυνατόν να τον δολοφονήση κιόλας κάποιος όχλος, όπως τον Μεσαίωνα όποιον αμφισβητούσε την Άμωμον Σύλληψιν ή όπως ο όχλος των Ελλήνων φοιτητών προσεπάθησε να δολοφονήση τον Watson (ιδέ περαιτέρω)!

Πιστεύετε ότι είσθε Λευκός· κακώς! Το παν. University of Calgary, του Καναδά δογματίζει ότι «“whiteness” is a socially and politically constructed learned behavior built upon the systematic privileges afforded to whites in Western society»! Η Λευκότης είναι μία κοινωνικώς και πολιτικώς κατεσκευασμένη μαθητή συμπεριφορά εγκαθιδρυμένη επί των κοινωνικών προνομίων που αποδίδει στους Λευκούς η Δυτική κοινωνία!
Το γνωστόν παν. Stanford University αρχίζει τώρα από το φθινόπωρον ένα ειδικόν σεμινάριον υπό τον τίτλον “abolishing whiteness” με σκοπόν to abolish this social concept of “whiteness” through an analysis με σκοπόν  to encourage whites in the Western world to stop identifying as white! Η “whiteness” λοιπόν είναι social concept! Και το πανεπιστήμιον θα σας βοηθήση να μην αισθάνεσθε Λευκός!
Ο γνωστός καθηγητής του Harvard Noel Ignatiev είναι απολύτως κατηγορηματικός: “whiteness is a form of racial oppression,” η Λευκότης είναι μία μορφή φυλετικής καταπιέσεως, και έχει αφιερώσει την δραστηριότητά του στην προσπάθειαν to abolish "whiteness", να καταργηθή η Λευκότης, καθώς ούτως ή άλλως οι Λευκοί πληθυσμοί πρέπει να παύσουν να υπάρχουν διότι “there can be no white race without the phenomenon of white supremacists”, δεν είναι δυνατόν να υπάρξη Λευκή φυλή χωρίς το φαινόμενον της Λευκής υπεροχής! Ο Noel Ignatiev φαίνεται ο ίδιος Λευκός όμως δεν είναι, ως γράφει το βιογραφικόν του είναι the son of Jewish immigrants from Russia! Υιός Εβραίων μεταναστών από την Ρωσσίαν… αντελήφθημεν το νόημα των απόψεών του!
  
Φυλές λοιπόν δεν υπάρχουν και είναι απόλυτος η απαγόρευσις να ομιλής δια την ύπαρξιν ανθρωπολογικών φυλών και η φυσική Ανθρωπολογία απεπέμφθη από το πανεπιστημιακόν-ακαδημαϊκόν πρόγραμμα, η έδρα της Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμον Αθηνών κατηργήθη! Ασφαλώς έτι πλέον αποτελεί θανάσιμον αμάρτημα να θεωρής ότι υπάρχουν διαφορές φυσιολογικές, ψυχικές ή νοητικές μεταξύ των ανθρωπίνων φυλών ή τύπων. Ενθυμηθείτε ότι μία απλή φευγαλέα αναφορά περί των νοητικών ικανοτήτων των Νεγριδών ήρκεσε διά να κατατρέψη ολοσχερώς την υπόληψιν και την ακαδημαϊκήν θέσιν του σπουδαιοτέρου ίσως επιστήμονος  του 20ου αώνος, του James Watson, του ανακαλύψαντος το DNA, τον οποίον απέβαλε ατιμωτικώς η Ακαδημαϊκή κοινότης διότι τις αρχές του Μεταπολεμικού κόσμου δεν δικαιούται ουδείς να τις παραβαίνη όσον διάσημος κι αν είναι!

 ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ WATSON

Ο James Watson, ο ανακαλύψας το DNA, είχε την ατυχή έμπνευσιν να ψελλίση ότι οι Νεγρίδες έχουν IQ χαμηλότερον των άλλων φυλών με αποτέλεσμα να διωχθή απηνώς και ποικιλοτρόπως. Οπως είπε ο ίδιος (Δεκέμβριος 2014)  “no one really wants to admit I exist”, "I have become an unperson”. Τίνι τρόπῳ αντέδρασαν οι εξημμένοι υπερασπισταί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ που εθίγετο κάτι καιριότερον από την Ελευθερίαν της γνώμης, η  Ελευθερία της επιστημονικής γνώμης; Αυτοί, ουχί μόνον συνετάχθησαν με τους διώκτας-ιεροεξεταστάς αλλά υπερθεμάτισαν· ας ιδούμε ένα χαρακτηριστικόν παράδειγμα:
Κύριος θεματοφύλαξ της Ελευθερίας στην Αγγλία είναι η Κεντροαριστερά εφημερίς Guardian, όταν εδημιουργήθη το ζήτημα Watson, αποβάλλουσα όλην την περί του Δικαιώματος της γνώμης φλυαρίαν και συντασσομένη με την γνησίαν παράδοσιν της καύσεως των αιρετικών, στο άρθρον της το υπό τον τίτλον "Watson's bad science" και υπότιτλον "Let's hope the widespread censure of the well-known molecular biologist will prove the death knell of scientific racism - Ας ελπίσωμε ότι η γενικευμένη αυστηρή καταδίκη του γνωστού μοριακού βιολόγου θα οδηγήση στον οριστικόν θάνατον του επιστημονικού ρατσισμού" (21/10/2007), όχι μόνον υπερθεμάτισε στον διωγμόν και τον αποκλεισμόν του μεγάλου επστήμονος αλλά ορθοτόμησε τον επιστημονικόν λόγον της αληθείας ώστε όλοι να αντιληφθούμε ότι σήμερον, στον Μεταπολεμικόν κόσμον, η επιστήμη έχει μεταβληθή εις θεραπαινίδα των ιδρυτικών μύθων του  Μεταπολεμικού κόσμου εκφέρουσα ξύλινα και γελοιώδη θεολογικά δόγματα. Κατέληγε δε το εν λόγω άρθρον υποστηρίζοντας ως δόγμα, πρώτον, τον πλέον απαράδεκτον επιστημονικόν μύθον της πολιτικής ορθότητος, τον απαραίτητον όμως διά να επιτευχθή η μίξις των φυλών, ότι το IQ δεν είναι κληρονομικόν και δεύτερον, τονίζοντας το απαραίτητον τής εν τοις πράγμασι καταργήσεως της Ελευθερίας της γνώμης:
What is scientifically untenable - and indeed scientifically meaningless - is to claim that average differences in intelligence, as measured by IQ scores between different population groups, are caused by genetic differences between those groups - the core thesis of pseudoscientific racism. As for freedom of speech, these freedoms are and must be constrained. We don't have the right to casually cry fire in a crowded theatre, or to use hate speech - at least in Europe, as opposed to the US. Watson's now retracted remarks came into these unacceptable categories. So the repercussions are to be welcomed. If even one of the world's most distinguished scientists, speaking with the authority of a Nobel prize, is not allowed to get away with such racist assertions, maybe this shameful episode will prove to be a final nail in the coffin of the long and inglorious history of scientific racism.

ΜΤΦΡ: Αυτό το οποίον είναι επιστημονικώς αστήρικτον - και μάλιστα επιστημονικώς χωρίς νόημα - είναι να ισχυρίζωνται πως οι κατά μέσον όρον διαφορές στη νοημοσύνη, όπως μετρήθηκαν με τα πρωτόκολλα του IQ μεταξύ των διαφόρων ομάδων του πληθυσμού, προκαλούνται από γενετικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αυτών - πράγμα που αποτελεί την θεμελιώδη θέσιν του ψευδοεπιστημονικού ρατσισμού. Όσον διά την ελευθερίαν του λόγου, αυτές οι ελευθερίες είναι, και πρέπει να είναι, περιοριστέες. Δεν έχομε το δικαίωμα να φωνάξουμε "φωτιά" σε ένα γεμάτο θέατρο, ή να χρησιμοποιούμε ρητορική μίσους - τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ. Τώρα, οι ανασκευασθείσες [Ναί, υπεχρεώθη εκ της αφορήτου πιέσεως ο Watson να ανασκευάση] παρατηρήσεις του Watson ανήκουν σε αυτές τις απαράδεκτες κατηγορίες. Έτσι, οι επιπτώσεις είναι ευπρόσδεκτες. Αν έστω και ένας από τους πιο διακεκρι-μένους επιστήμονες στον κόσμο, ομιλώντας με την αυθεντία του βραβείου Νόμπελ, δεν επιτρέπεται να αποφύγη τις συνέπειες της χρησιμοποιήσεως τέτοιων ρατσιστικών ισχυρισμών, τότε, ίσως αυτό το επαίσχυντο επεισόδιο θα αποδειχθή ένα τελευταίο καρφί στο φέρετρο της μακράς και άδοξης ιστορίας του επιστημονικού ρατσισμού.

Ομως το μίσος της εφημερίδος Guardian εναντίον του James Watson είναι ασίγαστον και επανήλθε (1/12/2014) με άρθρον υπό τον τίτλον "He may have unravelled DNA, but James Watson deserves to be shunned - Μπορεί να ανεκάλυψε το DNA, όμως ο James Watson αξίζει τον αποκλεισμόν " και υπότιτλον "The scientist is crying poverty and selling his Nobel prize medal, but why should anyone be interested in his racist, sexist views? - Ο επιστήμονας φωνάζει ότι είναι φτωχός και πωλεί το βραβείον Νόμπελ του, αλλά διατί οφείλει τις να ενδιαφερθή γιά τις ρατσιστκές, σεξιστικές απόψεις του;" Το άρθρον, υπογραφόμενον υφ' ενός νεαρού βιολόγου, παρουσιαστού επιστημονικών εκπομπών του BBC4, αποτελεί ένα χαμαιρπές και πλήρες ειρωνίας υβρεολόγιον κατά του Watson, τον οποίον αποκαλεί pernicious character, awful bigot, τον εμπαίζει: some Nobel laureates say stupid ignorant things, τον θεωρεί full of hideous errors. Τελικώς δε δογματίζει και αυτός τον αχαρακτήριστον μύθον: Η γενετική απέδειξε ότι δεν υπάρχουν φυλές! The nicest irony is that genetics – the field he founded and Watson transformed – is precisely the subject that has singularly demonstrated that race as a scientific concept holds no water.
Ας ευθυμήσωμε με μίαν πραγματικήν ιστορίαν: Το νέον ζευγάρι Ιταλών, ιατροί και οι δύο, επήγαν τον μήνα του μέλιτος στην Αφρική, στο κτήμα του θείου στο Κογκό που θα το κληρονομούσαν κιόλας! Η κοπέλλα εκεί έμεινε έγκυος και κατόπιν εγέννησε ένα πανέμορφον βρέφος το οποίον φυσικά ήτο Νεγρίδης - αφού συνελήφθη υπό τον ήλιον του Κογκό τί θα ήτο άλλωστε; Το περίεργον της ιστορίας: Ο σύζυγος δεν ήθελε να δεχθή την πατρότητα, παρότι ήτο επιστήμων και παρότι ο καθηγητής τους στο πανεπιστήμιον διεβεβαίωνε και διαβεβαιώνει, μαζί με τον Guardian, ότι Νεγρίδης δεν γίνεσαι γενετικώς, race as a scientific concept holds no water, Νεγρίδη σε κάνει το περιβάλλον του Ισημερινού!

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ:
Ο Τζέϊμς Γουώτσον προσεκλήθη διά μίαν διάλεξιν στο Πανεπιστήμιον Πατρών (ιδέ· "Πάτρα: Επιτέθηκαν στον νομπελίστα καθηγητή Τζέιμς Γουότσον", ΤΟ ΒΗΜΑ, 14/04/2011). όπου εμφανισθέντες φοιτητές με κοντάρια και στυλιάρια τον επροπηλάκισαν και τον ξυλοφόρτωσαν, αυτόν και τους παρισταμένους που προσεπάθησαν να παρέμβουν και ένας καθηγητής κατέληξε στο νοσοκομείον!
Οι φοιτηταί και οι φοιτητριές μας τον εξυλοφόρτωσαν ακριβώς επειδή έχει ειπή ότι οι Νέγροι έχουν χαμηλή νοημοσύνη και αυτό τους ενόχλησε πολύ! Συγχαρητήρια στην Ελλάδα μας που παράγει μαντρόσκυλα των Κοσμοεξουσιαστών!
--------

Ποίον είναι το ζήτημα; Τελικώς γίνεται αποδεκτόν ότι οι άνθρωποι έχουν κάποιες γενετικές διαφορές, κάποιες αορίστως, όχι τόσες που να συνιστούν φυλήν! Ούτως ή άλλως βλέπομε να υπάρχουν νόσοι και διαταραχές από χρωματοσωμικές ανωμαλίες! Ομως, υπάρχει εδώ ένα όριον, ένα στόπ, μία τάφρος, που ουδείς λογικός άνθρωπος επιτρέπεται να υπερβή! Ναί, είναι δυνατόν τα σωματικά χαρακτηριστικά σας να οφείλονται στο DNA, αλλά προσοχή! Το DNA δεν έχει ουδεμίαν σχέσιν με τον βαθμόν της ευφυΐας σας, με το IQ σας, με όλον το πακέττο που ονομάζεται Intelligence! Επιπλέον, το DNA δεν έχει ουδεμίαν σχέσιν με τα υπόλοιπα ψυχικά χαρακτηριστικά σας, με τον χαρακτήρα, τα ορμέμφυτα και τις προδιαθέσεις σας! Ολα αυτά, και τα  ψυχικά χαρακτηριστικά και το IQ είναι ζητήματα που τα διαπλάθει και τα επηρεάζει το περιβάλλον και η κουλτούρα και τίποτε άλλο! Το περιβάλλον και η κουλτούρα σάς κάνει έξυπνο ή χαζό, μελαγχολικό ή χολερικό, αγαθό άνθρωπο ή εγκληματικό χαρακτήρα, κατάλληλο διά τον πολιτισμένον βίον ή βάρβαρον! Το ζήτημα προχωρεί και περαιτέρω! Ολοι οι άνθρωποι έχουν τον ίδιον ψυχισμόν και επιθυμούν αυτά που και εμείς επιθυμούμε! Επομένως, ανοίγει διάπλατα η θύρα γιά να εποικισθή η Ευρώπη από Μεσανατολίτες και Νεγρίδες, οι οποίοι θα ενσωματωθούν, θάναι όμοιοι με εμάς, καλοί τεχνίτες της βιομηχανίας και φυσικά άριστοι σύζυγοι!
Εδώ νέα απορία και νέον δίλημμα! Σήμερον το κάθε τί αποδίδεται στο DNA, αυτό είναι ο παντοδύναμος θεός, είναι το κλειδί που εξηγεί τα πάντα! Σε κάθε ερώτησιν επί της φυσιολογίας ή της ανατομικής του ανθρώπου, των ζώων ή των φυτών, η απάντησις είναι δεδομένη: «Μά! Το DNA!» Πώς γίνεται και το DNA δεν έχει ουδεμίαν σχέσιν με την ευφυΐαν ή τον ψυχισμόν! Πώς αλήθεια;
Πάλιν η ιδία απάντησις: Κακώς εκπληττόμεθα και διαπορούμε! Σήμερον ζούμε την ιδιότυπον θρησκείαν του Μεταπολεμικού κόσμου! Οπότε δεν πρέπει να κάνομε το λάθος να εξετάζομε λογικώς ή επιστημονικώς τις αυθαίρετες αρχές της!
Όποιος τις εξετάζει ή έστω ψελλίζει το τόσο δά, ως ο  Τζέϊμς Γουώτσον, και το πανεπιστημιακόν-ακαδημαϊκόν σύστημα τον απορρίπτει τελεσιδίκως και ο τύπος τον χλευάζει και τον υβρίζει και ο ευέξαπτος φοιτητικός όχλος τον ξυλοφορτώνει και πιθανώς τον θανατώνει!
Ο Τζέϊμς Γουώτσον διέπραξε δύο αδικήματα, παρέβη δύο δόγματα (βαρύτητος ίσης με το δόγμα της Αμώμου Συλλήψεως) της  θρησκείας του Μεταπολεμικού κόσμου: Πρώτον, υπέθεσε ότι υπάρχει η Νεγρική φυλή, άρα εδέχθη ότι υπάρχουν φυλές, και δεύτερον, υπέθεσε ότι η ευφυΐα είναι φυλετικόν χαρακτηριστικόν οριζομένη από το  DNA! Ο Τζιορντάνο Μπρούνο ημφεσβήτησε το δόγμα της Αμώμου Συλλήψεως και κάηκε ζωντανός, κανονικά τον Τζέϊμς Γουώτσον θάπρεπε να τον κάψουμε δύο φορές! Δικαιολογημένη η φονική οργή των φοιτητών μας!

Δυστυχώς όμως η αλήθεια είναι ότι ασφαλώς η κάθε ανθρωπίνη φυλή έχει τον ιδιαίτερον ψυχισμόν της, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τις τυχόν δεξιότητές της και οπωσδήποτε την ιδικήν της στάθμην του μέσου όρου του IQ.
Ειλικρινώς, δεν υπάρχει μεγαλυτέρα μωρία από το να ισχυριζόμεθα ότι η ευφυΐα είναι θέμα κουλτούρας ή περιβάλλοντος! Π.χ. στο σχολείον της μικράς επαρχιακής πόλεως όπου εφοίτησα, όλοι οι μαθηταί ζούσαν στο αυτό περιβάλλον, σε ίδιες οικογένειες, μικρές οι διαφορές, στην ίδια γειτονιά και στην ίδια κουλτούρα! Στην τάξιν υπήρχον οι πολλοί μέσης ευφυΐας, οι 3-4 ευφυείς μαθητές, οι δύο χαμηλής νοημοσύνης και ο μαθητής με το ειδικό ταλέντο στην μουσική! Μάλιστα οι χαμηλής νοημοσύνης ήσαν παιδιά καλών οικογενειών που τα εφρόντιζαν όσον ήτο δυνατόν! Όλες αυτές είναι οι αναμενόμενες γενετικές αποκλίσεις από τον γενικόν μέσον όρον και επιπροσθέτως φαντάζομαι ότι ο μέσος όρος του IQ της τάξεως εκείνης είναι και ο μέσος όρος του IQ του Έλληνος!
Ασφαλώς το κάθε έθνος και η κάθε πληθυσμιακή ομάδα, οπότε και η κάθε κρατική οντότης έχει τον ιδικόν της μέσον όρον του IQ και ο Richard Lynn, καθηγητής του παν. του Καίμπριτζ ανέπτυξε εις δύο βιβλία (IQ and the Wealth of Nations, IQ and Global Inequality) που προεκάλεσαν αίσθησιν, την άποψιν ότι ο πλούτος των εθνών και των κρατών είναι απολύτως ανάλογος με το IQ τους. Την ιδίαν άποψιν εξέφρασε προσφάτως και ο  Garett Jones καθηγητής του George Mason University στο βιβλίον του· Hive Mind: How Your Nation’s IQ Matters So Much More Than Your Own.
Εδώ γεννάται μία απορία: Τίνι τρόπω επιβιώνουν αυτοί οι επιστήμονες θίγοντες την Ορθότητα; Απλούστατα διακηρύσσουν ότι το IQ δεν έχει γενετικήν βάσιν και διά τις διαφορές του IQ πταίει το περιβάλλον: socio-cultural-economic differences between nations produce differential IQ scores for environmental reasons (και τί δεν κάνει ο άνθρωπος διά να ξεφύγη από την τσιμπίδα της Ιεράς Εξετάσεως)!

ΤΟ IQ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
Τελικώς, λοιπόν, με διαφόρους τρόπους και κατάλληλες δικαιολογίες γίνονται μετρήσεις φυλετικές του IQ. Τί δεικνύουν; Ο Richard Lynn ασχολείται εκτενώς στο βασικόν έργον του: Race Differences in Intelligence, και εις άλλας εργασίας του, με τας μελέτας υπολογισμού του IQ των εθνών. Μερικά εκ των αποτελεσμάτων είναι τα κάτωθι: 
Εις όλον τον κόσμον της ζώνης Βορείου Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Ν-Α Ασίας το IQ είναι εξαιρετικά χαμηλόν κινούμενον από το 78 έως το 84. Ο πληθυσμός της Ινδίας, όπου εγένοντο πολλές έρευνες, έχει μέσον όρον του IQ περί το 83. Το Πακιστάν είναι σταθερά στο 84.  Το Ιράν στο 80 έως 84.  Η Ιορδανία στο 84. Η Αίγυπτος, αναλόγως της μελέτης κυμαίνεται από 77 έως 83. Το Μαγκρέμπ κινείται περί το 84.
Ο Richard Lynn ησχολήθη εκτενώς με την Μαύρην Αφρικήν. Υπολογίζεται από την σύνθεσιν των μελετών ως μέσος όρος του IQ της Υποσαχαρίου Αφρικής το 68, όμως υπάρχουν περιοχές και πληθυσμοί με πολύ χαμηλότερον IQ που φθάνει έως το 54 διά τους Πυγμαίους (Pygmies), σημειώσατε ότι 54 = νοητικότης παιδιού 8 ετών. Ιδού διατί ο Αλβέρτος Σβάϊτσερ, ο μέγας φιλόσοφος και φιλάνθρωπος, που αφιέρωσε την ζωήν του στην περίθαλψιν των Αφρικανών, μάς λέγει ότι «ο Μαύρος είναι ένα παιδί που χρειάζεται κηδεμονίαν»! Ιδέ, Richard Lynn, Gerhard Meisenberg, "The average IQ of sub-Saharan Africans: Comments on Wicherts, Dolan, and van der Maas", Intelligence, 38 (2010) 21–29.
Η Νότιος Αφρική έχει IQ μετρώμενον εφ' όλου του πληθυσμού, ανεξαρτήτως φυλών, 72. 
Αντιθέτως, στον κόσμον των Μογγολοειδών της Άπω Ανατολής το IQ είναι υψηλότατον. Αυτό της Κίνας κινείται μεταξύ 101 και 113. Οι Ιάπωνες κινούνται περί το 105, ενώ οι Νοτιοκορεάτες, πρώτοι εξ όλων των Ασιατών, υπερβαίνουν το 110.
Οι Αβοριγίνες της Αυστραλίας είναι στο 60, ενώ ολίγον άνω του 90 είναι οι Μαορί της Νέας Ζηλανδίας και οι υπόλοιποι νησιώτες του Ειρηνικού.
Στο 90 ευρίσκομε τόσον τους Ινδιάνους της Β. Αμερικής, επί των οποίων έχουν γίνει πολλές μελέτες, όσον και τους Hispano (ιθαγενείς Μεξικού/Κεντρικής Αμερικής) των ΗΠΑ. Κατά την ορθοτέραν εκτίμησιν, το IQ απάντων των Ιθαγενών της Αμερικής, Βορείου και Νοτίου ομού είναι 86. Οι Λευκοί των ΗΠΑ είναι σταθερά ευρισκόμενοι στο 100, ενώ το IQ της Λατινικής Αμερικής μετρώμενον στα διάφορα κράτη ανεξαρτήτως φυλών κινείται μεταξύ 79 και 92, επηρεαζόμενον από τον αριθμόν των Ιθαγενών ή των τυχόν Νεγριδών που έχει έκαστον κράτος. Η Αργεντινή έχει IQ 96, ενώ η Βραζιλία λόγω της υπάρξεως πολλών Νεγριδών που είχον εισαχθή ως δούλοι διά να εργασθούν στας φυτείας του καφέ και πολλών, σήμερον, υβριδίων μεταξύ Λευκών και Νεγριδών έχει  IQ 87! 
Το IQ των γηγενών ευρωπαϊκών πληθυσμών κυμαίνεται περί το 100 και φθάνει το 107 συμφώνως με μερικές έρευνες στην Γερμανίαν και Ολλανδίαν. Εις πολύ καλόν επίπεδον κυμαινόμενον περί το 102-103 είναι το IQ της Ιταλίας. Όμως αποτελούν εξαίρεσιν η Πορτογαλία και τα Βαλκάνια. Το χαμηλόν IQ της Πορτογαλίας, στο 88, θεωρείται ότι οφείλεται στην υπερβολικήν εισαγωγήν Νεγριδών δούλων κατά τον 16ον αιώνα, οπότε σήμερον το 20% του πληθυσμού εμφανίζει νεγρικά στοιχεία. Συνυπολογίζοντας διαφόρους μελέτας βλέπομε το IQ διά τους Βαλκανικούς λαούς και την Τουρκίαν να κυμαίνεται μεταξύ του 90 και του 94, Τουρκία και Κροατία 90, Σερβία 89, Ρουμανία 94, Βουλγαρία και Ελλάς 92,5 (Race Differences in Intelligence, σελ. 15). Το IQ της Ελλάδος είναι σχετικώς χαμηλόν, μάλιστα έρευνα γενομένη στις ηλικίες 9-14 ετών έδειξε IQ 88 [Fatouros, M. (1972). The influence of maturation and education on the development of abilities. In L. J. Cronbach and P. J. Drenth (Eds). Mental Tests and Cultural Adaptation. The Hague: Mouton]. Εδώ πρέπει να σημειωθή ότι η συστηματική μετανάστευσις από μίαν χώραν χαμηλώνει το IQ καθώς η πλειονότης αυτών που αποφασίζουν να μεταναστεύσουν έχει ευρεθή ότι είναι υψηλού IQ.
Επίσης το IQ δεν μεταβάλλεται με το περιβάλλον· ευρωπαϊκοί πληθυσμοί εκτός Ευρώπης διατηρούν το μέσον IQ 100. Ομοίως το IQ δεν επηρεάζεται από την πενίαν, την πείναν, την δυστυχίαν, τους διωγμούς και την αγωνίαν της επιβιώσεως, οπότε οι πρώην κομμουνιστικές χώρες έχουν το αυτό IQ με την Δυτικήν Ευρώπην, π.χ. Εσθονία 100.
Ασφαλώς είναι μωρία να λέγομε ότι διά το τυχόν χαμηλόν IQ πταίουν οι κακές συνθήκες της ζωής και η πενία ή οι κοινωνικές διακρίσεις εις βάρος του εν λόγω πληθυσμού! Στις ΗΠΑ καθολική είναι η αντίληψις ότι οι Μαύροι έχουν χαμηλόν IQ επειδή υφίστανται διακρίσεις εις βάρος των, αν και τούτο είναι μία πλήρως αδικαιολόγητος και αστήρικτος αντίληψις διότι οι Μαύροι πνίγονται στα επιδόματα και στην  Affirmative Action και διά να μην αισθάνονται μοναξιά διά πυρός και σιδήρου το κράτος επέβαλε στον Νότον τα μικτά σχολεία! Ούτως μεγάλη ήτο η έκπληξις όταν έφθασαν μετά τον πόλεμον του Βιετνάμ στις ΗΠΑ οι Βιετναμέζοι πρόσφυγες οι οποίοι ήσαν και ταλαιπωρημένοι και την γλώσσαν δεν εγνώριζαν και ουδείς ενδιεφέρετο δι' αυτούς ενώ το ενδιαφέρον διά τους Μαύρους έφθανε εις δυσθεώρητα ύψη διά πολλούς λόγους π.χ. το παν. του Yale (ένα εκ των τριών κορυφαίων των ΗΠΑ) παρεδέχθη ότι δέχεται οιονδήποτε Μαύρον θελήσει να εγγραφή με την δικαιολογίαν ότι ευρίσκεται εντός της κατοικουμένης κυρίως από Μαύρους πόλεως New Haven και αν δυσαρεστηθή κάποιος Μαύρος τότε όλοι οι Μαύροι θα επιτεθούν και θα καταστρέψουν και θα πυρπολήσουν το πανεπιστήμιον! Οι Βιετναμέζοι πρόσφυγες επρώτευον εις το σχολείον, στην γλώσσαν ήσαν στο αυτό επίπεδον με τους εντοπίους Λευκούς και στις επιστήμες ήσαν ανώτεροι, άριστοι! Εγένοντο πολλές μελέτες που επεχείρησαν να εξηγήσουν με σοφιστείες τα ανεξήγητα τα οποία εξηγούνται μόνον με έναν τρόπον, με το ανώτερον IQ του Βιετναμέζου, το οποίον δεν υπεβίβασαν η ταλαιπωρία, οι διώξεις, η πενία, η κακή διατροφή και οι κακουχίες! Ομοίως, προεκάλεσαν έκπληξιν πολλές μελέτες που εγένοντο στα 1960 επί των Κινέζων της Φορμόζας και του Χονγκ-Κονγκ οι οποίοι τότε ζούσαν υπό κακάς συνθήκας και εμαστίζοντο από ακραία φτώχεια, καθώς έδειξαν πολύ υψηλόν IQ, κατά πολύ υψηλότερον των ευρωπαϊκών μέσων όρων! Ατυχώς το IQ δεν αυξάνει με την καλήν διατροφήν και ούτε το ελαττώνουν οι διώξεις!
Επί του υπό συζήτησιν ζητήματος, ένας φίλος που ζεί στην Ολλανδίαν έκαμε την εξής ενδιαφέρουσαν παρατήρησιν: Στην Ολλανδίαν έφθαναν (και φθάνουν) πτωχοί Ελληνες μετανάστες, οι οποίοι έκαναν ταπεινές δουλειές, όμως τα παιδιά τους εσπούδαζαν, διέπρεπαν και ακόμη πιό πολύ τα εγγόνια τους. Αντιθέτως, οι Μαροκινοί κάνουν και αυτοί χειρωνακτικές δουλειές αλλά τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους κι αυτά το ίδιο κάμνουν, δεν εξελίσσονται! Οι μελέτες τό δικαιολογούν: Το IQ των νεαρών Μαροκινών που είναι γέννημα/θρέμμα της Ολλανδίας είναι 75, επίσης των αντιστοίχων Τουρκο-Ολλανδών είναι 78. 

Ομως, όλα αυτά τα ανωτέρω αποτελούν λεπτομέρειες θα ελέγαμε, καθώς υπάρχει ένα άλλον κύριον παράδειγμα! Οι επιστήμονες που γράφουν βιβλία εξετάζοντες από διαφόρους πλευράς το IQ, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, παρασιωπούν δολίως την ύπαρξιν του "ελέφαντα στο δωμάτιον", ο οποίος είναι η μεγάλη επιτυχία των Ασκεναζίμ Εβραίων! Οι Ασκεναζίμ Εβραίοι έχουν IQ 110. Η διαφορά από το IQ 100 των Λευκών είναι κατά πολύ μεγαλυτέρα απ' ότι φαίνεται: Πληθυσμός με μέσον όρον IQ 100 περιέχει ένα 16% ατόμων με IQ 115 που απαιτείται διά να είσθε πράγματι καλός επιστήμων, όμως πληθυσμός με IQ 110 περιέχει ένα 35% με IQ 115! Ούτως στην Γερμανίαν του 1918-1933, το 16% των ιατρών και το 25% των δικηγόρων ήσαν Εβραίοι, ενώ στην παλαιά Βιέννη, του 1883-1910, ήσαν Εβραίοι το 15% των ιατρών και το 18% των δικηγόρων! Διά μίαν εργασίαν επιπέδου βραβείου Νόμπελ απαιτείται IQ 145· πληθυσμός με μέσον όρον IQ 100 περιέχει ένα 0,13% ατόμων με IQ 145, ενώ πληθυσμός με IQ 110 περιέχει ένα 0,93% με IQ 145, τουτέστιν, 7,5 φορές περισσότερα! Τα στοιχεία προέρχονται από το εκτενές βιβλίον του Richard Lynn, The Chosen People, όπου αναλύονται λεπτομερώς σε 450 σελίδες η ευφυΐα και τα επιτεύγματα των Ασκεναζίμ Εβραίων!
Διατί η σιωπή των επιστημόνων περί του IQ των Ασκεναζίμ Εβραίων; Διότι, ως εξηγεί ο Richard Lynn, αυτό μας δημιουργεί τρία δυσεπίλυτα προβλήματα! Πρώτον, ένας μειονοτικός πληθυσμός με υψηλόν IQ επιτυγχάνει παρά τις διακρίσεις εις βάρος του και τους διωγμούς, πράγμα που ακυρώνει την συλλογιστικήν ότι οι Αφροαμερικανοί, οι Αβοριγίνες της Αυστραλίας κλπ δεν επιτυγχάνουν διότι υφίστανται διακρίσεις (βεβαίως είναι ψευδέστατον και το ότι υφίστανται διακρίσεις)! Δεύτερον, το υψηλόν IQ των Ασκεναζίμ Εβραίων πρέπει οπωσδήποτε να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες καθώς τον 19ον αιώνα στην Ευρώπην οι socio-cultural-economic differences ήσαν εις βάρος των κι ούτε ήτο η πλειονότης των Εβραίων πλουσία και καλοθρεμμένη, ταλαιπωρημένη ήτο! Τρίτον, οι πρακτικές της Ευγονικής των Εβραίων πρέπει να έπαιξαν σημαντικόν ρόλον, οπότε καταλήγομε ότι ναι, η Ευγονική αυξάνει το IQ! Επ' αυτού του λίαν σημαντικού θέματος θα επανέλθωμε αναλυτικώς.
Ασφαλώς τους Ασκεναζίμ Εβραίους ενεδυνάμωσε η κλειστή ενδογαμία την οποίαν εφήρμοζον. Τα γονίδια της ευφυΐας είναι τμήματα επί των σωματικών χρωματοσωμάτων και το κάθε τμήμα έρχεται στο είναι του, εκδηλούται, μόνον όταν το σωματικόν τμήμα είναι σε ομοζυγωτίαν, δηλαδή όταν και τα δύο χρωματοσώματα ενός ζεύγους γράφουν το ίδιο, π.χ. "καστανά μάτια". Οπότε, εάν κάποιος έχει π.χ. ευφυΐα 100 και όλο ομοζυγωτίες, τότε θα εμφανίση ευφυΐα 100, εάν κάποιος έχει ευφυΐα 100 και ετεροζυγωτίες, τότε ανάλογα με τον αριθμόν τους, τμήματα της ευφυΐας θα μείνουν αφανή, οπότε θα εμφανίση ευφυΐα 90, 80 κλπ. Επίσης, ως τονίζει ο Richard Lynn, τους ενεδυνάμωσε η πρακτική της Ευγονικής που εφήρμοζον: Επεδίωκον να δώσουν την κόρη τους σε κάποιον επιτυχημένον έμπορον ή επιστήμονα, άρα κατά τεκμήριον υψηλής ευφυΐας άτομον. Οι άρρενες επεδίωκον να νυμφευθούν την κόρην επιτυχημένου εμπόρου, τουτέστιν κόρην εξ ευφυών γονέων! Επίσης εκτιμούσαν ιδιαιτέρως τους ευφυείς διανοουμένους, τους πεπαιδευμένους Ραββίνους, οι οποίοι εθεωρούντο περιζήτητοι ως σύζυγοι!   
----         
Επανερχόμενοι, ομοίως,  δεν υπάρχει μεγαλυτέρα μωρία από το να ισχυριζόμεθα ότι τα ψυχικά χαρακτηριστικά είναι θέμα κουλτούρας ή περιβάλλοντος! Σήμερον, μετά την έκδοσιν to 1971 του πρωτοποριακού βιβλίου του Richard Lynn, Personality and National Character, γίνονται εκτενείς μελέτες του "εθνικού χαρακτήρος" των διαφόρων λαών και εθνών π.χ. πολύ γνωστόν είναι το σύγγραμμα του Raphael Pattai, The Arab Mind. Παρ' όλα αυτά η πολιτική ορθότης αρνείται να δεχθή την ύπαρξιν εθνικών χαρακτηριστικών και ούτως π.χ. μας είπε η ελληνική κυβέρνησις ότι οι Αθίγγανοι ζουν την ιδιότυπον κουλτούρα τους διότι εμείς τους "έχουμε παρατημένους" λες και εμάς τους Ελληνες κάποιος μας πήρε από το χέρι και μας εξεπολίτισε! Επί τῇ ευκαιρίᾳ, οι Αθίγγανοι αποτελούν φυλήν που μετηνάστευσε από την Β-Δ Ινδίαν και τα στοιχεία του IQ τους είναι χαρακτηριστικά του IQ των Νοτιοασιατών. Μετρήσεις στο IQ των Αθιγγάνων που εγένοντο στην Σλοβακίαν έδειξαν ότι είναι στο 83. Μάλιστα, ΔΕΝ γίνεται αποδεκτόν ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικόν χαρακτήρα, νοοτροπίαν, αξιακόν κώδικα ή ήθη και έθιμα, λόγω της φυλετικής ή εθνικής των ιδιοσυστασίας! Ομοίως, ΔΕΝ γίνεται αποδεκτή η έννοια του έθνους, της εθνότητος, υπό την έννοιαν ότι τα έθνη παράγουν ανθρώπους με ιδιαίτερον χαρακτήρα, νοοτροπίαν, ήθη ή αξιακόν κώδικα! Τί κι αν λέμε ως κοινόν τόπον, ότι ο Αγγλος είναι έτσι και ο Γάλλος αλλοιώς! Τί κι αν γνωρίζομε ότι τοιαύτες διαφορές ανευρίσκομε ακόμη και σε κάθε περιοχήν, ότι άλλην  νοοτροπίαν έχει ο Μανιάτης, ο Χιώτης ή ο Κρητικός! Γνωστός εξ' άλλου ο διαχρονικός χλευασμός των βορείων Γάλλων διά τους νοτίους Μεσογειακούς Γάλλους, των Λομβαρδών διά τους Σικελούς κ.ο.κ.! Γαλλικόν δικαστήριον απεφάνθη ότι δεν υφίσταται η έννοια "Κορσικανός" και το Ολλανδικόν δικαστήριον που προσφάτως εδίκασε τον κ. Geert Wilders απεφάνθη  ότι δεν υφίσταται η έννοια "Μαροκινός" και επομένως είναι απαράδεκτος η χρησιμοποίησίς της!

Η ΔΥΣΓΟΝΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΣ
Κατά περίεργον τρόπον ο νικητής του πολέμου δεν επιθυμεί υπηκόους υγιείς, ευφυείς, εργατικούς, δραστηρίους αλλά το αντίθετον! Ούτως προάγεται η Δυσγονική γονιμότης (Dysgenic fertility). Λεπτομερής ανάλυσις της Δυσγονικής γονιμότητος υπάρχει εις το βιβλίον του Richard Lynn, Dysgenics: Genetic Deterioration in Modern Populations, Praeger, 1996. 
Έως το τελευταίον τέταρτον του 19ου αιώνος στην Ευρώπην ελειτούργει η Δαρβινική Φυσική επιλογή (natural selection) υπέρ της ευφυΐας και του δραστηρίου, εργατικού και εντίμου χαρακτήρος, τοτέστιν υπέρ των ιδιοτήτων που σήμερον καλούνται από τους ψυχολόγους "conscientiousness" (ευσυνειδησία, πιθανώς είναι η σωστή μτφρ), δηλαδή των ατόμων που κατά τεκμήριον απετέλουν την ανωτέραν και την μέσην τάξιν (πάντοτε εις την Ευρώπην υπήρχον πολλοί δίαυλοι που ωδήγουν τους ευφυείς νέους των κατωτέρων τάξεων προς την ανωτέραν τάξιν). Οι συνθήκες της ζωής περιώριζαν την αναπαραγωγήν των κατωτέρων τάξεων και ούτως στα μέσα του 19ου αιώνος η ανωτέρα τάξις είχε 5,6 τέκνα, η μέση τάξις 3,9 και τρίτη τάξις 3,7. Ο δείκτης γονιμότητος ήτο επί αιώνας στο 4,5 και καθώς η παιδική και νεανική θνησιμότης ήτο υψηλή ο πληθυσμός ηύξανε με αργούς ρυθμούς.
Διά να λειτουργήση η Δαρβινική Φυσική επιλογή απαιτείται ο καλύτερος να έχη χαμηλήν θνησιμότητα και υψηλήν γονιμότητα· όμως από τα μέσα του 19ου αιώνος οι συνθήκες αυτές έπαυσαν ισχύουσες, οπότε εσταμάτησε πλέον η αυτόματος Φυσική επιλογή και μοιραίως εγκαθιδρύθη η  Δυσγονική γονιμότης, τουτέστιν η αναπαραγωγή του πληθυσμού από τα άτομα με χαμηλόν IQ και ασθενή χαρακτήρα.
Η βελτίωσις των συνθηκών της ζωής και οι πρόοδοι της ιατρικής με τον περιορισμόν των λοιμωδών νόσων ηύξησαν την γονιμότητα των κατωτέρων τάξεων, συγχρόνως η θέλησις διά τεκνοποιΐαν των ανωτέρων τάξεως περιωρίσθη και εμελετήθησαν και εγένοντο του συρμού οι τρόποι αντισυλλήψεως π.χ. στις ΗΠΑ η ανωτάτη κοινωνικο-οικονομική τάξις είχε το 1845 δείκτην γονιμότητος 4,4, όμως το 1870 έπεσε εις το 3,0! Η αντισύλληψις και ο "οικογενειακός προγραμματισμός" είναι ίδιον των ευφυών γυναικών και των ανωτέρων τάξεων, οπότε πάντοτε η καθιέρωσις της αντισυλλήψεως έχει Δυσγονικά αποτελέσματα. Ούτως, από του 1880 το ευρωπαϊκόν IQ χάνει 2,2 μονάδες ανά γενεάν και υπελογίσθη ότι στην Αγγλίαν κατά την περίοδον των 90 ετών από του 1890 έχάθησαν 6,2 μονάδες! Όλη αυτή η κατάστασις εγένετο αντιληπτή από τους συγχρόνους της επιστήμονας ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνος, π.χ. εξέφραζε την ανησυχίαν του ο ίδιος ο Κάρολος Δαρβίνος, οι οποίοι υπεστήριξαν ότι πρέπει με θετικές κοινωνικές ενέργειες να αντιμετωπισθή η Δυσγονική κατάστασις και να αναστραφή. Αυτή η αντίληψις και το σύνολον των μεθόδων που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ονομάζεται Ευγονική και περί αυτής, καθώς η κατάστασις εχειροτέρευε, εγένετο πολύς λόγος κατά το πρώτον ήμισυ του 20ου αιώνος.
Πράγματι, συν τῷ χρόνῳ η κατάστασις επεδεινούτο. Πρώτον, η γονιμότης των ανωτέρων τάξεων περιωρίζετο περαιτέρω και ούτως εφθάσαμε στα 1950 στον κανόνα των δύο παιδιών και κατόπιν περί το 1980 επέσαμε υπό το δύο που είναι ο ουδός αντικαταστάσεως του υπάρχοντος πληθυσμού. Οι γυναίκες απέκτησαν επάγγελμα και καρριέρα και η τεκνοποιΐα και ο γάμος δεν ήτο πλέον ο σκοπός του βίου αλλά ένα πάρεργον, όθεν ενεφανίσθη το εξής φαινόμενον: η γονιμότης να είναι αντιστρόφως ανάλογος προς τα έτη σπουδών της γυναικός, τουτέστιν του IQ της! Ούτως ή άλλως, οι μελέτες έχουν δείξει ότι η ομάς των ατέκνων γυναικών έχει υψηλότερον IQ από την ομάδα των τεκνοποιησάντων! Μελέτη παρακολουθήσεως των τριακοσίων ευφυεστέρων νεανίδων ενός σχολικού έτους, που εγένετο στις ΗΠΑ, έδειξε τα εξής: Όλα τα κορίτσια αυτά εδημιούργησαν επιτυχή καρριέρα· όμως, άνω των 200 εξ αυτών ούτε υπανδρεύθησαν, ούτε ετεκνοποίησαν, ενώ τα υπόλοιπα υπανδρεύθησαν και πενήντα εξ αυτών ετεκνοποίησαν, ένα παιδί και εις ολίγας περιπτώσεις δύο! 
Δεύτερον, ενεφανίσθη η κοινωνική πολιτική των πάσης φύσεως επιδομάτων και προστασίας της μητρότητος. Αυτή εστήριξε την αύξησιν της αναπαραγωγής των κατωτέρων τάξεων που είδαν το παιδί ως τρόπον αυξήσεως του εισοδήματός των, ευκαιρία διά γονικές άδειες κλπ. Όμως, υπήρξε και κάτι πολύ χειρότερον: Ισχυρές κοινωνικές αντιστάσεις αλλά και οι οικονομικές προϋποθέσεις διετήρουν επί αιώνας την παραγωγήν παιδιών αγνώστου πατρός στο 2% του πληθυσμού τουλάχιστον. Αιφνιδίως όμως ενεφανίσθησαν περί το 1960 πλήθος επιδομάτων και ευεργετημάτων διά την "άγαμον μητέρα", ενεφανίσθη το λεγόμενον στην Σκανδιναβίαν "κράτος σύζυγος και πατέρας", οπότε στις ΗΠΑ, στα 1960, η παραγωγή παιδιών αγνώστου πατρός στις Λευκές Αμερικανίδες ανήλθε σταδιακώς στο 22% (στοιχεία του 1991) ενώ στις Νέγρες στο 67%! Ούτως η κρατική πολιτική διέπλασε την σημερινήν Νέγρα χαμηλής νοημοσύνης που έχει 5-6 παιδιά και ζεί άνετα από τα επιδόματα! Στην Αγγλία τα παιδιά  αγνώστου πατρός ανήλθον στο 32% (επίσης στοιχεία του 1991). Έχει ευρεθεί ότι το 50% αυτών των γυναικών ανήκει στο 20% του πληθυσμού με την χαμηλοτέραν μορφωτικήν στάθμην. Ως γράφει ο Richard Lynn (Dysgenics, σελ. 46):
The increase in welfare benefits did not act as an incentive to have illegitimate children for women with high or average intelligence, good educational qualifications and strong character. The more attractive alternative for these women was to work in well-paid and fulfilling jobs and the last thing that appealed to them was to become single mothers. The increase in welfare benefits for single mothers provided a selective incentive to those with low intelligence, poor education and weak character. This is why it was among these women that the increase in single motherhood grew most strongly.

Ειρήσθω εν παρόδῳ ότι οι Κοσμοεξουσιαστές θέλουν το παιδί αγνώστου πατρός, το θέλουν πολύ διά πολλούς και ευνοήτους λόγους, και διά τούτο στην Ευρώπην του 1980 αντί να αποτελή στίγμα όπως πριν καθιερώθη ως μόδα που αποδεικνύει ότι η γυναίκα είναι απελευθερωμένη και δεν έχει ανάγκη τον άνδρα! Άλλη αντίφασις: Σήμερον όλος ο κοινωνικός και νομικός μας πολιτισμός έχει στραφεί στην προστασίαν του παιδιού ακόμη και εις βάρος των συμφερόντων των γονέων, όμως ουδεμία ψυχιατρική μελέτη ενεφανίσθη που να δεικνύη ότι τα παιδιά θέλουν ή έστω, δεν τα ενοχλεί, να είναι αγνώστου πατρός! Επομένως, οι ίδιες οι κυβερνήσεις με την κοινωνικήν πολιτικήν τους επέβαλον την Δυσγονικήν γονιμότητα!
Τρίτον, οι κληρονομικές νόσοι παρέμεναν επί αιώνας εις τα αυτά επίπεδα διότι η πρώϊμος θνησιμότης των εμείωνε τας δυνατότητας αναπαραγωγής. Όμως οι πρόοδοι της ιατρικής είχον ως αποτέλεσμα την επιμήκυνσιν της ζωής των πασχόντων, οπότε σήμερον ο αριθμός των τριπλασιάζεται ανά γενεάν! Δεν είναι δε ολίγες οι κληρονομικές νόσοι, οι μονογονιδιακές (οι οφειλόμενες εις βλάβην ενός χρωματοσώματος) ανέρχονται εις τέσσαρας χιλιάδας και αρκετές είναι επίσης οι πολυπαραγοντικές.

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, εγένετο το 1954 μία μελέτη επί 215 ανδρών όπου εμετρήθη το IQ και συγχρόνως κατεγράφη ο αριθμός των τέκνων και η κοινωνικο-οικονομική κατάστασις των και βάσει αυτής εχωρίσθησαν εις τέσσαρας κατηγορίας. Τα αποτελέσματα είναι ισχυρώς δυσγονικά. Στην ανωτέραν κατηγορίαν την χαρακτηριζομένην ως Professional, managerial, στην μελέτην ανήκον 41 άτομα με μέσον IQ 117,2 και μέσον αριθμόν τέκνων 1,78. Στην επομένην κατηγορίαν των κατωτέρων υπαλλήλων γραφείου και ειδικευμένων τεχνιτών (Lower white collar, skilled workers) ανήκον 80 άτομα με μέσον IQ 100,9 και μέσον αριθμόν τέκνων 2,66. Στην τρίτην κατηγορίαν των Semiskilled, των ημιειδικευμένων εργατών, ανήκον 27 άτομα με μέσον IQ 91,0 και μέσον αριθμόν τέκνων 4,00. Στην τελευταίαν κατηγορίαν των χαρακτηριζομένων ως Unskilled, ανειδικεύτων εργατών, ανήκον 67 άτομα με μέσον IQ 82,2 και μέσον αριθμόν τέκνων 5,56. Papavassiliou, I.T. (1954) Intelligence and family size. Population Studies, 7, 222-226.

Σήμερον στην Ευρώπην η κατάστασις επιδεινούται έτι περαιτέρω καθώς θεωρείται ότι ο υψηλής ευφυΐας άνδρας που έχει θέσιν managerial εις μεγάλην επιχείρησιν δεν νοείται να χάνη τον πολύτιμον χρόνον του ασχολούμενος με την οικογένειαν (αντίληψις που απλώς αποτελεί εκδοχήν της γνωστής λογικής του αγάμου Δεσπότη και Καρδιναλίου) αλλά πρέπον είναι να καλύπτει τας σεξουαλικάς ανάγκας του με κοινάς γυναίκας ποιότητος πολυτελείας που σήμερον στην Ευρώπην αποκαλούνται escort = συνοδοί. Επίσης στις μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις διά να τιμωρηθούν οι γυναίκες, που ενώ προχωρούν σε ανώτερες θέσεις τολμούν να μείνουν έγκυοι, σταματούν τις προαγωγές των και τις καταδικάζουν σε στασιμότητα!
Όμως, πέραν των ανωτέρω, σήμερον στην Ευρώπην η κατάστασις επιδεινούται έτι περαιτέρω καθώς ως προελέχθη ο Φεμινισμός επέβαλε την Μισανδρίαν και τα κορίτσια στην Σκανδιναβίαν φορούν τα μπλουζάκια με την επιγραφήν «Αι! Οχι και να κάνω Λευκό παιδί!», οπότε, είτε, πηγαίνουν εκδρομές στην Αφρικήν ειδικώς διά να γονιμοποιηθούν από τους πλέον κατωτέρους και πρωτογόνους Αφρικανούς, τους Μασάϊ της Κένυας και τους Βουσμάνους του IQ 60, είτε, γονιμοποιούνται επιτόπου από τους νυν αθρόως εισαγομένους στην Σκανδιναβίαν κατάμαυρους Σουδανίδες Σομαλούς του IQ 62! Είναι σύνηθες το θέαμα να βλέπομε στην Σουηδίαν μέσα στο λεωφορείον μητέρα Σουηδή με τρία παράταιρα τέκνα από φανερά διαφορετικούς πατέρες και όλους Αλλογενείς!  Σήμερον, εις όλην την Σκανδιναβίαν το ποσοστόν των αγάμων μητέρων ανέρχεται στο 55% του συνόλου!
Έχομε ήδη αναφέρει ότι "τα γονίδια της ευφυΐας είναι τμήματα επί των σωματικών χρωματοσωμάτων και το κάθε τμήμα έρχεται στο είναι του, εκδηλούται, μόνον όταν το σωματικόν τμήμα είναι σε ομοζυγωτίαν" κλπ, οπότε τα παιδιά υβρίδια θα είναι κατωτέρας νοημοσύνης ακόμη κι αν η γυναίκα γονιμοποιηθή από υψηλοτάτου IQ Αλλογενή! 
Περιεκτικές μελέτες δεικνύουν ότι συνολικώς η γονιμότης του Δυτικού κόσμου είναι δυσγονική π.χ. ο μέσος όρος των βρεφών των ΗΠΑ του 1990 προέρχεται από μητέρες με IQ κάτω του μέσου όρου! Αποδεικνύεται μάλιστα ότι τοιαύτη ήτο καθ' όλην την διάρκειαν του 20ου αιώνος! Επίσης, άξιον λόγου είναι ότι στις ΗΠΑ η  Δυσγονική γονιμότης πλήττει τους Μαύρους και τους Hispano δυόμιση φορές πιό πολύ από τους Λευκούς λόγω της υπεργονιμότητος των χαμηλής νοημοσύνης γυναικών που θέλουν τα επιδόματα! Τα τραγικά αυτά αποτελέσματα της πολιτικής των επιδομάτων δίδουν δυστυχώς στους Μαύρους ένα ισχυρόν λάκτισμα να πάνε ακόμη πιό κάτω!

Ως προανεφέρθη, ο νικητής του πολέμου δεν επιθυμεί υπηκόους υγιείς και ευφυείς, με αποτέλεσμα ενώ έως τον πόλεμον η συζήτησις περιεστρέφετο περί το ποία μέτρα Ευγονικής απαιτούνται, στον Μεταπολεμικόν κόσμον ακόμη και η αναφορά εις την λέξιν και την έννοιαν "Ευγονική" μετετράπη εις ανατριχιαστικόν έγκλημα και κακούργημα και επισείρει την ποινήν του κοινωνικού και επαγγελματικού θανάτου και την ηθικήν σπίλωσιν του ατόμου. Τα μέτρα περιορισμού των κληρονομικών νόσων διά της στειρώσεως των πασχόντων εθεωρήθησαν ως γιγαντιαία κακουργήματα και ανοσιουργήματα! Σχιζοφρενική λογική: Έχουν και οι πάσχοντες δικαίωμα να χαρούν την τεκνογονίαν! Όχι κύριε! Ουδείς έχει το δικαίωμα να χαρή φέρνοντας στον κόσμον εν γνώσει του έναν νοσούντα! Αντιθέτως ενδοξοποιήθη κάθε πλευρά της Δυσγονικής και ετοποθετήθησαν στο κέντρον της κοινωνικής προβολής οι παντός είδους ασθενείς και ψυχικώς διατεταραγμένοι, ένα παράδειγμα της τοιαύτης ενδοξοποιήσεως είναι οι Παρα-ολυμπιακοί Αγώνες, ένα άλλον παράδειγμα είναι ότι οι άνθρωποι με φυσιολογικόν σεξουαλικόν προσανατολισμόν εχλευάσθησαν ως κατώτεροι και μπανάλ, ενώ οι LGBT προεβλήθησαν ως το υγιές πρότυπον! «Να είσθε υπερήφανοι που είσθε Γκέϋ» είπε προ ολίγου καιρού απευθύνων χαιρετισμόν προς την Gay Parade ο Ελλην πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας! Κατεσκευάσθησαν δε ευφημισμοί διά τους δυστυχείς που παράγει ο ανάλγητος Μεταπολεμικός κόσμος, όπως «παιδιά με ειδικές ικανότητες» αντί του ήδη ευφημιστικού  «παιδιά με ειδικές ανάγκες»! Επειδή δε ο Αδ. Χίτλερ ήτο υπέρμαχος της Ευγονικής λέγουν σήμερον οι κήρυκες της Δυσγονικής: «Εκδικούμεθα τον Χίτλερ!» Όχι κύριε! Απλώς κάνεις την γενιά σου δυστυχισμένη, ηλίθια, άρρωστη και κακοχυμένη, να την χαίρεσαι!
Διατί λέγομε "κακοχυμένη"; Διότι η σημερινή Δυσγονική δεν είναι μόνον επί του IQ αλλά και επί της σωματικής διαπλάσεως π.χ. οι ευπαρουσίαστες καλλίγραμμες γυναίκες βγαίνουν από την φυλετικήν δεξαμενήν και διοχετεύονται στις ΗΠΑ στο σύστημα Χόλλυγουντ/Λας Βέγκας/χαμαιτυπεία. Παρομοίως συμβαίνει στην Ευρώπην και στην Ελλάδα όπου σήμερον θεωρείται απαραίτητον η κάθε καλλίγραμμη κοπέλα να γίνη "μοντέλο" (με ό,τι κι αν εννοεί αυτή η λέξις)! 

Ας μην μάς διαφεύγει εξ' άλλου ότι σήμερον δεν προάγεται, δεν βοηθείται, ο ευφυής, αλλ' αντιθέτως η δημοσία εκπαίδευσις τον αποδιοπομπεί! Υπήρχον εις όλην την Ευρώπην τα σχολεία δι' ευφυείς μαθητάς, σχολεία αριστείας, όπως τα ελληνικά «Πειραματικά σχολεία του Πανεπιστημίου» όπου οι μαθητές εισήγοντο δι' εξετάσεων! Όμως, αυτά έπαυσαν να λειτουργούν τοιουτοτρόπως και τώρα οι μαθητές εισάγονται διά κληρώσεως! Μία καθηγήτρια γυμνασίου παρηκολούθη προ ολίγου καιρού ένα σεμινάριον περί της αγωγής των παιδιών χαμηλής νοημοσύνης και ηρώτησε ευλόγως τον διδάσκοντα, καθηγητήν των Παιδαγωγικών του πανεπιστημίου: Διατί όπως έχομε σχολεία διά τα καθυστερημένα παιδιά, δεν έχομε σχολεία διά τα ευφυή παιδιά; Η απάντησις του καθηγητού του πανεπιστημίου ήτο επί λέξει η εξής: «Μην το ξαναπής αυτό, είναι Φασισμός, οι φασίστες είχαν τέτοια!» Συμφωνούμε απολύτως μαζί του, ορθώς ομίλησε! Ασφαλώς, εν αντιθέσει προς τα σήμερον ισχύοντα, ο Φασισμός ενδιεφέρετο διά την αριστείαν και την προαγωγήν των αρίστων και όχι μόνον είχε "τέτοια σχολεία", αλλά και πολλά άλλα μέτρα ελάμβανε ώστε "να μην πάει χαμένο" το ευφυές παιδί!

Οι επιστήμονες που υπηρετούν την ατζέντα των κοσμοεξουσιαστών επετέθησαν κατά την ιδίας την εννοίας της Δυσγονικής με επιχειρήματα κατάλληλα διά τους ηλιθίους που επιθυμούν να παραγάγουν! Λέγουν, π.χ. ότι «Δεν υπάρχουν καλά και κακά γονίδια, το περιβάλλον τα κάνει καλά ή κακά!» και φέρουν συνήθως ως παράδειγμα την Δρεπανοκυτταρικήν αναιμίαν, ασθένειαν φοβεράν με κρίσεις αφορήτου άλγους λόγω των εμβολών των μικρών αγγείων από τα παθολογικά ερυθρά αιμοσφαίρια που λέγονται δρεπανοκύτταρα! Βεβαίως, κακή η Δρεπανοκυτταρική αναιμία, μας λέγουν, όμως εάν ο πάσχων ζεί σε ελώδη περιοχή όπου επιπολάζει η ελονοσία, όπως η παλαιά Κωπαΐδα, τότε είναι πλεονεκτικός διότι στα δρεπανοκύτταρα δεν αναπτύσσεται ελονοσία! Θαυμάσατε την λογικήν τους! Άλλον δεπιχείρημα: Είναι δυνατόν η κληρονομική νόσος να του κεντρίση την πνευματικήν δημιουργικότητα όπως ο γνωστός ζωγράφος Toulouse-Lautrec που είχε μυϊκήν δυστροφίαν! Δυστυχώς όλοι οι υπόλοιποι ασθενείς με μυϊκήν δυστροφίαν υπήρξαν απλώς ασθενείς! Η αλήθεια είναι το αντίθετον!  Ως γράφει ο Richard Lynn (Dysgenics, σελ. 205):
The research evidence on this issue indicates that, far from having poor health, creative geniuses and outstanding achievers have better than average health. Post (1994) has made a study of the life histories of 291 of the most illustrious men of the nineteenth and early twentieth centuries and concludes that they were much healthier than their contemporaries. Their average life span was 68 years, well above the population mean for this time… In addition, the classical study by Terman (1959) of approximately 1,500 high-IQ and high-achieving individuals from California found that they were well above average with regard to physical health.

Βεβαίως, υπάρχει και το χειρότερον, το εγκώμιον της ηλιθιότητος! Ο David Smith (1994), καθηγητής στο παν. University of South Carolina, ερωτά ρητορικώς: «Is mental retardation always a disease to be prevented, or is it a human condition worthy of being valued?», ενώ άλλοι γίνονται πλέον συγκεκριμένοι, π.χ. ο  Leon Kass του παν. University of Chicago, λέγει ότι πολλοί ευφυείς έκαναν κακό στην κοινωνία, π.χ. ευφυείς έκαναν τον πόλεμον του Βιετνάμ, όμως ο ηλίθιος δεν δύναται να επηρεάση την κοινωνίαν, άρα η διατήρησις της παρούσης κοινωνικής καταστάσεως απαιτεί ηλιθίους! Καλά, λέγομε, η καθεστηκύϊα τάξις τόσον πολύ φοβάται τους ευφυείς; άλλοι λέγουν ότι "καλύτερα διάγει ένας ηλίθιος"! Ομολογουμένως δίκιο έχουν, καθότι ένας ευφυής βλέποντας τα χάλια του Μεταπολεμικού κόσμου μελαγχολεί και τρελλαίνεται!
---
Περαίνοντες το κείμενον μας ας αναφέρωμε την άποψιν του Richard Lynn διά το παρόν και το μέλλον της κοινωνίας μας. Εις συνεντευξίν του εις το περιοδικόν The Occidental Quarterly (The Occidental Letter, vol. 1, no. 1, Fall 2007: 1, 4–6) ερωτάται:
What do you see as the most important issues/problems facing Western societies?
Ποιό κατά την γνώμην σας είναι το σημαντικότερον ζήτημα που αντιμετωπίζουν σήμερον οι Δυτικές κοινωνίες;
Και απαντά:

The single most important issue is the increasing immigration of low-IQ third-world peoples into the United States, Canada, and Europe. The effect of this, combined with their higher fertility, is that they are replacing Europeans. By the end of the twenty-first century Europeans will become minorities in the United States, Canada, and Western Europe. Yet this huge demographic catastrophe has been barely noticed by the media, and anyone who mentions it is condemned as a “far right racist.”
This phenomenon raises what is perhaps the most baffling problem of the present age, which is why the European peoples are so complacent about being dispossessed in their own countries by the influx of non-European peoples. Normally, people resist invasion by alien peoples and it seems natural for them to do so. In England we have the Norman conquest of 1066 seared in our national consciousness as the last time we were invaded, and we are equally conscious of our successful resistance to the threat of invasion by the French under Napoleon and the Germans in World War II. Yet in the last half century we have been invaded by non-Europeans, and most of us are quite complacent about this. It is the same with the European peoples in Continental Europe, the United States, Canada, Australia, and New Zealand.
There seems to be something profoundly unnatural about this complacency and it defies explanation.

ΜΤΦΡ: Το ένα και μοναδικόν σημαντικόν ζήτημα είναι η αυξανομένη μετανάστευσις των χαμηλού IQ τριτοκοσμικών πληθυσμών προς τις ΗΠΑ, τον Καναδάν και την Ευρώπην. Το αποτέλεσμα αυτής της καταταστάσεως συνδυαζόμενον με την υπερτέραν γονιμότητά των, είναι ότι αντικαθιστούν τους Ευρωπαίους. Κατά τα τέλη του 21ου αιώνος οι Ευρωπαίοι θα αποτελούν μειονότητες στις ΗΠΑ, στον Καναδάν και στην Δυτικήν Ευρώπην. [ομιλεί το 2007, σήμερον η μετανάστευσις τρέχει με απιστεύτους ρυθμούς, εντός δεκαετίας θα είμεθα μειονότης] Και όμως, αυτή η κολοσσιαία δημογραφική καταστροφή δεν αναφέρεται από τα ΜΜΕ σχεδόν καθόλου και ο οιοσδήποτε που την αναφέρει καταδικάζεται ως "ακροδεξιός ρατσιστής"!
Αυτό το φαινόμενον εγείρει αυτό που είναι ίσως τό πλέον δυσεξήγητον πρόβλημα της παρούσης εποχής, το διατί οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί είναι τόσον συγκαταβατικοί απέναντι στην παρεκτόπισίν των στις ίδιες τις χώρες τους από την εισροήν των μη-ευρωπαϊκών πληθυσμών! Κανονικά, οι άνθρωποι αντιστέκονται στην εισβολήν Αλλογενών και φαίνεται λογικόν εις αυτούς να πράττουν ούτω! Εμείς, στην Αγγλίαν, έχομε καταγράψει στην εθνικήν μας συνείδησιν την Νορμανδικήν κατάκτησιν του 1066 ως την τελευταίαν φοράν που υπέστημεν εισβολήν και επίσης έχομεν συνείδησιν της επιτυχούς αντιστάσεώς μας στην απειλήν της εισβολής των Γάλλων υπό τον Ναπολέοντα και των Γερμανών κατά τον Β΄ΠΠ. Παρ' όλα αυτά κατά την τελευταίαν πεντηκονταετίαν δεχόμεθα την εισβολήν των μη-ευρωπαϊκών πληθυσμών και οι πλείστοι εξ ημών είμεθα πλήρως συγκαταβατικοί απέναντι στο γεγονός! Το ίδιο δε συμβαίνει με τους υπολοίπους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς στην ηπειρωτικήν Ευρώπην,  στις ΗΠΑ, στον Καναδάν και στην Νέαν Ζηλανδίαν! Φαίνεται να υπάρχη κάτι βαθέως αφύσικον σε αυτήν την συγκατάβασιν που είναι αδύνατον να εξηγηθή! 

==============

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου