Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

31 Αυγούστου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ
----
Άναψε η συζήτησις με αφορμή το συνέδριον της Ε.Ε. διά τα εγκλήματα του κομμουνισμού και την άρνησιν της ελληνικής κυβερνήσεως να συμμετάσχει, η οποία κυβέρνησις μάλιστα τό κατήγγειλε ως «προσπάθεια συμψηφισμού με τα εγκλήματα του ναζισμού»! Έγραψε ένας φίλος:

«Ναί, οπωσδήποτε, η κυβέρνηση έχει άδικο! Συμφωνώ ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ή να δικαιολογήσουμε τα εγκλήματα που έκανε η ΕΣΣΔ, ομως επίσης, προσοχή! δεν πρέπει και να κάνουμε συμψηφισμό του κομμουνισμού με τον ναζισμό, διότι ο ναζισμός παραμένει η πιο εγκληματική ιδεολογία που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης, κυρίως διότι βαρύνεται με το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην ιστορία του ανθρώπου, το Ολοκαύτωμα.»
----
Αξίζει να σχολιάσωμε αυτήν την θέσιν διότι υποστηρίζεται υπό πολλών και εδώ και στην υπόλοιπον Ευρώπην! Λοιπόν:

Υποθέτω, φίλε μου καλέ, ότι λέγοντας "Ολοκαύτωμα" εννοείς ότι ο Αδ. Χίτλερ επεδίωξε να αφανίση από του προσώπου της γής το Εβραϊκόν έθνος ή τον Ιουδαϊσμόν (οι Εβραίοι άλλοτε περιγράφουν εαυτούς ως έθνος και άλλοτε ως θρησκεία, π.χ. λέγουν: "είμαι Έλλην, Ιουδαϊκού θρησκεύματος"), τουτέστιν ηθέλησε την γενοκτονίαν ενός λαού και το έγκλημά του λέγεται "απόπειραν γενοκτονίας"! 

ΠΑΡΕΝΘΕΣΙΣ: Αφήνω κατά μέρος όλην την συζήτησιν εάν έγινε ή όχι το Ολοκαύτωμα! Την παρακάμπτω διά να προχωρήσωμε, παρότι με ξενίζει η βεβαιότης σου, επειδή: αν πρόκειται διά θρησκευτικόν δόγμα της εποχής μας καλώς, αν όμως πρόκειται δι' ιστορικόν γεγονός θα έπρεπε να έχεις αναφέρει τα στοιχεία επί των οποίων στηρίζεις την εκτίμησίν σου και αντικρούεις τους "αναθεωρητικούς", να διαφωτίσης και εμάς που δεν γνωρίζομε το θέμα!
Θα ήθελα επιπλέον, επί τη ευκαιρία, να μού εξηγήσης και το εξής: Διατί οι εβραϊκές οργανώσεις και δή η ADL που εν τοις πράγμασι διαφεντεύει τις ΗΠΑ, όταν επρόκειτο το Κογκρέσο να αναγνωρίση την Γενοκτονίαν των Αρμενίων με λυσσώδη αντίδρασιν την απέτρεψαν με το σύνθημα «οι γενοκτονίες είναι θέμα των ιστορικών κι όχι των κοινοβουλίων»;; Εδώ τί γίνεται;; Διατί οι εβραϊκές οργανώσεις ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ πιέζουν όλες τις κυβερνήσεις και επιτυγχάνουν, όπως επέτυχαν και στην Ελλάδα, όχι μόνον να αναγνωρισθή διά ψηφίσματος του Κοινοβουλίου η γενοκτονία τους αλλά συνάμα να ποινικοποιηθή και η απλή ιστορική εξέτασις του ζητήματος;; Δύο μέτρα και δύο σταθμά;; Διά ποίον λόγον;;

Εν πάση περιπτώσει, υποθέτω, μαζί με εσένα ότι Ναί έγινε το λεγόμενον Ολοκαύτωμα και επιπλέον ότι Ναί, ο Αδ. Χίτλερ δεν ήθελε απλώς να ταλαιπωρήση ή να εξοντώση όσους είχε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως αλλά επεδίωξε να αφανίση ολοκληρωτικώς από του προσώπου της γής το Εβραϊκόν έθνος, δηλαδή επεδίωξε την γενοκτονίαν του!!
Εντάξει;; Τα παραδέχομαι όλα και προχωρώ:
ΑΡΑ, κατά την συλλογιστικήν σου, η γενοκτονία ενός λαού είναι «το μεγαλύτερο έγκλημα που [είναι δυνατόν να] γίνει στην ιστορία του ανθρώπου» και όποια ιδεολογία το διαπράττει είναι «η πιο εγκληματική ιδεολογία που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης»! Σύμφωνοι;; Σύμφωνοι!!
Ο Αδ. Χίτλερ έπραξε αυτό!  Σύμφωνοι;; Σύμφωνοι!

ΟΜΩΣ ΕΔΩ οφείλομε να κάνωμε ωρισμένας συγκρίσεις διότι, δυστυχώς ή ευτυχώς, η απόπειρα γενοκτονίας των Εβραίων δεν είναι η μοναδική, όπως αφήνεις να εννοηθή, αλλά αφθονούν οι γενοκτονίες και οι απόπειρες γενοκτονίας στην Ιστορίαν:

Α) ΕΒΡΑΪΣΜΟΣ και γενοκτονία:

Γνωρίζεις την ΑΓΙΑΝ ΓΡΑΦΗΝ, είναι το ιερόν θεόπνευστον βιβλίον των χριστιανών και ιδικόν σου! Εκεί το Εβραϊκόν έθνος υπερηφανεύεται ότι κατά ρητήν εντολήν του Θεού διέπραξε ΕΠΤΑ τουλάχιστον ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑΣ γενοκτονίας!
Π.χ. ιδέ εδώ στην εικόνα τί γράφεται στο Δευτερονόμιον, § 7.


Αρα λέγω, το Εβραϊκόν έθνος και ο Ιουδαϊσμός, έχει διαπράξει «το μεγαλύτερο έγκλημα που [είναι δυνατόν να] γίνει στην ιστορία του ανθρώπου» Χ 7, και η Εβραϊκή ιδεολογία, ο Ιουδαϊσμός, είναι «η πιο εγκληματική ιδεολογία που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης» Χ 7. Σύμφωνοι;;

Αν θέλεις χαρακτήρισέ μου και τον Θεόν αυτόν, των Ιουδαίων και χριστιανών, που διατάσσει επιτακτικώς γενοκτονίας! Ναί, π.χ. Δευτ. 7,23: καὶ παραδώσει αὐτοὺς Κύριος ὁ Θεός σου εἰς τὰς χεῖράς σου καὶ ἀπολεῖς αὐτοὺς ἀπωλείᾳ μεγάλῃ, ἕως ἂν ἐξολοθρεύσητε αὐτούς!
Επίσης αν θέλεις, ειπέ μου, είναι κατά την γνώμην σου, η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ βιβλίον ρατσιστικόν, εκθειάζον γενοκτονίας και μάλιστα ως κατ' εντολήν ενός Θεού και πρέπει να απαγορευθή οπωσδήποτε ή όχι;;

Βεβαίως, κυρίως, θα πρέπει να ερμηνευθή το άτοπον, το ανακόλουθον: πώς είναι δυνατόν το Εβραϊκόν έθνος να διαμαρτύρεται διότι κάποιος επεχείρησε εναντίον του ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ που το Εβραϊκόν έθνος επεχείρησε επιτυχώς εναντίον ΕΠΤΑ εθνών! Επ' αυτού τί λέγεις;;

Β) ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ και γενοκτονία:

Οι Μπολσεβίκοι και η ΕΣΣΔ, ήδη προ του Στάλιν, προγραμματικώς και ομολογουμένως διεκήρυξαν την γενοκτονίαν ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ εθνοτήτων, ως ακαταλλήλων διά τον κομμουνισμόν, μεταξύ αυτών των Ελλήνων και των Αρμενίων! Την γενοκτονίαν των ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ εθνοτήτων την επεχείρησαν επί Στάλιν και επέτυχον πλήρως τουλάχιστον τις ΕΠΤΑ εξ αυτών, μεταξύ των οποίων επετεύχθη η γενοκτονία των Ελλήνων της Κριμαίας και αυτή των Ελλήνων του Καυκάσου!! Ομως και οι μερικώς επιτευχθείσες γενοκτονίες δεν είναι αμελητέες, ούτε οι άλλες συστηματικές απομειώσεις πληθυσμών π.χ. εξορίσθησαν στην Σιβηρίαν διθά να πεθάνουν 1,5 εκατομμύριον Πολωνοί!! Ήδη το Ευρωπαϊκόν Κοινοβούλιον έχει αναγνωρίσει την Γενοκτονίαν των Τατάρων της Κριμαίας και των Τσετσένων! Ο Νικήτας Χρουτσώφ στην περίφημη ομιλία του, της 25ης Φεβρουαρίου 1956, από του επισήμου βήματος του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ, παρεδέχθη τας Γενοκτονίας αυτάς, τας περιέγραψε, κατήγγειλε αυτήν την πολιτικήν και την κατεδίκασε! Επίσης είπε ένα πικρόν αστείον: «Οι Ουκρανοί λένε ότι γλύτωσαν τον ολικόν αφανισμόν [ο τεχνητός λιμός, το HOLODOMOR, αφάνισε, κατά την επίσημον απόφασιν του Εφετείου του Κιέβου του 2010, μόνον ΔΕΚΑ εκατομμύρια άτομα] μόνον και μόνον διότι ήσαν πάρα πολλοί και δεν εύρισκε ο Στάλιν χώρον, πού να τους εξορίση!»

Αρα λέγω, o Κομμουνισμός, έχει διαπράξει «το μεγαλύτερο έγκλημα που [είναι δυνατόν να] γίνει στην ιστορία του ανθρώπου» Χ 19, και η Κομμουνιστική ιδεολογία είναι «η πιο εγκληματική ιδεολογία που γνώρισε ποτέ ο πλανήτης» Χ 19. Σύμφωνοι;;
Επομένως, αν τοποθετήσωμε στην πλάστιγγα των γενοκτονιών ναζισμόν και κομμουνισμόν η πλάστιγγα θα πατώση με τα 19 σταθμά του κομμουνισμού!

Γ) Οι καλοί του πολέμου και γενοκτονία:

Λοιπόν, από τους τρείς Αρχαγγέλους του Καλού, Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν, κατά την ομολογίαν των ιδικών του ανθρώπων, ο Στάλιν διέπραξε «το μεγαλύτερο έγκλημα» Χ 19! Εδώ ας τελειώνουμε! Ας μην μακρηγορούμε αναλύοντες αν και οι ΗΠΑ και η Αγγλία έχουν διαπράξει ή οχι γενοκτονίας! Είναι γνωστές τοις πάσι! Ας αναφέρωμε μόνον την κορωνίδα του μεγαλείου του Τσώρτσιλ, το Ολοκαύτωμα της Δρέσδης των 600.000 ανθρώπων, όλων ταλαιπωρημένων προσφύγων από την Ανατολήν!

Δ) Η γενοκτονία της ΕΥΡΩΠΗΣ

Θα ήθελα όμως να ειπής την γνώμην σου διά την εν εξελίξει σήμερον Γενοκτονίαν των εθνών της Ευρώπης η οποία συντελείται με διαφόρους τρόπους και δή με τον προγραμματικόν και αθρόον εποικισμόν της από Νεγρίδες της Αφρικής και από Μωαμεθανούς, ο οποίος συνοδεύεται από την δαιμονοποίησιν του Ευρωπαϊκού πολιτισμού και τον εξισλαμισμόν της κουλτούρας και του νομικού συστήματος! Μήπως αυτό είναι το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην ιστορία του ανθρώπου;; Ανησυχείς διά το Ολοκαύτωμα της Ευρώπης;; Ομιλείς δι' αυτό το εν εξελίξει κακούργημα;;  

ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Ολοι οι ανωτέρω συλλογισμοί προύποθέτουν το αξίωμα ότι όλα τα έθνη είναι ίσα και όμοια, ότι είναι ιδίας αξίας π.χ. οι Εβραίοι και οι Χετταίοι! Εάν εσύ υπονοείς ότι υπάρχει ο «άγιος και περιούσιος λαός» (κατά το  Δευτ. 7,6: ὅτι λαὸς ἅγιος εἶ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου, καὶ σὲ προείλετο Κύριος ὁ Θεός σου εἶναι αὐτῷ λαὸν περιούσιον παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, ὅσα ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς.) και "τα έθνη", τότε αλλάζουν τα δεδομένα, εφ' όσον μου ειπείς π.χ.: "Αλλο οι Εβραίοι, κι άλλο οι Καλμούκοι!" [Ο Στάλιν, εξόρισε όλους τους Καλμούκους, λαόν του Καυκάσου, στην Σιβηρία γιά να πεθάνουν και εξηφάνισε την ιστορική μνήμη τους στην πατρίδα τους αλλάζοντας ολικώς τις ονομασίες του τόπου]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Φίλε μου, ομιλώντας διά Ολοκαυτώματα και γενοκτονίας ας είμεθα συγκρατημένοι κι ακόμη πιό πολύ συγκρατημένοι όταν θέλουμε να αξιολογήσωμε ηθικώς την ιστορίαν του 20ου αιώνος και τον Πόλεμον 1914-1945, που αποτελεί το καθοριστικόν γεγονός που εσφράγισε την τύχην της Ευρώπης και του Πολιτισμού!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου