Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

20 Οκτωβρίου 2017

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ -- Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ

Ενα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ στην ομάδα των Κομμουνιστών-Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ!
Η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ
-----

--Ασφαλώς απαραίτητον Ατομικόν Ανθρώπινον Δικαίωμα είναι το Δικαίωμά μας επί του σώματός μας! Το Δικαίωμα δε αυτό είναι Ιερόν και διά τούτο το Δικαίωμα επιλογής του τρόπου Αποθέσεως του σώματος αποτελεί μέρος του ΠΡΩΤΟΥ Ατομικού Ανθρωπίνου Δικαιώματος, αυτού της Θρησκευτικής Ελευθερίας! Βεβαίως, σπουδαιότερον έτι Δικαίωμα είναι αυτό της Ευθανασίας! Εάν δεν έχω το Δικαίωμα να τερματίσω την ζωήν κατά τρόπον ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ, να με συγχωρείτε, αλλά ακούγεται ωσάν θρασύς χλευασμός να μού λέγουν ότι έχω Δικαιώματα, Νά! Πολιτικά  Δικαιώματα! Να ψηφίσω αν θέλω πρωθυπουργό τον Αλέξη! Μέ εμπαίζουν!

--Με έναν αγώνα μιάς 20ετίας προσπαθούμε διά το Δικαίωμα επιλογής του τρόπου Αποθέσεως του σώματος! [Να υπενθυμίσω ότι η πρώτη μεγάλη εκδήλωσις υπέρ της αποτεφρώσεως ήτο η Συνεδριακή ημερίδα η οποία έλαβε χώραν στο ξεν. "Ρουαγιάλ Ολύμπικ" την 29ην Μαρτίου 1998 με θέμα: "Η νόμιμος αναγνώρισις του δικαιώματος επιλογής του τρόπου της μεταθανατίου αυτοδιαθέσεως - ταφής ή καύσεως", που ωργανώθη υπό της Εταιρείας μας]

--Το στοιχειωδώς ευνομούμενον κράτος ΟΦΕΙΛΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΣ ΤΟΥ, να έχη στην διάθεσιν των πολιτών του ΟΛΟΥΣ τους γνωστούς τρόπους  Αποθέσεως του σώματος! Διατί εν Ελλάδι απαιτούνται πολυετείς αγώνες διά τα απλά, αυτονόητα Ανθρώπινα Δικαιώματα;;

--Διότι ΔΕΝ θέλει την αποτέφρωσιν η Χ.Ο. Εκκλησία, όχι διά λόγους δογματικούς φυσικά, όλες οι άλλες χριστιανικές Εκκλησίες την έχουν δεχθεί από 100ετίας [αυτό ήτο και το θέμα της ομιλίας μας στην τότε Συνεδριακήν ημερίδα]! Δεν την θέλει "γιά την σακκούλα του τουρκόπαπα" ως έλεγε ο Λιαντίνης, διά να εισπράττονται χρήματα στην "ευχή" στο νεκροταφείο!

--Ολα δε τα πολιτικά κόμματα ήσαν και είναι δουλικοί θεράποντες της Εκκλησίας! Τούτο ισχύει γιά όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς εν Ελλάδι, από τους "διστακτικούς" του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ έως τους Ακροδεξιούς!
--Ομιλώντας διά τους Δεξιούς, εδώ, τώρα, την τροπολογίαν κατεψήφισαν οι συνεταίροι της κυβερνήσεως, οι ΑΝΕΛ!
Είναι Δεξιοί μας εξηγούν οι ΑΝΕΛ, είναι εθνικιστές κι ονειρεύονται το Εθνικόν κράτος τους ως ένα κράτος που θα διοικεί ο Χ.Ο. Αρχιεπίσκοπος με μίαν Βουλήν διακοσμητικήν! Ενα κράτος χωρίς τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα υπό την ολοκληρωτικήν χριστιανικήν ιδεολογίαν, οπως θα την ερμηνεύη ο κάθε Αρχιεπίσκοπος! Ετσι μας λέγουν θα μεγαλουργήση ο Ελληνισμός! [περαιτέρω αυτά που έχομε γράψει προς τους φίλους μας ΑΝΕΛ και ισχύουν δι' όλους οσοι έχουν ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΙΔΕΕΣ]!

--Τα ίδια και χειρότερα με την ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΝ [υπέρ της οποίας έχομε επίσης αγωνισθή], όπου πάλι τα ίδια, πάλιν η αντίδρασις της Εκκλησίας, πάλι "γιά την σακκούλα του τουρκόπαπα" ως έλεγε ο Λιαντίνης, διότι έχει ευρεθεί ότι ο άνθρωπος μέσα στους φρικτούς πόνους του επωδύνου θανάτου με διατεταραγμένας τας φρένας υπογράφει δωρεές προς την Εκκλησίαν! 

--Ούτως λοιπόν εφθάσαμε και παραδόσαμε τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα στην ομάδα των Κομμουνιστών-Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ!

--Λυπούμαι ειλικρινώς γιά όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς εν Ελλάδι που είναι δουλικοί θεράποντες της Εκκλησίας, ιδίως διά την Νέα Δημοκρατία!! Λυπούμαι γιά τα χάλια τους! ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ:
Αισθάνομαι την ανάγκην να ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΘΕΡΜΩΣ την ομάδα των Κομμουνιστών-Αθέων του ΣΥΡΙΖΑ, χάρις στην οποία θα απολαύση ο κάθε Ελληνας, κι ο πιό φτωχός, τα δύο αυτά  θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα!
 
==============
Προς τους ΑΝΕΛ:
------
Απελέκητε φίλε μου ΑΝΕΛ, θαπρεπε να γνωρίζης 2-3 απλά πράγματα:
= 1.600 έτη είχε στην διαθεσί του ο Χριστιανισμός να ιδρύση την κατ' αυτόν ιδανικήν πολιτείαν, δεν ήταν λίγα! Ανοιξε τα μάτια σου και δες τί έκανε!
= Είσαι εθνικιστής (τρομάρα σου) και χριστιανός· τί είδους χριστιανός είσαι που ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ότι η Ανατολική Ορθόδοξος Εκκλησία ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ ως αίρεσιν τον «Εθνικισμόν και τον Εθνοφυλετισμόν» με την "Μείζονα και "Υπερτελείαν Σύνοδον των  Πατριαρχών και  Προκαθημένων  της  Ορθοδόξου Εκκλησίας"  του 1872 ;; 
«η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι υπερεθνική και επομένως αναίρεση του εθνικισμού και φυλετισμού», «ο φυλετισμός τελικά είναι μια εκκλησιολογική αίρεση, αφού διασπά την ενότητα της Εκκλησίας, που είναι το Σώμα του Χριστού», «η Εκκλησία διέβλεψε τον μεγάλο κίνδυνο του φυλετισμού, που στην πραγματικότητα συνιστά τον εθνικισμό», διδάσκει στα Κατηχητικά σχολεία η Εκκλησία!
----
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ:
Λέγεις φίλε μου ΑΝΕΛ, ότι κολλάς στην εκκλησία γιά ψήφους! Γιά πες μας πώς το φαντάζεσαι αυτό;; Φαντάζεσαι ότι:
Θα ανέβη ο Αρχιεπίσκοπος στον αμβωνα και θα ειπή «Ψηφίστε ΑΝΕΛ»;;
----
Λέγεις ότι σου ζητώ να αποκηρύξης την Εκκλησία! ΟΧΙ, φίλε μου ΑΝΕΛ, τίποτε δεν χρειάζεται να κάνης!! Τίποτε!! Απλώς να μην είσαι δουλικός έναντι των Δεσποτάδων!! Δες το μεγάλο κόμμα της Δεξιάς στα δύσκολα, το 1950!! Δεν ήτο ο Κ. Καραμανλής δουλικός έναντι των Δεσποτάδων και ΟΥΔΕΙΣ τον έψεξε δι' αυτό!!
----
ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ:
Με όλα αυτά τα παλαιοδεξιά, τα «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», τα «Ελλας Ελληνων Χριστιανών», βούλιαξε το μέτωπο το Εθνικό, το Πατριωτικό, έγινε 700 ψήφοι (όσους πήρε η «Πρώτη Γραμμή» του Κ. Πλεύρη)! Εσύ σηκώθηκες στον αφρό διότι σε πήρε το κύμα, το αντιμνημονιακό, πήρες την ψήφο διαμαρτυρίας!!
Θάπρεπε να το εκμεταλλευθής αυτό δημιουργώντας και προβάλοντας μία ΝΕΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ, προσελκύοντας τους σκεπτομένους, αυτούς που θέλουν να βγουν απ' το τέλμα, κι όχι να ξεπέφτης όλο και πιό πολύ στον παλαιοκομματισμό αγρεύοντας ψήφους στις εκκλησίες!
-----
ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ:
 Ξέρεις φίλε μου ΑΝΕΛ, ποιόν τιμωρείς;;
Τον φτωχό τιμωρείς φίλε μου ΑΝΕΛ, που δεν έχει στην ακρη τα 3-4 χιλιάρικα γιά την Βουλγαρία! Οι αλλοι πληρώνουν και δεν έχουν ανάγκη τον ελληνικόν Αποτεφρωτήρα!!
ΚΡΙΜΑ!!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ -- 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
======

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου