Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

28 Ιουλίου 2018

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ : Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ»
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ»
------
Προ ολίγου (πρωΐα της 26ης Ιουλίου 2018) ο δημοσιογράφος στον ραδιοφωνικόν σταθμόν της Ζακύνθου εφώναζε εκνευρισμένος ότι επί καιρόν ερωτά τον Δήμαρχον τί σχεδιασμός υπάρχει διά την περίπτωσιν σεισμού και αυτός δεν απαντά [διότι προφανώς ουδείς σχεδιασμός υπάρχει]!
Στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό θέμα του Δημαρχείου αλλά ενός αυτονόμου οργανισμού «Πολιτικής Αμύνης» υπαγομένου στο υπουργείον των Στρατιωτικών. Ο οργανισμός αυτός διαθέτει μόνιμον προσωπικόν αλλά και σώματα εθελοντών που π.χ. περιπολούν το καλοκαίρι στο δάσος! Επίσης, πέραν τούτου έχει στην διάθεσίν της όχι μόνον τυχόν ιδικάς της δυνάμεις αλλά αυτοδικαίως απάσας τας κρατικάς δυνάμεις της περιοχής, π.χ. είναι δυνατόν να απαιτήση αριθμόν δασοφυλάκων ή κατάλληλον διάταξιν των πυροσβεστικών μέσων και άλλας δυνατότητας εις περίπτωσιν ανάγκης ως π.χ. επίταξις ιδιωτικών μέσων!
Η Πολιτική Άμυνα είναι οργανισμός που δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθή από οιονδήποτε άλλον που κανονικώς έχει άλλα καθήκοντα, από τον Αστυνόμο, τον Βουλευτή ή τον Δήμαρχο! Διότι εις τοιαύτας περιπτώσεις εμφανίζονται ανάγκες που δεν είναι δυνατόν να φαντασθή ο νους του κοινού ανθρώπου π.χ. στον σεισμό της Κεφαλληνίας του 1953 στο χωριό με τα χιλιάδες πηγάδια (Λακύθρα) ενεφανίσθη ξαφνικά πλήρης έλλειψις ύδατος, οι άνθρωποι δεν είχαν ούτε σταγόνα να βρέξουν τα κολλημένο από την σκόνη στόμα τους! Εντός λεπτών είχον μεταμορφωθεί σε πρωτογόνους χαμένους στην σκόνη (όλη η ατμόσφαιρα ήτο ένα νέφος σκόνης) και στα ερείπια· τα ενδύματά τους είχαν γίνει ξαφνικά κουρέλια και τα πρόσωπά τους είχαν παραμορφωθεί!
Τώρα με την καταστροφήν στην Βόρειον Αττικήν με τους 81 έως τώρα νεκρούς και τους 200 τραυματίες, με τους καμμένους και τους πνιγμένους, ΠΟΙΟΣ ΕΣΥΝΤΟΝΙΖΕ; Ουδείς! Έγινε μία σύσκεψις ως εμάθαμε από τον πρωθυπουργόν και υπουργούς (όλους ασχέτους ως προς το ζήτημα) και δύο αξιωματικούς της Πυροσβεστικής! Τί απεφάσισε η σύσκεψις;; Τίποτε προφανώς! Κάποιοι απεφάσισαν να στείλουν στον τόπο της καταστροφής μία φρεγάτα! Ναί, γελάμε αυθορμήτως με τα χάλια του Ελληνα επισήμου, πως σκέφθηκε αυτό το μεγάλο βαπόρι, το διόλου κατάλληλο γιά διασώσεις που ως να ετοιμασθή και να φθάση έκανε τέσσερεις ώρες! Προφανώς το σκεπτικόν ήτο: «Θα εντυπωσιάσουμε τον λαό! Θα ειπούν, "Είδες; Ως και φρεγάτα έστειλαν!"» Πλανάται το κύριον ερώτημα: Ποιός και με ποίον σκεπτικόν έκλεισε την Λεωφόρον Μαραθώνος και έστελνε τα αυτοκίνητα των διαφευγόντων στην στενή παραλιακή οδό στο Μάτι, όπου μποτιλιαρίστηκαν και κάηκαν και τα αυτοκίνητα και οι επιβαίνοντες! Ποιός και με ποίον σκεπτικόν;; Ουδέποτε θα μάθουμε διότι ΔΕΝ υπήρξε συντονιστική αρχή με πρόσωπο, λόγο και ευθύνη! Συλλυπητήρια Ελλάδα!
Η Πολιτική Άμυνα (α) έχει σχέδια έτοιμα διά κάθε περίπτωσιν εκτάκτου συμβάντος, είτε φυσικών καταστροφών ως οι σεισμοί, είτε συμβάντων πιθανώς φυσικών ή δολιοφθοράς, ως οι πυρκαϊές των δασών, είτε πολεμικών ή τρομοκρατικών επιχειρήσεων. Αυτή δε (β) αναλαμβάνει την διοίκησιν και των συντονισμόν των απαιτουμένων εκ του σχεδίου ενεργειών!
Επίσης βασικόν έργον της (γ) είναι να ενημερώνει τους πολίτες με τακτικές συναντήσεις στις πόλεις και στις γειτονιές, π.χ.  εις περίπτωσιν σεισμού, αφ' ενός τί πρέπει να πράξουν στο περιβάλλον τους και αφ' ετέρου εις ποίον μέρος θα συγκεντρωθούν. Οι άνθρωποι αγνοούν βασικά απλά πράγματα με τα οποία πιθανώς θα σώσουν την ζωή τους, π.χ. έγραψα την συμβουλή: Οταν θα αντιμετωπίσετε αναθυμιάσεις-καπνό μία βρεγμένη πετσέτα στο πρόσωπο! Αυτό το έμαθα από τους διασώστες του ΕΚΑΒ όταν έγινε η τρομοκρατική ενέργεια στην πολυκατοικία μας!
Δείτε και αυτό το παράδειγμα: Προ ημερών ανεκοινώθη ότι τάδε ημερομηνία θα ηχήσουν οι σειρήνες στον Λυκαβηττό και στα πέριξ διά να ελεγχθή η λειτουργία του! ΟΜΩΣ ουδείς ΟΥΔΕΠΟΤΕ είπε εις ημάς τους κατοίκους τί σημαίνει ότι θα ηχήσουν πράγματι κάποτε οι σειρήνες και τότε εμείς τί πρέπει να κάνουμε! Το μόνον που σκέφθηκα είναι να ανεβούμε στην ταράτσα, να τις απολαύσουμε και να τις χαιρετίσουμε!
Ασφαλώς (δ) ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικόν των διαφόρων υπηρεσιών, ως αυτό των υγειονομικών υπηρεσιών, τί θα πράξη, πού θα συγκεντρωθή και ποίον το σχέδιον δημιουργίας του προχείρου νοσοκομείου και να γίνουν δοκιμές επ' αυτού! Τα ανάλογα και με όλες τις άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας π.χ. το προσωπικόν της ΔΕΗ, το υπεύθυνον διά το ηλεκτρικόν δίκτυον τί θα κάνει;; Μέγας κίνδυνος τα γυμνά καλώδια από τους πεσμένους στύλους και πυλώνες! Οι δημόσιοι υπάλληλοι, το προσωπικόν του Δημαρχείου, της Νομαρχίας κλπ τί καθήκοντα θα αναλάβουν;;
Επίσης (ε) η Πολιτική Άμυνα αναλαμβάνει πολλά άλλα καθήκοντα π.χ. εγκρίνει τα πολεοδομικά σχέδια (π.χ. αν στην Σαντορίνη γίνει ένας σεισμός ως αυτός στα 1950, θα φύγουν και θα βουλιάξουν στην καλδέρα όλοι οι οικισμοί, τα Φυρά, το Μεροβίγλι, η Οία, κτισμένοι όλοι πάνω σε μία λεπτή σκόνη, την λεγομένη "θηραϊκή γή"· θα ολισθήσουν και θα βρεθούν μέσα στα 300 μέτρα βάθους της θαλάσσης μαζί με τον πληθυσμό και τους τουρίστες) και σχέδια κατασκευής των δημοσίων κτηρίων π.χ. δεν νοείτε σε περιοχές "κόκκινες" σεισμικώς (ως η Ζάκυνθος, Κεφαλληνία, Λευκάδα) τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα άλλα δημόσια καταστήματα να κτίζονται εις ωραίαν μοντερνίστικη αρχιτεκτονική, αλλά βάσει προδιαγραφών να αντέξουν στον ισχυρότερον σεισμόν. Ιδίως τα νοσοκομεία πρέπει να αποτελούνται από σύνολον μεταλλικών κατασκευών (τωλδ)! Στα 1953 το Δημαρχείον του Αργοστολίου μόλις είχε αποπερατωθή, ήτο ένα ωραίον μοντερνίστικο κτήριο με πλάκες και κολώνες, όπως όλα! Οι κολώνες διελύθησαν, έφυγαν έξω και οι πλάκες κάθησαν η μία πάνω στην άλλη!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ
Εις μίαν πεπολιτισμένην χώραν η Πολιτική Άμυνα είναι ο κυριώτερος οργανισμός που εξασφαλίζει την ζωήν των ανθρώπων από πάσης φύσεως έκτακτα ή και αναμενόμενα δεινά! Κατέχει κεντρικήν θέσιν στην οργάνωσιν της πολιτείας!
Εις χώρες κανιβάλων ως η Ελλάς τοιούτος οργανισμός δεν υπάρχει κι απλώς κατά περίπτωσιν θρηνούμε άλλοτε άλλον αριθμόν θυμάτων! Βεβαίως, θρηνούμε με τρόπον επίσημον: με τις σημαίες επί τριήμερον μεσίστιες! Εδώ στο Λιμεναρχείον το παράκαναν στο πένθος, η σημαία δεν είναι απλώς μεσίστια, αλλά ως κάτω, κρέμεται κάτω απ' το μπαλκόνι!
=========

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου