Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]


****************************************************************************************************************************************

.

.
-----------

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΟΧΗΣ
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κείμενα του Παν. Μαρίνη δημοσιευμένα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Απριλίου 2017.
******************************************************

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ
ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΒΑΣΤΙΚΑΣ - ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα

.

.
ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ - κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗ
κλικ στην εικόνα
****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

12 Δεκεμβρίου 2012

Επτά στα 10 ευρώ δηλώνονται από μισθωτούς – συνταξιούχους!!!

Επτά στα 10 ευρώ δηλώνονται από μισθωτούς – συνταξιούχους!!!

Πηγή:www.capital.gr


Του Σπύρου Δημητρέλη
Παρά την ύφεση στην οικονομία το 2010, η επιβολή των τεκμηρίων διαβίωσης αύξησε σημαντικά τα εισοδήματα που δήλωσαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό όμως δεν ήταν επαρκές για αν αντισταθμίσει τη μεγάλη μείωση κερδών των επιχειρήσεων και να αποτρέψει τη σημαντική μείωση του φόρου εισοδήματος που βεβαιώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών για τα εισοδήματα του 2010. 

Σήμερα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, έδωσε στην δημοσιότητα το πλήρες στατιστικό δελτίο φορολογικών δεδομένων οικονομικού έτους 2011 (εισοδήματα 2010) από το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα συμπεράσματα: 

- Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν το 2010 συνολικό εισόδημα 81,81 δισ. ευρώ και τους βεβαιώθηκε συνολικό φόρος 5,73 δισ. ευρώ. Όσον αφορά τα ποσοστά, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν το 70,22% του συνολικού εισοδήματος που δηλώθηκε στην οικονομία (το 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 70,18%) και τους βεβαιώθηκε το 55,09% του συνολικού φόρου (το 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 55,54%). Σε σχέση με τα εισοδήματα του 2009 προκύπτει ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δήλωσαν το 2010 αυξημένο εισόδημα κατά 597 εκατ. ευρώ. 

- Οι λοιποί φορολογούμενοι – φυσικά πρόσωπα (π.χ. επαγγελματίες) δήλωσαν το 2010 συνολικό εισόδημα 21,88 δις. ευρώ ή το 16,79% του συνόλου. Από αυτό προκύπτει ότι δήλωσαν αυξημένο εισόδημα κατά 2,45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2009. Το 2010 τους βεβαιώθηκε συνολικός φόρος 1,99 δισ. ευρώ ή το 15,79% του συνόλου έναντι 1,6 δις. ευρώ ή το 15,44% το 2009. Η αύξηση στο δηλούμενο εισόδημα συνδέεται με την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης αλλά και το λεγόμενο «κίνημα των αποδείξεων». Τα στοιχεία αποδεικνύουν ανάγλυφα το εύρος της φοροδιαφυγής στις τάξεις των ελεύθερων επαγγελματιών.


ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΟ 13% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ!!!
- Οι επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα παρουσίασαν το 2010 σημαντική μείωση τόσο στο δηλούμενο εισόδημα (12,8 δις. ευρώ έναντι 15 δις. ευρώ το 2009) όσο και στον βεβαιούμενο φόρο (3,62 δισ. ευρώ έναντι 3 δισ. ευρώ το 2009). 

- Από τα στοιχεία προκύπτει ότι συνολικά στην οικονομία το 2010 δηλώθηκε εισόδημα 116,5 δις. ευρώ και βεβαιώθηκε φόρος 10,4 δισ. ευρώ. Τα αντίστοιχα στοιχεία του 2009 είναι συνολικό εισόδημα 115,7 δις. ευρώ και φόρος 10,4 δισ. ευρώ. 

- Από τα 100 ευρώ φόρο εισοδήματος που βεβαιώνεται στην Ελλάδα τα 55 ευρώ καλούνται να πληρώσουν μισθωτοί, τα 15,4 ευρώ ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες κα και τα 29,5 δισ. ευρώ οι επιχειρήσεις.


Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου