Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

23 Αυγούστου 2015

Péter Boross : Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΟΦΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ!

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΣΟΦΟΥΣ ΑΡΧΟΝΤΕΣ!

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Péter Boross σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξί του στην Magyar Hírlap (19/8/2015) που αξίζει να διαβασθή ολόκληρη (έστω και με τον αυτόματο μεταφραστή) τολμά να ομιλήση καθαρά διά το άγος του Εποικισμού της Ευρώπης και την ανερμάτιστη πολιτική της Ε.Ε. Στηλιτεύει την τακτική των ΜΜΕ που κινουν τα φιλάνθρωπα συναισθήματα του πλήθους και το χειραγωγούν δείχνοντας κλαμμένα παιδικά πρόσωπα, κατηγορεί τους Αριστερούς και Φιλελεύθερους επειδή εργάζονται εναντίον των εθνικών συμφερόντων και παρεμπιπτόντως κατηγορεί την Ελλάδα διά την ενθαρρυντική της εισόδου των εποίκων στάσι της! 
Αξίζει να παραθέσωμε μίαν ερώτησιν στο πρωτότυπον και οπως εκυκλοφόρησε στην αγγλική μεταφρασι της συνεντεύξεως. Η απάντησις προεκάλεσε αίσθησιν διότι υπογραμμίζει ότι είναι λάθος το λεγόμενον ότι οι έποικοι δεν προσαρμόζονται στα ευρωπαϊκά αξιακά πρότυπα λόγω πολιτιστικής διαφοράς ενώ η αγεφύρωτος διαφορά είναι η εθνολογική, ανθρωπολογική, φυλετική!

- Immigrants are unable to fit into Europe because of the cultural, civilizational differences - we hear this phrase many times a day at the moment. You can also share this view?

Today no one dares to say that immigration is not a cultural but an ethnic problem. Namely, millions arrive in Europe whose languages and skin colors are different from those of Europeans. It is important to note that they don’t just come from different cultures but their psychic apparatus, their biological and genetic endowments are different. It is a well-known fact that in Western Europe third-generation immigrants oppose the nations that took them in. What kind of conclusion can we draw from this? If it were simply a question of culture, they should have adjusted a long time ago: they attended school in the countries they live in, they speak the language, they are familiar with the customs and behavior of Europeans. Cultural integration doesn’t work. It hasn’t worked with the Gypsies, although they have lived with us for hundreds of years. In this case, there is not much of a chance that it will work with masses of Muslims who are crossing our borders.
-----
– A bevándorlók a kulturális, civilizációs különbségek miatt nem tudnak beilleszkedni Európában – ezt a tételmondatot nagyon sokszor hallani mostanában. Ön is osztja ezt a nézetet?

– Ma még senki nem meri kimondani, hogy a bevándorlás nem kulturális és civilizációs, hanem etnikai probléma. Ugyanis különböző nyelvű népek, az európaiaktól eltérő bőrszínű emberek érkeznek milliószámra Európába. Nagyon fontos, hogy nemcsak a kultúrájuk más, hanem az ösztönrendszerük, biológiai, genetikai adottságaik is. Már közhely, hogy Nyugat-Európában a bevándorlók harmadik generációja áll szemben az őket befogadó nemzetekkel. Akkor milyen következtetést vonjunk le ebből? Kulturálisan ugyanis már rég be kellett volna illeszkedniük, hiszen a befogadó államok iskolájába jártak, tisztában vannak a közeggel, a viszonyrendszerrel, az európai emberek viselkedési szokásaival. De ez kudarcot vallott, a kulturális integráció nem kecsegtet semmi jóval. Sajnos ha ez a több száz éve velünk együtt élő cigányság esetében sem nagyon sikeres folyamat, akkor nem sok esély van arra, hogy a most a zöldhatáron érkező muzulmánok tömege esetében az lehet. A balliberálisok a nemzeti motivációk iránt nálunk és másutt is teljesen közömbösek vagy épp ellenségesek. Sőt, a nemzeti érdekekkel szemben dolgoznak. Mivel a meghatározó politikai, gazdasági és médiapozíciókat is ők töltik be az unióban, még nagyon nagy gondunk lehet ebből a következő évtizedekben.
------
Péter Boross, prime minister of Hungary (1993-1994)
Interview in Magyar Hírlap (19/8/2015)
-------
http://magyarhirlap.hu/cikk/33272/Boross_Peter_Nem_kulturalis_hanem_etnikai_konfliktus_a_bevandorlas

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου