Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

6 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ


ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
-κυρία θέσις-
-----
Οἱ δημοσιογράφοι ποὺ ἀναλύουν τὸν ἀνασχηματισμόν τῆς κυβερνήσεως στέκονται εἴτε στὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν διαφωνούντων μὲ τὴν Τρόϊκα (σωστό; ἡ ἰδεολογία τοῦ κ. Παπαδημητρίου τί εἶναι; φιλοτροϊκανὴ ἢ φιλοτριτοκοσμική;), εἴτε στὰ σηπτικὰ φαινόμενα ''ρωμαϊκῆς παρακμῆς'', π.χ. ὁ Κατρούγκαλος ἔφυγε ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖον Ἐργασίας καταδιωκόμενος ἀπὸ τὸν λαὸ καὶ ἐμπαίζοντάς μας, αὐτὸς καὶ ὁ πρωθυπουργός, ὑπουργοποίησαν τὴν νεαρὰ ὑπάλληλον τοῦ γραφείου του.*
Ὅμως, τὸ κύριον ζήτημα εἶναι ἄλλον: Προωθεῖται ἀπὸ τὸν πρωθυπουργὸν διπλοῦς στόχος:
1) Ἀφ᾽ἑνὸς ὁ κομμουνιστικὸς μετασχηματισμὸς τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς κοινωνίας κατὰ τὸ Λατινοαμερικανικὸν πρότυπον Κάστρο-Σαντινίστας-Τσάβες** καὶ τὰ πρόσωπα τοῦ ἀνασχηματισμοῦ πρὸς τὰ ἐκεῖ ἄγουν, ὡς π.χ. ἡ παρέα τῶν τριῶν 40ρηδων προσωπικῶν φίλων τοῦ πρωθυπουργοῦ!
2) Ἀφ᾽ἑτέρου, ὁ Ἀριστερισμός-Κομμουνισμός-Μαρξισμὸς ἀποτελοῦν ἀπὸ τὸ 1945 τὴν κυρίαρχην πολιτικὴν ἰδεολογίαν τῆς Ἑλλάδος!*** Τώρα ἐπιβάλλεται πλέον ὡς ἡ ὑποχρεωτικὴ κρατικὴ ἰδεολογία ποὺ δὲν θὰ δέχεται νὰ ὑπάρχῃ δεύτερη (ἰδὲ π.χ. τὴν διαδήλωσιν στὴν Ξάνθη κατὰ τῶν γραφείων τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς μὲ ἐπικεφαλῆς τέσσαρες βουλευτὲς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ) καὶ τὰ δημόσια σχολεῖα μετατρέπονται σὲ σοβιετικοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦτο ἐγένετετο ὑπουργὸς Παιδείας ὁ σκληρὸς κομμουνιστὴς ἰδεολογικὸς καθοδηγητὴς κ. Γιαβρόγλου!  
------------
*(α) Τὴν παρακμὴν ἐγκαθίδρυσε στὴν Ἑλλάδα ὁ Ἀνδέας Παπανδρέου, ὑπουργοποίησε τὸν δικηγόρο του, τὸν γιατρό του κλπ. ὅμως τηροῦσε κάποια προσχήματα, ἂν καὶ εἶχε γνωρίσει ἀρκετὲς νεαρές! (β) Οἱ κλασσικοὶ εἶχον ὡς ἀπαράβατον θεσμὸν τὸ CURSUS HONORUM, τὴν σταδιοδρομιάν τῶν ἀξιωμάτων, ἡ ὁποία, λίγο-πολὺ ἐτηρείτο καὶ στὴν προ-1974 Ἑλλάδα, δηλαδὴ ὁ ὑπουργός, ὁ νομάρχης, ὁ δήμαρχος, ἦτο τὸ ἐπιστέγασμα μιᾶς καρριέρας, π.χ. ὁ συνταξιοδοτηθεὶς μὲ τὸν βαθμὸν Γ.Γ. ὑπουργείου δημόσιος ὑπάλληλος ἐγίνετο δήμαρχος. Σήμερον τὰ πράγματα ΑΝΤΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ: Ἡ ἐν λόγῳ νέα τὸ 2014 ἐτελείωσε τὰς σπουδάς της καὶ ἔλαβε τὸ διδακτορικόν της καὶ σήμερον ἀρχίζει καὶ αὐτὴ τὴν καρριέραν της διορισθεῖσα …ΥΠΟΥΡΓΟΣ!!

** Τὴν προτίμησίν του πρὸς  τὸ Λατινοαμερικανικὸν πρότυπον Κάστρο-Σαντινίστας-Τσάβες δὲν τὴν κρύβει ὁ Ἀλέξης ἀλλὰ φιλαλήθης ὢν τὴν ἔχει ὁμολογήσει πολλάκις καὶ μάλιστα ἤδη πρὸ τῶν ἐκλογῶν π.χ. στὴν συνέντευξίν του στὸν δημοσιογράφο Θόδωρο Ανδρεάδη-Συγγελάκη, ποὺ ἔγινε βιβλίον ὑπὸ τὸν τίτλον «Alexis Tsipras, la mia sinistra» ἢ στὸ λατινοαμερικανικὸ κανάλι Telesur, 12/6/2012: «Η Βενεζουέλα αποτελεί ένα μοντέλο που πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να αφήσουμε πίσω το καπιταλιστικό μοντέλο που κυριαρχεί σήμερα στην Ευρώπη.»

***  Ὁ Ἀριστερισμός-Κομμουνισμός-Μαρξισμὸς ἀποτελοῦν ἀπὸ τὸ 1945 τὴν κυρίαρχην πολιτικὴν ἰδεολογίαν τῆς Ἑλλάδος, ὅμως τίνι τρόπῳ ἐπετεύχθη αὐτό; Τὴν στιγμὴν ποὺ ὁ Κομμουνισμὸς ἠττήθη στὸ πεδίον τῆς μάχης;; Συνηθίζομε νὰ ἐπαναλαμβάνομε τὸ λεχθὲν ὐπὸ τοῦ Στάλιν (Συνομιλίες μὲ τὸν Μίλοβαν Τζίλες) ὅτι πλέον στοὺς πολέμους ὁ νικητὴς θὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἰδεολογίαν του! Πράγματι αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια: ὁ καλύτερος τρόπος διὰ νὰ σὲ φονεύσουν ταχύτατα στὶς χῶρες τοῦ Σιδηροῦ Παραπετάσματος (καὶ στὴν σημερινὴ Ἑλλάδα) ἦτο νὰ ὁμολογήσῃς ὅτι εἶσαι Μοναρχοφασίστας! Τώρα πῶς γίνεται στὴν Ἑλλάδα νὰ νικήσουν οἱ Μοναρχοφασίστες στὸν ἄγριο καὶ πολύνεκρο Συμμοριτοπόλεμο καὶ συγχρόνως, παρὰ τοὺς σωροὺς τῶν εἰδεχθῶν ἐγκλημάτων τῶν Κομμουνιστῶν,  νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ Κομμουνιστικὴ κι ὄχι ἡ Μοναρχοφασιστικὴ ἰδεολογία;; Ἔχομε μίαν ἐξήγησιν: ἡ ἀπαισία φωνὴ τῶν νικητῶν τοῦ πολέμου εἶπε: «Στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ἔχομε κομμουνιστικὴ κυβέρνησι, ὅμως θὰ ἔχομε κομμουνιστικὴ κοινὴ γνώμη, ὥστε ἀδύνατη καὶ ἀσταθὴς νὰ τρώῃ σφαλιάρες γύρω-γύρω!» 
-------------
ΦΩΤΟ: Ἡ κ. ὑπουργὸς Ἐργασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου