Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

9 Νοεμβρίου 2016

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ: ΝΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΙ, ΦΟΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ!!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ:
ΝΑΙ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΕΘΑ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΟΙ, ΦΟΒΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ!!
--τὸ κύριον ζήτημα--
-------Μάλιστα διὰ πρώτη φορὰ ἡ λευκὴ ἐργατικὴ τάξις τῆς Ἀμερικῆς ἀνεγνώρισε τὴν ὕπαρξίν της καὶ ἐψήφισε ὡς μειονότης! Ἕως τὰ τώρα ἡ ἐκκωφαντικὴ καὶ κακοήθης διδασκαλία καὶ προπαγάνδα τῶν νικητῶν τοῦ πολέμου διεμόρφωσε μίαν ἀξιοπερίεργον ψυχικὴν κατάστασιν στὴν Εὐρώπην καὶ στὶς ὑπερπόντιες εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ΗΠΑ, Καναδᾶς, Αὐστραλία κλπ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΩΤΗ:
Συμφώνως πρὸς αὐτὴν ὅλοι οἱ λαοὶ πλὴν τῶν Εὐρωπαίων διαθέτουν ράτσα, ἔθνος, κουλτούρα, γῆ καὶ σύνορα. Εδονεῖτο ἀπὸ διαδηλώσεις ἡ Εὐρώπη ἐπὶ δεκαετίας ὑπὲρ αὐτῶν τῶν δικαιωμάτων τῶν τριτοκοσμικῶν! Διαδηλώσεις: τί δουλειά ἔχουν οἱ Ὁλλανδοὶ στὴν Νότιο Ἀφρική; Νὰ τοὺς σφάξουμε! [οἱ ἀγράμματες αὐτὲς γενεές τῶν Εὐρωπαίων δὲν γνωρίζουν καὶ ἱστορία, ὅτι οἱ πρῶτοι κάτοικοι τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς εἶναι οἱ Ὁλλανδοὶ καὶ κατόπιν κατέφθασαν οἱ ἐπιδρομεῖς Καφρῖδες καὶ Ζουλοῦ!] Ναί! Τί δουλειὰ ἔχουν οἱ Ἕλληνες στὴν Αἴγυπτο; Ὁ Νάσερ δὲν ἤθελε νὰ βλέπῃ Ἕλληνες κι οἱ Ἕλληνες τῆς Ἑλλάδος τὸν χειροκροτοῦσαν [πιὸ ἀγράμματες αὐτὲς οἱ γενεές τῶν Ἑλλήνων δὲν ἐγνώριζαν ὅτι οἱ  Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου ἐγκατεστάθησαν προσκληθέντες ἀπὸ τὸν Φαραὼ Ψαμμίτυχο, 1.500 ἔτη προτοῦ στρογγυλοκαθήσουν οἱ κατακτητὲς Ἄραβες!] Πολὺ ρατσιστὲς οἱ τριτοκοσμικοί, δὲν θέλουν νὰ βλέπουν Ἕλληνες στὴν γειτονιά τους, κι ἔτσι εἶναι τὸ σωστὸ μᾶς ἔλεγαν καὶ μᾶς λέγουν σὲ ὅλους τοὺς τόνους οἱ προοδευτικοὶ ἀριστεροὶ ὀπαδοὶ τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ! Ρατσιστὲς μεγάλοι οἱ τριτοκοσμικοί, καὶ θέλουν τὴν γῆ ἰδική τους καὶ ἔχουν καὶ κουλτούρα δική τους καὶ διόλου δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ βλέπουν τὴν εὐρωπαϊκὴ κουλτούρα! Καὶ οὕτως εἶναι τὸ σωστὸ διεκήρυξαν οἱ 121 Γάλλοι διανοούμενοι ποὺ στὴν γνωστὴν διακήρυξίν των ἀπεφαίνοντο ὅτι ὅποιος Ἀλγερινὸς φονεύει ἔναν Γάλλο δὲν κάνει ἁπλῶς ἕνα καλό, ἀλλὰ δύο καλά!!
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ:
Οἱ Εὐρωπαῖοι ΔΕΝ διαθέτουν ράτσα, ἔθνος, κουλτούρα, γῆ καὶ σύνορα! Ὅπως λέγει σήμερον ἡ κυβέρνησις τῆς Σουηδίας, ὅταν κάνει αἴτησιν διὰ μίαν θέσιν ἐργασίας ἕνας Σομαλὸς κι ἕνας Σουηδὸς πρέπει νὰ προτιμηθῇ ὁ  Σομαλὸς διότι αὐτὸς ἔχει καταγωγή, ράτσα, ἔθνος καὶ κουλτούρα, πράγματα πολὺ σημαντικὰ ποὺ διαπλάθουν σωστὰ τὸν ἄνθρωπο, ἐνῷ αὐτὰ τὰ στερεῖται Ὁ Σουηδός!! Ὁλλανδοὶ δικαστὲς δικάζουν διὰ πολλοστὴν φορὰν τὸν κ. Βίλντερς διότι εἶναι ρατσιστὴς διότι «διακρίνει μεταξὺ τῶν Μαροκινῶν λαθρομεταναστῶν καὶ τῶν ἐντοπίων Ὁλλανδῶν»!! Στὴν Ἀμερικὴ τὰ πλέον δολοφονικὰ κινήματα τοῦ Νεγρικοῦ ρατσισμοῦ ὅπως οἱ Μαῦροι Πάνθηρες καὶ τώρα τὸ Black lives matter γίνονται δεκτὰ μὲ καθολικὲς ἐπευφημίες, ὅπως ἡ ὑπὲρ ρατσιστικὴ καὶ τρομοκρατικὴ Μωαμεθανικὴ CAIR ποὺ πράγματι διαφεντεύει τὴν πολιτικὴ τῶν ΗΠΑ! Ὅμως κάθε ὀργάνωσις Λευκῶν ἢ ἡ ἀπλῆ ὁμολογία ὅτι ἠ ράτσα τῶν Λευκῶν εἶναι ἀνώτερη καταδικάζεται καὶ διώκεται ὡς ἐγκληματική, Κου Κουξ Κλάν [ἡ ἀντίστασις τῶν Λευκῶν στὴν Νεγρικὴ τρομοκρατία ποὺ ἐδημιούργησαν καὶ ἐπέβαλαν οἱ νικηταὶ Βόρειοι] κι ἄλλα χειρότερα! Οἱ μορφωμένοι στὰ πανεπιστήμια Λευκοὶ τὰ πιστεύουν ὅλα αὐτά! Τὰ ἀμερικανικὰ πανεπιστήμια εἶναι ὅμοια τὰ ἑλληνικά, λίγο ἐνδιαφέρονται διὰ τὴν γνῶσιν καὶ ἔχουν ὡς κύριον σκοπὸν τὴν πλύσιν ἐγκεφάλου τῶν ἀφελῶν ἄβγαλτων Λευκῶν νέων στὶς ἀρχὲς τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ! Οὕτως οἱ μορφωμένοι στὰ πανεπιστήμια Λευκοὶ ὄντες ἀπολύτως ἀντιρατσιστὲς καὶ πεπεισμένοι ὅτιν ὅλα τὰ κακὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν κατώτερη καὶ ἐγκληματικὴ Λευκὴ ράτσα ἐψήφισαν μαζικῶς τὸν κ. Ὀμπάμα διότι ἦτο μουλάτος καὶ Μωαμεθανός, ὁ τέλειος συνδυασμὸς ποὺ τὸν ἀνεδείκνυε ὡς λυτρωτὴ τῆς Ἀμερικῆς ἀπὸ τοὺς κακοήθεις Λευκοὺς WASP!!
ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ…
ὅτι ἡ δευτέρα διδασκαλία ἔρχεται εἰς δεινὴν ἀντίφασιν πρὸς τὴν πρώτην ἀλλὰ καθὼς ἡ Μεταπολεμικὴ Ἐξουσία βγάζει προγραμματικῶς ἀπὸ τὰ σχολεῖα ἄλογα καὶ παράλογα ἀνιμάλια, διόλου δὲν τὴν ἐνοχλεῖ ἡ ἀντίφασις, ἀφοῦ κανἐνα ἀνιμάλιο δὲν θὰ τὴν ἐντοπίση!
ΟΠΟΤΕ ΧΘΕΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΤΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ:
Βλέπετε τὸν ἐκλογικὸν χάρτην! Οἱ μορφωμένοι καλῶς ἔχοντες Λευκοὶ τῶν πλουσίων περιοχῶν τῶν δύο Ἀκτῶν, πίστοι στὴν πλύσι ἐγκεφάλου τους ἐψήφισαν κατὰ τὰς ἐπιταγὰς τοῦ Πολιτιστικοῦ Μαρξισμοῦ τὸν κακοήθη προπαγανδιστὴν καὶ ἐφαρμοστήν του, τὸ ὁλοὲν καὶ Μαρξιστικώτερον Δημοκρατικὸν κόμμα!!
Ὅμως, ἡ λευκὴ ἐργατικὴ τάξις τῆς Ἀμερικῆς, οἱ Blue collars ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πλειονότητα τῶν πληθυσμῶν τῶν Μέσων καὶ Νοτίων πολιτειῶν ἀνένηψαν καὶ ἐψήφισαν καὶ ἔδωσαν στὴν νίκην στὸν Ντόναλντ Τράμπ! Αὐτοὶ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐργασίας, τοῦ τιμίου μόχθου, οἱ ἀπόγονοι τῶν πιονιέρων ποὺ ἔκαναν τὴν Ἀμερικὴ μεγάλη! Δὲν εἶναι ἀφελεῖς καὶ κατανοοῦν καλύτερον ἀπὸ τοὺς πανεπιστημιακοὺς τὴν δεσποτεία τῶν τραπεζῶν καὶ τῆς τοκογλυφίας ποὺ ἀπομυζεῖ τὴν ἰκμάδα τοῦ μόχθου τους καὶ τοὺς ἀνόμους σκοποὺς τῆς καταστροφῆς των ποὺ ὑπηρετεῖ ἡ δῆθεν φιλάνθρωπη ὑποδοχὴ τῶν λαθρομεταναστῶν! Ὁπότε ἐχρειάζετο ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ ἐξέφραζε τὶς γνώμες καὶ τοὺς φόβους των, ὁ λαϊκὸς ἡγέτης! Ὁ  Ντόναλντ Τράμπ ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ἕνας λαϊκὸς ἡγέτης ποὺ αἰσθάνεται καὶ ἐκφράζει τοὺς πόθους τοῦ λαοῦ κι ὄχι μιὰ μαριονέττα στημένη ἀπὸ τὰ ΜΜΕ! Διὰ τοῦτο τὸν φοβοῦνται παθολογικὰ οἱ ἐξουσιαστές, τὸ κατεστημένο, τὸ λόμπυ τῶν τραπεζιτῶν καὶ φυσικὰ τὰ παπαγαλάκια τῶν ΜΜΕ! Ὁ Ντόναλντ Τράμπ ὑπῆρξε δι᾽αὐτοὺς ἡ φωνὴ ἐξυπνισμοῦ ποὺ τοὺς ἔκανε νὰ αἰσθανθοῦν τὸ ποῖοι εἶναι καὶ νὰ ἰδοῦν τὴν ἰσχῦν τους! Τοὺς ἔδειξε ὅτι ὀφείλουν νὰ εἶναι καὶ μισαλλόδοξοι καὶ φοβικοί! Νὰ μισοῦν καὶ νὰ φοβοῦνται τὰ μεγάλα δεινά, τὶς καταστρεπτικὲς θεομηνίες, τὸν κακοήθη Πολιτιστικὸν Μαρξισμόν, τὸν εἰσβολέα Μωαμεθανισμόν, τοὺς Hispano ποὺ συρρέουν μὲ τὶς Μεξικανικὲς σημαίες τους διὰ νὰ ἐπωφεληθοῦν ἀπὸ τὸν νοσηρὸν ἀντιρατσισμὸν τῶν Λευκῶν καὶ νὰ καρπωθοῦν τὰ πλούσια ἐπιοδόματα καὶ τελικὰ ὡς λέγουν νὰ γίνῃ ἡ χῶρα ἀπὸ τὸ Τέξας ἕως καὶ τὴν Καλιφόρνιαν καὶ πάλιν Μεξικανική! Ἐπίσης, ὅτι κατὰ κύριον λόγον ὀφείλουν νὰ εἶναι ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΟΙ, νὰ ἐπιστρέψουν στὴν ἰδεολογίαν καὶ τὴν Κοσμοθέασιν τὴν τόσον σοφὴν καὶ σεβαστὴν τῶν Ἱδρυτῶν Πατέρων, τὴν ὁποίαν δυστυχῶς ἐγκατέλειψε ἡ Ἀμερικὴ ὅταν μετὰ τὴν δολοφονίαν τοῦ προέδρου William McKinley (1901) ἐγκατεστάθη στὴν ἐξουσίαν τὸ λόμπυ τῶν τραπεζιτῶν, καὶ τῆς ὁποίας τὸ ἄκρως ἀντίθετον ἀποτελεῖ ἡ νῦν  ἰδεολογία τοῦ Δημοκρατικοῦ κόμματος!

============

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου