Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΘΕΡΙΝΟΝ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

24 Μαΐου 2017

ΕΜΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΗΜΕΘΑ;;

ΕΜΕΙΣ ΠΟΙΟΙ ΗΜΕΘΑ;;
------Ασχολούμεθα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με τους μετανάστες, με τους Μωαμεθανούς, με τις μειονότητες, με τις εισαγόμενες κουλτούρες, με τους "πρόσφυγες" και τα δικαιώματά τους! Αυτό είναι το θέμα που κυριαρχεί, και στο μεγάλο φιλομεταναστευτικόν μέτωπον των κυβερνήσεων και των μεγάλων ΜΜΕ και στο μικρό μέτωπο των εχθρών του εποικισμού! Ομως, ουδείς ασχολείται με ένα πολύ πιό κύριον και σημαντικόν θέμα: Εμείς και το κράτος τούτο, το μικρό, το Ελληνικό ή το μεγάλο, η Ευρώπη, ποιοί ήμεθα και τί είναι αυτό το κράτος;; Ποία η ταυτότης του;;

Εκτός Ευρώπης το θέμα έχει λυθεί! Τα κράτη και οι κυρίαρχοι πληθυσμοί έχουν αποφασίσει την ταυτότητά τους, ασχέτως εάν έχουν εντός τους μειονότητες ή και πλειονότητες!
Το σύγχρονον κράτος-μοντέλο, όπως όλοι ομολογούν και ουδείς το ψέγει, είναι το κράτος του Ισραήλ. Αυτό περιέχει σημαντικές μειονότητες που αύριο ίσως να γίνουν και πλειονότητες! Οι Αραβες Μωαμεθανοί υπήκοοι Ισραήλ αποτελούν το 1/5 του πληθυσμού και σημαντικές είναι οι κοινότητες των Δρούζων, των Κιρκισίων και φυσικά οι ποικίλες κοινότητες των Χριστιανών! Ομως, το κράτος του Ισραήλ έχει διακηρύξει και τούτο επαναλαμβάνεται καθημερινώς και αδιακόπως από τους δημοσίους αξιωματούχους και τα ΜΜΕ, ότι είναι "το κράτος του Εβραϊσμού", the Jewish State ή the nation-state of the Jewish People! Εχει ορίσει την ταυτότητά του και τέλος!
Ομοίως, τα 57 Μωαμεθανικά κράτη έχουν ορίσει στα συντάγματά τους ότι είναι "Μωαμεθανικά" παρότι είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές μειονότητες, όπως στην Αίγυπτον, όπου οι γηγενείς Χριστιανοί Κόπτες αποτελούν το 10% του πληθυσμού! Η Μαλαισία, διά παράδειγμα, έχει μεγάλες μειονότητες Κινέζων (το 22,6% του πληθυσμού), γηγενών αβοριγίνων (12%), Ινδοκινέζων Βουδδιστών (20%), Χριστιανών (9,2%) και Ινδών Ινδοϊστών (6,2%), όμως όρισε από της ιδρύσεώς της ότι είναι "το κράτος των Μαλαίων Μωαμεθανών", παρότι οι Μαλαίοι αποτελούν μόνον το 50,1% του πληθυσμού και το Ισλάμ το 61,3%! Μολοντούτο το άρθρον 3 του συντάγματος ορίζει ότι Islam is the religion of the Federation, το Ισλάμ είναι η θρησκεία της Ομοσπονδίας!

Τί γίνεται στην Ευρώπη;; Η Ευρώπη διατηρεί ακόμη μίαν λίαν αξιόλογον ομοιογένειαν πληθυσμού!
Στην Γερμανίαν το 90% του πληθυσμού είναι Ευρωπαίοι και οι Μωαμεθανοί είναι 5,5%.
Στην Γαλλίαν το 86% του πληθυσμού είναι γηγενείς Γάλλοι και οι Μωαμεθανοί υπολογίζονται εις 7,5%.
Στην Ιταλίαν το 96%  του πληθυσμού είναι γηγενείς Ιταλοί και το 84% δηλώνουν Ρωμαιοκαθολικοί, ενώ οι Μωαμεθανοί είναι 3,7%.
Στην Ισπανίαν οι γηγενείς πληθυσμοί προσεγγίζουν το 100% και οι άλλες θρησκείες εκτός του Ρωμαιοκαθολικισμού είναι το 2%.
Στην Ευρωπαϊκήν Ένωσιν ως σύνολον οι Μωαμεθανοί είναι 2% και οι άλλες εξωευρωπαϊκές θρησκείες 3%.
Παρόλα αυτά ουδεμία Δυτικοευρωπαϊκή χώρα δεν διακηρύσσει το πασίδηλον, ότι π.χ. η Ιταλία είναι το κράτος των Ιταλών που είναι Ρωμαιοκαθολικοί κι έχουν την Ιταλική κουλτούρα! Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωσις διακηρύσσει το πασίδηλον, ότι είναι η μεγάλη Ένωσις των Ευρωπαϊκών εθνών και του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού!
Αντιθέτως με αηδιαστικές, βδελυρές δηλώσεις οι άρχοντες της Ευρώπης μας εισάγουν στην εικονική πραγματικότητα που με τον φρενήρη φιλομεταναστευτισμό θέλουν να γίνη πραγματικότης!
Μόλις προ τριών ημερών η κυρία η υπεύθυνος διά την μετανάστευσιν της Γερμανικής κυβερνήσεως εδήλωσε ότι: «Δεν υπάρχει Γερμανική κουλτούρα κι ότι η ισχύς της Γερμανίας είναι η Diversity», δηλαδή η πολυφυλετικότης, πολυθρησκευτικότης, πολυπολιτισμικότης - Ιδέ, http://www.breitbart.com/london/2017/05/17/commissioner-german-culture-doesnt-exist/! Επισήμως η Γερμανική Κυβέρνησις γράφει στην ιστοσελίδα της ότι η Γερμανία χαρακτηρίζεται από ethno-cultural diversity! Ζουν σε έναν φανταστικό κόσμο;; Βλέπουν οράματα;; Πού τα είδαν όλα αυτά;; Ενα 5,5% συνιστά ethno-cultural diversity;; Οχι φυσικά!
Στην Γαλλίαν ο προεδρος κ. Μακρόν εδήλωσε προεκλογικώς ότι «Δεν υπάρχει Γαλλική κουλτούρα αλλά η Γαλλία που έχει πολλές κουλτούρες»! Οταν το 86% του πληθυσμού είναι γηγενείς Γάλλοι και έχουν την κουλτούρα τους και τον πολιτισμό τους, τότε και υπάρχει Γαλλική κουλτούρα και επικρατούσα και κυρίαρχη είναι και δεν συγκρίνεται με τον μωαμεθανικόν μεσαίωνα των no-go zones! Ομως, ο κ. Μακρόν είπε και άλλα, που προφανώς άρεσαν στους Γάλλους και διά ταύτα τον εξέλεξαν πρόεδρον, π.χ. επισκεπτόμενος το Βρεταννικόν Μουσείον και ερωτηθείς είπε: «Γαλλική Τέχνη;; Δεν έχω ιδή ποτέ Γαλλική Τέχνη, δεν γνωρίζω να υπάρχη Γαλλική Τέχνη»! Ο ανθρωπάκος αυτός πρέπει οπωσδήποτε να προταθή διά το Νόμπελ παραδοξολογίας!

Τί γίνεται στην Ελλάδα μας;; Διατί ουδείς τολμά να ειπή, κι ούτε το νυν σύνταγμά μας το λέγει, ότι "Η Ελλάς είναι το κράτος του Ελληνισμού";; Οπως άλλωστε διεκήρυξε η πρώτη μας Εθνοσυνέλευσις! Διατί;; Οι πολιτικοί μας κι η Ιντελλιγκέντσιά μας έχει άλλην γνώμη;; Κατ' αυτούς τί είναι η Ελλάς;;

Συμπερασματικώς: Θέλοντας να διορθώσωμε τα πράγματα, ας αρχίσωμε από εμάς! Ας συμφωνήσωμε κι ας διακηρύξωμε ότι "Η Ελλάς είναι το κράτος του Ελληνισμού"!!   
ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου