Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ

ΕΑΡΙΝΗ ΙΣΗΜΕΡΙΑ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

27 Μαΐου 2017

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ
-----------

«Ο άνθρωπος προήλθε από εξέλιξη ή δημιουργηθηκε ως ανθρωπος;»
Ενας φίλος έθεσε αυτό το πολύ σημαντικόν ερώτημα, το οποίον αξίζει να το αναλύσωμεν συνοπτικώς!

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ- Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ
------------
Οπως γνωρίζομε, υπάρχουν δύο κόσμοι:
Πρώτον,  ο κόσμος των πρώτων αρχών που εμείς οι Ελληνες τον ονομάζομε "Ιδεώδη Κόσμον" διότι κεντρική οντότης του ειναι ο "ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ". Οταν ο απλός άνθρωπος  ερωτά: υπάρχει Θεός; υπάρχει Πρόνοια; υπάρχει Σκοπός και Λόγος σ' ότι συμβαίνει; Σε αυτόν τον κόσμο αναφέρεται!
Δεύτερον, ο γνωστός μας Αισθητός κόσμος, εντός του οποίου ζούμε και όπου διακρίνομαι δύο κυρίας οντότητας, (α) την ΥΛΗΝ (ό,τι κι αν είναι αυτή) και (β) την ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΝ.
ΟΡΙΣΜΟΣ: Η Επιστήμη είναι ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΤΡΗΤΙΚΗ (χρησιμοποιεί μετρήσεις, στατιστική και μέσους όρους) ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.
Αυτή δεν είναι ασφαλώς η μόνη μέθοδος ερεύνης της ύλης, είναι όμως αρκετά επιτυχής στην Μακρόκοσμον, ιδίως στην Μηχανικήν.
Ως οίκοθεν νοείται η Επιστήμη δεν είναι μέθοδος ερεύνης της Συνειδήσεως, όπως δύναται ο καθείς να μάθη ερωτωντας τον μικροβιολόγο του αν μαζί με το ζάχαρον μπορεί να του κάνει και μίαν συνείδησιν, να ιδή πόσα mg% έχει! Και οπωσδήποτε, η Επιστήμη ΔΕΝ είναι μέθοδος ερεύνης των Πρώτων Αρχών!

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΣΜΟΣ (Scientism)
------------
Από του 1850 άρχισε να αναπτύσεται η κακοήθης θεωρία του Επιστημονισμού. Κατ' αυτόν η επιστήμη αποτελεί την μοναδικήν λογικήν και νόμιμον μέθοδον ελέγχου και κατανοήσεως του σύμπαντος Κόσμου!
Ούτως, ακούμε πολύ συχνά στα ΜΜΕ να ερωτούν: "Εσείς ο διάσημος επιστήμων, αστροφυσικός ή μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, τί γνώμη έχετε; υπάρχει Θεός;" Και ο "διάσημος" αρχίζει να ομιλή ανοητολογών! Ποία θα ήτο η ορθή απάντησις: "Ξέρετε, η Επιστήμη δεν είναι μέθοδος ερεύνης των Πρώτων Αρχών, επομένως καμμία επιστημονική ειδικότης δεν ομιλεί περί αυτού, τώρα ως άνθρωπος πλέον, νά χθές έτυχε να ακούσω μία συζήτησι επ' αυτού, αν υπάρχει Θεός, και λέγω: μάλλον (δεν) υπάρχει"!
Η Επιστήμη δεν έχει την δυνατότητα να ερευνήση την συνείδησιν, οπότε έλυσε απλούστατα το ζήτημα: έλαβε ως δογματικήν βάσιν της ότι ΔΕΝ υπάρχει η συνείδησις αλλ'  ο άνθρωπος είναι απλώς "καρτεσιανόν αυτόματον"! Η Επιστήμη δεν είναι δυνατόν να ερευνήση τον "Ιδεώδη Κόσμον", οπότε έλυσε απλούστατα το ζήτημα: ΔΕΝ υπάρχει "Ιδεώδης Κόσμος" διότι εάν υπήρχε θα τον είχε ανακαλύψη η Επιστήμη (προφανώς διά του τηλεσκοπίου)! Η Επιστήμη ως όργανον των Διαφωτιστών και των Αντικληρικοφρόνων απέρριψε αξιωματικώς κάθε ιδέαν ότι είναι δυνατόν να υπάρχη εις Κόσμον Σκοπός, Λόγος και Πρόνοια! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΣ εγένετο θεραπαινίς της φιλοσοφικής θεωρίας του ΑΦΕΛΟΥΣ ΥΛΙΣΜΟΥ και συνακολούθως της ΑΘΕΪΑΣ [π.χ. ιδέ, David Berlinski: The Scientific Embrace of Atheism (http://hercolano2.blogspot.gr/2017/05/david-berlinski-scientific-embrace-of.html)] και επιπλέον, λόγω του μεταφυσικού τρόμου της, εδογμάτισε ότι δεν υπάρχουν μορφές ύλης πέραν των ήδη γνωστών! Επομένως έπαυσε να είναι ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ακόμη και στην εξέτασιν του Μακροκόσμου, οπότε, εκτός των άλλων, εκήρυξε τον πόλεμον εναντίον της Επιστήμης των Ψυχικών Ερευνών! Ούτως, η Επιστήμη κατέληξε να γίνη μία γραφειοκρατική, αποσκληρυνθείσα θρησκεία κατά την οποίαν εντός του Κόσμου υπάρχει μόνον Τυχαιότης, Αταξία και Χάος! 


ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΑΡΒΙΝΙΣΜΟΣ/ΑΦΕΛΗΣ ΥΛΙΣΜΟΣ/ΑΘΕΪΑ
------------
Πάντοτε απησχόλει τον άνθρωπον το θέμα της υπάρξεως των εμβίων όντων και των απαρχών της ζωής. Η απάντησις η οποία εδίδετο ήτο Πλατωνική: όπως υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, υπάρχουν και οι φυσικές μορφές κι όποτε οι συνθήκες είναι κατάλληλες εμφανίζονται! Η άποψις αυτή προϋποθέτει την ύπαρξιν στον Κόσμον ενός Λογικού σχεδιασμού (Intelligent design) ο οποίος τον κινεί! Τούτο όμως ήτο ανάθεμα διά τον Αφελή Υλισμόν και την Αθεΐαν! Οπότε ευρέθη σανίς σωτηρίας στον Δαρβινισμόν, ο οποίος εκήρυξε ότι τα είδη δημιουργούνται διά του Τυχαίου και του Αυτοματισμού και μάλιστα διά μικρών σταδιακών αλλαγών, τουτέστιν απερρίφθη κάθε έννοια Kαταστροφισμού (catastrophism, η θεωρία των ταχυτάτων αλλαγών, π.χ. των αιφνιδίων γεωλογικών αναστατώσεων) και ο Δαρβίνος έλαβε ως συμπλήρωμα της θεωρίας του την Θεωρίαν της Ομοιομορφίας (Uniformitarianism) του φίλου του γεωλόγου Charles Lyell, κατά την οποίαν η γη διεπλάσθη by slow-moving forces, διά μικρών σταδιακών αλλαγών!
Οι απόψεις του Δαρβίνου διά την εξέλιξιν εντός ενός είδους, την λεγομένην Μικροεξέλιξιν, διά μιάς φυσικής επιλογής, π.χ. το ελάφι με τα μικρά κέρατα πλεονεκτεί στο δάσος από το ελάφι με τα μεγάλα κέρατα που σκαλώνουν στα κλαδιά των δένδρων, είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, παρότι ουδέποτε πραγματικώς παρετηρήθησαν! Ομως, η εξέλιξις που από ένα είδος παράγεται ένα άλλο είδος;; Ας λάβωμε υπ' όψιν ότι είδος είναι η ομάς που αναπαράγεται μόνον με τον εαυτόν της. Επομένως, πρέπει κάπως μέγας αριθμός ατόμων ενός είδους να αλλάξη αιφνιδίως ένα τεράστιον σύνολον χαρακτηριστικών του! Τίνι τρόπω θα επιτευχθή αυτό;; Διά της Θεωρίας των Μεταλλάξεων μας λέγουν! Ομως εδώ δημιουργούνται προβλήματα!

Η θεωρία του Hugo de Vries των μεταλλάξεων είναι ένας "από μηχανής θεός" που δεν μπαίνει μέσα στο πλαίσιο της συγχρόνου αφελώς υλιστικής επιστήμης. Μπαίνει ΜΟΝΟΝ στο πλαίσιον του Κόσμου των Ιδεών! Τυχαίες μεταλλάξεις μόνον καταστροφικές είναι δυνατόν να είναι. Βιώσιμες μπορεί νάναι μόνον οι κατευθυνόμενες στοχευμένες.
Οι μεταλλάξεις από τις οποίες εμφανίζονται νέα ζωολογικά είδη απαιτούν δύο τινά: 1. Την ύπαρξιν του Κόσμου των Ιδεών που δίδει την κατεύθυνσιν και ρυθμίζει, και 2. Να είναι Κατακλυσμιαίες, δηλαδή, πάρα πολλές συγχρόνως και συγχρόνως σε πολλά άτομα.
Πώς είναι δυνατόν να δεχθούμε ότι άγνωστες μεταλλάξεις δουλεύοντας πολύ λογικά πήραν μίαν όρνιθα και την μετέτρεψαν εις θηλαστικόν;; Εδώ δεν λειτουργεί φυσικά η θεωρία του Lyell της Ομοιομορφίας! Ο πλακούς είναι ένα εξόχως πολύπλοκον όργανον που εμφανίζεται ολόκληρον, δεν υπάρχουν άτομα με ολίγον πλακούντα! Και ποιός ήτο αυτός ο αιφνίδιος κατακλυσμός μεταλλάξεων όπου το τυχαίον και το άτακτον ελειτούργησαν τόσον λογικώς ώστε αφήρεσαν τον μηχανισμόν της ωοτοκίας και εδημιούργησαν τον πολύπλοκον μηχανισμόν των θηλαστικών;; Οι ίδιοι οι οπαδοί της Εξελίξεως αναγκάζονται να ομιλούν με όρους Τελεολογικούς, δηλαδή ότι υπάρχη εντολή και σκοπιμότης! Ιδέ π.χ. Cornelius Hunter: In Evolutionary Literature, Researchers Habitually Slip in Teleological Language (http://hercolano2.blogspot.gr/2017/05/in-evolutionary-literature-researchers.html).
Ενα παράδειγμα είναι το καρκινικόν κύτταρον: Η μετάλλαξις που υφίσταται ένα κύτταρον και γίνεται καρκινικόν είναι εξ ορισμού απολύτως κατευθυνομένη, λογική και στοχευμένη, δημιουργεί ένα νέον απολύτως λογικόν οργανισμόν. Τούτο εν τω πλαισίω του Κόσμου των Ιδεών μπορεί να γίνη κατανοητόν, όμως υπό την άποψιν της συγχρόνου αφελώς υλιστικής επιστήμης είναι ΤΕΛΕΙΩΣ αδιανόητον.
Η έννοια μετάλλαξις φαίνεται όλο και πλέον ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ και "τραβηγμένη απ' τα μαλλιά"! Πώς είναι δυνατόν διάφοροι ερεθισμοί, π.χ. το κάπνισμα, άλλες ερεθιστικές ουσίες, οι χρόνιες φλεγμονές ή διάφοροι ιοί να προκαλούν εξ ίσου μίαν μετάλλαξιν λογικήν, την ιδίαν όλοι, και να παράγουν νέον οργανισμόν, το καρκινικόν κύτταρον!

Ολα τα στοιχεία της ζωής χαρακτηρίζονται υπό απιθάνου πολυπλοκότητος π.χ. ο μηχανισμός κινήσεως των μικροβίων, ο λεγόμενος flagellar motor αποτελείται από 30 διαφορετικά εξαρτήματα, τα οποία πρέπει να ενεφανίσθησαν όλα μαζί διότι απλούστατα άνευ ενός εξ αυτών δεν λειτουργεί η εν λόγω μηχανή! Είναι ωσάν να σας παραδόσουν το αυτοκίνητόν σας χωρίς ωρισμένα εξαρτήματα· απλούστατα, δεν θα δύναται να κινηθή! Οπότε η θεωρία της Ομοιομορφίας, των μικρών αλλαγών είναι άχρηστη και τούτο καλείται Irreducible complexity, ποπλυπλοκότης που δεν δύναται να απλοποιηθή! Βεβαίως, οφείλομε να υπολογίσωμε συγχρόνως την στατιστικήν πιθανότητα βροχές τυχαίων μεταλλάξεων να παραγάγουν ένα  flagellar motor! Ως λέγει ο γνωστός αστρονόμος Sir Fred Hoyle είναι ωσάν να λέγομε ότι ένας τυφώνας έπεσε πάνω σε μία μαντρα σιδηρικών και συναρμολόγησε ένα Μπόϊγκ 727! Ιδέ π.χ. Stephen C. Meyer: Not by chance: From bacterial propulsion systems to human DNA, evidence of intelligent design is everywhere (http://hercolano2.blogspot.gr/2017/05/stephen-c-meyer-not-by-chance-from.html).

Να συζητήσωμε με τί είδους τυχαιότητα και με ποιά βήματα Ομοιομορφίας εδημιουργήθησαν τα μεγάλα κυτταρικά εργοστάσια, όπως το ήπαρ, οι νεφροί ή το πάγκρεας;; Να συζητήσωμε καλύτερον κάτι απλούστερον, το τίνι τρόπω δημιουργείται το μόριον ενός λευκώματος! Στην εικόνα μας λαμβάνωμε μίαν ιδέαν της πολυπλοκότητος του μηχανισμού! Εδώ οφείλομε να λάβωμε υπ' όψιν μας επίσης ότι η δύναμις της πολυπλοκοποιήσεως της ύλης, η απαραίτητος διά την δημιουργίαν των οργανικών μακρομορίων, την οποίαν οι Κλασσικοί τήν αποκαλούν Έρωτα, είναι μία δύναμις μυστηριώδης, αδικαιολόγητος και εξωγενής της ύλης! Βασική ιδιότης της ύλης είναι ο Αντέρως, η δύναμις της διαλύσεως, την απλοποιήσεως, της σήψεως, η Εντροπία! Διά παράδειγμα, αν λησμονήσετε την σούπα κοτόπουλο έξω από το ψυγείον, την άλλη ημέρα θα λέτε ότι έκοψε, ξύνισε! Τί σημαίνει αυτό;; Οτι τα μακρομόρια των λευκωμάτων διεσπάσθησαν εις απλούστερες οργανικές ενώσεις υδρογονανθράκων!

Γνωρίζομε όλοι ότι το απαραίτητον  συστατικόν της ζωής είναι το DNA το οποίον περιέχει τις γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογικήν ανάπτυξιν όλων των κυτταρικών μορφών ζωής. Το DNA αποτελείται από δύο μεγαλομόρια, που συγκρατούμενα με δεσμούς υδρογόνου σχηματίζουν τας γνωστάς ελικοειδείς αλύσους. Εκαστον μεγαλομόριον χημικώς είναι νουκλεϊνικόν οξύ, τουτέστιν μεγαλομοριακή ένωσις που συγκροτείται από αζωτούχες-πρωτεϊνικές βάσεις, φωσφορικές ρίζες και ένα σάκχαρο με πέντε άτομα άνθρακα (πεντόζη), την δεσοξυριβόζη. Αυτά τα συστατικά απαρτίζουν την βασικήν μονάδα που λέγεται νουκλεοτίδιον και η μεγαλομοριακή ένωσις σχηματίζεται από επανάληψιν της βασικής μονάδος, είναι δηλαδή ένα μακρόν πολυμερές. Το DNA είναι ένα γιγαντιαίον χημικόν μόριον π.χ. το DNA του ανθρωπίνου χρωματοσώματος αρ. 1 αποτελείται από περίπου διακόσια είκοσι εκατομμύρια αζωτούχες-πρωτεϊνικές βάσεις και εάν ευθειασθή έχει μήκος 85 χιλιοστών του μέτρου! Τώρα, με τί είδους τυχαιότητα εσχηματίσθη αυτό το μόριον… Το DNA υπάρχει σε κάθε κύτταρον, έχει αποθηκευμένας όλας τας απαραιτήτους πληροφορίας και δίδει τας εντολάς εις όλας τας λειτουργίας! Πρόκειται δι' έναν υπερεξελιγμένον κώδικα ηλεκτρονικού υπολογιστού! Ως λέγει ο Bill Gates, "DNA is like a computer program, but far, far more advanced than any software we've ever created." Τουτέστιν, το DNA έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός κώδικος ή μιάς γλώσσης και το σύνολον των αποθηκευμένων πληροφοριών του είναι τόσον μέγα ώστε αποκλείει να εδημιουργήθη με οιανδήποτε τυχαιότητα! Εξάλλου γνωρίζομε ότι κάθε πρόγραμμα πληροφοριών, software program, παράγεται διά ευφυούς ενσυνειδήτου εργασίας και π.χ. έχομε δημιουργήσει το πρόγραμμα SETI διά να διαπιστώσωμε την πιθανότητα υπάρξεως εξωγηΐνης ζωής ανιχνεύοντες τα τυχόν ερχόμενα από το διάστημα ηλεκτομαγνητικά σήματα με εγγεγραμμένας πληροφορίας διότι τούτο θα σημαίνει Intelligent design, δηλαδή ότι παρήχθησαν υπό ευφυών όντων! Από αυτήν μας την πεποίθησιν εξαιρείται το DNA;; 
Εδημιουργήθη με την τυχαιότητα ένα κύτταρον;; Έχετε υπ' όψιν σας την πολυπλοκότητα της κατασκευής και το πλήθος των λειτουργιών της κυτταρικής μεμβράνης που αφορίζει το κύτταρον από το εξωτερικόν περιβάλλον;; Αυτή αποτελείται θεμελιωδώς από ένα διπλούν στρώμα φωσφολιπιδίων καταλλήλως διατεταγμένων με εμπεδωμένα μεταξύ αυτών μόρια λευκωμάτων! Ουδείς λογικός άνθρωπος είναι δυνατόν να φαντασθή ότι συνετέθη δι' οιουδήποτε τυφώνος τυχαιότητος! Στην εικόνα μας είδαμε την πολυπλοκότητος του μηχανισμού παραγωγής ενός λευκώματος εδώ ας τονίσωμε ότι ακόμη και οι πτυχώσεις του δεν ακολουθούν το τυχαίον, αλλά ένα δεδομένον πατρόν! Iδέ, Michael J. Denton, Craig J. Marshall, Michael Legge: The Protein Folds as Platonic Forms: New Support for the Pre-Darwinian Conception of Evolution by Natural Law (http://hercolano2.blogspot.gr/2017/05/the-protein-folds-as-platonic-forms-new.html).

Εν πάση περιπτώσει, η Δαρβινική θεωρία ΔΕΝ συνιστά επιστημονικήν θεωρίαν, όπως δεν συνιστά η φροϋδική Ψυχανάλυσις! Διατί; Διά πολλούς λόγους, ένας κύριος των οποίων είναι ότι κάθε επιστημονική θεωρία οφείλει να μας υποδεικνύει τας μεθόδους επικυρώσεως ή απορρίψεώς της! Π.χ. "η πνευμονία οφείλεται στον πνευμονιόκοκκον και εάν κάνετε καλλιέργεια πτυέλων θα αναπτυχθή πνευμονιόκοκκος!" Ομως, ούτε ο Δαρβινισμός, ούτε η Ψυχανάλυσις, μας υποδεικνύουν τρόπον ελέγχου της αληθείας των, αυτές συνίστανται απλώς από μερικές πασίδηλες αλήθειες που τις επενδύουν με ένα μυθολογικόν αφήγημα! Επιπλέον, οι έννοιες της Τυχαιότητος και του Αυτοματισμού προσβάλλουν την νοημοσύνην μας και φαντάζουν απιθάνως γελοίες ενώ  η θεωρία του Αφελούς Υλισμού επιπροσθέτως φανερώς απευθύνεται σε απολύτως αξέστους ανθρώπους (ως αυτούς που παράγει η σημερινή 12ετής υποχρεωτική Εκπαίδευσις των σχολείων του Δυτικού κόσμου)! Πιστεύω μόνον ό,τι βλέπω, λέγουν! Και απαντούμε: Τότε πώς αγοράσατε ραδιοφωνάκι αφού δεν βλέπετε τα κύματα της ραδιοφωνίας;;

Οφείλομε να σημειώσωμε επίσης ότι ο Δαρβινισμός δεν έχει ουδεμίαν απάντησιν στο ερώτημα διατί εδημιουργήθη η ζωή και τίνι τρόπω εδημιουργήθη το πρώτον κύτταρον, όπως δεν έχει απαντήσεις εις πολλά άλλα εξ ίσου καίρια ερωτήματα! Π.χ. ιδέ, David Berlinski : All Those Darwinian Doubts (http://hercolano2.blogspot.gr/2017/05/david-berlinski-all-those-darwinian.html).    

Ούτως δυνάμεθα να γράφομε επ' άπειρον χρόνον! Μόνον κόπωσιν προκαλεί να δεικνύεις το καταφανές και πρόδηλον! Κανέναν αρχιερέα του Δαρβινισμού δεν θα δυνηθής να πείσης ότι δεν είσαι ελέφαντας ή ότι ο ελέφαντας εδημιουργήθη τη χρήσει ενός ευφυούς πατρόν και ουχί διά τυχαίων συμπτώσεων! Δύο άρθρα με περισσότερος πληροφορίες και συζήτησι: Joseph A. Kuhn: Dissecting Darwinism (http://hercolano2.blogspot.gr/2017/05/joseph-kuhn-dissecting-darwinism.html), David Berlinski: The Deniable Darwin (http://hercolano2.blogspot.gr/2017/05/david-berlinski-deniable-darwin.html).

Τελικώς: Λυπούμεθα διότι η Επιστήμη απήχθη και κρατείται όμηρος από το ειδεχθές σύνολον Δαρβινισμός/Αφελής Υλισμός/Αθεΐα! Απαιτούμε όμως από κάθε λογικόν άνθρωπον ο οποίος εξετάζει ένα έμβιον όν, ως ο βιολόγος, ο ζωολόγος, ο κτηνίατρος ή ο ιατρός, να αντιληφθή! Ναί, απαιτούμε να αντιληφθή, διότι το πράγμα είναι καταφανές και πρόδηλον! Απαιτούμε να αντιληφθή, ότι ο οργανισμός που έχει εμπρός του, ο άνθρωπος ή ο σκύλος ή το θαλάσσιον σαλιγκάρι [το θαλάσσιον σαλιγκάρι διαθέτει περισσότερα αισθητήρια όργανα από τον άνθρωπον και μεταξύ αυτών ένα βυθόμετρον ώστε κάθε στιγμή γνωρίζει εις πόσον βάθος ευρίσκεται!], ΔΕΝ περιλαμβάνει τίποτε άσκοπον ή τυχαίον, αλλ' αντιθέτως αποτελεί σύνολον απολύτως λογικής κατασκευής απιθάνου πολυπλοκότητος αλλά και αξιολόγου ικανότητος αυτορυθμίσεως, αυτοδιορθώσεως, προσαρμογής στο περιβάλλον και αντοχής στην φθοράν του χρόνου! Με έναν λόγον, απαιτούμε να αντιληφθή ότι απέναντί του δεν έχει μίαν τυχαίαν μίξιν υλικών αλλά ένα Intelligent design, έναν ευφυή σχεδιασμόν! Εάν δείξουμε στον επιστήμονα τον Δαρβινικόν ένα υπόδημα, ένα πεδιλάκι με τρία λουράκια, και τον ερωτήσωμε τί προϊόν είναι, θα μάς απαντήσει ότι είναι αποτέλεσμα Intelligent design! Ομως, με οίησιν, φανατισμόν και πάθος θα υποστηρίξη με υβριστικήν αλαζονείαν ότι ο ανθρώπινος οργανισμός είναι προϊόν της Τυχαιότητος και της αταξίας!    

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ
------------
Λέγουν ότι ο Σωκράτης ενεπνεύσθη την Θεωρίαν των Ιδεών συχνάζοντας στο υποδηματοποιείον του Σίμωνος [το οποίον έχομε ανεύρει στις ανασκαφές της Αγοράς των Αθηνών]. Βλέποντας ότι υπήρχον δέρματα, σπάγγοι και πρόκες, διηρωτάτο διατί εχρειάζετο να δίδωνται χρήματα διά να αγοράζονται από τους σχεδιαστάς μόδας τα πατρόν των υποδημάτων! Αί! Πώς! Απαντούσε ο Σίμων! "Εάν δεν έχουμε το πατρόν εδώ, στον τοίχο, καρφωμένο με πινέζες πάνω από τον πάγκο, πώς θα εργασθή ο τεχνίτης;;" Οπότε, εσκέπτετο ο Σωκράτης: Εάν απαιτείται σχέδιον, παράδειγμα, πατρόν, Ιδέα, όπως έλεγαν οι Κλασσικοί,  διά να κατασκευασθή ένα τόσον απλό πράγμα, ένα πεδιλάκι με τρία λουράκια, τότε οπωσδήποτε απαιτείται σχέδιον διά να κατασκευασθή κάτι πολυπλοκώτερον ως είναι τα έμβια όντα!
Πράγματι, εάν εξετάσωμε τον πέριξ ημών Αισθητόν κόσμον βλέπομε ότι αυτός είναι ένα εργοστάσιον το οποίον διαθέτει ΛΟΓΟΝ, δηλαδή, έλλογον, λογικήν δομήν και λειτουργίαν, ΠΡΟΝΟΙΑΝ, δηλαδή υπάρχουν φροντισταί, δεν εδημιουργήθη και μετά το κλείδωσαν, και ασφαλώς όπως κάθε εργοστάσιον έχει ΣΚΟΠΟΝ! Εδώ ας αναφέρωμε απλώς χωρίς να επιμείνωμε καθ' ότι δεν αφορά το θέμα μας, ότι κατα την Ελληνικήν μας Θρησκείαν, ο Αισθητός κόσμος έχει ως Σκοπόν την παραγωγήν της Ανωτέρας συνειδήσεως! Ο μέγας στρόφαλος του Σύμπαντος δεν κινείται ασκόπως αλλά σε κάθε ανακύκλισίν του εξάγει το παραγόμενον προϊόν που είναι η Ανωτέρα συνείδησις, ούτως καθημερινώς ο κόσμος γίνεται πνευματικώτερος και πλουσιώτερος!

Κατά την Ελληνικήν αντίληψιν ο Κόσμος διαθέτει Λόγον, Σκοπόν και Πρόνοιαν! Αυτό είναι το καίριον σημείον όπου διαφέρει η ιδική μας αντίληψις από την επικρατούσαν σημερινήν άποψιν που δογματικώς και λυσσαλέως υποστηρίζει το σύνολον Δαρβινισμός/Αφελής Υλισμός/Αθεΐα, το οποίον δογματίζει ότι ο Κόσμος ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ Λόγου, Σκοπού και Προνοίας! Εδώ δυνάμεθα να παραθέσωμεν δύο ορισμούς: Οι διάφορες και ποικίλες αντιλήψεις περί του Κόσμου, κοσμοθεωρίες ή κοσμοθεάσεις, πράγματι συμποσούνται τελικώς εις δύο! Εις τον Θεϊσμόν και την Αθεΐαν! Θεϊσμός είναι η πεποίθησις ότι ο Κόσμος διαθέτει Λόγον, Σκοπόν και Πρόνοιαν! Αθεΐα είναι η πεποίθησις ότι ο Κόσμος ΔΕΝ διαθέτει Λόγον, Σκοπόν και Πρόνοιαν!

Παρατηρώντας τον πέριξ ημών Αισθητόν κόσμον βλέπομε την απόλυτον λογικήν οργάνωσιν και δομήν αυτού του εργοστασίου, την τελειότητα που εκπλήσσει σε κάθε λεπτομέρειά του, π.χ. μοναδικόν θαύμα ασύλληπτον είναι ένας μονοκυττάριος οργανισμός ή ένας κρύσταλλος, ενώ ξεπερνούν κάθε φαντασίαν οι μεγαλύτερες συνθέσεις όπως οι πολυκυττάριοι οργανισμοί, οι πλανήτες κλπ! Και βεβαίως, πολύ μεγαλύτερον θαύμα από τον οιονδήποτε πολυκυττάριον οργανισμόν είναι ο μέγας συμβιωτικός οργανισμός που ονομάζομε ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ! Οπότε, αποκτώντας την απόλυτον βεβαιότητα διά την λογικήν σχεδίασιν του εργοστασίου καταλήγομε εις το βάσιμον συμπέρασμα ότι προ της δημιουργίας του εργοστασίου υπήρξε σχεδίασις της λειτουργίας και των μηχανημάτων του, τα οποία οπωσδήποτε κατεσκευάσθησαν βάσει λογικών προτύπων, λεπτομερών διαγραμμάτων! Οθεν, μας φαίνεται απαραίτητος η ύπαρξις του κόσμου του σχεδιαστού του εργοστασίου, των παραδειγμάτων, των προτύπων, των πατρών, εν άλλαις λέξεσιν του Πλατωνικού Κόσμου των Ιδεών!

Ως προελέχθη, υπάρχει ο κόσμος των πρώτων αρχών που εμείς οι Ελληνες τον ονομάζομε "Ιδεώδη Κόσμον" διότι κεντρική οντότης του ειναι ο Κόσμος των Ιδεών! Τί είναι ο Κόσμος των Ιδεών;;
Ο Κόσμος των Ιδεών είναι το όντως όν, αΐδιον και αιώνιον, ακίνητον και ενθρονισμένον στο κέντρον του Παντός. Κύριον χαρακτηριστικόν του Κόσμου των Ιδεών είναι ότι παραμένει αιωνίως αμετάβλητος, άτρεπτος, αμετάλλακτος, αναλλοίωτος, εσαεί ο αυτός!
Ο Κόσμος των Ιδεών είναι μία τεραστία βιβλιοθήκη ή πινακοθήκη, η οποία περιέχει άπασες τις πληροφορίες περί των μορφών που είναι δυνατόν να λάβη η δομή του σύμπαντος Κόσμου και η ύλη του Αισθητού κόσμου! Περιέχει τα πρότυπα, τα σχέδια, τα πατρόν,  όλων των πραγμάτων και καταστάσεων που είναι δυνατόν να παραχθούν και να υπάρξουν! Περιέχει π.χ. το τέλειον βιβλίον της Φυσιολογίας του Ανθρώπου, που περιγράφει τα διάφορα λειτουργικά συστήματα του ανθρώπου, ως το Πεπτικόν ή το Αναπνευστικόν, και περιγράφει τόσον το φυσιολογικόν όσον και τις παραλλαγές και τις δυνατές ανωμαλίες και τις νόσους των, δηλαδή υπάρχει συγχρόνως και το βιβλίον της Νοσολογίας! Ποία είναι η σχέσις του  Κόσμου των Ιδεών με τον κόσμον των ανθρωπίνων πληροφοριών (ο Τρίτος κόσμος του Popper); Όσον τελειοποιείται η γνώσις μας περί του κόσμου τόσον το ιδικόν μας βιβλίον της Χημείας π.χ. θα προσεγγίζη το τέλειον βιβλίον Χημείας της βιβλιοθήκης των Ιδεών! Βεβαίως, ο Κόσμος των Ιδεών περιέχει και το βιβλίον των ορισμών των εννοιών, οπότε η σωστή απάντησις στις ερωτήσεις: τί εστί Δίκαιον, Ωραίον, Αληθές κλπ είναι γεγραμμένη στον Κόσμον των Ιδεών!
  
Εις την συγκεκριμένην περίπτωσιν των εμβίων όντων υπάρχουν τα πρότυπα όλων των μορφών που είναι δυνατόν να υπάρξουν, τουτέστιν τα πρότυπα όλων των ζωολογικών ειδών καθώς και οι δυνατές παραλλαγές των. Οταν δε υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες του περιβάλλοντος τότε τα ανάλογα είδη εμφανίζονται και όσα δύνανται να προσαρμοσθούν καλώς αυτά και επιβιώνουν!
Πώς, τίνι τρόπω εμφανίζονται;; Ως γνωστόν, αναγνωρίζομε την ύπαρξιν των γεωλογικών εποχών. Η ύπαρξίς των προϋποθέτει ότι με τρόπον Καταστροφικόν, Κατακλυσμιαίον, αλλάζουν πλείστες συνθήκες του περιβάλλοντος, κλιματολογικές, υδρολογικές, ατμοσφαιρικές, ακόμη και βαρυτικές (αλλάζει το πεδίον της βαρύτητος, το g), οπότε παλαιά είδη εξαφανίζονται και νέα εμφανίζονται! Ποίος ο μηχανισμός εμφανίσεώς των;; Μία πιθανότης είναι η εξής: Κατά τις ώρες εκείνες της εντόνου δραστηριότητος του φλοιού της γης και των ηφαιστείων και της συνακολούθου διαταραχής της ατμοσφαίρας παράγονται διαφόρων μορφών ακτινοβολίες οπότε έχομε κατακλυσμιαίες μεταλλάξεις όπου εδώ είναι λογικές και στοχευμένες!

Το πρότυπον, το πατρόν, συνιστά το "μορφογενετικόν πεδίον" επί του οποίου δημιουργούνται και αναπτύσσονται οι οργανισμοί! Τόσον όταν πρωτοεμφανίζονται, όσον και κάθε στιγμή, κάθε ένας ξεχωριστός οργανισμός! αυτό εξηγεί πολλά περίεργα τα οποία δεν εξηγούνται με καμμίαν άλλην θεωρίαν π.χ. τίνι τρόπω οι κλάδοι των δένδρων αναπτύσσονται και διατάσσονται εις τον χώρον ώστε λαμβάνει έκαστον δένδρον την χαρακτηριστικήν μορφήν του και ούτως έχομε π.χ. το όρθιον "αρσενικό κυπαρίσσι" και το πυραμιδοειδές "θηλυκό κυπαρίσσι"!

Στο αρχικό ερώτημά μας: Υπάρχουν τα πρότυπα των διαφόρων ειδών πιθήκων και τα πρότυπα των διαφόρων ειδών ανθρώπων και την κατάλληλον στιγμήν παράγονται! Δεν υπάρχει κοινός πρόγονος όλων των ειδών των πιθήκων ή των ανθρώπων! Η Εξέλιξις δεν γίνεται ούτε διά της φυσικής επιλογής, ούτε διά βαθμιαίων αλλαγών! Η ψευδαίσθησις της βαθμιαίας αλλαγής δημιουργείται από την ύπαρξιν οικονομίας στα υπάρχοντα πρότυπα· ένα πατρόν φαίνεται να υφίσταται αλλαγές π.χ. τα θηλαστικά έχουν πέντε δάκτυλα στα άκρα των ακόμη κι αν παραλλάσσουν εις σημαντικόν βαθμόν, ως π.χ. ο ίππος που φαινομενικώς έχει ένα και μόνον δάκτυλον! Θεωρούμε ότι το κοινόν πρότυπον του οποίου παραλλαγαί είναι οι άνθρωποι και οι πίθηκοι είναι ένα μικρόν ζωάκι θηλαστικόν το οποίον απέκτησε ως κύριον χαρακτηριστικόν την Διποδίαν (Bipédie)! Ούτως ή άλλως, εάν εξετάσωμε οιονδήποτε είδος πιθήκων θα διαπιστώσωμε ότι τα ανατομικά χαρτακτηριστικά του είναι πλήρως διαπεπλασμένα χωρίς ίχνος Πλαστικότητος, δηλαδή ικανότητος αλλαγής δι' οιασδήποτε γενετικής μεθοδεύσεως, φυσικής ή τεχνιτής! Επομένως, το κάθε ανθρώπινον είδος, ως οι Νεγρίδες, οι Νειλοτίδες, οι Καυκασιανοί, οι Μογγολοειδείς κλπ ενεφανίσθη επίσης ξεχωριστά, διαπεπλασμένον επί του πατρόν του, χωρίς κοινόν πρόγονον και πιθανώς ουχί ταυτοχρόνως αλλά εις διαφόρους χρονολογικάς στιγμάς!

ΠΑΝ. ΜΑΡΙΝΗΣ
========== 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου