Ἐγὼ τώρα ἐξαπλώνω ἰσχυρὰν δεξιὰν καὶ τὴν ἄτιμον σφίγγω πλεξίδα τῶν τυράννων δολιοφρόνων . . . . καίω τῆς δεισιδαιμονίας τὸ βαρὺ βάκτρον. [Ἀν. Κάλβος]

******************************************************

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΤΡΟΠΗ
.
****************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον

ΑΡΡΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, Ιστορική ανάλυσις της Εποχής της Νεωτερικότητος απ'τον 18ον αιώνα ως σήμερον
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

****************************************************************************************************************************************

TO SALUTO LA ROMANA

TO SALUTO  LA ROMANA
ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
****************************************************************************************************************************************

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ

ΕΥΡΗΜΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟΣΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΝ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΚΛΥΣΜΙΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΜΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ! ΙΔΕ:
Οι γίγαντες της Αιγύπτου – Ανήκε κάποτε το δάχτυλο αυτό σε ένα «μυθικό» γίγαντα
=============================================

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

.

.
κλικ στην εικόνα

25 Απριλίου 2012

Le correnti oceaniche come un Van GoghLe correnti oceaniche come un Van Gogh
Un filmato realizzato con 30 mesi di foto e analisi da satellite

MILANO - Questa splendida animazione ha cominciato a fare il giro del web nelle ultime 24 ore: Ocean Perpetual è il titolo del filmato realizzato dallo studio di visualizzazione scientifica del Goddard Space Flight Center nel Maryland. La suggestiva visualizzazione delle correnti oceaniche di superficie di tutto il pianeta - registrate in un periodo di 30 mesi - sembra un’opera di Vincent Van Gogh.

Correnti come Van Gogh
                    
ANIMAZIONE - Ecco come si sono mosse le correnti oceaniche di superficie sulla Terra tra giugno 2005 e dicembre 2007: l’animazione è stata prodotta grazie a un modello computazionale della Nasa e del Jet Propulsion Laboratory, noto come «ECCO2» (Estimating the Circulation and Climate of the Ocean, Phase II). Viene generalmente usato per simulare i flussi oceanici a tutte le profondità. In questo caso, tuttavia, sono stati utilizzati solamente i flussi di superficie. Si possono osservare gli effetti di diverse correnti, quali la corrente di Kuroshio (la seconda più grande al mondo), quella potente e calda del Golfo, ma anche il gran numero di vortici intorno al Sudafrica.

FESTIVAL - Il video non ha narrazione o altre immagini esplicative. Solo un sottofondo musicale accompagna l’elegante clip della Nasa. Come riferisce il portale specializzato Popular Science, il filmato - che ricorda il dipinto Notte stellata realizzato nel 1889 da Van Gogh - era stato concepito per il festival Siggraph dello scorso anno, appuntamento dedicato alle immagini e tecnologie digitali interattive del panorama mondiale.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου